Výpovědi

ISPadmin - Správa klientů

Ke každé aktivní službě klienta je možné zaevidovat výpověď.

alert icon  Takto zaevidovaná výpověď bude systémem automaticky zpracována, pouze pokud použijete volbu Automaticky smazat službu po ukončení výpovědní lhůty. Dále zvažte např. přidat úkol do kalendáře pro konkrétního technika.

+ Přidat novou výpověď ze služby

Typ služby V rozbalovacím menu se zobrazí všechny aktivní služby klienta
Datum podání Datum podání výpovědi klientem
Výpovědní lhůta Výpovědní lhůta, která se vztahuje k dané službě. Lze ji nastavit při přidávání/editaci konkrétní služby.
Počátek výpovědní lhůty Pokud interní pravidla stanovují např. to, že výpověď běží od prvního dne měsíce následujícího po dni podání výpovědi, lze toto datum upravit dle potřeby.
Datum ukončení Tento datum se automaticky vypočte podle výše uvedených kritérií.
Způsob podání Nastavuje se v Nastavení Číselníky Výpovědi Způsoby podání
Důvod podání Nastavuje se v Nastavení Číselníky Výpovědi Důvody
Poznámka Libovolný text k dané výpovědi
Dokument Lze nahrát např. naskenovanou výpověď
Smlouva bude pokračovat Pokud si klient výpověď rozmyslí, je možné toto zaevidovat zaškrtnutím tohoto políčka a vyplněním poznámky
Automaticky smazat službu po ukončení výpovědní lhůty Služba bude automaticky odstraněna po skončení výpovědní lhůty - Datum ukončení. Zároveň se klientovi odešle potvrzení o zrušení služby emailem. Nastavení obsahu emailu se provádí v Nastavení Ostatní Šablony mailů, sloupec Výpovědi.
Poznámka Poznámka k pokračující smlouvě (Např. "Klientovi nabídnuta sleva na 3 měsíce, kterou akceptoval, a výpověď stáhnul.")
icon edit Editace stávající výpovědi
icon check ko grey Odstranění stávající výpovědi

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika