Routery

routery router status routeryTato záložka poskytuje přehledové informace o vlastnostech routerů zadaných v systému.

Zobrazení informací je podmíněno příslušným aktivním rozhraním k routerům.

 

 iconopen

Kliknutím na tuto ikonu vysunete nabídku, ve které zaškrtáváním můžete nastavit zobrazené sloupce (Nastavení tabulky), sloupce, které se přidají do tiskové sestavy (Nastavení tisku) a Nastavení vyhledávání. Poté stiskněte Uložit a následně iconoffright. Nastavení se ukládá pro přihlášeného administrátora.

 

icon info2 Vypnutím nepotřebných sloupců zvýšíte rychlost načítání stránky.

 

Všechny záznamy lze seřadit podle každého z uvedených sloupců. Kliknutím do záhlaví sloupce seřadíte celý výpis dle požadovaného záznamu. Prvním kliknutím vzestupně, druhým kliknutím pak sestupně.

  Rozšířený výpis Zobrazí identitu routeru - jak je router pojmenovaný ve Winboxu (ne v ISPadmin). Dále zobrazí ikony aktivních nastavení FIREWALL, DHCP, MACFILTER, WLAN FILTER a RADIUS. Neaktivní nastavení je šedé, např. FIREWALL. Zároveň zobrazí informaci o Aktuálním/Dostupném firmware.

 

Sloupce

Online status

■ online
■ offline

icon connect Otestuje spojení na router a připojená zařízení (Ping test, SNMP test, SSH test, API test).
Název Kliknutím na název se router zobrazí v Hardware Routery Všechny, kde jej můžete editovat.
IP IP adresa zařízení
Verze Verze operačního systému nainstalovaného na routeru
Uptime Doba běhu zařízení od posledního restartu/zapnutí
Status Statusy služeb SNMP, SSH, API, popř. IPv6 (funkční služba je zeleně, např. SNMP).
WIFI online Počet připojených WIFI klientů, kliknutím na číslo ze zobrazí seznam WIFI klientů.
Arch Architektura procesoru
Frekvence Frekvence procesoru
Sériové číslo Sériové číslo routerboardu
Software ID ID licence Mikrotik
Vytížení CPU/disku/RAM Kliknutím na % zobrazíte grafy s denní/týdenní/měsíční/roční statistikou.
UPS/Napětí Pokud je k routeru Mikrotik připojena UPS (tzn. nainstalován správný ovladač), která je správně rozpoznána, tak systém dokáže monitorovat napětí UPS a v případě výpadku napájení zaslat informační email. V případě, že je UPS připojena, tak je ve sloupci Napětí zobrazeno aktuální napětí na UPS. Kliknutím na hodnotu napětí se zobrazí detailní graf. Pokud dojde k výpadku elektrického napájení, tak systém odešle email na emailovou adresu uvedenou v Nastavení Systémové nastavení Obecné, ID admin_email.
Chybné bloky Počet chybných bloků flash paměti na routerech Mikrotik
Teplota Teplota routerboardu (tato funkce je dostupná jen u některých Mikrotiků - po kliknutí na hodnotu se zobrazí grafy) .

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika