EET

 

Záložka Fakturace Nastavení EET slouží k přidávání, editaci a mazání certifikátů, provozoven a pokladen.

 

Certifikát slouží k autentizaci datových zpráv. Na jeho základě je Finanční správa schopna identifikovat konkrétního poplatníka. Platnost certifikátu je 3 roky. Počet certifikátů, které bude poplatník využívat, není předem dán. Může tak mít pouze jeden jediný certifikát pro všechny své pokladny, nebo může mít více certifikátů - jeden pro každou svou provozovnu nebo pro každou svou pokladnu. Při vkládání certifikátu do systému si zvolíte fakturační skupinu. Následně vložíte certifikát a napíšete heslo k tomuto certifikátu.

 

Při vkládání provozovny do systému nejprve vyberete fakturační skupinu a certifikát. Následně zadáte ID provozovny a její popis (název).

 

V rámci provozovny můžete přidávat jednotlivé pokladny. U nich si opět zadáte ID a popis (název). Pokud zaškrtnete checkbox Ověřovací mód, tak se data o účtenkách vystavovaných na této pokladně nebudou brát jako údaje o skutečných tržbách. Tento mód je tedy určený pouze k otestování správné funkčnosti přenosu dat na server správce daně. Pokud tento checkbox není zaškrtnut, tak pokladna funguje v ostrém režimu.

 

Ve Fakturace Nastavení Obecné si nastavte položku hotovostni_doklad na 0 (Klasický hotovostní doklad). 

 

Samotné vystavení EET účtenky se provádí v Karta klienta / Fakturace / Přijmout platbu v hotovosti.

 

Přehled vystavených EET účtenek pak najdete ve Fakturace Pokladna EET.

Storno

Pokud uděláte storno hotovostní platby, automaticky se do 1 hodiny zpracuje a objeví v Fakturace Pokladna EET.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika