Dle skupin

 

Na této stránce máte k dispozici přehled faktur dle fakturační skupin.

V tomto přehledu můžete filtrovat dle roku, měsíce a typu faktury.

Lze si zde nechat zobrazit statistiku za jednotlivé služby v jednotlivých skupinách.

 

Dále můžete vyhledávat dle následujících parametrů:

 

 • Datum vystavení OD - DO
 • Datum zaplacení OD - DO
 • Typ platby
 • Variabilní symbol OD - DO
 • Částka OD - DO
 • Fulltextové vyhledávání

 

V samotném seznamu faktur máte k dispozici následující informace:

 

 • Fakturační skupina
 • U následujících položek můžete kliknutím na číslo zobrazit detailní přehled klientů.
  • Celkový počet faktur
  • Počet uhrazených faktur
  • Počet neuhrazených faktur
  • Počet dobropisů
 • Variabilní symboly
 • Částka celkem bez DPH
 • DPH
 • Částka celkem s DPH
 • Uhrazená částka s DPH
 • Zbývající částka s DPH

 

Kliknutím na   v posledním sloupci u každé skupiny faktur máte tyto možnosti:

 

 • icon print Tisk vystavených faktur
 • icon lupa Zobrazení vystavených faktur
 • icon print Seznam vystavených faktur
 • icon csv Export do CSV
 • icon print Seznam vystavených faktur pro DPH

 

Přehled si můžete nechat exportovat do PDF a vytisknout.

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika