Výpadky

Slouží k evidenci plánovaných výpadků na jednotlivých zařízeních, např. pro potřeby údržby.

Při kliknutí do Karty klienta se provádí kontrola, není-li nějaké zařízení evidováno v plánovaných výpadcích, a pokud ano, zobrazí se upozornění.
Plánované výpadky můžete také zobrazovat ve widgetu Dashboardu.

 

Název Libovolný popis výpadku
Typ zařízení Vyberte Router/Switch
Router/Switch Z menu vyberte zařízení, na které se výpadek stahuje.
Zahrnout závislá zařízení Při zaškrtnutí této volby se výpadek bude zobrazovat i u zařízení podřízeného vybranému routeru/switchi. Totéž platí u zobrazování výpadku u klienta.
Začátek/Konec Začátek/konec výpadku - v době mezi těmito dvěma daty se výpadky zobrazují.
Popis Detailní popis výpadku

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika