Vrácení přeplatku

Vrácení přeplatku hotově

Vepište částku, vyberte   Hotově a poznámku (např. důvod vrácení). Po stisknutí Uložit se zapíše záznam do Historie vrácených přeplatků. Pomocí icon print nebo icon pdf1 je možné vytisknout/zobrazit Výdajový pokladní doklad.

 

Vrácení přeplatku na bankovní účet

Vepište částku, vyberte   Bankovní účet (Systém automaticky nabízí číslo účtu zadané v kartě klienta a dále nabízí čísla účtů, ze kterých proběhla platba faktury.) a poznámku (např. důvod vrácení). Po stisknutí Uložit se zapíše záznam do Historie vrácených přeplatků. Převod na bankovní účet je nutné fakticky provést buď individuálně (zadáním bankovního převodu) nebo pomocí funkce Hromadný příkaz.

 

Uložený přeplatek je možné vymazat pomocí icon delete btsp.
Všechny přeplatky jsou centrálně evidovány v Fakturace Přeplatky Vráceno

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika