WIFI spoje

Tato záložka poskytuje přehledové informace o vlastnostech wifi spojů. Zobrazí se realizované spoje mezi routery mikrotik. Systém automaticky vyhledá obě strany spoje podle MAC adresy karty a podle SSID.

V přehledu těchto spojů jsou zobrazeny názvy routerů (+ jejich id) na obou stranách spoje, SSID, frekvence a SNR (síla signálu) na obou stranách spoje.


Kliknutím na icon graph na konci každého řádku je možné zobrazit i graf přenosu na tomto spoji a také graf signálu na obou stranách tohoto spoje.

Grafy na všech spojích je možné zobrazit zatrhnutím checkboxu Zobrazit všechny grafy, který je umístěn nad výpisem spojů.

V levé části jsou grafy signálů a přenosů jednoho konce wifi spoje a v pravé části je to samé pro druhý konec wifi spoje.

Tipy pro používání této dokumentace

 

Vyhledávání

Vyhledávání požadovaného obsahu je možné prostřednictvím strukturovaného menu orientovaného na jednotlivé sekce, případně lze využít pole pro fulltextové vyhledávání v celém obsahu této online dokumentace.
Breadcrumbs

Tato pomůcka Vám umožní se zorientovat, kde právě jste.

Pokud se například zobrazí pod hlavním menu následující - ISPadmin Wiki / Dokumentace / Správa klientů / CZ / Správa klientů / Menu - KLIENTI / Klienti / Nástěnka / Skupiny - znamená to, že se nacházíte:

 

  • ve Wiki dokumentaci systému ISPadmin
  • v její české lokalizaci
  • v sekci Správa klientů
  • v záložce Klienti
  • v podzáložce Nástěnka
  • v podpodzáložce Skupiny

Changelog

Obsahuje veškeré nově přidané funkce a aktuální úpravy systému přehledně zobrazeny dle jednotlivých verzí a data vydání. Konkrétní články z changelogu jsou dále zobrazeny v jednotlivých sekcích / stránkách dokumentace, ke kterým se nová funkce nebo úprava vztahuje.

Úvodní rozdělovník

Pro snadnější orientaci v dokumentaci slouží úvodní rozdělovník tématicky zaměřený na jednotlivé oblasti podle způsobu aktuálního využívání - Vyzkoušení / Implementace / Běžné užívání systému.

FAQ

Nejčastější dotazy, postupy a návody jsou popsány v kategorii FAQ.

Barevné zvýraznění

Dokumentace obsahuje barevně zvýrazněné položky, které odpovídají skutečné struktuře menu v systému ISPadmin, a to včetně jejich grafického podbarvení. Např. Fakturace Nastavení Šablony Upomínky. Zároveň se jedná i o funkční odkaz na daný článek.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika