WIFI status

Ze všech routerů se načítají informace o wireless interface a graficky se zobrazuje využití WIFI pásma.


Na této stránce se zobrazí seznam routerů včetne všech wireless interfaces s podrobnými parametry jako je SSID, vysílací frekvence, použité pásmo atd.

Záznamy je možno třídit podle pop-up menu Lokalita, Router, Pásmo a Fulltext. Nastavení si systém automaticky zapamatuje, takže při dalším přihlášení zůstává nastavení nezměněno.


Kliknutím na název interface se graficky zobrazí využití wifi pásma. V praxi to znamená, že se zobrazí přehledný graf se zobrazením pásma 5 GHz nebo 2.4 GHz a v tomto grafu se zobrazí použitá vysílací frekvence daného interface.


Po kliknutí na GPS souřadnice routeru se otevře mapa vycentrovaná na vybraný router (Google Maps).

Rozšířený náhled: rozbalí všechny interface a zobrazí se grafy s obsazenou frekvencí pro všechny wireless karty.

Řádek interface a graf vysílací frekvence je zvýrazněn červenou barvou v případě, že interface obsahuje stejnou frekvenci nebo se částečně frekvence překrývá na routeru s jiným interface. Kontrola "překrývajících" se frekvencí se provádí v rámci jednoho routeru mezi všemi wireless interface a také mezi routery v případě, že mají nastavené stejné GPS souřadnice, takže se nacházejí na jednom vysílacím místě.

Z grafu lze vyčíst následující informace:

 • rozsah frekvence, na kterém může interface vysílat
 • aktuálně použitá frekvence
 • alokované pásmo (závislé na nastavené šířce kanálu)
 • překrývající se vysílací frekvence na jednotlivých interface, které jsou na stejném routeru nebo mají stejné GPS souřadnice
 • pásmo zakázané frekvence u 5 GHz spojů je zobrazeno vynecháním šedého podbarvení (5.315 GHz - 5.550 GHz)
 • přejetím myši nad názvem interface se zobrazí všechny podrobnosti o wireless interface. Stejné podrobnosti se zobrazí také v případě najetí myší na název interface v záložce Routery. Zde se také zobrazí i podrobnosti o všech instalovaných anténách včetně podrobností o použitém typu, zisku antény, vyzařovacím úhlu atp.
 • v Kartě klienta v menu Statistika Internetu se nyní zobrazují podrobné informace o wifi kartě klienta jako je SSID, interface, na který je klient připojen, SNR, uptime .....

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

 • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
 • v její české lokalizaci
 • v sekci Správa klientů
 • v záložce Klienti
 • v podzáložce Nástěnka
 • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika