Hromadné

Na této stránce můžete hromadně generovat smlouvy na základě uložených vzorů do PDF a je zde také přehled hromadně generovaných smluv. Hromadně vygenerované smlouvy jsou v Kartě klienta označeny jako ve sloupečku Hromadná smlouva icon check ok.

 

Generování probíhá tak, že vyberete vzor smlouvy a z definovaných filtrů (Aktivní služba, Tarif, Fakturační skupina, Skupina, Stav) vyberete klienty, kterým se smlouva vygeneruje.

 

Název Název hromadně generované smlouvy
Typ smlouvy Nastavuje se v Nastavení Smlouvy Typy
Vzor Nastavuje se v Nastavení Smlouvy Vlastní vzory - ve vzoru lze využít systémových proměnných.
Popis Váš vlastní vnitřní popis hromadně generované smlouvy
Aktivní služba Filtr na aktivní službu, ke které se má smlouva přiřadit. Vytvoří se právě tolik smluv, kolik má klient aktivních vybraných služeb.
Tarif Filtr Tarif. Tato možnost se objeví až po vybrání konkrétní aktivní služby.
Fakturační skupina Filtr Fakturační skupina
Skupina Filtr Skupina klientů
Stav Filtr Stav klientů

 

Přehled hromadně generovaných smluv

 • V přehledu smluv vidíte, kdo a kdy smlouvy vygeneroval.
 • Kliknutím na číslo ve sloupci Počet smluv si můžete nechat zobrazit všechny klienty, kterým byla smlouva vygenerována.
 • Kliknutím na icon doc/icon pdf1 můžete smlouvu zobrazit.
 • Kliknutím na Obnovit můžete smlouvu znovu vygenerovat, např. v případě, kdy došlo ke změně ve vzoru smlouvy.
 • Kliknutím na icon delete btsp smlouvy odstraníte z Karty klienta.

 

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika