Changelog

ISPadmin 4.36 Stable

 

 • Aktualizován Apple certifikát nutný pro fungování push notifikací v mobilní aplikaci. Původní certifikát měl platnost do 11.4.2019.
 • Nastavení / Administrátoři / Administrátoři: Upravena oprávnění pro NetFlow: Pokud se vám záložka NetFlow nezobrazuje, zkontrolujte si tato nastavení.

 

ISPadmin 4.36 beta1

 • Pokud systém při kontrole dat oproti ARESu zjistil, že je mezi daty rozdíl, zobrazila se tabulka s detaily a možností Opravit. Tlačítko Opravit však nereagovalo na klik (CZ lokalizace).
 • Při editaci faktury mohlo dojít k tomu, že se uživateli nenabídly všechny dostupné předkontace.
 • Při započteném přeplatku na faktuře se na SK poštovní poukázce objevila nesprávná hodnota v čárovém kódu a slovním vyjádření (SK lokalizace).

ISPadmin 4.35 Stable

 • Možnost přihlásit se k odběru newsletterů u jednotlivých uživatelů (administrátorů)
 • Oprava: Náhled faktury (u fakturačních skupin)
 • Oprava: Adresa používaná v SMS z Plánování

 

ISPadmin 4.35 beta1

 • Opraveny nahlášené chyby

 

 

ISPadmin 4.34 Stable

 

Update ROS 6.x u routerů MikroTik

 

* Neprovádí se změna DNS na routerech. Je nutné zajistit přístup do Internetu.
* Systém poskytuje více informace o chybách.
* Pokud provádíte update z některé ze starších verzí ROS (např. z 6.15) na nejnovější verzi, tak mohou nastat problémy s HostKey. (MikroTik log: "Corrupt host's key, regenerating it! Reboot required!"). Pokud se tak stane, je nutné přegenerovat klíč na daném routeru MikroTik: /ip ssh regenerate-host-key . A následně: /system reboot .

 

ISPadmin 4.33 Stable

 

Update ROS u routerů MikroTik

 

Kvůli problémům souvisejícím s dobře známou zranitelností MikroTik ROS (přes otevřený Winbox port, více informací zde: https://blog.mikrotik.com) jsme se rozhodli do ISPadmina začlenit updatovací utilitu, která výrazným způsobem zjednoduší celý proces updatu OS.

V Hardware / Routery / Router status / Routery si nyní můžete zkontrolovat aktuálnost MikroTik ROS. V tabulce přibyl nový sloupec Verze status, ve kterém se vám může zobrazit jedna z následujících ikon:

* Ikona Červený křížek: Router není aktivní.

* Ikona Vykřičník: Neaktuální verze OS. Kontrolováno každou hodinu. Kliknutím na tuto ikonu se přiřadí daný router do fronty na update. Objeví se ikona Hodiny.

* Ikona Hodiny: Připraven na update. Kliknutím na tuto ikonu se vyřadí daný router z fronty na update. Objeví se ikona Vykřičník. Update se spouští z konzole ISPadmin serveru (uživatel "root"). Více informací naleznete níže.

* Ikona Palec nahoru: Software stažen. Čeká na instalaci.

* Ikona Zelené zatržítko: Aktuální stable verze OS.

Routery můžete do fronty přidat či je z fronty odebrat i hromadně pomocí checkboxů v prvním sloupci a select boxu v levém dolním rohu.

Samotný update se spouští pomocí následujícího skriptu: /usr/local/script/ispadmin/updateMikrotikSW.pl

Jako parametr lze zadat čas v minutách, o který se odloží samotný restart zařízení a instalace OS. Příklad: /usr/local/script/ispadmin/updateMikrotikSW.pl 450

Pomocí tohoto parametru tak můžete naplánovat hromadný restart všech routerů MikroTik na dobu, kdy je nejmenší provoz.

Čas se počítá od spuštění skriptu.

Při nastavování odloženého startu je potřeba také vzít v potaz fakt, že samotné stažení nového OS může trvat několik desítek vteřin, a proto je nutné počítat s určitou časovou rezervou.

Pokud tento parametr nezadáte, bude se skript postupně přihlašovat k jednotlivým zařízením a provádět okamžitou instalaci OS. Skript čeká na dostupnost dalšího zařízení ve frontě (3x ping). Stisknutím libovolné klávesy ukončíte čekání na dostupnost a přejdete ihned na zpracování dalšího zařízení.

Pokud spustíte skript znovu, můžete přenastavit naplánovaný čas updatu. Routery, které mají aktuální verzi OS, se již neaktualizují.

Průběh celého procesu se zobrazuje v konzoli serveru.

!!! Aby bylo možné provádět updaty OS, je potřeba, abyste povolili odchozí komunikaci směrem do Internetu. Skript kontroluje nastavení DNS. Pokud je to nezbytné, systém použije defaultní DNS 8.8.8.8. Skript nekontroluje nastavení firewallu ani NAT. Je na administrátorovi sítě, aby provedl změny relevantních nastavení.

!!! Nejprve vyzkoušejte update na jednom zařízení MikroTik. Pokud je po updatu API funkční (viz changelog zde: https://mikrotik.com/download/changelogs), je možné provést hromadný update. Hromadný update provádíte na své vlastní riziko.


* Zahrnuty všechny změny z předchozích beta verzí

* Opraveny náhlášené chyby

* Update kořenových certifikátů


ISPadmin 4.33 beta2

 

 • Oprava: Párování - Poštovní spořitelna
 • Oprava: Párování - ČSOB CEB - změna formátu částky
 • Oprava: Odesílání emailů klientům, pokud je u nich zadáno více adres oddělených speciálním znakem
 • Oprava: Zobrazení duplicitních plateb v Kartě klienta
 • Oprava: Sleva při fakturování poměrné části měsíce
 • Opravy: Další nahlášené chyby

 

 

ISPadmin 4.33 beta1

 

 • Oprava: Zobrazení složenky při aktivní funkci SuperCASH
 • Oprava: Odesílání faktur - Systémové proměnné
 • Oprava: Upomínky - Systémové proměnné
 • Oprava: Generování smluv
 • Oprava: Editace služby Internet - Port koncového zařízení
 • Oprava: Přehled VoIP importů
 • Oprava: Zobrazení výpisu VoIP služeb
 • Oprava: Pozastavení služeb
 • Oprava: Odstranění služby po konci výpovědní lhůty
 • Oprava: Čárový kód na složenkách - IBAN (SK lokalizace)
 • Oprava: Kopie faktury (HU lokalizace)
 • Oprava: Dealer - Vložit platbu
 • Oprava: Editace služby Internet - Aktualizace routeru
 • Oprava: Datum vytvoření automatických upomínek
 • Oprava: Úprava označeného období - Hromadná fakturace

 

 

ISPadmin 4.32 Stable

 • Zahrnuty všechny změny z předchozích beta verzí

 

ISPadmin 4.32 beta4

 • GDPR – Mazání dat

  • V Kartě klienta je nová možnost kompletně smazat klienta ze systému (tlačítko Smazat). Všechna data klienta – s výjimkou těch fakturačních – budou smazána z databáze a disku.

  • Tlačítko Deaktivovat pouze přesune daného klienta do Statistiky Deaktiv. klienti. Tam je možné ho taktéž smazat.

 • GDPR – Souhlasy

  • Nastavení Číselníky GDPR Osobní data: Seznam osobních údajů + výchozí platnost souhlasu pro jednotlivé položky (v měsících od ukončení smluvního vztahu).

  • Nastavení Číselníky GDPR Typy souhlasů

  • Nastavení Číselníky GDPR Šablony: Zde můžete vytvořit šablony souhlasů. Pouze výchozí typ Souhlas se zpracováním osobních údajů vám umožní si vybrat jednotlivé osobní údaje z číselníku. Všechny typy pak umožňují nahrát do systému soubor RTF, DOC či DOCX se systémovými proměnnými.

  • Ostatní Hromadné GDPR: Zde můžete hromadně generovat dokumenty se souhlasy pro skupiny klientů. Ať už byl takový dokument vytvořen individuálně, nebo jako součást hromadného generování, bude následně dostupný v Klientském portálu. Klient může s obsahem dokumentu souhlasit, resp. může odvolat svůj souhlas.

  • Karta klienta / GDPR Správa souhlasů klienta a historie

  • Klienti Kontakty – Filtr Podrobnosti: Možnost filtrovat GDPR souhlasy

 • Do systému byla přidána funkce Predikce fakturace. S její pomocí si můžete vygenerovat predikci fakturace na budoucí měsíce. Nejprve je nutné aktualizovat data pomocí tlačítka Aktualizace. Následně je možné vygenerovat náhled pro jednotlivé fakturační skupiny na konkrétní období (do určitého data).

 • Oprava funkce Plánované pozastavení služby (OD – DO)

 • Nastavení pozastavení bylo rozděleno do dvou částí. V první části můžete okamžitě manuálně pozastavit službu. Tato část slouží také jako indikátor automatického pozastavení (například v případě neplatičů). Druhá část je nezávislá na té první. Zde můžete nastavit plánované pozastavení služby i fakturace.

 • Oprava problémů s upomínkami

 • Do systému bylo doplněno nové IPEX REST API. Pokud ho budete chtít používat, musíte mít vyplněné položky ipex_rest_api_password a ipex_rest_api_username v systémovém nastavení a zároveň odstranit staré SOAP přístupy.

 

 

ISPadmin 4.32 beta3

 • Upozornění: Tato aktualizace trvá déle než je obvyklé z důvodu optimalizace databáze. Prosím buďte trpěliví.
 • Oprava - Hromadná fakturace: Byla vystavena faktura s fakturovaným obdobím delším než 1 měsíc (např. 1 rok). Následně byl vystaven dobropis a fakturované období bylo změněno na 1 měsíc. Během dalšího hromadného generování faktur se u dané služby nevystavila faktura.
 • Oprava - Odesílání emailů na více než jednu emailovou adresu
 • Opravy nekritických chyb

 

 

ISPadmin 4.32 beta2

Klienti

 • Oprava skriptu, který počítá FUP limity

 

Nastavení

 • V Nastavení Syst. nastavení Obecné je nová položka check_hw_ip_duplicity, přes kterou je možné vypnout kontrolu duplicitních IP adres u routerů a switchů.

 

Statistiky

 • Statistiky Sez. vysílačů: Přidány souřadnice (Latitude a Longitude, DMS)

 

Plánování

 • Oprava zobrazení uložených svátků (mimo CZ lokalizaci)

 

Fakturace

 • Ve Fakturace Nastavení Obecné je nová položka csob_ceb. S její pomocí můžete aktivovat zpracování nového formátu emailů z ČSOB. Není možné zpracovávat obě verze současně (CZ lokalizace).

 

Centrální sklad

 • Ke zboží ve skladu byl přidán čas posledního přesunu. Opraveno řazení.

 

 

ISPadmin 4.32 beta1

KLIENTI

 • V Kartě klienta / Aktivní služby je nové tlačítko Kopie, které předvyplní údaje pro založení nové služby. Tato funkce vám přijde vhod, pokud budete chtít vytvořit *téměř* identickou službu s jiným ID. V seznamu odstraněných služeb je nové tlačítko Nová služba, které vám umožní si vytvořit novou službu na základě již odstraněné služby.
 • Karta klienta / Fakturace: Tabulka Platby přejmenována na Spárované platby
 • Přepsána stránka Vystavit kopii faktury
 • Opravena kontrola pomocí VIES + přidáno automatické doplnění údajů z VIES (SK lokalizace)
 • Přepsán skript pro automatické doplnění MAC adresy z kabelového modemu ke službě (CMTS)
 • Funkce Souhlas s prolongací vypnuta u klientů se zadaným IČ (CZ lokalizace)
 • U souhlasu s prolongací nově uvedeno jméno klienta a jeho číslo (CZ lokalizace)
 • Drobné opravy v modulu SledovaniTV
 • Přepsán skript pro kontrolu FUP

 

HARDWARE

 • Hardware Routery Všechny: Přidáno nové tlačítko - Update vybraných routerů
 • Přepsán skript pro synchronizaci dat v Radiusu
 • Oprava - Čas spuštění BW testu

 

NASTAVENÍ

 • Nastavení Syst. nastavení Obecné: Přidána nová položka - sms_UDH_Support. Pomocí ní můžete aktivovat tzv. Concatenated SMS (souvislé SMS bez rozdělení). Je nutné vyzkoušet, zda metodu UDH Vaše GSM brána podporuje. Výchozí stav: Vypnuto.
 • Přepsána stránka Nastavení Administrátoři Dealeři: Zkontrolujte si prosím nastavení oprávnění.
 • Oprava SNMP šablon

 

STATISTIKY

 • Přepsán skript na znovuodeslání SMS z fronty
 • Přepsány skripty pro práci se statistikami tarifů

 

PLÁNOVÁNÍ

 • Přepsán skript odesílající SMS z Plánování

 

FAKTURACE

 • Přepsán skript pro vytváření PDF souborů (upomínky, faktury, ...). Provedeny drobné úpravy. Doporučujeme provést kontrolu, zdali je vše v pořádku.
 • Přepsány ruční a automaticky generované upomínky + šablony upomínek
 • Přepsán skript na import emailů z banky
 • Přepsána stránka Odeslat fakturu/y e-mailem
 • Dobropisy zahrnuty do exportu do Pohody (SK lokalizace)
 • Přepsán export RLB60 (HU lokalizace)
 • Nový typ složenky OC31 - FM verze (HU lokalizace)

 

OSTATNÍ

 • Oprava - V některých částech světa došlo k nesprávnému zobrazení routerů na mapě.

 

CENTRÁLNÍ SKLAD

 • Úpravy layoutu v Centrálním skladu

 

 

 

ISPadmin 4.31 Stable

 

 • Zahrnuty všechny změny z předchozích beta verzí

 

ISPadmin 4.31 beta3

 • Oprava - Odesílání faktur emailem (při výskytu více IPTV služeb na jedné faktuře)
 • Oprava - Nagios notifikace
 • Oprava - Formulář pro zadání výpovědi
 • Oprava - DPH u stornovaných faktur v exportu RLB (HU lokalizace)
 • Opravy - Zobrazení v Centrálním skladu
 • Oprava - Vybírání první IP adresy ze statického rozsahu pro Radius
 • Doplněna kontrola duplicitních IP adres u služeb typu Radius

 

 

ISPadmin 4.31 beta2

 • Oprava  - SSH spojení - MikroTik zařízení s RouterOS 4.x a starším

 

 

 

ISPadmin 4.31 beta1

KLIENTI

 • Byla přepsána stránka Karta klienta / Fakturace / Detail faktury / Storno dobropisu.
 • Byl přepsán skript pro pozastavení služeb klienta z důvodu neplacení. Spolu s tím byla upravena i funkčnost. Nově se pozastavuje jen ta služba klienta, která má faktury po splatnosti. Ostatní služby klienta zůstanou aktivní.
 • Oprava - Ukládání nastavení, zda hotovostní doklad evidovat v EET, či nikoliv
 • Oprava - Skript pro obnovení VoIP služby

 

HARDWARE

 • Byla přepsána stránka Hardware Routery Všechny > Test spojení.
 • Byla přepsána stránka Hardware CMTS  Detail > Ping.
 • Byla přepsána stránka Hardware Routery Router status Wifi spoje.
 • MikroTik - Nastavení - /radius: Nově se do zařízení MikroTik automaticky nahrává i parametr src-address. Funguje to pouze přes API.
 • Upgrade Net::SSH::Perl na verzi 2.14

 

NASTAVENÍ

 • Byla přepsána stránka Nastavení Syst. nastavení Syslog.
 • Byla přepsána stránka Nastavení Ostatní SNMP OID.

 

STATISTIKY

 • Statistiky Historie Historie: Bylo doplněno zvýraznění neodeslaných emailů.
 • Oprava - Informace o odeslání emailu o končící smlouvě se správně uloží do historie.

 

FAKTURACE

 • Fakturace Nastavení Obecné: Do systému byla přidána nová položka nastavení - invoicing_period. S její pomocí můžete nastavit, na základě čeho se budou faktury kategorizovat do jednotlivých období. Jsou dostupné dvě možnosti: DUZP nebo fakturovaný měsíc.
 • Fakturace Nastavení Obecné: Do systému byla přidána nová položka nastavení - reminder_active. S její pomocí je možné globálně vypnout používání upomínek.
 • Fakturace Nastavení Obecné: Je zde nová položka nastavení - export_abo_vs_data. Nastavte si, co chcete, aby se objevilo v poli VS v ABO exportu: 0 - VS zjištěný z údajů o platbě , 1 - číslo klienta.
 • Fakturace Peněžní deník Peněžní deník: Nad tabulku byl doplněn součet. Zvýšil se počet záznamů zobrazovaných na stránce. Byla opravena paměť filtru.
 • Fakturace Přehledy Pohledávky Pohledávky: Přibyl zde nový filtr - Ve splatnosti/Po splatnosti.
 • Fakturace Faktury Časové rozlišení Dle faktur: Byl doplněn filtr pro zobrazení měsíců/roků.
 • Úprava exportu faktur do Pohody: V režimu reverse charge se nyní doplňuje sazba DPH 0% dle FAQ Pohody (https://www.stormware.cz/podpora/faq/pohoda/237/Jakym-zpusobem-je-mozne-evidovat-v-programu-POHODA-preneseni-danove-povinnosti-z-pohledu-dodavatele/?id=1849).
 • Oprava - Export faktur do Omega Kros
 • Oprava - RLB export (HU lokalizace)
 • Oprava - Systémová proměnná $CELKEM_S_DPH$ - IPTV služby

 

OSTATNÍ

 • Byla přepsána stránka Ostatní Import VoIP import.
 • Byla přepsána stránka Ostatní Zálohy Systém.
 • Oprava - Ostatní Hromadné Email - Při odebrání šablony došlo k chybě serveru.

 

Centrální sklad

 • Byl přepsán Centrální sklad.
 • Přibylo několik nových oprávnění.
 • V Nastavení Administrátoři Administrátoři proveďte kontrolu nastavení a udělejte potřebné úpravy:

  • Globální práva napříč systémem - Tabulka Centrální sklad vlevo:
   • Zobrazit prodejní ceny
   • Zobrazit nákupní ceny
   • Spravovat pouze přiřazené zboží
            
  • Práva pro jednotlivé části systému:
   • Karta klienta / Zboží ze skladu
   • Hardware Routery Všechny > Zboží ze skladu
   • Nastavení Syst. nastavení Centrální sklad
   • Nastavení Číselníky Centrální sklad
   • Centrální sklad

    

 • Nově se ve skladu provádí součet sloupce Počet, takže je možné po vyfiltrování konkrétního zboží zjistit počet MJ na skladě.
 • Jednosměrná konverze historie skladu do nové podoby

 

ISPadmin 4.30 Stable

 

 • Zahrnuty všechny změny z předchozích beta verzí
 • Od 30. 11. 2017 mají CSV soubory adresních míst RÚIAN jinou podobu: Přibylo několik sloupců. Provedli jsme tedy potřebné úpravy, aby relevantní funkce v systému ISPadmin opět fungovaly tak, jak mají.

 

ISPadmin 4.30 beta2

 • Drobné úpravy CSS

 

KLIENTI

 • Klienti Úvod - Byla přidána informace o lokalizaci systému.
 • Byla přepsána stránka DVBC Set Top Box v Kartě klienta.
 • Byla přepsána stránka Odstranění klienta v Kartě klienta.
 • Formulář pro výpověď služby typu Internet: Délka výpovědní lhůty se nyní zadává ve dnech.
 • Oprava - Formulář pro vystavení dobropisu byl opraven.

 

HARDWARE

 • Byla přepsána funkce Update konfigurace routeru v Hardware Routery Všechny.
 • Oprava - Rozbalovací menu Master router se zobrazí pouze v případě, že byl v menu Typ routeru vybrán Mikrotik - redundant.
 • Oprava - Byla upravena kontrola duplicitních IP adres. Nyní je možné zadat stejnou IP adresu u switche i routeru. Dále je opravena kontrola duplicit služeb RADIUS a CMTS.

 

NASTAVENÍ

 • Výpovědní lhůty nyní můžete zadávat buď ve dnech, nebo v měsících. Příslušnou položku nastavení najdete v Nastavení Syst. nastavení Obecné: withdrawal_date_type. 0 - měsíce, 1 - dny. Pro hromadnou úpravu výpovědních lhůt u všech služeb Internet můžete použít nástroj Hromadná změna výpovědních lhůt v Ostatní Nástroje.
 • Oprava - Systémové proměnné $CELKEM_S_DPH$ a $CELKEM_BEZ_DPH$ zahrnují cenu za službu IPTV.

 

STATISTIKY

 • Oprava - Byla opravena stránka Statistiky Stat. serveru SMS.

 

PLÁNOVÁNÍ

 • Oprava - Výkaz prací v PDF: Časy strávené na jednotlivých úkolech se zobrazují správně.

 

FAKTURACE

 • Oprava - Ošetření duplicitních SMS o provedené platbě
 • Oprava - Tabulka DPH na vícestránkových fakturách
 • Oprava - Emaily z Raiffeisenbank: Je podporována nová i stará verze emailů (CZ lokalizace).
 • Oprava - Fakturace průběžných položek s Fakturovat od = poslední den v měsíci
 • Oprava - DUZP je editovatelné (HU lokalizace).

 

OSTATNÍ

 • Ostatní Zálohy Routery: Fulltextovým vyhledáváním lze nyní nalézt i konkrétní IP adresu.
 • Oprava - Klienti se nezobrazili na mapě, pokud byl u některého z nich v detailech netisknutelný znak.

 

ISPadmin 4.30 beta1

KLIENTI

 • Souhlas s prolongací (CZ lokalizace) - Novela zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích platná od 2.9.2017 uděluje poskytovateli Internetu povinnost získat od svého klienta prokazatelný souhlas s prodloužením smlouvy na dobu určitou, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy. V této souvislosti bylo provedeno několik úprav a je třeba dodržet následující postup:

  • Smlouva u služby musí být nastavena na dobu určitou a zároveň musí být nastaven počet měsíců prodloužení v poli Prodloužení smlouvy.

  • Vznikla nová proměnná v Nastavení Syst. nastavení Obecné - user_ending_contract_prolongation. Zde je třeba uvést text, který se zobrazí klientovi v Portálu klienta po přihlášení, pokud smlouva končí v kratším období, než je to, které je nastaveno v user_ending_contract_days.     

  • Nastavení Syst. nastavení Obecné - user_ending_contract_days se použije pro informování klienta v zákonné lhůtě, která má být nejdříve 3 měsíce a nejpozději měsíc před koncem účinnosti smlouvy. Pokud zadáte číslo menší než 32, použije se hodnota 32. Je to z důvodu rezervy, aby nevznikaly sporné případy. Tato proměnná se zároveň používá i pro končící smlouvy bez prolongace.

  • Nastavení Ostatní Šablony emailů - Zde je nový sloupec Prolongace, který značí, že daná emailová šablona se použije právě jen u služeb, které jsou na dobu určitou a mají aktivní prolongaci. Tímto způsobem můžete cíleně informovat jen ty klienty, kterých se to týká. Budete je informovat o tom, že mají navštívit Portál klienta pro udělení souhlasu nebo nesouhlasu.

  • Souhlas/nesouhlas s prolongací uvidíte v Kartě klienta pod každou službou, které se to týká. Bude zde uvedeno N/A (klient se ještě nerozhodl), ANO (souhlas) nebo NE (nesouhlas). Pokud budete mít od klienta prokazatelný souhlas z jiného zdroje (např. písemný), je možné přímo pod službou provést ruční odsouhlasení a uvést důvod. Stejně tak v případě, že si klient své rozhodnutí rozmyslí.

 • Klienti Internet --> Sloupec SSID: Změnilo se pořadí pro stanovení přípojného bodu. Jako první se zjišťuje název přípojného bodu dle nastavení služby Internet. Pokud není SSID vyplněno, vyhledá se dle MAC adresy přímo z MikroTiku.
 • Klienti Internet --> Sloupec HW koncového zařízení - úprava: Zobrazuje se v něm CPE, nikoliv HW koncového zařízení klienta (jeho vlastní router).
 • Klienti Internet --> Kliknutí na konkrétní zesilovač --> Statistika zesilovače: Byly přidány adresy klientů a přímé odkazy do Karty klienta.
 • Vystavení jednotlivé faktury --> Další položky na faktuře (cena_dph_typ = 1): Byl upraven způsob, jakým se vypočítává cena bez DPH. Česká lokalizace x ostatní lokalizace.
 • Vystavení jednotlivé faktury --> Další položky na faktuře (cena_dph_typ = 1): Byl upraven způsob, jakým se zaokrouhlí vypočtená cena bez DPH.
 • Byla upravena stránka pro přidání/editaci služby Internet: Pokud nebyla vybrána lokalita, tak nebylo možné vybrat žádný tarif, který měl nastavenou určitou lokalitu.
 • Byla přepsána stránka Karta klienta / Fakturace --> Detail faktury --> Změna data na faktuře.
 • Byla přepsána stránka Karta klienta / Fakturace --> Detail faktury --> Obnovení stornované faktury.
 • Karta klienta / Statistika internetu: Funkce Modem online mohla způsobit zpomalení systému v případě nedostupnosti SNMP. Proto byl u této funkce nastaven timeout limit.

 

HARDWARE

 • Hardware Routery Všechny --> Síťové rozhraní --> Wifi scan: Nástroj pro skenování byl přepsán.
 • Hardware Routery Router status Wifi scan: Nástroj pro skenování byl přepsán.
 • Hardware Routery Všechny --> Zařízení připojené k routeru: Pokud není vyplněna adresa instalace, tak je tlačítko Zobrazit na mapě neaktivní.
 • Byla zavedena kontrola duplicitních IP adres u aktivních routerů a switchů. Pokud potřebujete přidat zařízení s duplicitní IP adresou, musí být nastaveno jako neaktivní.

 

NASTAVENÍ

 • Nastavení Syst. nastavení Mikrotik - reading_dynamic_routes: Aby se zrychlilo vyčítání dat z MikroTiků, tak byly provedly následující úpravy:
  • Možnost 0: Pouze statické routy. Některé lokální routy nebudou vyčteny. Ve výpisu routovaných sítí se objeví upozornění ("Tato síť není na routeru nakonfigurována"). Upozornění nemají vliv na funkčnost systému. V případě potřeby prosím vyzkoušejte změnit nastavení na 1, případně 2.
  • Možnost 1: Lokální + statické + PPP + PPPoE.
  • Možnost 3: Byla přidána možnost 3 - vypnutí vyčítání routovací tabulky. Tato možnost je určena pro speciální případy, kdy je například zapnutý BGP protokol a tabulka obsahuje 360 000 záznamů. ISPadmin provádí dotaz na výběr jen statických a lokálních rout, avšak délka zpracování dotazu trvá MikroTiku neúměrně dlouho. Vyprší čas pro zpracování skriptu na daném zařízení, a proces se ukončí. Následkem toho nedojde k vyčtení dat ze zařízení ani k požadovanému updatu.
 • Notifikace poruchy odesílání SMS zpráv: Byla přidána funkce pro hlídání toho, jak dlouho jsou SMS zprávy ve frontě. Pokud hodnota přesáhne nastavený limit (sms_failure_notify v Nastavení Syst. nastavení Obecné), pošle se notifikace na email správce systému.
 • Pokud máte v licenci aktivní modul Netflow, ale nepoužíváte ho a je vypnutý, zobrazuje se hlášení o nefunkčním Netflow. To je možné vypnout pomocí položky netflow_button v Nastavení Syst. nastavení Obecné.
 • Byla přepsána stránka Nastavení Syst. nastavení Zabezpečení.

 

PLÁNOVÁNÍ

 • Oprava - Plánování Výkazy: Data uvedená v PDF souborech jsou nyní v pořádku (kompletní).

 

FAKTURACE

 • Fakturace Nastavení Peněžní deník Kategorie: Byla odebrána nastavení Fakturační skupina, Příjem/Výdej a Částka. Tyto položky se nastavují v nastavení skupiny. Tudíž zde jich není již potřeba.
 • Fakturace Peněžní deník Peněžní deník: Při přidávání nového záznamu bylo (opět) povoleno vybrání libovolné fakturační skupiny.
 • Fakturace Přehledy Účetní přehled: Byl doplněn sloupec Zaokrouhlení. Byla opravena chyba u stornovaných faktur v HU lokalizaci.
 • Fakturace Banka Import: Byl přidán nový typ importu - nové bankovnictví UniCredit Bank CSV (CZ lokalizace).
 • Oprava - Hromadná fakturace: Pokud je proforma faktura uhrazena přeplatkem, odešle se danému klientovi email s fakturou.
 • Oprava - Hromadná fakturace: Datum vystavení a Datum zdanitelného plnění se nastaví na aktuální den (HU lokalizace).
 • Oprava - Fakturace služby VoIP: Problém s VoIP službami s více jak 78 čísly.
 • Oprava - Fakturace služby Mobil: Na fakturách se objevila chybná období u hovorného, pokud se jednalo o fakturaci jiného než aktuálního měsíce.
 • Oprava - DPH v průběžných položkách
 • Oprava - Zálohové faktury v uzamčeném období je možné stornovat.
 • Oprava - Import SEPA plateb: V určitých případech nebylo možné importovat některé platby.
 • Oprava - Stahování emailů z banky přes IMAP: Byly vyřešeny občasné problémy.
 • Oprava - Fakturace Nastavení Šablony Upomínky (SK lokalizace).

 

OSTATNÍ

 • Ostatní Hromadné E-mail: Do formuláře byl přidán nový filtr - Přípojný bod.
 • Ostatní Volné SMS: Nyní můžete do příslušného pole zadat více než jedno telefonní číslo. Čísla oddělujte čárkami nebo středníky.
 • Byl odebrán nástroj Prodlení platby v Ostatní Nástroje: Faktury po splatnosti je možné zobrazit v záložce Fakturace Přehledy Pohledávky Pohledávky.
 • Byl odebrán nástroj Historie emailů v Ostatní Nástroje: Aktuálně se historie emailů promazává v záložce Statistiky Historie Nastavení.

 

 

 

ISPadmin 4.29

OpravY chyb

Byla opravena chyba, kdy systém ignoroval globální nastavení u fakturační skupiny "Vystavovat zálohové faktury". To mělo za následek vystavení zálohových faktur, které měly v záhlaví chybně uveden popis, že se jedná o klasickou fakturu. Nicméně číselné řady zůstaly zachovány a jednalo se tedy pouze o chybný náhled v PDF, ale je zapotřebí opravené faktury odeslat koncovým příjemcům znovu.

Pro nápravu prosím proveďte následující kroky:

1. Nainstalujte poslední stable verzi přes "ispadmin_update stable". Tím se automaticky opraví pouze chybně vystavené zálohové faktury.

2. V případě, že jste již faktury odeslali klientům, je potřeba emaily odeslat znovu (Fakturace / Faktury / Faktury -> menu vpravo "Odeslat faktury emailem") a ve formuláři pro odeslání zaškrnout "Odeslat všechny faktury".


V rámci přepisu modulu fakturace do nového frameworku, byla provedena optimalizace data vystavení faktury při hromadném generování. V případě, že se vám tedy některé faktury vygenerovaly s rozdílným datem vystavení faktury než jste byli v minulosti zvyklí, doporučujeme provést kontrolu nastavení systému následovně.

Datum vystavení faktury se při hromadném generování faktur nyní řídí dvěma nastaveními:

A) dle nastavení "Datum Vystavení" na stránce při hromadném generováním faktur (výchozí: 1. den daného měsíce),

B) z pole "Den fakturace" v Kartě klienta / Informace - pokud je zaškrtnutý checkbox "Datum vystavení faktury nastavit podle:" "Dne fakturace". V případě vyplnění uvedeného pole "Den fakturace" se toto datum použije u daného klienta i v případě hromadného generování faktur a nastavení dle bodu A se ignoruje.

Pokud Vám "Den fakturace" nastavený v kartě klienta způsobuje problém vzhledem k datům při generování faktur, kontaktujte naši technickou podporu a provedeme úpravu v databázi z naší strany, kterou bude u všech klientů zrušeno označení "Den fakturace" v kartě klienta a použije se datum z hromadného generování faktur.

ISPadmin 4.28 Stable

 

 • Zahrnuty všechny změny z předchozích beta verzí
 • Opraveny nahlášené chyby

 

ISPadmin 4.28 beta3

Klienti

 • Byla přepsána funkce Stornovat fakturu.

 

Hardware

 • Byla optimalizována struktura pravidel firewallu v sekci NAT. Tato úprava řeší nefunkčnost NAT 1:1, ke které docházelo v některých (specifických) případech. Úprava také řeší problém s přesměrováním příchozího provozu z Internetu u pozastavených služeb na informační stránku. Například: I když byla služba Internet u klienta pozastavena, byl stále schopen přistupovat ke svému kamerovému systému a generovat traffic.  
 • V konfiguraci jednotlivých routerů je nyní možnost vypnout jejich zálohování.

 

Nastavení

 • V Nastavení Syst. nastavení Plánování můžete nastavit předměty emailů pro zasílání denních plánů techniků a nesplněných úkolů.

 

Statistiky

 • V tabulce na stránce Statistiky Stat. klientů Podle připojení je nový sloupec Celkem (leden - červen), který usnadní vyplňování statistik pro ČTÚ.

 

Fakturace

 • Ve Fakturace Přehledy Platby je nyní možné vybrat více typů plateb současně.
 • Byla přepsána stránka Fakturace Peněžní deník Peněžní deník.
 • Byla přepsána stránka Fakturace Peněžní deník Souhrn.

 

Ostatní

 • Byla přepsána a vylepšena stránka Ostatní Mapa. V případě problémů se zobrazením dat na mapě si prosím zkontrolujte, zdali máte nastavenou veřejnou IP adresu ISPadmin serveru v položce ispadmin_public_address v Nastavení Syst. nastavení Obecné.
 • Byl přepsán nástroj Změna tarifu v Ostatní Nástroje

 

NetFlow

 • Byla přepsána stránka NetFlow Výběr.
 • Byla přepsána stránka NetFlow Export.

 

 

ISPadmin 4.28 beta2

 • Doporučujeme Vám provést update na tuto verzi. V některých případech mohlo při hromadném generování faktur dojít k neintuitivnímu chování aplikace. Pokud používáte pouze stabilní verze systému, doporučujeme provést update znovu.

 

ISPadmin 4.28 beta1

Klienti

 • Proměnná $USER_GOODS$ ($CLI_USER_GOODS$) byla nahrazena novou proměnnou: $CLI_GOODS[column][number]$ . Tuto proměnnou můžete použít ve vzorech smluv, které se vkládají do systému v Nastavení Smlouvy Vlastní vzory. Více informací naleznete zde: https://wiki.ispadmin.eu/cz/65-cz/sprava-klientu/menu-klienti/karta-klienta/smlouvy/136-smlouvy

 • Oprava chyby: Při automatickém odstranění služby na konci výpovědní lhůty nebylo nikde uvedeno jméno administrátora, který zadal výpověď do systému.

 • Byla přepsána stránka Zápočet přeplatku v Kartě klienta / Fakturace.

 

Nastavení

 • Byla přepsána stránka Nastavení Syst. nastavení Zálohování.
 • Byla přepsána stránka Nastavení Administrátoři Administrátoři / Povolené IP adresy.

 

Statistiky

 • Statistiky IP adresy: Při přesunu služby Internet/VoIP se o tom vytvoří záznam.
 • V Statistiky Stat. klientů je nová záložka Souhrn služeb. Najdete zde všechny služby klientů a jejich detaily (název služby, připojen od, pozastaveno, PPPoE jméno, cena, fakturační skupina, klientské číslo, DIČ, jméno klienta). Pro tuto záložku je nutné nastavit práva v nastavení administrátorů.
 • Byla přepsána stránka Statistiky Data.
 • Byla přepsána stránka Statistiky IP telefony.
 • Byla přepsána stránka Statistiky Syslog.
 • Byla přepsána stránka Statistiky Stat. klientů Podle tarifu.

 

Fakturace

 • IE lokalizace: Generování SEPA souboru pro banku AIB

 

Ostatní

 • Byla přepsána stránka Ostatní Nástroje / Mikrotik skript.

 

 

ISPadmin 4.27 Stable

 

 • Optimalizace hlaviček emailů: Emaily odeslané ze systému ISPadmin mají nyní vyšší míru doručitelnosti.
 • Úpravy zlepšující chování a stabilitu systému

 

ISPadmin 4.27 beta2

Hardware

 • Hardware Routery: Bylo upraveno odstraňování switchů a zařízení připojených k routerům. V některých případech (pokud existovala jiná zařízení závislá na tomto odstraňovaném zařízení) mohlo dojít k vymazání všech závislostí v Nagiosu. To následně ovlivnilo zobrazení Status Map. Tato verze tento problém řeší. Doporučujeme Vám, abyste provedli update ISPadmina. Pokud používáte jen stable verze, proveďte prosím update na nejnovější stable verzi (4.26 Stable).

 

 

ISPadmin 4.27 beta1

Klienti

 • Radius NAS IP lock - Pokud je v nastavení aktivní služby Internet (Radius) zaškrtnut checkbox Uzamknout klienta, prohledají se routované sítě u routerů a klient se uzamkne na ten router, u kterého bude nalezena shoda s jeho IP adresou. V případě dvou výsledků se použije ten router, který je dle nastavení klientovi blíže (pokud je na něm nastaven shaping_router). Při nejednoznačnosti se použije původní algoritmus (uzamknout klienta až při jeho prvním přihlášení z libovolného koncentrátoru). Pro správné fungování je zapotřebí mít vyplněnou IP adresu klienta. Již uzamčení klienti nejsou nijak ovlivněni.

 

Hardware

 • Redundantní router - Při přidávání/editaci routeru je nyní možné v rozbalovacím menu Typ routeru zvolit možnost Mikrotik - redundant a zadat Master router. Do redundantního routeru se budou nahrát stejná pravidla, jako jsou na zvoleném Master routeru. Bude tak vždy k dispozici záložní router s aktuální konfigurací, který bude možné použít, pokud to bude nutné.  

 

Statistiky

 • Statistiky Historie Nastavení - U některých kategorií položek bylo opraveno odmazávání, protože nereflektovalo nastavení (nastavený počet dní).

 

Fakturace

 • Byla přidána nová kontrola: Pokud současně běží generování, resp. ukládání faktur ve více fakturačních skupinách, zobrazí se upozornění.

 

 

 

ISPadmin 4.23 Stable

 

Implementovány všechny změny z předchozích beta verzí.

 

ISPadmin 4.26 Stable

 

Byly implementovány všechny změny z předchozích beta verzí.

 

ISPadmin 4.26 beta6

Hardware

 • Bylo upraveno zálohování routerů. Nově se vytvářejí i měsíční zálohy. Nastavení počtu záloh zůstalo stejné, ale změnila se metoda/logika jejich vytváření. Pokud je například počet záloh nastaven na 10, vytvoří se 5 denních a 5 měsíčních záloh. Polovinu tedy vždy tvoří denní a druhou polovinu měsíční zálohy. Pokud je zadáno liché číslo, je počet denních záloh větší než počet měsíčních. Celkový obsazený diskový prostor zůstane nezměněn.

 

Statistiky

 • Byla upravena fronta neodeslaných SMS (Statistiky Stat. serveru SMS). Nyní se zde zobrazují i SMS zprávy, které nebyly odeslány kvůli nějaké chybě SMS brány (dříve: Ostatní Nástroje > Chyby SMS). Je možné je znovu odeslat nebo smazat.

 

Fakturace

 • Ve Fakturace Nastavení Obecné je nová položka SEPA_custom_mandate_identification, pomocí které můžete de/aktivovat pole SEPA ID na stránce nastavení klienta. Pokud je toto pole vyplněno, použije se při generování SEPA SDD XML.
 • HU lokalizace: Poštovní šek OC31 - Je podporováno zalamování řádků. U celkové částky již nejsou desetinná místa.

 

 

ISPadmin 4.26 beta5

Klienti

 • Karta klienta / Fakturace / Platby: Nově se v seznamu přijatých plateb zobrazuje i sloupec Přijal, ve kterém je uveden administrátor, který provedl přijetí platby (přes Fakturace Úhrady Úhrady).
 • Byla opravena chyba kontrolního mechanismu na stránce Přidat nový kontakt / Změna kontaktních údajů. U firemních klientů nebylo možné zadat do pole jiné než numerické hodnoty.
 • Byla opravena chyba vznikající při stornu dobropisu, kdy se dobropisovaná částka nepřičetla zpět do kreditu klienta.
 • V nastavení služby IPTV je nyní možné vložit číslo smlouvy.
 • V nastavení služby kabelového internetu (CMTS) je nyní možné nezadávat IP adresu klienta. Použije se dynamická IP adresa z rozsahu, který je definován na daném routeru v sekci Routované sítě (pole Dynamický rozsah DHCP). Aby bylo možné takovou službu uložit, je nezbytné, aby byl v nastavení daného routeru zaškrtnut checkbox Používat DHCP.
 • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Služby je možné řadit dle názvu nebo ID. To se může hodit například tehdy, když je některá ze služeb primární a ostatní sekundární.

 

Hardware

 • Hardware Routery: U routerů typu Mikrotik se zapnutým DFS se nyní zobrazuje aktuální hodnota frekvence, nikoliv hodnota nastavená.
 • Byla opravena chyba extra kontaktu v nastavení routeru, která mohla způsobit problém s odesíláním Nagios notifikací.
 • Byly přidány notifikace k zálohování routerů. Pokud dojde k nějakému problému, bude administrátorovi odeslán email s informacemi.

 

Nastavení

 • CZ lokalizace: Do Nastavení Syst. nastavení Obecné byla přidána položka check_5G_meteoradar, pomocí které lze de/aktivovat hlídání kanálů, na kterých vysílají meteoradary.

 

Fakturace

 • REVERSE CHARGE - ÚPRAVY:
  • Tato funkce je nyní dostupná ve všech lokalizacích. De/aktivovat ji můžete pomocí položky reverse_charge ve Fakturace Nastavení Obecné.
  • Globálně je dostupné i pole Kód plnění, které je možné vypnout pomocí položky reverse_charge_code ve Fakturace Nastavení Obecné.
 • Ve Fakturace Nastavení Obecné je nová položka invoice_vat_table, pomocí které lze zapnout/vypnout zobrazování souhrnného rozpisu DPH na fakturách. Výchozí nastavení: vypnuto.
 • Fakturace Přeplatky Přeplatky: V exportních souborech přibyl sloupec Fakturační skupina. Navíc bylo doplněno automatické generování CSV souborů. Tato možnost musí být povolena v položce export_monthly_statistics ve Fakturace Nastavení Obecné.
 • Ve Fakturace Banka je nová záložka Statistiky. Na této stránce dochází k automatickému generování CSV souborů k poslednímu dni v měsíci. Tato možnost musí být povolena v položce export_monthly_statistics ve Fakturace Nastavení Obecné.

 

ISPadmin 4.26 beta4

Fakturace

 • Byla opravena chyba v komponentě vytvářející PDF faktury.

 

ISPadmin 4.26 beta3

FAKTURACE

 • Byla opravena chyba při hromadném odesílání faktur emailem, která zablokovala odesílání.
 • Oprava zobrazení tabulky DPH na faktuře.

NETWORK MANAGEMENT

 • Bylo opraveno vyčítání dat z Mikrotiku.

ISPadmin 4.26 beta2

SPRÁVA KLIENTŮ

 • V Klienti Kontakty je možné zapnout sloupce IČO a DIČ pro zobrazení i export - iconopen.
 • Příjmové hotovostní doklady je nyní možné odeslat emailem kliknutím na icon email2 u daného dokladu (Karta klienta > Fakturace).

FAKTURACE

 • Fakturace Přehledy Fakturace Dle období - do seznamu Dobropisů byl přidán sloupec VS dobropisované faktury.
 • Oprava importu plateb z Komerční banky.
 • Zálohové faktury je nyní možné stornovat i za situace, kdy je daný fakturační měsíc uzamčen.
 • V rámci EET je přidáno storno hotovostního dokladu. Pokud tedy uděláte storno hotovostní platby, automaticky se do 1h zpracuje a objeví v přehledu Fakturace Pokladna EET.
 • Faktury s DPH nyní obsahují tabulku s rozpisem DPH dle sazby.

PLÁNOVÁNÍ

 • Bylo přidáno tlačítko Odstranit při editaci úkolu v Plánování.

OSTATNÍ

 • Do nástroje Změna routeru v Ostatní Nástroje byla doplněna funkce pro výběr routovaných sítí. Je tedy možné přesunout jen část klientů a zařízení.
  alert icon Tato funkce je stále v testování, takže doporučujeme obezřetnost.
 • Byla opravena chyba s délkou SMS zpráv odeslaných přes SMPP protokol v případě, kdy obsahovaly některé nepovolené znaky.
 • Bylo upraveno vyčítání frekvence na bezdrátových kartách Mikrotiku.
 • V Nastavení Info page Povolené přibyl sloupec IP dle DNS, který se generuje automaticky dle doménového jména. Zlepší se tak dostupnost povolených stránek v případě, kdy pevně zadáná IP již není platná. Do routeru se budou propisovat obě IP adresy v případě, že jsou rozdílné. IP adresa se automaticky aktualizuje 1x denně.

ISPadmin 4.26 beta1

SPRÁVA KLIENTŮ

 • Byla zkrácena doba nutná pro načtení stránky Klienti Internet.
 • Na příjmových hotovostních dokladech přibyla kategorie Mimo DPH, do které spadají např. úhrady faktur.
 • Opraveno datum při editaci poznámky v kartě klienta.
 • Nově je možné při zadání výpovědi klientovi zaškrtnout volbu Automaticky smazat službu po ukončení výpovědní lhůty. Tím se služba automaticky odstraní po skončení výpovědní lhůty - Datum ukončení. Zároveň se klientovi odešle potvrzení o zrušení služby emailem. Nastavení obsahu emailu se provádí v Nastavení Ostatní Šablony mailů, sloupec Výpovědi.

HARDWARE

 • Byla přepsána stránka Hardware Routery Router status BW test.
 • Byla přepsána stránka Hardware Routery Router status Wifi scan.
 • V Hardware Routery Všechny je nově možné filtrovat routery dle POPů.

NASTAVENÍ

 • Byly přepsány tyto stránky Nastavení:
  Switche
  Syst.nastavení CATV SIP template
  Syst.nastavení CATV Modem template
  Syst.nastavení VPN server
  Aktivní služby DVBC Programy
  Aktivní služby DVBC Balíčky
  Aktivní služby DVBC Pakety
  Ostatní VOIP asterisk
  Číselníky PlánováníSvátky
 • Počet odeslaných SMS v rámci upomínek se již také řídí dle nastavení sms_minute_limitation.

STATISTIKY

 • Statistiky Stat. klientů Podle připojení: Ke službám typu Internet byly doplněny údaje o tržbách za používání (nepodnikajících osob).
 • Byla přepsána stránka Statistiky IP adresy

FAKTURACE

 • Ve Fakturace Přehledy Platby je nyní možné exportovat data do XML souboru.
 • Byla přidána podpora importu bankovních emailů z Komerční banky pro párování plateb.

OSTATNÍ

 • Byly přepsány tyto stránky v Ostatní:
  Volné SMS
  NástrojeDuplicitní MAC adresy
  NástrojeDuplicitní MAC adresy v Access List
  NástrojeKlientské grafy
  ImportVOIP přehledy
 • Ostatní Hromadné E-mail: V menu Odesílatel lze zvolit možnost Zadat vlastní email a následně vyplnit vlastní email a jméno. Tato možnost je užitečná, pokud jako odchozí adresu nechcete použít jednu ze systémových emailových adres.
 • Do Plánování Kalendář - - byla přidána možnost zapnout/vypnout zobrazení nespecifikovaných úkolů.
 • Byla upravena funkčnost ramdisku. Nyní se ukládají mimo denní zálohy i 2 měsíční zálohy zpětně, které se vytváří vždy k 28. v měsíci. Také důrazně doporučujeme při každém restartu nebo vypnutí systému provést zastavení ramdisku příkazem /usr/local/script/ispadmin/rrd_ramdisk.pl stop. Tímto příkazem se provede záloha aktuálního stavu ramdisku na disk a provede se jeho korektní zastavení. Po startu systému poté dojde k automatickému obnovení ramdisku z poslední funkční zálohy.
 • Bylo opraveno zobrazení grafů sdílených tarifů.
 • Byla přidána kontrola frekvenčního pásma, které používají meteoradary. Platí pouze pro ČR.
 • Byly navýšeny limity pro počet záznamů v historii (Statistiky Historie), aby se optimalizovalo zobrazení hlášení o nutnosti jejího promazání.
 • Do Ostatní Nástroje byl doplněn nástroj Přehled zobrazení informační stránky. Na této stránce je možné vidět, komu se zobrazila informační stránka dle zvolené šablony, a potom stav, zda tuto zprávu klient potvrdil () či nikoliv (červeně podbarvený řádek).
 • Byla opravena chyba při odesílání emailů na nové gTLD domény prvního řádu, které mají více než 4 znaky.

ISPadmin 4.25 Stable

 

 • Došlo k opravě chyby v shapování. Důrazně doporučujeme provést update!

 • Došlo k úpravě způsobu řazení pravidel ve firewallu.

 

ISPadmin 4.24 Stable

 

Implementovány všechny změny z předchozích beta verzí.

 

ISPadmin 4.24 beta6

Elektronická evidence tržeb (EET) - ÚPRAVY

 • Na příjmový doklad byl doplněn čas včetně vteřin.
 • U pokladny přibyla možnost zapnout ověřovací režim. V takovém režimu nejsou platby evidovány na straně Finanční správy ČR a slouží pouze pro testování.
 • Při vystavení příjmového dokladu je nyní možné vypnout EET. Toto opatření se týká např. plateb za služby.

 

ISPadmin 4.24 beta5

Klienti

 • V Klienti Internet je nyní možné filtrovat klienty s pozastavenou službou dle důvodu pro pozastavení služby.
 • Do tabulky v záložce Klienti Internet byl přidán nový sloupec: Cena za měsíc s DPH. To, jestli je zobrazen, závisí na nastavení této stránky.
 • SMS zprávy od klientů se nově identifikují i dle kontaktních osob uvedených v Kartě klienta.

Fakturace

 • Do systému byla přidána podpora pro elektronickou evidenci tržeb (EET). Nastavení se provádí ve Fakturace Nastavení EET. Na dané stránce je možné přidat certifikáty pro komunikaci s Finanční správou České republiky, založit si provozovny a pokladny. Ve Fakturace Nastavení Obecné si nastavte položku hotovostni_doklad na 0 (Klasický hotovostní doklad). Během příjmu hotovosti od klienta je potřeba zvolit provozovnu a pokladnu. Následně je vystaven příjmový doklad, který obsahuje náležitosti EET účtenky, jako je BKP a FIK kód. Přehled vystavených účtenek je možné najít v záložce Fakturace Pokladna EET. Dle provozních informací o evidenci tržeb (EET) zveřejněných Finanční správou ČR je nezbytné, aby se evidované tržby odesílaly přes zabezpečený protokol TLS 1.1 nebo 1.2. Pokud je Váš ISPadmin nainstalován na OS Debian 6, který nepodporuje novější bezpečnostní protokoly, a pokud budete chtít mít možnost využít funkci EET v systému, bude nutné provést migraci na OS Debian 7. Migraci můžete provést sami, a to stažením instalačního obrazu ze stránek download.ispadmin.eu a postupováním dle návodu na https://wiki.ispadmin.eu/cz/378-cz/faq/obecne/1285-migrace-systemu . Pokud Vám bude něco nejasné nebo pokud budete chtít, aby migraci provedli naši technici, kontaktujte naši technickou podporu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
 • Export do Pohody byl doplněn o informace související s přenesenou daňovou povinností (reverse charge).
 • U hromadného generování faktur přibyla kontrola formátu zadaného VS (variabilního symbolu). Nyní je do daného pole možné zadat pouze numerické hodnoty.

Plánování

 • Do denních plánů techniků byly přidány GPS souřadnice relevantních klientů.

Ostatní

 • Do formuláře pro zasílání hromadných emailů (Ostatní Hromadné E-mail) byl přidán filtr pro končící smlouvy, čímž se výrazně zjednoduší zasílání upozornění na blížící se konec smluv.
 • Byla přepsána stránka Ostatní Kontakt.

 

 

ISPadmin 4.24 beta4

Došlo k opravě několika nahlášených chyb.

 

 

ISPadmin 4.24 beta3

Obecné

Byl zprovozněn nový systém řízení skriptů obsluhujících základní činnosti systému (update routerů, vyčítání dat, aktualizace grafů, odesílání emailů, parsování emailů, atd.). U každého procesu se zaznamenává čas jeho posledního spuštění a průměrná doba jeho běhu. Pokud je při provádění skriptu překročena povolená doba běhu, dojde k pozastavení následného spouštění do doby resetu tohoto pozastavení. Ten se provádí každou celou hodinu. Zároveň se emailem odešle upozornění administrátorovi, jakož i technické podpoře systému ISPadmin (debug @ ispadmin.eu). Tyto emaily poté slouží pro analýzu běhu jednotlivých procesů a jejich následnou optimalizaci. Zasílání těchto notifikací je možné deaktivovat pomocí položky ps_manager_send_info v Nastavení Syst. nastavení Obecné.

 

Tento systém má za úkol zabránit přetížení serveru a následnému vyčerpání systémových prostředků, čímž se zabrání vzniku potenciálních problémů souvisejících s během systému. Je důležité, abyste na tyto notifikační emaily nějakým způsobem zareagovali. Měli byste prověřit výkon svého systému a případně kontaktovat technickou podporu ISPadmin.

 

Chtěli bychom Vás ujistit, že výše zmiňované emailové notifikace neobsahuje žádné osobní či jiné citlivé údaje. Uvedené údaje slouží pouze pro účely vývoje a optimalizace systému a dále pro poskytování technické podpory k systému ISPadmin (v případech, kdy se řeší problémy týkající se běhu jednotlivých procesů).

 

Aktuální stav provádění jednotlivých skriptů si můžete zkontrolovat spuštěním skriptu /usr/local/script/ispadmin/cronProcessManager.pl debug z konzole systému. Ve výpisu, který se zobrazí na obrazovce, jsou dočasně pozastavené skripty vyznačeny červeně. Ve sloupci Delka trvani se zobrazuje průměrná doba trvání skriptu. Ve sloupci Cyklus je uveden povolený čas pro každý jednotlivý skript. Skripty, které jsou vyznačené zeleně, jsou běžící procesy.

 

Klienti

 • U služby IPTV je nyní možné přidat poznámku.

 • HU lokalizace: Bylo opraveno chybné zobrazování ceny služby Internet v Kartě klienta, v Klienti Internet a v nastavení tarifů, ke kterému docházelo při nastavení individuální sazby DPH pro službu Internet.

 • Byl opraven formulář pro přidávání Obecné služby. Před opravou nebylo možné zadat cenu ve formě desetinného čísla.

 • Při vystavování opravného daňového dokladu jej systém defaultně okamžitě potvrdí (checkbox Potvrdit ODD ihned). Dobropis je tak okamžitě zahrnut do účetních přehledů v systému.

 

Hardware

 • V Hardware Routery jsou u grafů vybraného routeru k dispozici popisky jednotlivých interfaců.

 • Byl optimalizován ramdisk a skripty pro vyčítání dat a grafování.

 • Byla přepsána stránka Hardware Routery Radius Stat. účtů.

 

Nastavení

 • V Nastavení Smlouvy Hromadné byl přidán filtr Tarif. Pomocí něj můžete generovat hromadné smlouvy jen pro určitý tarif.

 • Byla opravena funkce auto_logout. Systém nezobrazoval nastavenou hodnotu (v minutách), nýbrž pouze informaci o tom, zdali je daná funkce zapnuta či vypnuta.

 • Byla znovu povolena záložka Nastavení Administrátoři Skupiny admin. V nastavení práv jednotlivých administrátorů nyní můžete jednu takovou skupinu vybrat.

 • Sledovanitv.cz: V Nastavení Tarify IPTV lze při editaci tarifu upravit jeho název a API kód dle instrukcí ze sledovanitv.cz.

 • V Nastavení IP pools IP Pools NAT je nyní možné u rezervovaných IP adres přidat poznámku.

 • V Nastavení Syst. nastavení Obecné je nově proměnná mac_logger, pomocí které můžete zapnout/vypnout logování MAC adres do historie. Výchozí stav: vypnuto. V tomto stavu je významně omezen počet přístupů do databáze.

 

Statistiky

 • Byly opraveny chyby v CSS v záložce Statistiky Historie Nastavení.

 

Fakturace

 • Fakturace Peněžní deník: V popisu platby je vidět jméno klienta, kterého se daný záznam týká.

 • Byl upraven vodoznak používaný na proforma fakturách. Nyní je z hlediska PDF specifikace validní.

 

Ostatní

 • Byla přepsána stránka Ostatní Wiki.

 

 

ISPadmin 4.24 beta2

 • Bylo opraveno několik nahlášených chyb.
 • V anglické verzi byly provedeny úpravy v překladech některých pojmů.

 

ISPadmin 4.24 beta1

Klienti

 • V Klienti Poptávky přibyla možnost přidat libovolné množství poznámek ke každé poptávce. Je taktéž možné odeslat email přimo poptávající osobě. Tyto emaily se ukládají do historie dané poptávky.
 • Autorizované požadavky od klientů nyní obsahují odkaz na relevantní Kartu klienta.
 • Při editaci služby v režimu reverse charge je nyní možné zadat Kód plnění.

 

Hardware

 • V záložce Hardware je nyní nově podzáložka Nastavení. Ta bude v budoucnu obsahovat všechna globální nastavení týkající se hardwaru. V současnosti zde můžete najít tři záložky: Typy zařízení, Konc. zařízení a Antény.

 

Nastavení

 • V Nastavení Syst. nastavení jsou dvě nové položky: request_create_the_task a request_hour_for_task. První zmíněná položka vám umožní zapnout automatické vytvoření úkolu v Plánování na základě dat zadaných klientem ve webovém poptávkovém formuláři. Takový úkol se následně přidělí těm administrátorům, kteří mají aktivovanou volbu Správa poptávek v Plánování. Úkol se naplánuje na následující den. Čas se nastaví podle hodnoty uvedené v položce request_hour_for_task.
 • Hromadné SMS zprávy - sms_minute_limitation: Pokud chcete využívat tuto funkci, tak mějte na paměti následující: Nastavení se provádí stejně jako dříve, avšak fungování je nyní odlišné. V systémovém nastavení zadáte maximální počet SMS zpráv, které mohou být odeslány za minutu. V praxi však systém monitoruje počet odeslaných zpráv za sekundu, přičemž nedovolí, aby počet zpráv odeslaných za sekundu přesáhl 1/60 zadaného limitu. Toto je důležité zejména pro SMPP protokol.
 • Upozornění na zranitelnost UBNT zařizení je možné vypnout pomocí položky show_ubnt_warning v Nastavení Syst. nastavení Obecné.
 • V Nastavení Smlouvy Hromadné se vygenerované smlouvy seskupují do jednoho ZIP souboru, který si můžete stáhnout.
 • V Nastavení Aktivní služby Obecné je možné nastavit jinou sazbu DPH pro službu Internet. Toto nastavení se týká především providerů v Maďarsku.

 

Statistiky

 • Pokud je databáze Historie příliš velká, budete na to upozorněni okamžitě po přihlášení. V Statistiky Historie Nastavení je možné zobrazit záznamy přesahující limit a upravit počet dnů jejich uchovávání.

 

Plánování

 • Do Plánování Volné byl přidán sloupec Odhadovaný čas. Můžete stanovit očekávanou časovou náročnost jednotlivých volných úkolů.

 

Fakturace

 • Hromadné generování faktur: Pokud chcete vystavit faktury za nový kalendářní rok, resp. za rok předcházející, systém vás na to upozorní a zeptá se vás, zdali je použitá číselná řada správně. Systém taktéž zkontroluje, zdali není datum vystavení vzdálené od generovaného měsíce o více než jeden měsíc.
 • Služby, které jsou fakturované v režimu reverse charge a v jejichž nastavení není zaškrtnut checkbox Fakturovat samostatně, se nyní objeví na jedné faktuře.
 • Do exportu faktur typu Univerzální export XML jsme přidali pole reverseCharge a reverseChargeType. Tento příznak se objeví jak u celé faktury, pokud obsahuje položky s reverse charge, tak i u jednotlivých položek faktury.

 

Ostatní

 • V Ostatní Nástroje přibyla nová položka: Kontrola emailových adres. Po kliknutí na tlačítko Pokračovat se zobrazí seznam klientů se špatně zadaným emailem.
 • V Ostatní Nástroje přibyla nová položka: Hromadné nastavení nagios notifikací (pro vybrané typy zařízení).
 • Do Ostatní Nástroje byla přidána nová možnost: Pozastavení klientského portálu. Po kliknutí na tlačítko Pokračovat můžete zadat zprávu, která se zobrazí vašim kientům.

 

 

 

ISPadmin 4.23 Stable

Nově se textově zálohují zařízení Ubiquiti řady AirFiber.

 

ISPadmin 4.23 beta2

NOVINKY

 • V záložce Hardware Routery byl přidán filtr Lokalita na první místo ve filtrech. Na druhé byl posunut filtr Router. Když je vybrán filtr Lokalita, ve filtru Router jsou pouze routery patřící do vybrané lokality.
 • Nyní je možné nastavit maximální počet SMS zpráv, které mohou být poslány za jednu minutu. Nastavení se provádí v záložce Nastavení Syst. nastavení Obecné s pomocí klíče sms_minute_limitation. Defaultně je hodnota 0, což znamená, že je funkce vypnutá. Pokud zadáte jakékoli jiné číslo, funkce se aktivuje. Zadaná hodnota = maximální počet odeslaných SMS za minutu.
 • Srbská lokalizace pro Klientský portál
 • V záložce Hardware Routery Router status WIFI klienti byly přidány nové sloupce do tabulky: Typ hardwaru (klientského zařízení) a Verze firmwaru (klientského zařízení).
 • Služba Internet: Byla přidána nová proměnná SLEVA_NAZEV (DISCOUNT_NAME). Tato proměnná je nahrazována názvem slevy uvedeným u konkrétní služby Internet.
 • V záložce Hardware Routery je nyní možné fulltextově vyhledávat i v síťových rozhraních. Tuto možnost můžete aktivovat v konfiguračním okně, které se objeví, jakmile kliknete na ikonu v levém horním rohu stránky.
 • Optimalizace výkonu: Když byl server providera offline a nemohl tak stáhnout data ze serveru Sentinel, trvalo nabíhání systému ISPadmin déle, než je obvyklé. Nyní je již situace zpátky v normálu. Nabíhání aplikace zabere jen pár vteřin.
 • Při hromadné fakturaci se v náhledu faktur podbarvují zálohové faktury správnými barvami.
 • V záložce Ostatní Mapa je nyní možné si vyfiltrovat jednotlivé AP na daném routeru. Podmínkou je mít vybrán nejprve patřičný router. Poté je možné vybrat i přípojný bod na routeru.
 • Statistika pohledávek (záložka Fakturace Přehledy Pohledávky Statistika): Dřívější kategorie 31 - 90 dnů byla rozdělena na dvě: 31 - 60 dnů a 61 - 90 dnů.
 • Nyní se nově do Pokladny (záložka Fakturace Pokladna Neodeslané) zapisují i hotově vrácené peníze klientovi (např. z Karta klienta / Fakturace / Vrátit přeplatek - hotově).
 • V záložce Klienti Obecná služba máte nově možnost si nastavit, které sloupce se budou zobrazovat v tabulce a které při tisku. Dále máte také možnost si nastavit, zdali se tabulka vytiskne na výšku nebo na šířku. Samotný tisk do PDF lze provést kliknutím na tlačítko Tisk.
 • Upraven import HA-VEL podle nového formátu
 • V záložce Statistiky CATV odpojení byla přidána možnost tisku aktuální sestavy do PDF.
 • Záložka Klienti Internet - První ikona v posledním sloupci slouží jako odkaz na stránku se statistikami dané služby. Nyní se po najetí myši nad tuto ikonku zobrazí graf(y) patřící k dané službě.
 • Nyní je možné u DPH sazby v záložce Fakturace Nastavení Číselníky DPH sazby uvést hodnotu jako desetinné číslo.
 • Nyní je možné u tarifů internet (Nastavení Tarify Internet) zobrazit grafy tzv. sdílených linek. Je to vlastně graf vytížení tarifu. Grafy lze zobrazit pro všechny tarify najednou kliknutím na Zobrazit všechny grafy, nebo pro jednotlivé tarify kliknutím na ikonku grafu na každém řádku. Když se po kliknutí nic nezobrazí, žádný graf pro tento tarif není zatím vytvořen.

 

PŘEPSANÉ STRÁNKY

 • Hardware Routery Router status WIFI status
 • Statistiky CATV odpojení
 • Přidání aktivní služby VoIP

 

EXPORT DAT Z ISPADMINA

 • Zrušena záložka Ostatní Export
 • Export dat ze systému je nyní možné provést na příslušných stránkách. Například data o klientech se dají exportovat v záložce Klienti Kontakty. Tyto exporty je nutné povolit v nastavení jednotlivých administrátorů.

 

INFO STRÁNKY A INFO ZPRÁVY

 • Zprovoznění přesměrování pozastavených klientů na informační stránku i pro zabezpečený komunikační protokol HTTPS
 • Zprovoznění zobrazení informačních zpráv po splatnosti i pro zabezpečený komunikační protokol HTTPS

 

OVĚŘOVÁNÍ DIČ PRO ÚČELY DPH PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU VIES

 • Tento druh validace lze provádět u všech EU lokalizací s výjimkou CZ. U CZ lokalizace je použita služba ARES.
 • Systém nyní automaticky ověřuje uložená DIČ s pomocí systému VIES. Klienty s nějakou chybou v DIČ si je možné nechat zobrazit v Ostatní Nástroje / VIES Kontrola údajů.
 • Při přidávání a editaci klienta je u položky DIČ možné kliknout na tlačítko VIES, kterým lze zkontrolovat, zdali je DIČ validní.

 

RADIUS - Dynamické IP adresy

 • Dynamické přidělování IP adres službou Radius
 • ISPadmin nově podporuje dynamické přidělování IP adres z uživatelsky definovaného poolu (Nastavení IP Pools Radius).
 • Dynamický pool se přidává do systému v Nastavení IP Pools Radius: Klikněte na tlačítko , vyplňte formulář a v položce Typ zvolte Dynamický.
 • V nastavení aktivní služby Internet (Radius) pak vyberte v položce IP adresa klienta jeden z nabízených dynamických rozsahů.
 • Klientovi se přiřadí náhodná volná IP adresa z tohoto dynamického poolu. Ta se bude při každém novém připojení (ověření) měnit.
 • Tento jeden pool je využitelný pro všechny routery v systému.

 

FAKTURACE - REVERSE CHARGE

 • Aby bylo možné automaticky vystavovat faktury v režimu reverse charge, byla u každé služby klienta přidána možnost si tento režim zvolit.
 • Pokud tuto možnost aktivujete, automaticky se aktivuje i možnost Fakturovat samostatně. Faktura na tuto službu tak bude vystavena jako samostatná faktura.
 • Pokud je u určité služby zvolen režim reverse charge, tak systém vytvoří při hromadném generování fakturu dle nastavených podmínek.
 • Při hromadném generování systém neumožňuje mít na jedné faktuře položky v režimu reverse charge a ty, které v něm nejsou.
 • Nově byly ke službám doplněny i reverse charge - kódy plnění s rozšířením o kód plnění 21, který se týká poskytování telekomunikačních služeb.

 

MODEMY LICA

 • Byla přidána podpora pro modemy Arris - Povolené IP adresy klientů a zařízení se do konfiguračního souboru modemu propisují přes novou proměnnou USER_ARRIS_IPS.
 • Vyjmenované IP adresy budou mít povolen přístup do internetu. Ostatní provoz je zakázán. Využívá se objekt docsDevFilterIp.

ISPadmin 4.23 beta1

IPTV


Routery

 • Nyní se při přidávání nového routeru ověřuje zadávaná IP adresa ihned po vyplnění políčka ve formuláři a nečeká se až na ukládání fomuláře. Je-li IP adresa již použita, zobrazí se ihned pod políčkem informace, který router má tuto adresu použitou. Formulář je možné uložit i s již použitou IP adresou.

ISPadmin 4.23 Stable

 

Implementovány všechny změny z předchozích beta verzí.

 

ISPadmin 4.23 beta2

NOVINKY

 • V záložce Hardware Routery byl přidán filtr Lokalita na první místo ve filtrech. Na druhé byl posunut filtr Router. Když je vybrán filtr Lokalita, ve filtru Router jsou pouze routery patřící do vybrané lokality.
 • Nyní je možné nastavit maximální počet SMS zpráv, které mohou být poslány za jednu minutu. Nastavení se provádí v záložce Nastavení Syst. nastavení Obecné s pomocí klíče sms_minute_limitation. Defaultně je hodnota 0, což znamená, že je funkce vypnutá. Pokud zadáte jakékoli jiné číslo, funkce se aktivuje. Zadaná hodnota = maximální počet odeslaných SMS za minutu.
 • Srbská lokalizace pro Klientský portál
 • V záložce Hardware Routery Router status WIFI klienti byly přidány nové sloupce do tabulky: Typ hardwaru (klientského zařízení) a Verze firmwaru (klientského zařízení).
 • Služba Internet: Byla přidána nová proměnná SLEVA_NAZEV (DISCOUNT_NAME). Tato proměnná je nahrazována názvem slevy uvedeným u konkrétní služby Internet.
 • V záložce Hardware Routery je nyní možné fulltextově vyhledávat i v síťových rozhraních. Tuto možnost můžete aktivovat v konfiguračním okně, které se objeví, jakmile kliknete na ikonu v levém horním rohu stránky.
 • Optimalizace výkonu: Když byl server providera offline a nemohl tak stáhnout data ze serveru Sentinel, trvalo nabíhání systému ISPadmin déle, než je obvyklé. Nyní je již situace zpátky v normálu. Nabíhání aplikace zabere jen pár vteřin.
 • Při hromadné fakturaci se v náhledu faktur podbarvují zálohové faktury správnými barvami.
 • V záložce Ostatní Mapa je nyní možné si vyfiltrovat jednotlivé AP na daném routeru. Podmínkou je mít vybrán nejprve patřičný router. Poté je možné vybrat i přípojný bod na routeru.
 • Statistika pohledávek (záložka Fakturace Přehledy Pohledávky Statistika): Dřívější kategorie 31 - 90 dnů byla rozdělena na dvě: 31 - 60 dnů a 61 - 90 dnů.
 • Nyní se nově do Pokladny (záložka Fakturace Pokladna Neodeslané) zapisují i hotově vrácené peníze klientovi (např. z Karta klienta / Fakturace / Vrátit přeplatek - hotově).
 • V záložce Klienti Obecná služba máte nově možnost si nastavit, které sloupce se budou zobrazovat v tabulce a které při tisku. Dále máte také možnost si nastavit, zdali se tabulka vytiskne na výšku nebo na šířku. Samotný tisk do PDF lze provést kliknutím na tlačítko Tisk.
 • Upraven import HA-VEL podle nového formátu
 • V záložce Statistiky CATV odpojení byla přidána možnost tisku aktuální sestavy do PDF.
 • Záložka Klienti Internet - První ikona v posledním sloupci slouží jako odkaz na stránku se statistikami dané služby. Nyní se po najetí myši nad tuto ikonku zobrazí graf(y) patřící k dané službě.
 • Nyní je možné u DPH sazby v záložce Fakturace Nastavení Číselníky DPH sazby uvést hodnotu jako desetinné číslo.
 • Nyní je možné u tarifů internet (Nastavení Tarify Internet) zobrazit grafy tzv. sdílených linek. Je to vlastně graf vytížení tarifu. Grafy lze zobrazit pro všechny tarify najednou kliknutím na Zobrazit všechny grafy, nebo pro jednotlivé tarify kliknutím na ikonku grafu na každém řádku. Když se po kliknutí nic nezobrazí, žádný graf pro tento tarif není zatím vytvořen.

 

PŘEPSANÉ STRÁNKY

 • Hardware Routery Router status WIFI status
 • Statistiky CATV odpojení
 • Přidání aktivní služby VoIP

 

EXPORT DAT Z ISPADMINA

 • Zrušena záložka Ostatní Export
 • Export dat ze systému je nyní možné provést na příslušných stránkách. Například data o klientech se dají exportovat v záložce Klienti Kontakty. Tyto exporty je nutné povolit v nastavení jednotlivých administrátorů.

 

INFO STRÁNKY A INFO ZPRÁVY

 • Zprovoznění přesměrování pozastavených klientů na informační stránku i pro zabezpečený komunikační protokol HTTPS
 • Zprovoznění zobrazení informačních zpráv po splatnosti i pro zabezpečený komunikační protokol HTTPS

 

OVĚŘOVÁNÍ DIČ PRO ÚČELY DPH PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU VIES

 • Tento druh validace lze provádět u všech EU lokalizací s výjimkou CZ. U CZ lokalizace je použita služba ARES.
 • Systém nyní automaticky ověřuje uložená DIČ s pomocí systému VIES. Klienty s nějakou chybou v DIČ si je možné nechat zobrazit v Ostatní Nástroje / VIES Kontrola údajů.
 • Při přidávání a editaci klienta je u položky DIČ možné kliknout na tlačítko VIES, kterým lze zkontrolovat, zdali je DIČ validní.

 

RADIUS - Dynamické IP adresy

 • Dynamické přidělování IP adres službou Radius
 • ISPadmin nově podporuje dynamické přidělování IP adres z uživatelsky definovaného poolu (Nastavení IP Pools Radius).
 • Dynamický pool se přidává do systému v Nastavení IP Pools Radius: Klikněte na tlačítko , vyplňte formulář a v položce Typ zvolte Dynamický.
 • V nastavení aktivní služby Internet (Radius) pak vyberte v položce IP adresa klienta jeden z nabízených dynamických rozsahů.
 • Klientovi se přiřadí náhodná volná IP adresa z tohoto dynamického poolu. Ta se bude při každém novém připojení (ověření) měnit.
 • Tento jeden pool je využitelný pro všechny routery v systému.

 

FAKTURACE - REVERSE CHARGE

 • Aby bylo možné automaticky vystavovat faktury v režimu reverse charge, byla u každé služby klienta přidána možnost si tento režim zvolit.
 • Pokud tuto možnost aktivujete, automaticky se aktivuje i možnost Fakturovat samostatně. Faktura na tuto službu tak bude vystavena jako samostatná faktura.
 • Pokud je u určité služby zvolen režim reverse charge, tak systém vytvoří při hromadném generování fakturu dle nastavených podmínek.
 • Při hromadném generování systém neumožňuje mít na jedné faktuře položky v režimu reverse charge a ty, které v něm nejsou.
 • Nově byly ke službám doplněny i reverse charge - kódy plnění s rozšířením o kód plnění 21, který se týká poskytování telekomunikačních služeb.

 

MODEMY LICA

 • Byla přidána podpora pro modemy Arris - Povolené IP adresy klientů a zařízení se do konfiguračního souboru modemu propisují přes novou proměnnou USER_ARRIS_IPS.
 • Vyjmenované IP adresy budou mít povolen přístup do internetu. Ostatní provoz je zakázán. Využívá se objekt docsDevFilterIp.

ISPadmin 4.23 beta1

IPTV


Routery

 • Nyní se při přidávání nového routeru ověřuje zadávaná IP adresa ihned po vyplnění políčka ve formuláři a nečeká se až na ukládání fomuláře. Je-li IP adresa již použita, zobrazí se ihned pod políčkem informace, který router má tuto adresu použitou. Formulář je možné uložit i s již použitou IP adresou.

 

ISPadmin 4.22 Stable

Byl přidán skript na vygenerování SSL certifikátů od certifikační autority Let's Encrypt. Skript generuje certifikáty pro administraci a klientskou zónu současně. Je tedy nutné mít připravená dvě doménová jména se správně nasměrovanou IP adresou na ISPadmin a také mít povoleny porty 80 a 443. Spouští se přes /usr/local/script/ispadmin/certificate.pl bez parametru. Více informací naleznete zde: http://wiki.ispadmin.eu/cz/378-cz/faq/obecne/1653-certifikaty-https

 

ISPadmin 4.22 beta2

NOVINKY

 • Nyní je možné omezit fulltextové vyhledávání v Klienti. Omezení je na minimální počet znaků, které musí administrátor zadat, aby bylo vyhledávání aktivováno. Nastavení se provádí v editaci administrátora parametrem Omezené vyhledávání klientů v Nastavení Administrátoři Administrátoři.
 • V Ostatní Hromadné Akce je nyní možné hromadně nastavit u klientů příznak Vrácená smlouva.
 • Nyní je možné si nastavit výchozí GPS pozici, která se zobrazí při přidávání klienta, routeru a podobně. Nastavení se provádí v Nastavení Syst. nastavení Obecné, ID google_maps_default_gps.

 

PŘEPSANÉ STRÁNKY

 • Hardware Routery Všechny > Přidat > Síťové rozhraní
 • Hardware Routery Všechny > Nastavení > Virtuální linka
 • Hardware Routery Všechny > Související > Plánované antény na routeru

PLÁNOVÁNÍ

 • Byla vytvořena nová oprávnění, která se nastavují v Nastavení Administrátoři Administrátoři v sekci Plánování:
  • Povolit dokončování úkolů
  • Povolit otevření úkolů: Otevírání již uzavřených úkolů
 • V Ostatní Nástroje Plánování je nyní možné si hromadně převést úkoly z jednoho dne na druhý.

 

ISPadmin 4.22 beta1

 

NOVINKY

 • V Klienti Kontakty je nyní možné nastavit, aby fulltext prohledával i Kontaktní osoby. Nastavení se provádí pomocí iconopen v nastavení této stránky.
 • V Klienti Internet byl přidán filtr Přípojný bod, kterým lze vyfiltrovat služby internet pouze na nějakém přípojném bodu. Tento filtr se zobrazí, pouze je-li vybrán nějaký router.
 • V emailové frontě - Statistiky Stat. serveru Emaily Fronta - je nyní možnost zapnout si zobrazení html v emailech (Zobrazit HTML).
 • Tisk klientů ze systému do PDF - Klienti Kontakty - je nyní upraven tak, že se vytiskne aktuální tabulka klientů, ale sloupce pro tisk je možné si nastavit. Nastavení sloupců pro tisk se provádí  pomocí iconopen - Sloupce tisku. Tlačítko na tento tisk je možné komukoli zapnout/vypnout v nastavení administrátorů.

 

PŘEPSANÉ STRÁNKY


 

HROMADNÉ GENEROVÁNÍ SMLUV

 • Do systému byl implementován proces hromadného generování smluv, který nahrazuje již zastaralé "Hromadné generování dokumentů" z Ostatní Hromadné Dokument. Ta je tedy nyní odstraněna.
 • Hromadné smlouvy je nyní možné generovat v Nastavení Smlouvy Hromadné.
 • Generování probíhá jako smlouva samostatná, jen jsou zde filtry na vymezení klientů, kterým smlouvu vytváříte. Je zde také možné vybrat typ aktivní služby a tím se vytvoří právě tolik smluv klientovi, kolik aktivních má služeb.
 • Samozřejmostí je také nahrazování systémových proměnných a také automatický převod smluv do PDF.
 • V seznamu hromadně generovaných smluv je vidět kdo a kdy hromadnou smlouvu vygeneroval a také počet vygenerovaných smluv. Na počet je možné kliknout a zobrazit si výpis těchto smluv.
 • Smazáním takto hromadně vygenerovaných smluv odstraníte samozřejmě všechny smlouvy, které byly tímto způsobem vytvořeny.
 • V Kartě klienta je hromadně vytvořená smlouva označena ve sloupečku Hromadná smlouva icon check ok.

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

 

 

Implementovány všechny změny z předchozích beta verzí.

 

ISPadmin 4.21 beta2

UBIQUITI BUG - úprava

Upravený script

Při spuštění scriptu
/usr/local/script/ispadmin/ubnt_vulnerability_test.pl
s parametrem check, checkdevices, checkusers nebo cleaninfected se zobrazí dialog, ve kterém můžete zadat přesnější parametry scriptu:

IP addresses (all) ? : Můžete zadat seznam IP adres, které se mají proskenovat (vyjmenováním IP adres). Pokud nic nevyplníte, tak se IP adresy vezmou z databáze.
SSH PORT (22) ? : Defaultní pro ssh je port 22. Pokud je ssh na jiném portu, tak je možné zde tento ssh port zadat.
SSH usernames for connect ( ubnt, admin, mother) ? : Uživatelská jména, přes která se přistupuje do jednotek. Pokud není vyplněno, tak script zkouší ubnt, admin, mother.
DEBUG (yes) ? : Pokud vyberete yes, tak se na konzoli vypisuje průběh testu.

 

Nápověda


Check  devices from ISP admin bookmark ROUTERS
/usr/local/script/ispadmin/ubnt_vulnerability_test.pl check             - show ONLY vulnerable and infected ROUTERS ( AP )

Check devices like AP ....( may take a long time )
/usr/local/script/ispadmin/ubnt_vulnerability_test.pl checkdevices      - show ONLY vulnerable and infected devices ( Acces points )

Check  END USER devices ....( may take along time )
/usr/local/script/ispadmin/ubnt_vulnerability_test.pl checkusers        - show ONLY vulnerable and infected client end device

Clean INFECTED devices ( from previous check )
/usr/local/script/ispadmin/ubnt_vulnerability_test.pl cleaninfected     - show vulnerable and infected devices and  REMOVE infection

 

Více o Ubiquiti - security bug v changelogu verze 4.21, beta1.

 

ISPadmin 4.21 beta1

UBIQUITI BUG

Detekce a odstranění

router ubnt
Vzhledem k objevené zranitelnosti jsme mimořádně vydali verzi ISPadmin 4.20, která obsahovala utilitu pro detekci a desinfekci napadených jednotek Ubiquiti. První verzi utility jsme vydali okamžitě vzhledem k aktuálnosti situace.

Nově jsme utilitu pro detekci napadnutelných jednotek a odstranění infikovaných jednotek aktualizovali a rozšířili o další funkce.

alert icon Utilitu musíte spustit z konzole ISPadmin (po přihlášení pres SSH) pod uživatelem root, systém ISPadmin sám nic nedetekuje!

/usr/local/script/ispadmin/ubnt_vulnerability_test.pl

 

Po spuštění utility bez parametru se zobrazí nápověda.

terminal help

 

Check devices from ISP admin bookmark ROUTERS
/usr/local/script/ispadmin/ubnt_vulnerability_test.pl check <username> <username2> <username3> <username4> <username5> - show ONLY vulnerable and infected ROUTERS ( AP )


Provede otestování všech jednotek Ubiquiti, které jsou uvedeny v Hardware Routery. Po spuštění příkazu se systém pokusí kompromitovat jednotku a pokud se toto podaří, tak se v konzoli zobrazí informace s IP adresou a verzí firmware. Pokud se systém do jednotky Ubiquiti připojí, tak se pokusí zjistit, jestli je již napadena virem či nikoli. Pokud ano, tak tuto informaci zobrazí na konzoli. Nic jiného nedělá. Po spuštění příkazu se po otestování 10ti jednotek zobrazí na obrazovce tečka, aby bylo zřejmé, ze script stále běží a testuje další jednotky.


Check devices like AP ....( may take a long time )
/usr/local/script/ispadmin/ubnt_vulnerability_test.pl checkdevices <username> <username2> <username3> <username4> <username5>
  - show ONLY vulnerable and infected devices ( Acces points )


Provede otestování všech zařízení, která jsou uvedena jako "Zařízení připojené k routeru" v Hardware Routery . V tomto případě utilita nerozlišuje, o jaký typ zařízení se jedná, protože tato informace zde nemusí být uvedena. Utilita vezme všechny adresy a snaží se je kompromitovat. Pokud máte v systému hodně zařízení, tak může tato operace trvat déle.

Check END USER devices ....( may take a long time )
/usr/local/script/ispadmin/ubnt_vulnerability_test.pl checkusers <username> <username2> <username3> <username4> <username5>
    - show ONLY vulnerable and infected client end device


Provede test na všechny IP adresy, které jsou uvedeny u klientů. Vzhledem k tomu, že systém neví, zda má klient instalované Ubiquiti nebo nikoli, tak zkouší všechny IP adresy klientů napadnout. Tato operace může trvat déle, protože se testují opravdu všechny IP adresy klientů zadané v systému.

Clean INFECTED devices ( from previous check )
/usr/local/script/ispadmin/ubnt_vulnerability_test.pl cleaninfected
   - show vulnerable and infected devices and  REMOVE infection


Pokud předchozí akce zjistí infikovanou jednotku, tak je možné provést desinfekci. Tato operace provede připojení a desinfekci pouze těch jednotek, které jsou označeny jako infikované. To znamená, že před použitím této volby je potřeba spustit utilitu s parametry check, checkdevices nebo checkusers. V opačném případě nejsou zadně jednotky označené jako infikované a volba cleaninfected nic neudělá.

 

terminal

Jako povinný parametr je nutné zadat typ akce (check, checkdevices, checkusers, cleaninfected)
Jako nepovinný parametr je možné zadat uživatelská jména, které používáte pro přihlášení do jednotek Ubiquiti. Toto je nutné proto, že po úspěšném napadení je na Ubiquiti jednotku nahrán klíč pro přihlášení přes ssh bez zadání hesla. K tomu je však nutné znát uživatele, přes kterého se do systému připojuji. Pokud neznám uživatelské jméno, tak se na jednotku nepřipojím. Při testu zranitelnosti se zkouší uživatelské jméno ubnt (defaultní jméno) a uživatel admin. Pokud ani jedno z nich nepoužíváte, tak i při zranitelném systému toto script neodhalí, proto je nutné zadat jako další parametr jméno, které pro přístup používáte (heslo není potřeba). Následně se systém snaží připojit i přes tato uživatelská jména.

 

Zobrazení UBNT jednotek v ISPadmin

Po přihlášení do ISPadmin uvidíte informaci o Zranitelnosti zařízení UBNT:

ubnt upozorneni

 

V Ostatní Nástroje > Zranitelnost zařízení UBNT naleznete nástroj, který zobrazí zranitelná zařízení detekovaná utilitou podle návodu výše.

ubnt seznam

 

alert icon Zaškrtnutím checkboxu na konci řádku (možno všechny najednou, popř. inverzně zaškrtnout nevybrané) vyberete ta zařízení, u kterých chcete aktualizovat firmware - kliknutím na na konci stránky.


NOVINKY

 •  V Fakturace Přehledy Platby je nyní nově přidán filtr Skupina klientů. Filtr je možné použít pouze v případě typu platby Spárováno.
 • Přidány nové systémové proměnné:
          - $JMENO_KLIENTA$ (EN: $CLI_RAW_NAME$) - proměnná je nahrazena vždy jménem klienta uvedeným v sekci "Osobní údaje".
          - $JMENO_KLIENTA_FAKT_UDAJE$ (EN: $CLI_NAME_INVOICING$) - proměnná je nahrazena vždy jménem klienta uvedeným v sekci "Fakturační údaje".
 • Záložky Klienti VoIP a Klienti Obecná služba byly doplněny o filtry "Fakturační skupina", "Skupina klienta", "Stav klienta" a "Typ úhrady klienta".
 • V přehledu plánování - Plánování Přehled - a také v Kartě klienta / Servisní zásahy se nyní zobrazuje u každého řešení ikonka pro editaci. Tím je možné editovat jakékoli uložené řešení, i u dokončených úkolů. Tato možnost je podmíněna právem "Upravit" v dané záložce.
 • V Klientském portálu lze nyní vypnout zobrazení agregace. Nastavení se provádí v Nastavení Syst. nastavení Portál klienta, ID ci_display_tariff_agregation.
 • V Nastavení Tarify Internet je nyní možné vytvořit kopii tarifu. Ikona - Vytvořit kopii tohoto tarifu - se nachází na konci každého řádku.
 • Nyní se s každým uložením klienta provádí kontrola na použité IČO a číslo OP proti ostatním klientům v ISPadminu. Je-li shoda nalezena, zobrazí se informační hláška s nalezenou shodou. Jedná se pouze o informativní hlášku, záznam i tak je možné uložit.
 • V systému je nyní na adrese http://domenaIspadmina.cz/new/www/find-client-by-phone-number/?number=420999888777 dostupna stránka, která vrátí klienta s telefonním číslem uvedeným v parametru "number". podmínkou je, že musí být v prohlížeči přihlášen administrátor ISPadmin.
 • V Fakturace Přehledy Platby je možné filtrovat klienty podle Skupiny klienta, pokud je zvolen filtr spárované platby.
 • Při vyplňování adresy v Kartě klienta můžete nyní zadávat adresu tak, že začnete psát jméno ulice, a systém vám napovídá odpovídající ulice v různých městech. Je to hlavně pro případ, že neznáte přesně část města, ve které daná ulice je.

 • V Statistiky Stat. serveru Grafy se nyní zobrazují informace o Ram Disku ( inicializace, chybové stavy, obsazenost ).
 • V Nastavení Číselníky Plánování Typ nahlášení je možno nastavit vlastní typ nahlášení.

 

PŘEPSANÉ STRÁNKY

 • Ostatní Nástroje
 • Nastavení Administrátoři Mikrotik login Skupiny / Uživatelé

 

VÝPOVĚDI

 • Záložka Statistiky Stat. klientů Výpovědi a také Karta klienta / Výpovědi byla doplněna o filtr "Datum podání", "Fakturační skupina" a "Lokalita klienta". Dále byly do tabulky přidány sloupce s adresou, kdo ji vytvořil, kdy a za jak dlouho končí výpověď. Dále je možné ke každé výpovědi přidat libovolné množství poznámek. Na řádku s výpovědí je na konci ikonka pro přidání nové poznámky k dané výpovědi - . V tabulce se zobrazuje také datum poslední poznámky a na začátku tabulky je sloupec "Poznámky". Zde si lze zobrazit přidané poznámky k výpovědi.

 

ARES - kontrola údajů

 • Do systému byla implementována automatická kontrola údajů proti službě ARES. Systém každý den provádí kontrolu údajů a vyhodnocuje chybné stavy. Kontrolování jsou klienti s vyplněným polem IČO. Chybně vyhodnocené záznamy je možné vidět v Ostatní Nástroje ARES Kontrola údajů. Zde vidíte vždy jméno klienta z ISPadmin a poté následují další údaje a jejich porovnání proti sobě. Na konci tabulky je odkaz přímo do editace klienta.

OPRÁVNĚNÍ ADMINISTRÁTORŮ

 • Implementována nová oprávnění na záložku Nastavení. Tato záložka byla dříve povolena pouze pro MasterAdmin a jen v některých případech Hlavní admin. Nyní jsou práva na tuto záložku automaticky nastavena pro MasterAdmin a zbytek je nutné si nastavit ručně.

 

ISPadmin 4.20

 

Dne 13.5.2016 byla zvěřejněna závažná bezpečnostní chyba UBIQUITI jednotek!router ubnt

Jedná se o zásadní bezpečnostní trhlinu ve webovém rozhraní pro administraci jednotek UBNT, kdy útočník díky této chybě získá plný přístup ke správě jednotky UBNT s oprávněním Administrátor. Uvedená bezpečností trhlina se objevuje od verze firmware 5.6.3 a nižší. Od verze 5.6.4 je již tato bezpečnostní hrozba z firmware odstraněna.

Díky této bezpečnostní trhlině napadá "červ" v současné době veškeré dostupné UBNT jednotky a následně se šíří dále na další jednotky v síti, které následně okamžitě infikuje!

Obranou proti napadení UBNT jednotek je aktuálně upgrade firmware jednotek na verzi 5.6.4. Nicméně před provedením aktualizace firmware je nezbytné nejdříve provést odstranění "červa" z infikované jednotky, v opačném případě může dojít k poškození firmware a jednotka se následně přepne do základního nastavení a bude tím pádem nezbytné jednotku znova nastavit.
Pozn.: Dle nepotvrzených informací se některé jednotky po 18ti hodinách od napadení automaticky přepnou do základního nastavení a je zapotřebí je znova nastavit pro další využití.

V reakci na uvedenou bezpečnostní hrozbu vám ISPadmin poskytuje bezprostřední řešení uvedené problematiky, a to díky nové utilitě, která dokáže detekovat napadené UBNT jednotky a automaticky je také vyléčit. V aktuální verzi je nutné spustit utilitu pomocí příkazové řádky pod uživatelem root.

Použití v příkazové řádce:

         /usr/local/script/ispadmin/ubnt_vulnerability_test.pl check            - Pouze zobrazí napadené UBNT jednotky
        /usr/local/script/ispadmin/ubnt_vulnerability_test.pl clean           - Zobrazí napadené UBNT jednotky a provede jejich vyléčení

Po spuštění z příkazové řádky se provede test veškerých UBNT jednotek zadaných v systému a v případě nalezení infekce systém zobrazí informace o zranitelnosti konkrétních jednotek a případně se provede vyléčení (parametr "clean").

Do následující verze systému ISPadmin již připravujeme automatickou detekci a zobrazení infikovaných jednotek ihned po přihlášení do systému pro snazší identifikaci napadených jednotek a jejich následnou léčbu.

 

ISPadmin Development Team

Implementovány všechny změny z předchozích beta verzí.

 

ISPadmin 4.19 beta2

NOVINKY

 • Byl upraven formulář pro přidávání nového úkolu. Políčka byla přesunuta a uspořádána tak, aby přidávání bylo intuitivní.
 • V editaci routeru je nově přidáno pole Interní ID. Zde můžete ukládat libovolné číslo v rámci interní evidence. Číslo je poté viditelné také v Hardware Routery Router status Routery ve sloupci "interní ID".
 • Přidána nová systémová proměnná vázaná na klienta - $DLUH$ (EN: $AMOUNT_DUE$), která vrátí aktuální dluh klienta. Jestliže klient nic nedluží nebo má přeplatek, proměnná vrátí nulu.
 • V Nastavení Číselníky Plánování Typy úkolů je nyní možné si nastavit výchozí typ úkolu pro přidávání z Karty klienta.
 • alert icon Upravena kontrola licencí, která se prováděla pouze při přihlašování do systému. To mělo za následek, že při přidání služby internet v počtu větším než povolený počet se po odhlášení už nebylo možné do systému přihlásit. Nyní systém kontroluje počet licencí i při přidávání služby internet a nedovolí počet překročit - upozorní na nedostatek licencí.

 

ISPadmin 4.19 beta1

NOVINKY

 • V seznamu routerů - Hardware Routery Všechny- je nyní možnost jedním kliknutím skrýt nebo zobrazit všechny Switche na stránce (Switche ). Tlačítka se nachází nahoře nad stránkováním.
 • Nyní se v proměnné $OUTSTANDING_INVOICES$ místo Číslo faktury zobrazí údaje VS a SS.
 • Nyní si můžete nastavit vlastní šablonu pro odesílání zapomenutého hesla do klientského portálu. Šablonu je možné si vytvořit v Nastavení Ostatní Šablony mailů a označit ji jako Zapomenuté heslo do KR.
 • Záložka Statistiky Stat. klientů Výpovědi byla doplněna o filtry "Fakturační skupina", "Lokalita" a "Datum podání". Dále byla doplněna o sloupce v tabulce o "Adresu", kdo výpověď vytvořil a "Vypovídá za".
 • Optimalizována záložka Klienti Kontakty, hlavní vliv na rychlost načítání této stránky mají sloupce "Počet serv. zásahů", "Služby" a "Bilance". Vypnutím nepoužívaných sloupců se rychlost načítání zvyšuje.
 • Při ukládání klienta se nyní provádí kontrola na duplicitu "Číslo OP (pasu)" a "IČO". Je-li nalezena shoda, zobrazí se informační hláška, ale klient je uložen.
 • V Dashboardu je nyní možné si nastavit počet hodin pro zobrazení hlášek z Nagiosu. Např. nastavením hodnoty "2" se budou zobrazovat informace staré max. 2 hodiny.
 • Upraveno odesílání hromadného emailu - Ostatní Hromadné Email. Dříve se přílohy ukládaly přímo do těla emailu a ten poté do databáze. V případě velkého množství emailů se tedy značně vytížila databáze a docházelo k problémům. Nyní se příloha uloží pouze jednou, navíc na HDD, a při odesílání se přiřadí k emailu z databáze. Tohle řešení výrazně ulehčí databázi a zrychlí odesílání hromadného emailu.
 • Přidány nové systémové proměnné pro službu IPTV:
      - $IPTV_DELKA_SMLOUVY$ (EN: $IPTV_CONTRACT_LIFETIME$)
      - $IPTV_CENA_ZA_BALICKY_S_DPH$ (EN: $IPTV_PRICE_FOR_PACKAGES_WITH_VAT$)
      - $IPTV_CENA_ZA_BALICKY_BEZ_DPH$ (EN: $IPTV_PRICE_FOR_PACKAGES_WITHOUT_VAT$)
 • Přidány nové systémové proměnné vázané na klienta - $FAKTURACNI_EMAIL$, $TECHNICKY_EMAIL$ a $OBCHODNI_EMAIL$ (anglické aliasy - $CLI_INVOICING_EMAIL$, $CLI_TECHNICAL_EMAIL$ a $CLI_BUSINESS_EMAIL$). Je-li tento email prázdný, je automaticky vyplněn základním emailem u klienta.

 

PŘEPSANÉ STRÁNKY

 • Hardware CMTS Detail
 • Hardware Routery Všechny > Přidat > Zařízení
 • Hardware Routery Všechny > Přidat > Headend
 • Nastavení Aktivní služby Obecné
 • Nastavení Administrátoři Servisní MAC
 • Nastavení Tarify Internet / CATV / DVBC / VoIP
 • Statistiky Stat.serveru Grafy / Procesy / Služby / Emaily

 

AUTOMATICKÉ PŘIŘAZOVÁNÍ PŘÍPOJNÉHO BODU KE SLUŽBĚ INTERNET

 • V globálním nastavení - Nastavení Syst.nastavení Obecné, ID auto_assign_access_point - lze nyní zapnout funkci automatického přiřazení přípojného bodu ke službě internet. Funkce detekuje službu internet, která nemá vyplněný přípojný bod a má zadanou MAC adresu. Ta se vyhledává na všech routrech s definovaným přípojným bodem a aktivní registrací na wifi kartě. Pokud dojde ke shodě, systém jej automaticky přiřadí ke službe internet a zaznamená do logu.

 

NOVÁ PRÁVA ADMINISTRÁTORŮ

 • Nově upravená práva pro záložky Statistiky a Ostatní.

HISTORIE

 • Záložka Statistiky Logger byla přejmenována na Statistiky Historie.
 • Nově je nyní možné si nastavit automatické promazávání Historie, kterou ISPadmin uchovává. Nastavení se nachází v Statistiky Historie Nastavení. Zde jsou vypsány veškeré sekce (s informací o aktuálním počtu záznamů), které se do historie ukládají, a ke každé z nich je možné si uložit počet dnů, po které se mají data uchovávat. Promazávání se spouští 1x denně v nočních hodinách. Kliknutím na Promazat nyní můžete data dle nastavení promazat ihned.
 • Z bezpečnostního důvodu je ve výchozím stavu po updatu tato záložka vypnuta a je potřeba ji povolit v Nastavení Administrátoři Administrátoři.
 • Záložka Logger - OLD nadále zobrazuje starý typ údajů, které budou postupně převedeny do Historie.

PLÁNOVÁNÍ

 • Kvůli přepisování práv administrátorů k jednotlivým stránkám bylo odstraněno tlačítko Smazat úkol v editaci úkolu. Naopak bylo přidáno do Plánování Kalendář do okna po najetí nad daný úkol - Odstranit.
 • Nyní se v emailech o úkolech z Plánování zobrazuje odkaz přímo na daného klienta. Odkaz je vyvolán kliknutím na jméno klienta (podmínkou je mít správně nastavenou proměnnou ispadmin_server v Nastavení Syst. nastavení Obecné).

Implementovány všechny změny z předchozích beta verzí.

 

ISPadmin 4.18 beta4

ADRESNÍ MÍSTA (CZ lokalizace)

 

 

ISPadmin 4.18 beta3

ADRESNÍ MÍSTA (CZ lokalizace)

Na základě požadavku ČTÚ byly do systému ISPadmin implementovány Adresní místa.

Systém v rámci přechodu na verzi 4.18, beta 3 provede automatickou konverzi stávajících adres (adresa klienta a služby Internet) do Adresních míst. Pokud je nalezena patřičná shoda, je přiřazen RUIAN kód. Kde se nepodaří stávající adresu sprárovat, bude nutné ji ručně opravit. Takovéto záznamy je možné vyfiltrovat v KlientiKontakty a KlientiInternet, ve filtru Podrobnosti - Adresy bez Ruian kódu.

 • Zadávání těchto nových Adresních míst je nyní možné v editaci klienta a editaci služby Internet.
 • Adresní místo se skládá z těchto políček: Město, PSČ, Ulice, Číslo domu, Byt, Patro, GPS, Okres, Stát.
 • Při zadávání města, ulice a čísla domu systém napovídá dané možnosti a kliknutím se možnost potvrdí. Je-li adresa zadána správně, políčka se zvýrazní zelenou barvou. Je-li naopak adresa zadána špatně nebo není daná adresa obsažena v nabízených adresách, je obarvena červeně.
 • Import adres z databáze RUIAN trvá cca 25 min po update na novou verzi ISPadmin - po tuto dobu nejsou pole zbarvena. Jakmile je import dokončen, aktivuje se modul pro napovídání a kontrolu adres.
 • Pro usnadnění editace klienta bylo přidáno tlačítko Editace klienta icon edit také do seznamu klientů v KlientiKontakty.
 • Importní skript těchto adres se spustí automaticky v updatu. Skript může běžet desítky minut (podle aktuálního vytížení serveru). Informaci o stavu importu adres naleznete v Ostatní Nástroje.
 • Export těchto adresních míst pro Geografický sběr dat bude podmíněn správně zadanými adresami u klientů a služeb (Export geografických dat do CSV v Statistiky Stat.klientů Podle připojení)

 

ISPadmin 4.18 beta2

NOVINKY

 • Se změnou práv v Plánování bylo také odstraněno tlačítko Smazat úkol v editaci úkolu. Smazat úkol je nyní možné v PlánováníPřehled nebo také v Kartě klienta / Servisní zásahy.
 • Menu v Routerech - nyní bylo vypnuto zobrazování Skupin v menu. V případě, že skupin bylo mnoho, tak menu bylo příliš dlouhé a nebyly vidět všechny záložky. Proto byl přidán v záložce filtr Skupiny a tím je možné si routery vyfiltrovat.
 • V záložce Karta klienta / Odeslat email se při odesílání zobrazí veškeré vyplněné emailové adresy klienta včetně kontaktních osob a je možné zaškrtnout více emailových adres, na které má být email odeslán.

 

PŘEPSANÉ STRÁNKY


KONTROLNÍ HLÁŠENÍ PRO DPH

 • Ze systému je možnost vygenerovat prozatím pouze soubor typu PDF, ke zpracování účetní a přidání nákladů společnosti. ISPadmin pracuje pouze s výnosy (to znamená příjmy). V dalších verzích bude zapracována také automatizace přes XML.

OPRÁVNĚNÍ

 • Zapracovány další oprávnění k záložkám Klienti, Hardware a Nagios.
 • V rámci tohoto updatu dojde také k Přednastavení práv na zmíněné stránky s novými právy, které je ovšem potřeba zkontrolovat a donastavit! Není možné vše automaticky přednastavit.

 

ISPadmin 4.18 beta1

NOVINKY

 • Přidána nová záložka Statistiky Stat. klientů Výpovědi. Jedná se o seznam všech uložených výpovědí s možností filtrování a řazení.
 • Nově je nyní možné k přípojným bodům ukládat GPS souřadnice vybráním místa na mapě a poté je možné Přípojné body zobrazovat také v Ostatní Mapa.
 • Nově je nyní možné v Nastavení Info page Inf. zprávy nastavit filtr pro jednotlivé fakturační skupiny.
 • V Hardware Routery Router status Routery byl přidán sloupec Vytížení CPU.
 • Při vyhledávání routeru podle SSID, při editaci služby internet, je nyní zobrazen sloupec s popisem přípojného bodu.
 • Při vyhledání adresy pomocí služby ARES je nyní možné adresu použít jak u korespondenční, tak u fakturační adresy.
 • Profily informačních stránek byly přesunuty z Nastavení Info page do Nastavení Info page Profily. Tímto přesunem vzniklo místo na další profily a byly vytvořeny další 4 volitelné profily.
 • Při odesílání smlouvy klientovi (Karta klienta / Smlouvy) je nyní možné připojit jako přílohy i ostatní smlouvy v PDF tohoto klienta.
 • Nyní je možné v editaci administrátora (Nastavení Administrátoři Administrátoři) povolit Změnu hesla. Jedná se o položku v hlavním menu a zde je umožněna změna pouze přihlášeného administrátora. Použití je hlavně u administrátorů, kteří nemají právo na Nastavení Administrátoři.

 

PŘEPSANÉ STRÁNKY

 • Nastavení Číselníky Klienti Typy služeb
 • Klienti Poptávky
 • Karta klienta / Fakturace / Detail faktury / Aktualizovat adresu odběratele

 

TYP SLUŽBY L2TP

 • Přidána podpora pro typ služby L2TP.
 • Vytvoření služby L2TP se provádí v aktivní službě internet zvolením typu služby L2TP.
 • Pro ověření se používá přihlašovací jméno a heslo uvedené také v aktivní službě internet.

 

SYSTÉMOVÉ PROMĚNNÉ

Byly přidány:

 • $VOIP_TARIF_CENA_S_DPH$ ($VOIP_TARIFF_PRICE_WITH_VAT$) - vrátí cenu za tarif s DPH
 • $VOIP_TARIF_CENA_BEZ_DPH$ ($VOIP_TARIFF_PRICE_WITHOUT_VAT$) - vrátí cenu za tarif bez DPH

PRÁVA PRO ISPADMIN

 • Nově jsou přepisována a implementována oprávnění administrátorů do ISPadmina.
 • Práva jsou přepisována postupně, nelze to udělat najednou a týka se to výhradně stránek přepsaných do frameworku.
 • Nyní jsou tyto práva připravena pro celou Kartu klienta a Plánování.
 • Práva je možné nastavit v editaci administrátora (Nastavení Administrátoři Administrátoři) v sekci Práva pro Kartu Klienta a Práva pro Hlavní menu.
 • Nová práva se týkají těch stránek, které jsou uvedeny v editaci administrátora a postupně se budou přidávat další stránky s takto upravenými právy.
 • alert icon  V rámci tohoto updatu dojde také přednastavení práv na zmíněné stránky s novými právy, které je ovšem potřeba zkontrolovat a donastavit!!! Není možné vše automaticky přednastavit.

ROZHRANÍ PRO TECHNIKY

 • Vytvořeny nové záložky Klienti a Pokladna. V záložce Klienti přibyla možnost icon money accept Přijmout hotovostní platbu a také možnost zadat minimální počet znaků ve fulltextu pro filtrování klientů.
 • Je-li povoleno Přijmout hotovostní platbu, je možné v tomto rozhraní hotovostní platbu přijmout. Podmínkou je, že klient má neuhrazenou fakturu.
 • V Pokladna je možnost vidět seznam hotovostních plateb přijmutých přihlášených technikem.

FAKTURACE

 • V Fakturace Faktury Časové rozlišení, pokud je ve faktuře položka s odečtením přeplatku, tak se nyní tyto položky nezapočítávají do statistik časového rozlišení (Toto může nastat pouze v případě, že jsou přeplatky započítávány do DPH).
 • Přidána možnost tisku sestavy v Fakturace Přehledy Pohledávky Pohledávky do PDF.
 • Na splátkovém kalendáři se zobrazuje kód IBAN místo čísla účtu (SK lokalizace).
 • V Fakturace Přehledy Pokladna je nyní možné třídit dle fakturačních skupin a byla zde přidána sestava Souhrn plateb, která zobrazuje informace o tom, kam byly zvolené hotovostní úhrady započteny.
 • V Fakturace Přehledy Platby je nyní umožněno řazení dle jednotlivých sloupců v tabulce.
 • V Fakturace Faktury Faktury je nyní nově možnost při exportu Kontrolního Hlášení pro DPH vybrat, zda chcete provést export do XML nebo PDF.
 • Nyní je v záložce Fakturace Přeplatky Přeplatky možnost vybrat Všechny roky a také Všechny měsíce.
 • Doprogramován nový typ importovaných výpisů. Tento typ je možné použít v rámci všech bank využívajících SEPA formát a podporující export plateb ve formátu camt.053.001.02.
 • Fakturace Banka Import je tedy možné zvolit nový typ importu SEPA - camt.053.001.02.

 

FAKTURACE - Úhrada více faktur

 • V Fakturace Banka je možné při párování nespárované platby uhradit více faktur najednou (není potřeba přidávat přebytek do přeplatku). Pokud je možné jednou platbou uhradit více faktur,
  je zde zobrazeno Uhradit více faktur. V následujícím kroku je pak možné vybrat faktury, na které mají být uhrazeny. Zbývající částka platby je poté vložena do kreditu.

 

Implementovány všechny změny z předchozích beta verzí.

 

IPTV - SledováníTV a 4Network.tv

Implementace obou rozhraní je do systému ISPadmin zapracována podle dodané specifikace, nicméně vzhledem k zájmu klientů o další vývoj můžete v následujících verzích očekávat rozšířenou podporu u obou IPTV.

 

ISPadmin 4.17 beta2

NOVINKY

 • V Statistiky Odpojení klienti byly přidány sloupce s informacemi kdo a kdy klienta odpojil. Nastavení zobrazení těchto sloupců se jako obvykle vztahuje na přihlᚹeného administrátora.
 • V Hardware Routery Vššechny je nyní nově možžnost nastavit Prohledat síťové rozhraní (přes iconopen)
 • V Kartě klienta je nyní přidáno nové pole Okres (IE lokalizace).
 • Realizovaná podpora zařízení PowerBeam 5AC od Ubiquiti.

ISPadmin 4.17 beta1

NOVINKY

 • V editaci Switche je nyní možné zadat GPS souřadnice a tím vyhledat správné umístění zařízení.
 • V seznamu routerů, Hardware Routery, se nyní pod IP adresou zobrazuje nadřazený Router pro Nagios. Kliknutím přejdeme na dané zařízení.
 • V Klienti Kontakty byly přidány sloupce ID a PSČ. Sloupec ID je systémové ID z databáze. Tabulku je možné řadit podle obou sloupců.
 • V seznamu routerů, Hardware Routery, je nyní zobrazeno tlačítko icon graph Grafy vybraných routerů, kterým je možno si zobrazit veškeré grafy na vybraných routerech. Na této stránce je v levém horním rohu tlačítko s nastavením iconopen, kde je možné si zvolit zobrazované typy grafů. Tohle nastavení se ukládá k přihlášenému administrátorovi.
 • V routerům typu Mikrotik, Cambium, Canopy a Radwin je nyní možné v editaci routeru uložit SNMP port a Verze SNMP. Použití pro případ, že hodnoty nejsou defaultní.
 • Přidána nová systémová proměnná $COMPANY_NAME$, vázaná na klienta a bude nahrazena názvem společnosti (v případě firemního zákazníka, nový řádek pod jménem).
 • Přidána podpora nového headendu od výrobce CASA SYSTEMS. Správa se provádí standartně jako ostatní headendy a komunikace probíhá přes protokol SNMP (je tedy nutné vyplnit snmp community).
 • V editaci libovolného routeru a switche je nyní možnost přiřadit Pop, ve kterém se nachází.
 • V záložce Karta klienta / Aktivní služby, je-li služba internet odstraněna, tak se u ní nyní zobrazí Další IP adresy a Podřízení klienti, i když byli s odstraněním služby také odstraněny. Je to zobrazeno hlavně z důvodu dohledatelnosti, co bylo u služby zadáno.
 • V Plánování Kalendář se nyní v Popup-up textu po najetí myši nad úkol zobrazí i Poslední řešení úkolu.
 • Složenka typu SI byla přidána i do upomínek (SK lokalizace).
 • Byly přidány nové systémové proměnné vázané na službu internet:
  • $SLEVA_OD$ ($DISCOUNT_FROM$)
  • $SLEVA_DO$ ($DISCOUNT_TO$)
 • Nyní je možné nastavit stránku, kam se klient přesměruje po úspěšném přihlášení do klientského portálu. Nastavení se provádí v Nastavení Syst. nastavení Portál klienta, ID ci_redirect_after_login. Sem je možné uvést celou URL adresu.
 • Nyní je možné v Nastavení Syst. nastavení Portál klienta, ID ci_sms_add_text napsat i systémové proměnné vázané na klienta. Při odeslání SMS budou nahrazeny údaji klienta.

 

PŘEPSANÉ STRÁNKY


DASHBOARD

 • Byl přidán nový Widget Notifikace z Nagiosu.
 • Pro zobrazování notifikací z Nagiosu v Dashboardu je potřeba si v Nastavení Číselníky Nagios Šablony vytvořit Dashboard šablonu. Poté si vytvořit Skupinu kontaktů s typem Dashboard v Nastavení Číselníky Nagios Kontakty. Jako poslední, pro zařízení, které chcete sledovat na Dashboardu, je nutné tuto skupinu zaškrtnout v sekci Oznamovat výpadky pro nagios.

FAKTURACE

 • Po přijetí platby v hotovosti (Karta klienta, Fakturace-Přijmout platbu v hotovosti) byla zrušena mezistránka s možností tisku a zobrazení dokladů. Tyto možnosti se nyní zobrazí ve zprávě v horní části stránky po uložení platby.
 • VFakturace Přehledy Fakturace byl přidán sloupec DPH. Tento sloupec byl přidán i do tiskových sestav.
 • Nyní je možné využít nový typ exportu faktur pro učetní program ABRA G3.
 • Byla vytvořena nová stránka Fakturace Přeplatky Započteno do DPH Dle skupin, ve které je souhrn všech přeplatků započtených do DPH a zobrazen dle jednotlivých fakturačních skupin.
 • V Fakturace Nastavení Předkontace Systém je nyní možné nastavit předkontaci pro přeplatky započtené do DPH. Pokud bude předkontace započtena, tak při zápočtu přeplatku dojde k nastavení této předkontace.
 • Nově se veškeré faktury ze systému odesílají tak, že se použije email z karty klienty kolonky Fakturační email. Není-li vyplněn, odešlou se na email uvedený standartně, jako doposud.
 • Při exportu do MK-soft je nyní možné vybrat volbu Exportovat faktury bez provedených úhrad. Při zaškrtnutí této volby bude export proveden bez úhrad (SK lokalizace).
 • Pokud u klienta dojde ke změně typu úhrady ze SIPO na cokoliv jiného, tak systém při generování SIPO souboru zařadí na konec generovaného souboru informaci o tom, že daný klient je ukončený. Systém do SIPO souboru takto zařadí klienty za poslední dva měsíce, u kterých došlo ke změně z typu úhrady SIPO na cokoliv jiného (SK lokalizace).
 • V Fakturace Banka Email se nyní zobrazuje PDF sestava Platby z banky s detailním rozpisem plateb.
 • PDF Sestava pro platby z banky, použitá v Fakturace Banka FIO/Raiffeisenbank nyní obsahuje i informace o tom, zda byla platba započtena do počátečního stavu. Pokud sestava neobsahuje vyřazené platby, není tabulka s detailním výpisem vyřazených plateb zobrazena.
 • V PDF sestavě přeplatků v Fakturace Přeplatky Přeplatky byl přidán nadpis na všechny stránky dokumentu, číslování stránek a datum vystavení sestavy.
 • Upraveno generování složenky typu SI (složenka pro účty ve formátu IBAN). Kód na složence se nyní generuje z IBANového čísla účtu místo z klasického čísla účtu (SK lokalizace).
 • V Fakturace Přeplatky Přeplatky je nyní možné filtrovat data dle roků, měsíců a fakturační skupiny.
 • V záložce Karta klienta, Fakturace je nově možné vytisknout sestavu pro Vystavené faktury, Hotovostní platby, Bezhotovostní platby. Tyto sestavy je dále možné odeslat emailem. Při odesílání těchto sestav emailem je možné připojit zároveň zbývají ze sestav.
 • Tisková sestava vystavených faktur v záložce Karta klienta, Fakturace je nyní shodná se zobrazenou tabulkou v dané záložce.
 • V Fakturace Přehledy Účetní přehled je nyní možné zobrazit PDF sestavu se seznamem faktur z dané stránky.
 • Pokud při vystavení samostatné faktury je u položky zaškrtnuto reverse charge (Přenesená daňová povinnost) je potřeba zvolit kód předmětu plnění. Tento kód je pak použit pro kontrolní hlášení DPH (CZ lokalizace)

 

FAKTURACE - VYSTAVENÍ SAMOSTATNÉ FAKTURY

 • Stránka přepsána do frameworku
 • Vystavení samostatné faktury je nyní uspořádáno do několika bloků:
  •  Hlavička faktury - základní nastavení pro vystavení faktury (Číselná řada, datumy, dodavatel, ...)
  •  Fakturace služeb - Výběr měsíců pro fakturování služeb klienta. Nově je zde zobrazeno období, ve kterém je služba internet pozastavena a v tomto období není možné službu internet vyfakturovat.
  •  Průběžné položky - Pokud má klient průběžné položky, je možné je vyfakturovat. Nově je možné vybrat, kterou z položek chcete vyfakturovat (dříve musely být vyfakturovány všechny průběžné položky).
  • Další položky na faktuře - Přidání dalších položek na fakturu. Zde je možné přidávat nebo ubírat řádky kliknutím na + nebo -. Při kliknutí na Šablony položek je možné vybrat libovolný počet šablon a tyto šablony vložit do faktury. Každá šablona může obsahovat více položek. Šablony je možné nastavit v Fakturace Nastavení Šablony Šablony faktur.

Kontrolní hlášení DPH

Platí pouze pro CZ lokalizaci

kontrolni hlaseni

Od 1.1.2016 vzniká povinnost odevzdávat Kontrolní hlášení DPH.

ISPadmin může v aktuální verzi vygenerovat nové kontrolní hlášení nebo je možné vložit již vygenerované kontrolní hlášení a nechat ISPadmin do něj vepsat pouze data, které má ISPadmin k dispozici.

Ze strany ISPadmina se v kontrolním hlášení řeší pouze věty D, P, A1, A4 a A5. Pokud je vložen soubor z účetního programu, jsou veškeré informace uchovány a pouze doplněny o věty, které jsou v ISPadminu řešeny.

 

Funkčnost

V Fakturace Faktury Faktury klikněte na   a zvolte Kontrolní hlášení pro DPH. Budete přesměrování na stránku s možností vygenerování kontrolního součtu.

Dodavatel v KHDPH   Dodavatel dle Fakturační skupiny: Údajě do věty P budou doplněny dle nastavení níže zvolené fakturační skupiny. Údaje do věty D budou vygenerovány dle zvoleného datumu vytvoření a měsíce pro export.
  Dodavatel dle XML souboru: věta P a D bude zkopírovaná z vybraného souboru
XML soubor Pokud je soubor zvolen, systém pracuje z daty ze zvoleného XML a jsou doplněny o data z ISPadmin
Fakturační skupiny pro export Výběr fakturačních skupin, pro které budu data exportovány

 

Nastavení

V Fakturace Nastavení Fakt. skupiny je nyní možné nastavit údaje potřebné pro vyplnění kontrolního součtu pro DPH. (sekce Kontrolní hlášení DPH).

Zaškrtněte Používat Kontrolní hlášení   a vyplňte příslušné údaje.

 

alert icon  POZOR alert icon

Vygenerovaný soubor doporučujeme před odesláním správci daně zkontrolovat na daňovém portálu, popř. je zde možné doplnit soubor o řádky, se kterými ISPadmin nepracuje.

Daňový portál se nachází na adrese http://www.daneelektronicky.cz/

Pro možnost otestování je dočasně spuštěn testovací portál https://mfwwwit-1.mfcr.cz


SledováníTV a 4NetworksTV

SledováníTV

Konfigurace

V Nastavení Syst. nastavení Obecné:

 • Vložit přístup do API (iptv_login, iptv_password).
 • Nastavit typ IPTV, ID iptv_type = 1.

Inicializace

V Nastavení Aktivní služby IPTV Synchronizace:

Slouží k vyčtení balíčků a k propojení uživatelů ze systému SledováníTV ke službám v ISPadmin.
Před importem můžete zkontrolovat navrhované změny.
Následně můžete kliknout na Provést import do ISPadmin.

icon info2  Automatická denní synchronizace změn v ISPadminu je v beta verzi pozastavena.

Přidání / Úprava služby

Před přidáním služby musí být uživatel v systému SledováníTV již registrován.
Aktivují/Deaktivujjí se mu zvolené balíčky.
Aktivují/deaktivují se mu přidané/smazané set-top boxy.

 

4NetworksTV

Konfigurace

V Nastavení Syst. nastavení Obecné:

 • Vložit přístup do API (iptv_login, iptv_password).
 • Nastavit typ IPTV, ID iptv_type = 2.

Inicializace

V Nastavení Aktivní služby IPTV Synchronizace:

Slouží k vyčtení balíčků a k propojení uživatelů ze systému 4Networks ke službám v ISPadmin.
Před importem můžete zkontrolovat navrhované změny.
Následně můžete kliknout na Provést import do ISPadmin.

icon info2  Automatická denní synchronizace změn v ISPadminu je v beta verzi pozastavena.

Přidání / Úprava služby

Při přidání služby se vytvoří ve 4Networks uživatel.
Aktivují/Deaktivujjí se mu zvolené balíčky.
Aktivují/deaktivují se mu přidané/smazané set-top boxy.

 

ISPadmin 4.16 beta3

OPRAVY

 • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.
 • Opraven import z Tatra Banka - SK při částkách vyšších jak 1000€ (SK lokalizace).

 

NOVINKY

 

NOVĚ PŘEPSANÉ STRÁNKY


PLÁNOVÁNÍ

 • V Plánování Kalendář / Denní  po najetí myši nad buňku je zobrazeno jméno administrátora, kterému sloupec patří.

KLIENTSKÝ PORTÁL

 • Byly přidány nové parametry pro nastavení Portálu klienta:
  • ci_display_payment_details_tab - Zobrazit tabulku Rozpis plateb v Klientském portálu
  • ci_display_balance - Zobrazit informace o zůstatku v Klientském portálu

FAKTURACE

 • V Fakturace Přehledy Fakturace Dle období
  • Odkazy na konci řádku byly sjednoceny pod jeden selectbox.
  • Tisk v PDF: Stránka je nyní otočena na šířku a je zobrazen název dané fakturační skupiny.
  • V sestavě Seznam vystavených faktur byl přidán nadpis na všechny stránky, číslování stránek a číslování řádků.
  • Nově přidána sestava Seznam vystavených faktur pro DPH.
 • V Fakturace Přehledy Fakturace Dle skupin
  • Odkazy na konci řádku byly sjednoceny pod jeden selectbox.
  • Tisk v PDF: Stránka je nyní otočena na šířku a je doplněno dané období.
  • Nově přidána sestava Seznam vystavených faktur pro DPH
 • V PDF sestavě Seznam odeslaných hotovostních plateb v Fakturace Pokladna Odeslané přidán nadpis na všechny stránky, číslování stránek a datum vystavení sestavy.
 • V Fakturace Přeplatky Vráceno, při zobrazení sestavy v PDF, je přidán nadpis na všechny stránky, číslování stránek a datum vystavení PDF.
 • Fakturace Přeplatky Vráceno / Bankovní příkaz
  • Při generování ABO souboru pro vrácené přeplatky použije systém jako VS a SS uvedené v přijaté platbě.
  • Pokud platba neobsahuje VS a SS, je SS neuveden a jako VS je použito číslo klienta.
 • Nově je možné v FakturaceBankaFIO a FakturaceBankaRaiffeisebank při vyřazení platby zvolit důvod vyřazení platby. Tyto důvody si můžete zadefinovat v
  FakturaceNastaveníČíselníkyDůvod vyřazení. Poté v seznamu vyřazených plateb je možné filtrovat dle uložených důvodů vyřazení.
 • Funkčnost vyřazených plateb pro CZ a SK lokalizace:
  • V seznamu vyřazených plateb je nyní možné filtrovat mezi Vyřazené, Odeslané a Vrácené. Po vyřazení platby naleznu veškeré platby ve stavu Vyřazené. Pro tyto vyřazené platby je možné vygenerovat Bankovní příkaz. Po kliknutí na Bankovní příkaz systém vygeneruje soubor pro banku (ABO soubor - hromadný příkaz), který obsahuje vyřazené platby. Po vygenerování jsou vyřazené platby ve stavu Odeslané (Platby jsou odeslány do banky bankovním příkazem). U odeslaných plateb je nyní možnost "potvrdit vrácení" nebo "zrušit". Potvrzením platba dostává stav Vráceno a není již možné platbu obnovit, ani s ní nijak dále pracovat. Zrušením se platba dostává zpět do stavu "Vyřazené" a je možné ji obnovit a zpracovat nebo znova odeslat k vrácení. U vrácených plateb je poté uvedena informace, kdy a kdo schválil vrácení platby.
 • V PDF sestavě Zobrazit přehled všech přeplatků v PDF v FakturacePřeplatkyZapočteno do DPH je nyní zobrazena fakturační skupina, nadpis je zobrazen na všech stránkách, přidáno číslování řádků a stránek, datum vystavení v patičce dokumentu.
 • Nastavení pro upomínky bylo přesunuto do FakturaceNastaveníŠablonyUpomínky.
 • Nastavení pro avíza bylo přesunuto do FakturaceNastaveníŠablonyAvíza.
 • Vytvořena nová záložka FakturaceNastaveníČíselníky a do této záložky byly přesunuty číselníky Typ úhrady, Typy plateb, DPH sazby.
 • V FakturaceBankaFIO a FakturaceBankaRaiffeisenbank je nyní možné vytisknout sestavu Platby z banky, které obsahují informace o stažených platbách za dané období a informace o tom, zda byly započteny na faktury, do přeplatku, vyřazeny nebo doposud nebyly spárovány. Dále jsou v sestavě rozepsané vrácené platby dle zvoleného typu.
 • Upraven formát pro typ importu ČSOB - textový formát - Slovensko. U ČSOB došlo ke změně formátu výpisu od 1.11.2015 (SK lokalizace).
 • Upraven formát importu pro Tatra Banka - SK. Nyní jsou importovány pouze záznamy typu Kredit (SK lokalizace).

ISPadmin 4.16 beta2

OPRAVY

 • Opravena chyba při odesílání faktur.

NOVINKY

 • Přidán nový typ routeru Delibertant. Systém ze zařízení vyčítá základní informace o provozu zařízení, datové přenosy na interfacech a připojené klienty na wifi rohraní. Na tento typ routeru nelze přidávat klienty (chová se podobně jako UBNT routery).

CMTS

 • Nově přidána podpora headendu Juniper G1.

ISPadmin 4.16 beta1

OPRAVY

 • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.
 • Optimalizace automaticky spouštěných skriptů pro vyčítání dat (CRON).

 

NOVINKY

 • Při odesílání emailu z Karty klienta / Informace / Odeslat email se nyní nenabízí duplicitní emailové adresy.
 • Při odesílání emailu z Karty klienta / Informace / Odeslat email si systém zapamatuje vybranou možnost odesílatele a při dalším odeslání je tato možnost předvyplněna.
 • Při přidání nového klienta si systém pamatuje poslední zvolenou fakturační skupinu a při dalším přidávání nového klienta ji automaticky předvyplní.
 • V KlientiInternet, filtr Router prohledává i podřízené služby dané aktivní služby internet.
 • V OstatníHromadnéEmail byla položka Lokalita routerů změněna na MultiSelect, je tedy možné najednou vybrat více položek ze seznamu.
 • Nově lze v HardwareVýpadky zadávat do systému Plánované výpadky na zařízeních. Při kliknutí do karty klienta se nyní provádí kontrola, není-li nějaké zařízení evidováno v plánovaných výpadcích, a pokud ano, zobrazí se upozornění. A dále se plánované výpadky mohou zobrazovat ve widgetu Dashboard.
 • Nově je v Editaci klienta implementována služba ARES. Po vyplnění IČ je možné kliknout na tlačítko icon lupa disARES. Je-li nalezena shoda, jsou vypsány nalezené údaje a tlačítkem Použít údaje je možné je použít a data přenést do editovaného formuláře. Tato služba je dostupná pouze pro českou lokalizaci.
 • Přidány nové systémové proměnné $MIN_DOWNLOAD$ a $MIN_UPLOAD$ pro službu internet, které propisují minimální garantované rychlosti z tarifu u dané služby internet.
 • V editaci služby internet přibyla možnost opakovat automatické pozastavení služby. Opakování se nastaví zaškrtnutím Opakovat.
 • V HardwareRouteryVšechny je nyní možnost ve filtru Stav vybrat routery, u kterých je připojen CMTS.
 • Klíče pro nastavení systému ur_billing (nově ci_display_invoices_tab) a ur_billing_payment (nově "ci_display_cash_payments") byly přemístěny do NastaveníSyst. nastaveníPortál klienta.
 • V NastaveníInfo page Inf. zprávy je nyní možné vyfiltrovat klienty podle jejich aktuální bilance faktur, které jsou po splatnosti.
 • Nyní se v Kartě klienta / Aktivní služby ve výpisu typů služeb zobrazuje v rohu počet daných aktivních služeb klienta (včetně pozastavených).
 • Nyní je možné v HardwareRoutery nastavit vyhledávání. Na levé straně obrazovky je tlačítko, pod kterým je nastavení schováno. Je možné si zvolit, zda-li se ve vyhledávání budou procházet switche, zařízení připojená k routeru a routované sítě. Možnost nastavení byla přidána z důvodu, že vyhledávání může v některých případech trvat delší dobu.
 • Nově je možné u tarifu typu Radius zvolit FUP podobně jako u tarifu typu Wifi. Nastavení se provádí v NastaveníTarifyInternet. Do zařízení MikroTik se poté do sekce Queue Tree a Mangle zapíší pouze snížené rychlosti tarifů klientů, pro které se uplatňuje FUP. Pro nesnížený tarif se uplatňuje klasické řízení rychlosti přes Queue Simple vytvářený službou Radius automaticky.

 

NOVĚ PŘEPSANÉ STRÁNKY

 • Karta klienta / Fakturace / Přeplatky
 • Karta klienta / Fakturace / Přijmout platbu v hotovosti
 • Karta klienta / Fakturace / Průběžné položky
 • Karta klienta / Fakturace / Vrátit přeplatek

PUSH NOTIFIKACE PRO NAGIOS

 • Platí pouze pro licence s Mobilní aplikací.
 • Nově jsou do systému implementovány tzv. Push notifikace pro Nagios. Funkčnost je stejná jako při notifikacích emailem nebo SMS, jen se využije Mobilní aplikace a informace je doručena zdarma přímo do mobilního telefonu. Podmínkou je být připojen k internetu.
 • Šablony pro Push notifikace je možné vytvořit v NastaveníČíselníkyNagiosŠablony.
 • Vytvořená šablona pro Push notifikace se skupině kontaktů nastavuje v NastaveníČíselníkyNagiosKontakty.
 • Skupiny kontaktů lze přiřadit k zařízení (router, switch) v jeho editaci.
 • Pro použití Push notifikací namísto SMS notifikace stačí v NastaveníČíselníkyNagiosKontakty u skupiny změnit typ notifikace na Push a doplnit Push kontakty.

 

MOBILNÍ APLIKACE

 • Záložka Klienti se nyní zobrazí pouze v případě, že administrátor má právo na záložku Klienti v aplikaci ISPadmin. V této záložce poté vidí pouze klienty, kteří jsou v povolených fakturačních skupinách v nastavení administrátora. Změna tohoto oprávnění se projeví po odhlášení a následném přihlášení do aplikace.

FAKTURACE

 • Záložka Fakturace Úhrady Historie je zrušena. Veškeré informace o platbách jsou v Fakturace Přehledy Platby.
 • V Fakturace Přeplatky Zap. do DPH byly přidány sloupce Částka bez DPH a DPH. Doplněny byly také do sestav v PDF.
 • Záložka Fakturace Poč. stav byla přesunuta do Ostatní Nástroje.
 • V Kartě klienta / Fakturace je nyní u faktury, na kterou je vystaven dobropis, zobrazen text Dobropisováno. Tato informace je poté uvedena i v detailu této faktury.
 • Záložka Fakturace Přehledy Fakturace byla přemístěna do Fakturace Přehledy Fakturace Dle období. S tímto krokem byla vytvořena nová záložka Fakturace Přehledy Fakturace Dle skupin. Tento přehled je velmi podobný přehledu Dle období s tím rozdílem, že zde je možnost zvolit měsíc a není možné zvolit fakturační skupinu. Řádky potom nejsou dle období, ale dle fakturačních skupin (jeden řádek je jedna fakturační skupina).
 • V Fakturace Faktury je nyní možné provést uzamknutí faktur za zvolený měsíc pro všechny fakturační skupiny najednou.
 • V Kartě klienta / Fakturace, v detailu stornované platby v hotovosti se zobrazuje informace o tom, kdo, kdy a z jakého důvodu platbu stornoval.
 • Upravení zobrazování záložek:
  • záložka FakturaceBankaSEPA se zobrazí, pokud je ve FakturaceNastaveníFakt. skupiny vyplněno ID věřitele (SEPA).
  • záložka FakturaceBankaSIPO se zobrazí, pokud je ve FakturaceNastaveníFakt. skupiny vyplněno Číslo SIPO.
  • záložka FakturaceBankaSIPO se zobrazí, pokud je ve FakturaceNastaveníFakt. skupiny vyplněno Evidenční číslo služby (SK lokalizace).
 • V FakturaceBanka Import, XML import, SIPO, SK pošta, FIOa Raiffeisenbank je po rozkliknutí plateb možnost vyhledávat fulltextem.
 • Stornovat hotovostní platbu je nyní možné pouze v případě, že platby nebyly odeslány v FakturacePokladna. Pokud je platba již odeslána, je potřeba vystavit na danou fakturu opravný daňový doklad.
 • Nyní je možné při vytváření hotovostního dokladu v Kartě klienta / Fakturace / Přijmout platbu v hotovosti zvolit datum vystavení dokladu.
 • V Kartě klienta / Fakturace / Vrátit přeplatek je možnost zvolit číslo účtu. Systém zde automaticky nabízí číslo účtu zadané v kartě klienta a dále nabízí čísla účtů, ze kterých proběhla platba faktury.
 • V FakturacePokladnaNeodeslané byl přidán filtr dle měsíců. Systém defaultně zobrazuje aktuální měsíc.

 

FAKTURACE - PLATBA ŠEKEM (US A CA LOKALIZACE)

 • Při přijímání platby, v FakturaceÚhradyÚhrady, je nyní možnost zaškrtnout Platba šekem. Při zaškrtnutí této volby je poté možnost zadat k platbě číslo šeku a poznámku. Provedenou platbu je poté možné najít v Kartě klienta / Fakturace nebo v FakturacePřehledyPlatby.

 

PAYPAL

 • Z důvodu změny ze strany PayPal je nyní automatické párování plateb v systému pro přijímání těchto plateb podmíněno platným certifikátem v případě použití HTTPS. V případě HTTP není certifikát vyžadován a propojení s PayPal je i nadále funkční.

PLÁNOVÁNÍ


DASHBOARD

 • Nově je do systému implementován Dashboard. Ten umožní vidět na jedné obrazovce, televizi, důležité informace ze systému ISPadmin.
 • Odkaz se nachází po úspěšném přihlášení v horní liště aplikace ISPadmin a otvírá se v novém okně.
 • Hlavní použití by mělo být pro samostatnou obrazovku, kde se spustí ISPadmin, přihlásí se a otevře se Dashboard s určitým nastavením.
 • Dashboard se skládá z různých panelů, tzv. Widgetů. Na pravé straně obrazovky je tlačítko, pod kterým se nachází nastavení zobrazení jednotlivých widgetů. Po zapnutí widgetu je u každého individuální nastavení s intervalem aktualizace a barevným rozlišením. Veškeré nastavení je uloženo pro aktuálně přihlášeného administrátora.
 • V levém horním rohu je tlačítko pro možnost zobrazení na "Celou obrazovku".
 • Momentálně jsou implementovány tyto widgety:
  • Plánované výpadky: zobrazují se všechny Plánované výpadky, červeně podbarvené jsou nyní aktivní.
  • Zatížení CPU routerů: zobrazují se zde routery s vyšším zatížení CPU. Limit pro zatížení si můžete zvolit v nastavení widgetu.
  • Přijaté SMS: zobrazují se zde přijaté SMS, stejná tabulka jako v záložce Statistiky Historie. Zde je možné si nastavit počet dnů zpětně pro zobrazení přijatých SMS.
  • Offline routery: zobrazují se zde offline routery s časem, jak dlouho jsou offline.

PORTÁL KLIENTA

 • Kompletně přepsaný Portál klienta.
 • Vzhled je nastaven do defaultního zobrazení. Jediné, co bylo možné přenést z předchozí verze, je logo. Pokud bylo nastaveno správně, mělo by být funkční i v nynějším novém klientském portálu.
 • Barevné rozlišení je nyní v červeném (red) zobrazení a jsou k dispozici další přednastavené barevné profily blue, green a orange. Mezi nimi je možné přepínat v Nastavení Syst. nastavení Portál klienta, pomocí ID "tech_support_theme" (nově ci_skin_theme).
 • Přihlášení do klientského portálu z externího přihlašovacího formuláře je i nadále možné, jen je potřeba změnit odkaz po odeslání na http://domain.where_is_ispadmin_client_interface/sign/?do=signInForm-submit
 • Jak si nastavit Klientské rozhraní
 • Klíče (ID) byly zcela přejmenovány. Nově začínají ci_ (client interface) a lépe vystihují podstatu nastavovaného klíče. Popis ke klíčům zůstal nezměněn.
 • Nově je možné si nastavit počet měsíců zpětně pro zobrazování faktur v Klientském portálu. Nastavení se provádí v Nastavení Syst. nastavení Portál klienta, pomocí ID ci_display_invoices_for_the_last_x_months.

 

ISPadmin 4.15 Task Manager

TASK MANAGER

 • Možnost přidat úkol pro sebe.
 • Seznam všech klientů a základních informací o nich (např. adresy, telefony, kontaktní osoba, poznámky, služby).
 • Detailní informace o internetové službě klienta.
 • Vyhledávání jakéhokoliv routeru v seznamu routerů.
 • Nahrání nafocených snímků z fotogalerie telefonu.
 • Novinky mohou vyžadovat ISPadmin ve verzi 4.15 nebo novější.
 • Oprava chyb.

ISPadmin 4.15 beta2

NOVINKY

 • Do výpovědí (Karta klienta / Výpovědi) byla přidána nová položka Počátek výpovědní lhůty.
 • V záložce Karta klienta / Aktivní služby u typu služby IPTV se nově zobrazují informace o set-top boxech (číslo set-top boxu, IP adresa a MAC adresa). Kliknutím na IP adresu je možné zobrazit grafy pingu.

 

PŘEPSANÉ STRÁNKY

FAKTURACE - PODKLADOVÁ SLOŽENKA (SK lokalizace)

 • V Fakturace Nastavení Obecné je nyní možné si zvolit typ podkladové složenky pomocí ID invoice_sk_slozenka_typ.
  • 0 - Typ S
  • 1 - Typ SI
 • Aktuálně Slovenská pošta přijímá oba typy složenky, od 1.1.2016 by měla slovenská pošta přijímat pouze složenku typu SI, kde jsou čísla bankovních účtů uvedeny ve formátu IBAN.

 

FAKTURACE - SEPA PLATBY (ES, IT, IE lokalizace)

 • V Fakturace Nastavení Číselníky Typ úhrady přibyl nový typ úhrady SEPA.
 • Hromadné generování SEPA souboru se provádí v Fakturace Faktury Faktury vybráním volby Vygenerovat SEPA soubor. Systém následně vygeneruje SEPA soubor pouze pro klienty s nastaveným typem úhrady SEPA. Možnost Vygenerovat SEPA soubor se nabízí pouze v případě, že daný měsíc obsahuje alespoň jednu fakturu s typem úhrady SEPA.
 • V detailu faktury (záložka Karta klienta / Fakturace), při kliknutí na vygenerování SEPA, se zobrazí informace o možnosti Označit exportovanou fakturu jako uhrazenou.
 • V záložce Ostatní Hromadné Akce je možnost nastavit hromadně typ úhrady na SEPA.

ISPadmin 4.15 beta1

Opravy

 • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.

 

Novinky

 • V Ostatní Hromadné Akce je nyní možné hromadně nastavit položku Vystavovat zálohové faktury.
 • V záložce Karta klienta / Dokumenty se nyní zobrazuje jméno administrátora, který dokument uložil do systému.
 • Vytvořena nová záložka v hlavním menu Hardware a do ní byly přesunuty záložky Routery, CMTS a Switche. Navíc zde vznikla další nová záložka Přehled, která bude vysvětlena níže.
 • V hromadném emailu nebo SMS je nyní možnost využít filtr Lokalita klientů. Jedná se o lokalitu, která se nastavuje přímo u klienta.
 • Nyní se v záložce Klienti  IPTV zobrazuje sloupec Počet settopboxů, kliknutím na počet se zobrazí jejich výčet. Pod nadpisem je také nový checkbox Zobrazit settopboxy, kterým je možné si zobrazit všechny settopboxy na této stránce.
 • V Ostatní Hromadné Email a Ostatní Hromadné SMS je nyní možné odesílat zprávy klientům podle fakturačního období. Má-li tedy klient více aktivních služeb a alespoň jedna z nich má fakturační období nastaveno na zvolené, bude mu zpráva odeslána.
 • Při odesílání smlouvy emailem ze záložky Karta klienta / Smlouvy je nyní možné připojit o dokumenty z Ostatní Dokument a také vybrat dokument z disku počítače.

 

Přepsané stránky

 

Plánování

 • Přidán odkaz na detail úkolu v emailech informujících o změnách v úkolech.
 • V Plánování Kalendář v levém menu je nově přidáno Nastavení pouze pro tuto záložku. Momentálně zde lze nastavit zobrazování či nezobrazování dokončených úkolů a také je možné nastavit řazení nespecifikovaných úkolů.

 

Routery

 

IPTV

 • Při editaci služby IPTV je nyní možné zvolit, na jakém portu switche se služba nachází. Informace je to informativní, aby bylo jasné, co se na kterém portu switche nachází.
 • Při editaci služby IPTV je nyní možné nastavit Den fakturace. Zde je možné zadat, ke kterému dni se provádí fakturace klienta. Tento údaj bude využit v budoucnu (při přepisování modulu Fakturace), kde bude možné klienta fakturovat k určitému datu na jakékoli období (například od 15.11.2014 do 14.12.2014). Prozatím se tato položka při fakturaci nepoužívá.

 

Výpovědi

 • Nyní je možné v Nastavení Syst. nastavení Obecné, ID default_notice_period nastavit defaultní počet měsíců pro výpověď. Tohle nastavení slouží pouze při přidávání nové služby.
 • Nově byly do systému implementovány výpovědi ke klientským službám. K tomu se vztahují dva nové číselníky Důvody a Způsoby dodání, které se nastavují v Nastavení Číselníky Výpovědi.
 • Při ukládání aktivní služby internet je možné nyní ukládat výpovědní lhůtu v měsících. Při vytváření výpovědi se tato lhůta automaticky přednastaví.
 • Výpověď je poté možno vytvořit v Kartě klienta / Výpovědi.
 • V Klienti Internet je možné si vyfiltrovat klienty s aktivní výpovědí filtrem Podrobnosti / Aktivní výpověď. Aktivní výpovědí se rozumí, že klientovi aktuálně běží výpovědní lhůta.

 

Fakturace

 • Nyní je při importu výpisu v ABO formátu upraveno vyčítání čísla účtu, systém vyčítá i kód banky.
 • Při přijímání hotovostní platby je nyní možné přijmout i částku do kreditu.
 • Nyní je nově možnost převést fakturu jinému klientovi. Tlačítko Převést fakturu se nachází v detailu faktury.
 • V FakturacePřeplatkyVráceno je možné po výběru fakturační skupiny a typu platby Bankovním převodem provést vygenerování hromadného příkazu. Tento hromadný příkaz je poté možné použít v bance. Systém při generování tohoto příkazu používá číslo bankovního účtu, klienta uvedené při vytváření vratky, dále systém využije Číslo účtu pro vrácení platby, které je potřeba nastavit u fakturační skupiny.
 • V editaci fakturační skupiny v FakturaceNastaveníFakt. skupiny je nyní možné povolit nebo zakázat superCASH kód na faktuře.
 • Při používání zálohových faktur systém po úhradě zálohové faktury automaticky odesílá klasickou fakturu klientovi. Pokud však klient má nastaveno zasílání faktur pozemní poštou nebo nemá uveden email nebo má vypnuté zasílání faktur emailem, tak systém pošle toto oznámení na email uvedený v záložce FakturaceNastaveníObecné, ID billing_mail. V aktuální verzi systém zasílá email pouze v případě, že je u klienta nastaveno zasílat faktury pozemní poštou nebo má nastaveno zasílání emailem a email nemá uveden.
 • Záložka FakturaceBankaFIO se nyní zobrazuje pouze v případě, že je přidán účet v FakturaceNastaveníBankaFIO.
 • Záložka FakturaceBankaEmail se nyní zobrazuje pouze v případě, že je přidán účet v FakturaceNastaveníBankaBanka - email.
 • Záložka FakturaceBankaSupecash se nyní zobrazuje pouze v případě, že je v FakturaceNastaveníObecné nastavena hodnota ID supercash_id a supercash_password.
 • Záložka FakturaceBankaPayPal se nyní zobrazuje pouze v případě, že nějaká z fakturačních skupin má aktivovaný PayPal.
 • Záložka FakturaceBankaRaiffeisenbank se nyní zobrazuje pouze v případě, že je přidán učet v FakturaceNastaveníBankaRaiffeisenbank.
 • Pokud chci klientovi připsat platbu do kreditu a systém zjistí, že platba přišla na jiné číslo účtu než je uvedeno u fakturační skupiny klienta, tak systém zobrazí upozornění.
 • Systém při ručním párování platby zobrazuje informaci o tom, zda-li číslo bankovního účtu platby bylo nalezeno u více klientů. Pokud je číslo nalezené u více klientů, tak je možné toto číslo u zvoleného klienta odstranit. Pokud je číslo nalezeno u více klientů, není možné provést automatické spárování platby na základě pravidla pro párování plateb obsahující podmínku na shodnost čísel účtů.
 • V FakturacePřehledyFakturace je nyní možnost tisku celého pohledu do PDF a exportu dat do CSV.
 • V detailu spárovaných plateb v FakturaceBankaSIPO je nyní informace o tom, jak byla platba spárována.

 

FAKTURACE - Integrace platebniho systemu Raiffeisenbank

 • ISPadmin nyní umožňuje automatické stahovaní plateb z platebního systému Raiffeisenbank.
 • V FakturaceNastaveníBankaRaiffeisenbankje možné přidat nový účet, ze kterého ISPadmin začne automaticky stahovat platby.
 • Pro přidání účtu je potřeba vyplnit shopname, creditaccount, creditbank a heslo. Tyto údaje Vám budou dodány bankou v případě používání platebního systému.
 • Jakmile přidáte účet do systému ISPadmin, systém začne automaticky stahovat platby v intervalu 10 minut.
 • Systém stahuje platby vždy za 48 hodin zpětně, po zavedení účtu do systému tedy stáhne platby i za předchozí 2 dny.
 • V FakturaceBankaRaiffeisenbank je poté k dispozici seznam vyčtených plateb s možností vyhledávání i párování stejně jako je to použito v ostatních záložkách FakturaceBanka.

 

POPY a přehled hardwaru

 • Vytvořen nový číselník Popy v Nastavení Číselníky Popy.
 • Vytvořena nová záložka Hardware Přehled, ve které je možné si vyobrazit strukturu sítě, se všemi prvky (routery, switche, zařízení, pasivní prvky).
 • Při prvotním vyčtení této stránky se zobrazí výčet lokalit s názvem a počtem online offline všech zařízení na dané lokalitě.
 • Přehled lokalit: Zde se zobrazí výčet lokalit z Nastavení Číselníky Lokality. U každé lokality je uveden název a počet online a offline zařízení na dané lokalitě. Na pravém okraji monitoru jsou ikony s možnými akcemi (přidání pasivního prvku, legenda). Jednotlivé lokality a pasivní prvky je možné propojit tak, jak ve skutečnosti jsou prvky propojeny. Propojování se provádí kliknutím a přetažením žlutého čtverečku v každém prvku. Po vytvoření spoje je možné na linku kliknout, zobrazí se nabídka pro spoj (přidání poznámky ke spoji, možnost odstranění spoje).
  • Přehled POPů: Do přehledu popů je možné se dostat kliknutím na lokalitu, tím se zobrazí výčet popů, pasivních prvků a uplink. Uplink je spoj mezi lokalitami nebo popy určený konkrétními zařízeními. V pravém menu je možné si zobrazit routery a switche, které jsou na dané lokalitě a je možné je přiřadit do popu. Přiřazení se provádí přetáhnutím ikony u zařízení do konkrétního popu.
  • Detail POPu: Do detailu popu je možné se dostat kliknutím na pop. Zde je vidět výčet zařízení přiřazených k tomuto routeru (routery, switche, pasivní prvky a uplinky). Zde je také možné provádět veškeré zásahy jako v Lokalitě nebo Popu.
 • Jakákoli změna posunutí a propojení je ihned automaticky uložena.

 

Switche

 • Záložka s výpisem switchů byla přesunuta do Hardware.
 • Nyní je možné přidat switch i bez nadřazeného routeru.
 • U každého switche, který nemá nadřazený router, je nyní možné zvolit lokalitu. Switche s nastavenou lokalitou je poté možné přiřadit určitému POPu.
 • Nyní je možné přiřadit službu internet i na switch (port switche), který není pod žádným routerem.

ISPadmin 4.14 beta4

Opravy

 • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.

Fakturace

 • Při párování plateb v Fakturace Úhrady Úhrady byl přidán grafický přehled plateb za daný rok.
 • V Fakturace Banka FIO se namísto čísla účtu dodavatele zobrazuje popis uvedený v Fakturace Nastavení Banka FIO. Při zvoleném účtu se nyní zobrazeje informace o posledním stažení výpisu.
 • Nový typ složenky TKSZ (podmíněno lokalizací Maďarsko).

FAKTURACE - NOVÁ FUNKČNOST PRAVIDLA "ČÍSLO ÚČTU"

 • Číslo bankovního účtu klienta musí být shodné s číslem bankovního učtu u platby.
 • Systém automaticky při každé platbě ukládá čísla účtů k jednotlivým klientům. Tyto informace jsou uloženy ve speciální tabulce, do které systém vždy při nové platbě nahlíží a snaží se zde dané číslo účtu nalézt a platbu dle tohoto čísla účtu spárovat (hledání a následné párování probíhá pouze v případě, že je vytvořeno pravidlo, které páruje na základě shody čísla účtu).
 • Pokud by systém našel stejné číslo účtu u více klientů nebo nenalezl žádné, tak bude toto pravidlo ignorováno a systém přejde na další pravidlo v seznamu.

ISPadmin 4.14 beta3

Opravy

 • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.

Novinky

Nově přepsané stránky

Fakturace

 • V Fakturace Nastavení Šablony Obecná služba lze u každé položky v šabloně nastavit i předkontaci (pokud jsou předkontace v nastavení fakturace povolené). Tyto předkontace jsou poté použity při výběru šablony při přidávání obecné služby.
 • Nyní je možné Vyřazené platby v Fakturace Banka FIO třídit podle měsíce, roku a Čísla účtů dodavatele a také je možné si danou sestavu zobrazit v PDF.

Fakturace - zahrnout přeplatky do DPH

 • V Fakturace Nastavení Fakt. skupiny je nyní možnost Zahrnout přeplatky do DPH. Pokud tuto možnost aktivujete, systém začne nově vzniklé přeplatky započítávat do DPH. Dále je potřeba nastavit číselnou řadu, ve které systém bude nové přeplatky evidovat Počáteční hodnota číselné řady započtených přeplatků do DPH (daň. doklady). Pokud možnost Zahrnout přeplatky do DPH aktivujete, systém při vzniku přeplatku automaticky vytvoří daňový doklad na nově vzniklý přeplatek, na kterém je vyčísleno DPH z přijaté částky. Pokud je pak takovýto přeplatek odečten z vystavené faktury, je zde také odečteno DPH, které již bylo zaevidováno při vzniku přeplatku. Přeplatky zahrnuté do DPH a veškeré vystavené doklady naleznete v Fakturace Přeplatky Zap. do DPH, kde máte možnost tisknout jednotlivé doklady nebo souhrnný doklad na veškeré přeplatky zahrnuté do DPH ve zvoleném období. Pokud plánujete tuto možnost využívat, doporučujeme ve všeobecných podmínkách pro vaše klienty zmínit informaci o zacházení s přeplatky.

ISPadmin 4.14 beta2

Opravy

Opravena chyba při stornování připsané platby do kreditu. Pokud byla platba připsaná do kreditu a následně stornována, došlo v importech k chybě v zobrazení. V seznamu importu pak byly veškeré platby započteny do kreditu a označeny jako nespárované. U klienta však v kreditu byly započteny správně.

Novinky

Byla přidána nová systémová proměnná pro nastavený den fakturace u aktivní služby internet $DEN_FAKTURACE$.

ISPadmin 4.14 beta1

Opravy

 • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.

Novinky

 • Byla vytvořena nová záložka NastaveníČíselníkyPlánování, kam byly přesunuty záložky Nastavení Číselníky Typy úkolů a Nastavení Číselníky Svátky.
 • V KlientiVoIP fulltext nyní prohledává i další IP telefony zadané u dané aktivní služby.
 • V KlientiKontakty si nyní může každý administrátor nastavit zobrazování sloupců dle svých potřeb. Tlačítko se nachází na levé straně obrazovky v úrovni nadpisu.
 • Záložka StatistikyStat. klientů je z důvodu citlivých fakturačních dat povolena pouze administrátorům s právem Hlavní účetní a MasterAdmin.
 • Informační zprávy (NastaveníInfo pageInf. zprávy) byly doplněny o filtr Podrobnosti klienta. Tím je možné vybrat klienty bez emailových adres, zadaných telefonních čísel a podobně. Dále je možné informační zprávu zobrazit klientům podle jejich aktuálních bilancí.
 • V editaci aktivní služby internet, v sekci Pozastavit službu, je nové zaškrtávací políčko Opakování a vztahuje se k typu pozastavení Pozastavit službu i fakturaci (OD - DO).

Nově přepsané stránky

Plánování

 • U nově uložených postupů řešení úkolů se nyní ukládá i čas.

Fakturace

 • Pravidla pro párování plateb jsou nově aplikována v FakturaceBankaEmail a FakturaceBankaFIO.
 • V Fakturace Faktury Faktury, při exportu SEPA, se nyní zobrazuje potvrzovací okno, kde je možné zvolit, zda budou veškeré faktury při exportu označeny jako uhrazeny, jelikož následný SEPA soubor zaslaný z banky obsahuje pouze informace o zamítnutých platbách, podle kterých není možné automaticky uhradit faktury u kterých platba proběhla bez problémů.
 • Sjednocení funkcí pro párování nespárovaných plateb. Dříve byly u nespárované platby možnosti Spárovat, Spárovat ručně a Připsat do kreditu. Aktuálně je u platby pouze tlačítko Spárovat. Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí formulář pro vyhledání klienta nebo faktury a informace o aktuální platbě. Dále je na stránce uveden seznam klientů a jejich faktur. U klienta je tlačítko Přidat do kreditu, které umožní platbu připsat do kreditu. U faktury je tlačítko Spárovat, které umožní platbu spárovat ke zvolené faktuře. Systém se automaticky snaží na základě údajů uvedených u platby nabídnout nalezené klienty a jejich neuhrazené faktury.
 • Přidán nový import plateb GoPay.
 • V Fakturace Banka superCASH je nyní možnost spárovat nespárovanou platbu.

Routery

 • Upraven vzhled pro lepší přehlednost - font písma, šířka sloupců, odsazení virtuálních rozhraní.
 • V RouteryVšechnyje filtr Stav doplněn o možnosti Podporuje DFS a DFS je zapnuto.
 • Nyní se v Routery Všechny zobrazují i Wifi klienti na přípojných bodech.
 • Nyní se v hlavičce routeru, v menu Související zobrazuje počet fotografií přiřazených k danému routeru.
 • Byla navrácena ikona pro zobrazení grafu pingu na router k často používaným ikonám.

ISPadmin 4.13 beta2

OPRAVY

 • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.

NOVINKY

 • Nyní je možné exportovat data do CSV v Klienti Internet. Export je umožněn pouze administrátorům, kteří mají povoleno exportovat data do CSV. Tohle právo je nově přidáno v nastavení administrátorů (Nastavení Administrátoři).
 • V Ostatní Hromadné Akce je nyní možnost vyfiltrovat klienty bez nastaveného hesla do klientského portálu. A dále je možné vyhovujícím klientům vygenerovat nové heslo do klientského portálu.
 • Nyní je možné v záložce Karta klienta / Aktivní služby pustit update konfigurace routeru. Odkaz je aktivní v případě, že konfigurace na routeru není aktuální a je potřeba router aktualizovat ihned - například po změně MAC adresy.
 • Při odesílání automatických upomínek systém nyní počítá i s kreditem daného klienta. V minulosti systém při odesílání upomínek s přeplatky nepracoval vůbec. Nyní při odesílání automatických upomínek systém ověřuje výši přeplatku u klienta a v případě, kdy je přeplatek vyšší než neuhrazená faktura, systém upomínku automaticky neodešle.

ISPadmin 4.13 beta1

OPRAVY

 • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.

NOVINKY

 • Nově je přepsaná stránka KlientiInternet a nyní jsou v tabulce zobrazeny všechny dostupné sloupce. Jejich zobrazení si může nastavit každý přihlášený administrátor kliknutím na tlačítko Sloupce vlevo nad tabulkou.
 • U klienta lze nyní nastavit více emailových adres. Byly přidány položky Fakturační email, Technický email a Obchodní email. Do budoucna se počítá s využitím těchto emailů pro rozdělení odesílaných zpráv na různé emaily.
 • Nyní lze v Hromadném emailu si zvolit, na který email se zpráva odešle. Je-li jeden z výše uvedených emailů prázdný, zpráva bude odeslána na klasický (defaultní) email klienta.
 • V editaci Další IP adresy aktivní služby internet je nyní možné zadat do pole MAC Adresa uživatele pomlčku. Tím se nebude automaticky přiřazovat MAC adresa.
 • Byla provedena optimalizace spuštění aktualizace routeru při změnách v systému.
 • Když je na routeru zapnutá volba DHCP, pak při každém updatu routeru se před nahrátím DHCP leases provede vymazání dynamicky přiřazených DHCP leases.
 • Zapracováno odesílání SMS z Nagiosu při používání protokolu SMPP.
 • Při zálohování konfigurace routerů MikroTik se nově po odzálohování tento soubor z routeru vymaže (bezpečnostní opatření).

PŘEPSANÉ STRÁNKY

PLÁNOVÁNÍ

 • Nyní je možnost si nastavit defaultní počet minut pro vyřešení úkolu. Nastavení se provádí v Nastavení Syst. nastavení Plánování, ID planning_default_task_solution_time_minutes. Jakmile je vybrán datum a čas začátku úkolu, pomocí tohoto nastavení se vypočítá datum a čas dokončení úkolu a automaticky se predvyplní.
 • Při přidávání úkolu se pod každým zvoleným technikem zobrazí jeho tabulka s aktuálním vytížením na zvolený den. Je zde vidět i překrytí úkolů a zvolený čas pro aktuální úkol. Po najetí myši nad úkol se zobrazí informace o úkolu.

ODESÍLANÍ A PŘÍJEM SMS PŘES PROTOKOL SMPP

 • v Nastavení Syst. Nastavení Obecné je možné nastavit nové parametry:
  • sms_smpp_port : TCP port pro komunikaci se SMPP bránou
  • sms_smpp_sender : Identifikátor odesílatele

FAKTURACE

 • V dodatku faktury, definovaném v editaci fakturační skupiny, je nyní možné použít nové systémové proměnné:
  • $TOTAL_VAT_AMOUNT$ - Celkové DPH
  • $TOTAL_AMOUNT_WITH_VAT$ - Celková cena s DPH
  • $TOTAL_AMOUNT_WITHOUT_VAT$ - Celková cena bez DPH
 • Záložka Fakturace Pokladna je nyní rozdělena na Fakturace Pokladna OdeslanéFakturace Pokladna Neodeslané.
 • Záložka Fakturace Banka Neidentif byla přesunuta do nově přepsané záložky Fakturace Banka Import, ke které se vztahuje. Přesunuté platby z importů naleznete v této nové záložce pod tlačítkem Neidentifikované platby.
 • V záložce Fakturace Banka Import byly odstraněny nepoužívané typy importů.
 • V záložce Fakturace Banka Importje nyní možné filtrovat i dle typu importu. Filtr zohledňuje pouze nově importované soubory.
 • Při vystavení dobropisu (detail faktury v kartě klienta) se zobrazuje celková dobropisovaná částka.
 • Export faktur MRP/KS nyní exportuje i hodnotu IC DPH.

FAKTURACE - PRAVIDLA PRO PÁROVÁNÍ PLATEB

 • Byla přidána nová záložka zabývající se pravidly pro párování plateb Fakturace Nastavení Banka Pravidla. Zde je možné si definovat různý počet pravidel pro automatické párování plateb. Pravidla jsou aplikována dle nastaveného pořadí. Tyto pravidla jsou prozatím aplikovaná POUZE pro záložku  Fakturace Banka Import!
 • Při vytváření pravidla je u každé akce ikonka icon info2, která po najetí zobrazí podrobnější informace.
 • Po vytvoření a sestavení pravidel je možné spustit si test a otestovat správnou funkčnost pravidel. Tlačítko Otestuj pravidla pro párování plateb se nachází nad výpisem pravidel. Po kliknutí na něj se zobrazí formulář, kam je možné vypsat údaje o platbě. Po otestování se zobrazí tabulka s pravidly, kde u každého je seznam nalezených faktur nebo klientů. Zeleně je pak vyznačeno pravidlo dle kterého by byla platba spárována.
 • Funkčnost je taková, že systém při automatickém zpracování importu plateb systém projde aktuální pravidla pro párování plateb a najde vyhovující fakturu nebo klienta dle kritérií u jednotlivých pravidel. Platba tak bude spárována s fakturou nebo připsána do kreditu klienta dle prvního pravidla, které bude vyhovovat zadaným kritériím pravidla. Pro zachování funkčnosti bylo vytvořeno 6 systémových pravidel, které zajistí funkčnost párování jako doposud. Tyto pravidla není možné editovat ani mazat. U každého pravidla je možnost ve sloupci Aktivní dané pravidlo aktivovat či deaktivovat.
 • Vznikly tak nové možnosti pro automatické zpracování plateb:
  • Spárovat platbu dle čísla bankovního účtu.
  • Spárovat platbu dle poznámky uvedené u platby (někteří klenti zde uvádí VS/SS).
  • Spárovat platbu, pokud je nižší částka (faktura bude uhrazena pouze částečně).
  • Spárovat platbu, pokud je vyšší částka (faktura bude uhrazena a zbytek automaticky připsán do kreditu klienta).
  • Možnost platbu automaticky připsat přímo do kreditu klienta.
  • Možnost zvolit, zda se platba spáruje k nejstarší nebo nejnovější faktuře.

ROUTERY - SEZNAM

 • Přepsán seznam routerů.
 • V seznamu routerů je nově přidán filtr Stav. Tím je možnost vyfiltrovat Monitorované routery a Routery s nastaveným restartem.
 • Pod filtry v seznamu routerů se nachází tlačítka + a -. Pomocí těchto tlačítek je možnost zabalit nebo rozbalit všechny routery naráz. V zabaleném stavu se jedná o řádkový výpis s nejdůležitějšími informacemi. Na začátku každého řádku je tlačítko + na možnost rozbalení. Tohle nastavení rozbalovaní a zabalování je ukládáno ke každému administrátorskému účtu, při dalším přihlášení se tedy zobrazí to, jak bylo zobrazeno naposled. Stejný princip rozbalování a zabalování je uplatněn také u sítových rozhraních, zařízeních, switchůheadendů u routeru.
 • S novým seznamem routerů byly přepsány také práva administrátorů pro routery (Nastavení Administrátoři). Byla odstraněna možnost nastavení práv na jednotlivé routery a právo MasterAdmin a HlavníAdmin již nemají na seznam routerů žádný význam. Vše se nastavuje ke každému administrátorovi zvlášť a je možnost nastavit tyto oprávnění k danému účtu:
  • Povolit routery : Zapnout/Vypnout routery
  • Přidávání routerů
  • Editování routerů
  • Mazání routerů
  • Správa zařízení
  • Správa headendů
  • Restart routerů
  • Update konfigurace routerů
  • Zálohování routerů
  • Správa fotogalerie
  • Nouzový režim

SYSTÉMOVÉ PROMĚNNÉ

 • Byly přidány nové systémové pro službu Internet:
  • $CENA_S_DPH_FA_OBDOBI$ (EN: $INT_PRICE_WITH_VAT_INV_PERIOD$): Cena s DPH za fakturační období
  • $CENA_BEZ_DPH_FA_OBDOBI$ (EN: $INT_PRICE_WITHOUT_VAT_INV_PERIOD$): Cena bez DPH za fakturační období
 • Byly přidány nové systémové pro službu IPTV:
  • $IPTV_DELKA_SMLOUVY$ (EN: $IPTV_CONTRACT_LIFETIME$): Min. doba trvání úvazku

ISPadmin 4.12 beta2

OPRAVY

 • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.

NOVINKY

 • Byly přidány nové systémové proměnné vázané na klienta:
  • $IBAN$ (EN: $CLI_IBAN$)
  • $BIC$ (EN: $CLI_BIC$)

PLÁNOVÁNÍ

 • V kalendáři se nyní řadí jako první nespecifikované úkoly, poté další úkoly dle času začátku úkolu.

FAKTURACE

ISPadmin 4.12 beta1

OPRAVY

 • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.
 • Oprava chyby v propisování NAT 1:1 pravidel.

NOVINKY

 • V Nastavení Ostatní Zprávy je nyní možné specifikovat zprávu pro klienty určité fakturační skupiny.
 • V Karta klienta / Historie je nyní možné si zobrazit všechny změny v dané kategorii na jedné stránce.
 • V Nastavení IP Pools IP Pools NAT lze nyní kliknout na Počet použitých IP adres a tím si zobrazit sestavu IP adresy a klienta, ke kterému je IP adresa přiřazena.

PŘEPSANÉ STRÁNKY

FAKTURACE

 • Pro HU lokalizaci se nyní zobrazuje datum zdanitelného plnění i pro fakturační skupinu, která je neplátce.
 • U exportu do Omegy je nyní nastaveno matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa jak u položek, tak i u faktury.
 • Hodnoty export_popis_faktury a export_kod_dph byly přesunuty z globálního nastavení fakturace (Fakturace Nastavení Obecné) k nastavení fakturační skupiny (Fakturace Nastavení Fakt. skupiny).
 • K exportu faktur do účetního programu EKONOM bylo přidáno datum zaúčtování (dat_zauct) a tohle datum je nastaveno jako datum vystavení faktury.
 • Při exportu faktur do programu RLB (HU lokalizace) se nyní nově vkládají informace, zda-li je faktura uhrazená. Pokud je faktura uhrazená, uloží se také datum úhrady a forma úhrady (hotovostní doklad, banka).
 • Nyní je možné nastavit Paypal pro každou fakturační skupinu individuálně. Nastavení je tedy přesunuto z Fakturace Nastavení Obecné do Fakturace Nastavení Fakt. skupiny
 • Nyní je k dispozici export faktur do účetního programu SAP. Pro implementaci je nutné nejprve kontaktovat technickou podporu.
 • Nyní je přepsaná stránka pro vystavování dobropisů (Vystavit opravný daňový doklad) a nově je zde možné také nastavit časové rozlišení pro dobropisovanou položku.
 • V Fakturace Přehledy Pohledávky Statistika a kliknutím na detail se zobrazí seznam pohledávek. Nově je zde nadepsaný typ zobrazených pohladávek a celou sestavu je možné vytisknout do souboru PDF.
 • V Fakturace Přeplatky Vráceno je nyní možné danou sestavu vytisknout do souboru PDF.
 • Při odesílání příjmového pokladního dokladu (Fakturace Pokladna) se nyní berou v potaz aktuálně zvolené filtry.
 • Nyní se při importu OC31 plateb (HU lokalizace) se párují i zálohové faktury.
 • Nově přidaná záložka Fakturace Faktury Časové rozlišení Dle faktur a v této sestavě je seznam faktur, kde každá z faktur je rozpočítaná dle uvedeného časového rozlišení.

INFORMAČNÍ ZPRÁVY

 • Týká se Nastavení Info page Inf. zprávy.
 • Byl přidán filtr Tarif internet, kterým je možné informovat klienty pouze s tímto tarifem internet.
 • Do tabulky byl přidán nový sloupec Počet klientů, kterých se týká daná informační zpráva. Na Počet klientů lze kliknout a tím si zobrazit seznam těchto klientů.

SYSTÉMOVÉ PROMĚNNÉ

 • Byly přidány nové systémové pro službu Mobil:
  • $MOBILE_NAME$ - Název služby
  • $MOBILE_STREET_INST$ - Ulice (instalační)
  • $MOBILE_CITY_INST$ - Město (instalační)
  • $MOBILE_Postcode_INST$ - PSČ - (instalační)
  • $MOBILE_FLAT_INST$ - Byt - (instalační)
  • $MOBILE_FLOOR_INST$ - Patro - (instalační)
  • $MOBILE_CONNECTED_FROM$ - Připojen od
  • $MOBILE_INVOICED_FROM$ - Fakturovat od
  • $MOBILE_INVOICING_PERIOD$ - Fakturační období
  • $MOBILE_CONTRACT_NUMBER$ - Číslo smlouvy
  • $MOBILE_PRICE_WITH_VAT$ - Cena za měsíc s DPH
  • $MOBILE_PRICE_WITHOUT_VAT$ - Cena za měsíc bez DPH
 • Stránka s výčtem systémových proměnných byla přepsána do frameworku (Nastavení Smlouvy / Seznam systémových proměnných). Nyní je možnost, si na této stránce, podle potřeby zapnout nebo vypnout jednotlivé sekce systémových proměnných.
 • Správa doplňujících systémových proměnných byla přesunuta do nového (Nastavení Číselníky Syst. proměnné).

VYTVÁŘENÍ ACCESS-LISTU

 • V situaci, kdy je router Mikrotik jen jako AP bez routovaných sítí a klientů, má nastaven QOS na nadřazeném routeru a vytvořen přípojný bod, tak se začnou propisovat do Access-Listu klienti (včetně AP-TX-LIMIT, CLIENT-TX-LIMIT dle nastavení u služby internet) přiřazení k tomuto přípojnému bodu. Router musí být v systému veden jako aktivní, musí mít zapnuté API, MAC filter a wifi MAC.

ISPadmin 4.11 beta2

OPRAVY

 • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.
 • Opravena chyba při vyčítání velikosti RAM a HDD z Mikrotiku verze 6 a vyšší.

FAKTURACE

 • Optimalizace a zrychlení vyčítání plateb v Fakturace Přehledy Platby a "Karta klienta / Fakturace".
 • Při vystavování samostatné faktury (Karta klienta / Fakturace ) je nyní možnost zakliknout "Označit fakturu jako odeslanou" a systém při vystavení danou fakturu označí jako odeslanou emailem.
 • Nyní je v Fakturace Faktury Faktury pro daný rok a fakturační skupinu možnost "Označit neodeslané faktury jako odeslané".
 • Při vystavování samostatné faktury ( Karta klienta / Fakturace ) je nyní možnost zakliknout všechny měsíce pro jednu službu najednou.

SEPA IMPORT

 • Nově přidaná záložka Fakturace Banka Sepa.
 • Zde je možnost importovat soubor s neprovedenými SEPA platbami.

PŘESUN GRAFŮ DO RAMDISKU

Největší zátěží pro disky, na kterých je systém instalován, je generování grafů, které se provádí každých 5 minut. V podstatě na každého klienta se generují minimálně 2 grafy a na každý router se generuje minimálně 5 grafů v závislosti na počtu interfaců. Grafy jsou na disku uloženy v binární formě a zabírají kolem 500 KB. V praxi se tedy pracuje s velkým množstvím malých souborů, do kterých se každých 5 minut zapisuje informace o přenesených datech a naměřených hodnotách. Pro větší množství grafů jsou vhodné SAS disky, protože SAS disky jsou výrazně rychlejší při práci s malými soubory než SATA disky. Pokud se pracuje s malými soubory, tak jsou SAS disky několikanásobně rychlejší než SATA. V podstatě jde o IOPS, které jsou disky schopné poskytnout systému. V praxi se uvádí, že SATA disk má kolem 100 IOPS a SAS kolem 150-180 IOPS ( podle toho jestli se jedná o 10k nebo 15k disky ). Celkový počet IOPS je možné zvýšit pouze počtem disků v RAIDU nebo instalací SSD disků pro grafování systému. IOPS je limitujícím faktorem při práci s grafy. Pokud je počet IOPS nedostatečný, tak se zvyšuje latence systému a v některých případech se stránky načítají pomalu, protože systém čeká na zápisy a na čtení z disku. V tomto případě nepomůže přidání RAM nebo instalace výkonnějšího CPU. Pomůže pouze instalace více disků ( nebo náhrada například rychlejších SAS 15k disků za pomalejší SATA ).

 • Nově je možné přesunout generování grafů do RAMDISKu. Ramdisk je vlastně část paměti, která se chová jako klasický disk. Přístupové doby jsou však několikanásobně rychlejší než u klasického disku, protože se pracuje pouze v paměti RAM. Pokud jsou grafy provozované v RAMDISKu, tak dojde k VÝRAZNÉMU snížení IOPS a zátěže disku, což je nejvíce patrné při větších instalacích ( 1000 klientů a více ). V těchto případech doporučujeme provést přesun grafů do RAMDISKu.
 • K práci s RAMDISKEM slouží utilita

/usr/local/script/ispadmin/rrd_ramdisk.pl

 • Při spuštění bez parametrů se zobrazí nápověda.
 • Použití:
  • /usr/local/script/ispadmin/rrd_ramdisk.pl initialize - Initialize RAMDISK
  • /usr/local/script/ispadmin/rrd_ramdisk.pl destroy - Destroy RAMDISK pernamently
  • /usr/local/script/ispadmin/rrd_ramdisk.pl start [force] - Start RAMDISK
  • /usr/local/script/ispadmin/rrd_ramdisk.pl stop - Stop RAMDISK
  • /usr/local/script/ispadmin/rrd_ramdisk.pl save [force] - Save RAMDISK data to backup
  • /usr/local/script/ispadmin/rrd_ramdisk.pl check - Check RAMDISK usage
  • /usr/local/script/ispadmin/rrd_ramdisk.pl set - Set RAMDISK in MByte
  • /usr/local/script/ispadmin/rrd_ramdisk.pl restore [backup.file] - Restore RAMDISK from last backup.file
 • Jednotlivé parametry jsou:
  • initialize - provede inicializaci RAMDISKu a přesun dat z disku do RAMDISKU
  • destroy - provede odinstalaci RAMDISKu a přesun dat zpět na disk
  • start - provede automaticky start při bootování systému S volbou [force] nastartuje ramdisk, i když velikost obnovené zálohy je menší o víc jak 5% než předcházející hodnota velikosti ramdisku, nebo pokud se obnovení ramdisku nezdařilo po rebootu serveru, a potřebujete ramdisk nastartovat z konzole.
  • stop - provede automatické zálohování dat z RAMDISKU na pevný disk a zastavení chodu RAMDISKU. !!! Důrazně doporučujeme při každém restartu/vypnutí systému !!!
  • save - provede zálohování dat z RAMDISKU na pevný disk - provádí se automaticky jednou denně, vytváří se 10 záloh zpětně (včetně 2 měsíčních záloh, které se vytváří k 28. v měsíci), které lze pak zpětně obnovit.
   (zálohuje do adresare /usr/local/script/ispadmin/rrd_data_backup/. Volba [force] povolí udělat zálohu ramdisku, jejíž velikost bude menší než předchozí velikost Ramdisku - např. pokud záměrně vymažete z adresářů více souborů s grafy. Kontroluje se velikost o 5% rozdílu oproti původnímu.)
  • check - provede kontrolu využití RAMDISKU a v případě potřeby provede automaticky zvětšení RAMDISKU
  • set - Zadáním velikosti v MB docílíte zvětšení ramdisku na požadovanou velikost.
  • restore - Zadáním názvu backup souboru z adresáře záloh pro rrd ramdisk může obnovit denní zálohu rrd dat. Pokud nezadáte název souboru, systém obnoví poslední známou zálohu z tohoto adresáře. Obnovu můžete použít ve všech situacích, kdy dojde ke ztrátě dat, nebo jsou data neúplná. Podmínkou je pouze inicializovaný ramdisk.
 • Pro instalaci RAMDISKU je potřeba spustit:

/usr/local/script/ispadmin/rrd_ramdisk.pl initialize

 • Tímto se provede inicializace a vše potřebné. Následně, při rebootu systému, se opět RAMDISK instaluje a přesunou se do něj data.
 • Je potřeba si uvědomit, že data v RAMDISKU jsou uložena v paměti RAM a v případě výpadku serveru ( odpojení napájení ) jsou všechna data ztracena. Pokud se provede korektní reboot systému, tak se data automaticky odzálohují na pevný disk a při bootu se opět data ze zálohy přesunou do RAMDISKU. Systém také provádí automatické zálohování dat na pevný disk 1x za den. Pokud tedy dojde k výpadku napájení, tak jsou ztracena data maximálně 1 den zpět.
 • Pro vytvoření RAMDISku je samozřejmě potřeba mít dostatečné množství RAM. Maximální použitelné množství RAM pro RAMDISK je 25%. Výpočet potřebného množství RAM se vypočítá dynamicky podle obsazeného místa na disku ( většinou 512M - 4GB ). Pokud při výpočtu vychází obsazené množství RAM větší než 25%, tak se RAMDISK nevytvoří a je potřeba do serveru přidat fyzickou paměť RAM. Pokud je RAMDISK zaplněn z 80%, systém se snaží automaticky disk zvětšit (pokud má dostatek celkové RAM paměti). Pokud se mu to nepovede, můžete zvětšení RAMDISKU provést ručně volbou set.

ISPadmin 4.11 beta1

OPRAVY

 • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.
 • Upravena práva pro správu Administrátorů. Nyní může spravovat Administrátory pouze ten Administrátor, který má přidělené oprávnění MasterAdmin.

NOVINKY

 • Přidána kontrola položky "Přidělovat IP adresu od čísla" v editaci Routovaných sítí.
 • V KlientiIPTV přidán filtr "Fakturační skupina"
 • V KlientiÚvod byly odstraněny servisní zásahy. Nyní jsou k dispozici v PlánováníPřehled.

PŘEPSANÉ STRÁNKY

 • Nastavení Číselníky Klienti Stavy klientů
 • Nastavení Administrátoři Skupiny admin.
 • Klienti VoIP
 • Klienti Obecná služba
 • Ostatní Dokumenty
 • Karta klienta / Dokumenty
 • Fakturace Nastavení Šablony Obecná služba
 • Fakturace Nastavení Šablony Průběžné pol.
 • Fakturace Přehledy Počáteční stav - zobrazení přehledu faktur v PDF a CSV
 • Fakturace Přehledy Fakturace / kliknutí na počet faktur - zobrazení přehledu faktur v PDF a CSV
 • Karta klienta / Historie

SLUŽBA INTERNET

 • Mapy zobrazované u editace služby internet se začnou nahrávat až po načtení stránky. Stránka je tak rychleji připravena k práci (až o 50%).
 • Při editaci se v popupmenu "Router" nabízí nejprve routery Aktivní, pod nimi routery Monitorované. Jsou odděleny popiskem Aktivní a Monitorované.

IP NAT POOLS

 • v Nastavení IP pools IP pools NAT je v tabulce možnost kliknutí na "Počet použitých IP adres" a tím se zobrazí jejich výčet

SLEDOVÁNÍ TV

 • Je možné využít služeb Sledovanitv.cz ve spojení s ISPadmin. Klient je identifikován podle IP adresy u jeho aktivní služby Internet. Poté, když si v prohlížeči zobrazí URL sledovanitv.cz, je přesměrován na Váš ISPadmin (https://[isp.example.cz]/new/www/sledovani-tv/identify), který identifikuje klienta a provede přesměrování na registrační formulář na sledovanitv.cz. Jestliže klient bude potřebovat seznam kanálů pro VLC, je možné použít URL https://[isp.example.cz]/new/www/sledovani-tv/channels, která vrátí po identifikaci klienta seznam kanálů.
 • Pro zprovoznění je potřeba si dohodnout přesměrování se sledovanitv.cz s.r.o. z jejich URL sledovanitv.cz na ISPadmin https://[isp.example.cz]/new/www/sledovani-tv/identify

PLÁNOVÁNÍ

 • záložky Plánování Přehled a "Karta klienta / Servisní zásahy" jsou přehledy úkolů v plánování. Každý technik zde vidí všechny úkoly, rozlišeno je pouze to, kdo může daný úkol editovat a mazat
 • nyní je možné i technikovi s nejnižšími právy v plánování povolit možnost změny techniků k již existujícímu úkolu. Nastavení se provádí v editaci Administrátora, checkbox "Měnit techniky úkolu"
 • je-li v úkolu zrušeno přiřazení technika, prijde tomuto technikovi email o zruseni přiřazení k úkolu. Email se odesílá automaticky, má-li technik správně vyplněnou emailovou adresu. Předmět tohoto emailu si můžete nastavit v Nastavení Syst. nastavení Plánování, ID planning_email_subject_unassign
 • Při ukládání úkolu v Plánování je možné odeslat klientovi email o servisním zásahu. V nastavení plánování (Nastavení Syst. nastavení Plánování), je možnost pomocí ID planning_email_subject_ticket_to_client si nastavit předmět tohoto emailu, který bude automaticky doplněn o ID servisního zásahu. Tělo emailu bude vytvořeno automaticky a bude obsahovat datum a popis servisního zásahu. Tento email může být odeslán s každou změnou servisního zásahu po zakliknutí "Odeslat tiket klientovi" v editaci servisního zásahu
 • Při přidávání a editaci úkolu je nyní možnost uložit až 5 souborů najednou
 • v Plánování Přehled jsou filtry ukládány pro znovunačtení této stránky a načtou se poslední použité filtry
 • v Plánování Přehled je možné v kalendáři kliknout na měsíc a tím vyfiltrovat úkoly jen na zvolený měsíc
 • v menu "Karta klienta / Servisní zásahy" se filtry neukládají a při znovunačtení se vše "vynuluje"

FAKTURACE

 • V Fakturace Faktury Faktury přidána možnost "Zamykání faktur" pro daný měsíc a fakturační skupinu. Pokud jsou faktury takto uzamčeny, není možné je upravit, stornovat, změnit datumy a adresy a do tohoto období vystavit další fakturu. Uzamykání a následné odemykání může provést pouze MasterAdmin nebo Hlavní účetní.
 • Přidána podpora exportu faktur "Byznys"
 • Pokud si v Fakturace Přehledy Fakturace zakliknete "Zobrazit statistiku za jednotlivé služby", tak je u každého řádku nově přidána ikonka pro tisk a je možnost si vytisknout statistiku za jednotlivé služby
 • Při přidávání obecné služby je nyní možné zvolit předkontaci pro každou položku. Pokud jsou předkontace povolena (Fakturace Nastavení Předkontace) a není u položky služby vybrána žádná předkontace, tak systém uplatní globální předkontaci vybranou pro obecnou službu (Nastavení Aktivní služby Obecné).
 • Pokud v Fakturace Faktury Faktury kliknete na zobrazení nebo tisk faktur v PDF, objeví se mezikrok s možností zvolit si jen určitý typ platby
 • V detailu každé faktury je nyní možné vygenerovat SEPA data pro danou fakturu (prozatím bylo možné pouze pro všechny faktury vystavené v daném měsíci).
 • Nyní se při generování souborů pro SEPA (z "Karta klienta / Fakturace i Fakturace / Faktury") automaticky uhradí veškeré faktury pro které bylo SEPA generováno. Tato funkce je dostupná pouze pro lokalizace ES, IT a IE.
 • Umožněno znovunačtení chybně zpracovaného emailu z banky. V některých případech mohlo nastat, že systém email z banky označil jako zpracovaný, ale nevyčetly se žádné platby. Nyní tedy můžete v Fakturace Banka Email u chybně zpracovaného emailu, ikonkou na konci řádku, email označit jako nezpracovaný a systém jej v pravidelném 5ti minutovém intervalu zpracuje znovu
 • Vytvořena nová systémová proměnná "invoice_offset_correspondence_address" v Fakturace Nastavení Obecné, pomocí které je možnost posunout korespondenční adresu na faktuře. Hodnota znamená, o kolik milimetrů se adresa posune směrem dolů.

PAYPAL PLATBY

 • Automatické párování příchozích plateb PayPal
 • vytvořena nová záložka "Paypal" v Fakturace Banka, kde jsou zobrazeny vyčtené platby přes PayPal
 • Pro správnou funkčnost je potřeba nastavit parametry:
  • V Nastavení Syst. nastavení Obecné je nutné upravit parametr "ispadmin_server" a vložit zde IP adresu nebo doménu ISPadmin serveru (např. demo.ispadmin.eu).
  • V Fakturace Nastavení Obecné je nutné upravit parametr "paypal" na hodnotu "1" a do parametru "paypal_account_id" vyplnit ID PayPal účtu
  • ve firewall pravidlech musí být globálně povolené https
 • Je-li vše správně nastaveno a povoleno, tak po zaplacení faktury z UR (kliknutím na ikonku "PayPal") se platba zobrazí v ISPadminu v Fakturace Banka PayPal a faktura je automaticky uhrazena

ODESÍLÁNÍ A PŘÍJEM SMS PŘES PROTOKOL SMPP

 • přidána podpora odesílání a příjmu SMS přes internetový protokol SMPP. Pokud SMS brána ( například 2N VoiceBlue ) podporuje protokol SMPP, tak je možné ze systému zasílat a přijímat SMS. Brána je připojena přes ethernet a ISPadmin s ní komunikuje přes TCP/IP protokol. Výhoda je, že brána nemusí být umístěna přímo u serveru ISPadmin, ale může být umístěna kdekoli ( například v jiné serverovně ). Takže je možné ji použít ve spojení s virtualizací, kde je někdy problém namapovat sériový nebo USB port na klasickou SMS bránu na konkrétní virtuální instalaci.
 • v Nastavení Syst. Nastavení Obecné je možné nastavit nové parametry
  • sms_notify : nastavení hodnoty 3 pro použití SMPP protokolu
  • sms_smpp_ip_address : IP adresa SMS brány
  • sms_smpp_login : přihlašovací jméno
  • sms_smpp_password : přihlašovací heslo
 • následně je možné ze systému posílat SMS klientům, posílat automatické notifikace systému a oznámení

GOOGLE MAPS

 • v Ostatní Mapa je přidán nový filtr "Stav klienta" a "Router". Zvolením filtru stav klienta se na mapě zobrazí klienti patřící do tohoto stavu a zvolením filtru router se na mapě zobrazí vše spojené s tímto jedním routerem

ISPadmin 4.10 beta4

OPRAVY

 • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.
 • Opraveny chyby reportované při přidání služby Internet.
 • Při přidání nového kontaktu již systém nenabízí z pop-up menu fakturační skupiny, které jsou v Fakturace Nastavení Fakt. Skupiny označené jako neaktivní.
 • Opravena chyba kdy se v Fakturace Banka SuperCash zobrazovala chybná částka, kde nebyl odečten poplatek 10 CZK pro SuperCash.

PŘEPSANÉ STRÁNKY

 • Fakturace Nastavení Typy plateb
 • Fakturace Nastavení Typy úhrad

ISPadmin 4.10 beta3

OPRAVY

 • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.

PŘEPSANÉ STRÁNKY

 • FakturaceStornoFaktury
 • FakturaceStornoHotovostní

FAKTURACE

 • Opravena chyba při exportu inkasního souboru, kde byla neaktuální datová struktura potřebná pro Českou poštu.
 • ČSOB Slovensko změnila formát výpisu avíza o platbách, který zasílá emailem, takže se výpisy v adminu nepárovaly. Nyní je implementován nový typ bankovního výpisu pro ČSOB.
 • V Fakturace Faktury je v přehledu fakturace upraveno menu na pravé straně u každého řádku fakturace. Původně zde byly zobrazeny jednotlivé ikony pro různé akce. Nyní je zde rozbalovací menu, kde jsou jednotlivé možné akce přehledně zobrazené.

FAKTURACE - PŘEDKONTACE

 • Kompletně předěláno nastavování předkontací pro fakturaci.
 • V Fakturace Nastavení Předkontace Předkontace je možné nastavit vlastní předkontace. Systém při výběru předkontací bude nabízet výběr právě z těchto předkontací doplněných o předkontace služeb.
 • V Fakturace Nastavení Předkontace Služby je možné nastavit předkontace pro služby Internet, VoIP, Obecná atd.
 • V Fakturace Nastavení Předkontace Systém je nastavení předkontace pro systémové položky používané při generování faktur jako je například poštovné.
 • V Nastavení Tarify je nově možné zvolit předkontaci u tarifu pro služby INTERNET, CATV, DVBC, VOIP, IPTV. Nově je tedy možné nastavit předkontaci jak na celou službu Internet nebo detailně na jednotlivé tarify. Pokud jsou nastaveny předkontace na jednotlivé tarify tak se primárně u fakturované položky nastaví předkontace podle tarifu. Pokud na tarify žádné předkontace nastavené nejsou, tak se u fakturované položky nastaví předkontace služby Internet.
 • V Fakturace Přehledy Faktury je možné zobrazit statistiky dle předkontací nebo exportovat danou předkontaci do účetního programu.

GOOGLE MAPS - NAČTENÍ SOUŘADNIC

 • Pokud v kartě klienta nejsou vyplněné informace o poloze a klient se správně nezobrazuje na Google mapách, tak nově se 1x denně spustí script, který provede nastavení správné polohy u těchto klientů. Následně se klienti správně zobrazí na Google mapách. Google má v API omezení na maximálně 100 pokusů o zjištění polohy denně, takže script provede 100 dotazů na polohu a dalších 100 dotazů provede až další den.

FOTOGALERIE - EXIF INFORMACE

 • Nově se při přidání fotek do fotogalerie klienta přidá i EXIF informace. Tyto informace se zobrazí pod náhledem fotky. Aktuálně se ukládají informace o datu pořízení fotky, typu fotoaparátu a GPS souřadnice místa (pokud jsou dostupné). Pokud jsou informace o poloze dostupné, tak je pod náhledem fotky ikona "zeměkoule" a po kliknutí na tuto ikonu se zobrazí poloha na Google mapách.
 • Po rozkliknutí fotky do většího náhledu jsou pod fotkou zobrazeny EXIF informace, pokud jsou dostupné.
 • Vyčítání EXIF informací je možné pouze u nově uploadovaných fotek.

ISPadmin 4.10 beta2

OPRAVY

 • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.

NOVINKY

 • V menu "Nagios" přidána podpora pro typy routerů Cambium, Radwin a Edge.
 • V Klienti Kontakty nyní fulltext vyhledává i v poznámkách, které jsou u klienta uvedeny.

PŘEPSANÉ STRÁNKY

 • Karta klienta / Aktivní služby / přidání služby Internet
 • Plánování Přehled
 • Fakturace Úhrady Historie
 • Fakturace Storno Bezhotovostní

PLÁNOVÁNÍ

 • Opravené drobné chyby.
 • V kalendáři úkolu v řádku pro nespecifikované úkoly se zobrazují nejprve dlouhodobé úkoly seřazené podle datumu a pod nimi jsou úkoly nespecifikované pro tento konkrétní den seřazené podle toho, jak byly vloženy.
 • Nyní je možnost pro kohokoli s právem k plánování otevřít již uzavřený úkol. Tlačítko je v editaci úkolu a samozřejmě se tato změna uloží do historie.

FAKTURACE

 • Menu Fakturace Pokladna je nově rozdělené podle fakturačních skupin a roku vystavení dokladu. Při exportu platby v části "Pokladna - Odeslané platby" je možné vybrat formát exportu CSV nebo jiný z menu.
 • Na většině sestav (u přepsaných stránek) bylo přidáno číslování řádku.
 • V Fakturace Přehledy Platby byl přidán součet na konci sestavy.
 • Nově je možné vystavit "opravný daňový doklad" (dříve dobropis) i na položky s přenesenou daňovou povinností.

FAKTURACE - ČASOVÉ ROZLIŠENÍ

 • V Fakturace Faktury Časové rozlišení je nyní možné provést export sestavy do PDF (kliknutím na příslušnou ikonu).
 • V sestavě je zobrazen i počet faktur, který náleží do příslušného měsíce v časovém rozlišení.
 • V detailu jednotlivého měsíce je možné kliknutím na ikonu lupa zobrazit detailní náhled položek faktury.

ROUTERY - PODPORA NOVÝCH ROUTERŮ

 • Přidána podpora UBNT Edge Routeru.
 • Přidána podpora routeru Cambium ePMP 1000.
 • Při přidání routeru je možné z pop-up menu "Typ routeru" vybrat typ "Ubiquiti Edge Router" nebo "Cambium".
 • Po vyplnění přístupových údajů se automaticky (během 5ti minut) načte seznam interface a začne se kreslit graf přenosů na těchto interfacech, graf signálu připojených klientů (pokud je dostupný) a graf CPU.

IP NAT POOLS

 • V Nastavení IP Pools je nová záložka "NAT Pools".
 • Zde je možné definovat veřejné IP adresy, které se používají pro NAT klientů.
 • Při přidání NAT poolu je možné zadat rozsah IP adres (číslo sítě / maska) a router na kterém je tento rozsah definován.
 • Při přidání služby Internet v kartě klienta je možné zadat IP adresu (na kterou se provádí NAT) z tohoto rozsahu. Automaticky (pokud je propisování NAT povoleno) se provede NAT na příslušném routeru pro privátní IP adresu klienta.
 • Aby bylo propisování NAT adresy na routeru aktivní, tak je nutné mít v Nastavení Syst. nastavení Mikrotik nastaveno ID mikrotik_nat_for_end_user na hodnotu "1". V opačném případě (hodnota nastavena na "0") se NAT do mikrotiku nepropisuje.
 • Pokud je automatické propisování povoleno, tak se přidá pro každého klienta dstnat a srcnat pravidlo.
  • /ip firewall nat add action=netmap chain=ispadmin_first_dstnat comment=ispadmin_NAT_1.2.3.4_10.10.0.100 dst-address=1.2.3.4 to-addresses=10.10.0.100
  • /ip firewall nat add action=netmap chain=ispadmin_last_srcnat comment=ispadmin_NAT_10.10.0.100_1.2.3.4 to-addresses=1.2.3.4 src-address=10.10.0.100

 

ZADÁNÍ SLUŽBY INTERNET

 • V kartě klienta v Aktivní služby je přepsána stránka přidání služby Internet do nového frameworku.
 • Ve fakturačních informacích o službě je nová položka "Den fakturace". Zde je možné zadat, ke kterému dni se provádí fakturace klienta. Tento údaj bude využit v budoucnu (při přepisování modulu fakturace), kde bude možné klienta fakturovat k určitému datu na jakékoli období (například od 15.11.2014 do 14.12.2014). Prozatím se tato položka při fakturaci nepoužívá.
 • Zadávací pole jsou uspořádána tak, aby na sebe jednotlivé kroky lépe logicky navazovaly.
 • V pop-up menu "Přípojný bod" a "Switch" je možné jednoduše vyhledávat zadáním hledaného řetězce přímo do pop-up menu.
 • Při zadávání IP klienta se nejdříve zadává IP klienta a následně IP koncového zařízení (dříve bylo pořadí obráceně).
 • Při zadávání IP adresy je možné zadat IP adresu, na kterou se provádí NAT na klienta (viz. bod IP NAT POOLS). Kliknutím na checkbox "NAT klienta" je možné vybrat IP adresu z NAT POOLS. Pokud je povolené automatické propisování NAT pravidel, tak se na příslušném routeru vytvoří NAT pravidlo pro SRC i DST.

RADIUS POZASTAVENÍ KLIENTŮ

 • Přepracováno pozastavení klientů, kteří jsou autorizovaní přes RADIUS. Dříve se při pozastavení klienta zakázalo ověření přes RADIUS, takže se klient neověřil a služba mu přestala fungovat. Problém byl v tom, že klient nevěděl jestli je pozastaven nebo se jedná o technický problém.
 • Nyní při pozastavení klienta zůstane klient autorizovaný přes RADIUS a provede se klasické přesměrování na informační stránku, kde je klient informován, že je pozastaven například z důvodu neplacení. Stejně to funguje u služby Internet bez autorizace přes RADIUS

ISPadmin 4.10 beta1

OPRAVY

 • Grafy routeru se zobrazují správně i při provozu větším než 2 Gbit/s na interface. Původně byl graf "oříznut" na hodnotě 2.1 Gbit/s.
 • Na routerech Mikrotik ve verzi 6.18 a vyšší vrací API hodnotu napětí na routeru (pokud ji podporuje) v novém formátu, takže se hodnota nezobrazovala správně.
 • Opravena chyba při fakturaci služby VOIP, kde bylo použito předplatné kreditu a vystavovala se faktura na více jak 1 měsíc, tak systém počítal pouze s kreditem za jeden měsíc místo aby počítal cenu za kredit * období.

NOVINKY

 • V KlientiKontakty přidáno číslování řádku tabulky.
 • V KlientiKontakty přidán filtr (pop-up menu) pro zobrazení klientů podle lokality.
 • V kartě klienta při odeslání smlouvy (menu Smlouvy) je při odeslání dokumentu možnost zvolit zda se má odeslat ve formátu PDF, RTF nebo DOCx. Výchozí nastavení je odesílání ve formátu PDF.

NOVĚ PŘEPSANÉ STRÁNKY

 • FakturacePřeplatky Vráceno
 • FakturacePřeplatky Započteno - export do XML
 • FakturacePřeplatky Přeplatky - export do PDF
 • FakturacePřeplatky Nedoplatky - export do PDF
 • FakturacePřeplatky Platby - Vyřazené platby
 • Karta Klienta / Statistiky / Přenesená data
 • Karta Klienta / Plánování
 • Nastavení Administrátoři Administrátoři

FAKTURACE

 • V kartě klienta v menu "Fakturace" jsou nově zobrazeny všechny platby klienta(na konci stránky), které byly uskutečněny v daném roce. Kliknutím na ikonu lupy u záznamu o úhradě je zobrazen výpis ze kterého byla platba spárována.
 • V Fakturace Přehledy Platby je nové tlačítko "Vyřazené platby", které zobrazí vyřazené (nespárované platby). Vedle tlačítka "Vyřazené platby" je možné tyto platby zobrazit i v PDF.

PORTÁL KLIENTA

 • V klientském portálu je možné zobrazit smlouvu ve formátu PDF. Aby se smlouva zobrazila v portálu, tak je nutné v kartě klienta v menu "Smlouvy" označit tuto smlouvu pro zobrazení kliknutím na příslušnou ikonu ve sloupci "Zobrazit v KP".

NASTAVENÍ OPRÁVNĚNÍ

 • S přepsáním stránky správy oprávnění (NastaveníAdministrátořiAdministrátoři) souvisí i kompletní změna práv pro Plánování. Na práva v plánování už nemá uživatel s oprávněním "Masteradmin" a "Hlavní Admin" žádný vliv. Vše se nastavuje pro každého administrátora zvlášť. Plánování se povoluje označením checkboxu "Používat plánování". Pokud jej administrátor nastavené nemá, tak nemá možnost zobrazit a spravovat úkoly do plánování.
 • Nově máme 3 základní typy práv do plánování:
  • 1) Správce - neomezená práva. Správce plánování vidí všechny úkoly, může je upravovat, plánovat čas úkolu atd.
  • 2) Vedoucí - neomezená práva pro zvolené podřízené administrátory (techniky). Může jejich úkoly přidávat a upravovat. Vedoucí technik nevidí plány ostatních techniků ani ostatních vedoucích plánování.
  • 3) Technik - vidí pouze své úkoly. Nevidí úkoly ostatních techniků. Pokud má uživatel oprávnění Technik, tak je možné specifikovat zda má oprávnění úkoly (pouze své úkoly) přidávat, měnit a nebo odstranit.
 • U každého typu oprávnění mohu nastavit nezávisle zasílání emailu s úkoly a posílání požadavku z uživatelského rozhraní.
 • V rámci update se automaticky převedou oprávnění ze starší verze na nová, ale určitě je důležité toto nastavení překontrolovat a dle potřeby případně nastavit. Ne vše lze automaticky převést na nová oprávnění.
 • Oprávnění "Povolené fakturační skupiny" - pokud se přidá nová fakturační skupina, tak ve výchozím nastavení není pro ostatní uživatele systému viditelná (krome uživatele s oprávněním "Master Admin"). Po přidání nové fakturační skupiny je potřeba nastavit viditelnost této fakturační skupiny pro konkrétní uživatele.

SLUŽBA VOIP - HROMADNÉ PŘIDÁNÍ ČÍSEL

 • Pokud má klient vytvořenou službu VOIP, tak je možné kliknutím na odkaz "Další IP telefony" přidat další telefonní čísla, která jsou evidována pod touto službou VOIP. Nově je zde možnost hromadného přidání čísel. Po kliknutí na tlačítko "Přidat rozsah čísel IP telefonů" je možné hromadně přidat telefonní čísla.

NAT ADRESY

 • Nově přidáno menu NastaveníIP PoolsIP Pools NAT. Zde je možné definovat rozsahy IP adres, které se používají pro NATování privátních IP adres klientů. Ke každému NAT Poolu je možné přiřadit router, na kterém se NAT provádí a také je možné definovat IP adresy, které jsou již využívané a není je možné přiřadit klientům. Následně se bude IP Pool Nat využívat při přidání služby Internet, kdy bude možné přidat veřejnou IP adresu, na kterou se provádí NAT pro klienta, přímo ve službě Internet.

NOVÉ SYSTÉMOVÉ PROMĚNNÉ

 • $DVBC_BALICKY$ ( EN: $DVBC_PACKAGES$ )
 • $DVBC_BALICKY_CENA_S_DPH$ ( EN: $DVBC_PACKAGES_PRICE_WITH_VAT$ )
 • $DVBC_BALICKY_CENA_BEZ_DPH$ ( EN: $DVBC_PACKAGES_PRICE_WITHOUT_VAT$ )
 • $IPTV_SLEVA$ ( EN: $IPTV_DISCOUNT$ )
 • $IPTV_PAUSALNI_CENA$ ( EN: $IPTV_FLAT_RATE$ )
 • $IPTV_PAUSALNI_CENA_POZNAMKA$ ( EN: $IPTV_FLAT_RATE_NOTE$ )
 • $IPTV_VRATNA_ZALOHA$ ( EN: $IPTV_DEPOZIT$ )
 • $IPTV_PRODLOUZENI_SMLOUVY$ ( EN: $IPTV_CONTRACT_EXTENSION$ )
 • Bližší info o systémových proměnných je možné najít v NastaveníSmlouvyVlastní vzory.

MIKROTIK

 • Při přidání DHCP lease pro MAC adresu se zkontroluje jestli má MAC adresa dynamicky přidělenou IP adresu. Pokud ano, tak se tento dynamicky přidělený záznam odstraní. Dříve se při přidání lease dynamický záznam neodstranil což v případě, že měl klient přidělenou IP adresu z dynamického poolu, tak dostal novou IP adresu až po vypšení timeoutu přidělené IP adresy.

RADIUS

 • Upravena konfigurace RADIUSu tak, aby lépe detekoval odpojené uživatele. V některých případech (například po výpadku linky) RADIUS nebyl schopen detekovat tyto odpojené uživatele a po znovupřipojení tento uživatel vypadal jako neaktivní.

ISPadmin 4.09

OPRAVY

V poslední verzi 4.08 se v některých případech vyskytla chyba, která měla za příčinu nefunkčnost plánovače úloh CRON.

PDF KONVERZE DOKUMENTŮ

Přidány fonty, které se při konverzi používají. Doporučujeme používat níže uvedene fonty, protože u těchto je zaručena 100% konverze do PDF dokumentu. V případě použití jiných nepodporovaných fontů může dojít při konverzi k automatickému nahrazení jiným fontem a výsledný dokument nemusí odpovídat vstupnímu dokumentu.

Podporované fonty jsou:

Andale Mono

Arial

Arial Black

Arial Narrow

Calibri

Comic Sans MS

Courier New

Georgia

Impact

Times New Roman

Trebuchet MS

Verdana

Webdings

ISPadmin 4.08

STABLE verze

Obsahuje změny z verze 4.08 beta1, 4.08 beta2 a 4.08 beta3

IPEX - ZJIŠTĚNÉ PROBLÉMY V KOMUNIKACI

V závislosti na hlášených problémech providerů s nekorektním vyčítáním dat z ústředen klientů přes SOAP rozhraní byl zjištěn problém na straně společnosti IPEX, kdy funkce pro export dat se chovala nekorektně a nenačetla kompletní data z ústředen do systému ISPadmin a dále v tomto případě nevrátila žádný chybový kód, který by naznačil problém s vyčítáním.
Funkce byla na straně IPEXu již opravena, aby se v případě nekorektního vyčtení dat vrátil chybový kód a v systému ISPadmin byla, vzhledem k uvedenému problému, doplněna další kontrola s automatickým pokusem o znovunačtení dat z ústředen v případě vrácení chybového kódu při prvotním importu dat.
Uvedený problém NEBYL způsoben na straně systému ISPadmin a v případě potřeby dalšího řešení této nepříjemné záležitosti, vzhledem k fakturaci ke koncovým klientům, kontaktujte prosím přímo společnost IPEX.

BETA3

OPRAVY

Opraveny drobné chyby reportované uživateli.
Při automatické konverzi dokumentu do PDF se některé fonty nezobrazily správně. Chyba je opravena.
Aplikována záplata na chybu BASH SHELLSHOCK (CVE-2014-6271).

FAKTURACE - ČASOVÉ ROZLIŠENÍ

V menu "Fakturace / Faktury / Časové rozlišení" se nově započítávají i dobropisy a je možné třídit podle faktur nebo dobropisů.
V menu "Fakturace / Banka / Email" je možné nyní vyřadit jednotlivou platbu v případě že je přijato například 6 plateb, z toho se 5 plateb spáruje a 1 platba se nespáruje. Pokud se tuto platbu nedaří identifikovat, tak je možné ji přesunout do neidentifikovaných plateb. Dříve bylo možné odstranit pouze celý email přijatý od banky a nikoli jednotlivou platbu.

PORTÁL KLIENTA

V klientském portálu se pod seznamem faktur zobrazuje i celková bilance klienta.

BETA2

OPRAVY

Opraveny drobné chyby reportované providery.

MINICMTS

V kartě klienta (v menu "Statistiky") je nyní možné provést restart modemu klikutím na tlačítko "Restart modemu" u příslušného modemu.
Restart modemu bude následně proveden během 10ti minut.

FAKTURACE

V menu "Fakturace / Přehledy / Fakturace" je pod sestavou zobrazen přehled uhrazených a neuhrazených faktur a dále faktur ve splatnosti.
V menu "Fakturace / Faktury / Časové rozlišení" v detailu jednotlivého měsíce je v sestavě doplněno jméno klienta (s odkazem do karty klienta) a s možností zobrazení faktury ( kliknutím na ikonu PDF )

BETA1

OPRAVY

Opravené nahrazování systémové proměnné pro odesílání faktur "$INVOICE_PRICE$" a "$INVOICE_PRICE$_WITHOUT_VAT". Systémová proměnná "$INVOICE_PRICE$" byla nahrazena za novou proměnnou "$INVOICE_PRICE_WITH_VAT".

NOVINKY

SMS z karty klienta je možné nyní rozdělovat po X znacích. Nastavení se provádí v menu "Nastavení / Syst. nastavení / Obecné" klíčem "sms_divide_after_chars". Hodnota "0" znamená, že SMS se nebudou rozdělovat a jiná hodnota znamená, po kolika znacích bude SMS rozdělena.

NOVĚ PŘEPSANÉ STRÁNKY

    Karta klienta / Statistika Internetu
    Fakturace / Pokladna
    Fakturace / Přeplatky / Přeplatky
    Fakturace / Přeplatky / Nedoplatky
    Fakturace / Přeplatky / Započteno

PDF KONVERZE DOKUMENTŮ

V posledních verzích se ukázalo, že konverze pomocí Libre Office do PDF je pouze obtížně použitelná a vytvoření šablony dokumentu v RTF je nekompatibilní mezi různými verzemi textových procesorů (Libre Office, Open Office, Microsoft Word). Z tohoto důvodu je konverze dokumentů do PDF kompletně přepsána za použití nové komponenty, která zajistí správnou konverzi dokumentu do PDF.
Nově je možné pro vytváření šablony dokumentu použít formát RTF, DOC a DOCX. Pro tvorbu je možné použít Microsoft Word, případně Open Office či jinou alternativu. Výsledný dokument (smlouva), kde se proměnné nahradí za skutečné údaje se uloží ve zdrojovém formátu (rtf, doc nebo docx) a automaticky se dokument uloží ve formátu PDF.
Pokud se provede upload nového dokumentu (šablony) v menu "Nastavení / Ostatní / Smlouvy", tak automaticky během pár vteřin proběhne konverze do PDF a vedle ikony pro uložení RTF dokumentu se objeví také ikona pro uložení PDF dokumentu. Kliknutím na tuto ikonu je možné zobrazit náhled šablony dokumentu v PDF. Opětovným uploadem zdrojového dokumentu se opět provede automatická konverze a je možné zobrazit nový náhled dokumentu.
V Kartě klienta v menu "Smlouvy" je možné vytvořit dle uloženého vzoru smlouvu nebo jiný dokument. Po uložení dokumentu proběhne nahrazení proměnných za správné hodnoty a dokument je uložen ve zdrojovém formátu (rtf, doc nebo docx). Automaticky proběhne opět konverze do PDF.
Kliknutím na ikonu zdrojového formátu (rtf, doc nebo docx) je možné dokument otevřít například ve Wordu a provést případné korekce a úpravu dokumentu. Následně je možné dokument opět uploadovat ke klientovi a tím se původní dokument nahradí novou verzí a opět se provede automatická konverze do PDF. Ikona pro upload dokumentu je umístěna u každého dokumentu napravo vedle ikony pro odeslání dokumentu do emailu.
Nyní je tedy možné používat pro vytváření zdrojových dokumentů například Word nebo Open Office a používat nativní formát textového procesoru. Není nutné dokument ukládat do RTF, kdy většinou došlo ze změně formátování, fontu atd.

MIKROTIK

Od verze 6.18 API mikrotiku používá jiný formát pro signal-strength, takže se nekreslily grafy signálu. Nyní je implementován nový formát API Mikrotiku.

UBNT EDGE ROUTER

Přidána podpora UBNT Edge routeru.
V menu "Routery" je možné při přidání routeru vybrat typ "Ubiquiti Edge Router".
Po zadání přihlašovacích údajů se během pár minut zobrazí základní informace (interface, CPU atd ...) a začnou se kreslit grafy přenosu a zatížení CPU.

RADIUS

Pokud je na routeru aktivován RADIUS (nastavení příslušných parametrů při zadání routeru), tak nově systém podporuje autorizaci klientů do wireless access listu. Před připojením klienta na AP na rádiovou kartu je klientova MAC nejdříve ověřena přes RADIUS a pokud je autorizace úspěšná, tak se klient na AP připojí. V opačném případě je připojení zamítnuto.
Nově je možné při použití ověřování klientů přes RADIUS také klienty shapovat na nadřazeném routeru. To je vhodné v případě, že potřebujete klienty ověřovat přes radius, který podporuje pouze agregaci 1:1 a zároveň potřebujete provádět agregaci na centrálním shaperu. U routeru, který ověřuje klienty přes RADIUS je možné vybrat nadřazený router (pop-up menu "QOS provádět na routeru") pro shaping. Shapování bude nastaveno dle nastaveného tarifu stejně jako u ostatních služeb. (FD, HD, agregace). Podmínkou pro zapsání pravidel je, aby shapovací router NEMĚL nastaveno taktéž ověřování přes RADIUS. Pokud nebudou splněny tyto předpoklady nedojde k zapsání pravidel. Pokud jsou všechny podmínky splněny, tak se klient ověří pomocí RADIUSu a na centrálním routeru se nastaví standardní shapovací pravidla.

PLÁNOVÁNÍ

Po najetí myší nad úkol (menu "Plánování / Kalendář") se zobrazí info rámeček s detailními informacemi o úkolu. Nyní je možné kliknout na název úkolu (nadpis úkolu). Tímto se zobrazí detailní informace pro daný úkol. Jsou zde vidět veškeré informace, dokumenty, smlouvy, řešení a celá historie úkolů. Na konci detailních informací je tlačítko přímo pro editaci tohoto úkolu.
Při doplnění informací o řešení úkolu je nyní automaticky předvyplněn přihlášený technik.
Upraven vzhled přidávání úkolu, využitím prostoru do šířky.
V pop-up menu Klient se nyní zobrazuje v závorkách klientské číslo z důvodu možnosti mít klienty se stejnými jmény.
Pokud přidává nový úkol "Vedoucí plánování", zobrazí se mu na výběr pouze technici, které má "pod správou".

FAKTURACE

Menu "Fakturace / Faktury / Časové rozlišení" je možné u každého měsíce zobrazit detailní sestavu s rozpisem jednotlivých faktur započtených do časového rozlišení.
Na hotovostním dokladu se pod jménem klienta zobrazuje také číslo klienta (přidělený VS) pro lepší identifikaci.
V záložce "Fakturace / Banka / Import" při výběru typu importu nyní systém nabízí pouze typy importu bankovního výpisu pro danou lokalizaci (banka, která se v konkrétní zemi používá).

HN LOKALIZACE (HONDURAS)

Přidána podpora importního formátu banky "BANCO DE OCCIDENTE" a "BANCO DE PAIS". V menu "Fakturace / Banka / Import" je možné nyní importovat tento typ bankovního výpisu.

NZ LOKALIZACE (NEW ZEALAND)

Přidána podpora importního formátu banky "Bank of New Zeland". V menu "Fakturace / Banka / Import" je možné nyní importovat tento typ bankovního výpisu.

ISPadmin 4.07

BETA3

OPRAVY

Opraveny drobné chyby reportované uživateli.

NOVINKY

V menu Ostatní / Export / Klienti jsou v exportu přidány dva sloupce. Jedná se o Trvání min. úvazku do a Prodloužení smlouvy automaticky.

BETA2

OPRAVY

Opraveny drobné chyby reportované uživateli.

NOVINKY

V menu Ostatní / Import / IPEX je možné rozkliknout počet záznamů spárovaných, nesparováných a tím zobrazit detailní rozpis telefonních čísel (kliknutím na číslo počtu záznamů).

PLÁNOVÁNÍ

Opraveny chyby reportované uživateli.
V novém formuláři pro přidání nového úkolu již lze uložit úkol bez nutnosti vyplnění klienta či routeru.
Zrychlené načítání formuláře, hlavně díky upravenému výběrovému seznamu s klienty. Nyní se zobrazí předvyplněných 50 klientů, dalším psaním do výběrového seznamu se seznam klientů aktualizuje.
Nově se v plánování zobrazují také dlouhodobé úkoly. Dlouhodobý úkol je v denním plánu zobrazen v řádku s nespecifikovaným časem, v týdenním a měsíčním se roztáhne přes konkrétní dny.
Nastavení emailu z plánování se provádí v menu "Nastavení / Syst. nastavení / Plánování" klíčem "planning_email_from" a "planning_email_from_txt". Zkontrolujte!
Při editaci úkolu se vedle jména klienta zobrazí ikona "lupa". Kliknutím na tuto ikonu se otevře karta klienta daného uživatele.
V kalendáři po najetí myši na úkol se zobrazí bližší informace o konkrétním úkolu. Nově je zde možné otevřít servisní list kliknutím na příslušnou ikonu.
Kliknutím na jméno klienta je možné otevřít přímo kartu klienta.

IP POOLS

V menu Nastavení / Syst. nastavení je nová záložka "IP POOLS".
Zde je možné přidávat rozsahy pro přidělování klientům připojeným přes RADIUS. Původně bylo nutné zadávat vždy rozsah IP adres pro radius na každý router, což v dnešní době není moc praktické.
Při zadání IP poolu pro Radius je možné z pop-up menu vybrat routery, pro které je tento rozsah IP adres platný. V praxi to znamená, že IP adresy z definovaného poolu se budou při vytváření služby Internet nabízet (přidělení IP adresy klientovi) klientům připojeným pouze ke konkrétnímu routeru. Ke každému rozsahu je možné vybrat více routerů v pop-up menu stiskem klávesy CTRL a vybráním routeru.
V další verzi systému se budou IP adresy z tohoto rozsahu nabízet při vytváření služby Internet (prozatím není ještě dodělané).

FAKTURACE

V menu Fakturace / Přehledy / Fakturace jsou po rozkliknutí detailu faktury (kliknutí na počet celkových, uhrazených, neuhrazených faktur) jsou uvedeny na konci sestavy součty sloupců.
V menu Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny je možné v nastavení fakturační skupiny označit checkbox "Skrýt fakturační skupinu". Pokud je tento checkbox označen, tak se v sestavách fakturace nezobrazují data pro tuto fakturační skupinu.

BETA1

OPRAVY

Opraveny drobné chyby reportované uživateli.

NOVINKY

Aktualizována knihovna generující automatické emaily odesílané systémem. Nyní by odesílané emaily neměly být označovány za SPAM.
V menu "Karta klienta / Informace / Odeslat SMS" je nyní možné poslat SMS na kontakty uvedené u kontaktních osob klienta.
Pro zadávání služby "Mobil" není povinné zadávat číslo SIM karty. Stačí zadat pouze telefonní číslo mobilní služby.

NOVĚ PŘEPSANÉ STRÁNKY

Karta klienta / Aktivní služby / VoIP / Další IP telefony
Routery / Routované sítě / Přidání nového rozsahu
Karta klienta / Informace / Odeslat SMS
Fakturace / Prehledy / Pohledávky / Statistika
Fakturace / Přehledy / Pohledávky / Pohledávky
Fakturace / Přehledy / Platby
Fakturace / Přehledy / Historie
Fakturace / Přehledy / Reverse charge
Fakturace / Přehledy / Historie změn
Plánování / Kalendář / Přidání úkolu
Ostatní / Import / IPEX

PLÁNOVÁNÍ

Kompletně přepsaná stránka přidávání úkolu do plánování přes kalendář. Kliknutím do kalendáře se otevře okno pro přidání nebo editaci úkolu. Záložka "Plánování / Přidej" zůstává "původní" z důvodu synchronizace s google kalendářem.
Při editaci jednotlivých polí nedochází ke zbytečnému znovunačítání (refresh) celé stránky jako dříve.
Nově je v kalendáři možné zvolit čas zadání a ukončení v intervalu 5 minut.
Možnost zadat datum a čas, do kdy má být úkol splněn (dlouhodobý úkol). Pokud je zadán čas splnění úkolu, tak se technikovi zobrazuje v kalendáři každý den dokud není úkol splněn.
Pokud je zadán úkol technikovi a je následně vybrán klient, ke kterému se úkol vztahuje, tak je možné označit smlouvy, které má technik ve svém rozhraní pro techniky (viz changelog 4.03 beta2) zobrazeny. Zde je možné technikovi například zobrazit předávací protokol, který klient podepsal při zřízení služby.
Úkoly pro techniky se mohou časově překrývat. Technik může mít tedy na jeden čas naplánovaných více úkolů.
V současné době není podporována synchronizace s google kalendářem. Nynější synchronizace ve "starém" přidávání úkolů ("Plánování / Přidej") bude googlem vypnuta v listopadu, nové "Google Calendar Api" prozatím není možné do ISPadmina implementovat z technických důvodů (Google nepodporuje přes API správu více kalendářů jako ve starém API). Na řešení synchronizace s Google kalendářem se pracuje.

NOVÉ SYSTÉMOVÉ PROMĚNNÉ PRO SLUŽBU IPTV

$IPTV_STREET_INST$ - Ulice ( instalační )
$IPTV_CITY_INST$ - Město ( instalační )
$IPTV_Postcode_INST$ - PSČ ( instalační )
$IPTV_FLAT_INST$ - Byt ( instalační )
$IPTV_FLOOR_INST$ - Patro ( instalační )
$IPTV_INSTALLATION_FEE$ - instalační poplatek ( instalační )
FAKTURACE - SIPO SK

Rozšířena podpora importu slovenského SIPO pro níže uvedené typy:
"VPR" - exportní soubor uhrazených/vyplacených příkazů za dané období
"PSR" - exportní soubor z rozúčtováním zpracováných plateb

FAKTURACE VOIP

Pokud je u služby VOIP nastavené předplatné kreditu (v nastavení tarifu VOIP) a zároveň jsou u služby VOIP přidána další telefonní čísla, tak se předplatné kreditu použije pro všechna telefonní čísla (jak hlavní tel. číslo uvedené u služby VOIP, tak také všechny další telefonní čísla). Původně se předplatné kreditu použilo pouze pro "hlavní" telefonní číslo a nikoli pro další telefonní čísla uvedená u služby VOIP.

FAKTURACE

Přidána podpora SIPO pro Slovensko.
V menu "Fakturace / Nastavení / Banka / FIO" je nyní možné při zadání hashe pro stahování výpisu dát ke každému účtu i popis pro lepší rozlišení při větším počtu FIO účtů.
V kartě klienta v menu "Fakturace" jsou v detailu u každé faktury (kliknutím na tlačítko detail vedle faktury) zobrazeny podrobné informace o povedených úhradách na tuto fakturu.
V menu "Fakturace / Přehledy / Platby" je možné u každé fakturační skupiny provést export plateb do ABO (kliknutím na tlačítko EXPORT ABO). Exportovaná data jsou dle výběru filteru na stránce "Platby" (od-do, fulltex, případně další parametry výběru). Export plateb do ABO je dostupný pouze v lokalizaci CZ a SK.

FAKTURACE - EXPORT DO ÚČETNÍHO SYSTÉMU EKONOM

Při exportu do účetního systému EKONOM je možné nyní zadat prefix, který se přidá do exportu faktur pro import do účetního systému.
V menu "Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny" je možné po výběru a editaci příslušné fakturační skupiny zadat potřebný prefix do položky "Export prefix číselné řady" (například 000 nebo FAV). Tento prefix se následně zařadi do exportu faktur.

FAKTURACE MRP/KS - PŘEDKONTACE

Nově přidána možnost exportovat do účetního systému MRP/KS i předkontace k jednotlivým položkám.
Pokud je v systému aktivní použití předkontace (v menu "Fakturace / Nastavení / Obecné" klíč "předkontace" = 1), tak se ke každé položce faktury nastaví příslušná předkontace dle nastavení v menu "Nastavení / Aktivní služby / Předkontace" a v menu "Fakturace / Nastavení / Předkontace").
V případě správného nastavení se do exportu pro účetní systém MRP/KS provede export předkontací. V případě že se předkontace nepoužívají, tak se do položky předkontace v XML exportu dat nastaví "S" jako dříve.

ROUTERY - ROUTOVANÉ SÍTĚ

Nově je přepsána stránka "Routery / Routované sítě / Přidání nového rozsahu", kde je nyní možné provést přiřazení určitého rozsahu IP adres určeného pro klienty s přípojným bodem definovaným v záložce "Přípojné body" u routeru.
Pokud je rozsah IP adres definován pro přípojný bod, tak při přidání služby IPTV je možné po výběru routeru vybrat z pop-up menu také příslušný přípojný bod. Po výběru přípojného bodu se nabízené IP adresy pro set top box zobrazí pouze pro tento přípojný bod a nenabízí se ostaní IP adresy definované pro jiné přípojné body. Toto je vhodné řešení ve větších sítích (většinou optických), kdy je celá optická síť připojena k jednomu routeru, který má například 200 VLANů (pro každý vchod jeden). V těchto případech by se při přidání set top boxu nabízelo minimálně 200 IP rozsahů a technik by nevěděl na který IP rozsah je potřeba set top box připojit. Po přidělení IP rozsahu k jednotlivým přípojným bodům se po výběru nabízí pouze omezený IP rozsah platný pro daná kriteria.
Tento systém bude implementován i při přidávání dalších služeb (v rámci přepisování jednotlivých stránek do nového frameworku).

CMTS - INTEGRACE MINICMTS

Nově je přidána podpora headendu MINI CMTS společnosti LICA.
Při přidání CMTS headendu k routeru je možné z pop-up menu vybrat typ headendu "MiniCMTS" a je nutné zadat IP adresu a SNMP community pro přístup na headend (SNMP přístupy je nutné vytvořit přes management CMTS).
Pokud jsou všechny údaje správně zadány, tak se z headendu načítají hodnoty signálu, které se zobrazí do grafu podobně jako u ostatních CMTS headendů.

TARIFY

Upraveno zadávání tarifů v menu "Nastavení / Tarify / Internet", kde je nově možné zadat pro kterou lokalitu je tarif platný, pro který typ uživatele je tarif platný a zda je aktivní. Toto detailnější rozlišení tarifů bude použito při zadání služby "Internet" pro jednodušší zadávání tarifu. V případě že je v systému mnoho tarifů, které jsou například určené pro některé lokality nebo typ připojení, tak bylo komplikované vybrat u klienta při přidání služby Internet správný tarif. Zda je tarif aktivní nebo neaktivní bude použito pro případ, že se již tarif novým klientům nenabízí, ale starší klienti jej ještě mají přidělený.
Při přidávání a editaci tarifů je možné zvolit "Lokalitu" a "Typ připojení".
Pokud je zvolen Typ uživatele "Kabel", neni možné zvolit "Typ připojení".
V seznamu tarifů (menu "Nastavení / Tarify / Internet") jsou zobrazeny sloupce "Lokalita" a "Typ připojení".
V seznamu tarifů přidán sloupec "Aktivní", na který je možno kliknout a tím měnit tarif z aktivního na neaktivní a naopak.

RADIUS

V menu "Routery / Radius / Log ověření" a "Routery / Radius / Aktivní klienti" po kliknutí na jméno klienta v seznamu přístupů se otevře "Karta klienta / Aktivní služby".

CENTRÁLNÍ SKLAD

Při převodu zboží do průběžných položek lze nově do popisu položky vepsat i záruční dobu. Stejně tak při propisování systémové proměnné $USER_GOODS$ lze propsat záruční dobu. Nastavení se provádí v menu "Nastavení / Syst. nastavení / Centrální sklad".

LOKALIZACE LT

Na hotovostním dokladu se zobrazí správně částka převedená na slovní vyjádření.

LOKALIZACE IT

v menu "Fakturace / Faktury" je po výběru fakturační skupiny možné pro každý měsíc stáhnout SEPA soubor pro bankovnictví.

ISPadmin 4.06

STABLE

OPRAVY

V souvislosti s úpravou funkce pro zarovnání grafů byla proměnná "rrd_graph_alignment" v menu Nastavení / Syst. nastavení / Obecné nastavena na hodnotu 0. Pokud tuto funkci chcete využívat, je nutné si opětovně pomocí této proměnné nastavit limit pro ořezávání špiček grafů.

BETA2

OPRAVY

Opraveny drobné chyby reportované uživateli.
Opravena chyba vyhledávání v menu "Fakturace / Přehledy / Fakturace", kdy fulltext vyhledávání v některých případech nefungoval správně.
Opravena chyba v menu "Fakturace / Přehledy / Fakturace", kdy v případě vypnuté předkontace (v nastavení fakturace) nefungovalo zobrazení detailu po kliknutí na checkbox "Zobrazit statistiku za jednotlivé služby".
Opravena chyba v menu "Fakturace / Faktury / Časové rozlišení", kdy se do časového rozlišení započítávaly i zálohové faktury. Nyní se počítají pouze klasické faktury.
Emaily o přijatých platbách z banky ERA začaly chodit z nové adresy. Upraven script pro načítání emailu, aby akceptoval i tuto novou emailovou adresu.

KONVERZE SMLOUVY DO PDF

Při vytvoření smlouvy v kartě klienta automaticky během pár vteřin proběhne konverze do PDF a vedle ikony pro uložení RTF dokumentu se objeví také ikona pro uložení PDF dokumentu.
Více informací o správném použití PDF konverze dokumentu je uvedeno v changelogu verze 4.03 beta2.

BETA1

OPRAVY

Opraveny drobné chyby reportované uživateli.
Pokud byla u služby nastavena sleva do určitého data, tak při ručním vystavení faktury se tato sleva neuplatnila (při hromadné fakturaci ano). Nově se tato sleva do určitého data uplatní i při vystavení ruční faktury.

NOVINKY

V menu "Nastaveni / Syst. nastavení / Obecné" je klíč "rrd_graph_alignment". Nastavení této hodnoty slouží pro "ořezání" špiček grafů přenosů v případě výpadku komunikace se zařízením (v některých případech se do grafu zakreslily špičky v řádu Tbit/s). Nastavením této hodnoty je možné definovat maximální hodnotu (v Mbit/s), kterou může graf zobrazit. V případě nastavení hodnoty 1024 se nastaví maximální hodnota grafu 1Gbit/s.
V kartě klienta v menu "Informace" se zobrazují i další přiřazené VS, podle kterých se párují platby.

NOVĚ PŘEPSANÉ STRÁNKY

Fakturace / Přehledy /Fakturace
Fakturace / Přehledy / Účetní přehled
Fakturace / Přehledy / Klienti
Fakturace / Přehledy / Počáteční stavy
Fakturace / Přehledy / Průběžné položky
Nastavení / Ostatní / Šablony mailu
Nastavení / Ostatní / Šablony SMS
Karta klienta / Smlouvy / Odeslání emailem
Karta klienta / Aktivní služby / Služba VOIP / Další IP telefony

SMS

V menu "Statistiky / Stat. serveru / SMS" je možné zobrazit neodeslané SMS zprávy (připravené k odeslání).
Neodeslané zprávy je možné odstranit jednotlivě (kliknutím na ikonu odstranit u každé SMS zprávy) nebo je možné odstranit všechny neodeslané SMS zprávy kliknutím na tlačítko "Smazat neodeslané SMS".

FAKTURACE

V menu "Fakturace / Faktury / Časové rozlišení" je zobrazeno časové rozlišení vystavených faktur, které je potřebné pro účetní systém a správné zaúčtování. Kliknutím na checkbox "Zobrazit statistiku za jednotlivé služby" se zobrazí detailní rozlišení podle jednotlivých služeb.

FAKTURACE - SLUŽBA IPTV

Nově implementována fakturace služby IPTV.
Po prvním provedení automatické fakturace služby IPTV doporučujeme provést kontrolu správné fakturace.

PLÁNOVÁNÍ

V menu "Plánování / Kalendář" je možné zobrazit v plánu úkolů i kalendář se zobrazením jednotlivých dnů v měsíci. Kliknutím na příslušný datum v měsíci se zobrazí úkoly plánované na tento den.
V menu "Nastavení / Syst. nastavení / Plánování" je nová proměnná "planning_calendar_day_start", kde je možné nastavit zobrazení času pro každý den. Například když pracovní den začíná v 8 hod, tak se v kalendáři zobrazí čas od 8mi hod a na tento čas je možné nejdříve plánovat úkoly.

ROZHRANÍ PRO TECHNIKY

V seznamu klientů se zobrazuje telefonní kontakt na klienta.
Pokud je k úkolu přiřazena i nějaká služba klienta, tak se zobrazí její název, IP adresa, MAC atd.
Pokud je k úkolu přiřazena služba Internet, tak je možné zobrazení detailních grafů přenosů.
Zadané úkoly se technikovi synchronizují přes google kalendář, takže si je může zobrazit například na svém mobilním telefonu.

SMLOUVY - PROMĚNNÉ

Nově přidány proměnné, které je možné použít při vytváření smlouvy pro službu IPTV.
Nové proměnné jsou:
$IPTV_NAZEV_SLUZBY$ - Název služby
$IPTV_PRIPOJEN_OD$ - Připojen od
$IPTV_FAKTUROVAT_OD$ - Fakturovat od
$IPTV_OBDOBI$ - Fakturační období
$IPTV_C_SMLOUVY$ - Číslo smlouvy
$IPTV_CENA_BEZ_DPH$ - Cena za měsíc bez DPH
$IPTV_CENA_S_DPH$ - Cena za měsíc s DPH
$IPTV_BALICKY$ - Balíčky
$IPTV_BALICKY_CENA$ - Balíčky s cenou bez DPH
$IPTV_BALICKY_CENA_DPH$ - Balíčky s cenou s DPH

IT LOKALIZACE

Opravena chyba, kdy se na složence v IT lokalizaci chybně zobrazila částka k úhradě ve slovním vyjádření (číslo se automaticky převádí na text).

ISPadmin 4.05

STABLE

OPRAVY

Opraveny drobné chyby reportované uživateli. Opravena chyba, kdy nebylo možné vygenerovat měsíční faktury.

ISPadmin 4.04

BETA3

OPRAVY

V nové verzi prohlížeče Chrome nebylo možné příjmout ve fakturaci platbu v hotovosti. Provedena úprava kódu a příjem hotovostní platby již funguje i v Chrome.

CMTS

Přidána podpora CMTS headendu řady CISCO UBR 10000.

NOVĚ PŘEPSANÉ STRÁNKY

Nastavení / Info Page / Inf. Zprávy

PLÁNOVÁNÍ / KALENDÁŘ

Opraveny drobné reportované chyby zobrazení kalendáře.
Aktuálně zobrazený den v kalendáři se ukládá do databáze a při opětovném zobrazení kalendáře se zobrazí předem vybraný den v kalendáři a nikoli aktuální den.
Uzavřené úkoly se v kalendáři podbarví zeleně.
Přidáno zobrazení týdenního plánu (původně se zobrazoval pouze denní a mesíční plán).

MIKROTIK

Provedeny drobné optimalizace pravidel nového firewallu.

SYSTÉMOVÉ PROMĚNNÉ

$CENA_ZAKLADNI$ ($INT_BASE_PRICE$) - bude nahrazena za základní cenu za službu Internet, bez slev, paušální ceny.
$TYP_SMLOUVY$ ($INT_CONTRACT_TYPE$) - bude nahrazena textem "Smlouva na dobu určitou" nebo "Smlouva na dobu neurčitou".

FAKTURACE

Pokud je vystavena zálohová faktura se složenkou, tak se na této složence nezobrazuje číslo faktury jako SS, protože zálohové faktury mají interně záporné číslo a toto se původně propisovalo na složenku.

RADIUS

Pokud je používáno ověření přes RADIUS na routerech mikrotik, tak je nutné mít nastaven parametr interim-update na Mikrotiku ( /ppp aaa interim-update) na hodnotu vyšší než 0. Pokud tomu tak není, tak se v logu radius (záložka "Routery / Radius / Log ověření" ) nezobrazí logy přístupu a přenesených dat. Nyní se provádí automatická kontrola této hodnoty a pokud není správně nastavena, tak se nastaví na hodnotu 30. Tím se zajistí zasílání accounting informací z routeru do radiusu každých 30 vteřin a následné zobrazení v systému.

IPTV

U každého balíčku IPTV je možné zadat časové období od - do. Toto období bude následně použito k fakturaci balíčku.
Upraveno počítání slevy služby IPTV pro fakturaci. Výsledná sleva se počítá ze všech paušálních poplatků a ceny všech balíčků.
Nově je u služby IPTV počítáno i s položkou "Fakturovat od - do".

BETA2

OPRAVY

Opraveny drobné chyby reportované uživateli.

BETA1

OPRAVY

Opraveny drobné chyby reportované uživateli.
V menu "Klienti / Kontakty" se do počtu aktivních služeb (počet služeb zobrazených v seznamu) nepočítala služba IPTV.
Banka "Poštovní spořitelna" změnila formát výpisu avíza zasílané emailem. Nový formát je zapracován.
U služby "Mobil" se nyní při smazání služby uvolní číslo SIM a je možné jej přidělit k jinému číslu MSISDN.

NOVINKY

V menu "Ostatní / Export / Volitelné" je nově možnost provést export klientů podle volitelných kriterií. Je možné specifikovat exportované sloupce a formát výstupu (CSV nebo PDF).
V menu "Nastavení / Smlouvy / Typy" je možné vytvořit číselník typů smluv a dokumentů. Pokud je číselník nastaven, tak je možné u každého vzoru smlouvy přiřadit také typ smlouvy. Toto rozdělení se bude více používat v dalších verzích systému.

NOVĚ PŘEPSANÉ STRÁNKY

Klienti / Kontakty
Karta klienta / Fakturace / Detail (kliknutí na detail u vystavené faktury)
Karta klienta / Fakturace / Detail / Hotovostní platba
Plánování / Denní (kalendář)
Fakturace / Faktury / Export faktur

CENTRÁLNÍ SKLAD

Nově se při naskladňování zboží ukládá čas vložení daného typu zboží. Ten je poté možné vidět v číselníku (menu "Nastavení / Číselníky / Centrální sklad / Typy zboží") a je tedy možné sledovat, kdy bylo jaké zboží naposledy naskladněno. Tabulku je možné podle tohoto sloupce také řadit.

INFORMAČNÍ STRÁNKY

Nově je možné zobrazit informační stránky klientovi při přístupu na Internet. Pokud klient otevře prohlížeč a pokusí se přistoupit na Internet přes port 80, tak v případě aktivní informační zprávy se mu zobrazí zpráva a pod ní se zobrazí tlačítko "OK". Po kliknutí na toto tlačítko (potvrzení, že zprávu přečetl) se klient normálně připojí na Internet. Při dalším přístupu na Internet (například druhý den) se již tato informační stránka klientovi nezobrazí.
Tento systém je vhodný například pro upozornění klientů na plánovaný výpadek nebo zobrazení jiných informací.
V menu "Nastavení / Info page / Informační zprávy" je možné nastavit jednotlivé informační zprávy. U každé zprávy je možné nastavit pro které klienty se má zpráva zobrazit. Toto je možné definovat podle routeru, skupiny klientů a stavu klientů.
U každé zprávy je možné vyplnit text, který se má klientovi zobrazit. Jsou zde dvě zadávací pole.
Zpráva pro identifikovaného klienta - tato zpráva se zobrazí klientovi, který je podle IP adresy nalezen. V praxi se může vyskytnout případ, kdy je klient za NATem, a tedy na routeru na kterém je přípojení, není jeho IP adresa viditelná (protože je přenatovaná na veřejnou).
V této zprávě je možné používat systémové proměnné (například jméno), které se nahradí údaji z karty klienta.
Zpráva pro neidentifikovaného klienta - tato zpráva se zobrazí uživatelům, kteří nejsou identifikováni podle IP adresy (například uživatelé za NATem).
V jeden okamžik může být aktivní pouze jedna informační stránka.

FAKTURACE

V menu "Fakturace / Banka / Email" přidáno výraznější podbarvení počtu spárovaných a nespárovaných plateb.
Splátkový kalendář byl přejmenován (název dokladu) na "Platební kalendář".
V menu "Fakturace / Banka / Email" je přidána možnost fulltextového vyhledávání.
Přidán nový typ exportu faktur pro účetní systém EKONOM. V menu "Fakturace / Nastavení / Obecné" klíč "export" je to hodnota 22.

NOVÉ SYSTÉMOVÉ PROMĚNNÉ

Přidány nové systémové proměnné pro smlouvy.
$IBAN_POSKYTOVATEL$ - IBAN poskytovatele
$BIC_POSKYTOVATEL$ - BIC poskytovatele

MIKROTIK - MONITOROVÁNÍ STAVU UPS

Pokud je k routeru Mikrotik připojena UPS (je nainstalován správný ovladač), která je správně rozpoznána, tak systém dokáže monitorovat napětí UPS a v případě výpadku napájení zaslat informační email.
V případě že je UPS připojena, tak v menu "Routery / Router Status / Routery" je u každého routeru ve sloupci "UPS [V]" zobrazeno aktuální napětí na UPS. Kliknutím na hodnotu napětí se zobrazí detailní graf.
Pokud dojde k výpadku elektrického napájení, tak systém odešle email na emailovou adresu uvedenou v menu "Nastavení / Syst. nastavení / Obecné" klíč "admin_email".

MIKROTIK

Provedeny optimalizace pravidel FIREWALL a NAT do stromové struktury. Podobně jako již nový MANGLE, tak i FILTER a NAT začne využivat stromovou strukturu řazení pravidel dle schématu:

Pravidla FIREWALL
FILTER -| vlastní pravidla (bez označení ispadmin)
  | ispadmin_first_forward
 | ispadmin_first_(pořadí)_(komentář)
 .
 .
  | ispadmin_service_forward
 | ispadmin_SSH_trust_server_(IP)
 | ispadmin_SMTP_trust_server_(IP)
 | rtr_(jméno routeru)_ispadmin_up
 | rtr_(jméno routeru)_ispadmin_down
 | dev_(jmeno zarizeni)_ispadmin_up
 | dev_(jméno zarizeni)_ispadmin_down
 | switch_(jméno switche)_ispadmin_up
 | switch_(jméno switche)_ispadmin_down
 | ispadmin_services_mac_up
 | ispadmin_services_mac_down
 .
 .
  | ispadmin_basic_forward
 | ispadmin_group_src_(IP rozsah)
 | iptel_(tel číslo)_(id)_ispadmin_up
 | (jméno klienta)_ispadmin_(id)_up
 .
 .
 .
 .
 | ispadmin_group_dst_(IP rozsah)
 | iptel_(tel číslo)_(id)_ispadmin_down
 | (jméno klienta)_ispadmin_(id)_down
 .
 .
 .
 .
  | ispadmin_last_forward
 | ispadmin_last_(pořadí)_(komentář)
 .
 .
  | ispadmin_drop_forward
 | ispadmin_drop_NETWORK
 | ispadmin_DROP_SSH
 | ispadmin_DROP_SMTP

Tato struktura zajišťuje velmi detailní zpracování firewalu a v důsledku zavedení skoku i efektivní procházení a zvýšení výkonu při menším zatížení (již se nemusí procházet celý strom firewallu (třeba i tisíce pravidel), aby se našlo pravidlo na úplném závěru, ale projde maximálně pár skoky (3-5), aby se dostal do poslední větve, kde projde x-pravidel závisle na zadané masce pro sítě. Tuto velikost masky (bloku po kterém jsou jednotlivé rozsahy rozděleny) je možné nastavit v menu "Nastavení / Syst. nastavení / Mikrotik" klíč "mikrotik_mangle_net_block". Přitom je zachována možnost zapisovat vlastní sadu pravidel globálně pro všechny routery (menu "Nastavení / Syst. nastavení / Mikrotik" klíč "mikrotik_default_fw") na začátku stromu (klíč "mikrotik_default_fw_last" pro sadu pravidel umístěných na konci firewallu). K této defaultní sadě pravidel je možné přímo u routeru přidat individuální, pro každý router vlastní pravidla, která jsou platná pouze pro konkrétní router. Pravidla je možné nastavit při editaci routeru. Jedná se o pravidla uvedená v položce "Úvodní FW na routeru" a "Závěrečný FW na routeru". Tím je dána variabilita firewalu.
Nově se vytváří v "address-listu" na routeru Mikrotik seznam (název - ispadmin_DROP_NETWORS) IP adres, do kterého jsou zapisovány sítě klientských rozsahů pro dropování provozu neregistrovaným klientům. Při aktualizaci routerů se již nemažou a nepřidávají tyto rozsahy, pouze se na dobu updatu "disabluje" zakazovací chain "ispadmin_drop_forward".

Pravidla MANGLE
NAT ----| vlastní pravidla (bez označení ispadmin)
 | ispadmin_first_(název chainu)
 | ispadmin_first_(pořadí)_(komentář)
 .
 .
 | ispadmin_first_dstnat
 | ispadmin_remind
 | remind
 | ispadmin_info_pages
 | info_pages
 | ispadmin_service_dstnat
 | ispadmin_trustserver_https__(doména)
 .
 .
 | ispadmin_basic_forward
 | ispadmin_disabled_user
 | ispadmin_last_(název chainu)
 | ispadmin_last_(pořadí)_(komentář)

Opět tato struktura zajišťuje velmi detailní zpracování firewalu v sekci NAT. Zpracování je podobné jako u pravidel FIREWALL. Při editaci routeru je opět možné zadat pro konkrétní router "Úvodní MANGLE" a "Závěrečný MANGLE", který funguje obdobně jako u pravidel FIREWALL.
Doporučujeme použít v menu "Nastavení / Syst. nastavení / Mikrotik" volbu "mikrotik_nat_disable_users" = 2, která zajistí zapisování pozastavených klientů do "address-list" a vytvoření pouze 3 pravidel pro každý důvod pozastavení v NATu místo zapisování 3 pravidel pro každého pozastaveného klienta. Tím se opět snižuje zátěž při updatu routeru.

IPTV

Nově je možné ke službě IPTV přidat neomezený počet set top boxů.
Při přidání služby IPTV je nutné přidat jeden set top box a následně je možné další set-top boxy přidávat kliknutím na tlačítko "Přidat nový set-top box".
U každého set-top boxu je možné přidat popis.
U každého set-top boxu je možné přidat lokalitu, přípojný bod a IP adresu.
U každého routeru je možné v položce "Routované sítě" (záložka Routery) přidat IP rozsah pouze pro IPTV. Následně při přidání nového set-top boxu je možné při výběru IP adresy zvolit IP adresu z rozsahu přiděleného pro IPTV set-top boxy.
V případě že na routeru (kterému je set-top box přidělen) není přidělen žádný rozsah pro IPTV, tak se v nabídce IP adresy nabídne IP adresa z rozsahu pro klienty. Tato volba se použije v případě že IP rozsah je společný pro klienty i pro IPTV set-top boxy.
Pokud je služba IPTV odstraněna, tak v kartě klienta v menu "Aktivní služby" po kliknutí na tlačítko "Zobrazit odstraněné služby" se tato odstraněná IPTV služba zobrazí a kliknutím na tlačítko "Obnovit" je služba obnovena.

ROUTERY - ROUTOVANÉ SÍTĚ

V záložce "Routery" v položce "Routované sítě" (u každého routeru) je možné přidat IP rozsah s přípojným bodem a následně je možné podle přípojného bodu přidělovat IP adresy.
Pokud jsou definované "přípojné body" na routeru, tak je možné v routovaných sítích (sítě přidělené pro uživatele, voip, iptv ...) přidělit k určitému rozsahu přípojný bod. Například při připojení optikou mohou přípojné body reprezentovat jednotlivé VLANy.
Při přidání služby IPTV je možné při přidání set-top boxu a při nastavení správné adresy vybrat router a přípojný bod. Pokud je vybrán přípojný bod, který je přidělen k IP rozsahům (v routovaných sítích), tak se v nabídce IP adresy pro set-top box nabízí pouze IP rozsahy, které jsou přiřazeny k tomuto přípojnému bodu. Použití je vhodné, pokud je na routeru nastaveno například 300 VLANů, kde každý VLAN má v záložce "Routované sítě" záznam. Při standardním postupu se při výběru IP adresy zobrazí nabídka 300 IP rozsahů. Pokud je však vybrán přípojný bod, tak se zobrazí například pouze 5 VLANů, které jsou k tomuto přípojnému bodu přiřazeny.
Prozatím tento výběr IP adresy podle přípojného bodu je funkční pouze u služby IPTV. Postupně tento systém bude zapracován do nastavení IP adres i u ostatních služeb.

PLÁNOVÁNÍ - KALENDÁŘ

Kompletně přepsaná záložka "Plánování / Kalendář", která nahrazuje původní kalendář, který byl dostupný pod záložkou "Plánování / Denní", "Plánování / Týdenní" a "Plánování / Měsíční".
V pravém horním rohu kalendáře je možné se přepínat mezi denním nebo měsíčním zobrazením.
V levém horním rohu kalendáře je možné kliknutím na šipku doprava nebo doleva přepínání mezi jednotlivými dny kalendáře.
Každý zobrazený úkol v kalendáři je možné přesouvat přetažením myší. Úkoly je možné takto přesouvat i mezi jednotlivými techniky.
U každého úkolu je možné změnit časové přidělení úkolu "roztažením" úkolu směrem dolů. Tím se změní čas na který je úkol přidělen.
Najetím myši na úkol se zobrazí detailní popis úkolu.
Kliknutím na úkol je možné tento úkol editovat.
Kliknutím v denním plánu na jméno technika (jméno technika je uvedeno jako název sloupce denního plánu) se otevře menu, kde je možné provést následující akce.
Zobrazit denní plán - zobrazí denní plán technika v PDF.
Zobrazit denní plán s dokončenými úkoly - zobrazí denní plán technika včetně dokončených úkolů.
Odeslat denní plán - odešle plán technika na email.
Zobrazit týdenní plán - zobrazí týdenní plán technika v PDF.
Odeslat týdenní plán - odešle týdenní plán technika na email.
Zobrazit servisní zásahy - zobrazí servisní zásahy pro technika naplánované na tento den.
Odeslat servisní zásahy - odešle naplánované servisní zásahy na email technika.
V levé části kalendáře je menu, kde je možné označit techniky, pro které se má kalendář zobrazovat. Kliknutím na tlačítko se jménem technika se toto tlačítko označí šedou barvou. V tomto případě se v denním kalendáři úkoly pro tohoto technika nezobrazují. Opětovným kliknutím na jméno technika se opět zobrazení kalendáře aktivuje. Nastavení zobrazení se automaticky uloží a při dalším přihlášení do systému se toto nastavení zobrazení plánu techniků automaticky aktivuje na denní plán.
Pod zobrazením techniků je možné zobrazit barevnou "Legendu" k jednotlivým typům úkolů a také "Statistiky nesplněných úkolů", kde jsou nyní zobrazeny pouze nesplněné úkoly. V budoucnu zde budou zobrazeny další dodatečné informace.

PLÁNOVÁNÍ - VEDOUCÍ TECHNIK

Nově přidána "funkce" vedoucího technika, což je v praxi nadřízený techniků, který kontroluje úkoly svých podřízených techniků.
V menu "Nastavení / Administrátoři" je u každého administrátora v nastavení oprávnění v sekci "Plánování" je nové oprávnění "Vedoucí technik". Pokud je toto oprávnění nastaveno, tak se zobrazí výběr techniků, které má vedoucí technik pod správou.
Pokud má administrátor systému oprávnění "Vedoucí technik", tak v plánování vidí plán pouze techniků, které má přidělené. Ostatní plány techniků se mu nezobrazí (v menu "Plánování"). Pokud má administrátor systému oprávnění "Správce plánování" nebo oprávnění "Master admin", tak vidí plány všech techniků (může si vybrat, které plány techniků se mají zobrazit).

CMTS

V menu "CMTS / CATV / CATV domy" je nově přidán filtr pro vyhledávání podle jednotlivých údajů.
V menu "Nastavení / Číselníky / CATV přípojky" je nově přidán filtr pro vyhledávání podle jednotlivých údajů.

LOKALIZACE NZ

Jako oddělovač desetinných míst v ceně je tečka (dříve byla čárka).

LOKALIZACE HU

U služby VOIP jsou při fakturaci prefixy 3620, 3630 a 3670 označeny jako "Mobil", ostatní čísla začínající prefixem 36 jsou označeny jako "Vnitrostátní hovory". Ostatní prefixy jsou označeny jako "Mezinárodní hovory".

ISPadmin 4.03

BETA2

OPRAVY

Opraveny drobné chyby reportované uživateli.
Upraven import VOIP IPEX, kde došlo ke změně strukruty dat v SOAP rozhraní na straně IPEXu.
Opravena chyba při vyčítání a zobrazování grafů kabelových modemů, kdy se zobrazovaly chybně hodnoty přenosu.

NOVINKY

V menu Nastavení / Číselníky / Klienti / Skupiny klientů se u každé skupiny zobrazuje také počet klientů ve skupině.
V menu Nastavení / Číselníky / Lokality se zobrazuje počet klientů v každé lokalitě.
Ve statistice klientů v menu Statistika / Stat. klientů se u služby DVBC a IPTV zobrazují i celkové tržby za služby.
V menu Klienti / Mobil je nově přidaný fulltext pro vyhledávání.
Pokud je uživatel typu RADIUS, tak je možné zadat pole SSID podobně jako u uživatele typu WIFI.

NOVĚ PŘEPSANÉ STRÁNKY

Nastavení / Číselníky / Klienti / Skupiny klientů
Nastavení / Číselníky / Lokality

AUTOMATICKÁ KONVERZE DOKUMENTU DO PDF

Do systému byla nově experimentálně implementována funkce automatické konverze dokumentů a smluv do PDF.
Při uploadu RTF dokumentu se provede automatická konverze do PDF pomocí LibreOffice, které na pozadí provede konverzi.
Prozatím je funkce automatické konverze dokumentu implementována v menu Nastavení / Smlouvy pro otestování správné funkčnosti.
Pokud se provede upload nového RTF dokumentu, tak automaticky během pár vteřin proběhne konverze do PDF a vedle ikony pro uložení RTF dokumentu se objeví také ikona pro uložení PDF dokumentu.
V praxi se však může stát, že při konverzi z RTF do PDF se trochu změní formát a výsledný dokument PDF je například na dvě stránky (poslední řádek je na samostatné stránce). Toto je způsobeno nedokonalostí RTF, kdy při konverzi se použije trochu jiný font, který má například jinou velikost. V tomto případě je potřeba upravit zdrojový RTF (například použít jiné řádkování) a opět provést upload do systému. Následně po provedené konverzi opět zkontrolovat výsledné PDF zda již odpovídá požadavku na formátování.
V případě že si nepřejete používat PDF konverzi, je možné v menu Nastavení / Syst. nastavení / Obecné klíč "pdf_automatic_convert" nastavit na hodnotu 0.
V dalších verzích systému bude doplněna automatická konverze smluv v kartě klienta.

UBNT - PODPORA VERZE 5.5.8

Verze UBNT 5.5.8 používá pro komunikaci jiný protokol. Nově přidána podpora nového protokolu pro komunikaci s jednotkami UBNT včetně potřebných knihoven.

FAKTURACE

Upraven export do účetního systému PL SYMPLEX. Nově se data konvertují do kódování cp1250
Opraveny drobné chyby v záložce "Fakturace / Faktury"
Do exportu pro účetní systém OMEGA přidáno rozlišení pro "kontrolní výkaz DPH"

FAKTURACE - SIPO

Pokud jsou faktury vystavené jako zálohové, tak při úhradě přes SIPO a nahrátí výpisu v menu "Fakturace / Banka / SIPO" se z těchto zálohových faktur (které nejsou daňovým dokladem) automaticky stanou standardní faktury podobně jako při standardní úhradě bankovním převodem.

BETA1

OPRAVY

Opraveny drobné chyby reportované uživateli.
Opravena chyba kdy se při stornování úhrady v kartě klienta stále tato platba v menu "Fakturace / Banka / FIO" zobrazovala jako spárovaná.

NOVINKY

V kartě klienta v menu "Aktivní služby" je nově v přehledu služeb u služby VOIP zobrazena provolaná částka i za další telefonní čísla. Zobrazena je zde také provolaná částka a délka hovoru za předchozí měsíc.
V kartě klienta v menu "Informace" se zobrazuje i "Zastupující osoba", pokud je vyplněna.
Na switchi se nově vyčítají MAC adresy zařízení, která jsou k portu připojena. V záložce "Routery" po najetí myší na port switche se zobrazí graf přenosů a také jsou zde zobrazeny tyto "Vyčtené MAC adresy" koncových zařízení.
V menu "Statistiky / Stat. klientů" je nově statistika rozdělena i podle typu služby IPTV a DVBC.

NOVĚ PŘEPSANÉ STRÁNKY

Fakturace / Faktury
Fakturace / Banka / Nedentifikované platby
Fakturace / Banka / Email
Fakturace / Banka / Supercash
Statistiky / Seznam vysílačů
Nastavení / Číselníky / Centr. sklad / Typy skladu
Nastavení / Číselníky / Centr. sklad / Typy zboží
Nastavení / Číselníky / Centr. sklad / Druhy zboží
Nastavení / Číselníky / Centr. sklad / Dodavatelé
Nastavení / Číselníky / Typy úkolů / Add, Edit

PLÁNOVÁNÍ

Při vytváření úkolu je možné zadat do kdy má přidělený technik kontaktovat klienta.
V menu "Plánování / Volné" kde jsou zobrazeny volné úkoly je checkbox "zobrazit při přihlášení". Nově pokud je tento checkbox aktivní, tak v případě, že nemá technik přidělen žádný "volný" úkol tak se tato stránka nezobrazí (původně se zobrazovala prázdná stránka).
V menu "Nastavení / Číselníky / Typy úkolů" je možné nyní u každého úkolu přidat požadované dokumenty, které je nutné při uzavření (vyřešení) úkolu nejdříve uploadovat. Upload dokumentu může být povinný při uzavírání úkolu v rozhraní technika.

PLÁNOVÁNÍ - ROZHRANÍ PRO TECHNIKY

Vzhledem k potřebě řízení plánu techniků u větších společností jsou zahájeny práce na speciálním rozhraní pouze pro techniky, kteří nebudou mít plný přístup do systému, ale budou mít pouze přístup do svého rozhraní, kde uvidí naplánovanou práci s potřebnými informacemi pro vykonání přidělených úkolů.
V menu "Nastavení / Administrátoři" je nová záložka "Technici". Zde je možné přidat technika, který může mít přístup pouze do omezeného rozhraní pro techniky. Zde se vyplní potřebné údaje jako je jméno, adresa, email, telefon, uživatelské jméno a heslo pro přihlášení. Každý technik může mít přidělenou lokalitu do které náleží. Je to pro případ, kdy se technik stará pouze o klienty z určité lokality a ostatní geografické lokality jej nezajímají. Toto rozdělení bude použito pro plánování úkolů technikům. Každý technik může mít přiděleno více "primárních" lokalit a několik "sekundárních" lokalit což jsou lokality, kde se o klienty stará jiný technik, ale v případě potřeby (například malá dojezdová vzdálenost) je technik z jiné lokality schopen se o tyto klienty postarat. Lokality zobrazované při přidávání technika jsou provázané s lokalitou zadanou v menu "Nastavení / Číselníky / Lokality". Následně je každý klient přiřazen do nějaké lokality. Lokality jsou rozděleny například geograficky.
Pokud je vytvořen přístup technikovi, tak tento technik se může přihlásit přes standardní přihlašovací obrazovku systému. Po zadání správného jména a hesla je přesměrován do omezeného rozhraní, kde vidí pouze zadané úkoly se kterými může pracovat.
Pokud je vyplněn u úkolu požadavek na kontaktování klienta, tak technik může k úkolu zadat, že klient byl kontaktován. V tomto případě je nutné vyplnit datum (kdy byl klient kontaktován) a také je nutné vyplnit výsledek kontaktu s klientem (například nebere telefon ...).
V případě vyřešení úkolu je možné tento úkol uzavřít. Při uzavírání úkolu je nutné uploadovat požadované dokumenty (pokud jsou povinné) a také je nutné popsat způsob vyřešení úkolu.
U každého úkolu je poznámka, kam je možné si uložit nějaké důležité informace potřebné pro vyřešení úkolu.

FAKTURACE

Přidán nový typ exportu do účetního systému ÚČTO. Typ exportu faktur do účetního systému je možné nastavit v menu "Fakturace / Nastavení / Obecné" klíč "export". Hodnota pro export do účetního systému ÚČTO je "20".
Upraven export faktur do účetního systému MK-SOFT (doplněny chybějící XML tagy).
Přidán nový typ exportu do účetního systému OBERON. Typ exportu faktur do účetního systému je možné nastavit v menu "Fakturace / Nastavení / Obecné" klíč "export". Hodnota pro export do účetního systému OBERON je "21".
Při odesílání upomínek faktur se nově jako email odesílatele nastaví email, který je uveden v nastavení fakturační skupiny v menu "Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny". Pokud tento email není vyplněn, tak se použije email odesílatele z obecného nastavení fakturace v menu "Fakturace / Nastavení / Obecné" klíč "billing_email".
Upraven export do účetního systému POHODA, kde je přidán export dat (správné zařazení položek) pro "Kontrolní výkaz DPH" nutný pro SK lokalizaci.
Upraven export do účetního systému MONEY S3, kde se do částky bez DPH započítává také částka zaokrouhlení faktury.
Vzhledem k tomu, ze Česká Spořitelna změnila formát importu bankovního výpisu, byly tyto změny zaimplementovány (menu "Fakturace / Banka / Import").

FAKTURACE - EXPORT PLATEB

V menu "Fakturace / Banka / Import" je nyní možné u položky "Tisk všech plateb za období" kliknutím na ikonu "XML" provést uložení plateb do XML. Nově jsou do exportu zařazeny XML tagy:
<invPrice>112.00</invPrice> Cena na faktuře ke které je platba přiřazena
<invPriceAddedToInvoice>112</invPriceAddedToInvoice> Částka z platby, která se k faktuře připsala
<assignedCreditDetail>
<creditId>1</creditId> ID v tabulce kreditu
<creditPrice>65338.00</creditPrice> Částka připsaná do kreditu
</assignedCreditDetail>

V menu "Fakturace / Přeplatky / Započteno" je v tabulce vpravo nahoře ikona XML. Kliknutím na tuto ikonu se provede export přeplatku v XML formátu:
<credits>
<credit>
<creditType>addToInvoice</creditType> Typ zpracování (3 možnosti)
1 - addToInvoice - Připsáno na fakturu
2 - backToClientByBankTransfer - Vráceno klientovi na bankovní účet
3 - backToClientByCash - Vráceno klientovi v hotovosti
<clientId>6012</clientId> ID klienta
<price>400.00</price> Částka
<invSymVariable>35</invSymVariable> VS faktury (pouze u typu zpracování addToInvoice )
<invSymSpecific>6012</invSymSpecific> SS faktury (pouze u typu zpracování addToInvoice )
<invId>10</invId> ID faktury (pouze u typu zpracování addToInvoice )
</credit>
</credits>

FAKTURACE - SEPA PLATBY

Většina zemí v Eurozóně má od 1.2.2014 povinnost zavést a plně přejít na tzv. SEPA platby, které mají sloužit ke sjednocení domácích ale hlavně zahraničních plateb mezi jednotlivými bankami v EU (podrobnější informace o důvodech a cílech tohoto projektu jsou k dispozici na portálu http://www.europeanpaymentscouncil.eu).
V rámci této povinnosti byly SEPA platby implementovány do systému ISPadmin, a to v univerzálním XML formátu SEPA CORE SDD, který slouží pouze pro inkasní platby. Konkrétně se jedná o standard pain.008.001.02, který nahrazuje jednotlivé domácí formáty pro vytvářené inkasní soubory zasílané do banky a je platný pro všechny země v Eurozóně.
V rámci přechodu na SEPA platby je nezbytné změnit jednotlivé bankovní účty na mezinárodní formát IBAN a identifikace banky je sjednocena do tzv. BIC kódu, v opačném případě nebudou inkasní platby v exportním XML souboru správně identifikovány a nedojde k provedení inkasní platby.
V kartě klienta (v levém menu "Informace / Upravit") je nově možnost zadat IBAN a BIC kód, se kterými systém dále pracuje při vytváření inkasního SEPA SDD XML souboru zasílaného do banky.
V menu "Fakturace / Faktury" je po vytvoření faktur pro danou fakturační skupinu nově k dispozici možnost vygenerovat XML soubor pro výše zmíněné inkasní SEPA platby.
Vzhledem k faktu, že navzdory povinnosti nemají některé banky doposud možnost přijímat tyto XML soubory a v rámci určitých vyjímek EPC (European Payments Council) pro jednotlivé země EU je možné využívat variace domácích inkasních souborů, které nejsou univerzálním formátem platným v jiných zemích. Doporučujeme předem prověřit možnosti konkrétní banky využívané providerem.

SLUŽBA MOBIL

V menu "Klienti" přidána nová záložka "Mobil", kde se zobrazují údaje klientů, kteří mají aktivní službu "Mobil".
U každé služby "Mobil" je nyní možné přidat více telefonních čísel. Původně bylo možné zadávat pouze jedno telefonní číslo k jedné službě. V přehledu aktivních služeb v kartě klient se zobrazují další přidělená čísla. Další přidělená čísla se zobrazují i ve výpisu hovorů.
V menu "Nastavení / Aktivní služby / Mobil / SIM karty" je možné hromadně importovat SIM karty z CSV souboru. CSV soubor musí mít následující format: ICCID; IMSI; PRESENCE; HLR_ACTIVE; BRAND; PARTNER_ID; HID; MSISDN
V menu "Nastavení / Aktivní služby / Mobil / Čísla" je možné hromadně přidávat rozsahy tel. čísel.

FAKTURACE - MOBILNÍ SLUŽBA

Nově probíhá automaticky fakturace mobilní služby při hromadné fakturaci.
V menu "Fakturace / Nastavení / Obecné" je nový klíč "mobile_invoicing_offset". Zde je možné nadefinovat za který měsíc se má fakturovat hovorné.
0 - Aktuální měsíc (vystavuji faktury za 2/2014 - služba mobil za 2/2014 a hovorné mobil 2/2014 )
1 - Měsíc zpětně (vystavuji faktury za 2/2014 - služba mobil za 2/2014 a hovorné mobil 1/2014 )
2 - Dva měsíce zpětně (vystavuji faktury za 2/2014 - služba mobil za 2/2014 a hovorné mobil 12/2013 )
Pokud je u mobilní služby nastavena paušální cena, tak tato cena bude při hromadné fakturaci vyfakturována.

FOTOGALERIE - KONVERZE VELIKOSTI UPLOADOVANÝCH FOTEK

Nově je možné při uploadování fotek do fotogalerie v kartě klienta změnit velikost fotek, které jsou uloženy na disku. Je to především z důvodu, že většina nových fotoaparátů ukládá fotky ve vysokém rozlišení a zbytečně tyto fotky zabírají místo na disku.
V menu "Nastavení / Syst. nastavení / Obecné" je nový klíč "photo_default_width". Zde je možné nastavit defaultní šířku uploadované fotky. Výška fotky se vypočítá dle správného poměru stran. Výchozí hodnota je nastavena na 0. Toto nastavení znamená, že při uploadu fotky se uloží v originální velikosti bez změny rozměru.
Při uploadu fotky do fotogalerie v kartě klienta se automaticky nastaví šířka fotky na defaultní hodnotu, ale z pop-up menu je možné vybrat i jiný rozměr pro upload.

IPEX

Pro použití SOAP brány IPEX je nutné zadat přihlašovací údaje pro přístup k výpisům a dalšímu nastavení. V menu "Nastavení / Syst. nastavení / Obecné" je klíč "ipex_username" a "ipex_password". Tyto údaje je možné získat v administračním portálu IPEXu.
Účet se aktivuje v portálu B2BISP6 společnosti IPEX v záložce Nastavení v sekci přístupových účtů. Zadá se jméno, heslo a nastaví se kompletní přístup.

ZÁLOHOVÁNÍ SYSTÉMU

Přidána kontrola správného odeslání zálohy na FTP. Pokud nastane na FTP serveru chyba (například není možné se na FTP server přihlásit), tak se záloha na FTP nepřenesla a administrátor systému nebyl o této události informován. Nyní systém při chybě zálohování na FTP odešle chybu a je možné problém řešit.
V menu "Nastaveni / Syst. nastavení / Zálohování" je nový checkbox "Odesílat email při chybě" a také možnost nastavení emailové adresy. Pokud není adresa pro odeslání chyby vyplněna, tak se chybová hláška odešle na email, který je uveden v hodnote "admin_email" v menu "Nastavení / Syst. nastavení / Obecné". Pokud je email vyplněn, tak se chybová hláška odesílá na tento email.
Email se odesílá pouze při chybě. Pokud zálohování proběhne bez problému, tak se email neodesílá.

INFORMACE O KONČÍCÍ SMLOUVĚ KLIENTA

Nyní je možné klienta informovat automaticky o jeho končící smlouvě Internet. Smlouva musí být na dobu určitou a nastavení se provádí v menu "Nastavení / Syst. nastavení / Obecné". Klient musí mít vyplněn email v kartě klienta.

user_ending_contract_days - kolik dní před vypršením smlouvy se email odešle
user_ending_contract_hour - v jakou hodinu se bude email odesílat
user_ending_contract_send - zapnout / vypnout tuto funkci

Nastavení emailu se provádí v menu "Nastavení / Ostatní / Šablony emailu" a ve sloupečku "Končící smlouva" označte Vámi zvolenou šablonu. Je možné využít systémové proměnné pro Klienta a také pro službu Internet.

SYSTÉMOVÉ PROMĚNNÉ

Přidány nové systémové proměnné pro smlouvy. Systémové proměnné je možné zobrazit v menu "Nastavení / Smlouvy"
$STAT$ - Stát (například Česká Republika)
$STAT_FAKT$ - Stát (fakturační)

CMTS

Původně se přenesená data klientů vyčítala z routeru, který byl zařazen před CMTS. V některých případech však nebylo možné vzhledem k topologii sítě data z takového routeru vyčítat.
Nově se přenesená data vyčítají přímo z kabelových modemů, takže není nutné data vyčítat z routeru.

LOKALIZACE HU

Opravena chyba při zobrazení stornovaných faktur.

LOKALIZACE ES

Při přidání nebo editaci kontaktních údajů v kartě klienta se automaticky vypočítá IBAN a BIC podle zadaného čísla účtu klienta. Tyto údaje jsou následně zobrazeny v kartě klienta.

ISPadmin 4.02

BETA1

OPRAVY

Opraveny drobné chyby reportované uživateli.
Opraveny chyby při editaci CATV přípojek (menu "CMTS / CATV / CATV přípojky"). Provedena optimalizace rychlosti stránek.

NOVINKY

V menu Ostatní / Nástroje je nový nástroj na čištění tabulky logu ověření Radiusu pro případ, že tabulka obsahuje příliš mnoho dat a starší záznamy jsou již zbytečné. Nástroj zobrazuje souhrn dat za dané měsíce a umožňuje promazání záznamů v rozmezí dnů (OD - DO).
Tlačítko Radius v kartě klienta nově zobrazuje počet služeb Radius a zobrazuje se jen klientům se službou Radius.
Při editaci switche v záložce "Routery" je nyní možné změnit router ke kterému je switch přiřazen.

ROUTERY - TYP RADWIN

Nově přidána podpora routerů RADWIN.
Při zadání routeru je možné vybrat typ routeru "Radwin". Pokud je tento typ vybrán, tak automaticky probíhá komunikace s tímto routerem a začnou se kreslit grafy přenosů na interfacech a síla wifi signálu u připojených klientů podobně jako u routerů UBNT.

FAKTURACE - EXPORT DO SYSTÉMU OMEGA KROS

Při exportu do účetního systému OMEGA KROS se ke každé exportované položce přidává předkontace z nastavení "accounting_code_for_service" a "accounting_code_for_demand".

FAKTURACE

Při automatickém odeslání faktury se jako email odesílatele nyní nastaví email a popis (jméno odesílatele), který je nastaven v údajích fakturační skupiny (menu "Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny").

NOVĚ PŘEPSANÉ STRÁNKY

Karta klienta / Aktivní služby / Internet / Další IP adresy
Karta klienta / Aktivní služby / Internet / Podřízené služby

ISPadmin 4.01

BETA2

OPRAVY

Opraveny drobné chyby reportované uživateli.

NOVINKY

Import výpisu banky FIO přes API se prováděl původně 1x denně. Nově se tento import plateb spouští 1x za hodinu a importují se data z aktuálního dne.
Nově se ze switche vyčítají i MAC adresy, které přes port switche komunikují. Tyto MAC adresy jsou zobrazeny v menu "Routery" u každého switche po najetí myší na port switche, kdy se zobrazí detaily o portu switche. MAC adresy komunikující přes switch jsou zobrazeny v položce "Vyčtené MAC adresy"

NOVĚ PŘEPSANÉ STRÁNKY

Routery / Radius / Log ověření
Routery / Radius / Aktivní klienti
Karta klienta / Radius
Karta klienta / Fotodokumentace
+ Je možné přidávat fotky do složek
+ Je možné importovat libovolné množství fotek najednou
+ Generují se náhledy fotek pro rychlejší zobrazení obrázku na stránce
Fakturace / Banka / FIO

BETA1

OPRAVY

Opraveny drobné chyby reportované uživateli.
Slovenská Tatrabanka upravila formát exportu při párování plateb z emailu. Importní formát je nově upraven.
U mikrovlných spojů CANOPY u verze FW Platform:11/112211 a vyšší došlo ke změně formátu předávaných dat přes SNMP a následně frekvence spojů zobrazovaná v systému byla 100x vyšší než ve skutečnosti.
V kartě klienta v menu "Informace" se poznámky řadí od nejnovější (nahoře) po nejstarší.
Při zobrazení grafů zesilovače typu uživatele "Kabel" (připojení přes CMTS) se nezobrazují grafy signálu již odpojených uživatelů.

NOVINKY

Provedena optimalizace scriptů pro práci s mikrovlnými spoji SVM a komunikaci se zařízeními SNMP.
V headeru stránky se zobrazuje jméno přihlášeného uživatele systému.
V menu "Plánování / Výkaz" je nový checkbox "Pouze zkontrolované úkoly", který zobrazí pouze úkoly, které jsou zkontrolovány.
V kartě klienta v menu "Smlouvy" v seznamu smluv je nový sloupec "Zobrazovat v KP". Kliknutím na ikonu v tomto sloupci je možné vybrat smlouvy, které se mají klientům zobrazovat v klientském portálu.
V menu "Statistiky / Stat. serveru / Grafy" se nově zobrazuje také graf vytížení disku, který zobrazuje parametry získané příkazem iostat.
Pokud je u služby Internet nastavena rychlost 0/0 (bez omezení), tak se při přihlášení klienta do portálu klienta zobrazí u nastavení tarifu místo rychlosti linky "0/0" text "Neomezené".
V menu "Ostatní / Export / Klienti" je v exportovaném souboru přidán i sloupec "Bilance klienta".
Přidána nová systémová proměnná $FAX$, kterou je možné propisovat na smlouvy.

NOVĚ PŘEPSANÉ STRÁNKY

Nastavení / Číselníky / CATV přípojky
Karta klienta / Fakturace
Karta klienta / Radius
Nastavení / Číselníky / Centrální sklad

FAKTURACE

V menu "Fakturace / Banka / Import" je možné uložit platby ve formátu XML. Ikona "XML" je umístěna v horní části tabulky vedle popisu "Tisk všech plateb za období".
V menu "Fakturace / Nastavení" je nový klíč "voip_dont_show_null_records_invoice". Pokud je hodnota nastavena na 1, tak se na vystavené faktuře za voip služby zobrazují pouze telefonní čísla, kde je fakturovaná částka vyšší než 0. Pokud na voip čísle není žadná fakturace, tak se na faktuře neobjeví.
V kartě klienta v menu "Aktivní služby" se nyní zobrazuje celková cena za všechny služby s DPH a také bez DPH.

MOBILNÍ SLUŽBA IPEX

Přidána podpora virtuálního operátora IPEX.
Podpora je přidána pro mobilní službu, kterou je možné přidat v kartě klienta. Po správném nastavení komunikace s IPEX ústřednou jsou automaticky stahovány data o uskutečněných hovorech, která jsou zobrazena u mobilní služby v kartě klienta.
Pro aktivaci komunikace s IPEX ústřednou je potřeba vyplnit následující položky v menu "Nastavení / Syst. nastavení / Obecné"
ipex_import_mobile_service = 1
voipex_username = uživatelské jméno do ústředny
voipex_password = heslo do ústředny
Pokud jsou nastavené údaje správné, tak se automaticky načtou hovory z ústředny (během 15ti minut). Tyto hovory je možné zobrazit na stránce "Ostatní / Import / IPEX". Zde jsou zobrazeny detailní statistiky o uskutečněných hovorech, SMS, MMS atd. Statistika je organizována po měsících, kde je u každého měsíce uvedeno kolik čísel se "spárovalo" se službou Mobil a které nikoli. Kliknutím na číslo je možné zobrazit detailní statistiky a případně založit správně službu mobil.
Pokud je správně založena služba "Mobil", tak v kartě klienta kliknutím na tlačítko detail se zobrazí detailní výpis hovorů pro toto číslo.

LOKALIZACE IT

Provedena úprava IT faktury (zobrazení data vystavení v popisu faktury)

ISPadmin 4.00

STABLE

FAKTURACE

Při exportu do účetního systému STEREO se původně do položky CELKEM_KC exportovala částka faktury bez zaokrouhlení. Nyní se zde ukládá částka včetně zaokrouhlení.
V menu "Fakturace / Přehled / Účetní přehled" je možnost exportu sestavy ve formátu CSV
V menu "Fakturace / Banka / Import" je nyní možné u položky Tisk všech plateb za období kliknutím na ikonu XML provést uložení plateb do XML

INFORMACE K UPDATE

Update na verzi 4.00 je možné provést pouze z verze 3.74. Z jiné verze 3.x není update na verzi 4.00 možný. V případě starší verze systému, je nejdříve zapotřebí spustit update příkazem "ispadmin_update stable". Následně se zobrazí informace o Vaší starší verzi systému a dále informace o nutnosti spustit příkaz "ispadmin oldstable". Tímto se nejdříve provede update na verzi 3.74 a následně bude možné provést update na verzi 4.00
Doporučený postup aktualizace v případě verze starší než 3.74:

   1)  ispadmin_update stable  ( Provede test Vaší aktuální verze )
   2)  ispadmin_update oldstable   ( Provede update na verzi 3.74 )
   3)  ispadmin_update stable  ( Provede update na verzi 4.00 )

V případě nejasností ohledně aktualizace kontaktujte naší technickou podporu na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

BETA5

OPRAVY

Opraveny chyby reportované ve verzi 4.00 beta4

NOVINKY

Při navigaci v menu je možné kliknout na každou položku menu prostředním tlačítkem myši. Kliknutím na tuto položku se otevře podstránka menu v novém panelu prohlížeče. Takto je možné jednoduše otevřít několik položek systému a přepínat se mezi okny.
V kartě klienta při generování smlouvy v PDF je nyní před uložením zobrazen náhled a je možné smlouvu upravit.
V menu "Nastavení / Syst. nastavení / Obecné" je nový klíč "voip_dont_show_null_records_invoice". Pokud je tento klíč nastaven na hodnotu 1, tak se na vystavené faktuře za služby VOIP objeví pouze ty telefonní čísla, která mají nějakou provolanou částku. Čísla, která nebyla aktivní (provolaná částka je 0), se zde nezobrazí.

BETA4

OPRAVY

Opraveny chyby reportované ve verzi 4.00 beta3.
Upraven import plateb z VUB banky, která změnila formát importu.

NOVINKY

Upraven výběr jazyka v horní liště. Nyní se zobrazuje na horní liště ikona aktuálního vybraného jazyka (lokalizace). Kliknutím na tuto ikonu se zobrazí menu s možností výběru jazyka. Kliknutím na příslušnou ikonu se provede změna lokalizace. Tímto krokem se odstranil panel výběru jazyka, který zobrazoval jednotlivé vlajky lokalizace a zabíral zbytečně místo nad menu.

FAKTURACE

V exportu faktur do účetního systému STEREO se do pole "PAR_ZNAK" přidává číslo klienta.
V exportu faktur do účetního systému POHODA se do položek faktur přidával text "Fakturace za služby MM/YYYY". Nově je možné v menu "Fakturace / Nastavení / Obecné" klíč "export_popis_faktury" tento text, který se exportuje na fakturu změnit. Defaultně je zde nastaven text "Fakturace Internet za $PERIOD$". Proměnná $PERIOD$ se při exportu nahradí datem ve tvaru MM/YYYY.

SLUŽBA MOBIL

Nově přidána služba "MOBIL". Tato služba slouží k evidenci a správě SIM karet a mobilních čísel pro virtuální operátory. Aktuálně není služba Mobil propojena na žádného virtuálního operátora. Propojení na virtuální operátory se plánuje v dalších verzích systému.
V menu "Nastavení / Aktivní služby / Mobil / Čísla" je možné do číselníku přidávat jednotlivá mobilní čísla přidělená od virtuálního operátora. V dalších verzích systému bude možné přidávat rozsahy telefonních čísel (přidělené bloky od operátora).
V menu "Nastavení / Aktivní služby / Mobil / Sim karty" je možné přidávat jednotlivé SIM karty přidělené operátorem, které obsahují IMSI a ICCID. Tyto údaje je možné v číselníku přidat. V následujících verzích bude možné provést import těchto dat z CSV.
V kartě klienta při přidání nové služby je možné z menu vybrat službu "Mobil". Tímto se přidá ke klientovi služba mobilního telefonu. Při přidání služby je potřeba vyplnit základní informace jako název služby, datum připojení atd. Jako další povinný parametr je nutné zadat telefonní číslo, které je přiděleno klientovi a také číslo SIM, kterou klient obdrží při zřízení služby.

BETA3

OPRAVY

Opraveny chyby reportované ve verzi 4.00 beta2.
Opravena chyba zobrazování některých položek podle nastavených oprávnění.

NOVINKY

V kartě klienta v menu se nyní u "Aktivní služby" zobrazuje počet aktivních služeb, takže je ihned zřejmé kolik aktivních služeb má klient přiřazeno.
V kartě klienta v menu se u položek "Smlouvy", "Servisní zásahy" a "Fotodokumentace" zobrazuje počet záznamů skrytých pod těmito menu.
Každý den v 5:30 se provádí kontrola databáze jestli není nějaká tabulka poškozena (například po výpadku elektřiny). Pokud je nalezena nějaká poškozená tabulka, tak se odešle administrátorovi systému email s informací o poškozené tabulce s informací jak tabulku opravit.
V kartě klienta při zobrazení grafu wifi signálu je v grafu také zobrazen kanál, na kterém je klient připojen.

OPTIMALIZACE PRO VÍCEJÁDROVÉ CPU

Provedena optimalizace spouštění procesu vyčítání dat z routerů Mikrotik a Ubiquiti. Nově systém automaticky zjistí počet CPU a celkové vytížení systému a podle těchto parametrů provádí časovou synchronizaci spouštění procesů komunikujících s routery. Tímto by se měla komunikace s routery zrychlit.

SLUŽBA IPTV

Přidána služba IPTV, která slouží k evidenci a fakturaci IPTV služeb.
V budoucnu je plánováno provázání s různými middleware provozovatelů IPTV. Aktuálně je možné přidávat jednotlivé tarify (balíčky programů) a službu IPTV ke klientovi.
Prozatím se služba IPTV nezahrnuje do hromadné fakturace.
V menu Nastavení / Tarify / IPTV je možné přidávat jednotlivé balíčky , které poskytuje Váš IPTV operátor. Pro zadání balíčku je potřeba uvést název, zkratku (použita bude jako název položky ve fakturaci), cenu a také "ID tarifu na ústředně". Toto je ID, které Vám dodá Váš IPTV operátor a podle tohoto ID dochází ke spárování Vašeho IPTV tarifu z ISPadmina proti ID tarifu poskytovaného middleware IPTV operátora.
Přidání služby IPTV je možné v kartě klienta, kliknutím na tlačítko Přidat službu a výběrem položky IPTV. Při přidání služby IPTV je nutné vyplnit základní informace jako datum připojení služby, fakturační období a další náležitosti (jako u každé jiné služby). Následně je možné vybrat jednotlivé balíčky, které má klient nastavené a které se budou klientovi fakturovat. Poslední části nastavení jsou technické informace, které se budou po provázání služby IPTV s middlewarem IPTV operátora přenášet k IPTV operátorovi. Zde je nutné zadat jedinečné číslo set top boxu (sériové číslo), PIN pro nastavení dodatečných služeb přímo přes set top box, IP adresu a MAC adresu set top boxu.

BETA2

OPRAVY

Opraveny chyby reportované ve verzi 4.00 beta1.
Upraven import bankovního výpisu z emailu banky UNICREDIT, která změnila formát emailu.
Opravena chyba, kdy v případě že byla provedena částečná úhrada faktury a byla provedena úprava data na faktuře (v kartě klienta), tak se faktura označila jako uhrazená (ikdyž byla uhrazená částečně).

BETA1

Základ celého systému je nově přepsán do frameworku, který v budoucnu umožní flexibilnější a jednodušší vývoj nových funkcí. Aktuálně je do nového frameworku přepsáno jádro systému a základní stránky. Postupně budou do frameworku přepsány všechny záložky systému.
Z důvodu systémových požadavků je požadováno PHP 5.3 a verze linuxu Debian 6. Na starších systémech nebude možné update provést a je nutné nejdříve upgradovat systém na Debian 6.
Vzhledem k přechodu na framework není možné provést downgrade na verzi 3.x!

NOVĚ PŘEPSANÉ STRÁNKY

přihlašovací obrazovka
menu
Karta klienta (menu)
Karta klienta / Informace
Karta klienta / Aktivní služby (zobrazení aktivních služeb)
Karta klienta / Smlouvy
Nastavení / Smlouvy
Fakturace / Nastavení / Banka - email
Fakturace / Nastavení / Předkontace
Fakturace / Nastavení / Peněžní deník / Kategorie
Fakturace / Nastavení / Peněžní deník / Skupina
Fakturace / Nastavení / Avíza
Fakturace / Nastavení / Banka / FIO
Fakturace / Nastavení / Bank / email
Fakturace / Banka / FIO / Seznam odstraněných plateb

NOVINKY

V emailové frontě v menu Statistiky / Stat. serveru / Emaily / Fronta je nyní možnost mazat emaily, které ještě nebyly odeslány. Tuto akci může provést pouze administrátor s oprávněním "Masteradmin".
Při hromadném odesílání SMS a Dokumentů (menu Ostatní / Hromadné / SMS a Ostatní / Hromadné / Dokumenty je nyní v podrobnostech možnost zvolit volbu "Bez emailové adresy". Tímto je odeslána SMS nebo vygenerován dokument pouze pro klienty, kteří nemají uvedenou emailovou adresu.
Nově se denně provádí kontrola grafů zda se v nich nevyskytují špičky vyšší než 2 Gbit/s. Pokud ano, tak jsou tyto špičky opraveny, aby nebyl graf zkreslený.
Tyto špičky mohou vzniknout například komunikací s routerem na lince se ztrátovostí paketů.
V menu Ostatní / VoIP import je v pop-up menu Typ nová položka VOIP trunk VNET, který slouží k importu dat VoIP operátora VNET.

MIKROTIK

Provedeny drobné optimalizace pro verze 6.x

FAKTURACE

Přidán export do účetního systému SYMPLEX, který se používá v PL. Nastavení exportu je možné v menu Fakturace / Nastavení / Obecné klíč "export".

FAKTURACE - IMPORT FIO

Pokud se provádí import FIO (detailně popsáno ve verzi 3.74), tak je nyní možné nespárovanou platbu přesunout jako neidentifikovatelou, podobně jako při importu z emailu.
Doplněna podpora více FIO účtů.

FAKTURACE - KONTROLA SPRÁVNÉHO ÚČTU NA FAKTUŘE

Pokud je v systému uvedeno více fakturačních skupin, kde každá fakturační skupina má jiný účet, tak je nyní možné při automatickém párování plateb provádět kontrolu úhrady na správný účet.
Pokud je v menu Fakturace / Nastavení / Obecné nastaven klíč "matching_payment_by_account" na hodnotu 1, tak se při párování plateb (importem nebo z emailu) provádí kontrola zda je úhrada provedena na správný účet (jestli nebyla úhrada provedena na jiné číslo účtu, které náleží jiné fakturační skupině). Pokud nesouhlasí číslo účtu úhrady s číslem účtu uvedeném na faktuře, tak se platba automaticky nespáruje (ikdyž je správný VS a částka) a je platba označena. Platbu je možné zrušit nebo spárovat ručně.

PLÁNOVÁNÍ

Pokud je úkol uzavřen, tak v editaci se zobrazí tlačítko "Zkontrolovat". Toto tlačítko se zobrazí pouze adminům s oprávněním Masteradmin, a tím se k úkolu uloží informace kdo a kdy úkol zkontroloval. Tyto údaje se poté zobrazují v editaci a historii úkolu.

MODUL POPTÁVKY

Implementován nový modul Poptávky, které můžete propojit s ISPadminem. Pokud zákazník vyplní Váš poptávkový formulář, data se vyplní do systému a je možné s nimi dále pracovat v menu "Klienti / Poptávky".
Podmínkou použití tohoto modulu je mít na svých stránkách poptávkový formulář pro nové klienty.
Kliknutím na příslušnou ikonu v menu "Klienti / Poptávky" je možné vytvořit kontakt klienta, kde se automaticky předvyplní údaje (jméno, adresa ...).
Aktivaci poptávkového formuláře je možné provést v menu Nastavení / Syst. nastavení / Obecné nastavením klíče "service_request_form" na hodnotu 1.
Následně je nutné vytvořit poptávkový formulář na Vaše stránky, kde je nutné vytvořit příslušná pole (INPUTBOX) pro jednotlivé položky. Při odeslání formuláře je nutné přidat na Váš poptávkový formulář níže uvedený kód, který zajistí odeslání údajů do systému ISPadmin.
V kódu je potřeba upravit proměnnou $ISPadminDomain, kde je potřeba vyplnit správnou url adresu, kde běží ISPadmin.
Jednotlivé položky ve formuláři musí být pojmenovány podle kódu pro odeslání (např. web_form_input_name-name, web_form_input_name-city ...) ve tvaru <input type="edit" name="web_form_input_name-name" > ......


----- Kód pro umístění na Vaše stránky -----

$ISPadminDomain = "server.ispadmin.eu:80"; /* Domain of your Support interface in ISPadmin, e.g.: support.ispadmin.eu or demo.ispadmin.eu:81 */


/* $_POST[] params fill of your web */


$name = $_POST['web_form_input_name-name'];

$surname = $_POST['web_form_input_name-surname'];

$street = $_POST['web_form_input_name-street'];

$city = $_POST['web_form_input_name-city'];

$zip = $_POST['web_form_input_name-zip'];

$email = $_POST['web_form_input_name-email'];

$phone = $_POST['web_form_input_name-phone'];

$download = $_POST['web_form_input_name-download'];

$description = $_POST['web_form_input_name-description'];


$vars = array( "name"=>$name, "surname" => $surname, "street" => $street, "city" => $city, "zip" => $zip, "email" => $email,
"phone" => $phone, "download" => $download, "description" => $description );


$ch = curl_init( $ISPadminDomain . "/service_request_add.php" );

curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $vars );

curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 0);

$output = curl_exec( $ch );

curl_close( $ch );


----- KONEC kódu pro umístění na Vaše stránky -----

Lokalizace CA

Na fakturách se zobrazuje měna ve tvaru například "$ 5.99" místo původního "5.99 $".

Lokalizace IT

Pokud je u klienta nastaven typ úhrady na "Složenka", tak se na faktuře zobrazí vyplněná složenka používaná v IT.

       3.74 - 26.7.2013
        
        STABLE verze
- obsahuje zmeny z verze 3.73 beta1 a 3.73 beta2

UPOZORNENI
- verze 3.74 je posledni verzi, ktera bude dostupna pro verze OS Debian 4.x a 5.x. Pokud nebude proveden update na OS Debian 6.x, tak jiz nebude mozne
  provest update na verzi systemu ISP admin 4.0. Postup pro update z verze OS Debian 5.x na veriz 6.x je uveden na http://oldwiki.ispadmin.eu/. V pripade, ze
  je instalovan stary OS Debian v 4.x, tak upgrade neni mozny a je nutne provest reinstalaci z instalacniho CD umisteneho na http://download.ispadmin.eu/
  nebo kontaktovat nasi technickou podporu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a dohodnout se na dalsim postupu.

        
        
        
        3.74 beta2 - 18.6.2013
        
        3.74 beta2 - 18.6.2013
OPRAVY
- opraveny drobne chyby reporovane uzivateli
- opravena chyba importu banky UNICREDIT BANK, kdy system neakceptoval castky vyssi jak 1000 CZK
- pri importu banky UNICREDIT BANK nyni system akceptuje email z adres Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a take z emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
- pri importu dat z FIO banky osetreno duplikovani plateb, ktere se obcas objevilo

NOVINKY
- v karte klienta byla zrusena zalozka "IP telefony", ktera je jiz plne nahrazena sluzbou "VOIP". V pripade, ze jste tuto zalozku pouzivali, kontaktujte nase
  technicke oddeleni na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kde se pripadne dohodnete na dalsim postupu

FAKTURACE
- v menu "Fakturace / Prehledy" je nyni mozne ulozit prehled faktur do PDF a nebo ulozit jako CSV soubor pro dalsi zpracovani
        
        
        
        3.74 beta1 - 11.6.2013
        
        OPRAVY
- opravena chyba vycitani data z UBNT pro verzi FW 5.5.4 a vyssi, kde se chybne zobrazovali udaje o klientech, signalech atd. V teto verzi FW doslo ke
  zmene struktury dat, ktere system nasledne zpracovava
- opravena chyba, kdy pri pridani sluzby Internet pri vyplneni IP adresy uzivatele a IP adresy koncoveho zarizeni bylo mozne zadat IP adresu, ktera jiz byla
  pridelena switchi. Nyni se provadi kontrola zda IP adresa jiz neni pridelena switchi
- opravena chyba pri rucnim parovani plateb v menu "Fakturace / Banka", kde se pri kliknutim na tlacitko zpet neprovedla zadna akce
- opravena chyba pri pridavani noveho klienta, kdy v pripade delky klientsheo cisla vice jak 19 znaku doslo k nadmernenu vytizeni CPU
- opravena chyba, kdy se pri vycitani dat ze zarizeni pres SNMP spravne nezobrazovali grafy

NOVINKY
- v menu "Statistiky / Stat. uzivatelu / Podle pripojeni" je mozne zobrazit data i za konkretni fakturacni skupinu
- v menu "Ostatni / Export / Klienti - filtry" je mozne exportovat seznam klientu do PDF. Je mozne detailne nastavit jednotlive polozky, ktere se maji exportovat

CENTRALNI SKLAD
- nyni je mozne v centralnim skladu zbozi nastavovat fakturacnim skupinam. Aktivace teto funkce  se provadi v menu "Nastaveni / Syst. nastaveni / Centralni sklad"
  klicem "central_store_use_invoice_groups". Pote je mozno u kazdeho zbozi zvolit fakturacni skupinu, podle ni filtrovat. Filtr fakturacni skupiny je i v menu
  "Prehled" a "Statistiky"
- v nastaveni administratoru v menu "Nastaveni / Administratori / Administratori" je mozno nove povolit nebo zakazat zalozky v Centralnim skladu "Prehledy" a "Statistiky"

FAKTURACE
- v menu "Fakturace / Prehledy / Pohledavky / Statistika" je mozne zobrazit statistiku pohledavek zobrazenou podle poctu dnu po splatnosti
- v menu "Fakturace / Prehledy / Platby" je mozne zobrazit seznam vsech prijatych plateb vcetne typu platby ( hotovostni , banka, SIPO atd .. )
- v menu "Fakturace / Prehledy / Ucetni prehled" je mozne kliknutim na ikonu "CSV" exportovat celou sestavu do CSV pro dalsi zpracovani

FAKTURACE - PAROVANI PLATEB UNICREDIT BANK Z EMAILU
- pridana moznost automatickeho parovani emailu z UniCredit Bank
- pokud pouzivate banku UniCredit Bank, tak je mozne v bankovnictvi nastavit zasilani oznameni o dorucene platbe na emailovou adresu. System umi automaticky
  takoveto maily zpracovat a sparovat s fakturami klienta
- obecne nastaveni parovani z emailu je popsano v changelogu 3.51

FAKTURACE - PAROVANI PLATEB FILO ( API )
- pridana nove moznost parovani plateb z banky FIO pres API ( aplikacni rozhrani, ktere FIO banka poskytuje )
- pro spravnou funkci je nutne nastavit v menu "Fakturace / Nastaveni / Ostatni " klic "fio_api_token". Tento token obdrzite od FIO banky ( melo by mozne jej
  vygenerovat v internetovem bankovnictvi). Pokud je tento klic spravne nastaven, tak se vzdy 1x denne v 7:00 hod provede stazeni a sparovani plateb za
  predchozi den
- v menu "Fakturace / Banka / FIO" je mozne zobrazit prehled nactenych a sparovanych plateb a s temito platbani je mozne dale pracovat, napriklad sparovat
  rucne nesparovane platby

ZALOHOVANI
- pokud se zaloha prenasi na FTP, tak je mozne pouzit v ceste pro FTP zalohu promennou $DATE$ ( viz changelog 3.71 beta1 )
- tuto promennou je mozne pouzit pouze v pripade, ze jsou nastaveny zalohy na denni. V opacnem pripade by nebyla zaloha na FTP konzistentni a v pripade
  potreby by nebylo mozne data obnovit. Nyni je pri nastaveni zalohovani provadena kontrola na tyto promennou

        
        
        
        3.73 - 27.5.2013
        
        STABLE verze
- obsahuje zmeny z verze 3.73 beta2

        
        
        
        3.73 beta2 - 23.5.2013
        
        OPRAVY - tykajici se noveho kodovani UTF8
- opraveno parovani plateb z emailu pro banku CSOB SK
- opraveny chyby zobrazeni faktury v lokalicazi HU
- opravena diakritika v odesilanych SMS

        
        
        
        3.73 beta1 - 21.5.2013
        
        - opravena chyba konverze dat na nekterych verzich Debianu 4.0
- dokoncena migrace dat a konverze scriptu do kodovani UTF8
- vzhledem ke zmene kodovani je nutne zadat znovu heslo do zaloh. Informacni panel s postupem zadani hesla je zobrazen po prihlaseni do systemu

        
        
        
        3.72 beta1 - 16.5.2013
        
        - vzhledem k pripravovane nove verzi systemu ISP admin je nutne sjednotit verze OS Debian, verze PHP a provest konverzi databaze do kodovani UTF8
- pri updatu se provede automaticky konverze databaze do kodovani UTF8 ( novejsi verze systemu jiz pouzivaji kodovani UTF8, takze konverze neni nutna ). Po konverzi
  databaze jsou jiz dostupne lokalizace RU ( rustina ) a UA ( ukrajinstina ) a vsechny data se ukladaji v UTF8 kodovani
- pri update se take provadi kontrola OS debian. Pro nove verze systemu ISP admin je nutna podpora PHP 5.3, ktera je dostupna od verze Debianu 6.0 ( Squeeze ).
  Starsi verze OS Debian 4.0 a 5.0 maji podporu PHP 5.2 a nebude tedy mozne provest novejsi update. Verze OS Debian 4.0 a 5.0 jiz nema podporu bezpecnostnich
  aktualizaci, takze je vhodne mit aktualni verzi systemu

        
        
        
        3.71 - 6.5.2013
        
        STABLE verze
- obsahuje zmeny z verze 3.71 beta1

        
        
        
        3.71 beta1 - 25.4.2013
        
        OPRAVY
- pri vystaveni zalohove faktury a nasledne uhrade je na vyslednem danovem dokladu uvedena castka k uhrade 0. Pokud vsak byla vystavena faktura se slozenkou,
  tak po uhrade faktury na slozence stale byla zobrazena plna castka k uhrade. Nyni je na slozence uvedena take castka k uhrade 0
- opravena chyba pri fakturaci nadlimitnich dat, kdy se tyto nadlimitni data chybne zapocitavali
- opravena chyba, kdy pri vytvareni sluzby "Internet", kdy se pri vyberu IP adresy nabizeli jako volne i IP adresy, ktere byly prirazeny ke switchi

NOVINKY
- nove lze u sluzby Internet nastavit automaticke prodluzovani data "Min. doba trvani uvazku". Nastavuje se pri editaci sluzby internet a to v polozce
  "Prodlouzeni smlouvy automaticky". Automaticke prodluzovani je logovani v historii klienta
- u routeru v menu Routery je mozne pri pridani nebo editaci vysilaci anteny zadat polarizaci "Vertikalni + Horizontalni" pro dualne polarizacni anteny
- v karte klienta v menu "Historie" byly odstraneny z popup menu zalozky "Odeslane maily" a "Odeslane upominky". Jsou nahrazeny zalozkou "Emailova historie",
  kde je mozno videt kompletni seznam emailu zaslanych danemu klientovi. Stranka je stejna jako v menu  "Statistiky / Stat. serveru / Emaily / Historie".
- nove se v menu  "Statistiky / Logger" v sekci karta klienta loguji zaznamy o obnoveni jiz odstraneneho klienta
- v menu "Ostatni / Hromadne / Akce" ) je doplnena o moznost hromadne zmenit "Zobrazovat na mape" a "Nezobrazovat prodleni platby"
- pri presunovani sluzby je mozne uzivatele vyhledavat fulltextem. Vyhledavani bylo aktivovano pri psani jmena ihned po kazdem pismenu, nyni je to na
  tlacitko "Hledej" a to z duvodu, ze pri velkem mnozstvi uzivatelu bylo vyhledavani velmi pomale

HLIDANI STAVU UZIVATELE
- nove lze nyni hlidat koncove uzivatele, jak dlouho "maji" prideleny "Stav" ( je mozne jej zmenit v karte klienta )
- nastaveni se provadi v menu "Nastaveni / Ciselniky / Uzivatele / Stavy uzivatelu". Zde je mozne funkci aktivovat/deaktivovat, nastavit pocet dnu, po kterych
  se bude odesilat report a email, kam se bude posilat. Pokud je vse spravne nastaveno, system 1x denne ( v 6:00 hod ) provede kontrolu uzivatelu, a kteri maji dany
  stav dele nez je nastavena hodnota, vytvori report a odesle jej emailem na danou emailovou adresu. Vzdy bude jeden email na jeden Stav. Uzivatele, kteri uz byli
  jednou zahrnuti v reportu v ramci jednoho stavu, se dalsi den posilat nebudou.
- tato funkce je vhodna napriklad ke hlidani novych instalaci, kdy se pred instalaci pridali stav "Instalace" a pokud neni zmenen stav napriklad na "Instalovano",
  tak se odesle report a je mozne se instalaci zabyvat ( proc technik instalaci neprovedl v terminu )

FAKTURACE - AVIZA O UHRADE FAKTURY
- nove lze s kazdym uhrazenim faktury zaslat uzivateli avizo o problehle uhrade faktury ( spravne sparovani faktury a platby ). Diky teto funkci je mozne koncove
  uzivatele informovat emailem nebo sms o provedene uhrade.
- nastaveni je v menu "Fakturace / Nastaveni / Aviza". Zde je mozne nadefinovat sablony, podle kterych budou aviza odesilany. V kazde sablone je mozne definovat,
  ktere fakturacni skupine, skupine a stavu uzivatelu se ma avizo odesilat. Pote je mozne zvolit, zda se bude zasilat email, SMS nebo oboji a vyplnit k
  tomu patricne texty. Je mozne pouzit systemove promenne pro klienta nebo pro odesilani faktur
- v karte klienta je mozne jednotlive "vypnout" zasilani Aviza.
- vse je logovano v historii emailu a nebo odeslanych SMS

MIKROTIK
- ve verzi 6.x se pri vytvareni nove queue tree nastavil queue type na default-small ( do verze 6 se nastavila queue type na default ), ktera ma nastaven typ
  na pfifo coz neni optimalni. Nove se tedy pri vytvareni queue tree prida parametr type=default. Timto se zajisti spravne nastaveni queue tree

ZALOHA SYSTEMU NA FTP
- v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Zalohovani" je mozne zalohu system zasilat na FTP server
- nove je nyni mozne v polozce "Adresar pro ulozeni zalohy na FTP serveru" pouzit v ceste pro ulozeni zalony na FTP serveru promennou $DATE$
- pokud je pouzita promenna $DATE$, tak pri zalohovani se na FTP server odesle posledni dostupna FULL zaloha ( nikoli denni inkrementalni zaloha ). Zaloha se
  ulozi do adresare, kterym se nahradi promenna $DATE$ ve formatu YYYY-MM-DD__HH_MM ( napriklad 2013_04_17__13_24 ). Vtomto adresari je zaloha na FTP serveru
  ulozena

PLANOVANI
- v menu "Planovani / Prehled" lze nove filtrovat podle techniku, kteri ukol zadali
- v menu "Planovani / Prehled" lze nove filtrovat podle datumu reseni "od / do" a tim zjistit, kolik a jake ukoly byly v danem case skutecne vyreseny

FAKTURACE - UCETNI SYSTEM POHODA
- dle vyjadreni dodavatele systemu POHODA jiz nebude XML komunikace verze 1.x od verze programu POHODA Kveten 2013, release 10400 podporovana
- nove je implementovana podpora XML komunikace v2
- pokud je v menu "Fakturace / Nastaveni / Obecne" nastaven klic "predkontace" na hodnotu "1", tak se pri exportu do POHODY exportuji i predkontace k
  jednotlivym polozkam faktury
- v pripade, ze jsou predkontace vypnuty, tak se do exportu uklada v pripade danove evidence "2Psluzb" a v pripade podvojneho ucetnictvi "2Fv"

FAKTURACE
- nyni je moznost si nastavit predkontace i pro prubezne polozky vytvorene generovanim upominek. Nastaveni se provadi v menu "Fakturace / Nastaveni / Obecne"
  klicem "reminder_accounting_codes". Toto nastaveni se vztahuje na upominky rucni i automaticke
- nyni je moznost nastavit predkontace i pro prubezne polozky vytvorene vyfakturovanim ukolu z Planovani. Nastaveni se provadi pri vytvareni nebo editaci
  ukolu pro kazdou polozku zvlast

FAKTURACE - UNIVERSALNI EXPORT FAKTUR
- nove je mozne exportovat faktury v universalnim XML exportu, ktery je mozne pouzit pro dalsi zpracovani. V exportu jsou uvedeny vsechny udaje z faktury a
  jejich polozek
- pro pouziti XML exportu je nutne nastavit v menu "Fakturace / Nastaveni / Obecne" klic "export" na hodnotu 18. Zde je take odkaz na strukturu XML dokumentu
- nasledne je mozne v menu "Fakturace / Faktury" ( kliknutim na ikonu "XML" ) provest export faktur

GOOGLE MAPS
- informacni bubliny se zobrazuji i po kliknuti na spoje
- smazane switche se nezobrazuji
- pokud je klient pripojen do switche, zobrazi se spoj na switch, ne na router do ktereho je switch zapojen
- opraveno ukladani pozice z mapy

        
        
        
        3.70 - 10.4.2013
        
        STABLE verze
- obsahuje zmeny z verze 3.70 beta1

        
        
        
        3.70 beta1 - 4.4.2013
        
        OPRAVY
- opravena chyba, kdy pri pozadavku na vyhledani dokladu v menu "Faktuace / Pokladna" se nevyhledaly doklady, ktere byly rucne upraveny
- opravena chyba na instalacich bezicich v UTF8 kodovani, kdy se chybne exporovala data do ucetniho systemu POHODA a OMEGA ( chybne kodovani )
- v menu "Statistiky / Seznam vysilacu" jsou nove zobrazeny i jednotky UBNT
- opravena chyba u "Wifi scan testu", kdy pri nastavenem testu na 20 minut se test ve skutecnosti spoustel kazdych 5 minut

NOVINKY
- nove pri odesilani smluv z karty klienta je mozne si vybrat odesilatele tohoto emailu z popup menu
- v menu "Statistiky / Stat. serveru / Emaily / Historie", kde se zobrazuje historie odeslanych mailu je odstranen sloupec messageID a je nahrazen sloupcem
  "Sender status (Delivery status)". Zde se zobrazi detailni informace zda se email podarilo dorucit na cilovy server a nebo nikoli
- pri zadani zluzby VOIP je nyni mozne krome IP adresy zadat i port na kterem bezi web rozhrani voip telefonu.
- pridana nova systemova promenna ( pro smlouvy )  "SSID" ( "INT_SSID" - pro ostatni lokalizace ), ktera je vazana na sluzbu internet a vraci SSID, je-li u sluzby uvedeno
- nove se pri pridavani a editaci sluzby Internet zobrazuje aktualni pocet klientu pripojenych na danem routeru ( pod popup Router ) a pocet klientu pripojenych k danemu
  pripojnemu bodu ( pod popup Pripojny bod ). Timto je prehnedne zobrazeno kolik klientu je jiz na vysilac pripojeno
- nove lze nyni hlidat koncoveho uzivatele, jak dlouho maji prideleny urcity "Stav". Nastaveni se provadi v menu "Nastaveni / Ciselniky / Uzivatele / Stavy uzivatelu". Zde je
  mozne funkci zapnout/vypnout a pripadne nastavit pocet dnu, po kterych se bude odesilat report a email, kam se bude posilat. Je-li vse nastaveno, system 1x denne (v 6:00)
  projde uzivatele, a kteri maji dany Stav dele nez je nastavena hodnota, vytvori report a odesle jej emailem na danou emailovou adresu. Vzdy bude jeden email na jeden
  Stav. Uzivatele, kteri uz byli jednou zahrnuti v reportu v ramci jednoho Stavu, se dalsi den posilat nebudou.
- v menu "Uzivatele / Internet" je novy filtr ( popup menu ) "Lokalita", podle ktereho je mozne klienty tridit
- v menu "Uzivatele / Kontakty" je v popup menu podrobnosti nova volba "Bez emailove adresy". Vyberem tohoto filtru se zobrazi klienti, kteri nemaji uvedenou emailovou
  adresu
- rozsiren exporty klientu ( menu "Ostatni / Export / Klienti" ) o polozky "Vracena smlouva" a "Vracena smlouva dne". Export sluzby Internet je rozsiren o polozky o
  adresu instalace a a datum vraceni smlouvy
- nove lze u sluzby internet nastavit automaticke prodluzovani datumu "Min. doba trvani uvazku". Nastavuje se pri editaci sluzby internet a to v polozce
  "Prodlouzeni smlouvy automaticky". Automaticke prodluzovani je logovano v historii klienta
- v karte klienta v menu "Fakturace" pri rozkliknuti detailu jednotlive faktury ( kliknutim na odkaz "Detail" ) je na strance ( uplne dole ) zobrazen "Log odeslanych mailu".
  Zde jsou zobrazeny detaili informace o odeslane fakture, takze je mozne overit zda se faktura dorucil nebo nikoli
- je jednotkach UBNT je nyni monitorovano, zda je aktitvni DFS. Pokud je DFS aktivni, tak v headeru jednotku UBNT vlevo nahore je zobrazena ikona DFS oranzovou barvou.
  Pokud je DFS neaktivni, tak se inkona podbarvi sedou barvou

FAKTURACE - ODESLANI NOTIFIKACNI SMS
- nove pri odesilani faktur hromadne nebo z karty klienta, je mozne s kazdou fakturou odeslat SMS. Timto je mozne informovat klienty na SMS, ze jim byla vystavena nova
  faktura za sluzby. Pri kazdem odesilani faktury je mozne oznacit checkbox "Odeslat SMS", pote napsat text SMS nebo jej vybrat ze sablony. Take je mozne pouzit systemove
  promenne vazane na klienta a nove systemove promenne, ktere jsou urceny pro odesilani faktur. Vpravo nad textovym polem je odkaz na systemove promenne, jsou zde uvedeny
  i nove promenne urcene pro odesilani faktur:
        $INVOICE_VS$                    Variabilni symbol
        $INVOICE_SS$                    Specificky symbol
        $INVOICE_DUE_DATE$              Datum splatnosti
        $INVOICE_ISSUE_DATE$            Datum vystaveni
        $INVOICE_TAXABLE_DATE$          Datum zdanitelneho plneni
        $INVOICE_PRICE$                 Castka s DPH
        $INVOICE_VAT$                   Castka DPH
        $INVOICE_PRICE_WITHOUT_VAT$     Castka bez DPH
        $INVOICE_CURRENCY$              Mena

MIKROTIK
- opravena chyba, kdy se chybne kreslili grafy u Mikrotiku 6.x pri trafficu na interface vetsim jak 100 mbit/s
- pri pozastaveni  neplaticu se do address-listu pro pozastaveni IP adresy pridaji i vsechny podsite, ktere ma klient pridelene u sluzby Internet v polozce
  "Routovane site"

GOOGLE MAPS v3
- vzhledem k tomu, ze v kvetnu 2013 konci ze strany GOOGLE podpora GOOGLE MAPS API v2 byla zapracovana podpora GOOGLE MAPS API v3
- vrstvy se u Google generuji ihned jakmile je to mozne, drive se muselo cekat predem stanoveny cas, ktery musel byt vzdy vyssi nez doba generovani podkladu
- v menu "Ostatni / Mapa" ve sloupci "Hledat adresu" muzete zadat adresu nebo souradnice, ktere se automaticky vyhledaji na mape. Bod je oznacen jako "A". Dalsim
  dvojklikem na mapu (vytvorenim bodu B) muzete zobrazit profil terenu. Nebo muzete snadno zjistit, zda je misto v dosahu vasich zarizeni.
- Pro lepsi orientaci je v mapach mozne prepnout do Google Streetview.
- v Ostatni / Mapa ve sloupci "Filtry" muzete vybrat lokalitu a tim filtrovat zobrazeni routeru.
- v Ostatni / Mapa ve sloupci "Vrstvy" je pridana nova vrsva "Switche".
- v Ostatni / Mapa ve sloupci "Vrstvy" je pridana nova vrsva "Teplotni mapa". Mista s vetsi koncentraci routeru, zarizeni, switchu a klientu jsou na teplotni mape
  zobrazeny rozdilnou barvou.
- kliknutim na ikony na mapach je mozne zobrazit informacni bublinu se zakladnimi informacemi. Kliknutim na odkaz "Otevrit" muzete nyni rychle prejit ke konkretnimu
  routeru, zarizeni nebo switchi v menu Routery.
- pokud pouzivate CMTS, tak je mozne na mape aktivovat vrstvu "Modemy", ktera zobrazi umisteni a stav ( online/offline ) kabelovych modemu
- pro prechod na GOOGLE MAPS v3 je nutne provest nasledujici kroky
        -- Navstivte APIs Console na https://code.google.com/apis/console a prihleste se ke svemu uctu na Google
        -- Kliknete na Services v levem menu a aktivujte sluzbu Google Maps JavaScript API v3
        -- Jakmile je sluzba aktivovana, vygenerujte klic na strance API Access v sekci Simple API Access. Mapy pouzivaji API klic pro webove aplikace.
        -- Klic zadejde v ISPadminu v Nastaveni / Syst. nastaveni: google_maps_api_key_v3

FAKTURACE
- v menu "Fakturace / Pokladna" je mozne u "odeslanych plateb" provest export do CSV pro pripadne dalsi zpracovani. Ve vyslednem exportu radek urcujici doklad
  zacina pismenem "C" a na dalsich radcich jsou jednotlive polozky, ktere zacinaji pismenem "I"
- pokud se provadi fakturace sluzby DVBC, tak se na fakture zobrazi radek "DVBC - nazev_balicku". Nyni je mozne prefix "DVBC" nahradit dle potreby ( napriklad "IPTV" ).
  V menu "Fakturace / Nastaveni" je klic "dvbc_package". Zde je mozne zadat prefix, ktery se zobrazi na fakture
- pri prijmu platby v hotovosti je mozne prijmout i castecnou platbu ( klient neuhradi celou castku faktury, ale pouze jeji cast )
- pridana nova systemova promenna "DPH_STATUS" ( "CLI_VAT_STATUS" - pro ostatni lokalizace ), ktera vrati "Ano" jestlize fakturacni skupina klienta je Platce DPH a
  nebo vrati "Ne" v pripzde, ze skupina neni platcen DPH. Tuto promennou je mozne pouzit ve smlouvach
- pridana nova systemova promenna "UNPAID_INVOICES_AFTER_DUE_DATE", ktera vrati cenu za neuhrazene faktury po splatnosti
- nove je mozne u sluzby "Internet" zadat zakaznikovi slevu DO urciteho data. Pri zadavani sluzbu je casti "cena" ( napravo nahore ) nove pole "Sleva do" do ktereho je mozne
  zadat datu do ktereho je sleva platna

ALERTY
- nastavaly situace, kdy nedoslo k vycteni hodnoty (napr. napeti na MK ) a do DB RRD se zapsala hodnota 0. Tim padem se nasledne pri vypoctu tato zahrnula do prumeru
  a z 12V pri 10minutovem cas. useku vzniklo zprumerovanim 6V a odeslal se Alert. Zavedenim nove volby v definici Alertu - "Zahrnovat nulove hodnoty do vypoctu" je
  umozneno nezahrnovat tyto "falesne vypadky a nulove hodnoty" do prumeru . Nulova hodnota na vystupu se objevi jen v pripade, ze vsechny vzorky v ramci nastaveneho
  casoveho useku budou nulove.

SWITCHE
- nove je mozne pridavat fotky primo ke switchi. Odkaz na fotogalerii switche najdete na konci radku pred "test spojeni". Po najeti mysi nad ikonu se zobrazi pocet
  fotek pridanych k tomuto switchi
- nove je mozne hromadne odtranit prirazene klienty k portum switche. Staci oznacit porty na switchi a z popup menu vybrat "Odstranit klienty z portu"


NAGIOS
- v menu "Nastaveni / Ciselniky / Nagios/ Promenne" jsou nove mpromenne
  -- nagios_host_notification_interval : Casovy usek, za ktery se odesle opakovana notifikace o vypadku
  -- nagios_service_notification_interval : Casovy usek, za ktery se odesle opakovana notifikace o prekroceni hranicnich hodnot parametru Ping

PLANOVANI
- v menu "Nastaveni / Syst. nastaveni / Planovani - planning_google_calendar_title" je mozno si zvolit svuj titulek pro ukoly prenasene do google kalendare. Muzete take
  pouzit promennou $TECHNICIAN$, ktera bude nahrazena jmenem technika, pro koho je ukol. Pokud neni tento titulek vyplnen, bude propsan defaultnim "ISPadmin - Planovani"

UZIVATELSKE ROZHRANI
- v zalozce "poslat SMS" byl pridan telefonni seznam do ktereho mohou klienti zadat nejcasteji pouzivane kontakty. Vyberem kontaktu z telefonniho seznamu se telefonni cislo
  automaticky prida mezi prijemce SMS zpravy.
- dale je mozne nastavit text ktery se automaticky prida do kazde SMS zpravy odeslane z UR. Text ktery bude pripojen k SMS muzete nastavit v menu
  "Nastaveni / Sys. nastaveni / Uziv. rozhrani" klic "sms_gateway_append_text". Nastaveni zda se ma text pripojit na zacatek zpravy nebo na konec ovlivnuje klic
  "sms_gateway_append_position"

        
        
        
        3.69 - 12.2.2013
        
        STABLE verze
- obsahuje zmeny z verze 3.69 beta1

        
        
        
        3.69 beta1 - 2.2.2013
        
        OPRAVY
- opraveny drobne chyby reportovane uzivateli
- opravena chyba, kdy v zalozce "Uzivatele / Internet" pri zobrazeni informacniho okna po najeti mysi na jmeno uzivatele, ktery se nachazel na konci stranky, tak se
  okno zobrazilo v neviditelne oblasti stranky a info ramecek nebyl viditelny
- u routeru typu Linux se v zalozce "Routery" zobrazovala chyba komunikace SSH i kdyz komunikace probihala v poradku. Nyni se chyba jiz nezobrazuje
- opravena chyba pri vystaveni samostatne faktury v karte klienta. Pokud byla faktura vystavovana pro fakturacni skupinu, ktera je neplatce, tak ze v informacnim
  souctu celkove ceny ( dole na strance)  nezapocitaly "Dalsi polozky na fakture"
- pokud se pri odeslani emailu v menu "Fakturace / Prehledy" odesilal email s vice prilozenymi fakturami, tak se nyni vsechny prilozene faktury oznaci jako odeslane
- pri editaci udaju routeru se pri ulozeni oznacil checkbox "Aplikovat pravidla firewallu" i v pripade, ze tento checkbox oznacen uzivatelem nebyl
- pri aktivovani nouzoveho rezimu je mozne oznacit checkbox "Zahrnout zavisle routery" a tim se snizi rychlost i na vsech podrizenych routerech. Vyuziva se nastaveni
  podrizenych routeru pro Nagios. Je tedy nutne mit spravne nadefinovano hiearchii routeru v Nagiosu. Pri zruseni nouzoveho rezimu je potreba pote opet policko
  "Zahrnout zavisle routery" oznacit, aby se puvodni rychlost nastavila i na podrizenych routerech
- v menu "Ostatni / Export / Klienti" se nyni exportuji take poznamky ulozene u klienta
- nyni je mozne u zarizeni pripojenych k routeru pridat obrazky. Nemusite je tedy pridavat vsechny k routeru, ale primo k jednotlivym zarizenim. Ikona pro vlozeni
  obrazku je umistena na konci radku se zarizenim pred ikonou upravit
- v menu "Fotodokumnetace" v karte klienta je pridan odkaz pro ulozeni obrazku ( drive zde bylo pouze zobrazeni )

NOVINKY
- v menu "Routery" je mozne seradit u kazdeho routeru seznam dalsich prirazenych zarizeni k routeru ( napriklad AP, UPS, mikrovlny ), ktere se zobrazuji pod prehledem
  interfacu. Seradit zarizeni je mozne kliknutim na nazev sloupce "Nazev", "IP" nebo "MAC"
- zpravy v zalozce "Uzivatele / Nastenka" jsou nyni zobrazeny v prehledne tabulce s moznosti fulltextoveho vyhledavani, razeni zprav je mozne podle jednotlivych sloupcu
  nebo tridit podle skupin. Kazdou zpravu je mozne priradit do jedne skupiny. Skupiny je mozne vytvaret v zalozce "Uzivatele / Nastenka / Skupiny"
- provedena optimalizace komunikace s RADIUS serverem
- v menu "Nastaveni / Ostatni / Zpravy" a v menu "Zpravy" v karte klienta je novy checkbox "Zobrazovat / Nezobrazovat". Tim je mozno ovlivnit zobrazovani zprav v
  uzivatelskem rozhrani. Timto je mozne deaktivovat zobrazeni zprav bez nutnosti tyto zpravu uplne odstranit ( zpravu je mozne pozdeji opet zobrazit )
- v zalozce "Routery" je nyni mozne fulltextovym vyhledavanim vyhledavat take IP adresu a nazev switche
- u sluzby DVBC je pridano nove pole "Cislo karty", kde je mozne vyplnit cislo cryptovaci karty

MIKROITK - PODPORA VERZE 6.x
- zarazena podpora Mikrotiku verze 6. Vzhledem k tomu, ze v soucasne dobe jeste neni vydana stable verze, tak je mozne, ze dojde ze strany mikrotiku k nejakym zmenan
  komunikace, ktere budou zapracovany v dalsich verzich systemu
- hlavni zmenou je prace s QT, kde u verze 6.x jiz neexistuje defaultni QT "global-in" a "global-out", ale je zavedena pouze QT "global", takze vsechny QT vytvarene
  systemem se zaradi do teto QT.

MIKROTIK
- v menu "Routery / Router Status" se nove nyni vycita seriove cislo routerboardu ( pokud je dostupne ) a take Software ID ( cislo licence )
- od verze 5.12 je v mikrotiku dostupny novy typ zalohy, ktery je mozne z terminalu spustit prikazem "/export compact". Tato "compact" zaloha je navrzena tak, aby bylo
  mozne jednoduse prenaset konfiguraci bez nutnostu upravy mac adresa a jinych parametru u standardni textove zalohy . Binarni zaloha je vetsinou pri zmene HW
  nepouzitelna. Compact zaloha je ulozena standardne v menu "Ostatni / Zalohy / Router" ve sloupci "Export Compact" v detailu routeru typu Mikrotik
- v menu "Routery / Router status / BW test" je nyni mozne oznacenim checkboxu "Zobrazit vsechny grafy" zobrazit vsechny dostupne grafy "Bandwith testu" v pripade,
  ze jsou grafy dostupne ( musi byt u bw testu nastaveno "Vytvaret graf" )
- pokud je pouzit MAC filter u routeru, takze mozne v nastaveni routeru mozne pridavat dalsi MAC adresy, ktere se nasledne propisi access-listu wireless interfacu.
  Dasli MAC adresu je mozne pridat kliknutim na ikonu "Pridat MAC" pod aktivaci MAC filteru ( checkboxem ) v editaci nastaveni routeru. Timto je mozne povolit
  pripojeni na bezdratovy interface i zarizenim, ktere nejsou zapsana v adminu

GOOGLE KALENDAR
- nove je mozne planovani synchronizovat se sluzbou Google Calendar. Pokud je tato funkce aktivni, tak se provadi jednosmerna synchronizace ukolu z planovani do
  Google kalendare. To znamena, ze vsechny ukoly zadane technikovi se automaticky prenesou do Google kalendare technika. Zpetne ( z Goggle kalendare ) se nic
  neprenasi
- ke spravne funkci synchronizace je nutne u kazdeho administratorskeho uctu ( v menu "Nastaveni / Administratori" ), ktery bude pouzivat synchronizaci v sekci
  "Planovani" nutne nastavit
        - google kalendar - synchronizace       - aktivovat oznacenim checkboxu funkci synchronizace
        - google kalendar - prihl. jmeno        - prihlasovaci jmeno do sluzby Google calendar
        - google kalendar - heslo               - prihlasovaci heslo do sluzby Google calendar
- pokud je vse spravne nastaveno, tak se kazdym pridanim, upravou a smazanim provadi synchronizace do Google kalendare
- pokud je ukol v planovani vytvoren jeste pred zapnutou synchronizaci, tak pote pri uprave ukolu se synchronizace neprovede. Synchronizace se provadi pouze u nove
  pridanych ukolu

CMTS - TEMPLATY KONFIGURACNICH SOUBORU
- provedeny upravy pri generovani konfiguracnich souboru modemu. Nyni je mozne vytvaret vlastni templaty pro jednotlive modemy a tim si vytvorit konfiguracni
  soubor s vlastnimi parametry
- v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / CATV" je nova zalozka "Modem template". Zde je mozne vytvaret vlastni templaty pro konfiguracni soubory modemu podporujici
  standard DOCSIS
- v kazdem konfigracnim souboru je mozne pouzit promenne, ktere se pri vytvareni konfiguracniho souboru po modem nahradi realnymi parametry zadanymi v karte klienta.
  Promenne jsou nasledujici:
        DOWNLOAD     - nastavena rychlost klienta ( u sluzby internet ) pro download
        UPLOAD       - nastavena rychlost klienta pro upload
        DS_FREQ      - Downstream Frequency. Pokud pouzivate vice headendu, kde kazdy ma jinou DS frekvenci, kterou je potreba propsat do konfiguracniho modemu
                       ( z duvodu, aby se modem nastavil na frekvenci konkretniho headendu ). Tato DS frekvence se vycita automaticky z headendu a do konfiguracniho
                       souboru se propise automaticky podle toho na ktery headend je klient prirazen ( v karte klienta ), napr 130000000
        UPSTREAM_ID  - Pokud pouzivate vice zpetnych kanalu ( US ), tak pri pouziti teto promenne v konfiguracnim souboru se zde propise ID upstreamu. Toto ID
                       upstreamu se propise automatiky podle nastaveneo parametru "Upstream Channel ID" v prislusneho popup menu u sluzby internet v karte klienta
        USER_IPS     - pokud se pouziva omezeni povolenych IP adres, ktere modem "propusti", tak se do konfiguracniho souboru propisi vsechny IP adresy, ktere ma
                       klient uveden u vsech svych sluzeb ( napriklad VOIP telefony ). Pokud si klient na svem zarizeni ( pocitac, router ) nastavi jinou IP adresu,
                       nez povolenou, tak zarizeni nebude fungovat. Podminkou spravneho fungovani tohoto mechanismu je nastaveni promenne "cable_ip_filter" v menu
                       "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Obecne" na hodnotu "1"
- v seznamu templatu jsou vytvorene dva templaty pro konfiguracni soubory "docsis_1.0_template" a "docsis_2.0_template". Tyto konfiguracni subory jsou systemove a
  neni mozne je odstranit, pouze upravit. Prvni je pro headendy podporujici pouze docsis 1.0 a 1.1, druhy konfiguracni soubor je pro headendy podporujici docsis 2.0
- u kazdeho template je mozne klikutim na ikonu "test" provest vygenerovani konfiguracniho souboru s testovacimi parametry. Timto je mozne overit, zda jsou parametry
  konfiguracniho souboru nastaveny spravne. Pri otestovani konfiguracniho souboru se zobrazi textova verze vysledneho konfiguracniho souboru a provede se vygenerovani
  jeho binarni verze, kterou je mozne nastedne stahnout a pripadne zkontrolovat zda je vse v poradku. Pokud dojde k chybe pri kompilovani binarniho souboru, tak se zde
  chybova hlaska zobrazena
- v seznamu templatu pro modemy je sloupec "Vychozi". Kliknutim na ikonu u prislusneho templatu se nastavi tento template jako vychozi a pouzije se u vsech modemu,
  ktere nemaji nastaven konkretni individualni template.
- v karte klienta je u kazde sluzby CATV mozne nastavit template, ktery se pouzije pro konfiguracni soubor modemu. Jedna se o popup menu "Sablona modemu". Zde je mozne
  z nabizeneho seznamu vybrat sablonu pro konfiguracni soubor. Pokud neni sablona vybrana, tak se pouzije defaultni sablona, ktera je nastaven v seznamu sablon v menu
  "Nastaveni / Syst. Nastaveni / CATV"
- v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / CATV" je novy klic "catv_snmp_modem_pass". Zde je definovano SNMP heslo pro komunikaci s modemy, ktere je potreba pro vycitani
  grafy signalu z modemu a je definovano v sablone pro modem
- konfiguracni soubory je mozne vygenerovat hromadne prikazem "/usr/local/script/ispadmin/update_conf.pl gendocsis". Timto se vygeneruji vsechny konfiguracni soubory
  pro modemy a pro voip pripojky

CMTS - TEMPLATY PRO VOIP
- nove je moznost generovat konfiguracni soubory pro VOIP cast kabelovych modemu. Pokud pouzivate modemy, ktere maji VOIP porty, tak je nyni mozne vygenerovat kompletni
  konfiguracni soubor pro jednotlive voip porty, ktery obsahuje informace o voip pripojce ( tel. cislo a prihlasovaci udaje ). Pokud je vse spravne nastaveno, tak
  pri bootovani modemu nejdrive nabootuje datova cast modemu a nasledne nabootuje voip cast modemu a nastavi se telefonni linky podle zadanych parametru. Parametry
  jednotliivych voip pripojek jsou svazany se sluzbou VOIP klienta
- v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / CATV / SIP template" je mozne vytvaret templaty VOIP casti kabelovych modemu. Je zde ulozen vychozi template "Default template",
  ktery obsahuje funkcni konfiguraci voip casti modemu pro dve pripojky ( napr S-A EPC2203).
- v kazdem konfiguracnim modemu je nutne nastavit pro obe pripojky DNS jmeno SIP serveru a IP adresu SIP serveru, kam se voip pripojky budou pripojovat. DNS jmeno a
  IP adresa SIP serveru jsou stejne ( IP adresa = prelozene DNS jmeno SIP serveru ). Ve vychozim konfiguracnim souboru je SIP server uveden "sip.net-service.cz" a
  IP adresa "95.173.193.60". Tyto polozky je potreba nahradit vasimi udaji o SIP serveru
- v konfiguracnim souboru je mozne pouzin vasledujici promenne :
        SIP1_VOIP_NUMBER        - telefonni cislo primarni pripojky
        SIP1_USERNAME           - prihlasovaci jmeno k SIP serveru. Vetsinou neni potreba, protoze prihlasovaci jmeno je telefonni cislo, takze pri prihlaseni se
                                  pouzije promenna SIP1_VOIP_NUMBER. V pripade, ze je uzivatelske jmeno jine nez telefonni cislo, tak se promenna nahradi polozkou,
                                  ktera je u sluzby VOIP uvedena v poli "Portal Login"
        SIP1_PASSWORD           - heslo pro prihlaseni voip telefonu k ustredne. tato polozka v konfiguracnim souboru se nahradi polozkou, ktera je u sluzby VOIP
                                  uvedena v poli "Portal Password"
        SIP2_VOIP_NUMBER        - telefonni cislo pripojky 2
        SIP1_USERNAME           - prihlasovani jmeno pripojky 2
        SIP1_PASSWORD           - prihlasovaci heslo pripojky 2
- v seznamu templatu v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / CATV / SIP template"  je sloupec "Vychozi". Kliknutim na ikonu u prislusneho templatu se nastavi tento
  template jako vychozi a pouzije se u vsech modemu, ktere nemaji nastaven konkretni individualni template.
- u kazdeho template je mozne klikutim na ikonu "test" provest vygenerovani zkusebniho konfiguracniho souboru s testovacimi parametry podobne jako u template
  pro kabelovy modem
- pri zadavani sluzby voip v karte klienta jsou nyni nove polozky, ktere slouzi pro generovani konfiguracnich souboru.
  Za polozkou telefonni cislo je checkbox "generovat konfiguracni soubor". Oznacenim tohoto checkboxu se aktivuje generovani konfiguracniho souboru. Nasledne se
  zobrazi popup menu "Spojeno". V tomto popup menu je mozno nastavit volbu "Primary". Tato volba znamena, ze se jedna o prvni voip pripojku na modemu a podle toho
  se take nastavi konfiguracni soubor.
  Druha volba popup menu je "Secondary". Tato volba znamena, ze se jedna o druhou voip pripoku na modemu. Vzhledem k tomu, ze pro obe voip pripojky je jeden
  konfiguracni soubor, tak musi byt obe pripojky spolecne "svazany". Z tohoto duvodu se v polozce "Secondary" nabizi vsechny telefonni cisla, ktere jsou oznaceny
  jako "Primary". Vyberem telefonniho cisla se provede "svazani" k primarnimu cislu klienta a tedy ke konkretnimu konfiguracnimu souboru
  V popup menu "SIP Sablona" je mozne vybrat sablonu, ktera se pouzije pro konfiguracni soubor. Sablonu je mozne vybrat pouze v pripade, ze je nastaveno telefonni
  cislo jako primani. V opacnem pripade je volba SIP sablony neaktivni, protoze SIP sablona se nastavi podle primarniho cisla
- v zalozce "Uzivatele / VoIP" je u kazdeho telefonniho cisla zobrazeno zda se pro nej generuje konfiguracni soubor a zda se jedna o primarni nebo sekundarni cislo
- pokud je vse spravne nastaveno, tak by se mely konfiguracni soubory ulozit ( behem 5ti minut ) do adresare "/data/support/tftp_root/". Konfiguracni soubory pro
  voip zacinaji prefixem "voip_"
- pro spravnou funkci bootovani voip pripojek modemu je zapotrebi do DHCP pridat option "option voipopt xxxxxx". Bez teto volby voip modemy ( telefonni cast )
  nedostane od DHCP serveru informaci, kde se nachazi tftp server s konfiguracnimi soubory a voip cast modemu nebude aktivni.
  DHCP option ma nasledujici format:  " option voipopt 01:04:d4:c0:a8:0a:0c; "

        "option voipopt"        - konfiguracni volba DHCP serveru, ktera rika, kde se nachazi tftp server, ktery poskytuje konfiguracni soubory pro voip casti modemu.
                                  Tento tftp server musi byt spolecny se standardnim tftp serverem, ktery se pouziva pro datove modemy. System pocita s tim, ze jak
                                  datova cast modemu, tak take voip cast modemu bootuji se stejneho tftp serveru ( konfiguracni soubory jsou generovany do jednoho
                                  adresare ). Adresa tftp serveru musi byt tedy stejna jako je uvedena v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Linux",
                                  klic "dhcp_next_server"
        "01:04:"                - pevne stanoveny prefix
        "c0:a8:0a:0c"           - IP adresa prevedena do hexa formatu. V pripade, ze mame tftp server na IP adrese 192.168.10.12, tak po prevedeni IP adresy do hexa
                                  formatu bude vypadat nasledovne "c0:a8:0a:0c"
        ";"                     - radek musi byt zakoncen strednikem

- DHCP option je potreba pridat u routeru v zalozce "Routovane site" k siti, kde jsou prirazovani IP adresy pro voip modemy, bud adresni rozsah modemu a nebo
  adresni rozsah vyhrazeny pro voip telefony. U kazde "routovane site" je moznost editace a pri editaci je zde checkbox "DHCP option". Po jeho oznaceni je mozne
  zapsat vlastni option. V nasem pripade pro boot voip modemu. Bez teto volby NEBUDE voip cast modemu aktivni.

FAKTURACE
- pokud je pouzivana predkontace, tak je mozne predkontaci nastavit i u typu plateb v menu "Fakturace / Nastaveni / Typy Plateb". Tato predkontac se ulozi
  k vystavovanym polozkam faktury
- pridana moznost tisku slozenky v lokalizaci "BA" ( Bosna a Hercegovina )

FAKTURACE - EXPORT VARIO
- nove pridan export pro ucetni system VARIO
- system kazdy den vygeneruje export doposud nevyexportovanych faktur do slozky /data/support/ispadmin/export/. Tento export je pote dostupny na
  http://ispadmin.poskytovatel.cz/export/vario.xml pro dalsi zpracovani ucetnim systemem
- v adresari je exportovan jeden XML soubor pro kazdou fakturacni skupinu. Kazdy soubor je pojmenovan ve podle nazvu fakturacni skupiny
  ( napriklad ISP_admin_invoice.xml )

NAGIOS
- v menu "Nastaveni / Ciselniky / Nagios / Promenne" je mozne klicem "nagios_email_address" nastavit emailovou adresu ze ktere jsou odesilane notifikace Nagiosu.
  V pripade, ze neni emailova adresa uvedena, tak se pouzije adresa pro odesilani notifikaci Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., jako doposud.
- dale je zde mozne nastavit timeouty zasilani notifikaci
        - nagios_critical_loss_packet   - Max. hodnota ztracenych paketu v [%], ktera vyvola Critical hlaseni
        - nagios_critical_treshold      - Max. prumerna hodnota odezvy v [ms], ktera vyvola Critical hlaseni
        - nagios_warning_loss_packet    - Max. hodnota ztracenych paketu v [%], ktera vyvola Warning hlaseni
        - nagios_warning_treshold       - Max. prumerna hodnota odezvy v [ms], ktera vyvola Warning hlaseni

PLANOVANI
- nove se v planovani v prehledu "Dennim" a "Tydennim" zobrazuje pod ID tiketu take jmeno administratora, ktery ukol vytvoril. V dennim prehledu se zobrazuje pouze
  v pripade, ze neni aktivni filtr "Zjednoduseny nahled"
- Nyni muze ukol, ktery je zadany v planovani odstranit pouze "Masteradmin" a nebo administrator s opravneni "Storno ukolu" v planovani

CENTRALNI SKLAD
- pri prevadeni skladoveho materialu do prubeznych polozek je nyni mozne si zvolit predkontaci. Predkontace pro tyto polozky se nastavuje v menu
  "Nastaveni / Syst. nastaveni / Centr. sklad" klic central_store_accounting_codes a pote pri prevodu skladu do prubeznych polouek je automaticky predkontace ulozena
  k prubeznym polozkam. Podminkou je mit zapnutou volbu "Aktivovat predkontaci" v menu "Fakturace / Nastaveni / Obecne"
- Pri prevadeni zbozi ze skladu do prubeznych polozek je nyni mozne si zvolit, jak bude vypadat popis polozky. V menu "Nastaveni / Syst. nastaveni / Centralni sklad"
  je mozne oznacit sloupce, ktere si prejete vypsat do popisu a take je mozne nastavit poradi

MODUL DEALER
- dealer pri vystavovani faktury providerovi muze zvolit vlastni variabilni a konstantni symbol
- dealer muze smazat neuhrazenou fakturu
- pri rucne pridane platbe do kreditu dealera je mozne pridat i popis (PHM, reprezentace, motivacni prispevek, atd.). Polozku je mozne editovat a smazat, pokud
  neni vyfakturovana
- na fakture vystavene dealerem jsou rozepsane polozky: soucet za jednorazove provize, soucet za provize z plateb v jednotlivych mesicich a pocet klientu, rucne
  pridany kredit
- na vystavovanou fakturu dealerem je mozne vybrat jen polozky ziskane v urcitem mesici
- pri vystaveni faktury dealerem je mozne vybrat fakturacni skupinu. Na fakturu se zapocitaji jen polozky, ktere vznikli uhradou do teto fakturacni skupiny


UPOMINKY
- nove je mozne si nastavit, kdy se budou automaticke upominky odesilat. Drive se upominky odesilali kazdy den v 7:00. Nyni je mozno si hodinu zvolit v menu
  "Fakturace / Nastaveni / Obecne" klicem "reminder_send_hour". Defaultni hodnota po updatu bude nastaveno na 7hod, tedy stjne jako drive
        
        
        
        3.68 - 18.12.2012
        
        STABLE verze
- obsahuje zmeny z verze 3.68 beta1
        
        
        
        3.68 beta1 - 13.12.2012
        
        OPRAVY
- opravena chyba v menu "Ostatni / Zalohy / System", kdy nebylo mozne smazat zalohu kliknutim na ikonu "odstranit". Nyni se po klinuti na ikonu odstraneni zobrazi
  dialog, zda si opravdu prejete adresar odstranit a po potvrzeni je adresar se zalohou odstranen
- provedena revize logovani zmen v karte klienta. Nektere zmeny ( vetsinou nove pridane polozky ) se nelogovaly vubec a nebo se logovali chybne
- opravena chyba, kdy se pri zmene popisu tarifu neprovedla zmena zkratky tarifu u sluzby internet u jednotlivych klientu
- opravena chyba, kdy se v pripade parovani plateb z emailu provedlo sparovani podle prirazeneho VS ( nikoli podle VS uvedeno na fakture, ale podle VS ktery je uveden
  v karte klienta jako "Prirazene VS" ), tak se zalohova faktura neprevedla ve "standardni" fakturu, ale byla stale jako zalohova
- opravena chyba, kdy se v instalacich systemu, ktere bezi v kodovani UTF8 chybne provadelo prekodovani exportu pto MONEY S3 a nebylo mozne tento export korektne pouzit
- opravena chyba, kdy nebylo mozne v menu "Fakturace / Prehledy / Fakturace" kliknutim na pocet vystavenych dobropisu ( sloupec dobropisy v prehledove tabulce
  vystavenych faktur ) tisknout seznam dobropisu do PDF a nebylo mozne seznam dobropisu exportovat do CSV
- pokud se pri automatickem parovani plateb z emailu objevila odchozi platba ( minusova castka ), tak se neprovedlo sparovani ostatnich plateb v emailu. Tato chyba je
  opravena, ale ori parovani z emailu je lepsi ponechat zasilani pouze prichozich plateb. Odchozi platby neni potreba na email zasilat
- opravena chyba, kdy v pripde, ze bylo sluzby VOIP nastaveno fakturovat samostatne a k teto sluzbe prirazeno vice cisel, tak misto aby se vystavile jedna faktura,
  tak se vystavila samostatna faktura na kazde cislo
- opravena chyba zobrazeni switche v routovanych sitich. Pokud jsou k nejakemu routeru prirazeny switche, tak v zobraznei pod zalozkou "Routovane site" u routeru a
  zobrazeni pridelenych IP adres v danem rozsahu ( kliknutim na lupu u prideleneho rozsahu ) se nezobrazoval u IP adresaynazev switche
- provedena uprava importu vypisu Tatrabanky, kdy Tatrabanka zmenila format ( odstranen posledni znak z kazdeho radku ) a castka je uvedena s carkou misto puvodni
  tecky. Z tohoto duvodu import nebylo mozne provest ( nejednalo se o chybu systemu )

NOVINKY
- provedena optimalizace SQL dotazu do databaze. Diky teto optimalizaci by se melo snizit zatizeni systemu a zrychlit nacitani stranek
- v menu "Uzivatele / Kontakty" je v menu "Podrobnosti" pridan novy filtr "Vracena smlouva", ktery zobrazi klienty, kteri maji vracenou smlouvu ( zaznamenano v karte
  klienta v polozce "Vracena smlouva" )
- upravena hlavicka routeru v menu "Routery" pro lepsi prehlednost. Logo bylo posunuto do praveho horniho rohu a ikony zaradkovany pod nej. Tim vznikl prostor pro
  dlouhe nazvy routeru, QOS atd.
- ve vypisu wifi klientu na pripojnych bodech je nyni moznost kliknout na jmeno klienta a dostat se tak do jeho karty. Take je moznost kliknout na IP adresu klienta
  a tim otevrit odkaz v novem okne
- system nove zaznamenava reboot routeru ( napriklad z duvodu vypadku elektriny ). Rebooty routeru jsou zaznamenany v menu "Statistiky / Logger" popup menu
  "Udalosti routeru"
- v modulu "Dealer" je mozne zadavat castky na 4 desetinna mista
- pridano "strankovani" v menu "Statistiky / IP adresy"
- nove v hromadnem emailu, SMS ( menu Ostatni / Hromadne ) je moznost vyuzit filter "Aktivni sluzba". Tim je moznost zaslat hromadny email nebo SMS na vsechny klienty,
  kteri maji alespon jednu sluzbu vybraneho typu
- upraveno zobrazeni strankovani ( Kontakty, sluzby Internet, routery atd .... ). Zobrazeni poctu stranek mezi kterymi je mozne prepinat bylo upraveno, takze seznam
  moznych stranek je prehlednejsi a navigace je jednodussi
- pridana ikona stavu "Notifikace pres nagios" do hlavicky switche v menu "routery" a v menu "Routery / Router status / Switche"
- nove je mozne v menu "Nastaveni / Syst. nastaveni / Uziv. rozhrani" klicem "ui_enable_authorized_requests_form" vypnout moznost zasilani autorizovanych pozadavku
  z Uzivatelskeho rozhrani
- v menu "Nastaveni / Switche" je zobrazen sloupec "pocet", ktery udava na kolika switchich je sablona pouzita. Pokud je sablona pouzita u switche, tak ji neni
  mozne odstranit
- v menu "Statistiky / Stat. serveru / Emaily / Historie" je u kazdeho odeslaneho emailu zobrazeno messageID. Toto ID je predavane SMTP serverem pri odeslani a v
  pripade problemu s dorucenim emailu je mozne podle tohoto messageID email dohledat v logu SMTP serveru

FAKTURACE - ZMENA DPH OD LEDNA 2013
- vzhledem k tomu , ze od ledna 2013 dojde v CZ ke zmene DPH ( prozatim neni znama vyse DPH. Varianty jsou 17,5% nebo 21% ), takze pro lednovou fakturaci nutne provest
  nastaveni spravne vyse DPH a cen

        Fakturace / Nastaveni / Obecne - nastavit hodnotu "dph" na "17.5" (popr. "21")
        Nastaveni / Ciselniky / Material - nastavit cenu materialu
        Fakturace / Nastaveni / Upominky - nastavit cenu a sazbu za odeslani upominky

        Modul dealer
        Nastaveni / Administratori / Dealeri - nastavit DPH u dealera

        Pokud je pouzito:
        cena_dph_typ = 0 (Ceny zadane v ISPadminu jsou ceny BEZ DPH)

        Pokud je potreba zachovat stejne ceny s DPH je potreba upravit ceny bez DPH u nasledujicich nastaveni
        Nastaveni / Tarify / Internet           - nastavit cenu tarifu
        Nastaveni / Tarify / CATV               - nastavit cenu tarifu
        Nastaveni / Tarify / DVBC               - nastavit cenu tarifu
        Nastaveni / Tarify / VOIP               - nastavit cenu tarifu
        Nastaveni / DVBC / Balicky              - nastavit cenu balicku sluzby
        Fakturace / Nastaveni / Typy plateb     - nastavit cenu za typ platby(postovne)
        Fakturace / Nastaveni / Sablony / Sablony faktur        - nastavit ceny v sablone
        Fakturace / Nastaveni / Sablony / Prubezne pol.         - nastavit ceny v sablone
        Fakturace / Nastaveni / Sablony / Obecna sluzba         - nastavit ceny v sablone

        Pokud je pouzito:
        cena_dph_typ = 1 (Ceny zadane v ISPadminu jsou ceny S DPH)
        v tomto pripade se prepocet ceny provede automaticky a cena s DPH zustane nezmenena. Zmeni se pouze cena bez DPH a koncovy zakaznik dostane fakturu
        ve stejne vysi jako v roce 2012

- pri prvni fakturaci v roce 2013 je take nutne nastavit novou cislenou radu. Pri vystaveni faktur je potreba prepsat VS napriklad na 20130001. Tim se automaticky
  vytvori nova cislelna rada pro rok 2013. Nova ciselna rada musi byt vyssi nez v predchozim roce, jinak se budou chybne vystavovat faktury, protoze se automaticky
  vzdy nabizi pri vystaveni faktur nevyssi VS + 1, coz v pripade, ze je novy VS nizzsi nez posledni VS vystavene faktury by zpusobilo vystaveni fakturu v jine
  cislene rade

ALERTY
- v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Obecne" klic "alert_counter" je mozne nastavit maximalni pocet opakovani zasilani notifikace na zadany alert. Nasledne se
  provede v pripade alertu zaslani zadaneho poctu notifikaci a opetovna notfikace se zasila az pri zmene stavu sledovane hodnoty

MIKROTIK
- v menu "Nastaveni / Syst. nastaveni / Mikrotik" je novy klic "mikrotik_limit_on_wifi". V pripade, ze je tento klic nastaven na hodnotu "1", tak se pri aktivnim
  wireless filteru ( wirelees access list ) propisuje i hodnota "ap-tx-limit" a "client-tx-limit". Do techto hodnot se propisuje maximalni rychlost, kterou ma
  klient zadanou v tarifu + rezerva 200 kbit. Timto se omezi rychlost primo na radiu a v pripade napriklad zavitrovaneho pocitace klient nezahlti cele AP
- provedena drobna optimalizaze zapisu Queue Tree
- nove se z routeru mikrotik vycita i comment uvedeny i interface. Tento comment se zobrazi i prisluzenho interface v menu "Routery". V commentech se nedpoporucuje
  pouzivat diakritku, protoze pri vycitani se diakritika nezobrazi spravne a comment ne necitelny

SMS - AUTOMAICKE ODESLANI PRI CHYBE
- v pripade, ze dojde pri odeslani SMS pres SMS branu k chybe ( napriklad nedostatek kreditu ). System se automaticky pokousi odeslat SMS opakovane kazdych 5 minut
- v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Obecne" je mozne nastavit klic "sms_failure_send_again". Vychozi hodnota je 100. Timto je aktivovano opetovne odesilani SMS
  v intervalu 100 x 5 minut. Pokud se nastavi klic na hodnotu "0", tak je automaticke odesilani SMS pri chybe odeslani SMS neaktivni
- nove je mozne si v menu "Ostatni / Nastroje - SMS chyby" zobrazit chybne SMS, ktere se nepodarilo odeslat. Dale je zde zobrazena posledni zachycena chyba a pocet
  pokusu odeslani. Je zde moznost jak jednotlive tak hromadne tyto SMS odstranit ze systemu a nebo se je preradit do fronty pro znovuodeslani

FLOWPRO - LOGOVANI PROVOZU
- pridan modul pro vycitani informaci pro spokupraci s produktem FlowPRO ( povinne logovani provozu ). Vice informacni na http://www.flowpro.eu
- nove system vycita informace o NAT zaznamech na routerech, ktere se pouzivaji v pripade potreby pro FlowPRO

SWITCHE
- provedena graficka optimalizace zobrazeni portu na switchi
- ve vychozim nastaveni se nezobrazuji grafy offline portu, po zakliknuti checkboxu "Zobrazit offline porty" se zobrazi grafy vsech portu
- pokud se na switchi zmeni stav portu, tak se akce provede online spustenym scriptem. Problem nastane pokud se switch restartuje. V tom pripade se pouzije nastaveni
  ze startup-configu a nastaveni ktere je v adminu se do switche nezapise.
  Nove se v cyklu vycitani prenosu snazi synchronizovat u "uzivatelskeho" switche povolene a zakazane porty, aby se uvedl do aktualinho stavu
- pri pridani aktivni sluzby klientovi se provadi kontrola duplicity IP adresy i s IP adresou switchu. Kontrola se provadi aby nebylo mozne klientovi pridelit IP
  adresu kterou ma prideleny switch.

PLANOVANI - PRIPOMENUTI UKOLU PRES SMS
- nove je mozne pri ukladani ukolu v planovani zvolit "Pripomenuti" ukolu technikovi v predem definovanem case pres zacatkem ukolu ( napr 30 minut ), ktere je
  realizovano pres SMS. Je tedy nutne mit zprovoznenou SMS branu pro zasilani SMS. Pote pri pridani nebo uprave ukolu je mozne vybrat( dole na strance ) z
  nadefinovanych moznosti, kdy se ma na ukol pripomenout. Pripomenuti se vztahuje na vsechny techniky, kteri jsou k tomuto ukolu svazani a maji vyplneny telefon
- pripomenuti je mozno aplikovat pouze na ukoly, ktere maji urceny cas ukolu. Na "Nespecifikovane" ukoly, ktere nemaji urceny presny cas zasilani upozorneni mozne
  neni.
- v pripade, ze je na ukol aplikovano pripomenuti, v prehledech ukolu (denni a tydenni) se objevi u ukolu v pravem hornim rohu ikonka a po najeti mysi na ni se zobrazi
  informace, na kdy je nastaveno pripomenuti
- SMS pro technika ma tvar: "Typ ukolu", "Cas zahajeni", "Jmeno uzivatele", "Adresa pripojky", "Mobil", a popis ( max. delka SMS 154 znaku, zbytek je orezan )

FAKTURACE - OPRAVNY DANOVY DOKLAD
- nove je mozne v karte klienta v menu "Fakturace" odstranit "Opravny danovy doklad" ( dobropis ). Pred odstranenim, ze je zobrazena chybova hlaska, ze odstranenim
  opravneho danoveho dokladu vznikne v ciselne rade faktur "dira" a je nutne s tim pocitat
- provedena zmena algoritmu vyhledavani VS pro vystavovany opraveny danovy doklad ( dobropis ). Pri vystaveni dobropisu se jako cislo dobropisu drive pouzil nejvyssi
  VS v dane fakturacni skupine +1, nyni bylo vystaveni dobropisu opraveno tak ze system vezme posledni VS posledni vystavene faktury pricte +1 a otestuje zda faktura
  s takovym VS v systemu existuje. Pokud neexistuje tak pod timto VS vystavi dobropis. Pokud existuje tak navysuje cislo o 1 tak dlouho dokud nenajde volne cislo.
  Timto systemem se vyplni volna mista v ciselne rade

FAKTURACE
- v menu "Fakturace / Prehledy / Pohledavky / Statistika" jsou zobrazeny pohledavky podle poctu dnu po splatnosti. Zde je zobrazen pocet faktur po splatnosti a celkova
  dluzna castka rozdelena podle obdobi ( 30 dnu po splatnosti, 30-90 dnu po splatnosti atd. ). Kliknutim na ikonu "lupa" je mozne zobrazit seznam klientu vcetne dluzne
  castky
- pri uprave neuhrazene faktury v karte klienta je mozne odstranit cely radek faktury kliknutim na ikonu "odstranit". Drive bylo nutne odstranit vsechny polozky na
  radku faktury, aby byl odstranen
- pokud fakturuji VOIP zpetne ( voip_offset je nastaven na -1 nebo -2 ) a u sluzby je nastaveno fakturovat samostatne, tak system datum zdanitelneho plneni u
  faktury nastavi na posledni den predchazejiciho mesice

GOOGLE MAPS
- v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Obecne" je nova promenna "googlemaps_time_for_response" Zde je mozne nastavit cas ve timeoutu google maps vterinach. Timto je
  mozne nastavuit cas na odpoved Google serveru. Nektere servery nestaci poslat Googlu data a ten nestihne vygenerovat vcas upravenou vrstvu. Projevovi se to tim, ze
  se vrstva zobrazila az po dalsim kliknuti. V pripade problemu se zobrazenim google map je tedy mozne tuto hodnotu zvysit

IT LOKALIZACE
- na fakturu pridan IBAN uctu klienta
        
        
        
        3.67 - 12.11.2012
        
        STABLE verze
- obsahuje zmeny z verze 3.67 beta1, 3.67 beta2 a 3.67 beta3


        
        
        
        3.67 beta3 - 5.11.2012
        
        NOVINKY
- nove system vycita jednou za hodinu NAT tabulku z routeru Mikrotik a Linux. Nasledne tyto infomace je mozne vyuzit ve spolupraci se systemem Flow PRO. Tento system
  je vyuziva pro ukladani informaci o prekladu adres ( NAT ), ktery je nutny dle zakona pro data retention
- v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Mikrotik" je novy klic "mikrotik_limit_on_wifi". Pokud je hodnota nastavena na 1, tak se  pri aktivnim "Wifi MAC filtru", ktery
  je mozne nastavit u kazdeho routeru Mikrotik, propisuji se tyto limity do wireless access-list "ap-tx-limit" a "client-tx-limit

        
        
        
        3.67 beta2 - 23.10.2012
        
        OPRAVY
- opravena chybka se zobrazovanim zalozky "Statistiky". Zalozku "Statistiky" muze nyni videt pouze "Masteradmin" a nebo administrator s opravnenim "Zalozka statistiky"
- opraveno zobrazovani podivnych scrollbaru, ktere se zobrazovali v Mozilla Firefox verze 16.0.1
- opravena chyba v Nagiosu souvisejici s tim, ze nove jiz emaily pro nagios chodi pres "Mail manager". Dochazelo k tomu, ze pokud zarizeni bylo offline, email z
  Nagiosu prisel spravne, ale pokud byl pouze spatny ping (service), email neprisel.

NOVINKY
- nove se v menu "Statistiky / Logger" popup menu "Udalosti routeru" zobrazuje take reboot routeru, ktery byl proveden nahodne napriklad pri vypadku el. napajeni.
  System nyni monitoruje uptime routeru a pokud dojde k rebootu, tak provede zaznam do loggeru
- v menu "Nastaveni / Systemove nastaveni / Zalohovani" je mozne nastavit, ktere casti zalohy (db, graph, ispadmin, atd...) se maji posilat na FTP server.

PROPOJENI SE SYSTEMEM FLOW PRO
- nove system monitoruje u routeru Mikrotik zmeny prekladu IP adres ( preklad privatnich IP adres na verejne ) v tabulce NAT. Tato fuknce je nutna pro pripadne
  nasazeni systemu Flow PRO, ktery resi "data renetion" ( logovani provozu ), ktere je nove opet povinne pro providery v CZ od 1.10.2012

        
        
        
        3.67 beta1 - 11.10.2012
        
        OPRAVY
- pokud v menu "Fakturace / Prehledy / Historie zmen" nebyl zadny zaznam, tak se zobrazila chyba SQL
- opravena chyba, kdy se v menu "Statistiky / Logger" pro serazeni vypisu podle udalosti zobrazila SQL chyba
- opravena chyba exportu fantur pro MONEY S3. Pokud se provedl export faktur, nasledne se vystavili nove faktury a provedl se opet export pouze novych faktur, tak se
  do exportu zaradili vsechny faktury a nikoli pouze nove vystavene faktury
- v pripade, ze je odstranen klient, ktery mel sluzbu VOIP a puvodni telefonni cislo je prideleno novemu klientovi, tak se v ve vypisu hovoru tomuto klientovi
  zobrazovali i telefonni hovory, kter byly uskutecnene jiz odstranenym klientem ( ktery mel telefonni cislo pridelene drive ). Nyni se zobrazuji klientovi pouze
  hovory, ktere patri tomuto klientovi, ktery hovor skutecne provedl
- v menu "Ostatni / Export  / Klienti se sluzbou CATV" jsou vyplneny i nazvy jednotlivych sloupcu v prehledu
- v menu "Statistiky / Logger / Historie smazanych sluzeb" ve sloupci "uzivatel" se chybne zobrazovalo jmeno. ( misto uzivatele ktery akci skutecne provedl se
  zobrazilo jmeno aktualne prihlaseneho uzivatele )
- opravena chyba v menu "Uzivatele / Klienti", kdy se seznam klientu chybne radil pokud se radilo podle sloupce bilance.
  Nyni razeni funguje spravne, ale razeni podle bilance muze trochu dele trvat, protoze vypocet bilacne je narocny predevsim pri vetsim poctu vystavenych faktur
- opravena chyba zobrazeni sloupcu ( posunuty popis ) v menu "Uzivatele / DVBC"

NOVINKY
- v karte klienta v menu "Aktivni sluzby" je nove zobrazena i "IP adresa koncoveho zarizeni" ( pokud je uvedena ). Na tuto IP admisu je mozne kliknout a spustit ping
  na toto zarizeni
- pridana notifikace o konci technicke podpory. 30 dni pred koncem se zobrazi informacni hlaska po prihlaseni uzivateli s opravneni "Master admin"
- pridana notifikace o minimalnim poctu volnych licenci. Pri poctu mensim nez 10 volnych licenci se zobrazi informacni hlaska po prihlaseni uzivateli s opravneni
  "Master admin"
- pri exportu klientu v menu "Ostatni / Export / Klienti" je pri exportu klientu pridan dalsi sloupec "Nezasilat Hromadny email". Zde je hodnota 1 pokud ma klient
  nastavene v karte klienta "Nezasilat hromadny email"
- pokud se pro odesilani SMS vyuziva portal sms-brana.org, tak nove veskere SMS notifikace zasilane pres NAGIOS se zasilaji primo pres tento portal
- nove se v karte klienta v menu "Aktivni sluzby" a v menu "statistika internetu" zobrazuji informace o Switchi a portu ( pokud je u klienta nastaven ). Pokud je
  u sluzby vybran switch, zobrazi se zde.
- v nastaveni routeru switche nebo zarizeni v polozce "Nadrazene zarizeni pro nagios" doslo k prehlednejsimu rozdeleni jednotlivych zarizeni v popup menu "zarizeni"
- menu "Statistiky / Seznam vysilacu" je rozsiren o dalsi polozky ( typ anteny, dosah, azimut atd. )

ALERTY
- nove implementovam system upozorneni na zmeny hodnot signalu, cpu atd. Na zaklade definovane akce ( prekroceni minimalni nebo maximalni hodnoty ) system zasle
  definovane upozornani pres email nebo SMS
- v menu "Nastaveni / Alerty" je mozne provadet spravu a nastaveni vsech alertu, ktere system hlida. Zde je mozne pridavat nove defaultni alerty - to jsou upozorneni
  na konkretni typ zarizeni a jemu odpovidajici vlastnost. Zatim je zapracovano hlidani nasledujicich hodnot
                ping - TTL,LOSS
                wifi - SNR,PWR(MIkrotik,UBNT)
                Canopy - Jitter,RSSI,Signal
                Mikrotik - CPU,Teplota, Napeti, RAM, HDD
- defaultni hodnota se uplatnuje pro vsechna zarizeni daneho typu, pokud neni u konkretniho zarizeni nastaveno jinak. Tato hodnota se v menu jen zobrazi a je ji mozne
  editovat ne vsak pridavat. Pridavat se da pouze pres konkretni graf dane sledovane vlastnosti. Pri pridavani se zadava minimalni a maximalni hodnota, pokud ji
  pozadujeme a logicky operator spojujici tyto dve hodnoty. Vysledny definicni obor teto relace se zobrazi na hodnotove ose - cervene pole urcuje obor hodnot kde
  dojde k akci odeslani varovani na prekrocenou mez hodnoty. Je mozne zadavat delku casove useku ,ktera se pouzije pro vypocet prumerne hodnoty vyctenych dat zpetne.
  Tato hodnota se pak pouzije jako referencni pro porovnani s nastavenymi hodnotami. Upozorneni se pak posle na definovane skupiny stejne jako skupiny kontaktu
  definovane pro Nagios ( menu "Nastaveni / Ciselniky / Nagios" ). Pro predmet a telo zpravy je mozne vyuzit definovanych promennych pro zprehledneni e-mailu nebo SMS.
  Vsechny Alerty se odesilaji pres mail-manager, takze se spravuji pres frontu ( frontu je mozne zobrazit v menu "Statistiky / Emaily" ). Tyto notifikace maji
  nejvyssi prioritu, takze se zasilaji jako prvni
- pri pridani kazdeho noveho alertu je nutne zadat zakladni udaje jako je nazev alertu , oznamovana udalost , hlidany cas , nastaveni minimalni a maximalni hodnoty
  vcetne logickeho operatoru, skupiny kontaktu pro zasilani oznameni ( email, SMS ) a text oznameni, kde je mozne pouzit promenne ( seznam promennych je zobrazen dole
  na konci stranky ). Hodnota "hlidany cas" urcuje po jakou dobu musi byt hodnota v nastavenem rozmeni, aby se odeslalo oznameni alertu. V praxi napriklad, pokud mame
  nastaveno zasilani alertu u wifi signalu pri poklesu signalu pod 15 dBm, tak hodnota "hlidany cas" urcuje jak dlouho musi byt hodnota pod urovni 15 dBm, aby se
  alert odeslal
- v pripade potreby budou v dalsich verzich systemu pridavany dalsi alerty

MIKROTIK - HROMADNY PRIKAZ
- pridana moznost spusteni definovaneho scriptu ( seznam prikazu ) na routerech mikrotik. Tento script je mozne spustit bud na skupine roputeru a nebo na jednotlivem
  routeru. Z duvodu bezpecnosti je pro spusteni scriptu pozadovano zadani "SuperAdmin" hesla, ktere js soucasti licencniho klice a bude sdeleno na vyzadani pouze
  jednateli firmy. Toto opatreni je nutne z duvodu zabezpeceni, aby nedoslo k tomu, ze technik spusti ( umyslne nebo neumyslne ) "vadny" script a tim napriklad shodi
  cast site. Pro ziskani hesla kontaktujte nasi technickou podporu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
- v menu "Ostatni / Nastroje / Mikrotik skript" je moznost si nadefinovat jednotlive davky pro spusteni na Mikrotik routerch
  Pri spousteni ( kliknutim na odkaz "spustit script" ) se zobrazi spusteny skript, dale je mozno si vybrat routery podle IP, ID, lokality, skupin nebo take na
  vsechny routery. Vzdy se musi jednat o router ktery je aktivni, neni v rezimu "Pouze monitorovani" a musi to byt router typu Mikrotik. Pote je nutne znat
  "SuperAdmin" heslo, ktere je soucasti licencniho klice
 - V menu "Ostatni / Nastroje / Mikrotik skript" je take u kazdeho skriptu ikonka "Historie". Tato historie se vztahuje vzdy k danemu skriptu a zobrazi se zde vstupy
  (tucny text a na sedem pozadi ) a vystupy ( ostatni text ) ze spustenych prikazu a nebo vystup z prihlaseni na Mikrotik (error nepovedeneho prihlaseni, spatne heslo)
- prikazy se provadeji pres SSH ( nikoli pres API )

MIKROTIK - ADDRESS LIST PRO PRESMEROVANI NEPLATICU
- v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Mikrotik" je klic "mikrotik_nat_disable_users". Tento klic existoval jiz drive a pouze zapinal nebo vypinel pozastaveni
  neplaticu a nabyvat hodnotu 0 nebo 1
- nove ma tento klic rozsirenou funkci a je mozne aktivovat presmerovani neplaticu a to nasledovne
  0 - nepouziva se presmerovani na informacni stranky pro pozastavene klienty
  1 - dosavadni zpusob ( vytvori se 3 pravidla v tabulce firewall NAT se zdrojovou adresou pozastaveneho klienta a portem info page kam se ma presmerovat) - po updatu
      se nic nemeni a zustava tato volba nastavena
  2 - pro kazdou aktivni "Info Page" se vytvori trojice pravidel pro presmerovani klientu, kde neni udana zdrojova adresa, ale berou se IP z nove vytvoreneho
      address-listu dle konkretni "Info Page". Presmerovani v ramci "nepovolenych sluzeb" se v tomto pripade provadi na adresu 127.0.0.1 - drive to byla IP adresa
      pozastaveneho klienta
  3 - pro kazdeho pozastaveneho klienta se vytvori JEN zanam do address-listu s nazvem odpovidajici konkretni "Info Page". Tento address-list se dale muze vyuzit v
      individualnim reseni NAT pravidel. ( NAT pravidla se nevytvari ). POZOR: Jelikoz se pro spravu pravidel v Mikrotiku vyuziva pojmenovani pravidel s obsahem slova
      "ispadmin" , tak pro vlastni pravidla nepojmenovavejte ( commnet ) s vyuzitim slova "ispadmin", doslo by k jejich automatickemu vymazani.


FAKTURACE
- opravena chyba, kdy se v pripade nastaveni predkontace u sluzby ( menu "Nastaveni / Aktivni sluzby" ) tato predkontace neulozila do databaze
- Ve verzi 3.54 beta2 byla pridana moznost importu automatickych vypisu banky z adresare /data/support/ispadmin/vypisy/autoload/ . Nove je mozne v tomto adresari
  vytvaret i podadresare a system provede automaticky import vypisu ze vsech techto podadresaru
- v menu "Fakturace / Prehledy / Historie zmen" je zobrazena historie provedenych zmen na fakturach

FAKTURACE - PODPORA DRUHE MENY
- v nekterych pripadech je nutne na fakturu uvadet take castku faktury v jine mene ( napriklad v USD ). Nove je tedy mozne pridat take druhou menu a kurz, kterym se
  cena prepocita castka faktury z primarni meny
- primarni mena je uvedena v menu "Fakturace / Nastaveni" klic "pouzivana_mena" ( toto nastaveni bylo jiz drive )
- pokud potrebujete pouzivat take druhou menu pro zobrazeni na fakture, tak je mozne v menu "Fakturace / Nastaveni" klic "secondary_currency". Zde je mozne nastavit
  menu ( USD, EUR ). Klicem "secondary_currency_course" je mozne nastavit prevodni kurz mezi primarni a sekundarni menou ( 1 primarni mena stoji napriklad 2,48
  sekundarni meny ). Aktualny kurz ( prepocet ) se zobrazuje primo v nastaveni techto promennych
- pokud je klic "secondary_currency" vyplnen, tak se na fakture zobrazi i castka v druhe mene

SWITCHE
- automaticke vycitani MAC adres a prirazovani portu switche ke sluzbe Internet nove ridi globalni promenna nastavena v menu Nastaveni / Ostatni klic
  "macfilter_getusermac_switch":
  0 - neprovadi se kontrola a vycitani novych MAC
  1 - vycitani novych MAC se provadi jen neni-li MAC zadana, prirazeni se provadi jen pokud uzivatel neni jeste na zadny port prirazen, stavajici prirazeni nemeni,
  i kdyz jej najde na jinem switchi).
- pokud je tato funkce zapnuta, pak se prohledava ARP tabulka na switchi (tento switch musi byt zarazen pod router, kde je klient rizen), a pokud nalezeny switch je
  typu "klientsky" a nalezeny port neni typu "uplink", pak se automaticky tento port a switch priradi k teto sluzbe. Podobne kdyz neni zadana MAC adresa u teto sluzby,
  priradi se automaticky nova vyctena MAC adresa k teto sluzbe. Pro switche "paterni" se automatika neprovadi, stejne tak pro porty "uplink".
- automacke prirazeni portu a switche, stejne tak i nacteni nove MAC klienta, se loguje do prislusnych sekci.
- nove se zobrazuje v karte klienta v menu "Aktivni sluzby" informace o nebezicich sluzbach z duvodu vypnuteho portu na switchi. Je-li port znovu zapnut, sluzba bude
  opet spustena (nejedna se o klasicka pozastaveni klienta).
- v zalozce Routery je u kazdeho switche mozne kliknout na ikonu grafu (ikona uplne napravo vedle grafickeho zobrazeni switche). Zde se zobrazi grafy pro vsechny
  porty na switchi. Kliknutim na denni graf se zobrazi graf tydenni, mesicni a rocni. Pokud na switchi neni zadny port nastaven jako "uplink port", tak se u switche
  zobrazi varovna hlaska. Je to z duvodu, aby se omylem nezakazal port na switchi, ktery je fyzicky jako uplink a tim by doslo k pozastaveni provozu na celem switchi.
  Doporucujeme mit na kazdem switchi alespon jeden port nastaven jako uplink. Nove je mozne nastavit switch jako "paterni" nebo "klientsky". Nastaveni je mozne
  provest v pop-up menu v editaci switche. Paterni switch je podbarven zelene a neni na nej mozne priradit zadneho klienta. V budoucnu bude mozne podle techto skupin
  switchu provadet ruzne akce.
- nove se loguji vsechny zmeny, ktere se na switchi provadeji. Loguje se provedena akce a jmeno administratora, ktery ji provedl. Seznam zmen je mozne zobrazit v menu
  Statistiky / Logger v pop-up menu Switche.

ZALOHOVANI
- nove je mozne nastavit start zalohovani na presne definovany cas, takze je mozne spusteni zalohovani optimalizovat dle potreby. Nastaveni se provadi vm meni
  "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Zalohovani". Pri nastaveni zalohy systemu v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Zalohy" je nova polozka "Cas zacatku zalohovani", kde
  je mozne nastavit presny cas spusteni zalohy

INFORMACNI STRANKY
- prepracovana grafika informacnich stranek, ktere se zobrazuji klientum ( nastaveni je v menu ""Nastaveni / Info page" )
- nove je mozne zobrazit nahled "Info page" primo z administracniho rozhrani. V menu "Nastaveni / Info Page" je vedle tlacitka "Ulozit" take tlacitko "Nahled".
  Kliknutim na toto tlacitko se zobrazi skutecny nahled stejne jako jej vidi i koncovy klient

PLANOVANI
- pokud si technik tiskne denni plan do PDF z menu "Planovani", tak se u klienta vytiskne i GPS souradnice ( pokud je uvedena )

EVIDENCE CATV PRIPOJEK
- v posledni verzi byla pridana evidence CATV pripojek. Nove je mozne v menu "Modemy / CATV pripojky" kazde pripojne misto ( dum ) vytisknout do PDF vcetne
  schematickeho umisteni rozvadecu na budove a take vcetne kompletniho seznamu klientu a historie pripojky ( klientu, kteri byli na zasuvce pripjeni drive )
        
        
        
        3.66 - 23.8.2012
        
        STABLE verze
- obsahuje zmeny z verze 3.66 beta1

        
        
        
        3.66 beta1 - 15.8.2012
        
        OPRAVY
- opravena chyba zobrazeni odpojenych uzivatelu v menu "Statistiky / Odpojeni uzivatele". Pri tisku seznamu uzivatelu do PDF se netiskli spravne odpojeni uzivatele.
  Pri pouziti filrtu v seznamu odpojenych uzivatelu se chybne predavali parametry a zobrazili se pripojeni uzivatele a nikoli odpojeni
- provedena optimalizace hromadneho generovani a odesilani faktur, kdy cela operace byla narocna na pamet a trvala pomerne dlouho
- opraven vypocet "celkove prodane konektivity", ktery se zobrazuje v menu "Nastaveni / Tarify". Puvodne se zde nezapocitavala agregace, takze pri lince napriklad
  1 Mbit/s s agregaci 1:10 se zde zapocital do celkove konektivity 1 Mbit misto 100kbit ( 1mbit / agregace ). Nyni je vypocet opraven
- opraven chybny import vypisu z banku pro UTF8 lokalizaci, kde se chybne provedlo prekodovani bankovniho vypisu zasilaneho emailem do UTF8
- opravena chyba tisku zalozky "Uzivatele kontakty" pri pouziti filtru. Nyni se filt aplikuje i na va vysledny PDF dokument, ktery je mozne tisknout
- v nastaveni tarifu pri pouziti "upload burst" bylo mozne zadat burst time na hodnotu 0. Tim se chybne propsali pravidla do routeru. Nyni se tato hodnota kontroluje
- opravena chyba v menu "Statistiky / Statistiky uzivatelu". Do statistik se nepropisovala informace o ubytku uzivatelu se sluzbou (sloupec "Odesli") v pripade,
  ze byl odstranen uzivatel. Pokud byla odstranena sluzba, tak se statistika zobrazovala spravne
- pokud nazev sluzby obsahovat znak  ( apostrof ), tak se v uzivatelskem rozhrani v nahledu sluzeb zobrazila chyba SQL dotazu

NOVINKY
- v menu "Ostatni / Export / Routery" je nove mozne exportovat seznam routeru vcetne podrobnosti do CSV. Z bezpecnostnich duvodu se zde neexportuji hesla k
  jednotlivym routerum
- v karte klienta v pripade, ze je oznacen checkbox "Automaticky pozstavit od", tak se provadi kontrola zda je datum u polozky "Fakturovat OD" nizsi nez u
  polozky "Automaticky pozastavit od"
- v karte klienta v menu "Informace" je mozne pridavat poznamky k jednotlivym klientum. Nove je mozne tuto poznamku oznacit jako soukromou. Pokud je poznamka oznacena
  jako soukroma, tak tuto poznamku vidi pouze autor a nebo administrator s opravnenim "Master admin"
- v karte kienta v menu "Dokumenty" je mozne pri pridani dokumentu oznacit tento dokument jako soukromy. Pokud je dokument oznacen jako soukromy tak jej vidi
  pouze autor a nebo administrator s opravnenim "Master admin"
- v menu "Statistiky / Odpojeni uzivatele" je mozne tridit podle sloupce "Odpojen"
- u kazdeho zarizeni ( v zalozce "Routery" ) je mozne nove nastavit oznamovani vypadku na "extra kontakty" podobne jako je to mozne v nastaveni routeru. Extra
  kontakty slouzi pro odesilani notifikaci na dalsi kontakty, ktere nejsou uvedeny v skupine pro oznamovani vypadku pro konkretni router nebo zarizeni
- v menu "Uzivatele / Internet" fulltext vyhledava i v mobilnim telefonnim cisle
- v menu "Uzivatele / Internet" se zobrazuje sloupec "pocet servisnich zasahu". Pokud se nejede mysi na tento pocet servisnich zasahu, tak se zobrazi prehledova
  tabulka ze seznamem vsech sevisnich ukolu klienta a neni tedy nutne zobrazit servisni zashy pres kartu klienta
- pokud nastane problem s overovanim plateb pro SuperCash ( napriklad zmena IP adresy ), tak se po prihlaseni so systemu zobrazi notifikace s informaci o problemu
  s overemi plateb pres SuperCash. Notifikace se zobrazi administratorum s opravneni "Master admin"
- v menu "Ostatni / VOIP Import" je move mozne importovat VOIP vypisy od operatora Slovanet
- v menu "Ostatni / Nastroje" je nova polozka "Klientske grafy". Zde je mozne odmazat historii klientskych grafu v pripade, ze nejsou potreba a tim snizit obsazeny
  prostor na disku. Odstraneni dat muze provadet pouze administrator s opravnenim "Master admin"
- v menu "Ostatni / Nastroje" je nova polozka "Hostorie emailu". Zde je mozne odebrat historii mailu rozdelenou do logickych bloku, pripadne odebrat historii emailu
  dle data. Odstraneni dat muze provadet pouze administrator s opravnenim "Master admin"
- v karte klienta "v nastaveni udaju je nove pole "GPS souradnice". Zde je mozne vyplnit GPS souradnice. Pokud se na mape "pretahne" poloha zakaznika na jinou GPS
  pozici, tak se automaticky tato poloha zobrazi na mape a ulozi do databaze
- v menu "Statistiky / Logger " v popup menu "Process manager" je mozne tridit data podle jednotlivych sloupcu
- v karte klienta v menu "Dokumenty" je mozne u kazdeho dokumentu nastavit priznak "Zobrazovat v UR". Pokud je tento priznak u dokumentu nastaven, tak se tento
  dokument zobrazi take v uzivatelskem rozhrani
- pri nastaveni routeru v zalozce Routery je u polozky "extra firewall" zobrazena ikona pro zobrazeni/skryti kompletni konfigurace extra firewallu. Toto nastaveni
  slouzi pouze pro usporu mista pri zobrazeni

FAKTURACE
- v menu "Fakturace / Preplatky / Preplatky" je nove zobrazen datum vzniku preplatku
- v menu "Fakturace / Banka/ Email" je mozne z popup menu vybrat den pro ktery se zobrazi vybrane zaznamy. Automaticky po zobrazeni teto zalozky se zobrazi vzdy
  aktualni den s prislusnymi zaznamy. V pripade potreby zobrazeni vsech zaznamu je mozne z popup menu vybrat polozku "Vsechny zaznamy" a tim se zobrazi zaznamy za
  cely mesic
- v menu "Fakturace / Banka/ Email" je mozne zobrazit pouze nezpracovane platby ( platby, ktere system nedokazal identifikovat jako bankovni vypis ) a platby
  nesparovane ( platby, ktere se nepodarilo sparovat napriklad z duvodu chybneho VS ). Nezpracovane a nesparovane platby se zobrazi kliknutim na prislusny popis
  vedle zobrazeni jednotlivych mesicu
- v menu "Fakturace / Nastaveni" je novy klic "Slozenka_tr_kod". Pokud je tento klic nastaven na hodnotu 1, takze na slozenku natiskne kod 114. Pokud je na slozence
  jiz tento kod predtisten ( vetsina pripadu v CZ ), tak je mozne tuto hodnotu nastavit na 0
- v menu "Fakturace / Prehledy / Historie zmen" je zobrazena historie zmen faktur vcetne fulltextoveho vyhledavani
- v nastaveni fakturacni skupiny ( menu "Fakturace / Nastaveni / Fakt. Skupiny") je mozne checkboxem oznacit zda se jedna o obcanske sdruzeni nebo "standardni"
  komercni spolecnost. Pokud je u fakturacni skupiny nastaveno, ze se jedna o obcanske zdruzeni, tak se na vystavene fakture nezobrazuji popisy jako
  "Faktura - danovy doklad", klientske cislo se zobrazje jako "clenske cislo" atd....

SWITCHE
- opravena chyba, kdy bylo mozne vypnout nebo zapnout port jakymkoli administratorem systemu. Nyni ma toto opravneni pouze administrator s opravneni "Master admin"
- v zalozce "Routery" je nyni mozne u kazdeho switche aktivovat tabulkove zobrazeni portu. Kliknutim na ikonu "Tabulkove zobrazeni", ktera je umistena u kazdeho
  switche pod popup menu "Parametry portu" ( prvni ikona ) se zobrazi pod switchem v tabulce vsechny porty vcetne detailnich parametru kazdeho portu
- nove se z portu vycita take interni popis, ktery je mozne na vetsine switchu pridat primo z terminalu. Nyni se tento interni popis nacita ze switche a zobrazi
  se po najeti na port ( v zalozce "Routery" ) jako "Popis portu"
- pro komunikaci se switchi se nyni pouziva pevne definovana SNMP sablona. Sablonu je mozne zobrazit v menu "Nastaveni / Ostatni / SNMP OID". Jedna se o sablonu
  "Default Switch". Tuto sablonu neni mozne upravit ( je mozne ji pouze zobrazit ). V pripade puziti switche, ktery pouziva nestandardni OID, tak je mozne tuto
  defaultni sablonu zkopirovat a z ni vytvorit vlastni, kde je mozne OID upravit ( "kliknutim na ikonu kopirovat v seznamu sablon" ). Nasledne je mozne tuto upravenou
  sablonu pouzit pro komunikaci se switchem
- moznosti pouziti vlastnich sablon vznikla moznost pouzit nespravny template pro switch. Z tohoto duvodu se loguji veskere chybove stavy switche. Pokud je rozpoznan
  nejaky chybovy stav, tak se u switche ( v zalozce Routery ) zobrazi zluta ikona vykricniku. Najetim mysi na tuto ikonu se zobrazi podrobny chybovy vypis komunikace
  se switchem

ODESILANI SMS z UZIVATELSKEHO ROZHRANI
- nyni je mozno v menu "Nastaveni / Syst. nastaveni / Uziv. rozhrani" omezit posilani SMS z UR na urcita telefonni cisla. K tomu slouzi v tomto menu 2 nove klice:
- "sms_gateway_phone_number_cannot_begin": definuje, jak NESMI telefonni cislo zacinat, jako oddelovac parametru lze pouzit tecku nebo strednik (napr.: 0609,+36,0034,)
- "sms_gateway_phone_number_must_begin": definuje, jak MUSI telefonni cislo zacinat, jako oddelovac parametru lze pouzit tecku nebo strednik (napr.: 777,776;773;602;608
)
- timto je mozne napriklad zakazat odesilani SMS do zahranici, nepo povolit odesilani pouze do urcite site

NAGIOS - nastaveni casoveho omezeni notifikace
- nove je mozne pri pouziti oznamovani vypadku pres NAGIOS nastavit take casove omezeni, kdy se notifikace odesila. Timto je mozne napriklad vypnout odesilani
  notifikacnich SMS v noci nebo o vikendu.
- v menu "Nastaveni / Ciselniky / Nagios" je mozne pri editaci kazde skupinu nastavit casovy plan odesilani notifikace. Pri editaci se zobrazi tabulka, kde je mozne
  oznacenim checboxu aktivovat notifikaci v urcity den a hodinu
- v levem hornim rohu tabulky je mozne kliknutim na odkaz "oznacit vse" a nebo "zrusit vse" hromadne nastavit vsechny checkboxy

SIPO PRO SLOVENSKO
- pridana podpora generovani a importovani zpetnych importu pro Slovenskou postu
- pro spravnou funkci provadeni uhrad pres SIPO je nutne v karte klienta v menu "informaace" u zakaznika nastavit typ uhrady na "SIPO". nasledne se zobrazi pole pro
  zadani SIPO cisla klienta, ktere se pouzije pro identifikaci klienta pro platby pres slovenskou postu
- v menu "Fakturace / Faktury" je ve slovenske lokalizaci u kazde fakturacni skupiny ( u kazdeho mesice ) zobrazena ikona pro ulozeni souboru pro slovenskou postu.
  Tento soubor obsahuje seznam prikazu pro provedeni uhrady od klientu pres SIPO. Tento soubor se zasila na slovenskou postu
- pokud slovenska posta provede uhrady, tak zpetne emailem zasila soubor, kde je uveden seznam klientu, ktery se provedla spravne uhrada. Tento soubor je mozne
  importovat v menu "Fakturace / Banka / SK posta". Timto se provede uhrada vystavenych faktur v systemu a v karte klienta jsou nasledne zobrazeny uhrady u
  jednotlivych faktur dle vypisu

MIKROTIK
- opravena chyba pri pozastavovani uzivatelu, kdy se v nekterych pripadech chybne vyhodnotila IP adresa uzivatele a uzivatel se nepozastavil
- opravena chyba pri prihlasovani techniku pres RADIUS do routeru Mikrotik. V nekterych pripadech se chybne zapsali do routeru skupiny s opravnenim pro prihlaseni
  a z toho duvodu nebylo mozne se na router pres overeni RADIUS prihlasit
- U nastaveni routeru Mikrotik ( v menu "Routery" ) je pri aktivovanem API mozne nastavit jiny port pro komunikaci nez defaultni port 8729. Po oznaceni checkboxu
  "pouzivat API" se zobrazi pole "API port", kde je mozne tento port nastavit
- v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Mikrotik" je novy klic "mikrotik_device_mac_firewall". pokud je nastaven na hodnotu 1, tak se na routerech Mikrotik v pripade,
  ze je aktivni MAC filter ( na urovni FW ), tak se do konfigurace routeru prida i omezeni na MAC a IP adresu zarizeni ( switche, AP ..... ). Je to ochrana proti
  pokusum klientu nastavit si IP adresu napriklad switche a dostat se tak do site poskytovatele. Nyni bude ve FW povolena pouze spravna IP a MAC adresa switche.
  V tomto pripade je nutne mit vsechny MAC adresy techto zarizeni spravne zadane v adminu, jinak nebude zarizeni dotupne. Pokud neznate MAC adresu tohoto zarizeni,
  tak staci ji v  systemu odstranit a system ji behem hodiny spravne nacte ( pokud je zarizeni online ). Hromadne odstraneni MAC adres zarizeni je mozne provest
  v zalozce "Routery" kliknutim na ikonu "MAC FILTER" v hlavicce konkretniho routeru

MIKROTIK - BANDWIDTH TEST
- nove pridana podpora testu propustnosti linek mezi routery Mikrotik. Nyni je mozne naplanovat test z kterehokoli mista site na ciloby router. Podle naplanovane
  ulohy se provede test a vysledek se ulozi do databaze a do grafu. Test linek pouziva v Mikrotiku integrovany "Bandwidth test" server a client.
- v menu "Routery / Router Status" je nova zalozka "BW test". Zde je mozne pridat novy naplanovany test. Pro pridani testu je nutne vyplnit parametry jako je delka
  testu, zdrojovy router, cilovy router, datum testu, opakovani testu ( napriklad kazdy den ), smer toku dat ( prichozi, odchozi a nebo obema smery ) a protokol.
  Podle teto naplanovane ulohy se provede test proputnosti linky a vysledek se zaznamena do databaze a do grafu. Nasledne je mozne zobrazit jednotlive vysledky
  testu kliknutim na lupu u naplanovaneho testu. Timto se zobrazi historie vsech dostupnych testu
- Naplanovany test provede test propustnosti linky, ale je potreba si uvedomit, ze do testu neni zapocitan aktualni provoz, ktery je na lince v dobe testu.
  To znamena, ze vyslena zobrazena propustnost linky je ve skutecnosti "Max. propustnost linky - aktualni provoz na lince v dobe testu"

MIKROTIK - WIFI SCAN
- nove pridana moznost provadet scan wifi pasma na kterekoli wifi antene. System k testu pouziva funki mikrotiku, ktera tento test umoznuje. Vysledkem testu je
  prehledne zobrazeni vyuziti wifi pasma na vsech dostupnych kanalech
- v menu "Routery / Router Status" je nova zalozka "WIFI scan"
- na teto strance je mozne vytvorit plan testu wifi. Pri vytvareni noveho planu pro test je nutne zadat udaje jako je router a wifi interface na kterem se bude
  provadet test.
- v zalozce "Routery" je u routeru Mikrotik u kazde wifi karty zobrazena ikona "Wifi status" ( vedle ikony pro zobrazeni grafu prenosu na tomto interface ).
  Kliknutim na tuto ikonu se automaticky nabidne provedeni "wifi scanu". Je mozne zadat delku testu a po potvrzeni se provede scan celeho pasma. Nasledne se
  graficky zobrazi obsazeni jednotlivych kanalu. Zde se zobrazi uroven sumu a "zaruseni" kanalu v procentech. Tento procentualni udaj je orientacni ( vraci mikrotik )
  a soucet vsech kanalu neni 100%
- vysledek wifi scanu je mozne zobrazit take v zalozce "Routery / Router status / Wifi status". Zde je graficke zobrazeni vyuziti wifi kanalu
- pokud se neoskenuji vsechny kanaly, tak je nutne zvysit cas provadeni testu
- v pripade spusteni wifi scanu jsou VSICH KLIENTI na danem interface ODPOJENI, tak je nutne s timto pocitat

MIKROTIK - OMEZENI RYCHLOSTI KLIENTA NA WIFI KARTE
- pokud je na routeru Mikroik aktivni wireless filter ( na urovni wifi karty ), tak se automaticky MAC adresy klientu pridavaji do wireless listu. Nove se jako dalsi
  parametr prida take omezeni max rychlosti klienta na urovni radia. Timto se omezi rychlost klienta podle tarifu a v pripade zavirovani klientskeho pocitace a
  odesilani velkeho mnozstvi dat od klienta se nepretizi cele AP, protoze toto omezeni zabrani prekroceni maximalni nastavene hodnoty
- ke kazde MAC adrese se prida parametr:
        ap-tx-limit = download (nebo burst podle toho co je vetsi) + 200kb/s jako rezerva
        client-tx-limit = upload (nebo burst_upload podle toho co je vetsi) + 200kb/s jako rezerva

LINUX ROUTERY - DHCP OPTION
- ve verzi 3.53 beta1 byla pridana moznost pridani DHCP option u kazdeho routeru v zalozce "Routovane site". tato volba slouzi k pridani vlastnich parametru pro
  DHCP server
- nove je pridana "globalni" DHCP option pro cely router. V editaci routeru ( typu "Linux flash router" ) pri povoleni DHCP ( prislusnym checkboxem ) je mozne
  vyplnit vlastni DHCP option. Opet slouzi pro pridani specialnich parametru pro DHCP ( napriklad pro nabootovani set top boxu ). Pri zpracovani konfigurace se
  nejdrive do DHCP serveru zapise tento globalni DHCP option a nasledne se zapise DHCP option uvedeny u jednotlivych routovanych siti definovanych na routeru
- zadani chybneho DHCP option muze zpusobit nefunknoct DHCP serveru na routeru !

SYSTEMOVE PROMENNE
- vzhledem k tomu, ze systemove promenne pouzivane na smlouvach byli prevazne v CZ, tak v zahranici s timto meli problemy. Nove jsou vsechny systemove promenne
  i ve verzi EN (k dispozici pro lokalizaci jinou nez CZ a SK). Kazdy typ ma svuj prefix pro prehlednost (CLI_ pro klienty, INT_ pro sluzbu internet a td). Pokud
  je tedy lokalizace jina nez CZ nebo SK, tak se v prehledu systemovych promennych pro smlouvy zobrazi promenne v EN.
- ve smlouvach je mozne pouzit jak CZ verze promennych, tak i EN verze. Nezalezi na tom, ktere promenne se pouziji. Na smlouvach budou spravne fungovat CZ i EN
  promenne bez ohledu na lokalizaci
- nove je mozne si doplnit systemove promenne podle potreby. V menu "Nastaveni / Smlouvy / Seznam syst. promennych" jsou dole "Doplnujici systemove promenne". Zde
  je mozno pridat vlastni promennou (napr. $EMAILS_STAT_ZASTUPCE$), muzete take zvolit prednastavenou hodnotu polozky. Pote v karte klienta, sekce
  "Doplnujici systemove promenne", se tato promenna zobrazi s preddefinovanou hodnotou a u kazdeho klienta je moznost tuto hodnotu zmenit podle potreby. Takto
  vytvorenou syst. promennou je mozno samozrejme propisovat ve smlouvach, emailech a SMS nebo je mozno to vyuzit jako novy sloupec pro ruzne doplnujici informace
  ke klientovi

SYSTEMOVY FIREWALL
- v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Zabezpeceni" je mozne nastavit vlastni firewall chranici server ISP admin
- v nekterych pripadech je potreba povolit nebo omezit i jiny port nez preddefinovany. Nyni je tedy mozne v nastaveni firewallu pridat i 5 vlastnich portu nebo
  rozsahu portu, ktere je mozne nasledne povolit nebo zakazat.
- v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Zabezpeceni" je nove polozka "Pridej port". Kliknutim na tento odkaz je mozne do systemoveho firewallu pridat vlastni port
  nebo rozsah portu. Do polozky port je mozne pridat vice portu oddelenych carkou.
- po ulozeni se v prehledu firewallu zobrazi tento definovany port jako dalsi sloupec a je mozne jej povolit nebo zakazat pro definovane adresni rozsahy podobje jako
  ostatni porty

CMTS
- nove jsou vsechny hesla v nastaveni headendu ( "password" a "enable_password" ) sifrovana a jiz se nezobrazuji v nastaveni headendu

CMTS - EVIDENCE KLIENTSKYCH ZASUVEK
- pridana evidece CATV zasuvek, ktere jednoznacne identifikuji fyzicky kabel, ktery vede do bytu klienta ( pokud je aktivni CATV modul )
- v menu "Nastaveni / Ciselniky / CATV pripojky". Zde je mozne pridat do systemu jednotlive budovy vcetne rozmisteni rozvadecu a poctu fyzickych kabelu v kazdem
  rozvadeci. Pri pridani nove budouvy je mozne vyplnit zakladni udaje jako adresa, pocet podlazi a poznamku. Pod temito udaji je umisten "obrazek" budovy a kolem
  tohoto obrazku je umisteno celkem 7 poli do kterych je mozne vyplnit cislo rozvadece. Timto je zaevidovano jake cislo rozvadece a ve ktere casti budovy je rovadec
  umisten
- nasledne je zobrazen seznam evidovanych budov. Kliknutim na ikonu lupy se zobrazi detailni rozlozeni jednotlivych rozvadecu vcetne vsech zasuvek v budove.
  Automaticky se u kazdeho rozvadece zobrazi pripravena pole pro zadani cisla zasuvky pro kazdy fyzicky kabel. U kazdeho rozvadece se zobrazi pocet poli, ktery se
  rovna poctu podlazi zadanem v predchozim kroku. V praxi vede vetsinou jeden kabel do kazdeho podlazi, takze v jednom rozvadeni nemuze byt vice kabelu nez podlazi.
  Timto je dokonceno zadani cisel zasubek pro konkretni budovu
- v karte klienta v menu "Informace" je pro pridavani nebo editaci uzivatele nova polozka "CATV pripojka". Zde je mozne interaktivne vybrat cislo zasuvky. Vyber
  probiha tak, ze vybere mesto, ulice, cislo popisne, rozvadec. Nakonec se zobrazi cisla zasuvek, ktera jsou definovana v ciselniku. Timto je prirazene konkretni
  cislo zasuvky .
- v menu "Nastaveni / Ciselniky / CATV pripojky" pri kliknuti na ikonu "lupa" se zobrazi schema CATV zasuvek v budove. Pokud je cislo zasuvky pridelene klientovi,
  tak se zobrazi jmeno klienta vedle cisla zasuvky. Kliknutim na jmeno klienta se zobrazi historie vyuziti zasuvky


        
        
        
        3.65 - 19.6.2012
        
        STABLE verze
- obsahuje zmeny z verze 3.65 beta1

        
        
        
        3.65 beta1 - 11.6.2012
        
        OPRAVY
- opraveny drobne chyby reportovane uzivateli
- opravena chyba pri fakturaci nadlimitnich dat. Na vystavene fakture byla uveden chybne pocet jednotek
- opravena chyba pri vystaveni samostatne faktury. Pokud byle definovany napriklad dve fakturacni skupiny, kde jedna byla platce DPH a druha neplatce DPH, tak
  v pripade, ze byla provedena pri vystaveni samostatne faktury z karty klienta zmena fakturacni skupiny, tak se na formulari nezobrazili spravne sloupce,
  ktere jsou platne pouze pro platce a nebo neplatce DPH
- opravena chyba pri generovani statistik ( v menu "Statistika / Stat. pripojeni" ) pri sestaveni statistikm VoIP. Take byly pridany dalsi informace provolanych
  minut a castlu rozdele pro pravnicke a fyzicke osoby
- opraveno zobrazeni klianta v Nagiosu. Pokud mel klient u sluzby Internet nastaveno "Oznamovat vypadky pro Nagios", tak se klient spravne na prehledove mape
  zobrazil, ale pokud byl klient pripojen pres dalsi zarizeni k routeru, tak se v mape zobrazilo pripojeni pro na router ( ke kteremu je sluzba pripojen ) a
  nikoli k zarizeni, ktere bylo mezi routerem a klientem

NOVINKY
- v menu "Statistiky / Stat. serveru" je nova zalozka "Sluzby". Zde se zobrazuje stav jednotlivych sluzeb, ktere na serveru bezi ( MySQL, Postfix  ... )
  Pokud je sluzba na serveru spustena, tak se zobrazuje i cas, ktery je "spotrebovan" CPU
- pokud je zobrazen po update changelog, tak jsou vsechny odkazy changelogu smerovane na http://oldwiki.ispadmin.eu
- v menu "Uzivatele / Kontaky" je v popup menu "Podrobnosti" mozne zobrazit klienty, kteri maji smlouvu na dobu neurcitou, pripadne na dobu urcitou
- v zalozce routery odkazy v horni casti stranky ( "Ping na vsechna zarizeni", "CPU vsech routeru" ... ) jsou nyni zavisle na nastavenem filtru zobrazeni
  v polozce "Hledej". Pokud je nastaven nejaky vyberovy filtr, tak pri kliknuti napriklad na zobrazeni "CPU vsech routeru" se zobrazi pouze CPU vybranych
  routeru
- pri odstranovani klienta nyni probehnou 2 nove kontroly:
        - kontrola jestli ma klient nejaky nedoplatek. Pokud ano, vypise se na obrazovku hlaska s informaci, ze ma klient zapornou bilanci faktur
        - kontrola jestli ma klient splnenou minimalni dobu uvazku. V pripade, ze nema, vypise se hlaska na s nazvem sluzby, cislem smlouvy a
          datem trvani uvazku
  Obe tyto kontroly nemaji vliv na odstraneni klienta, ale slouzi pro upozorneni obsluhy v pripade ukonceni smlouvy zakaznika
- pri pridavani a zmene iptv boxu v karte klienta se nyni nabizeji volne IP adresy podle obsazenosti. Kliknutim na IP adresu se adresa prenese automaticky
  do pole IP adresa. Dale v routovanych sitich se zobrazuji volne a obsazene IP adresy temito uzivateli
- v menu "Statistiky / Stat. uzivatelu / Podle tarifu" jsou dulezita pole podbarvena barevne. Barevna legenda je uvedena na strance
- pri pridani a editaci aktivni sluzby Internet se nove zobrazuje popup menu "Lokalita". Vybranim dane polozky se vyberou v popup menu "Router" pouze routery
  patrici do vybrane lokality. Tim se zjednodusi vyber pri vetsim poctu routeru, ktere jsou rozdeleny do lokalit
- ve sluzbe internet je nove pole "Poznamka pro smlouvy". Zde je mozno ukladat text, ktery pote muzete propsat na smlouvu systemovou promennou "$CONTRACT_NOTE$"

NASTROJE
- pridana nova zalozka "Nastaveni / Nastroje"
- tato zalozka se zobrauje pouz administratorovi s opravnenim "Master admin"
- zde je mozne provadet vybrane hromadne akce a nastaveni :
 -- "Duplicitni MAC adresy"                     - provede kontrolu MAC adresa zadanych u klientu, zda se u techto klientu nevyskytuje stejna MAC adresa
 -- "Duplicitni MAC adresy v Access List"       - zobrazi nalezene duplicitni MAC adresy ve wireless access listu routeru Mikrotik
 -- "Zmena Routeru"                             - presunuti klientu, zarizeni, routovanych siti z jednoho routeru na druhy
 -- "Promazani loggeru"                         - umozni vymazani zaznamu z loggeru ( menu "Statistiky / Logger" ) dle vybraneho typu a data
 -- "phpMyAdmin"                                - phpMyAdmin je nyni defaultne zakazany a v pripade nutnosti primeho pristupu do databaze je nutne
                                                  jej nedrive povolit. Automaticky je opet phpMyAdmin zakazan jednu hodinu od povoleni
 -- "Zmena Tarifu"                              - umozni hromadnou zmenu tarifu u zakazniku
 -- "Prodleni Platby"                           - zobrazi klienty, kerym je zobrazovana hlaska o "Prodleni Platby"

HROMADNE AKCE
- v menu "Ostatni / Hromadne" je nova zalozka "Akce". Zde je mozne provadet hromadne zmeny uzivatelu ( Zmena fakturacni skupiny, stavu .... )
- na pripravene strance je mozne vybrat uzivatele, kterych se hromadna zmena tyka. Uzivatele je mozne vybrat dle nasledujicich kriterii: Fakturacni skupina,
  Skupina, Stav uzivatele a bilance. Jednotliva kriteria je mozne mezi sebou mozne kombinovat
- kliknutim na tlacitko "Pokracovat" se provede vyber uzivatelu dle zadanych kriterii
- pod zobrazenym seznamem uzivatelu je mozne zadat zmenu, ktera se u techto vybranych uzivatelu provede. Zmenit je mozne nasledujici polozky: Fakturacni skupina,
  Skupina uzivatele, Stav uzivatele, Typ platby, zasilani faktur emailem, zasilani faktur pozemni postou a zasilani upominek

MIKROTIK
- zvysen limit na maximalni pocet spojeni pres API. V nekterych pripadech se stavalo, ze system vyhodnotil prilis velky pocet spojeni na router jako
  chybu komunikace API

MIKROTIK - ZPRACOVANI MANGLE PRAVIDEL
- kompletne prepracovana prace s MANGLE pravidly diky kteremu by se mel zvysit vykon routeru pri vetsim mnozstvi paketu
- nove jsou vsechny pravidla MANGLE rozdeleny do skupin, takze kazdy paket nemusi prochazet vsechny pravidla, ktera jsou v routeru v MANGLE ulozena, ale
  paket v pripade, ze narazi na skupinu ( CHAIN ) pro ktery je urcen, tak potom prochazi pouze omezenou skupinu pravidel MANGLE
- nove jsou pravidla rozdelena v MANGLE do nekolika skupin. Zakladni skupiny jsou vytvorena automaticky nasledovne
  -- CHAIN "ispadmin_first_pre"  - PREROUTING  - aktualne se zde pridavaji pravidla pro automaticke upozorneni neplaticu ( Remind ). Prozatim se zde
      jina pravidla nepridavaji
  -- CHAIN "ispadmin_first_post" - POSTROUTING - tento taget je prozatim a volny a je mozne jej pouzit pro vlastni potrebu. Pokud potrebujete nejaka
      pravidla uplatnit v POSTROUTINGu, tak je mozne si vytvorit vlastni a pridat je do chainu "ispadmin_first_post". System tyto vase pravidla nijak
      neovlivni ani neprepise
  -- CHAIN "ispadmin_first_forward" - FORWARD - tento CHAIN slouzi prozatim k povoleni servisnich MAC adres, ktere jsou definovane v menu
      "Nastaveni / Administratori / Servisni MAC". Pro tyto servisni MAC je vytvoren prislusny adress list, kde jsou povolene MAC adresy uvedeny. Blizsi
      informace jsou uvedeny v changelogu 3.60 beta1
  -- CHAIN "ispadmin_group_pre" a "ispadmin_group_post" - tyto dva chainy slouzi k manglovani paketu pro prichozi a pro odchozi provoz pro jednotlive
      sluzby klientu. Kazdy tento chain se automaticku rozdeli do mensich skupin po blocich IP adres s maskou /26. Tim se vyrazne urychli prochazeni
      pravidel u routeru, kde je vetsi mnozstvi klientu, protoze kazdy paket projde predchozimi pravidly az se dostane k pravidlu "ispadmin_group_pre".
      Toto pravidlo se automaticky rozdeli ( podle IP adresy ) napriklad na CHAIN "ispadmin_group_pre_192.168.7.0" ( pocet podskupin je vzdy zavisly na rozsahu
      IP adres, ktere jsou na routeru nastaveny ). Nasledne kazdy paket, ktery prochazi routerem a ma zdrojovou IP adresu z rozsahu 192.168.7.0/26 prochazi
      pouze podskupinu nekolika pravidel z tohoto rozsahu ( magle v routeru pro ostatni rozsahy tento paket nezajimaji ) a nemusi prochazet napriklad
      tisice pravidel ( na vetsim routeru ). Tim by melo dojit k vyraznemu zrychleni zpracovani MANGLE fronty.
      Zakladni deleni podskupin je maskou /26. Toto deleni je mozne zmenit v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Mikrotik" klic "mikrotik_mangle_net_block".
      Zde je mozne nastavit masku v rozsahu /24 - /30. Toto rozdeleni je nutne zvazit podle poctu pouzitych siti na routeru
- v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Mikrotik" je novy klic "mikrotik_default_mangle_first". Zde je mozne pridat vlastni sadu pravidel MANGLE, ktere se
  zaradi na zacatek vsech pravidel MANGLE a aplikuji se jako prvni. Pravidla se zapisuji ve tvaru "/ip firewall mangle add ........". Kazde pravidlo se
  zapisuje na dalsi radek. Tyto pravidla se aplikuji na vsech routerech Mikrotik
- v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Mikrotik" je novy klic "mikrotik_default_mangle_last". Zde je mozne vlozit vlastni pravidla, ktera se zaradi nakonec
  vsech pravidel MANGLE a provedou se jako posledni v pripade, ze se neodchyti v zadnem predchozim ( neni vyuzita funkce passthrough ) pravidee. Syntaxe je
  stejna jako v pripade "mikrotik_default_mangle_first". Tyto pravidla se aplikuji na vsech routerech Mikrotik
- u kazeho routeru je monze definovat vlastni sadu MANGLE pravidel, ktere se provedou jako prvni pravidla a nebo jako posledni. Pri editaci routeru je k tomu
  pripravene pole "Uvodni mangle", ktery se provede jako prvni a "Zaverecny mangle, ktery se provede jako posledni"
- pri zapisu vsech pravidel je mozne pouzit vlastni komentare ke kazdemu pravidlu. Komentar musi zacinat znakem # . V praxi muze pravidlo s komentarem vypadat
  nasledovne "/ip firewall mangle add ........  # Muj komentar pravidla" a nebo jako novy radek zacinajici "# Muj komentar". Pri zpracovani jsou vsechny
  komentare pred zapisem do routeru odstraneny a slouzi pouze lepsi orientaci v pravidlech
- zpracovani pravidel jse nasledujici
        --- defaultni MANGLE pravidla aplikovane na vsechny routery  ( mikrotik_default_mangle_first )
        --- specialni MANGLE pravidla aplikovane na konkretni router
        --- CHAIN "ispadmin_first_pre"
        --- CHAIN "ispadmin_first_post"
        --- CHAIN "ispadmin_first_forward"
        --- CHAIN "ispadmin_group_pre"
                -- rozdeleni MANGLE pravidel podle zdrojove IP adresy a seskupeni do skupin
        --- CHAIN "ispadmin_group_post"
                -- rozdeleni MANGLE pravidel podle cilove IP adresy a seskupeni do skupin
        --- defaultni MANGLE pravidla aplikovana na vsechny routery
        --- specialni pravidla MANGLE aplikovana na konkretnim routeru

FAKTURACE
- v menu "Statistika / Logger" je nova polozka v popup menu "Historie odstranenych faktur". Zde se zaznamenava historie odstranenych faktur vcetne jmena
  administratora, ktery odstraneni faktury provedl, VS a castky faktury
- upraveno hromadne odesilani faktur. V predchozich verzich se hromadne odesilani faktur ( v menu "Fakturace / Faktury" ) provadelo tak, ze se nejdrive
  vsechny faktuy pripravili k odeslani a nasledne se odesilali. Priprava faktur na odesilani v pripade velkeho mnozstvi faktur ( radove tisice faktur )
  trvala i nekolik minut a v tomto obdobi se zdalo, ze system neprovadi zadnou akci. Nyni se faktury odesilaji tak, ze faktura vystavi, nasledne se odesle
  emailem a zobrazi se informace kteremu klientovi byla faktura odeslana. takto je videt aktualni postup odesilani faktur klientum. V pripade preruseni
  odesilani faktur je mozne kliknout na odeslani vsech faktur znovu, protoze se odeslnou pouze faktury, ktre nebyly odeslany klientovi ( nemaji priznak,
  ze byly uspesne odeslany )
- v karte klienta v detailu faktury je v prehledove tabulce zobrazeno jakym zpusobem byla faktura uhrazena ( polozka Uhrazeno ). Nyni se zde zobrazuje
  take informace jakym zpusobem byla faktura uhrazena ( hotove, parovanim z emailu, importem bankovniho vypisu nebo sparovani slozenek ze SK posty ).
  Kliknutim na odkaz se zobrazi konkretni email nebo bankovni vypis
- v menu "Fakturace / Banka / Import" je pridan novy typ importu pro "Slovenskou sporitelnu" ( SLSP ) . Jedna se o typ vypisu CC-clearing, ktery SLSP
  zasila emailem. Popis formatu vcetne prikladu je iveden po klinuti na informacni ikonu ( modra ikona vedle popup menu pro vyber importu )
- v nastaveni opraveni administratora ( "Nastaveni / Asministratori" ) je nove opravneni ( v sekci "Fakturace" ) "Zakazat editaci vystavenych faktur".
  V predchozich verzich v pripade, ze mel adminsitrator opravneni pro vystaveni faktur, tak mel automaticky i opravneni pro editaci techto vystavenych
  faktur. V nekterych pripadech je vsak potreba zakazat upravu jiz vystavenych. Pokud je opravneni "Zakazat editaci vystavenych faktur" nastaveni, tak
  adminsitrator nemuze zmenit jiz vystavenou fakturu
- v menu "Fakturace / Prehledy / Platby" je zobrazen detailni prehled vsech prijatych plateb ( hotovostnich , bezhotovostnich, platby slozenek atd .. )

FAKTURACE - VRACENI PREPLATKU V HOTOVOSTI
- ve verzi 3.64 byla pridana moznost vraceni preplatku v hotovosti.
- nove je pridana zalozka "Fakturace / Preplatky / Vraceno". Zde jsou zobrazeny vsechny preplatky, ktere byly vracene klientum vcetne rozlizeni, zda
  se jednalo o vraceni preplatku na bankovni ucet a nebo vraceni preplatku v hotovosti

SWITCHE
- v menu "Router / Router status" je nova zalozka "Switche". Zde jsou zobrazeny vsechny switche zadane v systemu a stav komunikace pres SNMP. Pokud je
  stav SNMP zobrazen cervene, tak system nedokaze komunikovat se switchem pres SNMP a je nutne zkontrolovat spravne nastaveni switche a SNMP comunity.
  Kazdy switch je mozne otestovat kliknutim na ikonu "test spojeni", ktera je umistena na prave strane vedle ikony editace switche. Zde se zobrazi
  detailni informace o komunikaci se switchem. Kliknutim na ikonu grafu se zobrazi detailni graf na jednotlive porty na switchi
- pokud je komunikace se swichem pres SNMP v poradku, tak se po najeti mysi na port zobrazi detailni informace o portu a take grafy prenosu na tento port
- v pripade, ze sablona, ktera je nastaven pro switch  ( menu "Nastaveni / Switche / Sablony" ) obsahuje vice nebo mene portu, nez je skutecne pres SNMP
  ze switche nacteno, tak se u switche zobrazi varovna hlaska s popisem chyby ( ikona "zluty vystrazny trojuhelnik" v prave casti switche v zalozce "Routery" )
- v editaci swithe je mozna nastavit zapojeni infrastruktury pro zobrazeni v Nagiosu a take je zde moznost nastaveni oznamovani vypadaku pres nagios podobne
  jako je tomu u routeru a zarizeni
- u kazdeho switche je mozne zadat GPS souradnice pro rychle urceni polohy

SWITCHE EDITACE PORTU
- v zobrazeni switche v zalozce "Routery" je u kazdeho switche ( pod popup menu "Parametry portu" ) ikona pro "Rucni editaci" portu.
- Kliknutim na tuto ikonu se switch prepne do rezimu "editace". V tomto pripade se zobrazi vsechny nactene porty pres SNMP ( vcetne console terminalu, VLAN
  a dalsich pripadnych specialnich portu ). Kazdy takto nacteny port je mozne oznacit a z popup menu vybrat, zda se ma port zobrazovat
- Toto rucni nastaveni portu je vhodne vyuzit v pripade, ze se nektere porty nezobrazuji spravne


SWITCHE - NASTAVENI PORTU
- pokud je komunikace se switchem pres SNMP funkcni, tak je mozne provadet nastaveni switche pres popu menu "Parametry portu", ktere je umisteno ka kazdem
  zobrazeni switche v zalozce "Routery" Vyberem z popup menu se provede vybrana akce na switchi. Pred vybranou akci je ve vetsine pripadu potreba vybrat
  jednotlive porty switche, kterych se akce bude tykat. Vyber portu se provede kliknutim na vybrany port na switchi. Po vyberu se tento port oznaci. Timto
  zpusobem je mozne oznacit libovolny pocet portu
- Na switchi je mozne provadet nasledujici akce
        -- Vyber
            - Lan Porty         - oznaci vsechny LAN porty na switchi
            - Uplink porty      - oznaci porty, ktere jsou nastavene jako "Uplink" ( porty, ktere jsou urcene k pripojeni do infrastruktury a nikoli pr klienty )
            - Zrus vyber        - zrusi vyber portu
        -- Zmena Stavu
            - Zapni porty       - provede zapnuti portu v pripade, ze jsou porty deaktivovany ( port je ve stavu offline )
            - Vypni porty       - provede vypnuti portu. V tomto pripade je veskera komunikace pres tento port zakazana. V pripade, ze je je port deaktivovan,
                                  tak je tento stav graficky zobrazen na portu ( cerveny krizek )
        -- Uplink
            - Nastav Uplink     - Nastavi port jako "Uplink". Pokud je nastaven port jako uplink, tak neni mozne k tomuto portu priradit zadneho uzivatele a
                                  port je vyhrazen pro pripojeni do infrastruktury site. Pokud je port nastaven jako uplink, tak je toto graficky zobrazeno na
                                  ikone portu
            - Zrus Uplink       - Zrusi nastaveni portu jako uplink
        -- Parovani portu
            - Sparovat port     - v nekerych pripadech je na switchi port "dvojity". To znamena, ze se jedna o kombinaci napriklad Etherenet portu a GBIC portu,
                                  kdy vsak muze byt pouzivan pouze jeden port ( neni mozne zarovem pouzit Etherenet port a GBIC port ). Nektere switche vsak pres
                                  SNMP vraci samostatne OID pro kazdy tento port zvlast a neni mozne rozlisit ktery port je aktialne popuzivan, tak je nutne toto
                                  nastavit manualne. Je nutne vybrat dva porty a kliknutim na volbu "Sparovat port" se provede sparovani portu, kdy se v systemu
                                  sice zobrazi graficky port 2x, ale oba porty maji stejne cislo a veskere informace se zobrazuji stejne pro tyto porty ( protoze
                                  ve skutecnosti se vzdy pouziva pouze jeden port ). Sparovat je mozne vzdy extra port s jakymkoli jinym potrem. Pri parovani portu
                                  se zobrazi vyskakovaci okno, kde je mozne vybrat, ktery port je "Master port". Toto je cislo portu do ktere je kabel fyzicky
                                  pripojen. Slave port je nasledne oznacen jako nevycteny a ma stejne cislo jako Master port
           - Zrusit Sparovani   - zrusi sparovani portu
        -- Poznamky k portum
           - pridat poznamku    - umozni zadat vlastni poznamku k jednotlivym portum. Tato poznamka se zobrazuje v informacnim boxu, ktery se zobrazi po najeti
                                  mysi na port. Poznamku k portu je take mozne zadat pri prirazeni klienta na urcity port switche ( v karte klienta )
- vice informaci se v nejblizsi dobe objevi i na http://oldwiki.ispadmin.eu

LOKALIZACE IT
- upraven import fakttur pro ucetni system DANEA. Pridan import VatCode, zobrazeni PaymentName, chyben se zobrazovat CompenyID a VATID


        
        
        
        3.64 - 9.5.2012
        
        STABLE verze
- obsahuje zmeny z verze 3.64 beta1 a 3.64 beta2

INFO
dne 9.5 rano od cca 8:00 do 12:00 CSOB CZ zasilala chybne informace o prijatych platbach emailem. V emailu byla chybna diakritika a diky tomu se platby
automaticky z emailu neparovali. Z tohoto duvodu je vhodne ( v pripade, ze pouzivate automaticke parovani plateb z emailu z CSOB ) chybne platby
zkontrolovat v menu "Fakturace / Banka / Email" a sparovat rucne.

        
        
        
        3.64 beta2 - 2.5.2012
        
        OPRAVY
- opraveno chybne kodovani odesilanych emailu v novych instalacich bezicich v kodovani UTF8
- v posledni verzi 3.64 beta1 byla provedena optimalizace propisovani pravidel pres API ( aby se nepouzivalo SSH ). V nekterych pripadech se u
  klientu, kteri meli typ uzivatele pppoe a tarif nastaven na "neuveden" se spravne nepropsal ppp secret
- opravena chyba propisovani DHCP leases v pripade pouziti pouze API komunikace


NOVINKY
- provedena optimalizace generovani konfigurace pro RADIUS. V predchozich verzich se pri uprave routeru ( nebo pridani noveho routeru ) provadelo
  automaticke generovani konfigurace pro RADIUS. Pri versim poctu routeru a klientu trvalo toto generovani konfiguraci i 30 sekund. Nove se generovani
  konfigurace pro RADIUS provede na "pozadi", takze zmena parametru routeru probehne okamzite
- v posledni verzi byla pridana podpora zobrazeni a komunikace se switchi. Nove se na kazdy port switche generuji take grafy prenosu. Grafy prenosu na
  porty je mozne zobrazit v zalozce routery klinutim na ikonu zobrazeni "grafu" na prave strane ( vedle zobrazeni nazvu switche )

        
        
        
        3.64 beta1 - 23.4.2012
        
        OPRAVY
- opraveny drobne chyby reportovane uzivateli
- spravne se nyni zobrazuje popis u jednotlivych ikon "vlajecky" na hlavnim panelu. Puvodne se zde zobrazovala chybna diakritika pro vyber jazyku
- upravena chyba odesilani emailu ze systemu, kdy se pri nastavenem kodovani UTF8 zobrazovala chybne diakritika u odesilanych mailu. Tato chyba se tykala
  pouze u nejnovejsich instalaci, kde je jiz kodovani nastaveno na UTF8
- opravena chyba, kdy se pri vystaveni samostatne faktury nezobrazovali nazvy predkontaci u jednotlivych polozek ( pokud byly predkontace pouzity )
- opravena chyba v menu "Statistiky / Data". Pri exportu do CSV se ve sloupci "Odeslana data"  a "Data celkem" zobrazovala hodnota 0
- opravena chyba, kdy nebylo mozne do fotogalerie u routeru pridat fotky, ktere mely priponu ( JPG, PNG, GIF a JPEG ) vekymi pismeny
- v "Zalozce routery / Vsechny"  v hlavicce routeru Microtik byla IP adresa jako odkaz, u ostatnich typu routeru (Ubiquiti, Canopy) byla pouze jako text.
  Nyni je ip adresa aktivni odkaz i routeru Ubiquiti a Canopy, takze klinutim na IP adresu routeru se otevre webove rozhrani routeru
- opravena chyba, kdy ze pri zobrazeni zalozky "Fakturace / Uhrady / Historie", tak se nezobrazil seznam uhrad za aktualni rok, ale za nejstarsi rok a
  bylo nutne kliknout na aktualni rok. Nyni se nastavi pri zobrazeni teto zalozky vzdy aktualni rok
- pokud doslo k prepojeni klienta ( se sluzbou WIFI ) z jednoho vysilace na druhy , uzivatel zustal ve statusu offline a graf wifi se nekreslil. Nyni je
  chyba opravena a automaticky pri prechodu z vysilace na druhy se klientovi kresli graf a spravne se u klienta zobrazuje.

NOVINKY
- V menu "Ostatni / Volne SMS" se pod textem, ktery se odesila pres SMS, zobrazuje i seznam vsech telefonich cisel vcetne jmena. Nyni tedy v pripade, ze
  se odesila SMS skupine techniku se pod odesilanou zpravou zobrazi seznam vsech kontaktu na ktere se sprava odesila
- v menu "Routery / Router status / Wifi klienti" se zobrazuje v hlavicce tabulku ( v pravo nahore ) ikona pro odstraneni vsech offline klientu. Klinutim na
  tuto ikonu se odtrani ze seznamu ( z databaze ) vsichni offline klienti dle vybraneho routeru
- V pripade odpovedi na odeslanou SMS ( pres pripojenou pres SMS branu ) je SMS dorucena na email ( toto jiz fungovalo drive ). Nove je v emailu, ktery se
  odesila doplnena informace o jmenu klienta a jeho klientskem cisle ( pokud je mozne jej podle telefonniho cisla zjistit )
- vytvoreny nove ikony NAGIOSu, ktere se zobrazuji v zalozce "Nagios / Status Map".
- v karte klienta v aktivni sluzbe se nyni zobrazuji take radky "SSID" a "SSID popis", ktere jsou nastaveny v pripojnych bodech u daneho routeru. Zobrazeni
  je take upraveno i v "Tisku nastaveni" v karte klienta
- pridana nova systemova promenna vazana na klienta $BILANCE_AFTER_DUE_DATE$, ktera vrati aktualni castku za neuhrazene faktury po splatnosti
- pridana nova promenna $ADMIN_EMAIL$, ktera vrati email prihlaseneho technika

FAKTURACE
- v karte klienta v menu "Informace" se nyni zobrazuje informace "Prumerny scoring" coz je zobrazeni prumerneho poctu dnu uhrady faktury. Hodnota se vypocita
  podle jednoducheho vzorce "scoring faktury / pocet uhrazenych faktur ) a tento udaj vyjadruje informaci jaka je prumerna splatnost faktur
- v menu "Fakturace / Prehledy / Fakturace" je mozne po rozklikniti zobrazeni vsech/uhrazenych/neuhrazenych faktur ulozit seznam faktur do PDF a nebo do CSV
  pro dalsi zpracovani
- v menu "Fakturace / Uhrady / Historie" se v seznamu uhrad zobrazuje take cislo klienta
- pokud je nastaven klic "vat_change" na hodnotu 1, tak je nove mozne pri vystaveni samostatne faktury zadat i sazbu DPH ( jinak se nastavuje automaticky ).
- v menu "Fakturace / Prehledy / Fakturace" je mozne zobrazit prehledy podle jednotlivych sluzeb ( predkontaci ). Nove se pod touto tabulkou zobrazuje take
  celkova rocni statistika podle jednotlivych sluzeb ( predkontaci )

FAKTURACE - VRACENI PREPLATKU V HOTOVOSTI
- nove pridana funkce vraceni preplatku v hotovosti. Puvodne bylo mozne vratit preplatek pouze na bankovni ucet
- nyni je mozne v karte klienta v menu "Fakturace", odkaz "Vratit preplatek" vybrat volbu, zda se preplatek vrati bezhotovostne na bankovni ucet a nebo hotove
  na pokladne.
- pokud je vybrana moznost vraceni preplatku hotove, tak se nabidne automaticky cislo dokladu, pod kterym se vystavi doklad. System si automaticky pamatuje
  posledni cislo v ciselne rade a automaticky nabidne prvni volne cislo dokladu
- po ulozeni se zobrazi vracene preplatky v seznamu dole. Zde je mozne u kazdeho preplatku vytisknout "Vydajovy pokladni doklad", ktery je mozne z PDF vytisknout
  na tiskarne. Vydajovy pokladni doklad je vyhotoven na strance ve dvou kopiich, kde jedna patri klientovi a druha poskytovateli. Na vydajoven dokladu je
  pripravene misto pro podpis klienta pri predani financni hotovosti

FAKTURACE - PENEZNI DENIK
- v menu "Fakturace / Penezni denik / Penezni denik" je nove pridan novy sloupec "Vlozil", kde je uvedeno jmeno administratora, ktery zaznam do systemu vlozil
- pridana dalsi zalozka "Fakturace / Penezni denik / Historie", kde jsou zobrazeny veskere zmeny, ktere jsou v peneznim deniku provedeny

STATISTIKA UZIVATELU
- v nastaveni typu uzivatele ( "Nastaveni / Ciselniky / Typ uzivatele" ) je moznost nastaveni noveho sloupce "Statistiky". Zde je mozne z popup menu
  vybrat z nabizenych moznosti "Wifi, Kabel, FTTH a FTTB". Podle techto typu se budou tvorit detailni statistiky uzivatelu.
- v menu "Statistiky / Statistika Uzivatelu/ Podle pripojeni" je kompletne prepracovana statistika uzivatelu. Zde je zobrazena detailni statistia podle
  typu pripojeni, ktere je definovano v menu "Nastaveni / Ciselniky / Typ uzivatele". Zobrazuji se zde informace o rychlosti pripojeni, pristustky / ubytky klientu,
  financi prehledy a mnoho daslich dulezitych informaci prehledne zobrazene za jednotlive mesice. Tato statistika je generovana posledni den v mesici, takze se
  zacne zobrazovat az v nasledujicim mesici
- v menu "Statistiky / Stat. uzivatelu / Podle tarifu" je souhrn vyctenych informaci podle typu tarifu. Informace se generuji kazdy den. U polozek "Firmy",
  "Uzivatele", "Download prodany", "Upload prodany", "Download na uzivatele","Upload na uzivatele", "Objem" a "Narust" je zobrazena  prumerna hodnota za mesic.
- tyto statistiky mohou slouzit jako podklad pro repoty zasilane CTU, protoze obsahuji vetsinu pozadovanych informaci

MAIL MANAGER
- kompletne prpracovano odesilani mailu ze systemu. Puvodne se emaily odesilaly ihned po odeslani emailu ze systemu. V pripade odesilani napriklad 2000 faktur toto
  vedlo k zatizeni systemu a predevsim k tomu, ze nektere cilove servery ( napriklad  seznam.cz ) zacaly emaily odmitat z duvodu prekroceni poctu odesilanych emailu.
  Nasledne se stavalo, ze se nektere emaily vratily jako nedorucene
- nyni se vsechny odesilane maily zaradi do "emailove fronty" a jsou odesilany postupne a take se provadi optimalizaci odesilani emailu podle cilove domeny, aby nedoslo
  k prekroceni limitu spojeni na jine smtp servery
- menu "Nastaveni / Syst. nastaveni / Obecne" klic "mail_manager_domain_queue" je mozno nastavit max. pocet emailu, ktere v jednom cyklu budou odeslany do jedne domeny.
  Defaultni hodnota po updatu je 10, tedy 1 x za 5 minut se do jedne domeny posle max. 10 emailu.
- kazdy email ma prednastavenou prioritu ( 1-3 ). Standardne se u emailu nastavuje priorite 2 ( normalni ). Pri odesilani emailu z karty klienta je mozne tuto prioritu
  nastavit
- v menu "Statistiky / Stat serveru / Emaily" jsou dve zalozky. V zalozce "Fronta" se zobrazuje aktualni stav emailu, ktere "cekaji" na odeslani. V zalozce "Historie"
  je zobrazena historie odesilani emailu. V historii emailu je mozne filtrovat emaily podle nekolika kriterii ( sekce, priorita ) a take fulltextem, ktery vyhledava
  i v tele emailu, takze je jednoduche dohledat potrebne emaily. Najetim mysi na radek historie se zobrazi detailni informace vcetne tela emailu

CMTS - detailni statistiky
- v menu "Modemy / Detail" je nova detailni statistika modemu s moznosti zobrazeni pripojenych modemu na jednotlive headendy
- ve statistice je mozne v popup menu vybrat headend. Po vybrani headendu se zobrazi instalovane DS a US. U kazdeho z nich je zobrazen checkbox a je mozne zobrazit
  klienty pripojene primo na urcity DS/US.
- Po vybrazeni headendu z popup menu se take zobrazi v dalsim popup menu dostupne mesta ve kterych jsou pripojeni klienti. Tyto mesta se zobrazi podle informace
  zadane v karte klienta a je mozne vybrat klienty pripojene pouze v urcitem meste. Do posledniho pole je mozne zadat nazev ulice a po potvrzeni vyberu se zobrazi
  pouze klienti pripojeni pouze v urcitem meste a na urcite ulici. Ulici funguje jako fulltext a je mozne zadat pouze cast ulice
- po vyberu se zobrazi seznam klientu vcetne detailnich informaci o signalu a aktualich prenosech
- nad zobrazenou tabulkou je umisten checkbox "Zobrazit grafy". Po oznaceni tohoto checkboxu se u kazdeho klienta zobrazi graf signalu modemu a graf prenesenych dat

UPOMINKY
- v menu "Fakturace / Nastaveni / Upominky" je nove mozne u upominky nastavit pocet dnu splatnosti OD - DO. Puvodne zde bylo mozne nastavit pouze presny pocet
  dnu po splanosti, kdy se upominka jednou zaslala klientovi. Nyni je moznost nastaveni rozsirena na interval, kdy se upominka bude odesilat. Pokud bude nastaven
  pocet dnu splatnosti OD - DO, tak se bude klientovi zasilat upominka kazdy den v tomto rozmeni. Pokud neni nastavena polozka pocet dnu splatnosti DO
  ( polozka je prazdna nebo ma hodnotu 0 ), tak se upominka odesle pouze jednou podle polozku pocet dnu splatnosi OD ( stejne jako se zasilali upominky drive )

UZIVATELSKE ROZHRANI
- pri prvnim prihlaseni klienta do Uzivatelskeho rozhrani je pozadovano zadani emailove adresy pro komunikaci. Tato funkce je dostupna jiz ve starsich verzich
  systemu. Nove je mozne klientovi pri vyplneni tohoto emailu ( pri prihlaseni, pokud nema email vyplnen ) umoznit zobrazeni checkboxu "Zasilat faktury emailem".
  Tento checkbox se zobrazi v pripade, ze je nastaven klic "ui_send_invoices_by_email" v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Uziv. Rozhrani" na hodnotu "1".
  V tomto pripade ma klient moznost moznost volby, zda si preje zasilat faktury emailem.

MIKROTIK
- provedena optimalizace komunikace. Pokud se na routeru aktivovana komunikace pres API, tak se system snazi veskera data ziskavat pres API a jiz neprovadi
  stazeni dat pres SSH ( ktere bylo v nekterych pripadech duplicitni a zbytecne ). Timto se zrychli komunikace s routerem v pripade pouziti API
- pokud se stane, ze se zdvoji nekere pravidlo, tak je nasledne automaticky odstraneno. Ke zdvojeni pravidlel obcas dochazi napriklad pri chybe na lince
- ve starsich verzich systemu bylo mozne na wifi interface v zalozce routery "Routery" zobrazit seznam vsech klientu vcetne grafu prenosu, wifi signalu ... Toto
  zobrazeni bylo dostupne pouze pro wifi interface routeru Mikrotik. Nyni je toto zobrazeni dostupne pro vsechny interface routeru Mikrotik. V zalozce routery je
  u kazdeho interface zobrazena ikona "kolacoveho grafu". kliknutim na tuto ikonu se zobrazi detailni informace o pripojenych uzivatelich k tomuto interface

ROUTERY - PRESMEROVANI PRAVIDEL FW A QUEUE TREE NA NADRAZENY ROUTER
- ve starsich verzich bylo mozne u routeru Mikrotik zmenit router na kterem se provadi shaping. Jedna se o popup menu "QOS provadet na routeru". V tomto pripade
  se vsak na "nadrazeny" router preneslo pouze QUEUE TREE, ale firewall a presmerovani neplaticu zustal na puvodnim routeru
- nyni je mozne na nadrazeny router take prenest firewall pravidla. V nastaveni routeru je checknox "Aplikovat pravidla firewalu" ( tento checkbox existoval i drive )
  Nove je vedle tohoto chekboxu zobrazene popup menu, kde je mozne vybrat na kterem routeru se maji firewall pravidla zapsat. Neni tedy problem zapsat pravidla
  QOS na jeden router a pravidla firewallu na druhy router. U pravidel firewallu je po update nastavena aplikace pravidel firewallu na "Lokalne", takze je zachovan
  puvodni stav
- U routeru typu Linux drive nebylo mozne preovadet QOS a firewall na jinem routeru, ale pravidla byly vzdy zapsana lokalne. Nyni je mozne u techto routeru presunout
  pravidla QOS a firewallu na nadrazeny router, ktery musi byt vsak typu Mikrotik. V praxi to znamena, ze v pripade pouziti linuxoveho routeru se provede zapis vsech
  pravidel na nadrazeny router typu Mikrotik a na lokalni Linux router se zadna pravidla propisovat nebudou

WIFI - KONTROLA NEPOVOLENYCH FREKVENCI
- nove implementovana kontrola "nepovolenyh" frekvenci na jednotlivych vysilacich
- v menu "Nastaveni / Syst. nastaveni / Obecne" je novy klic "check_5G_bands". Pokud je tento klic nastaven na hodnotu 1, tak se provadi kontrola frekvenci na
  routerech  ( tyto frekvence se automaticky stahuji do systemu z routeru ) a pokud je frekvence mimo rozsah 5500-5700 GHz, tak se po prihlaseni v zalozce routery
  zobrazi seznam technto routeru na kterych jsou nepovolene frekvence

SWITCH MANAGMENT
- zahajeny prace na implemenaci monitorvani a ovladani switchu
- v menu "Nastaveni" je nova zalozka "Switche". V teto zalozce je mozne pridavat a definovat jednotlive modely switchu. Jedna se o obecny model switche, kde je mozne
  zadat zakladni parametry.
  - nazev template
  - pocet portu - pocet portu na switch
  - pocet bloku - pocet jednotlivych "skupin" portu. Jedna se o rozdeleni portu na switchi. Napriklad 2 bloky po osmi portech
  - pocet rad   - pocet rad rozmisteni portu na switchi ( 1 nebo 2 rady ). Pokud jsou porty ve dvou radach je mozne jeste zadat cislovani portu ( v rade nebo
    po sloupcich )
  - extra porty - zde je mozne definovat extra porty na switchi vetsinou se jedna napriklad o gbic porty nebo gigabit ethernetove porty. Je mozne pridat az 4 tyto
    extra porty a urcit zda jsou v jedna rade nebo ve dvou radach
 podle nastaveni se zobrazi graficke rozlozeni jednotlivych portu vcetne cislovani
- v zalozce routery je v hlavicce routeru nova zalozka "Pridej switch". kliknutim a tuto zalozku je mozne pridat switch. Je nutne vyplnit zakladni udaje jako je nazev
  switche, ip adresa, snmp comunity ( nutna pro komunikaci se switchem ) a take je mozne vybrat sablonu switche z preddefinovaneho cisleniku.
- v karte klienta je mozne u sluzby Internet vybrate take switch, ktery je k danemu routeru prirazen. V praxi to znamena, ze po vybrani routeru, ke kteremu je klient
  pripojen se po vyberem routeru zobrazi dalsi popup menu "Switch" ( pokud je nejaky switch k routeru prirazen ). Po vyberu switche se zobrazi dostupne porty na
  switchi ( ktere jsou z tohoto switche automaticky nacteny ) a je mozne vybrat konkretni port ke ktermu se klient pripojen.
- System pravidlene ( kazdych 5 minut ) nacita data ze switche. Pokud je komunikace se switchem nefunkcni, tak se vsechny porty v zobrazeni switche v zalozce routery
  zobrazi sedou barvou. Pokud komunikace pres SNMP funguje spravne, tak se u kazdeho portu zobrazi zda je na portu link ( a port je tedy pripojen ) a take se u
  kazdeho portu zobrazi ikona zda je k portu prirazen klient. Najetim mysi na tento port se zobrazi detailni informace jako jmeno portu ( nactene ze switche ) jmeno
  klienta a dalsi informace

CENTRALNI SKLAD
- nove je v centralnim skladu na kazdem radku u zbozi ikonka "kosiku". Tim je mozne zbozi umistit do kosiku. Pokud je v kosiku nejake zbozi, objevi se vedle ikonky
  tisku PDF ikonka "priradit z kosiku". Tim je mozne zbozi v kosiku priradit stejnym zpusobem jako doposud. Tato moznost je vyhodna pri prirazovani vice polozek,
  ktere jsou napriklad na vice stranach centralniho skladu.
- v menu "Nastaveni / Syst. nastaveni / Centr.sklad" je moznost si zvolit, ktere polozky se propisi na smlouve za promennou $USER_GOODS$. Take je moznost si zvolit
  jejich poradi
        
        
        
        3.63 - 5.3.2012
        
        STABLE verze
- obsahuje zmeny z verze 3.63 beta1 a 3.63 beta2

        
        
        
        3.63 beta2 - 1.3.2012
        
        OPRAVY
- drobne opravy reportovane uzivateli
- u nekterych typu SMS bran (u ruznych vyrobcu) se stavalo, ze v pripade pokud na branu prisla SMS, ktera obsahovala ceske znaky nebo mela nektere znaky uplne
  nesmyslne, tak zustala ulozena v SMS brane, protoze byl problem s jejim vycteni do ISP admina a tudiz ani nebyla po vycteni (ke kteremu nedoslo) vymazana.
  Pokud na SMS branu prislo techto zprav vice, zaplnila se pamet a sms brana bud prestala SMS vycitat nebo prestala fungovat uplne. Nyni by mela byt prace s
  temito "specialnimi" SMS vyresena a plne funkcni
- opravena chyba, kdy pri v pripade, ze zakaznik zadal pri platbe do "zpravy pro prijemce" znak uvozovky, tak se neprovedlo parovani z emailu a zadne dalsi
  platby, ktere dorazili pozdeji se jiz nesparovali

NOVINKY
- nove se pri importu VOIP vypisu provadi kontrola, zda neni telefonni cislo zadano u vice sluzeb. Pokud system zjisti, ze je stejne telefonni cislo pridano
  u vice sluzeb, tak zobrazi tuto informaci v prehledove tabulce po prihlaseni
- pri odesilani volnych SMS z menu "Ostatni / Volne SMS" se pod textem, ktery se odesle jako SMS zobrazuji vsechny kontakty na ktere se SMS odesila. Pokud je
  tedy vybrana skupina adminsitratoru, kterym se SMS odesila, tak jsou zde zobrazena jmena techto adminsitratoru vcetne telefonnich cisel

FAKTURACE
- v pripade, ze je v systemu nadefinovan o vice fakturacnich skupin, tak se stava, ze klient zaplati na jinou fakturacni skupinu ( napriklad proto, ze ma ve
  svem internetovem bankovnictvi ulozen ucet pro platbu, ktery zistal s jinou fakturou z jine fakturacni skupiny ). Nyni je mozne pri parovani plateb z emailu
  provadet automatickou kontrolu zda platba prisla na ucet, ktery je uveden na fakture a zda neprisla na jinou fakturacni skupinu. Pokud je nalezena
  "chybna"platba, tak se automaticky nesparuje a platba zustane v nesparovanych platbach. Platbu je mozne vsak rucne sparovat dle potreby. Aby byla tato funkce
  aktivni, tak je potreba nastavit v menu "Fakturace / Nastaveni / Obecne" klic "matching_payment_by_account" na hodnotu "1". Kontorla probiha pouze pri parovani
  plateb z emailu.
- pokud se tiskne upominka ( nebo zasila emailem ), tak v pripde, ze se tiskne souhrna slozenka pro Slovenskou postu, tak se na tuto slozenku prida take carovy
  kod a  vsechny nalezitosti, ktere SK posta vyzaduje. Puvodne byly tyto udaje pouze na fakture a nikoli na souhrne slozence

MIKROTIK PPPOE
- nyni jo mozne u sluzby Internet v pripade nastaveneho "Typu uzivatele" ( popuop menu ) na PPPOE do polozky "Routovane site", pridat site, ktere se po navazani
  PPPOE naroutuji na klienta ( po pripoeni klienta se vytvori routovaci zaznamy )

ZALOHOVANI SYSTEMU
- maximalni pocet FULL zaloh je mozne nastavit na 8. Vice totiz script neumoznuje
- opraveno zalohovani ostatnich databazi nez databaze, kterou pouziva ISP admin. Nyni se zalohuje vsechny ostatni databaze kerektne
- pri selhani prenosu zalohy na FTP se zasle informace administratorovi, aby zkontroloval nastaveni FTP serveru

        
        
        
        3.63 beta1 - 24.2.2012
        
        OPRAVY
- drobne opravy reportovane uzivateli
- pokud se presouvala "Obecna sluzba" k jinemu klientovi, tak se nepresnuly vschny polozky. Chyba je nyni opravena
- opraveno nastaveni defaultnich sablon pro Nagios. Puvodne byla defaultni sablona nastavena chybne, takze se pri vyssim pingu odesilala sablona s informaci, ze
  Host xxx je UP misto informace o vyssim pingu
- v nahledu faktur pri hromadnem generovani faktur se zobrazila u "Prubeznych polozek" chybne cena s DPH a cena bez DPH. Faktura se vsak vystavila spravne.
  Nyni je i nahled ceny zobrazen spravne

NOVINKY
- v karte klienta v menu "Dokumenty" je mozne u jiz existujicich dokumentu upravit popis dokumentu ( kliknutim na ikonu editace dokumentu )
- pri odesilani vonych SMS ( menu "Ostatni / Volne SMS" ) je mozne odeslat SMS na urcitou skupinu administratoru. V tomto pripade se odesle hromadna SMS na
  vsechny administratory susyemu nalezici do urcite skupiny
- pokud je v nastaveni tarifu aktivovan "Casovy tarif" ( zmena rychlosti podle aktualniho casu ), tak je nyni mozne vyplnit pole
  "rychlsot pro propisovani do smlouvy". Nasledne se pri generovani smlouvy se pro propsani rychlosti tarifu pouzije toto pole jako rychlost tarofu pro
  upload a download
- v karte klienta v sekci "Poznamky" je nove tlacitko "Zobrazit smazane", kterym je moznost si zobrazit smazane poznamky. Zobrazi se kdo a kdy poznamku odstranil
- v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Zal. Internet" je novy klic "column_invoicing_from". pokud je nastaven na hodnotu "1", tak se v zalozce
  "Uzivatele / Internet" zobrazi i datum "Fakturovat od", ktery je uveden u sluzby
- je-li klient pozastaven zobrazi se v karte klienta v menu "Aktivni sluzby / Internet" pod textem "Sluzba pozastavena" cas a technik, ktery pozastaveni klienta
  nastavil. Je-li pozastavena automaticky, zobrazi se cas a misto jmena technika se zobrazi "system"

ADMINISTRATORI - SKUPINY
- nove je mozne definovat skupiny do ktere patri adminsitratori. Podle teto skupiny se v budoucnu budou nastavovat ruzna omezeni a filtry zobrazeni
- u menu "Nastaveni / Admisnitratori / Skupiny" je mozne definovat jednotlive skupiny administratoru
- u kazdeho administratora systemu je mozne nastavit do ktere skupiny patri

ADMINISTRATORI - OMEZENI NA FAKTURACNI SKUPINU
- nove je v systemu moznost zobrazit administratorum klienty nalezici do urcite fakturacni skupiny. Klienti, kteri jsou v jine fakturacni skupine administrator
  bez prislusneho opravneni nevidi. Adminsitrator s opravnenim "Masteradmin" vidi vzdy vsechny fakturacni skupiny
- v menu "Nastaveni / Administratori" je pri editaci na konci seznamu opravneni nova sekce "Povolene fakturacni skupiny". Zde je mozne nastavit, ktere fakturacni
  skupiny na administrator mit zobrazene
- nasledne se v zalozce "Uzivatele / Klienti" a "Uzivatele / Internet" zobrazi pouze klienti, kteri nalezi to teto fakturacni skupiny

FAKTURACE
- v karte klienta v menu "Fakturace / Prubezne polozky" je nyni mozne zadat sazbu DPH se kterou bude polozka fakturovana. Aby bylo mozne nastavit sazbu DPH, tak
  je nutne v nastaveni fakturace ( menu "Fakturace / Nastaveni" ) nastavit klic "vat_change" na hodnotu "1". V opacnem pripade neni mozne sazbu DPH zmenit a sazba
  se nastavi automaticky dle nastaveni systemu
- v karte klienta v menu "Fakturace" se v pripade uhrazene zalohove faktury podbarvi cislo radku "modre". Toto podbraveni cisla radku slouzi k rychlejsi orientaci
  a zobrazeni informace, ze danovy doklad byl vystaven na zaklade uhrady zalohove faktury
- v karte klienta v menu "Fakturace" je zobrazen graficky prehled aktivnich sluzeb a podbarvenymi policky za jednotlive mesice ( fakturovano, uhrazeno atd ). Pokud
  vsak mel klient vice sluzeb internet nebylo mozne v grafickem prehledu zjistit o kterou sluzbu se jedna. Nyni se v tomto prehledu u kazde sluzby zobrazi take
  nazev sluzby, ktery je mozne zadat pri vytvareni kazde sluzby. Pokud neni nazev uveden, takze zobrazi pouze popis napriklad "Obecna sluzba". U sluzby Internet se
  v tomto pripade zobrazi jako popis nazev tarifu
- v karte klienta v menu "Fakturace" je na leve strane legenda s grafickym zobrazenim zda se jedna o faktury uhrazene , neuhrazene, po splatnosti. Nyni je mozne na
  jednolive popisy legendy kliknout a tim se zobrazi napriklad pouze faktury neuhrazene nebo uhrazene po splatnosti atd.....
- v menu "Fakturace / Preplatky / Preplatky" a "Fakturace / Preplatky / Nedoplatky" je mozne zobraznenou sestavu ulozit do PDF
- v menu "Fakturace / Banka / Email" je nyni mozne v zaznamech fulltextove vyhledavat

FAKTURACE - REVERSE CHARGE
- od roku 2012 je mozne v Ceske republice uplatnovat tzv "tuzemnsky reverse charge" ( preneseni danove povinosti na odberatele ) u presne vyjmenovanych sluzeb
  ( napriklad instalace kabelovych rozvodu ). V tomto pripade je mozne pri rucnim vystaveni faktury nastavit u jednotlivych polozek "rezim reverse charge". V tomto
  pripade se na fakture zobrazi sazba DPH 20%, ale castka DPH je 0 CZK. Na fakture je take uvedena poznamka "V souladu s $ 92a zakona c. 235/2004 Sb., o dani z
  pridane hodnoty je vysi dane z pridane hodnoty povinen doplnit a priznat platce, pro ktereho je plneni uskutecneno". Tato poznamka je na fakture povinna
- aby bylo mozne tuto finkci vyuzivat, tak je nune v menu "Fakturace / Nastaveni / Obecne" nastavit klic "reverse_charge" na hodnotu "1".
- pokud je tato funkce aktivni, tak pri ystaveni samostatne faktury je monze u kazde polozky oznacit checkbox "reverse charge" a faktura je vystavena v tomto rezimu
- v menu "Fakturace / Prehledy / Reverse charge" jsou zobrazeny faktury, ktere jsou vystaveny v rezimu "reverse charge"
- poznamku, ktera se zobrazuje na fakture je mozne upavit v menu "Nastaveni / Fakturace / Obecne", klic "reverse_charge_note"

FAKTURACE - SPLATKOVY KALENDAR
- nove moznosti pro hromadne odesilani splatkovych kalendaru v menu "Fakturace / Prehledy / Splatkovy kalendar"
- moznost vybrat klienty podle skupiny, stavu a podrobnosti (osobni, firemni zakaznik, zakaznik s volbou Faktury pozemni postou)
- moznost si zvolit predmet a telo emailu ( vyuziti i sablon v ispadminu, propisovani systemovych promennych na klienta take umozneno )
- moznost ulozit splatkoy kalendar do dokumentu ( moznost vyplneni nazvu a popisu dokumentu ) - dokument bude zpristupnen v UR

ROUTERY
- pokud dojde k chybe komunikace s routerem, tak se nyni zobrazi v hlavicce routeru zobrazi prislusna ikona pro chybovy stav jednotlive pro SSH, API a SNMP, takze
  primo v hlavicce routeru je videt jaky komunikacni kanal s routerem je nefunkcni

PLANOVANI
- v menu "Planovani" je upraven kalendar, kde je mozne jednoduse zvolit mesic a rok z popup menu. To vyrazne urychli navigaci pri praci se starsimi zaznamy, kdy
  drive bylo nutne "preklikavat" se na prisluzny datum po jednotlivych mesicich
- v menu "Nastaveni / Syst. nastaveni / Planovani" je nova polozka "planning_auto_change_tasks". Kdyz je volba na hodnote "1", system ve 2:00 projde ukoly a
  nedokoncene ukoly z predchoziho dne presune na dnesni den. Jedna se pouze o ukoly, ktere jsou v case "nespecifikovano". Ukoly, ktere maji specifikovany cas
  se nepresunou

CENTRALNI SKLAD
- v menu "Routery" je nova zalozka "Zbozi ze skladu". Zalozka obsahuje informace, jake zbozi je umisteno na danem routeru. Je zde moznost priradit dalsi zbozi a
  take jej odstranit z routeru
- v menu "Nastaveni / Syst. nastaveni / Centralni sklad" je novy klic "central_store_adding_by_barcode". Timto lze zapnout/vypnout moznost pri pridavani zbozi
  vyhledavani udaju podle caroveho kodu. Je-li carovy kod uveden v ciselnikach, pri jeho vyplneni pri pridavani se automaticky doplni Typ, Druh, Popis a Zaruka zbozi
- v menu "Nastaveni / Ciselniky / Centralni sklad / Typy zbozi" lze zadat "popis" a ten se pote automaticky doplni pri pridavani zbozi nactenim caroveho kodu

MIKROTIK
- optimalizovana komunikace s routery Mikrotik pres API
- u verze mikrotiku 5.x byla pri vycitani grafu hodnota ACK nahrazena hodnotou DISTANCE, coz je vlatne prepoctena hodnota ACK na vzdalenost. Pri vycitani grafu
  wifi signalu u klienta se nyni zobrazuje i tato hodnota DISTANCE
- pri updatu routeru se nyni muzete setkat s tim, ze se ve vypisu zobrazi hlaseni: "Incomplete data (firewall filter) from Mikrotik" nebo
  "Incomplete data (mangle) from Mikrotik" atp. Jde o novou funkci, ktera kontroluje zda pri updatu routeru nedoslo k problemum pri prenosu pres ssh.
  Pokud k problemu dojde, ISPadmin ukonci spojenĂ­(update) s routerem, vypise v kterem kroku chyba v prenosu nastala a zkusi jej za 5 minut updatovat znovu

SMLOUVY
- odladena zalozka "Smlouvy" v karte klienta.
- pristup pro zapis do smluv (pridavani, mazani) maji administratori s pravem "sprava dokumentu" a uzivatel "masteradmin"
- nove se kazda zmena ve smlouvach loguje a historie je videt v menu "Statistiky / Logger / Smlouvy". Zaznamenava se pridani nove smlouvy, smazani smlouvy a take
  odeslani smlouvy emailem ( kdo, kdy, ID smlouvy, na jaky email, popripade chybova hlaska pri odeslani emailem )

WIKI ( "Ostatni / Wiki" )
- pri presouvani clanku do jine slozky bylo drive nutne nejdrive kliknout na ikonu presunuti clanku a potom teprve vybrat slozku pro presun. Nyni je mozne pri
  editaci clanku vybrat cilovou slozku pro presun primo z popup menu
- u kazde poznamky je nyni mozne vybrat skupinu take skupinu adminsitratoru pro kterou se bude tato poznamka zobrazovat. Skupinu administratoru je mozne nastavit
  v menu "Nastaveni / Administratori"

UPOMINKY
- v menu "Fakturace / Upominky / Generovat" -> detail upominky - nove sloupce "email" a "telefon". Dale je zde nove filtr pro vyber klientu "bez emailu",
  "bez telefonu" a "bez emailu a telefonu"
- v menu "Fakturace / Upominky / Generovat" lze kliknout na "pocet" -> zobrazi se sestava klientu s informacemi o poctu neuhrazenych faktur, pozastavenych sluzbach,
  smlouve, posledni platbe a bilanci. Sestava lze vytisknout v PDF
- v menu "Fakturace / Upominky / Generovat" -> odeslani pres SMS - novy sloupec "email" + moznost zobrazit klienty, kteri nemaji email a tem odeslat SMS
- v menu "Fakturace / Upominky / Generovat" je novy sloupec "Klienti bez emailu a telefonu". V PDF se zobrazi klienti, kteri nemaji vyplneny email ani telefon
  (napr. pro odeslani upominky postou)


SK SLOZENKA
- v posledni verzi byla pridana moznost tisku caroveho kodu pro SK postu. Nekteri provideri vsak maji jiz tento carovy kod na slozence predtisten a ISP admin jej
  tedy tiskul na slozenky podruhe. Nove byl pridan v menu "Fakturace / Nastaveni / Obecne" klic "invoice_sk_slozenka_kod". Pokud si tedy prejete tisknout carove
  kody z ISP admina, tak je nutne tuto hodntu nastavit na "1"

ES LOKALIZACE
- ve spanelske lokalizaci je mozne nastavit v menu "Fakturace / Nastaveni / Obecne" klic "dont_show_bank_information" na hodnotu "1". Pokud je tento klic nastaven,
  tak se na fakture nezobrazi cislo uctu, nazev banky, IBAN a BIC

HU LOKALIZACE
- V madarske lokalizaci je mozne pri tisku faktur vytisknout pouz jiz vytistene faktury. Pokud se oznaci checkbox "preskocit jiz vytisknute faktury", tak se zobrazi
  PDF s fakturami, ktere se jeste nevytiskly ( takze pouze nove, pozdeji vystavene faktury )

PL LOKALIZACE
- v menu "Fakturace / Banka" je nove tlacitko "XML import". Zde je mozne importovat polske banovni vypisy. Aby spravne import fungoval je nutne mit u klienta
  vyplnenou polozku "IDF" ( v karte klienta )

        
        
        
        3.62 - 6.2.2012
        
        STABLE VERZE
- jedna se o opravnou verzi, kdy bylo zjisteno, ze pokud se udela hromadna fakturace, tak v pripade, ze se na fakture uctuje postovne ( za zaslani faktury pozemni
  postou ) a nebo se fakturuje VoIP hovorne, tak se u techto polozek zobrazi chybne diakritika. Toto bylo zpusobeno predelanim vsech pdf do UTF8 kvuli podpore
  azbuky a na tyto polozky se zapomelo :-(
- Zadne jine upravy oproti verzi 3.61 nejsou aplikovany
        
        
        
        3.61 - 1.2.2012
        
        STABLE verze
- obsahuje zmeny z verze 3.61 beta1, 3.61 beta2 a 3.61 beta3

NOVIKY
- v karte klienta v menu "Dokumenty" je nyni mozne ukladat jakykoli typ dokumenu ( drive bylo omezeni pouze na nektet typy souboru )

        
        
        
        3.61.beta3 - 25.1.2012
        
        ORAVY
- drobne opravy reportovane uzivateli
- opravena chyba, kdy se na fakture v uzivatelskem rozhrani v pripade zobrazene slozenky na predvyplnene slozence zobrazovala chybna diakritika

UBNT
- pridana podpora firmware 5.5 ( spravne se zobrazuji prenosy interface a grafy wifi signalu )
- pridana podpora jednotek Rocket M5 GPS ( s integrovanym GPS modulem ). Pokud je tato jednotka instalovana a GPS modul je aktivni, tak system pri najeti mysi na
  nazev interface zobrazi take GPS souradnice a nadmorskou vysku nactenou z GPS modulu. Zobrazi se take pocet aktivnich satelitu, prijimajicich signal GPS.
  V headeru jednotky ( v zalozce routery ) se zobrazi ikona "GPS". Kliknutim na tuto ikonu se zobrazi poloha na mape

        
        
        
        3.61 beta2 - 19.1.2012
        
        OPRAVY
- opravena chyba zobrazeni faktry v uzivatelskem rozhrani. Chyba vznikla pouzitim nespravneho fontu pri generovani PDF

NOVINKY
- ve verzi 3.61 beta1 bylo kompletne zmeneno zalohovani systemu. Nyni se zalohuje do adresare /data/backup/incremental, ale puvodni zalohy ze starsi verze jsou
  ulozeny v adresari /data/backup/. Tyto zalohy vsak nejsou v zalozce "Ostatni / Zalohy" jiz videt. Mohlo by tedy dojit pri zalohovani k zaplneni disku, protoze
  stare zalohy jsou na disku stale ulozeny a zabiraji tedy prostor na disku. Nyni se pri prihlaseni uzivatele s opravenim "Masteradmin" v pripade, ze jsou nalezeny
  stare zalohy, tak se zobrazi zprava s informaci, ze je vhodne tyto zalohy odstranit. Pod touto informaci se zobrazena tabulka, kde jsou zobrazeny stare zalohy
  a je mozne je zde rovnou odstranit kliknuti na ikonu "krizek"

        
        
        
        3.61 beta1 - 17.1.2012
        
        OPRAVY
- pokud byl na UBNT aktivni MAC filter, tak u routeru UBNT byla v hlavicce routeru ( v zalozce "Routery" ) zobrazena ikona "MACFILTER", podobne jako u routeru
  Mikrotik. Kliknutim na tuto ikonu se zobrazi vsichni klienti, kteri jsou k teto jednotce pripojeni. U jednotek UBNT se vsak tito klienti nezobrazili.
  Nyni je chyba opravena

NOVINKY
- V nastaveni sluzby VoIP jsou nova pole pro zadani detailnejsich informaci o sluzbe VoIP. jedna se o pole "Portal login", "Portal password", "Firemni login",
  "Firemni password" a "Mesicni limit". Pro tyto pole jsou vytvoreny promenne, ktere je nahrazuji ve smlouvach. Promenne je mozne zobrazit v menu
  "Nastaveni / Smlouvy / Seznam systemovych promennych"
- v menu "Routery / Router status / Wifi spoje" se zobrazuji wifi spoje. Nove je mozne ze zobrazit i graf prenosu ma tomto spoji a take graf signalu na obou stranach
  tohoto spoje. Grafy je mozne zobrazit kliknutim na ikonu, ktera je umistena na konci radku u kazdeho spoje
- Nove je mozne aktivovat v "Uzivatelkem rozhrani" pro klienty funkci, kde si klient nastavi zda si preje zasilat "Hromadne emaily", ktere je mozne zasilat v
  menu "Ostatni / Hromadne / Email". Aktivace moznosti tohoto nastaveni ( zobrazeni chekboxu v UR ) je mozne provest v menu
  "Nastaveni / Syst. nastaveni / Uziv. rozhrani" klicem "tech_support_mass_email" na hodnotu "1"
  Zmena nastaveni zasilani / nezasilani mailu zakaznikem je logovana v historii zmen v karte klienta

MIKROTIK
- opravena chyba kdy v pripade pouziti servisni MAC ( menu "Nastaveni / Administratori / Servisni MAC" ) a neexesticujicim wireless interface na routeru Mikrotik se
  konfigurace nepropsala spravne
- zmenili jsme na zaklade ohlasu od provideru nastaveni povoleni nebo zakazani zobrazovani stranek "AUTOMATICE UPOZORNENI KLIENTU PRI NEUHRAZENE FAKTURE" pro
  uzivatele. Driv se v karte klienta po oznaceni chekboxu "nepozastavovat" nezobrazovala stranka, nyni je zde novy checkbox s volbou "Nezobrazovat stranku prodleni".
  Toto nastaveni umoznuje zobrazit stranku prodleni platby, ale zaroven napriklad nepozastavit uzivatele

FAKTURACE
- Pokud je faktura vystavena na nulovou castku ( napriklad pri rucni uprave, kdy se na fakturu prida napriklad minusova polozka ), tak je nyni mozne v detailu
  faktury tuto fakturu oznacit jako uhrazenou, aby se neposilaly upominky. V datilu faktury je mozne kliknout na odkaz "Oznacit fakturu jako uhrazenou". Timto se
  faktura uhradi. tato moznost je pouze u faktury, kde je castka k uhrade 0. V opacnem pripade neni tato moznost dostupna
- v detailu faktury v karte klietna se nyni v logu plateb ( umisteny pod detailem faktury ) se zobrazuje i datum uhrady ( napriklad pri castecne uhrade faktury ).
  Puvodne zde byl pouze datum kdy byla platba k fakture sparovana a nikoli skutecny datum uhrady

FAKTURACE PAROVANI PLATEB Z EMAILU Z VUB BANKY
- nove pridano automaticke parovani emailu z VUB BANKY. Nove je akceptovan format VUB, ktery se je zasilan pri prijate platbe na email. Detailni nastaveni
  automatickeho parovani z banky je popsano v changelogu verze 3.51
- akceptovan je format
        Na Vašom účte 2655572754 bola dĹ?a 16.12.2011 o 05:26:21 spracovaná transakcia v sume kredit 52,00 EUR. NovĂ˝ informatĂ­vny zostatok je 246,55 EUR.

        ÄŽalšie Ăşdaje o transakcii:
        Účet partnera: 20140015805012/200
        VS: 3034900002
        KS: 998
        SS: 6770000594
        Popis: SLOVENSKĂ? POĹ TA, A.S

        Všeobecná Ăşverová banka, a.s.


FAKTURACE - PENEZNI DENIK
- v minule verzi byla pridana funkce penezniho deniku ( "Fakturace / Penezni denik" ). Nove je zde moznost trideni zaznamu nastaveni filtru "Kategorie", "Skupina",
  "Prijem / Vydej". Tento filtr se uplatni i pri tisku zaznamu do PDF
- v seznamu prijatych / vydanych plateb se nad tabulkou ( v pravem hornim rohu ) zobrazuje celkovy soucet za vybranou sestavu
- v seznamu platem pridan novy sloupec "Mezisoucet", ktery zobrazuje mezisoucet u kazde polozky ( aktualni stav )
- pokud je prijata hotovostni platba pres pokladnu, tak ze pri prijmani platby zobrazen novy checkbox "Pridat do penezniho deniku". Po oznaceni tohoto checkboxu se
  platba zobrazi jako prijem v peneznim deniku
- v menu "Fakturace / Penezni denik / Souhrn" je prehled dle kategorri, fakturacni skupiny a mesice

FAKTURACE SK SLOZENKA
- na slovenske slozence typu "38" je nove zobrazen carovy kod, ktery Slovenska posta pozaduje

CHANGELOG
- upraveno zobrazeni changelogu po prvnim prihlaseni po uspesne provedenem update. Nyni se system snazi zobrazit changelog k aktualni verzi z wiki.ispadmin.eu, kde
  je tento changelog lepe graficky formatovan a jsou zde aktivni odkazu napriklad na odkazy na changelogy starsi verze
- v pripade jine lokaliazace nez CZ a SK se zobrazi changelog v anglictine ( pokud je dostupny )
- pokud neni dostupny changelog na wiki.ispadmin.eu, tak se zobrazi strandardni "neformatovany" changelog

RADIUS
- v menu "Nastaveni / Tarify / Radius" je mozne nastavit tarify pro klienty, kteri se overuji pres radius. Puvodne bylo nutne zadavat rucne atribut
  "Mikrotik-Rate-Limit", ktery zajistil spravne prideleni rychlosti klientovi. Nove se tento atribut vytvori automaticky podle udaju v nastaveni tarifu ( download,
  upload ... ). Pokud jiz je tento atribut zadan rucne, tak se prioritne pouzije a automaticky se nebude vytvaret

LOKALIZACE
- pridana kompletni RU ( Ruska ) a UA ( Ukrajinska ) lokalizace
- vzhledem k tomu, ze podminkou zobrazeni teto lokalizace je beh systemu v UTF8, tak je toto dostupne pouze na novych instalacich, ktere jiz jsou kodovane v UTF8
  U starsich vezi systemu neni mozne tuto lokalizaci nastavit, protoze databaze a take drive zadana data nejsou v kodovani UTF8

WIKI
- V inerni wiki v menu "Ostatni / Wiki" je nyni mozne u kazde poznamy nastavit, kdo muze tento clanek editovat. Jestli pouze autor clanku, uzivatel systemu s
  opravnenim "Masteradmin" a nebo vsich uzivatele. Veskere zmeny se ukladaji do hisotie a je mozne je kdykoli zobrazit

ZALOHOVANI SYSTEMU
- kompletne prepracovan system zalohovani systemu. Puvodne system provadel kazdy den celkovou zalohu vsech dat. Casem vsak tato zaloha dosahovala nekolika desitek GB
  a tim zabirala hodne mista na disku a take vytvareni zalohy trvalo i nekolik hodin
- nyni je system schopen provadet inkrementalni ( rozdilove ) zalohy podle nastavenych parametru, ktere vyrazne snizi potrebny prostor na disku a cas potrebny
  na vytvireni zalohy. Pokud se provadi rozdilove zalohy, tak system denne zalohuje soubory u kterych doslo za posledni den. Pokud je soubor nezmenen, tak se do
  rozdilove zalohy neulozi.
- zalohovani pokryva tyto zakladni funkce:
  - vytvari rozdilove zalohy systemu ispadmin (/data/support/*, grafy, scripty, zalohy routeru .... )
  - vytvari rozdilove binarni zalohy mysql, dump vsech databazi
  - vytvari zalohu uzivatelem definovaneho adresare ( v pripade nastaveni )
  - umoznuje obnovu vsech techto zaloh do predem definovaneho adresare ( napr. /obnova/zaloh/ ) nebo do puvodniho umisteni pres terminal jako superuzivatel root
  - umoznuje obnovu zaloh pres web do pomocnych adresaru (pro dalsi uzivatelske zpracovani - nahled, kopie do PC ap. ). Volbou typu muze uzivatel obnovit bud jen
    soubory zalohovane konkretni den, nebo soubory zalohovane do konkretniho dne, nebo obnovit z konkretni zalohy jen vybrane soubory ( zadanim hledaneho retezce ).
- Nastaveni je mozne provest v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Zalohovani". Po update je defaultne rozdilove zalohovani vypnuto a provadi se denne FULL
  zaloha celeho systemu ( jako drive ). V popup menu je mozne nastavit zda se ma FULL zaloha provadet denne, tydne nebo mesicne. Pokud si prejete provadet rozdilove
  zalohy, tak je mozne aktivovat checkbox "Provadet denni rozdilove zalohy". V tomto pripade je mozne nastavit FULL zalohu napriklad na jeden tyden, protoze denne
  se provede rozdilova zaloha, takze neni nutne provadet plnou zalohu.
  Ke kompletnimu obnoveni zalohy je potreba uchovavat FULL ZALOHU a vsechny ROZDILOVE ZALOHY OD POSLEDNIHO FULL BACKUPU !
- zalohovani se spousti denne ve 3:00 hod rano
- o prubehu zalohy je vytvoren log, ktery se zasila na email "admin_email" ( mozne nastavit v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Obecne" )
- vsechny ulozene zalohy je mozne zobrazit v zalozce "Ostatni / Zalohy / System". Jsou zde zobrazeny jednotlive adresare, ktere se zalohuji. V kazdem tomto adresari
  jsou ulozeny jednotlive FULL zalohy a rozdilove zalohy.
- pokud je nastaveno sifrovani zaloh, tak jsou vsechny zalohy zasifrovany pres Postcode ( doporudujene z bezpecnostnich duvodu sifrovani zaloh aktivovat ). Nastaveni sifrova
ni
  zaloh je mozne z prikazove radky spustenim prikazu "/usr/local/script/ispadmin/ispadmin_backup_crypt.pl"
- zalohu je mozne jednoduse vytvorit ( v pripade potreby ) take kliknutim na tlacitko "Vytvorit zalohu"

- Zakladni struktura adresaru je nasledujici
        db       - zde se uklada binarni zaloha SQL databaze ( adresar /var/lib/mysql/ )
        db_dump  - zde je dump ( mysqldump ) pro jednotlive databaze
        etc      - zaloha adresare /etc
        graph    - historie grafu prenesenych dat pro klienta ( tyto data casem zabiraji nejvice prostoru ). Fyzicke umisteni je v /data/support/ispadmin/client_images
        ispadmin - zaloha adresare /data/support/ispadmin ( data systemu )
        scripts  - zaloha adresare /usr/local/script/ispadmin ( zde jsou binarni scripty a data )

- pokud je vytvorena FULL zaloha a dalsi zalohy jsou jiz rozdilove, tak se v prehledu zobrazi pod nazvem FULL zalohy tato rozdilova zaloha jako dalsi radek seznamu
- u kazde zalohy je zobrazen pocet souboru ktere zaloha obsahuje, informace zda se jedna o FULL zalohu ( plnou ) a nebo o zalohu rozdilovou, datum vytvoreni zalohy a
  velikost vytvorene zalohy
- u kazde zalohy jsou zobrazeny ikony:
  -- "disketa"    - umozni stazeni zalohy na lokalni disk
  -- "lupa"       - zobrazi prehled souboru ulozenych v zaloze vcetne podrobnosti ( nazev souboru, datum vytvoreni, velikost .... )
  -- "obnoveni"   - umozni obnoveni soubou dle zadanych parametru
  -- "odstraneni" - odstrani zalohu

-- ZALOHOVANI SYSTEMU - OBNOVA ZALOHY pres web rozhrani
 - u kazde zalohy ( full nebo incemental ) je moznost obnovy dat ( kliknutim na prislusnou ikonu ). Zde jsou zobrazeny 3 volby :
  -- obnova zmen ze dne dd.mm.yyyy           - provede obnovu pouze soboru, ktere byly pozmeneny od posledni zalohy. V praxi se vetsinou jedna o soubory, ktere byly
                                               zmeneny za poslednich 24 hodin
  -- kompletni obnova dat ke dni dd.mm.yyyy  - provede kompletni obnovu dat ke dni posledni zalohy. V tomto pripade system zpracuje vsechny rozdilove zalohy az k
                                               posledni FULL zaloze a provede obnoveni dat k datu posledni ( vetsinou rozdilove ) zalohy
  -- obnova souboru obsahujici hledany vyraz - provede obnoveni souboru z aktualni zalohy , ktery ve jmene obsahuje hledany vyraz. To znamena, ze se jedna o kombinaci
                                               varianty 1 s moznosti vyhledani jmena souboru, ktery si prejeme obnovit
 - pokud je zaloha sifrovana, tak je nutne zadat heslo, kterym jsou zalohy sifrovany, aby system mohl provest automaticky obnovu dle zadanych kriterii
 - data se obnovi do adresare "Restore_yyyy_mm_dd_hh_ii". tento adresar je mozne prochazet a pripadne ulouzit pouze potrebny soubor nebo cely tento adresar odstranit
 - pokud je obnovovana velka zaloha, tak muze cela operace trvat dele dle vykonosti HW


-- ZALOHOVANI SYSTEMU - ZALOHA a OBNOVA ZALOHY - prikazova radka
 - k praci se zalohami systemu slouzi prikaz "ispadmin_backup". Po spusteni se zobrazi napoveda

 - je mozne pouzit nasledujici parametry

        ispadmin_backup [help] [debug] [source-path=SRC-PATH] [path=PATH] MODE SCOPE

        - help          - zobrazi napovedu
        - debug         - zobrazi podrobny vystup zalohovani
        - source-path   - pokud se provadi ZALOHA systemu ( parametr MODE ma hodnotu "backup" ), tak se jedna o adresar, kam se ulozi zaloha systemu. V pripade
                          automaticke zalohy se jedna o vzdy o adresar /data/backup/incremental. Pokud si prejete vytvorit zalohu do jineho adresare, tak je mozne
                          tuto cestu zmenit. V tomto adresari vytvori podadresare etc, db, ispadmin atd ....
                        - pokud se provadi OBNOVA systemu ( parametr MODE ma hodnotu "restore" ), tak se jedna o adresar, kde je zaloha ulozen. V nasem pripade pri
                          automaticke zaloze se jedna vzdy o adresar /data/backup/incremental. Pokud si napriklad stahneme zalohu z FTP a mame ji ulozenou v jinem
                          adresari, tak je mozne tuto cestu zmenit
        - path          - pokud ne nastaven parametr MODE na "restore" ( obnova zalohy ), tak hodnota path je adresar kam se zaloha obnovi. Pokud nastavime adresar
                          pro obnovu napriklad na /restore, tak se do v tomto adresari vytvori podadresare etc, db, ispadmin ......
        - MODE          - hodnota "backup" - provadi se zaloha zalohy
                          hodnota "restore" - provadi se obnova zalohy
        - SCOPE         - zde je mozne definovat zda se ma obnovit cela zaloha nebo pouze urcity adresar. Pokud potrebujeme obnovit celou zalohu, tak pouzijeme
                          parametr "all". Pokud si prejem obnovit pouze urcity adresar, tak pouzijeme parametr jmeno adresare, napriklad "etc", "script" .......

-- ZALOHOVANI SYSTEMU - PRIKLADY
 - zaloha celeho systemu ISPadmin do defaultniho adresare /data/backup/incremental/
        ispadmin_backup backup all

 - zaloha celeho systemu ISP admin do uzivatelskeho adresare napr. /nova/zaloha s volitelnym rozsirenym vypisem [debug] (dulezite poradi argumentu)
        ispadmin_backup backup [debug] path=/nova/zaloha backup all

 - zaloha jen casti systemu (jsou povolene tyto volby):
        - ispadmin - system ispadmin (/data/support/[ispadmin|admin] )
                ispadmin_backup backup backup ispadmin

        - scripts - zaloha vykonnych scriptu ispadmina
                ispadmin_backup backup scripts

        - graph - zaloha vsech vytvorenych grafu ispadminem
                ispadmin_backup backup graph

        - etc - zaloha celeho konfig adresare linuxu
                ispadmin_backup backup etc

        - db - zaloha binarnich DB - tabulky ispadmin,system.mysql a vytvoreni adr. ./db_dump_last s dump soubory vsech databazi
                ispadmin_backup backup db

        - db_dump - zalohha vsech dumpovanych databazi mysql do adr. ./db_dump (vytvoren adresar ./db_dump_last/ kde jsou ulozeny tyto aktualni dumpovane soubory
                z posledni zalohy
                ispadmin_backup backup db_dump

-- OBNOVA SYSTEMU - PRIKLADY
 - obnova celeho systemu ispadmina do adresare /backup
        ispadmin_backup [debug] restore all

 - obnova celeho systemu ispadmina do uzivatelskeho adresare napr. /restore/new/ z uzivatelova adresare se zalohami /download_new_backup/incremental/
        ispadmin_backup [debug] source-path=/download_new_backup/incremental/ path=/restore/new/ restore all

 - obnova casti systemu:
        viz backup casti systemu.
                ispadmin_backup restore ispadmin all
                ispadmin_backup restore db_dump all     - vytvori se novy adresar "./restore_mysql_dump" v umisteni dle source-path nebo v defaultnim adresari pro
                rozdilove zalohy ( /data/backup/incremental/ ), kam se obnovi zalohovane dump databaae a nasledne se prenesou do mysql.

-- ZALOHOVANI SYSTEMU - UKLADANI ZALOHY NA FTP
- jednotlive zalohy je mozne ukladat na FTP
- kliknutim na tlacitko "Vytvorit FTP zalohu" se provede standardni aktualni zaloha systemu a ta se odesle automaticky na FTP ( dle nastaveni ). O prubehu zalohovani
  je zobrazen kompletni log
- nastaveni ukladani zaloh na FTP je mozne provest v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Zalohovani"
- nove je podporovan zabezpeny ftp prenos pres FTP SSL ( Secure FTP )

        
        
        
        3.60 - 20.12.2011
        
        STABLE verze
- obsahuje zmeny z verze 3.60 beta1 a 3.60 beta2

NOVINKY
- pridana detekce "SKYNET" viru, ktery napada vsechny jednotky Ubiquity diky zverejnene chybe. Nove se provadi detekce na pritomnost tohoto viru v jednotce UBNT.
  Pokud je virus detekovan, tak se v zalozce Routery zobrazi tabulka se seznamen techto infikovanych jednotek a v headeru zobrazeneho routeru se zobrazena cervene
  zprava "SKYNET VIRUS". POkud zadne infikovane jednodtky nejsou nalezeny, tak se tato informacni tabulka v zalozce routery nezobrazi.
  Je nutne provest upgrade na posledni verzi FW, kde je tato chyba opravena, jinak muze byt jednotka UBNT napadena opakovane.


        
        
        
        3.60 beta2 - 16.12.2011
        
        OPRAVY
- diky syntakticke chybe v kodu se neprovadeli zalohy konfigurace routeru Mikrotik a UBNT :-(
- opravena chyba, kdy by se 1.1.2012 nezobrazily sluzby Internet v menu "Uzivatele / Internet". Tyto sluzby by se normalne zobrazili az 1.2.2012

NOVINKY
- provedena optimalizace vsech paralelne spoustenych procesu, coz by melo opet trochu snizit zatizeni serveru

        
        
        
        3.60 beta1 - 15.12.2011
        
        OPRAVY
- opravene drobne chyby reportovane uzivateli
- opravena chyba v Syslogu, kde se nektere zaznamy nepriradili ke spravnemou routeru a z toho duvodu nebylo mozne v menu "Statistiky / Syslog" vyhledavat zaznamy
  podle routeru
- Opravena chyba v menu "Statistiky / Data", kdy pri exportu dat do CSV se exportovala pouze prvni stranka a nikoli vsechny zaznamy
- pri nastaveni ( v karte klienta u sluzby Internet ) "Pozastaven od - do" a urceni duvodu pozastaveni z info stranek, doslo k pozastaveni, ale vzdy se zobrazila
  stranka "Neplatic". Nyni se zobrazi Info stranka dle vyberu

NOVINKY
- u zobrazeneno grafu pingu ( napriklad v routerech nebo v karte klienta ) je na kazdem grafu uvedena i velikostpacketu pro ping, aby bylo na prvni pohled jasne
  jakou velikosti paketu se na zarizeni nebo klienta pinga
- v menu "Nastaveni / Syst. nastaveni / Obecne" je mozne nove nastavit hodnotu "2" v klici "user_ending_contract_send". Pokud je hodnota nastavena, tak se nebudou
  zasilat informace o jiz ukoncenych smlouvach
        0 - vypnuto zasilani informaci o ukoncenych smlouvach
        1 - zasilat informace o koncicich smlouvach i po datu ukonceni
        2 - zasilat informace o koncicich smlouvach do data ukonceni
- v menu "Statistiky / Stat. serveru / Grafy " se nyni nove v horni casti zobrazuje tabulka s nasledujicimi udaji: uptime serveru, verze jadra, typ CPU,
  pocet jader CPU, celkova pamet, celkovy SWAP, aktualne prihlaseni uzivatele na serveru a poslednich 10 prihlaseni na server
- v karte klienta v menu "Aktivni sluzby" je u kazde sluzby uveden router na ktery je klient pripojen. Nyni kliknutim na nazev tohoto routeru se zobrazi router
  podobne jako v menu "Routery". Pod jmenem routeru je take zobrazena informace o jaky typ routeru se jedna ( Mikrotik, UBNT, Canopy nebo Linux )
- v menu "Statistiky /Logger" popup menu "Historie zmen routeru" se nove zaznamenava informace o routerech, ktre byly smazany ( v zalozce "Routery" ). Zaznamenava se
  ID routeru, jmeno routeru a jmeno technika, ktery router odstranil
- v menu "Statistiky / Logger" popup menu "DB info" se znanamenava pripadne poskozeni a nasledna oprava SQL databaze
- v menu "Routery / Dostupnost" se nove u kazdeho routeru a zarizeni zobrazuje barevna "tecka", ktera zobrazuje ztratovost paketu. Barvne rozliseni ztratovosti je
  uvedeno v legende
- pri pridani nebo editaci sluzby "Internet" je mozne u klienta nastavit "Pripojny bod". Nyni se v nabizenem popup menu zobrazuji i pripojne body UBNT. Pokud se
  pouzije volba "Vyhledani podle SSID", tak ze po vybrani pripojneho bodu nastavi i spravny router ke kteremu tento pripojny bod nalezi a neni tedy nutne jej
  nastavovat rucne
- u sluzbu CATV je mozne nove priradit slevu podobne jako u sluzby Internet. Slevu je mozne nastavit jako pevnou castku, ktera je nezavisla na cene sluzby
  ( pri zmene ceny sluzby se tato sleva nezmeni )a nebo jako procentualni castku, ktera se vypocita vzdy z aktualni ceny sluzby ( napriklad 10 % )
- nyni se v menu "Statistiky / Seznam vysilacu" zobrazuje novy sloupec "Antena". Ve slopuci jsou informace o antenach na jednotlivych interfacich. Anteny jsou oddeleny
  znakem "|" a obsahuji nazev, typ a zisk anteny. Tento sloupec se take exportuje do CSV souboru
- ve verzi 3.59 byla pridana moznost zobrazeni "externiho linku" v karte klienta ( promena "external_link" ). Puvodne se v karte zobrazila URL, coz bylo v nekterych
  pripadech neprehledne. Nove je mozne v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Obecne" nastavit promennou "external_client_link_description". Zde je mozne zadat "popis"
  URL, ktera se zobrazi v karte klienta. Nezobrazi se tedy vlastni URL, ale popis, ktery je zde vyplnen
- v menu "Nastaveni / Smlouvy" se zobrazuje jmeno administratora, ktery tuto polozku ( vzor smlouvy ) naposledy aktualizoval
- v menu "Ostatni / Export" pri exportu "Klienti se sluzbou Internet" se do exportu nove prida "Cislo smlouvy", "Nazev sluzby" a "Nazev pripojneho bodu"
- v menu "Ostatni / Wiki" je nove mozne jiz vytvorenou poznamku presunout do jine slozky. Presun je mozny pri editaci poznamky kliknutim na ikonu "Presun", ktera
  je umistena v hlavicce poznaky ( modre podbarvene ). Kliknutim na ikonu je mozne vybrat slozku, kam se ma poznamka presunout
- u kazdeho routeru v pripade, ze je aktivovan MAC filter, se zobrazi pod IP adresou routeru ( v menu "Routery" ) zelena ikona "MAC filter". Kliknutim na tuto
  ikonu se zobrazi prehled klientu na tomto routeru s jejich MAC adresou. Nove je mozne tuto MAC adresu odstranit a take je mozne odstranit MAC adresy vsech
  klientu na tomto routeru a nebo na vsech routerech. Pokud je MAC adresa odstranena, tak je pro tohoto klienta MAC filter deaktivovan a aktivije se opet v pripade
  zadani MAC adresy rucne a nebo v pripade automatickeho zjisteni MAC adresy klienta, ktere se provadi 1x za hodinu

OVEROVANI TECHNIKU DO ROUTERU MIKROTIK PRES RADIUS
- nove pridana moznost overeni techniku do routeru Mikrotik pres RADIUS. V praxi to znamena, ze pro techniky neni nutne na kazdem routeru vytvaret specialni ucet
  pro pristup s prislusnymi opravnenimi a take v pripade, ze napriklad technik ukonci pracovni pomer, tak neni nutne na vsech routerech opet tento pristup rusit.
  Nyni se provede automaticka konfigurace pristupu na RADIUS server a tim se zpristupni login pro techniky ( pres winbox, ssh atd. dle opravneni ). Odpada tedy
  rucni konfigurace vsech routeru a cely proces se vyrazne urychli.
- pro aktivaci managmentu pistupu techniku do routeru je nutne aktivovat v menu "Nastaveni / Syst. nastaveni / Mikrotik" klic "service_mikrotik_login" na hodnotu "1".
  Timto se aktivuje ve vsech routerech v systemu prihlaseni techniku pres RADIUS
- v menu "Nastaveni / Administratori / Mikrotik Login" je zalozka "Skupiny". Zde je mozne definovat jednotlive skupiny s detailnimi opravnenimi.
  Opravneni jsou nasledujici:

        local     - prihlaseni pres lokalni konzoli
        telnet    - prihlaseni pres telnet
        ssh       - prihlaseni pres SSH
        ftp       - prihlaseni pres FTP. Uzivatel s timto opravneni muze soubory cist, zapisovat i mazat
        reboot    - umozni provest reboot routeru
        read      - opravneni pouze pro cteni. Neni mozne provadet jakekoli zmeny konfigurace
        write     - opravneni pro modifikaci konfigurace mimo nastaveni opravneni pro user managment ( vytvareni dalsich uziv. uctu pro pristup na router ).
                    Toto opravneni neumozni cteni, takze je potreba povolit i opravneni read
        policy    - umozni nastaveni dalsich administratorskych uctu pro pristup k routeru
        test      - umozni provadet ping, traceroute,  bandwidth-test, wireless scan, sniffer a snooper
        web       - umozni prihlaseni pres web interface
        winbox    - umozni prihlaseni pres wibox
        password  - umozni zmenu hesla u jednotlivych uzivatelskych uctu
        sensitive - umozni zobrazeni "citlivych" informaci jako jsou hesla , wireless klice atd ....
        api       - umozni pristup pres API
        sniff     - umozni spoustet sniffer utility

  Je mozne vytvorit neomezeny pocet skupin s rozdilnymi opravnenimi
- v menu "Nastaveni / Administratori / Mikrotik Login" je zalozka "Uzivatele". Zde je mozne vytvorit jednotlive prihlasovaci jmena a hesla pro jednotlive techniky.
  Kazdy uzivatel musi patrit do nejake skupiny, kterou jsou definovana opravneni tohoto uzivatele.
- pokud vytvorime pristup na router, tak tento administrator ma defaultne pristup na vsechny routery. V pripade, ze si neprejeme, aby mel kdokoli pristup na urcity
  router ( napriklad CORE router ), tak je mozne v menu "Routery" v nastaveni tohoto routeru vypnout checkbox "prihlaseni techniku do routeru Mikrotik pres RADIUS".
  Pokud neni tento checkbox oznacen, tak na tento router neni mozne se prihlasit pres jakykoli ucet definovany v menu "Mikrotik Login"
- Pokud je vse nastaveno spravne a je spusten radius na serveru, tak system automaticky na vsech routerech aktivuje komunikaci s RADIUS serverem, nastavi prislusne
  skupiny pro pristup, protoze opravneni jednotlivych skupin musi byt zapsana primo v routerech a umozni prihlaseni technikum dle opravneni
- pri pouziti overovani technimu pre RADIUS je NUTNE zkontrolovat nastaveni promenne "Nastaveni / Syst. Nastaveni" klic "server_ip". Zde musi byt ivedena IP adresa
  serveru ISP admin, ktera je dostupna ze vsech routeru. Tato IP se nastavi do vsech routeru jako IP adresa RADIUS serveru, takze pokud by byla nastavena chybne,
  tak prihlaseni do routeru pres RADIUS nebude mozne, protoze prihlasovaci proces se bude dotazovat neexistujiciho RADIUS serveru
- Cely system prihlasnovani techniku do routeru Mikrotik je mozny pouze v pripade aktivovaneho modulu RADISU v systemu ISP admin.
  V opacnem pripade prihlaseni NEBUDE funkcni

NAGIOS
- kompletne prepacovan system notifikaci a zasilani zprav z nagiosu. Nyni je mozne definovat sablonu odesilani pri vypadku zarizeni pro jednotlive skupiny kontaktu
- v menu "Nastaveni / Ciselniky / Nagios" je nove rozdeleno na submenu "Kontakty" a "Sablony"
- v menu "Nastaveni / Ciselniky / Nagios / Sablony" je mozne definovat vlastni sablony oddelene pro zasilani pres email a pro zasilani pres SMS
  ( pokud je HW SMS brana pripojena ) pri vytvareni sablony je mozne pouzit promenne, ktre jsou zobrazeny na teto srance. Jedna se o promenne IP, jmeno hosta atd.
  V sekci SMS a nebo email je vzdy jedna sablona nastavena jako vychozi, ktera se pouzuje jako defaultni sablona pro odesilani, pokud neni nastaveno jinak
- v menu "Nastaveni / Ciselniky / Nagios / Kontakty" je nyni mozne nove nastavit defaultni sablonu, ktera se odesila v pripade vypadku zarizeni na email nebo SMS.
  To znamena, ze na definovaou skupinu kontaktu se odesle definovana sablona notifikace
- v menu "Routery" pri nastaveni routeru je nove u notifikace pres Nagios zobrazena u kazde nitifikacni skupiny ikona "SMS" a nebo "emailu" pro jednodussi odliseni
  typu notifikacni skupiny
- v menu "Routery" pri nastaveni routeru je mozne u notifikace vypadku pres Nagios v pripade, ze se jedna o notifikacni skupinu typu "SMS" nastavit tzv.
  "extra kontakt". V praxi se jedna o moznost nastaveni specialniho telefonniho cisla, kam se SMS v pripade vypadku odesle. SMS se v tomto pripade odesle na kontakty
  uvedene u teto notifikacni skupiny ( definovane v menu "Nastaveni / Ciselniky / Nagios / Kontakty" ) + na "extra kontakt". Tento "extra kontakt" je telefonni cislo,
  ktere je napriklad reprezentovano HW resetatorem,  takze v pripade vypadku se odesle presne definovana SMS na tento "extra kontakt" a tim se napriklad zabezpeci
  restart zarizeni

TARIFY - MINIMALNI GARANTOVANA RYCHLOST
- v nastaveni tarifu ( "Nastaveni / Tarify" ) je nyni mozne nastavit minimalni garantovanou rychlost, ktera se pouzije pro vytvoreni queue tree v routeru Mikrotik.
  Jedna se o polozku "limit-at" v queue tree. Puvodne se tato polozka nastavovala na 1/10 rychlosti klienta ( z prideleneho tarifu ).
- v nastaveni tarifu je vedle moznosti nastaveni rychlosti pro upload a pro download take moznost nastaveni minimalni rychlosti, ktera se deli na volbu
  "Automaticky" a "Manualne".
- pokud je nastaven automaticky rezim, tak se nastavi v queue tree limit-at na 1/10 ( tak jako drive ).
- pokud ne nastavena volba "Manualne", tak je mozne tuto hodnotu upravit. Hodnota minimalni rychlosti musi vyssi nez 0 a zaroven musi byt nizsi, nez je rychlost
  klienta u nastaveneho tarifu ( maximalni rychlost )

MIKROTIK
- provedeny drobne optimalizace propisovani pravidel do routeru
- v menu "Routery / Router status" je nove u routeru Mikrotik zobrazeno take vyuziti RAM routeru. kliknutim na cislo osazeni RAM se zobrazi detailni graf
- stjnym spusobem je zobrazeno take zobrazeni vyuzit disku, ktere se nyni kresli do grafu
- ve verzi 3.59 byla pridana nova funkce pro upozorneni neplaticu, kteri maji po splatnosti faktury. Temto klientu se zobrazi informacni okno a po kliknuti na
  tlacitko OK se muze klient pripojit k internetu. Puvodne se pravidla MANGLE propisovala do PREROUTINGU. Zde se ale stavalo, ze se toto upozorneni nezobrazilo.
  Nyni se tyto pravidla propisuji do POSTROUTINGU

MIKROTIK - SERVISNI MAC
- nove pridano v menu "Nastaveni / Administratori" submenu "Servisni MAC". Toto nastaveni slouzi k povoleni pritupu technikum do site providera. To znamena, ze se
  definovana MAC propiste do vsech routeru mikrotik do wireless access listu, takze se technik do site se svym servisnim notebookem pripoji na wifi a take se tato MAC
  adresa povoli na firewallu a technik si nastavi IP ( kterou samozdrejme musi znat ) a diky tomu se muze pripojit to site providera. Pokud IP adresu nezna, tak je
  alspon schopen se pripojit na router Mikrotik pres winbox a pripadne provest potrebna nastaveni pro pripojeni.
- Po pripojeni klienta se servisni MAC adresou se zjisti jeho IP adresa a ta se prida do address listu, aby bylo mozne tuto Ip povolit na firewallu

ZALOHOVANI
- v menu "Ostatni / Zalohy / Routery" je mozne provest individualni zalohu routeru kliknutim na ikonu "zalohovat" u routeru. Timto je mozne udelat aktualni zalohu
  konfigurace kdykoli v pripdade potreby
- kompletne prepracovano nastaveni zalohovani systemu a routeru. Puvodne bylo nastaveni v nekolika promennych, coz bylo jiz neprehledne. Nyni je v menu
  "Nastaveni / Syst. nastaveni /" nova zalozka "Zalohovani", kde je mozne prehledne nastavit vsechny parametry zalohovani systemu a routeru
- do adresare /data/backup/sl_internet_db/ se zalohuje SQL sabulka obzahujici sluzby Internt u vsech klientu. Uchovava se poslednich 30 zaloh. Je to z duvodu,
  ze v pripade napriklad tvrdym vypnutim systemu se muze tato tabulka poslozit. Tato zaloha slouzi pro rychle obnoveni techto dat

FAKTURACE
- pokud bylo v menu "Fakturace / Nastaveni" nastaven klic "proforma_automatic_send" na hodnotu 1 nebo 3, tak se po uhrade zalohove faktury danovy doklad spravne
  odeslal, ale tato udalost se nezaznamenala do historite v karte klienta. Nyni tyto odeslane faktury je mozne zobrazit v karte klienta v menu "Historie" poup menu
  "Odeslane maily"
- v menu "Fakturace / Banka" je mozne tisknout v PDF sparovane a nesparovane plaby. Nyni je na tiskove sestave na konci soucet vsech castek
- nove pridano menu "Fakturace  / Nastaveni / Sablony", kde je mozne nastavit sablony pro faktury, prubezne polozku a pro obecnou sluzbu. Tyto sablony slouzi pro
  vytvoreni nejcasteji pouzivanych vzoru pro faktury a sluzby. Pri vystaveni faktury, vytvareni prubezne polozky a nebo pro vytvareni "Obecne sluzby" je mozne
  vybrat prislusnou sablonu s predvyplnenymi polozkami

FAKTURACE - PENEZNI DENIK
- Nove pridana funkce "Penezni denik". Peneznni denik slouzi k evidenci prijmu a vydaju za danne obdobi
- pro spravne pouziti je potreba nastavit v zalozce "Fakturace / Nastaveni" "Kategorie" a "Skupiny" penezniho deniku podle kterych se budou naklady a vydaje rozlisovat
  Napriklad pokud si prejeme vest naklady na pouzivani osobnich automobilu, tak v zalozce "Fakturace / Nastaveni / Penezni denik / Kategorie" si vytvorime kategorii
  "automobily", zvolime do ktere fakturacni skupiny bude zarazena a prednastavime zda se jedna o vydej nebo prijem popr. zadame i cenu. Dale v zalozce
  "Fakturace / Nastaveni / Penezni denik / Skupiny" vytvorime uz jednotlive automobily ktere provozujeme
- v zalozce "Fakturace / Penezni denik" si pote muzeme vydaje i prijmy zadavat a sledovat.
  Napriklad pokud do auta natankuji palivo, tak si zde pridame vydaj do kategorie auta, do skupiny prislusny automobil a zaeviduji si castku za pohonne hmoty
- nad seznamem jednotlych polozek je mozne cely penezni denik zobrazit v PDF a pripadne vytisknout

PLANOVANI
- pri zmenach v ukolech je mozne zaskrtnout "Odeslat kopii zakladateli ukolu". Kopie pote dorazi i na email zadavatele ukolu. Edituje-li ukol zadavatel, tak se
  checkbox vubec nezobrazi.

IT LOKALIZACE
- pridan export pro italske ucetnictvi "Danea easyfatt". Export do tohoto ucetnictvi ( vysledny je XML soubor ) je mozne nastavit v menu "Fakturace / Nastaveni",
  klic "export", hodnota 15. Prozatim je tato volba experimentalni, protoze je v praxi potreba otestovat, zda vse funguje spravne
- upraven VOIP import ( menu "Ostatni / VOIP import" ), kdy u importniho scriptu operatora "HA-VEL" se "natvrtdo" pridaval prefix +420 a diku tomu nebylo mozne
  provest import italskeho operatora, ktery pouziva stejny format importniho souboru, ale ma jiny prefix statu. Nyni se prefix doplni podle importnho souboru spravne

HU LOKALIZACE
- pridan export pro italske ucetnictvi "RLB60". Export do tohoto ucetnictvi ( vysledny je DBF soubor ) je mozne nastavit v menu "Fakturace / Nastaveni",
  klic "export", hodnota 16. Prozatim je tato volba experimentalni, protoze je v praxi potreba otestovat, zda vse funguje spravne

        
        
        
        3.59 - 23.11.2011
        
        3.59 - 23.11.2011
STABLE verze
- obsahuje zmeny z verze 3.59 beta1

        
        
        
        3.59 beta1 - 16.11.2011
        
        OPRAVY
- opravene drobne chyby reportovane uzivateli
- opravena chyba, kdy se na hotovostnim dokladu zobrazenemu klientovi v uzivatelskem rozhrani zobrazila sazba DPH 19% misto nastavene sazby v nastaveni fakturace
- v menu "Routery / Router status / WiFi klienti" se spravne zobrazuje uptime u jednotlivych klientu UBNT a Canopy. Drive zde byl cas uveden v necitelnem formatu
- v karte klienta v nahledu faktury se pri najeti mysi na cislo faktury zobrazi polozky faktury spravne serazene ( stejne jako na fakture )
- pokud se platba pri importu z banky nesparuje, protoze klient ma uveden chybny VS a tento VS dopnim v karte klienta jako "Prirazeny VS", tak se pri znovusparobvani
  platby v menu "Fakturace / Banka / Import" se provede jiz spravne sparovani platby s novym VS
- optimalizaovan "process manager" diky kteremu by melo klesnout vytizeni CPU routeru

NOVINKY
- smazani jakekoli aktivni sluzby z karty klienta je nyni zaznamenano v loggeru. U zaznamenane udalosti je videt, kdo a kdy sluzbu smazal,
  typ sluzby (internet, voip, catv,....) a ID smazane sluzby
- nove pridana kontrola pri prihlaseni do systemu na duplicitu IP adres. Pokud je v systemu u routeru zadana stejna IP adresa u zarizeni ( IP adresa je v systemu
  uvedene vlastne 2x ), tak pri prihlaseni se zobrazi informacni tabulka s vypisem techto duplicitnich IP adres
- pri vytvareni smluv je mozne v templatu smlouvy pouzit novou promennou "$USER_DEVICE$", ktera se nahradi nazvem koncoveho zarizeni
- v menu "Uzivatele / Internet" fulltext nyni prohledava i pole "HW koncoveho zarizeni klienta"
- v menu "Kontakty / Uvod" v pripade aktivni licence CATV zobrazen i pocet pouzitych CATV licenci
- v menu "Routery" se nyni pri pouziti fulltextu prohledavaji i nazvy zarizeni.
- pokud se odesilaji SMS pres HW SMS branu, tak v pripade, ze zakaznik odpovi na SMS, tak je odeslana emailem. Nyni je navic v predmetu emailu uvedeno jmeno klienta
  pro jednodussi identifikaci
- upraven upatovaci script ( update systemu prikazem ispadmin_update ), kde je prehledne zobrazen postu instalace s pripadnymi chybami

AUTOMATICE UPOZORNENI KLIENTU PRI NEUHRAZENE FAKTURE
- pridana nova funkce, kdy ze mozne zobrazit klientovi "Informacni obrazovku" v pripade, ze ma fakturu po splatnosti. Cely system zobrazeni informacni stranky
  funguje tak, ze v pripade jakekoli faktury, ktera je po splatnosti system propise do routeru Mikrotik pravidla, ktera presmeruji veskery http provoz na informacni
  stranku, kde je zobrazen informace, ze ma zakaznik nejake faktury po splatnsti. Kliknutim na tlacitko OK zakaznik tuto informaci akceptuje a je mu povolen
  standardni pristup na internet. Zobrazeni teto informacni stranky se opakuje v intervalech ( napriklad jeden den ) dokud nejsou vsechny faktury zakaznika uhrazeny.
  Pokud je zobrazena informacni stranka, tak vsechen ostatni provoz je povolen ( pop3, imap, https ..... )
- cely system je po updatu neaktivni a je nutne jej nastavit a aktivovat
- v menu "Nastaveni / Info page" je nova zalozka "Prodleni platby"
- zde je mozne napsat text, ktery se zakaznikovi zobrazi v pripade neuhrazene faktury
- je zde nekolik promennych
        remind_pay              - pokud je klic nastaven na hodnotu "1", tak je cely system aktivni
        remind_after_pay_day    - pocet dni po splatnosti faktury, kdy se zobrazi prvni oznameni. Toto oznameni se zobrazuje do te doby, nez je faktura uhrazena
        remind_time             - pocet dni opakovani upozorneni. Napriklad hodnota 1 znamena oprakovani 1x denne
        remind_unaccepted_pay   - minimalni vyse dluzne castky od ktere se zobrazuje upozorneni. Toto je vlastne ochrana, aby se napriklad nezobrazovalo
                                  upozorneni zakaznikovi, ktery dluzi napriklad 5 CZK
- pro spravnou funkci musi byt povolene automaticke pozastaveni klientu v menu "Fakturace / Nastaveni / Obecne", klic "pozastavit_neplatice" na hodnotu 1 a take
  klic "mikrotik_nat_disable_users" v menu "Nastaveni / Syst. nastaveni / Mikrotik".
- take musi byt spravne nastaven klic "server_ip" v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni". Zde musi byt uvedena IP adresa serveru ( verejna nebo privatni ), ktera
  je dostupna, ze vsech routeru mikrotik, jinak se informacni stranka nezobrazi
- fukce upozorneni klientu je dostupna pouze na routerech Mikrotik
- pokud se u informacni stranky v menu "Nastaveni / Info page /Prodleni platby" nastavi klic "remind_pay" na 0, tak se vsechny zapsana pravidla ihned z routeru
  odstrani a veskeru provoz je povolen

MIKROTIK
- nove se ze vsech routeru Mikrotik stahuje informace o vsech instalovanych baliccich v systemu. Seznam instalovanych balicku a jejich verzi je mozne zobrazit
  v menu "Routery / Router status" najetim mysi na jmeno routeru. Zde se zobrazi zakladni informace o routeru a o instalovanych baliccich. Informace o instalovanych
  baliccich se stahuji pouze v pripade, ze aktivni komunkace pres API.
- v zalozce "Routery" ne nove umistena ikona "Mikrotik versions" ( vlevo nahore ). Kliknutim na tuto ikonu se zobrazi prehledna tabulka podporovanych a
  nepodporovanych verzi Mikrotiku. Najetim mysi na cislo verze Mikrotiku se zobrazi blizsi info o konkretni verzi

NASTAVENI VELIKOSTI PINGU NA ZARIZENI
- nyni je mozne nastavit velikost pingu, kterou se testuji jednodlive routery a zarizeni
- vychozi hodnota je ulozena v nastaveni ( Nastaveni / Syst. nastaveni / Obecne ), klic "ping_size". Vychozi hodnota je 100 bajtu. Pokud neni u routeru nebo zarizeni
  uvedeno jinak, tak se pouzije pro ping tato velikost
- u kazdeho routeru nebo zarizeni je mozne individualne nastavit velikost paketu, kterou se bude provadet ping na zarizeni. Jedna se o polozku "Ping size" v nastaveni
  routeru nebo zarizeni
-v pripade nastaveni prilis vysoke hodnoty pingu muze dojit ke zvyseni sitoveho provozu

PROCESS MANAGER
- nove je mozne v menu "Statistiky / Procesy" ukoncit bezici proces z weboveho rozhrani. U kazdeho procesu "ISP admin" je mozne kliknutim na "cerveny krizek"
  ukoncit bezici proces. Proces neni ukoncen okamzite, ale je ukoncen behem jedne minuty
- ukonceni procesu z weboveho rozhrani je zalogovanu v menu "Statistiky / Logger / Process manager"

CENTRALNI SKLAD
- v "Karte klienta / Zbozi ze skladu" se pri pridavani zbozi nove zobrazuje i sloupec "Stav". Zde je videt, kde se nyni dane zbozi nachazi
- v menu "Nastaveni / Syst. nastaveni / Centr. sklad " je novy klic "central_store_items". Zde si muzete prednastavit pocet polozek na fakture.
- v menu "Nastaveni / Ciselniky / Centr. sklad / Typy zbozi" je nove moznost zadat dobu zaruky v mesicich a pri pridavani zbozi se zaruka automaticky doplnuje.
  Podminkou je zbozi pridavat vyplnovanim caroveho kodu, pres ktery se tyto informace doplnuji

FAKTURACE
- menu "Statistiky / Logger" popup menu "Emaily z banky" vidi nove pouze uzivatel s opravnenim "Master admin" a nebo uzivatel, ktery ma prideleno opravneni fakturace.
  Ostatni uzivatele toto menu nevidi
- v menu "Fakturace / Nastaveni" je novy klic "form_of_billing_period", kde je mozne nastavit format zobrazeni obdobi u jednotlivych polozek na fakture ( napriklad
  u sluzby internet ) ve formatu MM/YY a nebo ve formatu MM/YYYY

LOKALIZACE IT
- pri pridavani nebo uprave klienta se neprovadi kontrola zadaneho ICO na pouze ciselne znaky
- na fakture se nezobrazuje datum zdanitelneho plneni

        
        
        
        3.58 - 31.10.2011
        
        STABLE verze
- obsahuje zmeny z verze 3.58 beta1 a  3.58 beta2

        
        
        
        3.58 beta2 - 26.10.2011
        
        OPRAVY
- opravene drobne chyby reportovane uzivateli

        
        
        
        3.58 beta1 - 24.10.2011
        
        NOVINKY
- opraveny drobne chyby reportovane uzivateli
- aktualizovana verze textoveho editouru TinyMCE a nyni funguje i v prohlizeci Chrome
- ikona pro restart routeru ( zobrazena v menu "Routery" v hlavicce routeru ) presunuta nalevo vedle ikony pro aktivaci "Nouzoveho rezimu".
- v karte klienta v menu "Aktivni sluzby" je nyni zobrazeno i jmeno administratora a datum, kdy byla tato sluzba vytvorena
- v menu "Routery" bylo pridano strankovani routeru. Pocet zobrazenych routeru na stranku je mozne nastavit v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Obecne" v klici
  "item_to_page". Toto nastaveni poctu polozek na stranku je spolecne take pro strankovani v menu "Uzivatele / Kontakty" atd...
- nyni je mozne v UR ( uzivatelske rozhrani ) zobrazovat graf pingu. Podminkou je mit povoleno "Nastaveni / Syst. nastaveni / Uziv. rozhrani / tech_support_stat" a
  pote u aktivni sluzby Internet zakliknout "Monitorovat uzivatele" a "Zobrazit graf pingu v UR". V tomto pripade bude klient mit zobrazen ve svem UR i graf pingu
- v karte klienta v menu "Statistika internetu" je mozne zobrazit odstranene sluzby ( Podobne jako v menu "Aktivni sluzby" ). Kliknutim na odkaz
  "Zobrazit odstranene sluzby", ktery se umisten vlevo nahore v menu "Statistika intenetu"
- nove lze aktivni sluzbu klienta presunut k jinemu klientovi. Tlacitko se nachazi v menu "Karta klienta / Aktivni sluzby / Presunout". Tlacitko je umisteno vedle
  tlacitka "Odstranit". Kliknutim na tlacitko se zobrazi seznam klientu a kliknutim na jmeno a potvrzeni akce se sluzna presune k jinemu klientovi. V okne je take
  vyhledavani podle jmena a zakaznickeho cisla. Cela tato akce je logovana v historii u sluzby
- v karte klienta bylo jiz drive mozne pridavat poznamku ( v karte klienta v menu "Informace" zalozka "Pridat poznamku" ). Nyni je zde novy checkbox
  "Zobrazit upozorneni". Pokud je tento checkbox aktivni, tak pri otevreni karty klienta se tato poznamka automaticky zobrazi v samostatnem popup okne. Tato
  poznamka slouzi jako "aktivni" upozorneni pro vsechny, kteri otevrou kartu tohoto klienta
- v menu "Ostatni / Zalohy / Routery" je mozne seznam zaloh tridit podle jednotlivych sloupcu
- veskere fotky ( v karte klienta a u routeru ) se nyni neukladaji do databaze, ale ukladaji se na disk z duvodu vyssi vykonosti pri velkem poctu fotografii

OPRAVY
- opravena chyba, kdy se v pripade, ze byl klient sluzby Internet pozastaven v obdobi od-do, tak se neprovedla automaticka aktivace sluzby podle data nastaveneho v
  polozce "pozastavit do" a klient zustal i po tomto datu pozastaven. takto akce je zaznamenana v menu "Statistiky / Logger " polozka "Automaticke pozastaveni uzivatelu"
- pokud byl router v rezimu "monitorovani", tak po kliknuti na ikonu "Reboot routeru" ( v hlavicce routeru ) nebylo mozne router rebootovat. Nyni se provede reboot
  routeru i v pripade, ze je router pouze v rezimu "monitorovani"
- pokud je klient overovan pres Radius, tak v pripade, ze byl u sluzby Internet onzacen checkbox "Zamknout uzivatele", tak se v pripade zmeny hesla tato zmena
  nepromitla do radiusu a heslo zustalo stale puvodni. Nyni se i v tomto pripade provede korektni zmena hesla
- opravena chyba, kdy se na madarskych slozenkach generoval chybny LUHN kod
- pokud byly aktivovane pedkontace na fakturach ( v Systemovem nastaveni fakturace ), tak nebylo mozne pri uprave faktury v karte klienta odstranit radek faktury
- na strance "Uzivatele / Uvod" nefungovalo spravne trideni podle sloupcu v zobrazenych ukolech planovani
- opravena chyba kdy se v menu "Fakturace / Uhrady / Historie" pri tisku sestavy do PDF zobrazovali VS a SS, ktere na hotovostnim dokladu nebyly uvedeny
- pri platbe za fakturu pres PAYPAL v uzivatelskem rozhrani klienta se v PAYPAL pozadavku posilala i mena. PAYPAL prestal akceprovat menu "Kc" a je mozne pouzit
  pouze menu "CZK", ktera se nyni posila automaticky i v pripade nastavene meny ve fakturaci "Kc"

MIKROTIK
- v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Mikrotik" je novy klic "reading_dynamic_routes". Toto nastaveni ma vliv na zobrazeni vsech routovanych siti, ktere se
  zobrazuji u kazdeho routeru v menu "Routovane site". Pokud je nastavena hodnota "0" ( vychozi nastaveni ), tak se z routeru nacitaji pouze lokalni routy,
  pokud je nastavena hodnota "1" tak se z routeru nacitaji lokalni routy + staticke routy + PPP + PPPoE routy. Pokud je klic nastaven na hodnotu "2", tak se z
  routeru nacitaji kompletne vsechny routy vcetne dynamickych rout ( osfp, bgp ). Nastaveni klice na hodnotu "2" muze v pripade velkeho mnozstvi zaznamu v routovacich
  tabulkach routeru zvysit zatizeni serveru

MIKROTIK - PODPOROVANE VERZE
- nove se zobrazuje po prihlaseni so systemu zobrazuji podporovane, pripadne nepodporovane verze Mikrotiku. Pri prihlaseni do systemu se z naseho aktualizacniho serveru
  stahne soubor s aktualni informaci o podporovanych a nepodporovanych verzich Mikrotiku. Tim je zarucena rychla aktualizace v pripade zjisteni problemu s urcitou
  verzi Mikrotiku. Informace o verzich Mikrotiku jsou prehledne zobrazeny v tabulce, kde v "zelene" tabulce jsou podporovane verze v "cervene" tabulce jsou verze
  nepodporovane, pripdne verze, ktere zpusobuji chyby. Pokud zde neni urcite verze uvedena, tak nebyla testovana a nebo nemame o teto verzi blizsi informace.
  Pri dalsim prihlaseni se jiz tato tabuke nezobrazi. Ta se zobrazi az v pripade dalsi aktualizace souboru na nasem serveru. Najetim mysi na zobrazenou verzi
  Mikrotiku se zobrazi podrobnejsi info
- Pokud system po aktualizaci zjisti, ze nektery inslaovany router zadany s systemu ma "nepodporovanou", tak pri zobrazeni zalozky "Routery" je zobrazena
  ( pod polem vyhledavani a nastaveni filtru ) tabulka s informaci, ktere routery maji nepodporovanou verzi vcerne informace z jakeho duvodu je tato verze nepodporovana

MOTOROLA CANOPY
- pridana podpora jednotek Motorola CANOPY. Prozaim je komunikace testovana na verzi firmware 11
- podpora je prozatim experimentalni. Pripadne postrehy hlaste na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. System pouze vycita data pres SNMP ( nic do jednotek nezapisuje )
- v menu "Routery" je mozne pri pridani noveho routeru vybrat z popup menu "Typ Routeru" novy typ "Canopy"
- pokud je vybran typ routeru Canopy, tak je mozne zadah heslo pro SNMP ( ktere musi byt na jednotce nastaveno ) a port, ktery je nastavemn defaultne na 161
- pokud je nastaven i checkbox "Restart routeru", tak se bude provadet reboot jednotky dle nastavenych parametru
- z jednotek Canopy se prozatim vycita teplota, uptime, verze firmware, interfacy vcetne detailnich informaci jako je frekvence, sifrovani, mac adresa a zobrazuji
  se grafy prenosu na jednotlivych interfacich
- najetim mysi nad jmeno interface se zobrazi podrobne informace o wifi casti
- v mneu "Routery / Router status" je mozne zobrazit podrobne informace pro jednotky Canopy ( uptime, verze FW, teplota ... ) v prehledne tabulce
- v menu "Routery" je monze ke kazde jednotce pridat dalsi zarizeni ( zalozka "Dalsi zarizeni" v hlavicce routeru ), ktere jsou fyzicky pripojene za touto jednotkou
- v dalsich verzich systemu budou zobrazeni vsichni pripojeni klienti vcetne grafu ( podobne jako u routeru Mikrotik nebo UBNT )

FAKTURACE
- pokud se provadi import z banky v menu "Fakturace / Banka / Import" nebo pri automatickem parovani z emailu v menu "Fakturace / Banka / Email", tak v pripade
  platby, ktera je identifikovana ke klientovi ( napriklad podle VS ), tak je mozne tuto platbu pripsat do kreditu klienta. Tento pripad nastane napriklad v pripade,
  ze klient posle trvalym prikazem platbu drive nez je vystavena faktura a diky tomu neni mozne prijatou platbu sparovat s zadnou neuhrazenou fakturou. Pokud je platba
  pripsana do kreditu a je v nastavei "Fakturace / Nastaveni / Obecne", klic "preplatky" nastaven na hodnotu "1", tak se pri vystaveni faktury provede automaticky
  zapocet a faktura se uhradi z preplatku. V opacnem pripade je mozne po vystavenou fakturu uhradit "zapoctem" v karte klienta
- pokud se vystavuje samostatna faktura v karte klienta, tak se pri vyplnovani polozek zobrazuje pod jednotlivymi sloupci soucet "cena s DPH", "Cena bez DPH" a "DPH",
  ktere slouzi jako nahled celkove castky faktury
- pri vystaveni samostatne faktury je zvysen pocet polozek, ktere je mozne na fakturu pridat z 10 na 15
- v karte klienta v menu "Fakturace" pri zobrazeni detailu faktury ( kliknuti na odkaz "Detail" u faktury ) je zde nova polozka "Vystavit kopii faktury".
  Po kliknuti na tento odkaz se zobrazi okno pro vystaveni samostatne faktury, kde jsou jiz predvyplneny jednotlive polozky z puvodni faktury. Tato funkce slouzi
  k vytvareni novych faktur ( napriklad jednou za 2 mesice ), kde je vetsi mnozstvi polozek, ktere se opakuji
- v menu "Fakturace / Prehledy / Fakturace" je nove mozne vyhledavat i podle celkove castky na fakture. Je mozne zadat rozmeni castku od-do. V pripade vyplneni
  napriklad castky od 10 CZK ( kdy je castka do nevyplnena ) se vyhledji vsechny faktury s celkovou sumou od teto castky
- v menu "Fakturace / Nastaveni / Fakturacni skupiny" je mozne u kazde fakturacni skupiny nastavit pozici zobrazovaneho razitka na fakture se slozenkou. Toto
  nastaveni slouzi pro pripad, ze nekteri klienti maji standardni fakturu a nekteri klienti maji fakturu se slozenkou. Po spravnem nastaveni maji vsichni klienti
  zobrazene razitko spravne na fakture i na slozence

FAKTURACE - RAZITKO NA HOTOVOSTNIM DOKLADU
- v menu "Fakturace / Nastaveni / Fakturacni skupiny" je mozne u kazde fakturacni skupiny nastavit razitko, ktere se zobrazi na hotovostnim dokladu.
- Doporucene nastaveni: Velikost razitka 50mm, Razitko - hotovostni doklad - Levy okraj (mm): 130, Razitko - hotovostni doklad - Horni okraj (mm): 115
- pokud je razitko nastaveno, tak se na zobrazi na vsech hotovostnich dokladech

FAKTURACE - PREDKONTACE
- nove je mozne pri vystatovani samostatnych faktur pridavat dalsi predkontace na jednotlive polozky
- pro pouziti predkontaci u samostatne faktury musi byt aktivovana funkce predkotace. Nastaveni se provede v menu "Fakturace / Nastaveni" klic "predkontace"
- v menu "Fakturace / Nastaveni / Predkontace" je mozne vyplnit ciselnik predkontaci, ktere se budou pouzivat pri vystaveni samostatne faktury v karte klienta
- pri vystaveni samostatne faktury v karte klienta je mozne z popup menu vybrat prislusnou predkontaci ke kazde polozce teto faktury
- v menu "Fakturace / Prehledy / Fakturace" jsou po oznaceni "Zobrazit statistiku za jednotlive sluzby" zobrazeny podrobne statistiky fakturovanych castek podle
  jednotlivych predkontaci

UBNT - u kazdeho Ubiquity routeru je nyni mozne pridat dalsi zarizeni ( zalozka "Pridat zarizeni" v hlavicce routeru ) podobne jako u routeru Mikrotik. Zde je mozne
  pridat napriklad dalsi PTP spoje. Pokud je zarizeni pridano k rouuteru UBNT a je zadana MAC adresa, tak se tato mac adresa propise do mac listu v jednotce UBNT
- pridana kontrola updatu konfigurace ( MAC list ) zda probehla uspesne. V nekterych pripadech se stavalo, ze se update nezdaril, ale system jiz v tonto pripade
  nezkousel konfiguraci uploadovat znovu. Nyni v pripade, ze se update nezdari, tak se system pokusi provest update konfigurace behem 5ti minut opakovane.
- v pripade neuspesne komunikace s jednotkou UBNT je tato udalost zanamenana v menu "Statistiky / Logger", popup menu "Ubiquity errors". Zde jsou zobrazeny
  vsechny neuspesna spojeni na UBNT
- pokud je komunikace S jednotkou UBNT neuspesna, tak se u routeru v hlavicce routeru zobrazi v levem hornim rohu "znacka SSH" cervene. V tomto pripade je mozne
  vsechny jednotky UBNT a routery Mikrotik zobrazit v zalozce "Routery" kliknutim odkaz "Errors", ktery je umisten pod polem fulltextoveho vyhledavani

RADIUS - grafy klientu
- nove se u klientu, kteri jsiu overovani pre radius zobrazuji i grafy klientu podobne jako u standardni sluzby "Internet". V karte klienta v menu
  "Statistika Internetu" se zobrazuje fraf prenesenych dat a take se zde zobrazuji prenesena data za mesic

OPRAVNENI UZIVATELU
- nove i technik s opravnenim "Hlavni admin" ( nema opravneni "Master admin" ) ma pristup k nize uvedenym zalozkam:
        -- "Ostatni / Zalohy / Routery"
        -- update konfiguracie pro vsechny routry
        -- "Statistiky / procesy"
        -- "Statistika / Syslog"

CENTRALNI SKLAD
- prepracovano zadavani doby zaruky zbozi. Pro jednodussi obsluhu se nyni vyplnuje pocet mesicu misto celeho datumu a tento udaj se take zobrazuje v detailu zbozi.
  Stare zbozi, kde bylo ulozeno datum se automaticky prevede na pocet mesicu pri updatu
- v menu "Nastaveni / Syst. nastaveni / Centralni sklad" klic "central_store_warranty" uz neni pocet roku, ale nyni nove pocet mesicu
- v Centralnim skladu ( menu "Centr. sklad / Sklad" ) je tlacitko "Priradit" zobrazeno take nahore v tabulce, aby se pri dlouhem seznamu nemuselo rolovat az dolu
- pri prirazovani se pri vyhledavani klienta zobrazuje v zavorce vedle jmena take zakaznicke cislo
- V centralnim skladu ( menu "Centr. sklad / Sklad" ) je nove checkbox "Zobrazovat zbozi na routeru" pro odfiltrovani zbozi prirazenem na routerech

SLUZBA DVBC a IPTV
- u sluzby DVBC je opravena chyba, kdy se pri vyberu tarifu nezobrazovala spravne nabidka balicku
- k cene za mesic se pricita i cena za jednodtlive balicky, jsou-li aktivovane u sluzby
- v karte klienta v menu "IPTV set top box" je novy checkbox "Pristup k archivu" a "Povolit sifrovani"

PLANOVANI
- v emailech o planovani se nove zobrazuje i interni popis a tikety zasilane klientum o stavu jejich problemu jsou logovany v historii odeslanych emailu v karte
  klienta. Tato interni poznamka se posila pouze v emailech pro techhniky a nikoli v emailech pro koncove zakazniky
- pokud si technik vytiskne servisni list v prehledu ukolu ( menu "Planovani / Denni" - ikona pro tisk ), tak je na dokumentu nove uvedeno i datum vytvoreni
  tohoto ukolu

WIKI / Knowledgebase
- nove pridana interni wiki pro vytvareni vlastni znalostni databaze
- v menu "Ostatni" je nova zalozka "Wiki".
- na leve strane je mozne vytvaret slozky vcetne vnorenych slozek pro rozliseni jednotlivych tematickych celku. kliknutim pravym tlacitkem je mozne pridat novou
  slozku, pripadne upravit nebo smazat slozku existujici
- v kazde slozce je mozne pridat poznamku. U kazde poznamky je mozne vyplnit "Nazev", vlastni text poznamky a je take mozne urcit zda se jedna o poznamku
  "verejnou" nebo "privatni". Pokud se jedna o poznamku verejnou, tak ji vidi vsichni administratori systemu. Pokud je poznamka privatni, tak ji vidi pouze
  vlastnik ( autor ) poznamky. Upravy exitujici poznamky muze provadet pouze vlastnik ( autor ), ktery poznamku vytvoril. Uzivatels opravnenim "Master admin"
  vidi vsechny slizky a poznamky bez ohledu jestli ma priznak privatni nebo verejna, upravovat a modifikovat tyto poznamky vsak nemuze
- ke kazde poznamce je mozne pripojit libovolny pocet priloh
- pokud jsou ve slozce vytvorene nejake poznamky, tak se zde zobrazi seznam techto poznamek, kde je zobrazen nazev, autor a datum posledni upravy
- u kazde poznamky je mozne zobrazit kliknutim na prislusnou ikonu historri uprav. Zde je mozne zobrazit jednotlive verze poznamky s datem aktualizace
- v levem sloupci ( zobrazene slozky ) je mozne v poznamkach vyhledavat. Vyhledavani probiha fulltextem v textu poznamek a take v nazvu slozek

EXTERNI LINK V KARTE KLIENTA
- nove je mozne v karte klienta zobrazir "externi link" na jinou webovou aplikaci. Tento link je mozne pouzit napriklad ve spojeni s telefoni ustrednou, kdy po
  kliknuti mysi na tento link je na telefonu vytoci klient a neni nutne telefoni cislo zadavat rucne
- v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Obecne" je klic "external_client_link", kde je je mozne nastavit template pro externi link. Je mozne zde pouzit
  "Systemove promenne" podobne jako pri vytvareni slmouvy. Systemo promenne je mozne zobrazit napriklad v menu "Nastaveni / Smlouvy "
- externi link muze vypadat napriklad nasledovne "http://www.ispadmin.eu?phone=$TELEFON$&mobile_phone=$MOBILE$", kde se promenne $TELEFON$ a $MOBILE$
  nahradi skutecnymi udaji v karte klienta
- Externi link je zobrazem v karte klienta v menu "Informace". Kliknutimna tento link se otevre nove okno s definovanou strankou

UPOMINKY na SMS
- nove doplnena funkce automatickeho zasilani upominek na SMS
- podporovano je odesilani upominek pres http://www.sms-brana.sk a take pres hardwarovou SMS branu
- v menu "Fakturace / Nastaveni / Upominky" je nyni mozne nastavit zda se ma upominka odesilat emailem, SMS a nebo obema zpusoby
- pro kazdy zpusob je pri nastaveni upominky pripraveno okno, kde je mozne napsat text upominky, ktery muze byt rozdilny pres email a pres SMS
- v pripade upominky pres SMS se pri psani texty zobrazuje na kolik zprav bude SMS rozdelena a kolik znaku SMS obsahuje, aby bylo mozne optimalizovat pocet
  odesilanych SMS
- v seznamu nastavenych upominek je graficky zobrazeno, zda se odesila upominka pres SMS nebo pres email
- pokud se odesila upominka "manualne" z menu "Fakturace / Upominky", tak podle nastavene sablony se v posle upominka pres email a pokud je nastaveno, tak i
  upominka pres SMS

CMTS
- opraveno spravne zobrazeni zpetnych kanalu u headendu ARRIS C4
- pridano nacitani detailnich informaci o zpetnych kanalech

Lokalizae IE ( Irsko )
- pri pridani a editaci uzivatele pridano policko "County"
- odstranena podminka nutnosti vyplneni PSC

Lokalizace HU ( Madarsko )
- na slozence se zobrazovala chybna cena v pripade, ze byl na fakture odecten nejaky preplatek
- pokud se provadi storno faktury, tak se vytvori minusova faktura. Do teto faktury se propisovalo chybne jmeno klienta
- v karte klienta bylo zvetseno pole "Cislo uctu" na 24 znaku

        
        
        
        3.57 - 9.9.2011
        
        3.57 - 9.9.2011
STABLE verze
- obsahuje zmeny z 3.57 beta1

        
        
        
        3.57 beta1 - 1.9.2011
        
        OPRAVY
- opraveny drobne chyby reportovane uzivateli
- opravena chyba, kdy v uzivatelskem rozhrani nebylo mozne provest platbu pres PayPal. Problem byl ve zmene kodu na PayPalu
- pokud se v karte klienta v menu "Fakturace" pri praci s "prubeznymi polozkami" kopirovali tyto prubezne polozky, tak se cena bez DPH doplnila do ceny s DPH
- opravena chyba, kdy se pri zobrazeni nahledu faktur v karte klienta ( najetim mysi na fakturu ) chybne zobrazovali polozky obecne sluzby

NOVINKY
- v nastaveni opravneni technika v menu "Nastaveni / Administratori" je novy chekcbox "Posilat pozadavky z UR". Timto je mozno si nastavit, kteremu technikovi
  se budou tyto autorizovane pozadavky zadane z uzivatelskeho rozhrani posilat
- pri pridavani noveho klienta je nove automaticky generovano heslo do uzivatelskeho rozhrani. Puvodne bylo heslo nevyplneno a bylo nutne jej vzdy zadat rucne.
  V pripade potreby je mozne toto heslo nastavit rucne
- v menu "Uzivatele / Kontakty" fulltext prohledava i pole "cislo uctu klienta"
- v menu "Uzivatele / Kontakty", doplnena moznost filtrovani "Bez GPS souradnic" v popup menu podrobnosti
- v menu "Routery" je u kazdeho routeru nova ikona pro reboot routeru ( umistena vedle v hlavicce vedle ikony "Otestovat spojeni" ). Ikona se zobrazi pouze
  administratorum systemu, kteri maji opravneni "Master admin". U routeru Mikrotik pri ztrate spojeni pres SSH, pri zapnutem API je mozne router rebootovat
  primo ze systemu a tim obnovit funkcnost SSH. Pri vypnutem API se pokusi system provest reboot pres SSH. U routeru UBNT se reboot provadi pouze pres SSH
- u sluzby DVBC jsou pridany nove polozky "Sleva", "Pausalni cena", "Instalacni poplatek" a "Vratna zaloha"
- datum "Trvani smlouvy do" ( pokud je nastaven u sluzby Internet ) se nyni zobrazuje v karte klienta v menu "Statistika Internetu" ( pod udajem "Pripojen od" )
  a v menu "Aktivni sluzby" ( pod udajem "Pripojen od" )
- v menu "Nastaveni / Ciselniky / Koncova zarizeni" polozka "Koncova zarizeni klientu" je mozne u kazdeho zarizeni pridat i port na kterem bezi pripadne webove
  rozhrani zarizeni. Pokud pri pridani sluzby internet je vybrano toto preddefinovane zarizeni, tak se automaticky vyplni i port a neni nutne jej zadavat rucne
- pokud se vycitaji hodnoty pres SNMP teplaty ( zalozka "Nastaveni / Ostatni / SNMP OID" ), tak system se nini snazi prevest hodnoty typu STRING na numericnou
  hodnotu a pokusi se vykrestlit graf, pokud je to mozne. Nyni je mozna vstupni hodnota napriklad "Teplota 25 C"

MIKROTIK
- pri aktualizaci konfigurace pres webove rozhrani se obcas stavalo, ze se update konfigurace nezdaril a zobrazila se pouze prazdna stranka. Chyba je odstranena
- nove se z routeru vycita cela routovaci tabulka, kterou je mozne zobrazit v menu "Routery" kliknutim na zalozku "Routovane site" Zde na konci stranky jsou
  zobrazeny "Routovane site na routeru" Nove zde je checkbox "Zobrazit celou routovaci tabulku". Pokud je chekbox aktivni, tak se zobrazi cela routovaci
  tabulka na routeru vcet dynamickych tras ( pokud se pouziva dynamicky routing )

UBIQUITY
- nyni system provadi automatickou zalohu konfigurace jednotek UBNT ( podobne jako zalohy routeru Mikrotik ). Zalohovane kongigurace  je mozne zobrazit v menu
  "Ostatni / Zalohy / Routery"
- rozirena komunikace s jednotkami UBNT, kde se aktivne propisuji MAC adresy klientu do ACL
- pri editaci sluzby internet se v pripojnych bodech zobrazuji UBNT zarizeni, ktere maji v parametru QOS nastaven tento router, To znamena, ze u jednotky UBNT je
  nejdrive nutne nastavit spravne polozku "QOS provadet na routeru". Pokud je tato polozka nastavena a vytvari se sluzba Internet, tak pri vyberu routeru, kde
  se provadi shaping se v popup menu "Pripony bod "zobrazi jedotky UBNT. POkud je tento pripojny bod vybran, tak se do jednotky UBNT propise MAC adresa
  klienta, ktera se u sluzby Internet uvedena
- pri zapnute volbe "show_hw_end_equipment" v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Obecne" se v routerech vypisi wifi uzivatele s patricnymi parametry
- pri aktivni komunikaci s jednotkou UBNT se nastavi ACL dle nasledujicich pravidel
   1) provadi kontrolu a update ACL MAC na UBNT, jen pokud je zapnuty MAC filter v nastavei routeru. Pookud je macfilter vypnuty, neprovadi se kontrola ani update a
      stavajici tabulka zustava nezmenena
   2) zapnuti MAC filtru = vymazani stavajici konfigurace ACL a nahrani nove dle pripojenych uzivatelu
   3) je-li MAC filtr zapnuty a zadny klient nenalezen, tak se tabulka nemeni
- u routeru typu UBNT je zde nove tlacitko na rucni obnovu konfigurace podobne jako u routeru Mikrotik ( ikona je umistena v headeru routeru napravo ).

FAKTURACE
- doplnen import automatickeho parovani z FIO banky pri zasilani kreditniho aviza emailem. Emailovy ucet, ze ktereho jsou platby parovany je mozne
  nastavit v menu "Fakturace / Nastaveni / Banka - email". V soucasne dobe podporuje system automatickeho parovani z emailu banky CSOB, Reiffeisen banka,
  Postovni sporitelna a nove FIO banka |( blizsi info uvedeno u verze 3.51 )
- na zalohove fakture se zobrazuje i cislo klienta ( pod VS )
- v menu "Fakturace / Nastaveni / Sablony faktur" je nyni mozne nastavit i predkontaci, pokud je povolena v nastaveni fakturace v menu
  "Fakturace / Nastaveni / Obecne" klic "predkontace". Pokud je predkontace u sablony faktur nastavena, tak se automaticky doplni pri vystaveni samostatne
  faktury v karte klienta
- v nastaveni opravneni administratorum systemu ( "Nastaveni / Administratori" ) je nove opravneni "Vystavovat faktury klientum". Pokud je toto opravneni
  aktivni, tak administrator nevidi zalozku fakturace, ale muze v karte klienta v menu "Fakturace" vystavovat jednotlive faktury klientum

AUTOMATICKY IMPORT VOIP HOVORU OPERATORA IPEX
- pridana funkce automatickeho importu hovoru od VOIP operatora IPEX, ktera je realizovana pres SOAP branu IPEX
- pro spravnou funkci je potreba kontaktovat spolecnost IPEX, pro prideleni uzivateleskeho jmena a hesla, ktere slouzi pro komunikaci se SOAP branou. Toto pridelene
  jmeno a heslo je nutne zadat do nastaveni, ktere je v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Obecne", klic "voipex_username" a "voipex_password".
- po spravnem nastaveni pristupovych udaju se automaticky provadi import uskutecnenych telefonnich hovoru kazdych 15 minut
- importovane hovory vcetne podrobnosti ( zacatek hovoru, konec hovoru, cena hovoru, destinace ... ) jsou zobrazeny v menu "Ostatni / VOIP import / Prehledy" a take
  v karte klienta v menu "Aktivni sluzby" u sluzby VOIP ( zalozka "Vypis hovoru" ). Pro spravne zobrazeni hovoru v karte klienta musi byt korektne vytvorena sluzba
  VOIP a musi zde byt uvedene spravne telefonni cislo, protoze podle telefoniho cisla se provadi parovani vypisu a ke sluzbe VOIP
- veskere informace o automatickem importu je mozne zobrazit v menu "Statistiky / Logger" v popup menu "Komunikace se SOAP branou IPEX"

PLANOVANI
- pri pridavani ukolu je moznost vyberu sluzby. Ma-li klient pouze jednu sluzbu, je automaticky vybrana pri zvoleni klienta a neni tedy treba sluzbu vybirat.
  Timto odpada jedno kliknuti a jedno znovunacteni stranky :-)

CMTS
- korektne se zobrazuji vsechny Dowstreamy a Upstreamy z headendu CISCO UBR 722x. Puvodne se zobrazovaly data pouze z interface Cable3/0. Nyni se automaticky
  provede detekce vsech instalovanych rozhrani a ty se spravne zobrazei vcetne grafu SNR z jednotlivych upstreamu

CENTRALNI SKLAD
- zbozi v centralnim skladu lze nyni prirazovat take na jednotlive routery a nikoli pouze klientum. Pote je take mozno zobrazit tot zbozi v menu
  "Centralni sklad / Sklad", poup menu "Stav"

HU lokalizace
- dokoncena podpora OC31
- upraveno zobrazeni slozenky

        
        
        
        3.56 - 8.8.2011
        
        3.56 - 8.8.2011
STABLE verze
- obsahuje zmeny z 3.56 beta1 a 3.56 beta2

NOVINKY
- slovenska posta vydala novy forular slozenek, ktera se drobne lisi od puvodni ( celkova cena na slozence je nyni na 5 mistna misto 8mi ). System nyni
  pouziva novy format techto slozenek

OPRAVY
- opravena chyba, kdy se pri editaci prubezne polozky k zakladni cene za kus se pricetlo jeste jednou DPH a tim se cena navysila

        
        
        
        3.56 beta2 - 3.8.2011
        
        OPRAVY
- pri papovovani vypisu z Reiffeisen banky, kdy pri castce vyssi nez 1000 CZK je v informacnim emailu castka zapsana z mezerou ( napr. 1 000 CZK ) se chybne
  provedlo parovani a castka se identifikovala jako 1 CZK. Chyba je opravena
- upraveny limity pro PROCESS MANAGERu urcene pro beh jednotlivych scriptu
- opraveny drobne reporovane chyby pri vystaveni dobropisu ( Opravnych danovych dokladu )

NOVINKY
- v karte klienta v menu "Statistika Internetu" se zobrazje i cislo mobilniho telefonu na klienta ( puvodne se zobrazovalo pouze cislo na pevnou linku )

MIKROTIK
-  o configuracnich promennych v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Obecne " je pridan novy klic "modemip_fw_use". Pokud je tato hodnota nastavena "1"
  ( vychozi nastaveni ), potom se do firewallu pridavaji i IP adresy pro hw zarizeni ( povoleni komunikace ), pokud je hodnota nastavena na "0", tak se
  tyto IP adresy do firewallu nepridavaji
- POZOR !!! pokud je IP z uzivatelskeho rozsahu pro wifi - obsluha se na nej nedostane, nebot je DROP na celou podsit urcenou pro klienty sit. Toto nastaveni je
  mozne pouzit v pripade, ze jsou klientska zarizeni v jinem rozsahu nez klienti

ODESILANI SMS
- implementovana funkcionalita odesilani SMS z ispadmina pres branu http://www.sms-brana.sk. Ke zprovozneni staci mit vytvoreny ucet na sms-brana.sk, prihlasovaci
  jmeno, heslo a predvolbu zadat do ispadmina v menu "Nastaveni / Syst. nastaveni / Obecne" klic "sms_api_login", "sms_api_password", "sms_api_country_code"
  a polozku "sms_notify" v nastaveni nastavit na hodnotu "2".
- po spravnem nastaveni se vsechny SMS zpravvy ( prome hlasek NAGIOSu ) odesilaji pres tuto SMS branu

FAKTURACE - EXPORT POHODA
- pri exportu do pohody byla v exportu vzdy uvedena pouze jedna adresa ( fakturacni ), nyni se exportuje i dorucovaci adresa

        
        
        
        3.56 beta1 - 1.8.2011
        
        OPRAVY
- opraveny drobne chyby reportovane uzivateli
- pokud se v karte klienta ve fakturaci vytvarela prubezna polozka, tak nebylo mozne pouzit jako oddelovat carku, ale pouze tecku jinak se cena ulozila chybne.
  Nyni je monze pouzit jako oddelovac tecku i carku
- opravena chyba bankovniho vypisu ABO z GE Money Bank, ktery mel na konci souboru nekolik nestandardnich prazdnych radku a diky tomun se import neprovedl korektne
- pokud system identifikoval chybu API, tak byla tato chyba zobrazena u routeru ( cervena ikona API v hlavicce routeru ). Pokud se v nastaveni routeru vypnula
  komunikace API ( komunikace  probihala pouze pres SSH ), tak tato ikona chyboveho stavu nezmizela. Nyni po vypnuti komunikace pres API chybovy stav zmizi.

OPRAVY FAKTURACE
- prepracovana funkce na fakturaci sluzeb, ktere jsou automaticky pozastavene v urcitem datu. V karte klienta u sluzby internet je to polozka
  "Automaticky pozastavit sluzbu od - do". Nyni by fakturace v tomto obdobi mela byt neaktivni
- pokud byl u sluzby "Internet" nastaven tarif na "neuveden", tak se na fakturu spravne neuvedl popis tarifu
- v pripade, ze byla vystavena zalohova faktura a pred jeji uhradou se provedla editace, tak pri editaci dodatku faktury ( text uvedeny na spodnim okraji faktury )
  nebylo mozne editovat dodatek, ktery je uveden na zalohove fakture, ale text uvedeny na fakture po uhrade ( danovem dokladu ). Nyni se na fakture ( zalohove nebo
  standardni ) edituje vzdy spravy text

NOVINKY
- je mozne nastavit maximalni pocet odesilanych SMS z uzivatelskeho rozhrani pro klienty ( viz changelog verze 3.53 beta1 ). V menu "Nastaveni / Syst. nastaveni / Uziv. rozhrani"
  je klic "sms_gateway_msg_per_month", ktery urcuje povoleny pocet SMS na mesic z UR a klic "sms_gateway_msg_length", ktery urcuje max delku jedne SMS z UR. V karte klienta je
  mozne povolit klientovi individualne pocet SMS na mesic ( "Karta klienta / Informace" )
- v menu "Uzivatele" je nove pridana v popup menu "podrobnosti" moznost vyberu "Firemni zakaznik" a "Soukroma osoba"
- v menu "Routery / Router Status / WIFI klienti" se zobrazuje novy sloupec "Frekvence" a "SSID", kde se zobrazi prislusne udaje ( pokud jsou dostupne ).
  Podle techto slupcu je mozne celou tabulku tridit a take je zde moznost vyberu techto udaju pres prislusne popup menu
- v uzivatelskem rozhrani pro klienty je zakazana moznost zmenit si sve jmeno a prijmeni a nove pridana moznost zaskrtnout "Faktury emailem", kde si zakaznik muze nastavit formu zasilani faktur.
  Kazda zmena nastaveni je logovana a zobrazuje se v historii kazdeho klienta
- v menu "Uzivatele / Internet" je nove mozne zobrazit sloupce "Poznamka" a "HW koncoveho zarizeni". Jejich zobrazeni je mozne nastavit v menu "Nastaveni / Syst. nastaveni / Zal. internet"
- okamzitou zalohu systemu je mozne spusti prikazem "ispadmin_backup". Jedna se o link na zalohovaci script "/usr/local/script/ispadmin/backup_system.pl"
- v pripade, ze nepouzivate evidenci materialu ( v karte klienta zalozka "Material" ), tak je nyni je mozne v menu "Nastaveni / Syst. nastaveni / Obecne /" klic "material" vypnout
  pouziti materialu v systemu
- pokud se v karte klienta odesila email ( "karta klienta / Informace / Odeslat email" ), tak je nyni mozne prilozit maximalne 5 souboru jako prilohu. Puvodne bymo mozne prilozit
  pouze 3 soubory
- v pripade, ze se pro pripojeni klientu pouziva PPPoE ( nikoli RADIUS ), tak se automaticky vycita z aktivniho PPPoE spojeni hodnota "Caller ID", ktera se propise do aktivni sluzby
  "Internet" jako MAC adresa klienta a tim se na klienta aplikuji standardni pravidla firewallu

PROCESS MANAGER
- ve verzi 3.54 byla pridana nova funkce zobrazeni aktualne bezicich procesu vcetne dostupnych podrobnosti ( router se kterym process komunikuje, doba behu procesu ...)
- jednotky ubiquity obcas nestandardne ukonci komunikaci a take napriklad pri chybovosti na lince muze nastat stav, kdy spojeni na router je stale navazano, ale zadna komunikace neprobiha
  a proces stale na serveru bezi a spotrebovava cas CPU. Nove byla implemenovana fukce "Process manager". Tento process manager kazdemu startujicimu preocesu, ktery komunikuje s routerem
  prideli presne urcene "casove okno" ve kterem musi byt komunikace korektne ukoncena. Pokud k tomuto ukonceni nedojde, tak je proces systemem ukoncen, aby nedochazelo ke zbytecnemu
  zatezovani CPU routeru a tim zpomaleni celeho systemu. V pripade "nasilneho" ukonceni procesu systemem je mozne odeslat email a udalost je zaznamenana do logu. Diky process manageru by se
  nemelo stavat, ze bude CPU extremne vytizen ani v pripade opakovane chybne komunikace s routery
- v menu "Nastaveni / Syst.Nastaveni / Obecne" je mozne aktivovat odeslani informaci o neukoncenych proceseh na email. Pokud se nastavi klic
  "ps_manager_send_info" na hodnotu 1, tak se bude odesilat info mailem na emailovou adresu uvedenou v klici "admin_email"
- informace o neukoncenych procesech se uklada do menu "Statistiky / Logger", kde je mozne je mozne je zobrazit pres popup menu v polozce "Process manager"
- v menu "Statistiky / Stat. Serveru / Procesy" je nove pridano popup menu pro zobrazeni pouze procesu ISP admin a nebo pro zobrazeni vsech procesu. Vychozi nastaveni je zobrazeni pouze
  bezicich procesu systemu ISP admin

MIKROTIK
- upraven script na ukladani binarnich zaloh Mikrotiku, kde se obcas binarni zaloha prestala ukladat. Vetsinou ukladani binarnich zaloh bylo preruseno po vymene
  hardware nebo po zmene verze mikrotiku, kdy se zmenili SSH klice pro komunikaci. Nyni by tyto veci meli byt eliminovany a binarni zalohy be mely fungovat i
  po zmene HW nebo verze Mikrotiku.
- pridana kontrola duplicitnich pravidel, ktera se v mikrotiku obcas objevili ( napriklad pri nekorektne ukoncenem nebo prerusenem spojeni ). Pokud system objevi
  duplicitni pravidla, tak je odstrani.

PODPORA MIKRTOIKU VERZE 5
- i verze 5.x se stale objevuji problemy s komunikaci pres SSH. Mikrotik tyto veci prozatim neresi a ani v poslednich verzich se situace nijak nezmenila. Detailnim
  rozborem jsme zjistili, ze k preruseni komunikace dojde vzdy v pripade pozadavku zmeny velikosti TCP "okna" pri SSH komunikaci. Tutoo zmenu velikosti provadi pouze
  mikrotik verze 5.x, starsi verze Mikrotiku ( 3.x a 4.x ) tuto zmenu neprovadeji a proto pravdepodobne komunikace funguje.
- provedli jsme upravu systemovych knihoven na serveru, ktere by meli zmene velikosti okna ze strany mikrotiku zamezit a tim by mel komunikace korektne fungovat
  i na mikrotiku verze 5.x

FAKTURACE
- v karte klienta v prehledu vystavenych faktur je mozne zobrazit celkovy nahled polozek faktury najetim mysi na cislo faktury. Po najeti mysi na cislo faktury se
  zobrazi vsechny polozky na fakture, takze pro rychly nahled ( napriklad pokud vyhledavame nejaky udaj na fakture ) neni nutne jednotlive faktury otevirat v PDF
- v menu "Fakturace / Prehledy" jsou zobrazeny fakturovane castky za jednotlive mesice. Nove je v levem hornim rohu tabulky novy checkbox
  "Zobrazit statistiku za jednotlive sluzby". Po oznaceni tohoto chekboxu ze tabulka rozsiri o detailni rozpis fakturovanych castek za jednotlive sluzby ( Internet,
  Obecna sluzba, CATV .... ) v danem mesici
- pridana nova polozka do "Fakturace / Nastaveni / Obecne" klic "reminder_additional_item_desc". Zde je moznost nastavit popis prubezne polozky vytvorene pri generovani upominky, ktera
  se prida v pripade zpoplatneni odesilane upominky
- pri fakturaci sluzby CATV je zde nova polozka "Fakturovat od" podobne jako u sluzby Internet
- v nastaveni fakturace ( "Fakturace / Nastaveni" ) je nova polozka "proforma_invoice_number" pokud je nastavena na 0 tak na zalohove fakture je vzdy uvedeno cislo
  faktury jako cislo klienta. Pokud je nastavena hodnota 1 tak se vytvori 10ti mistne cislo faktur kde prvni 3 mista system pouzije nastaveny prefix pro zalohove
  faktury z polozky "proforma_prefix" v nastaveni fakturace a zbylych 7 mist je pocet vystavenych faktur doplnenych zleva nulama
- pro lepsi orientaci jsou ocislovane radky v menu "Fakturace / Preplatky" a take se zde nezobrazuji jz zapoctene preplatky

FAKTURACE PAROVANI PLATEB Z EMAILU Z RAIFFAISEN BANKY
- pridana funkce parovani plateb z emailu, ktere banka zasila pri pripsani platby na ucet, podpobne jako parovani plateb banky CSOB ( viz verze 3.51, kde jsou
  uveveny podrobnosti nastaveni pro parovani plateb z emailu )
- Reiffeisen banka umoznuje nadefinovat presnou strukturu emailu, podle ktereho je pozdeji zasilano oznameni o prichozich platba. Tento template musi byt spravne
  nastaven, jinak automaticke parovani nebude fugovat spravne !
- Template musi vypadat nasledovne

        Info_o_platbe
        Jmeno_Z:    %DAN%
        Z:          %DN%
        Na:         %CN%
        Realizovano:%RA%
        Mena:       %CC%
        Dne:        %RD%
        Ks:         %TCS%
        Vs:         %CVS%
        Ss:         %TSS%
        Zprava:     %CI%

FAKTURACE DOBROPISY
- prepracovan system vystavovani a prace s dobropisy
- nove se dobropis jmenuje "Opravny danovy doklad"
- dobropis je mozne vystavit v karte klienta v menu "Fakturace" a kliknutim na "detail faktury". Zde je odkaz "Vystavit opravny danovy doklad"
- pri vystaveni dobropisu se zobrazi seznam vsech polozek na dobropisovane fakture, kde je mozne oznacit jednotlive polozky, ktere maji byt dobropisovane. Take je
  mozne zmenit pocet kusu ( napriklad pokud se z rocni faktury dobropisuje pouze nekolik mesicu provozu internetu ). Dale je mozne pripsat dobropisovanou castku
  do kreditu ( kterym se da pripadne uhradit jina faktura ) v pripade, ze se dobropisovana castka neodesila zpet na zakaznikuv ucet. Je mozne nastavit datum
  vystaveni a vypsat "duvod dobropisovani", coz je popis a duvod vystaveni dobropisu ( povinna polozka )
- po vystaveni dobropisu je mozne jej vytisknout a zaslat klientovi, ktery jej musi vratit podepsany zpet
- pokud se vrati od zakaznika podepsany dobropis, tak je mozne provest "Potvrzeni opravneho danoveho dokladu" v detailu dobropisu. Pri potvrzeni dobropisu je mozne
  nastavit datum vraceni a take pripadne cislo uctu, kam budou zaslany penize zpet ( v pripade, ze nebyla castka pripsana do kreditu )

UPDATE ROUTERU
- v predchozich verzich se pri zmene jakehokoli routeru provadel update konfigurace vsech routeru, coz bylo casove narocne a zatizeni CPU pri vetsim poctu routeru bylo take celkem vysoke
- nyni se pri zmene parametru routeru ( zmena komunikace na API/SSH, zmena IP atd... ) provede update konfigurace pouze editovaneho routeru a ostatni routery zustanou nedotcene.
- v pripade potreby je mozne spustit update konfigurace vsech routeru kliknutim na strance "Routery" na odkaz "Update vsech routeru". Timto se na pozadi spusti kontrola a pripadny
  reload konfigurace na vsech routerech

CENTRALNI SKLAD
- stornovane zbozi z centralniho skladu je mozne uplne odstranit ze systemu. Toto mozne v zalozce "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Centralni Sklad" kliknutim na tlacitko
  "Odstanit stornovane zbozi ze systemu"

PLANOVANI
- nyni je mozne k ukolu v planovani pripojit soubor. Soubor lze nahrat pri pridavani a editaci ukolu planovani, lze jej take pote smazat. Vse se uklada do historie k danemu ukolu
- nyni je mozne zobrazit ukoly jiz odstranenych techniku. V menu "Planovani / Prehled" v popup menu "Technik" se zobrazuji i odstraneni technici. Je to z divodu zobrazeni ukolu, ktere
  napriklad technik nestihl splnit
- v nastaveni planovani ( Nastaveni / Syst. Nastaveni / Planovani" je mozne nastavit nove klice "planning_email_from", ktery nastavi pri odesilani ticketu klientum emailovou adresu
  odesilatele ( pro odpoved ) a klic "planning_email_from_txt", ktery nastavi "jmeno" emailu, ze ktereho je ticket odesilan ( napriklad "Servisni oddeleni" )
- pridana moznost nadefinovat si predmet emailu pri pridani, uprave a odstraneni ukolu v planovani. Predmet je mozne nadefinovat v "Nastaveni / Syst. nastaveni / Planovani" klic
  "planning_email_subject_add" , "planning_email_subject_edit" a "planning_email_subject_end". V predmetu emailu je take moznost pouzit systemove promenne pro klienta a takze
  je mozne do predmetu emailu propsat napriklad jmeno klienta, telefon.

UKLADANI DOKUMENTU
- vzhledem k tomu, ze u nekterych zakazniku se casem nashromazdilo nekolik tisic dokumentu ( v karte klienta zalozka "Dokumenty" ), ktere byly puvodne ulozeny v databazi, doslo
  ke spomaleni systemu pri praci s temito dokumenty. Z tohoto duvodu doslo ke zmene interniho ukladani dokumentu, kdy se dokumeny neukladaji do databaze, ale ukladanji se jako soubory na disku.
  Pri updatu dojde k automaticke konverzi dokumentu, ktera muze v pripade velkeho poctu dokumentu trvat dele ( cca 20-30 minut pri nekolika tisicich dokumentu, 30GB ).
  V teto dobe muze byt system vytizen .....

        
        
        
        3.55 - 31.5.2011
        
        STABLE verze

OPRAVY
- opravena chyba, kdy se neodesilali automaticke upominky
- opravena chyba, kdy se nesifrovaly zalohy systemu i v pripade, ze bylo nastavene heslo pro sifrovani zaloh

        
        
        
        3.54 - 24.5.2011
        
        STABLE verze
- obsahuje zmeny z 3.54 beta1 a 3.54 beta2

OPRAVY
- u verze Mikrotik 5 se nyni spravne zobrazuji v grafech prenosy na jednotlivych interfacech i pri datovem toku vetsim nez 100 Mbit

        
        
        
        3.54 beta2 - 22.5.2011
        
        OPRAVY
- pokud byl nastaven casovy tarif ( Nastaveni / Tarify ) a byla nastavena "agregovana" linka ( nikoli 1:1 ), tak se pri zmene casoveho agregovaneho tarifu na
  vyssi rychlost neprovadel prepocet "hlavni" queue tree. Nyni se pri zmene casoveho tarifu provede i spravny prepocet hlavni QT
- pokud se z routeru Mikrotik vycitala pouzivana frekvence wifi karty, tak se puvodne tato frekvence zobrazovala dle nastaveni v zalozce "/interface wireless".
  Pokud vsak byla katra nastavena v rezimu station, tak se frekvence na routeru nastavuje podle vysilaci strany a nikoli podle nastaveni v zalozce
  "/interface wireless". Nove se nastaveni frekvence zjistuje z "/interface wireless monitor", kde je vzdy aktualni frekvence
- opravena chyba ve fakturaci, kdy se v pripade pouziti znaku " ( uvozovky ) do textu na fakture ulozila pouze cast retezce pred znakem ".

NOVINKY
- v menu "Nastaveni / Info page / Povolene stranky" se provadi nove kontrola na spravne zadanou IP adresu stranky. Pole IP nyni akceptuje pouze spravne zadanou
  IP adresu

MONITOROVANI SYSTEMOVYCH PROCESU
- v menu "Statistiky / Stat. serveru" je nova zalozka "Procesy". Zde se zobrazuji vsechny procesy, ktere na serveru bezi vcetne podrobnosti jako PID nebo
  "spotrebovany" cas procesoru. Jednotlive procesy jsou rozdeleny na systemove a procesy "ISP admin". Typ procesu je zobrazen v prvnim sloupci tabulky.
  Pokud se jedna o procesy typu "ispadmin", tak je u nekterych procesu zobrazeno i ID routeru, jmeno routeru a cas jak dlouho tento proces bezi. Tyto informace
  jsou dostupne pouze u procesu, ktere komunikuji s routery Mikrotik nebo UBNT, pripadne procesy, ktere updatuji konfiguraci na routerech. Pokud se stane, ze
  nektery proces se korektne neukonci ( napriklad z duvodu chybne komunikace s routerem, nepodporovane verze routeru, atd. ), tak je v tomto prehledu zobrazen vcetne
  jmena routeru a casu jak dlouho tento proces bezi. Tento prehled slouzi predevsim k diagnostice "problemoveho" routeru v pripade, ze na serveru je mnoho bezicich
  procesu, ktere se korektne neukonci
- zobrazenou tabulku je mozne radit podle jednotlivych sloupcu kliknutim na nazev sloupce
- v nasledujicich verzich se budou neukoncene procesy automaticky ukoncovat a take bude mozne proces ukoncit "rucne" kliknutim na prislusne tlacitko

VPN SERVER
- v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni" je nova zalozka "VPN server". Zde je mozne nastavit VPN server na ktery je mozne se pripojit ze vzdalenych lokalit a
  timto propojit dislokovanou sit se systemem ISP admin. Po spravnem nastaveni se vytvori pristupove udaje pro navazani zabezpeceneho VPN PPTP tunelu, kde je
  pouzito sifrovani MPPE128. Pri pripojeni je mozne pouzit PPTP clienta na routeru mikrotik nebo jinem OS
- pri pridani noveho VPN serveru je nutne vyplnit nazev "pripojeni", jmeno a heslo pri pripojeni, dale IP adresa, ktere se nastavit automaticky a neni potreba ji
  ve vetsine pripadu menit. Tuto IP adresu dostane vzdalena strana VPN tunelu po pripojeni. Jako posledni polozku je mozne nastavit "povolenou IP pro pripojeni".
  Jedna se o IP adresu ze ktere je mozne navazat spojeni na VPN server. Standardne je zde nastavena " * " ( hvezdicka ) coz znamena, ze je mozne se na VPN server
  pripojit ze vsech IP adres. Pokud je zde nastavena konkretni IP adresa, tak je mozne se priojit a navazat VPN tunel pouze z teto definovae IP adresy
- po nastaveni VPN tunelu je mozne nastavit routovane site, ktere jsou ve vzdalene lokalite. Napriklad pro pripad, ze mame vzdalenou sit, kde je pouzit IP rozsah
  10.3.0.0/16 pro routeru a koncova zarizeni, tak tento IP rozsah pridame k VPN tunelu a veskery provoz z ISP admin na tento rozsah IP adres bude smerovan do
  tohoto VPN tunelu a tim bude zajistena komunikace napriklad s routery Mikrotik v dislokovane siti
- po zmene nebo nastaveni parametru bude zmena aktivovana behem 1 minuty. Pri zmene parametru VPN tunelu, ktery je aktivni ( navazane spojeni ) je potreba pro
  zmenu ( napriklad routovane site ) tunel odpojit a znovu pripojit.
- v prehledove tabulce je i kazdeho VPN tunelu zobrazeno jestli je online ( navazane spojeni ) a nebo offline ( cervena nebo zelena tecka )
- UPOZORNENI: pokud nastavite VPN tunel z ISP admina budou vsechny RUCNE nastavene VPN ( v konfiguracnim souboru ) ZRUSENY !!!

MONITOROVANI WIFI SPOJU
- v menu "Routery / Router status" je nova zalozka "Wifi spoje". Na teto strance se zobrazi realizovane spoje nezi routery mikrotik. System automaticky vyhleda
  obe strany spoje podle mac adresy karty a podle SSID. V prehledu techto spoju jsou zobrazeny nazvy routeru na obou stranach spoje, SSID, frekvence a SNR na
  obou stranach spoje
- v dalsich verzich systemu je v planu i zobrazeni podrobnych grafu pro obe strany spoje

FAKTURACE - AUTOMATICKE PAROVANI VYPISU Z ADRESARE
- nove je mozne parovat bankovni vypisy v ABO formatu ( pripona souboru .gpc ) z adresare. Tato funkce je pridana pro moznost stahovani vypisu extreni aplikaci,
  ktera bude tyto bankovni vypisy ukladat do urceneho adresare, kde tyto soubory budou automaticky importovany do ISP admina. Parovani probehne stejne jako v
  pripade rucniho importu bankovniho vypisu v menu "Fakturace / Banka / Import" jen s tim rozdilem, ze se vypisy importuji automaticky z adresare
- pro vyuziti funkce automatickeho parovani bankovniho vypisu je nutne zajistit ( externi aplikaci ) ukladani bankovnich vypisu do adresare
  /data/support/ispadmin/vypisy/autoload/ . System kadych 5 munut provede sparovani souboru s priponou gpc ( ostatni soubory budou ignorovany ). Po importu
  souboru se zobrazi standardni zobrazeni sparovanych a nesparovanych plateb v menu "Fakturace / Banka / Import"
- automaticky import akceptuje pouze soubory ve formaru ABO s priponou "gpc". Ostatni typy souboru jsou ignorovany !!!

CENTRALNI SKLAD
- v menu "Nastaveni / Syst. nastaveni / Centralni sklad" je nova polozka "central_store_invoice_date" - touto promennou lze ovlivnit vychozi datum faktury pri
  naskladnovani zbozi. Hodnota 0 predstavuje aktualni den, hodnota 1 je aktualni den + jeden den atd.
- nove lze pridat do centralniho skladu polozka s vice kusy. Napr. "Konektor RJ45 - 100ks(stejne)". Merna jednotka musi byt nastavena na "ks (stejne)" a
  pote se chova podobne jako zvolena jednotka "metry".
- v "Nastaveni / Syst. nastaveni / centralni sklad" je nova polzoka "central_store_column_sale_price" - touto promennou lze zobrazit prodejni cenu

        
        
        
        3.54 beta1 - 3.5.2011
        
        OPRAVY
- opraveny drobne chyby reportovane uzivateli
- pokud se u routeru zmenil typ routeru z Mikrotik na UBNT ( vymena zarizeni z Mikrotiku na UBNT ), tak ze neodstranili puvodne nactene interface a nebylo mozne
  je odstranit. Nyni se odstrani automaticky a zustanou pouze interface nactene z UBNT
- pokud neni nastaveno sifrovani zaloh systemu a konfiguraci routeru ( doprucujeme nastavit sifrovani zaloh ), tak ze v menu "Ostatni / Zalohy / Routery" nezobrazovali
  binarni zalohy routeru mikrotkik a nebylo mozne je stahnout.
- opraveny drobne chyby reportovane pri pouziti sluzby DVBC
- pri exportu faktur do systemu POHODA se v pripade, ze by nastavena volba "expotovat pouze nove faktury" provedl export vsech faktur.

NOVINKY
- v menu "Uzivatele / Kontakty" je v moznostech filtru "Podrobnosti" nova moznost "Nepozastavovat". Vyberem teto polozky se zobrazi klienti, kteri maji nastaveno v
  karte klienta "Nepozastavovat" sluzbu v pripade neuhrazenych faktur po splanosti
- v menu "Nastaveni / Info page" se provadi kontrola na spravne zadanou IP adresu u jednotlivych odkazu. Obcas nekdo misto adresy zadal nesmyslny textovy retezec,
  ktery se system snazil zapsat do routeru Mikrotik, coz skoncilo chybou
- v karte klienta pri editaci nebo pridavani kontaktnuch udaju jsou nove polozky "Interni poznamka 1" a "Interni poznamka 2". Tyto polozky slouzi k zadani
  internich udaju ( napriklad specialni cislo smlouvy atd ... ). Tuto interni poznamku je mozne propsat do smlouvy
- v template smlouvy je mozne nove propsat "Interni pozmaku 1" a "Interni pozmaku 2". Sedna se o promenne "$INTERNAL_NOTE_1$" a "$INTERNAL_NOTE_1$"
- v template smlouvy je mozne pouzit novou promennou "$USER_GOODS$". Tato promenna bude nahrazena zbozim u klienta. Sablona se vytvari v menu "Nastaveni / Smlouvy"
  a smlouva se zbozim se vytvari v "Karta klienta / Zbozi ze skladu / Nova smlouva". Je moznost nastavit, ktere zbozi se ma propsat do smlouvy.

ZOBRAZENI BETA VERZI, UPDATY
- Po prihlaseni do systemu se v headeu zobrazuje aktualni dostupna STABLE verze systemu a v zavorce je zobrazena aktualni BETA verze systemu. Dostupna beta verze
  systemu se zobrazuje pouze v pripade, ze je nastvaeno zobrazovani beta verzi ( polozka "dont_show_beta_version = 0" z menu "Nastaveni / Syst nastaveni" )
- pri updatu systemu je nyni mozne vybrat, zda se ma instalovat Stable verze BETA verze. Pri zadani prikazu "ispadmin_update" je zobrazena napoveda. Zde je zobrazena
  aktualni sotupna STABLE  verze a aktualni dostupna BETA verze. Parametrem je monze vybrat, ktera verze se ma instalovat.

STABLE verze se instaluje prikazem "ispadmin_update stable"
BETA   verze se instaluje prikazem "ispadmin_update beta"

SIFROVANI ZALOH SYSTEMU
- od verze 3.47 je mozne nastavit sifrovani zaloh systemu za zaloh routeru Mikrotik. Jiz v nekolika pripadech se stalo, ze provider neznal heslo do zaloh, ktere byly
  zasifrovany a diky tomu nebylo mozne zalohu obnovit. Nove je pri nastaveni sifrovanych zaloh vyzadovano zadani emailove adresy na kterou je odeslano nove heslo pro
  desifroani zaloh systemu. Zmena nebo nastaveni hesla je monze spustit z prikazove radky prikazem "/usr/local/script/ispadmin/ispadmin_backup_crypt.pl".
  Doporucujeme znovu nastavit heslo, aby nedoslo k pripadu, ze nastavene heslo niko nezna :-(

FAKTURACE
- pri parovovani XML vypisu ze Slovensle posty je mozne nesparovanou platbu priprat jako kredit, podobne jako pri parovani standardnicho bankovniho vypisu
- opravena chyba, kdey se v pripade rucniho parovani uhrady z importu Slovenske posty chybne nastavil datum uhrady faktury na 1.1.1970.

VYHLEDANI ROUTERU PODLE ESSID
- nove pri pridani sluzby Internet je mozne router, ke kteremu je zakaznik pripojen vybrat i podle essid. Toto reseni je vhodne napriklad v pripade, ze technik
  zmeri u zakaznika signal, ale nevi ke kteremu routeru toto zmerene essid patri. Nyni pri priani sluzby Internet je pod vyberovym poup menu "Router" novy odkaz
  "Vyhledani podle essid". Kliknutim na tento odkaz se otevre nove okno ve kterem jsou zobrazeny vsechny dostupna essid. Kliknutim na ikonu ( na konci ) kazdeho
  radku se toto okno uzavre a vybrany router se automaticky doplni do popup menu "Router". Ve vyberovem okne je mozne take essid fulltextove vyhledavat.
  Router ke kteremu je zakaznik pripojen je mozne vybrat primo z popup menu router jako v predchozich verzich.

SYSLOG
- pokud je deaktivovan syslog v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Syslog" nastaveni hodnoty "syslog_enable=0", tak ze odstrani vsechny zaznamy ISP admina z
  Mikrotiku ze "system / logging"
- v menu "Statistiky / Syslog" je nyni nove tlacitko "Odstranit zaznamy". Toto tlacikto je dostupne pouze pro administratora s opravneni "Master admin". Ostatni
  adminsitratori toto tlaciko nevidi. Kliknutim na tlacitko se odstrani vybrane zaznamy z databaze ( napriklad pro urcity router ). Toto je vhodne v pripade, ze
  je nastaveno prilis udaju k logovani a tyto zaznamy zaplnuji databazi a proto je potreba nepotrebne zaznamy odstranit
- pridano strankovani seznamu i na zacatek stranky ( puvodne bylo pouze na konci )

        
        
        
        3.53 - 5.4.2011
        
        - stabilni verze
- obsahuje zmeny a nove funkce publikovane ve verzi
  3.53 beta1
  3.53 beta2
  3.53 beta3

        
        
        
        3.53 beta3 - 30.3.2011
        
        MIKROTIK - PODPORA verze 5.X
- pridana EXPERIMENTALNI podpora Mikrotiku verze 5.x. Vzhledem k tomu, ze stale neni jeste uvolnena stabilni verze Mikrotiku verze 5, tak neni mozne
  zarucit 100% funkcnost. V pripade problemu nas kontaktujte, abychom se pokusili dohledat pripadne priciny chybne komunikace s verzi 5.x a mohli ji
  reportovat na technickou podporu Mikrotiku

- MIKROTIK - funkce BURST UPLOAD
  Nyni je mozne u tarifu v menu "Nastaveni / Tarify" nastavit kromme BURST na download take BURST na upload. Parametry jsou stejne jako u burst pro upload
  a pravidla se aplikuji na upload klienta ( odesilani dat )

ZOBRAZOVANI BETA VERZI
- pokud je vydana nova "beta verze", tak se pri prihlaseni do systemu zobrazi informace o nove dostupne verzi a o postupu provedeni aktualizace. Pokud si
  neprejete zobrazovani beta verzi, tak je nyni mozne na teto strance oznacit checkbox "Nezobrazovat beta verze" a pri pristim prihlaseni nebo vydane
  nove aktualizaci ve stavu beta verze se tato informace o nove dostupne verzi nezobrazi. Pokud bude vydana stabilni verze, tak se informacni okno zobrazi
  jako drive. Timto nastavenim se vypne pouze zobrazovani novych beta verzi.

        
        
        
        3.53 beta2 - 25.3.2011
        
        OPRAVY
- opravena chyba zobrazeni zalozky "Uzivatele / Kontakty", kdy v pripade , ze bylo nastaveno vyhledavani fulltextem ( byla vyplnena polozka fulltext ) a bylo
  u klientu zadano vetsi mnozstvi poznamek ( v predchozi verzi bylo pridano vyhledani v poznamkach ), tak zobrazeni teto stranky trvalo extremne dlouho,
  protoze vyber dat z SQL databaze byl velmi pomaly a pri vyhledavani vytezoval CPU na 100%.
  Prozatim je funkce vyhledavani v poznamkach vypnuta

        
        
        
        3.53 beta1 - 24.3.2011
        
        OPRAVY
- opraveny drobne chyby reportovane uzivateli
- pokud se v karte klienta aktivovala volba "Oznamovat vypadky pres nagios", tak se neprovedl automaticky refresh konfigurace a klient se mape nagiosu
  neobjevil ihned, ale pozdeji ( az v pripade, se se provedl refresh konfigurace z jineho duvodu ). Chyba je nyni opravena.
- v nastaveni firewallu ( "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Zabezpeceni" ) se spravne nastavi blokovani pingu na jednotlive IP adresy. Puvodne se pro vsechny
  IP adresay nastavilo pouze defaultni pravidlo
- v pripade, ze byl v zalozce "Routery" nastaven vyber routeru ( napriklad podle lokality, typu routeru atd ), tak se v pripade kliknuti na odkaz
  "Otestovat spojeni" provadel test spojeni na vsechny routery. Nyni se testuji pouze routery podle zadaneho vyberu

OBECNE
- fulltextove vyhledavani v menu "Kontakty" nyni prohledava i poznamky, ktere jsou uvedeny u klienta
- v nastaveni routeru v polozce "Routovane site" je novy checkbox "DHCP option". Tento slouzi pro specialni nastaveni DHCP optionu, ktere se predavaji
  pres DHCP server ( napr "option ip-forwarding on;"  ). Chybnym nastavenim teto hodnoty muzete zpusobit nefunkcnost DHCP serveru !
  Toto nstaveni je aktivni pouze na DHCP, ktery bezi na Linuxovem serveru. Tato volna NENI aktivni pro routery typu Mikrotik
- v menu "Statistiky / Seznam vysilacu" je zobrazena seznam vsech vysilacu, ktere jsou ulozeny v systemu. Zobrazuje se zde jmeno routeru, GPS souradnice,
  adresa routeru, SSID, frekvence vysilace, typ routeru a typ pouzite wifi karty ( pokud je informace znama ). Vsechny tyto data je mozne exportovat
  do CSV pro pripadne dalsi zpracovani
- v zalozce "Uzivatele / Kontakty" je tisk do PDF. Nyni lze ovlivnit, zda-li se v PDF zobrazi telefonni cislo nebo mobilni cislo. Nastaveni se provede v zalozce
   "Nastaveni / Syst. nastaveni / Obecne" klic "zakaznici_pdf_phone"
- nyni je mozno v zalozce "Ostatni / Volne SMS" zasilat SMS i na cisla, ktera nejsou u klientu. Telefonni cislo je mozne vyplnit do pripraveneho pole. Historie
  odeslanych SMS je dohledatelna v menu  "Statistiky / Logger / Odeslane SMS"
- v menu "Routey / Router status / WIFI klienti" se zobrazi jmena klientu, pokud je v karte klienta u sluzby internet zadana i MAC adresa. Nove se take zobrazit
  v tomto prehledu i jmeno routeru ( druhe strany spoje ). Jmeno tohoto routeru se zjisti podle MAC adresy interface, ktera je u routeru uvedena
- v menu "Routery" v zalozce "Routovane site" se nyni provadi kontrola spravnosti zadavanych IP adres a siti
- V menu "Kontakty" ve vyberovem  popup menu "Podrobnosti" je mozne nyni zobrazit i klienty, kteri maji v karte klienta nastaveno "Nepozastavovat sluzby pri
  neuhrazeni faktur"
- v karte klienta se u odkazu [ Zobrazit odstranene sluzby ] zobrazuje take pocet odstranenych sluzeb. Kliknutim na tento odkaz se zobrazi odstranene sluzby.
  Kazdou takovouto odstranenou sluzbu je mozne obnovit kliknutim na ikonu zobrazenou vlevo nahore v popisu teto sluzby
- v menu "Uzivatele / CATV"  se pri vyhledavani fulltextem prohledava i polozka "Klientske cislo"

MIKROTIK
- Nyni se automaticky synchronizuje systemovy cas na vsech routerch Mikrotik s nastavenym casem na serveu. Tuto synchronizaci casu je mozne deaktivovat
  v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Mikrotik" nastavenim klice "mikrotik_time_sync" na hodnotu "0". Doporucujeme nastaveni synchonizace ponechat ( pokud
  neresite synchronizaci casu napriklad pres NTP ), protoze pokud je nastaven chybne cas na routerech a pouzivate logovani pres Syslog, tak se v logu objevi
  zaznamy s nesmyslnym casem, coz ztezuje vyhledani a prohlizeni techto logu
- nove se u mikrotiku monitoruje teplota CPU a napajeci napeti. Tyto udaje jsou dostupne pouze u nekterych modelu ( napriklad RB450G, RB1100 ). Pokud jsou tyto
  informace dostupne, tak je v zalozce routery u kazdeho routeru zobrazena "ikona" teploty a je zde zobrazena teplota CPU ve stupnich celsia. Ikona je umistena
  vedle grafickeho zobrazeni disku. Kliknutim na tuto ikonu se zobrazi detailni graf teploty CPU. Dale je tato informace o teplote zobrazena v menu
  "Routery / Router status", kde je na konci tabulky novy sloupec "Teplota" a "Napeti". Ve sloupci "Napeti" se zobrazuje napeti zdroje. Kliknutim na hodnotu
   teploty nebo napeti se zobrazi podrobny graf techto hodnot.
   Nektere routerboardy vraceji nekorektni hodnotu napeti ( napriklad RB411 ), tak jsou v grafu zobrazeny spatne hodnoty :-(
   Pokud je monitorovana hodnota teploty a hodnota napeti, tak v zalozce "Routery" kliknutim na ikonu zobrazeni vsech grafu routeru, ktera je umistena vedle
   ikony "otestovat spojeni" jsou v prehledu zobrazeny i tyto merene hodnoty

SMS pro zakazniky v uzivatelskem rozhrani
- nove je mozne z uzivatelskeho rozhrani umoznit klientum zasilam volnych SMS v pripade, ze je k serveru pripojena SMS brana.
- Povoleni odesilani SMS v uzivatelskem rozhrani je nutne povolit v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Uziv. rozhrani". Zde je nutne nastavit klic
  "sms_gateway" na hodnotu "1". Po tomto nastaveni se klientum po prihlaseni do uzivatelesko rozhrani, zobrazi dalsi zalozka "Odeslat SMS" pres kterou je
  mozne odesilat SMS
- odeslane SMS z UR se loguji a v karte klienta v menu "Historie" je mozne dohledat vsechny odeslane SMS
- Pokud si u konkretnich klientu neprejete povolit odesilani SMS, tak je mozne tyto funkcni individualne vypnout v karte klienta v nemu "Informace" nastavenim
  checkboxu "Zakazat SMS z UR". V tomto pripade zakaznim moznost odeslani SMS ve svem uzivatelskem rozhrani mit nebude

SYSLOG
- opet spusteno logovani z Mikrotiku pres Syslog. Puvodni syslog server, ktery je soucasti standardni distribude debian byl nahrazen novym syslog-ng, ktery
  funguje bez problemu i pri velkem mnozstvi dat zasilanych z routeru
- Zaznamy v menu "Statistiky/ Syslog" Vidi i adminsirator s opravnenim "Admin" a nikoli pouze "Master Admin"
- blizsi informace o nastaveni jsou uvedeny v hangelogu verze 3.51

PREKROCENI FUP - odeslani emailu
- pokud je u klienta u tarifu nastaven FUP, tak je mozne v pripade prekroceni datoveho limitu FUP odeslat email klientovi a pripadne administratorovi systemu
  na uvedeny email
- pro spravnou funkci musi byt vyplnena promenna v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni" "checklimit_mail_msg, kde je uvedenn email, ktery se odesle klientovi
  a promenna "checklimit_mail_subject", kde je uveden predmet odesilaneho emailu
- celkove aktivovani odesilani emailu je mozne aktivovat v promenne "checklimit_mail" nastavenim na hodnotu "1"

OBNOVA SYSTEMU V PRIPADE HAVARIE
- pridan script, ktery obnovi vsechny data ze zalohy v pripade havarie serveru ( napriklad v pripade poruchy HW, kdy je potreba provest reinstalaci systemu ).
  Pokud jsou k dispozici neposkozene zalohy, tak je staci nakopirovat do jakehokoli adresare a spustit script "restore_system.pl". Tento script se dotaze
  na umisteni zalohy a na data, ktere si prejete obnovit. Pokud je zaloha chranena heslem, tak se script dotaze na heslo, ktere je nutne pro spravne desifrovani

        pouziti "ispadmin_recover [PATH] [MODE]"

        [PATH] Path to the ISPadmins backup directory. Absolute or relative path can be used.

        [MODE] Determine what part of a backup will be recovered:
        all      - recover all files important parts of the ISPamin (auto mode for db, etc_conf, data)
        db       - recover the MySQL database by MySQL import (only ispadmin db)
        db_bin   - recover the MySQL database by MySQL binary files (all db in mysql structure)
        etc_conf - recover only config files in /etc (hostname, hosts, rc.local, httpd.conf)
        etc_full - recover all config files in /etc
        data     - recover main ISPadmin data (/data) and all online graphs (RRD files)

        First argument is required or second one is optional.
        If recover MODE is not given, full recover will be executed as default!

        And finaly, a simple example of usage for full restore system:

        ispadmin_recover /data/backup/2010_12_24__03_00 all


- doporucujeme mit nastaveno zalohovani nejen na lokalni server, kde bezi take ISP admin, ale take na FTP server, kam se zalohy automaticky odeslou.
  Nastaveni FTP zaloh je mozne v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni" klic "backup_system_ftp*"

SLUZBA VOIP
- pokud ma zakaznik aktivni sluzbu VOIP, tak v karte klienta pri zobrazeni teto sluzby v menu "Aktivni sluzby" zobrazena celkova cena, kterou zakaznik
  provolal za aktualni mesic.
- v prehledu sluzby VOIP jsou zobrazeni vsechna telefonni cisla, ktera jsou k teto sluzbe prirazena. Toto zobrazeni slouzi ke zlepseni  prehlednosti, protoze
  nyni jsou zde zobrazeni vsechny elefonni cisla a neni nutne klikat na odkaz "Dalsi IP telefonu"

FAKTURACE
- pokud se provadi stahovani plateb pres email, tak je nyni mozne v nastaveni emailoveho uctu ( Fakturace / Nastaveni / Banka - Email ) nastavit u
  jednotlivych uctu take protokol ( IMAP, POP3, IMAP SSL, POP3 SSL )
- v menu "Fakturace / Nastaveni / Fakt. skupiny" je moznost nastavit levy a horni okraj pro razitko, ktere se zobrazuje na splatkovem kalendari
- v karte klienta v zalozce "Fakturace" je nove tlacitko "Preplatky". Po kliknuti na toto tlacitko je zde kompletni historie preplatku s informacemi o vzniku
  a informaci na kterou fakturu se z preplatek nebo jeho cast zapocela
- v karte klienta v zobrazeni detailu faktury ( kliknutim na tlacitko detail u jednotlive faktury ) je mozne provest zapocet preplatku. Nyni je mozne pri
  zapoctu prelatku take nastavit i datum, ke kteremu se tento zapocet uskutecnil
- pokud je nastavena Slovenska lokalizace, tak je mozne v menu "Fakturace / Nastaveni / Obecne" klic "invoice_sk_slozenka " nastavit format tisku udaju na
  slozenky. Hodnota muze byt "0" ( Tisk na azdnou slozenku, kde nejsou predvyplneny zadne udaje ) a nebo hopdnota "1" ( Tisk na slozenku, kde je predtisteno
  jmeno firmy a cislo uctu )

FAKTURACE UPOMINKY
- pokud se posila upominka, tak je mozne v nastaveni automatickeho odeslani upominek ( Fakturace / Nastaveni / Upominky ) nastavit i zaslani souhrne slozenky.
  Nove se pri nastavene SK lokalizaci zasila souhrna slozenka Slovenske posty
- je-li nastaveno preposilani kopie automaticky odeslanych upominek na email ( "Fakturace / Nastaveni / obecne / reminder_mail_copy" ), tak se do predmetu emailu
  prida jmeno zakaznika, kteremu se upominka odesila ( aby bylo na prvni pohled jasne, komu byla upominka odeslana )
- v menu "Fakturace / Upominky" je nova zalozka "Historie", kde je zobrazen prehled, ktere upominky byli automaticky odeslane. Je mozne rozkliknout detail,
  kde se zobrazi podrobny "denni" prehled s klienty, kterym byla upominka odeslana. U kazdeho zakaznika je v tomto prehledu mozne zobrazit i text emailove
  zpravy, ktera se klientovi odesilala
- v menu "Fakturace / Upominky / Historie" je mozne z popup menu zobrazit automaticky odeslane upominky podle data a nebo typu upominky

CMTS
- u uzivatelu pripojenych pres CMTS je v karte klienta v menu "Statistika Internetu" u detailu kabeloveho modemu zobrazen odkaz "online info" ( odkaz je
  umisten vede IP adresy modemu vedle odkazu "restart modemu" ). Kliknutim na tento dodkaz se v samostatnem okne otevre stranka s podrobnymi informacenmi,
  ktere se stahuji online z kabeloveho modemu pres SNMP. V hormi casti stranky je moznost zmenit interval obnoveni dat.
- zrychleno zjistovani stavu online/offline u kabelovych modemu

CMTS - ZJISTOVANI MAC ADRESY
- drive bylo nutne zadavat MAC adresu klienta pri vytvareni nebo editaci sluzby. Tato MAC adresa byla pouzita pro nastaveni DHCP serveru, aby se klientovi
  na koncovy pocitac pridelila spravna IP adresa. Problem vsak nastaval v pripade, ze pri instalaci nebyla IP adresa znama a nebo v pripade, ze si klient
  vymenil pocitac a novou MAC adresu neznal nebo nebyl schopen zjistit.
  Nyni nove neni nutne zadavat MAC adresu klienta, staci zadat pouze IP adresu, ktera se ma klientovi pridelit. Po nabootovani modemu je MAC adresa koncoveho
  pocitace automaticky zjistena ( pokud je tento pocitac k modemu pripojen ) a je automaticky doplnena ke sluzbe internet zakaznika. Nasledne je provedena
  obnova konfigurace DHCP a klientovi je pri dalsim pokusu pridelena spravna IP adresa. tento postup je monze pouzit take v pripade, ze doslo ke zmene MAC
  adresy u klienta. V tomto pripade staci MAC adresu klienta ve sluzbe Internet vymazat ( pole nechat prazdne ) a MAC adresa je opet automaticky nactena z
  kabeloveho modemu. Automaticke nasteni MAC adresu probehne do 10ti minut. V pripade, ze si prejete tuto operaci urychlit, tak je monze ve statistice
  Internetu v karte klienta kliknout na odkaz "Online info". V tomto pripade je MAC nactena okamzite ( pokud je mode online a pocitac je pripojen k modemu )
  Informace o uspesnem nacteni MAC adresy je zaznamenana v menu "Statisitky" v popup menu "Historie modemu"

CENTRALNI SKLAD
- pri prirazovani zbozi muzete vyplnit poznamku. Tato poznamka se propisuje v historii pohybu zbozi
- v Centralnim skladu je nyni moznost radit tabulku podle MAC a vyrobniho cisla
- nove pridana kontrola duplicity MAC adresy a Vyrobniho cisla. MAC adresa musi byt vzdy unikatni a vyrobni cislo musi byt unikatni v ramci Typu zbozi.
  Zbozi muze byt ulozeno bez vyplnene MAC adresy i Vyrobniho cisla!
- pri pridavani zbozi je v pravem hornim rohu ikona pro zkopirovani prvniho radku na ostatni radky
- fulltext prohledava i cislo faktury a cislo dodaciho listu
- pridano strankovani pro centralni sklad. Pocet radku na strance lze nastavit v "Nastaveni / Syst. nastaveni / Centralni sklad / klic: central_store_paging"
- prednastavena doba zaruky je 2 roky, muzete si ji zmenit v "Nastaveni / Syst. nastaveni / Centralni sklad / klic: central_store_warranty"
- dodelana kompletni historie zmen ve zbozi, zobrazuje se v historii zbozi
- nyni je moznost si v "Nastaveni / Syst. nastaveni / Centralni sklad" vypnout zobrazovani nekterych sloupcu v centralnim skladu
- pridano nove pravo pro administratory "Spravovat pouze sve zbozi". Pri jeho aktivovani bude technik videt pouze zbozi u nej, bude moci jej priradit komuko
  li, krome zpet na sklad.
- nove si muzete v ciselnikach u Typu zbozi pridat carovy kod. Pote, pri pridavani zbozi, kdyz vyplnite carovy kod, system automaticky doplni druh a typ
  z ciselniku (dopracovano hlavne pro vkladani caroveho kodu pomoci ctecky techto kodu)

        
        
        
        3.52 - 4.2.2011
        
        OPRAVY
- opraveny drobne chyby reportovane uzivateli

MIKROTIK
- vzhledem k tomu, ze byly diagnostikovany dalsi chyby komunikace API na strane mikrotiku je vydana tato verze.
- pokud je diagnostikovana chyba komunikace, ktera znemoznuje beh systemu, je komunikace ukoncena a v zalozce "Routery" je tento router podbarven
  cervene a ikona API je zobrazena take cervene ( podrobnejsi popis je u verze 3.51 )
- po prihlaseni do systemu se zobrazi stranka s prehledem routeru, kde je problem s komunikaci ( v pripade, ze byly takove routery nalezeny ).
  Tyto routery je pravdepodobne nutne restartovat.
- V zalozce routeru je pod vyberovym menu zobrazen celkovy pocet routeru, pocet online routeru, offline routeru .... Je zde nova polozka
  "API error". Kliknutim na tuto polozku se zobrazi routery, kde je problem s komunikaci

  Dle vyjadreni technicke podpory Mikrotiku bude tento problem s API vyreseni ve finalni verzi 5.0. Po prihlaseni do routeru pres API zustava take
  v polozce "/usr active" neukoncene spojeni. Toto spojeni vsak neexistuje. Dle vyjadreni Mikrotiku je toto chyba verze 4.x o ktere vedi a bude
  udajne take vyresena ve finalni verzi 5.0. Dle vyjadreni podpory tyo zaznamy nicemu nevadi protoze udajne nespotrebovavaji zadne prostredky.
  Odstranit tyto zaznamy je mozne pouze rebootem routeru :-(

SYSLOG
- vzhledem k tomu, ze se mnozili pripady s pretizenim serveru, ktere vzniklo po nastaveni logovani syslogu z routeru, byla tato funkce docasne ze
  systemu odstranena. Problem se v logovacim daemonu syslog, ktery je soucasti debianu. Pravdepodobne je v nem chyba, ktera zpusobuje toto extremni
  pretizeni. Pravdepodobne bude nutne zmenit logovaiho daemona za jiny :-(

FAKTURACE
- v menu "Fakturace / Nastaveni" je nova promenna "invoice_sk_slozenka" pro nastaveni tisku Slovenskych slozenek
- opraveno zobrazeni zalohovych faktur. Nyni se v uzivatelskem rozhrani zobrazuji zalohove faktury spravne

        
        
        
        3.51 - 31.1.2011
        
        OPRAVY
- opraveny drobne chyby reportovane uzivateli
- pokud je router oznacen jako "neaktivni", tak se tento router nezobrazuje v zalozce "Nagios"
- ve fakturaci se splatkovy kalendar nevystavuje pro klienty, kteri maji u sluzby nastaveno "Nefakturovat"
- Slovenska posta zmenila format datumu v zasilanych XML. Drive bylo v importovanem vypise napr. 04.01.2010, nyni je zde 2010-01-04, a proto se nekterym
  klientum importovali spatne datumy pri importu ze slovenske posty

NOVINKY
- pri odesilani emailu a obecnem pouziti HTML editoru pro vkladani textu, je mozne pouzit pro vlozeni textu zkratku CTRL+V
- v karte klienta pri odesilani SMS je moznost si nyni zvolit na jaky telefon je mozno zpravu odeslat. Na vyber jsou cisla klienta a cisla administratoru.
  Odeslana SMS klientovi se loguje v historii v karte klienta, odeslana SMS technikovi se loguje ve "Statistiky / Logger / Odeslane SMS technikum"
- v karte klienta je nyni mozne obnovit jiz odstranenou sluzbu Internet. V karte klienta v menu "Aktivni sluzby" je mozne zobrazit vsechny odstranene
  sluzby ( odkaz vlevo nahore ). U kazde odstranene sluzby je zobrazena ikona pro obnoveni sluzby. Kliknutim na tuto ikonu je mozne doplnit nebo
  zmenit potrebne udaje a sluzbu obnovit
- pri odesilani faktury z karty klienta ( menu "Fakturace" ) je nyni mozne k odesilane fakture prilozit az 3 soubory, ktere se odeslou jako priloha
  k PDF fakture
- pri odesilani hromadneho emailu z menu "Ostatni / Hromadny mail" je mozne vyber klientu pro odeslani mailu specifikovat do pole "Typ platby"
  (bankovni prevod, SIPO, hotove ... )
- v menu "Uzivatele / Kontakty" se pri pouziti fulltextu vyhledava i podle "SuperCash Number"
- v menu "Statistiky / Data" jsou na sestave prenesenych dat zobrazeny celkove soucty prenesenych dat na konci tabulky
- pokud je u sluzby Internet v karte klienta vyplnena polozka "Nazev sluzby", tak se tento nazev sluzby zobrazuje take ve "Statistice internetu".
  V pripade, ze ma klient vice sluzeb, tak to zjednodussi identifikaci sluzby o kterou se jedna
- pri pridavani nebo editovani planu je mozno pri vyberu technika zakliknout "Zaslat SMS". Technikovi se odesle SMS ve tvaru:
  "Typ ukolu", "Jmeno klienta(klientske cislo)", "Adresa", "Datum planu", "Text".
  Odeslani teto SMS je logovano ve "Statistiky / Logger / Historie odeslanych SMS technikum"


UBIQUITY
- nove pridana podpora verze 3.5.7, ktera pouziva odlisny komunikacni format nez verze 5.2.x a to melo za nasledek nadmerne vyuziti
  procesoru na serveru a tim zpomaleni celeho systemu a chybne zobrazeni grafu a informaci z techto jednotek

MIKROTIK
- pokud se vytvari binarni zalohy routeru Mikrotik a zaroven jsou zalohy sifrovane, tak je nyni v archivu ulozeno i jmeno souboru ve tvaru
  YYYY_MM_DD_jmeno_routeru.backup. Puvodne byl v archivu ulozen pouze hash, ktery nebyl pro praci optimalni. Take bylo odladeno a otestovano
  ukladani vyslednych zaloh v IE, kde nekdy nebylo mozne soubor ulozit
- Pokud je na routery aktivovane API, tak se z mikrotiku vycita hodnota "System / Identity". Tato hodnota se zobrazuje v hlavicce routeru
  za typem HW mikrotiku v zavorce. Napr.  RB433AH ( GW_router).
  Take se tato informace zobrazuje v menu "Routery / Router status", pokud je nastaven "Rozsireny vypis", kde se zobrazi podrobne informace
- u kazdeho routeru se v zalozce "Routery" zobrazuje aktualni obsazeni disku na routeru. Obsazenost disku se zobrazuje graficky jako "progress bar",
  kde je zobrazeno obsazeni disku v %. Graficky se rozdeluje obsazeni disku 0-60% - zelene, 60-80% oranzove, 80-100% cervene. Najetim
  mysi na progress bar se zobrazi informace o celkove velikosti disku a o obsazenem mistu v MB.
- v zalozce "Routery / Router status / Routery " je novy sloupec "Vyuziti disku"

MIKROTIK - problemy komunikace API
- v posledni dobe se na nekterych verzich mikrotiku zacaly objevovat problemy v komunikaci pres API. U Mikrotiku, ktere bezely napriklad nekolik tydnu
  nebo mesicu dochazelo k odmitani komunikace pres API. Pri testu spojeni probehl test na SHH bez problemu. Heslo bylo zadano spravne, ale test
  API skoncil chybou "cannot log in". Jedina moznost jak obnovit komunikaci pres API bylo restartovani routeru. Tento problem nebyl tak kriticky, protoze
  mikrotik systemu vratil chybovy kod a tim script dale s routerem nekomunikoval. To se provilo napriklad tim, ze se prestaly kreslit grafy wifi klientu.
  Nektere routery se vsak dostali do "kritickeho" stavu a to tak, ze na pokus o komunikaci pres API neodpovedeli standardni chybovou hlaskou ale misto
  toho donekonecna vraceli odpoved, ktera mela delku 0 bajtu. S takovou alternativou knihovny dodavane mikrotikem se nepocitalo a script se timto zacyklil.
  To melo za nasledek extremni vyuziti CPU a tim zpomaleni systemu. Problem byl take v tom, ze bylo velice problematicke tyto "postizene" routery odhalit.
  Z diskuzi na internetu vyplynulo, ze se jedna o bug v API mikrotiku, ktery by mel byt udajne vyresen ve verzi 4.11 a vyssi. Na zaklade techto problemu
  je nyni v systemu zapracovano eliminovani podobnych ( prozatim odhalenych ) chyb a vcetne hlaseni systemu.
- u kazdeho routeru se jiz drive zobrazovala, v pripade pouziti komunikace pres API, "zelena ikona API". Pokud je komunikace realizovana pres SSH, je zde
  zobrazena oranzova ikona "SSH", aby bylo zrejme, ze komunikace pres API neni aktivni.
- Pokud je komunikace realizovana pres API a dojde k vyse popsanemu problemu, ikona se zobrazi cervene, aby bylo na prvni pohled viditelne, ze
  na tomto routeru se objevil problem a komunikace byla nucene prerusena.
- Na ikonu "API" u kazdeho routeru je mozne kliknout a zobrazit pripadne chyby, ktere se zde objevily. Pokud je identifikovana "fatalni" chyba
  nezbyva nez router restartovat. Tim se opet komunikace obnovi :-(
- v menu "Statistiky / Logger" je v popup menu nova polozka "Mikrotik errors", kde je mozne zobrazit vsechny zavazne chyby pri komunikaci s routery


SYSLOG
- zapracovan centralni sber dat ze syslogu z routeru Mikrotik
- v menu "Nastaveni / Syst. nastaveni" je mozne nastavit prislusnou "facility" ( skupinu hlasek z routeru ), ktera se bude monitorovat. V nastaveni
  je mozne take nastavit, jak dlouho se maji data na serveru uchovavat ( defaultne 14 dni ) a je zde take moznost aktivovat/deaktivovat syslog server
  Po instalaci je funkce syslogu VYPNUTA a je nutne jej AKTIVOVAT
- pro spravnou funkci je nutne mit spravne nastavenou promennou "server_ip" v menu "Nastaveni / Syst. nastaveni / Obecne". Zde musi byt uvedena IP adresa
  serveru, protoze na tuto IP adresu budou vsechny routery Mikrotik zasilat data pres syslog.
- IP adresa a port pro syslog musi byt pro vsechny routery dostupny. Je nutne povolit port pro syslog ( 514 UDP ) v nastaveni firewallu v menu
  "Nastaveni / Syst. nastaveni / Zabezpeceni"
- v nastaveni kazdeho routeru je k dispozici novy checkbox "Syslog monitor", kde je mozne explicitne vypnout zasilani dat pres syslog do systemu. Defaultne
  je nastaveno monitorovani pres syslog na vsech routerech. Pro aktivovani teto funkce je nutne pouzivat komunikaci pres API. Pokud router nekomunikuje pres
  API, tak neni mozne syslog vyuzit.
- V menu "Statistiky / Syslog" je mozne zobrazit veskere udalosti pro vsechny routery. Vsechny tyto informace je mozne prehledne tridit podle routeru,
  typu udalosti a nebo fulltextem.
- pokud je monitorovani pres syslog aktivni u konkretniho routeru, tak se v hlavicce routeru zobrazi ikona "SYSLOG". Tato ikona je zobrazena pod IP adresou
  routeru. Na tuto ikonu je mozne kliknout a tim se zobrazi vsechny udalosti na tomto routeru. Na teto strance je mozne hlasky tridit podle typu udalosti,
  podle routeru atd.... Pokud neni syslog pro tento router aktivni ( neni v nastaveni routeru aktivni "Syslog monitor" ) nebo je syslog globalne vypnut, tak
  se tato ikona zobrazi "sedou" barvou a neni na ni mozne kliknout
- stara data jsou automaticky z databaze odstraneny po prekroceni hodnoty "syslog_store_days"

FAKTURACE - OBECNE
- Vystavene faktury je mozne exportovat do ucetniho systemu CYBERSOFT i6
- pokud je automaticky sparovana platba uskutecnena Slovenskou postou pres elektronicky XML vypis, tak je mozne tuto sparovanou platbu "odparovat"
  a zpracovat platbu rucne

FAKTURACE - ZALOHOVE FAKTURY
- u zalohovych faktur se zobrazuje scoring ( pocet dni zaplacenych pred splatnosti nebo po splatnosti ) podobne jako u standardnich faktur
- v menu "Uzivatele / Kontakty" je mozne v menu "Podrobnosti" zobrazit klienty, kteri se fakturuji zalohovymi fakturami

FAKTURACE - AUTOMATICKE PAROVANI PLATEB Z EMAILU
- uvolnena nova funkce, ktera umoznuje automaticke parovani uhrad pres avizo, ktere zasila banka emailem pri kazde dosle platbe. Podminkou spravneho
  fungovani je moznost mit v bankovnictvi nastaveno automaticke zasilani kreditniho aviza pri dosle platbe. Pokud toto banka umoznuje, tak system
  kazdych 5 minut kontroluje nove prichozi zpravy a pokud souhlasi vsechny atributy emailu, tak provede automaticke sparovani uhrady s fakturou. V pripade,
  ze se jedna o zalohovou fakturu, tak automaticky vystavi danovy doklad a odesle jej klientovi ( pokud je takto system nastaven ). Tento system
  poskytuje velice rychla parovani plateb a temer online zpracovani. Z praxe je mozne uvest, ze pri hotovostnim vkladu na pobocce CSOB je informacni
  avizo zaslano za 10-15 minut.

1. Nastaveni emailu
- prozatim je automaticke parovani mozne nastavit pouze pro banku CSOB a.s. Ceska Republika a CSOB a.s. Slovenska Republika. Ostatni banky prozatim
  podporovany nejsou. Pokud pouzivate banku CSOB, tak je mozne pres internetove bankovnictvi nastavit zasilani aviz na urcenou emailovou schranku.
  Nastaveni je nasledujici:
  Po prihlaseni kliknete na menu "Informace o uctech / pohyby". V pravem hornim rohu na zobrazene strance je zobrazen
  odkaz "zasilani informaci na SMS a email". Po kliknuti na tento odkaz je mozne nastavit emailovou adresu, kam se bude avizo o zauctovane platbe posilat
  a take checkbox "avizo o zauctovani platby". Je potreba zde oznacit checkbox email a v nabizene moznosti "detail" aktivovat checkbox
  "pripsani castky". Po ulozeni nastaveni se bude avizo zasilat na zadany email. Doporucuje vytvorit specialni email pouze pro zasilani informaci
  z banky, ktery se nebude pouzivat pro zadnou jinou komunikaci a nebude se "stahovat" na zadnem pocitaci ( potom by v systemu platby schazely ).
- v pripade CSOB je podporovan Cesky a Slovensky jazyk. Ostatni banky prozatim podporovany nejsou.
- v pripade CSOB banky jsou podporovany veskere transakce ( prevody uctu v ramci statu, zahranicni prevody a hotovostni platby )
- v menu "Fakturace / Nastaveni / Banka - email" je mozne pridat postovni ucet, ze ktereho se budou zpracovavat informacni emaily o prichozich platbach.
  je nutne vyplnit emailovou adresu, IMAP server a heslo. Emailove zpravy se stahuji protokolem IMAP, takze musi byt na cilovem serveru aktivni. V
  pripade, ze pouzivate napriklad vice bankovnich uctu a zasilate aviza na vice emailovych adres, je mozne zde pridat vice emailovych adres ze
  kterych se budou platby zpracovavat
- v seznamu emailovych uctu ( "Fakturace / Nastaveni / Banka - email" ) ze provadi "online" test, zda komunikace pres IMAP probehla na vsechny ucty spravne.
  Pokud jsou napriklad chybne nastaveny pristupove udaje, tak muze z duvodu testu zobrazeni stranky chvili trvat

2. Automaticke stahovani emailu
- system kazdych 5 minut kontroluje nove prichozi zpravy na vsech emailovych uctech
- pokud prijde novy email, tak je automaticky spracovan a v pripade, ze se jedna o spravny format emailu, tak je provedeno sparovani
- jeden email muze obsahovat vice plateb.
- vsechny stazene emaily je mozne zobrazit v menu "Statistiky / Logger" popup menu "Emaily z banky". Zde jsou zobrazeny veskere prijate emaily a
  je zde zobrazena textova cast emailu.
- vsechny prijate emaily je mozne zobrazit take v menu "Fakturace / Banka / Email". Zde jsou zobrazeny veskere prijate emaily a je zde take zobrazeno
  zda probehlo automaticke sparovani s fakturou ci nikoli.
- vzdy je zde zobrazen datum prijeti emailu, odesilatel, predmet emailu, banka ( napr. CSOB CZ, CSOB SK ). V pripade, ze jedna o platny email
  kreditniho aviza, tak je zde zobrazen pocet zaznamu, coz je pocet uhrad, ktere se nachazi v tomto emailu a take pripadne pocet sparovanych a
  nesparovanych plateb. Na "cislovku" celkovy pocet, pocet sparovanych a pocet nesparovanych plateb je mozne kliknout a tim se zobrazi podrobnosti
  o platbach.
- v pripade, ze se jedna o sparovanou platbu, tak se zobrazi jmeno klienta ke kteremu se platba sparovala. Na jmeno klienta je mozne kliknout
  a otevre se karta prislusneho klienta
- v pripade, ze se jedna o platbu, ktera se nesparovala automaticky ( napriklad z duvodu chybne castky, chybneho VS .. ), tak je mozne platbu sparovat
  manualne, a to kliknutim na odkaz "sparovat rucne". V tomto pripade je mozne zadat VS, SS nebo jmeno klienta ke kteremu se ma platba priradit
- v praxi se muze stat, ze na email je dorucen jiny email nez avizo o platbe ( napriklad spam, mesicni vypis ve formatu PDF ... ). Tato platba je
  potom oznacena jako nezpracovana, protoze system identifikoval, ze se nejedna o vypis realizovane uhrady. Takovyto email je mozne presunout do
  tzv. "Nezpracovanych emailu" kliknutim na podledni ikonu ( sipky ) uplne na konci radku vypisu.
- Tyto nezpracovane platby je mozne zobrazit v menu  "Fakturace / Nastaveni / Banka - email", kde je vlevo nahore umisten odkaz "Nezpracovane emaily".
  Kliknutim na tento odkaz je mozne zobrazit nezpracovane emaily a pripadne je obnovit
- v seznamu prijatych emailu je u kazdeho emailu "zelena ikona". Najetim mysi na tuto ikonu je zobrazen obsah emailu, takze je mozne overit zda
  system identifikoval spravne vsechny obsazene platby
- pokud dojde k jakekoli chybe pri zpracovani emailu ( chybne heslo do emailove schranky, neplatny vypis, apod. ), tak je tato chyba zaslana na email,
  ktery je uveden v nastaveni fakturace v menu "Fakturace / Nastaveni / Obecne" polozka "billing_mail"

3. Automaticke odeslani faktur na email
- pokud je zalohova faktura uhrazena, tak se automaticky vytvori danovy doklad. Tuto fakturu je mozne zaslat automaticky klientovi. V menu
 "Fakturace / Nastaveni / Obecne" je klic "proforma_automatic_send", kde je mozne zasilat fakturu pouze zakaznikovi ( hodnota 1 ), zasilat fakturu
  pouze na kopii mailu, ktera je uvedena v promenne "proforma_mail_copy" ( hodnota 2 ) a nebo ji zaslat klientovi a take na kopii mailu ( hodnota 3 )
- v pripade, ze klient nema uvedenou emailovou adresu a nebo nema nastaveno odesilani faktur emailem ( v karte klienta ), tak se po vystaveni danoveho
  dokladu ( pokud je nastaveno automaticke odesilani ) odesle tento doklad ( faktura ) na email uvedeny v "proforma_mail_copy" s predmetem
  "VYTISKNOUT A ZASLAT KLIENTOVI". Tato funkce je zde z duvodu, aby fakturant vedel, ze klient mema nastaveno odebirani faktur emailem a je nutne
  fakturu vytisknout a zaslat pozemni postou


CENTRALNI SKLAD
- v rozbalovacich menu se zaznamy nyni radi abecedne
- pridana nova polozka "Carovy kod"
- v menu "Nastaveni / Ciselniky / Centralni sklad" je nyni mozne pro kazdy "Typ zbozi" vybrat i jemu nadrazenou skupinu "Druh zbozi", do ktere spada.
  V hlavnim menu "Centr. sklad / sklad" je tedy mozne filtrovat seznam jednotlivych "Typu zbozi" vyberem skupiny "Druhu zbozi" z popup menu
- v centralnim skladu "Centr. sklad / Sklad" jsou checkboxy pro prirazovani zbozi a nyni jsou doplneny o sipky, kterymi je mozne oznacit
  (nebo zrusit oznaceni) pro vsechny radky najednou
- pri prirazovani zbozi a pridavani noveho zbozi je nove moznost nastaveni vlastniho datumu tohoto kroku
- pri pridavani zbozi je na konci kazdeho radku odkaz na duplikaci / kopirovani tohoto radku na dalsi radek. Nyni se timto kopiruje i datum "Zaruka do"
- v menu "Nastaveni / Administratori" je mozne nstavit opravneni pro centralni sklad ( Sekce Centralni sklad )
- Administrator s opravneni "Master admin" muze ve skladu delat vse, u ostatnich administratoru je moznost si nastavit prava na cteni, zapis,
  prirazovani zbozi a viditelnost prodejni a nakupni ceny

        
        
        
        3.50 - 3.1.2011
        
        OPRAVY
- opraveny drobne chyby reportovane uzivateli

FAKTURACE
- opravena chyba, kdy se v nekterych pripadech nevystavili faktury korektne pro leden 2011. Nekolik prvnich faktur melo stejny VS

        
        
        
        3.49 - 20.12.2010
        
        OPRAVY
- opraveny drobne chyby reportovane uzivateli
- opravena chyba, kdy pri zmene polozky "vernostni_sleva" v menu "Fakturace / Nastaveni", tak se stale v uzivatelskem rozhrani zobrazoval
  puvodni text na fakture a nikoli text upraveny
- opravena chyba, kdy se pri generovani hromadneho dokumentu v menu "Ostatni / Hr. dokument" zobrazoval v pop-up menu stale typ uzivatele
  "Uzivatel Kabelovky". Nyni je je zde defaultni hodnota "Vsichni uzivatele"


PODPORA JEDNOTEK UBIQUITY
- pridana podpora vsech dostupnych jednotek vcetne starsich NanoStation2
- pridana podpora FW 5.2.5 a novejsich, kde je odlisna komunikace s jednotkami
- pri pridani nebo editaci UBNT jednotek je mozne zadat port na kterem posloucha SSH ( defaultne 22 )

NOVINKY
- v menu "Ostatni / Zalohy / Routery" je nyni mozne seznam routeu tridit dle jednotlivych sloupcu ( kliknutim na nazev sloupce ). Take
  je zde zobrazeno ID routeru a verze SW routeru Mikrotik nebo UBNT.
- pri exportu klientu v menu "Ostatni / Export" je v exportu i mobilni telefon na klienta
- v menu "Routery / Router Status" ve vsech podmenu si nyni system pamatuje veskere predvolby, takze pri opetovnem prihlaseni se zobrazi posledni
  nastaveny vyber a neni nutne vsechny predvolby vyberu nastavovat znovu
- v menu "Routery / Router Status / WIFI klienti" je novy checkbox "Online klienti" a "Offline klienti", kde je mozne nastavi podrobnejsi zobrazeni
  pripojenych klientu
- v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Obecne" je mozne nastavit typ zobrazovanych a pouzivanych routeru. Nyni je v pripade, ze je nastaven typ
  routeru na hodnotu "1", pouzivat a do systemu vkladat routery ubnt a Mikrotik ( drive tato volba zobrazovala pouze routery Mikrotik )
- v zalozce "Routery" se po rozkliknuti zobrazeni vsech grafu routeru ( ikona vedle otestovani spojeni ) se zobrazi nyni i graf CPU a graf statistiky
  PING. Tim jsou na jedne strance prehledne zobrazeny vsechny grafy CPU, pingu a prenosy na jednotlive interface. Kazdy graf je mozne rozkliknout a
  tim se zobrazi graf denni, tydenni, mesicni a rocni.
- pri vytvareni smluv se pripisuji promenne i u sluzby DVBC ( podobne jako u sluzby Internet atd ... ). Seznam promennych pro sluzbu DVBC je mozne
  zobrazit v menu "Nastaveni / Smlouvy"

PLANOVANI
- pokud se rozesila email technikum, tak se nyni do tela mailu prida informace o pripadnych "castecnych" resenich tohoto ukolu, aby technik mel
  prehled v jakem stavu se reseni ukolu nachazi
- v menu "Planovani / denni" je mozne zobrazit denni plan technika v PDF ( treti ikona u technika ). Nyni se nove zobrazi v pdf dokumentu take
  pripadne reseni ukolu. Kazdy ukol je na jedne strance ( servisni list ) a na dalsi strance je zobrazen postup reseni tohoto ukolu
- v menu "Planovani / Volne" je v prehledu u techto volnych ukolu zobrazen datum, kdy byl ukol do systemu zadan.
- pokud je ukol jiz uzavren, tak uzivatel s opravnenim "MasterAdmin" muze zmenit cenu za vykon tohoto ukolu
- pokud je vytvoren ukol jako "servisni zasah na routeru" a je vybran router, tak v "Planovani / Prehledy" se tento nazev routeru vyhledava ve
  fulltextovem vyhledavani.
- pokud je vytvoren plan a je mu prirazena konkretni sluzba, tak se v servisnim listu ( prostredni ikona v dennim planu technika )
  zobrazi take adresa instalace teto sluzby
- je mozne zmenit nadpis servisniho listu v menu "Nastaveni / Syst. nastaveni / Planovani" polozka "planning_service_message_title". Tento nazev
  bude uveden jako nadpis servisniho listu
- do servisniho listu je pridana polozka "pocet ujetych kilometru", ktery je nyni mozne do servisniho listu zaznamenat
- pokud je ukol vyresen, tak je mozne jej pri uzavirani take vyfakturovat. Pokud je v zadani ukolu uvedena pri vytvareni "cena vykonu", tak se tato
  cena zobrazi v prvnim radku pro vyfakturovani ukolu a neni tedy nutne tento udaj opisovat rucne

FAKTURACE
- pokud je v karte klienta nastaveno, ze se fakturuje zalohovymi fakturami, tak pri rucnim vystaveni faktury se automaticky oznaci checkbox
  "Zalohova faktura" a faktura se vystavi jako zalohova
- v menu "Fakturace" jsou vsechny prehledy rozdelene podle typu faktur. Je mozne vybrat zobrazeni pro "Zalohove faktury", "Klasicke faktury" a nebo
  pro "Vsechny faktury". Ttto rozdeleni je potreba pro zobrazeni vsech prehledu oddelenych na zalohove a standardni faktury.
- pri exportu faktur do ucetnich systemu se neexportuji zalohove faktury ( protoze se nejedna o danove doklady ), ale pouze standardni faktury.
  ( po uhrade se ze zalohove faktury stane standardni faktura )
- v menu "Fakturace / Preplatky" jsou zobrazeny vsechny preplatky a pripadne zapocty klientu
- zmenseno radkovani pri zobrazeni dodatku na fakture. Tim je mozne do dodatku faktury zobrazit vice informaci. Moznost nastaveni dodatku, ktery
  se zobrazuje na fakturach je v menu "Fakturace / Nastaveni / Fakturacni skupiny"
- v pripade, ze se delaji uhrady rucne pres menu "Fakturace / Uhrady" a nikoli elektronicky je mozne u kazde uhrady klienta zmenit stav uzivatele
  z popup menu. Tento stav uzivatele se zmeni v take v karte klienta
- v menu "Fakturace upominky" je nove, u rucne vygenerovanych upominek, v prehledu novy sloupec "Detail" ( ikona lupy ). Kliknutim na tento detail se
  zobrazi podrobnosti o odeslanych upominkach. Jsou zde zobrazeni klienti, castky a je mozne zobrazit take upominku, ktera byla odeslana klientovi.
- pokud klient zaplati drive, nez je vystavena a odeslana tomuto klientovi faktura, tak nebylo mozne platbu ke klientovi sparovat a priradit. Nyni
  je v tomto pripade nabidnouto prirazeni teto platby ke klientovi jako preplatek. Pokud je nasledne vystavena faktura, tak se automaticky z tohoto
  preplatku uhradi. Funkce zarazeni nesparovane platby do preplatku klienta je prozatim umoznena pouze v pripade parovani plateb pres importovany
  elektronicky vypis v menu "Fakturace / Banka"
- v karte klienta v menu "Fakturace" je mozne zobrazit detail kazde faktury. Nyni se v tomto detailu zobrazuje z jakeho bankovniho vypisu byla
  faktura uhrazena. Kliknutim na nazev tohoto bankovniho vypisu se zobrazi detailni rozpis vsech plateb, ktere byly importovany. Toto plati v
  pripade, ze je importovan elektronicky bankovni vypis v menu "Fakturace / Banka"

FAKTURACE VRACENI PREPLATKU
- v pripade, ze kpient na napriklad na konci roku preplatek a neprejete si provadet zapocet preplatku na dalsi fakturu, tak je mozne preplatek
  klientovi vratit ( odeslat na klientuv ucet ). V karte klienta v menu "Fakturace" je mozne klinout na odkaz "Vratit preplatek". Zde se automaticky
  predvyplni castka ( preplatek zakaznika ) a cislo uctu, pokud jej ma klient uveden v karte klienta. Je take mozne doplnit poznamku s podrobnym
  popisem platby. Na teto strance je take zobrazena kompletni historie vsech vracenych preplatku

ZABEZPECENI FIREWALL
- nyni je mozne v menu "Nastaveni / Syst. nastaveni / Zabezpeceni" povolit nebo zakazat odpoved na PING


CENTRALNI SKLAD
- spusten "centralni sklad", ktery umozni evidenci zarizeni a zbozi, ktere je expedovano klientum. Zalozka "Centralni sklad" je umistena v
  hlavnim menu
- poud si neprejete centralni sklad pouzivat, tak je mozne zobrazeni tohoto menu vypnout v "Nastaveni / Syst. nastaveni" nastavenim hodnoty
  "central_store" na 0
- pro spravne pouziti centralniho skladu je nejdrive nutne vyplnit prislusne ciselniky v menu "Nastaveni / Ciselniky / "
  "Nastaveni / Ciselniky / Centralni sklad / Dodavatele"  - zde je mozne vyplnit jednotlive dodavatele od kterych je zbozi nakupovano
  "Nastaveni / Ciselniky / Centralni sklad / Sklad. mat." - zde je mozne vyplnit jednotlive Skupiny zbozi ( napr. Switche, Routery, anteny ... ),
  ktery bude expedovano k zakaznikum
  "Nastaveni / Ciselniky / Centralni sklad / Typy materialu" - nastaveni konkterniho typu zbozi ( napr. Nanostation M5, RB433 ... )
  "Nastaveni / Ciselniky / Centralni sklad / Typ skladu"  - jednotlive "Sklady" na ktere je mozne prevadet zbozi. Tento ciselnik obsahuje systemove
  polozky  (sklad, technik, klient, lokalita a prodej mimo klienty). Systemove polozky nelze menit a mazat.


- prehled zbozi podle roku a mesicu: najdete v zalozce "Centralni sklad / Prehled"
- statistika zbozi: najdete v zalozce "Centralni sklad / Statistika"
- zbozi u klienta: zbozi prirazene klientovi najdete je zobrazeni v karte klienta v levem menu "Zbozi ze skladu"

Pridavani zbozi do centralniho skladu
- v menu "Centralni sklad / Sklad" je moznost pridavat zbozi presne tak, jak jej nakupujete. Mate fakturu nebo dodaci list za nakup zbozi, vyplnite
  udaje z faktury (cislo faktury, dodaciho listu, dodavatel) a pocet polozek na fakture.
- pri pridavani je mozne u Druhu, Typu a Dodavatele moznost primo zde doplnit rozbalovaci seznam kliknutim na tlacitko "+" vedle daneho policka
- pri pridavani je na konci kazdeho radku tlacitko Kopirovat, tim zkopirujete radek na dalsi
- zmenite-li MJ z ks na metry, mate moznost zadat pocet metru
- smazanim zbozi ze skladu dojde ke stornovani zbozi, tohle zbozi je mozne dohledat v menu "Centralni sklad / Sklad" oznacenim chekboxu "Stornovane"

Prirazovani zbozi
- pridane zbozi v centralnim skladu muzete ruzne rozdelovat mezi kliety, techniky, lokality a take na mista ktere si nadefinujete (ciselnik Typy skladu),
  dale take mimo klienty firmy a take zpet na sklad
- v Centralnim skladu je mozne pomoci ruznych filtru zobrazit zaznamy, ktere potrebujete. Na kazdem radku je checkbox, ktery oznaci zbozi. Oznacene zbozi
  muzete priradit klientum atd.
- priradit zbozi muzete take z karty klienta v menu "Zbozi ze skladu"
- v karte klienta je take moznost zbozi vratit na sklad
- jestlize zbozi prodavate, mate moznost jej priradit tzv. Mimo klienty firmy. To znamena, ze se oznaci jako prodane mimo klienty s vami zadanou poznamkou a cenou.
  Tato volba sloupzi pro pripad, ze je zbozi prodano klientovi, ktery nema zadnou kartu klienta ( neni pripojen na internet nebo neodezira zadnou sluzbu )
  Takove zbozi je mozne dohledat pod filtrem Stav->Prodane mimo klienty

Historie skladu
- kazde zbozi, ktere naskladnite, ma svou historii pohybu. Histori je mozne zobrazit v Centralnim skladu, ikonka Historie a take v detailu zbozi. Detail zbozi
  je dostupny i z karty klienta

Fakturace zbozi
- v karte klienta je moznost klientovi zbozi vyfakturovat. Oznacite checkboxy, ktere zbozi si prejete vyfakturovat a pri potvrzeni se klientovi vytvori
  prubezne polozky ktere se pozdeji pri pravidelne fakturaci vyfakturuji. Zbozi se oznaci jako vyfakturovane a neni mozne je znovu vyfakturovat. Smazanim
  prubezne polozky se smaze zaznam o vyfakturovani a moznost vyfakturovat zbozi se opet povoli

Tisk do PDF
- v Centralnim skladu je moznost aktualni sestavu vytisknout v PDF. V dokumentu se zobrazi i jmeno technika, ktery je prihlasen a presny datum vytisknuti.
- take se zde zobrazuje aktualne nastaveny Filtr, aby bylo jasne, jaka sestava byla tisknuta

Prehled skladu a statistika
- zde je moznost vybrat Typ prehledu (napr.: Naskladnene zbozi), mesic a rok a zobrazi se zbozi, ktere bylo v tomto obdobi naskladneno a jaka byla nakupni cena.
  Ve statistice jsou podobna data, ale serazena do prehlednejsi tabulky s nakupni a prodejni cenou.

PL LOKALIZACE
- u polske lokalizace se na fakture zobrazuje take cislo bytu

        
        
        
        3.48 - 2.11.2010
        
        OPRAVY
- opraveny drobne chyby reportovane uzivateli
- pokud je v XML importu z posty zahrnut import z vice firem tak se nyni naimportuji spravne vsechny udaje pro vsechny firmy. Puvodne se
  naimportovala pouze prvni firma v seznamu
- v pripade ze se v uzivatelskem rozhrani pouziva pro prihlaseni klientske cislo je na prihlasovaci strance uvedeno "Zakaznicke cislo"
  misto "Prihlasovaci jmeno". Zakaznici zde totiz davali emailove adresy a potom se nemohli prihlasit :-)
- opravena chyba zobrazeni souctu v menu "Fakturace / Banka / Supercash"
- nyni neni mozne pri vytvareni klienta nechat jmeno klienta prazdne ( drive to mozne bylo, ale po ulozeni klienta jiz nebyla mozna editace )
- opravena chyba ve fakturaci, kdy se v pripade, ze bylo nastaveno pouze "fakturovat od" a nebylo nastaveno "fakturovat do" provedlo
  vyfakturovani celeho mesice. Napriklad pokud bylo nastaveno nefakturovat sluzbu od 6.9.2010 a provadela se fakturace na 9 mesic, tak se
  klientovi vyfakturoval cely mesic a nikoli pouze obdobi 1.9.2010 - 6.9.2010

NOVINKY
- pokud jsou wifi klienti neaktivni vice jak 30 dni a je nastaveno monitorovani wifi signalu, tak jsou jejich stare grafy odstraneny,
  aby nazabiraly zbytecne misto na disku
- u kadeho routeru je mozne nastavit pravidelny restart routeru ( Mikrotik , UBNT ). Po nastaveni chckboxu "Restart routeru" je mozne
  nastavit periodicitu restartu routeru na denne, tydne a nebo mesicne. Pri dennim restartu je mozne vybrat hodinu a minutu restartu,
  pri tydenim restartu je mozne vybrat den v tydnu ( Po-Ne ), hodinu a minutu, pri mesicnim restartu je mozne vybrat den v mesici ( 1-31 ),
  hodinu a minutu
- pri testu spojeni na router v zalozce "Routery" se zobrazi podrobne informace o testovanem typu routeru, verzi SW, CPU ....
- v zalozce routery je u kazdeho routeru zobrazena i verze HW ( napr RB411, RB433AH ...). Tato verze HW je zobrazena pod nazvem routeru
- zalozka "Routery / Mikrotik status" prejmenovana na "Routery / Router Status"
- zalozka "Ostatni / Mapy" je nyni pristupna pro vsechny administratory. Puvodne byla pristupna pouze pro "hlavniho admina" nebo "master admina"
- pri tisku nastaveni na tiskarnu v karte klienta, zalozka "Informace / Tisk nastaveni" se do nastaveni vzdy propisuje jmeno routeru
  na ktery je klient pripojen
- pri zobrazeni fotogalerie v karte klienta se nyni pri zobrazeni fotka zmensena na velikost obrazovky, aby byla zobrazena cela i v pripade,
  ze je fotka vetsi nez monitor. Fotku je mozne kliknutim zvetsit na plnou velikost

PODPORA JEDNOTEK UBIQUITY
- vzhledem ke zvysujici se popularite Ubiquity jednotek byla zapracovana zakladni podpora do systemu
- v menu "Routery" je mozne pridat novy typ routeru "Ubiquity". Pokud je tento typ routeru vybran z popup menu je mozne nastavit
  SSH username a SSH heslo. Komunikace s Ubiquity probiha pouze pres SSH, takze komunikace pre SSH musi byt povolena na firewallech
- Pokud je router typu Ubiquity pridan, tak je mozne v zalozce "Routery" provest "Test spojeni" kliknutim na prislusnou ikonu podobne
  jako u routeru typu Mikrotik
- Pokud je komunikace uspesna, automaticky se nactou interface ( ath0, eth0 ) a zacnou se kreslit grafy prenosu na tyto interface.
  Kliknutim na ikonu grafu je mozne zobrazit podrobne informace o datovych prenosech. Zaroven se kresli grafy vytizeni CPU a odezvy
  na ping a zobrazuje se aktualni uptime od posledniho rebootu.
- pod ikonou zobrazeni grafu odezvy ping je zobrazena verze SW na kterem jednotka bezi
- najetim mysi nad nazev interface ath0 se zobrazi podrobne informace o WIFI interface jako je SSID, frekvence, distance ...
- vedle nazvu interface se zobrazuje informace o poctu klientu a take SNR reportovane vysilaci jednotkou. Vedle techto informaci je ikona
  pro zobrazeni podrobneho grafu. V tomto grafu jsou zobrazeny informace jako Signal, Noise, CCQ .... Pokud je na jednotce zapnut
  rezim "Airmax", tak ze v grafu zobrazi take "Airmax quality" a "Airmax capacity" reportovane jednotkou v procentech.
- v zalozce "Routery / Router Status" je popup menu pro vyber typu routeru ( Mikrotik , Ubiquity ).
- v zalozce "Routery / Router Status" je u kazdeho routeru zobrazena ikona Mikrotik nebo Ubiquity pro jednodussi identifikaci
- Pokud je komunikace pres SSH uspesna, tak je zde zobrazeno SSH zelene, v opacne pripade cervene. Pokud je komunikace pres SSH neuspesna,
  tak je ve sloupci "Verze HW" zobrazena chybova hlaska
- u jednotek Ubiquity se zobrazuje aktutani verze firmware, typ jednotky ( napriklad "Rocket M5, NanoBridge M5 .." ), typ CPU ...
- v menu "Routery / Router Status"  je zobrazen pocet online wifi klientu. Kliknutim na toto cislo ze zobrazi podrobne informace o klientech
  a je mozne zobrazi detailni grafy signalu na kazdeho klienta
- prozatim probiha pouze "pasivni" monitorovani jednotek. Aktivni propisovani konfigurace je pripravovano do dalsi verze 3.49
- implementace je prozatim pouze experimentalni, takze se mohou vyskytnout nejake drobne chyby

MIKROTIK
- v nastaveni tarifu "Nastaveni / Tarify" je moznost nastavit u FUP limitu nejen pouze snizeni rychlosti klienta pri dosazeni urciteho
  datoveho limitu, ale nove i zmeny burstu v downloadu, v uploadu a take prioritu. Nyni je mozne po dosazeni limitu klientovi, snizit
  rychlost a take zmenit burst nebo prioritu samostatne v uploadu nebo v downloadu

ZABEZPECENI - FIREWALL
- od verze 3.47. je mozne v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Zabezpeceni" mozne nastavit firewall, kde je mozne omezit pristup na
  jednotlive sluzby systemu.
- od verze 3.48 je jiz aktivni firewall vyzadovan a je po prihlaseni provadena kontrola zda je aktivni. Pokud aktivni neni, zobrazi se
  informacni hlaska s popisem, kde je mozne firewall nastavit
- Pokud si i pres doporuceni neprejete pouzivat integrovany firewall ( nariklad resite firewall centralne a nebo vlastnimi scripty ), tak je
  mozne vypnout zobrazovani informacni hlasky po prihlaseni. Staci v nastaveni firewallu ( "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Zabezpeceni" )
  pridat nove pravidlo, kde uvedete
        IP adresa = "127.0.0.1"
        Popis pravidla = "Disabled"
  Timto postupem bude firewall deaktivovan a po prihlaseni nebude zobrazovana chybova hlaska
- pri deaktivaci firewallu se provede vymazani vsech firewall pravidel na serveru a v pripade pouziti vlastniho firewallu je potreba
  je nastavit znovu
- blizsi informace o nastaveni firewallu jsou uvedeny v changelogu verze 3.47

PLANOVANI
- v planovani se v dennim planu zobrazuji pocet nesplnenych ukolu. Tento pocet nesplnenych ukolu je umisten nad tabulkou denniho rozpisu
- pri vytvareni ukolu je mozne zadat klientske cislo a provest overeni klienta. Nyni je mozne pro zjednoduseni vyhledavani zadat jmeno klienta
  nebo pouze cast jmena klienta do polozky "Jmeno". Automaticky bude nabidnut klient, ktery odpovida vyberu. Jmeno klienta je mozne zadavat
  bez diakritiky a malymi pismeny
- v menu "Planovani / Volne" je checkbox "Zobrazovat po prihlaseni". Pri oznaceni tohoto checkboxu se po prihlaseni do systemu zobrazi
  tato stranka jako prvni, aby byly videt nesplnene ukoly
- v menu "Nastaveni / Ciselniky / Typy ukolu" je mozne definovat ciselnik ukolu se kterymu se pracuje v planovani. Je tale mozne nastavit
  barevne podbarveni v planu techniku dle potreby.

FAKTURACE
- nyni je mozne v nastaveni fakturace "Fakturace / Nastaveni" u polozky "dph" nastavit sazbu DPH na dve desetinna mista, napriklad
  13,50. Puvodne bylo mozne zadavat sazbu DPH pouze jako cele cislo ( lokalizace Irsko ).
- pri fakturaci je mozne fakturovat voip data jednou za dva mesice ( lokalizace Italie ). Nyni je mozne v menu "Nastaveni / Syst. nastaveni"
  v polozce "voip_offset" nastavit hodnotu 2. V tomto pripade se bude VOIP hovorne fakturovat vzdy zpetne za dva mesice
- pro urychleni prace s platbami v hotovosti se pri prijmuti hotovostni platby zobrazi pod textem "platba prijata" moznost zobrazit a
  vytisknout vytvoreny  hotovostni doklad
- v karte klienta v zalozce "Fakturace" se u faktur zobrazuje zda byly zaplacene hotove, pres bankovni ucet a nove take pres Supercash
- pokud je v karte klienta uvedeno ICO a DIC, tak je ze vzdy zobrazi na fakture bez ohledu na nastaveni klienta zda se jedna o
  soukromou osobu nebo firemniho zakaznika ( radiobutton v karte klienta pri editaci udaju o klientovi )

FAKURACE ZALOHOVE FAKTURY
- u nastaveni kazde fakturacni skupiny "Fakturace / Nastaveni / Fakt. skupiny" je mozne checkboxem aktivovat funkci vystavovani
  zalohovych faktur
- pod timto checkboxem je mozne nastavit "Nazev zalohove platby". Toto je popis, ktery bude uveden na zaloze. Jako vychozi nastaveni
  je "Vyzva k platbe" a je mozne jej zmenit dle potreby ( napr "Zalohova faktura" ).
- Na kazde zalohove fakture je uveden "vodoznak" s textem, ktery je nastaven v nastaveni fakturacni skupiny ( napr. Vyzva k platbe )
- v nastaveni fakturacni skupiny je mozne ( uplne dole ) nastavit text, ktery se zobrazi jako dodatek na vystavene zalohove fakture.
  Pokud je pozdeji faktura uhrazena, tak ze na fakture ( danovem dokladu ) jiz zobrazi text uvedeny jako dodatek faktury. V obou
  textech je mozne pouzivat systemove promenne podobne jako ve smlouvach, takze se napriklad promenna $EMAIL$ nahradi skutecnou
  emailovou adresou na klienta uvedene v karte klienta
- na zalohove fakture se nezobrazuje datum zdanitelneho plneni ( nejedna se totiz o danovy doklad ), cislo fakturu a spec. symbol
- Pokud se provede uhrada zalohove faktury, tak se automaticky vystavi standardni faktura ( danovy doklad ), ktera jiz ma vsechny
  nalezitosti faktury. Ve spodni casti teto faktury je uvedeno vyuctovani, kde je odectena castka, ktera byla uhrazena zalohovou
  fakturou. U tohoto vyuctovani je uvedeno, take cislo zalohove faktury, pod kterou byla platba klientovi prirazena. Vysledna
  castka k uhrade je ve vetsine pripadu 0, protoze zalohovou fakturou byla uhrazena cela castka.
  V pripade, kdy dojde pouze k castecne uhrade zalohove faktury, tak je v systemu tato zalohova faktura dale vedena jako neuhrazena.
- pokud je na zaklade uhrady vystaven danovy doklad, tak je automaticky behem 5ti minut odeslan na email klienta, ktery je uveden v
  karte klienta a klient ma nastaveno odesilani faktur na email
- v menu "Fakturace / Nastaveni / obecne" je mozne nastavit polozku "proforma_mail_copy". Pokud je zde vyplnena emailova adresa, tak
  jsou vsechny vystavene faktury ( uhrazene zalohove faktury na ktere se vystavuje danovy doklad ) odeslany v kopii na tento email.
  Toto preposilani slouzi pro kontrolu, zda jsou vystavene faktury v poradku
- v menu "Nastaveni / Ostatni / Sablony mailu" je mozne nyni nastavit jednu sablonu jako vychozi. Pokud se klientovi automaticky
  odesila faktura vystavena na zaklade zalohove faktury, tak je tento text sablony uveden v tele emailu, kde je jako priloha
  vystavena faktura
- menu "Fakturace / Nastaveni / Obecne" je mozne v polozce "proforma_prefix" nastavit prefix, ktery bude pouzit jako VS pro platbu.
  Variabilni symbol pro ucel platby je nahodne 10ti mistne cislo, ktere zacina prave timto prefixem

FAKTURACE EXPORT POHODA
- pokud se provadi export do ucetniho systemu pohoda, tak do exportu uvadi spravna mnozstevni jednotka ( ks, mes, hod .... )
- export byl upraven, tak aby se pouzival stejny system vypoctu a zaokrouhlovani jako pouziva pohoda. Pokud byly jednotlive polozky
  faktury na dve desetinna mista, tak se celkova cena zaokrouhlila s rozdilem o 0,01 ( napriklad EUR v SK verzi )

NETFLOW
- v menu "Nastaveni / Syst. nastaveni / Obecne" je promenna "netflow_datastore_days", ktera urcuje za kolik dni se ulozena data netflow
  automaticky odstrani. Defaultne je tato hodnota nastavena na 365 dni. Zakona lhuta v CZ a SK je 180 dni, takze je mozne dle potreby
  tuto hodnotu snizit

CMTS
- dokoncena plna integrace headendu ARRIS C4
- system vycita veskere informace o upstreamech i downstreamech instalovanych na headendu. U kazdeho downstreamu jsou zobrazeny detailni
  informace o logickych kanalech, modulaci, frekvenci, sirce kanalu, vysilacim vykonu a SNR
- u kazde downstreamu se zobrazuje pocet online klientu a pocet neregistrovanych uzivatelu na headendu. Pri najeti mysi na tento pocet
  se zobrazi podrobne informace o poctu pripojenych klientu
- na kazdy downstream se kresli graf SNR
- v menu Routery je upraveno zobrazeni "SNR vsech headendu", ktere je nyni prehlednejsi


        
        
        
        3.47 - 13.9.2010
        
        OPRAVY
- opraveny drobne chyby reportovane uzivateli
- po mesici opet CSOB zmenila kodovani vypisu banovaniho vypisu. Puvodne bylo kodovani CP1250, pred cca mesicem bylo kodovani zmeneno na
  UTF8 ( reseno ve verzi 3.45 ) a nyni je zpet kodovani nastaveno na CP1250
- opravena chyba, kdy nebylo mozne v menu "Routery / Mikrotik status / WIFI klienti" zobrazit graf wifi signalu pro vsechny uzivatele.

NOVINKY
- v karte klienta se pri odeslani emailu nebo SMS ( menu "Informace" ) propisuji systemove promenne vazane na aktivni sluzbu. Pred odeslanim
  emailu nebo SMS je nutne vybrat z popup menu aktivni sluzbu klienta a podle vybrane sluzby se propisi spravne udaje vazane na tuto sluzbu
- zmensena velikost zobrazovane faktury ve formatu PDF, kde se optimalizaci kodu podarilo dosahnout zmenseni velikosti o cca 60%
- pridana systemova promenna $ASSIGN_VS_1$ ktera se nahradi prvnim prirazenym variabilnim symbolem
- v zalozce routery je mozne primo zobrazit aktualni zalohy routeru mikrotik ( pokud jsou vytvoreny ). Zalohy se zobrazi kliknutim na
  ikonu "diskety", ktera je umistena v hlavicce routeru vedle ikony pro "otestovani spojeni"
- v nastaveni ciselniku stavu uzivatele "Nastaveni / Ciselniky / Stavy uzivatelu" je nyni mozne, ke kazdemu stavu uzivatele, priradit
  barvu. V seznamu klientu ( "Uzivatele / Kontakty" ) je sloupec "stav uzivatele", ktery bude podbarven zadanou barvou.
  V karte klienta v menu "Informace" je tento stav odlisen barevne vedle nazvu stavu uzivatele do ktereho klient patri
- v nastaveni ciselniku stavu uzivatele "Nastaveni / Ciselniky / Skupiny uzivatelu" je mozne nastavit barvu pro kazdou skupinu. Zobrazovani
  funguje stejne jako v predchozim pripade "nastaveni stavu uzivatelu"
- pri odeslani hromadneho emailu a hromadne SMS ( v menu "Ostatni" ) je mozne odesilat informace pouze pro klienty, kteri jsou pripojeni
  k routeru ktery je offline. Je zde checkbox "Pouze na offline routery", ktery v pripade, ze je oznacen odesle mail nebo SMS pouze klientum
  kteri jsou k tomuto offline routeru pripojeni
- v menu "Statistiky / IP adresy" je zobrazena statistika vyuziti IP adres. Zobrazuje se zde informace, kdy byla IP adresa klientovi
  pridelena a pripadne kdy byla IP adresa odebrana nebo zmenena. To je vhodne napriklad v pripade poruseni autorskych prav nebo pri spolupraci
  s policii, kdy je nutne zobrazit prehled IP adres, ktere byly v urcitem casovem obdobi pouzivany. V seznamu IP adres je mozne vyhledavat
  fulltextem
- pri prihlaseni klienta do systemu se provadi kontrola konzistence MySQL databaze. V pripade, ze jsou zjisteny poskozene SQL tabulky ( napriklad
  po vypadku elektriny, nebo vypnutim serveru bez korektniho ukonceni ), tak je zobrazena chybova hlaska a je zobrazen popis jaky zpusobem
  je mozne SQL tabulky opravit

ZABEZPECNI OBECNE
- vzledem k mnozicim se utokum na systemy ISP admin byly dopracovany nove bezpecnostni prvky a nove moznosti zabezpeceni.
  Vyrazne doporucujeme techto moznosti maximalne vyuzit.
- pokud na serveru mame zrizen systemovy ucet pro pristup, je aktivovano omezeni prihlaseni pouze z povolenych IP adres. Jedna se o IP adresu
  88.103.224.215 ( Nase kancelar ) a 95.173.193.40 ( VPN server ). Z ostatnich IP adres je pristup blokovan.
- smluveny systemovy ucet naseho support teamu je zmenen na "netservice" a v pripade pozadavku na zasah se bude pristupovat pouze z nej.
  Doporucujeme tedy ostatni neaktualni ucty smazat.

ZABEZPECENI - nastaveni firewallu
- nyni je mozne nastavit firewall na urovni iptables
- nastaveni firewallu je mozne provest v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Zabezpeceni"
- zde je mozne pridat jednotlive IP adresy nebo site ( napriklad s maskou /24 ). I u kazde IP adresy je mozne individualne aktivovat nebo zakazat
  sluzby HTTP, HTTPS, SSH, SMTP, POP3, IMAP, FTP a MySQL. Kliknutim na prislusnou ikonu se zmeni stav ( aktivni / neaktivni )
- Na poslednim radku je mozne nastavit "Vychozi nastaveni" pro jednotlive sluzby. Napriklad je mozne globalne zakaznat SSH a povolit jej pouze
  z definovanych IP adres
- Kliknutim na tlacitko "Aktivovat zmeny" se behem 5ti minut provede nastaveni aktualni verze firewalu. Dokud neni ulozena zmena tlacitkem
  "Aktivovat zmeny", tak se zmeny FW neprovedou a je tedy mozne vse v klidu nastavit
- Pokud firewall neobsahuje zadne zaznamy pro IP adresy, tak se neaktivuje. Tato moznost slouzi predevsim k tomu, aby bylo mozne FW (automaticky
  nastavovany systemem) vypnout a pripadne si nastavit individualni FW na urovni operacniho systemu
- toto nastaveni muze provadet administrator s opravneni "Master admin"

ZABEZPECNI - omezeni prihlaseni administratoru z urcitych IP adres
- nove je moznost omezit administratorum pracujicim se systemem prihlaseni pouze z urcitych IP adres.
- z menu "Nastaveni / Administratori" je u kazdeho administratorskeho uctu ikona "zamek", ktera zobrazuje zda je zabezpeceni uctu aktivni
  ( ikona zamku je zobrazena barevne ) nebo neaktivni ( ikona zamku je zobrazena cernobile ). Kliknutim na tuto ikonu je mozne se dostat
  do nabidky nastaveni zabezpeceni uctu, kde je mozne aktivovat nebo deaktivovat zabezpeceni uctu.
- pokud je zabezpeceni aktivni, tak je zde mozne pridat povolene IP adresy, ze kterych je mozne se na tento administratory ucet prihlasit.
  Zde je mozne zadavat IP adresy nebo cele podsite ( napr. 192.168.1.0/24 ). Z nepovolenych IP adres nebude mozne se na dany ucet prihlasit
  a prihlaseni bude odmitnuto se stejnou hlaskou jako v pripade zadani chybneho hesla
- Informace zda je ucet zabezpecen je zobrazena v horni liste vedle ikony pro nastaveni sirokouhleho zobrazeni
- neuspesne prihlaseni z nepovolenych Ip adres se ukladaji v loggeru udalosti ( "Statistiky / Logger / Prihlaseni uzivatelu - Administratori" )
- toto nastaveni muze provadet pouze uzivatel s opravnenim "Master admin"

ZABEZPECNI - sifrovani souboru
- vzhledem k tomu, ze zalohy systemu a vsech routeru jsou nesifrovane, tak je administrator s opravnenim "Master admin" schopen tyto zalohy
  ulozit na lokalni disk a muze si tyto zalohy rozbalit. Take binarni zalohy jsou na disku ulozeny nezasifrovane a vzhledem k tomu, ze po
  internetu "koluje" utilita, ktera je schopna z binarni zalohy routeru Mikrotik ziskat vsechny hesla ( z duvodu nedostatecneho zabezpeceni hesel
  ze strany vyrobce Mikrotiku ), z toho duvodu byla implementovana moznost zasifrovani zaloh. Doporucujeme teto moznosti vyuzit a vsechny zalohy
  sifrovat
- pokud neni sifrovani zaloh nastaveno, tak se po prihlaseni do systemu zobrazi varovna hlaska, kde je doporuceno sifrovani zaloh zapnout.
  Sifrovani zaloh je mozne aktivovat spustenim prikazu "/usr/local/script/ispadmin/ispadmin_backup_crypt.pl". Tento prikaz je z bezpecnostnich
  duvodu mozne spustit pouze z prikazove radky na serveru. Po spusteni scriptu se spusti pruvodce nastavenim, kde budete v nekolika krocich vyzvani
  k povoleni sifrovani, nastaveni hesla a ulozeni hesla do systemu. Pokud je heslo ulozeno do systemu, tak pruvodce nabidne moznost zasifrovani
  stavajicich zaloh.
  Vyrazne doporucujeme z duvodu bezpecnosti stavajici zalohy zasifrovat!
  Heslo, ktere jste zadali do systemu si ZAPAMATUJTE, protoze bez tohoto hesla NEBUDE mozne zalozhy rozbalit!
- Pokud si presto neprejete provadet sifrovani ulozenych zaloh na disku, tak je mozne nastavit heslo do systemu na hodnotu "-1". Tim se
  system sifrovani zaloh vypne a pri prihlaseni se nezobrazuje chybova hlaska
- pokud jsou zalohy sifrovany, tak pri pokusu o rozbaleni je nutne zadat heslo k archivu. Bez tohoto hesla neni mozne zalohu rozbalit.
  K sifrovani zaloh se pouziva Postcode, takze je mozne jej bez problemu rozbalit ( po zadani spravneho hesla ) temer na kazdem pocitaci

PING NA ZARIZENI a KLIENTY
- pokud byl v systemu zadan vetsi pocet zarizeni nebo bylo nastaveno monitorovani na vetsi pocet koncovych klientu, tak ping, ktery provadel testovani
  dostupnoti a kvality linky ( ktery se kresli do grafu ) nestihl otestovat vsechny zarizeni a klienty behem 5ti minut a tim se do grafu
  zakreslovali hodnoty v delsim casovem useku ( zmena hodnoty grafu probihala napriklad 1x za hodinu ). Z tohoto duvodu byl system testovani
  klientu a zarizeni kompletne prepsan a vyuzitim utility fping, ktera je pro tyto ucely mnohem vhodnejsi, protoze dokaze testovat nekolik
  hostu soucasne a tim se vyrazne snizi cas potrebny k otestovani vsech hostu
- pokud je v karte klienta aktivovano "monitorovani klienta", tak se provadi ping na IP adresu klienta. Pokud vsak ma uvedeno koncove zarizeni
  u sluzby internet ( priklad ubnt v bridge ), tak se privadi ping na toto koncove zarizeni a nikoli na IP adresu klienta, protoze koncove
  zarizeni je temer vzdy zapnute a neni zde aplikovan FW, takze je mozne provadet test na kvalitu linky
- v karte klienta v menu "Statistiky" je zobrazen ping na klienta ( nebo koncove zarizeni ). Nyni je mozne na tento graf kliknout a tim se
  zobrazi podrobne statistiky za delsi casove obdobi
- pri zobrazeni grafu pingu, je primo v grafu uvedena IP adresa na kterou se ping provadi

FAKTURACE
- u jakekoliv sluzby je mozne nastavit dvoumesicni fakturacni obdobi. Nyni je tedy mozne sluzbu fakturovat mesicne, dvoumesicne, ctvrtletne
  pololetne a rocne
- Pokud je pouzit system plateb pres superCASH, tak je v menu "Fakturace / Banka / superCASH" prehled realizovanych transakci. Je zde uvedeno
  "Cislo superCASH klienta" a "cislo transakce". Tyto udaje jsou zaroven uvedeny na vypise, ktery obdrzite od spolecnosti MANUM
  ( provozovatel systemu ) a je tedy mozne jednotlive polozky porovnat
- v menu  "Fakturace / Nastaveni / Obecne" pridana systemova promenna "payment_schedule_date_type". Je-li hodnota "0", DUZP (datum ucetniho
  zdanitelneho plneni) bude prvni den v mesici, bude-li hodnota nastaven na "1", DUZP bude posledni den v mesici
- v menu "Fakturace / Nastaveni / Upominky" je nove pridano pridano rozbalovaci menu "Skupina uzivatele" podle ktereho je mozne upominky
  odesilat

FAKTURACE - ZALOHOVE FAKTURY ( vyzva k platbe )
- nove implementovana moznost vytvareni zalohovych faktur. Pri vystaveni zalohove faktury je vystavena "vyzva k platbe", ktera neni danovym
  dokladem. Vyzva k platbe se stava danovym dokladem az v okamziku zaplaceni ze strany koncoveho zakaznika, kdy se stane standardni fakturou.
  Do doby zaplaceni vyzvy k platbe tedy nevznika povinnost platit DPH, dan z prijmu, apod.
- Vystavovani zalohovych faktur je nutne povolit v nastaveni fakturacni skupiny ( "Fakturace / Nastaveni / Fakt. skupiny" ), kde je nutne
  zakliknou polozku "Vystavovat zalohove faktury".
- Pokud ma fakturacni skupina priznak "vystaveni zalohovych faktur", tak se pri hromadnem vystaveni faktur vystavuji pouze zalohove faktury
  a nevystavi se standardni faktury, takze fakturacni skupina muze bezet pouze v rezimu standardnich faktur nebo v rezimu zalohovych faktur.
  Kombinace obou neni mozna
- pri rucnim vystaveni samostatne faktury je mozne vystavit bud zalohovou fakturu ( zakliknutim checkboxu "Zalohova faktura" ) nebo
  standardni faktury ( pokud checkbox zustane prazdny )
- po uhrade teto faktury koncovym klientem se z "vyzvy k platbe" stane standardni faktura. Datum vystaveni, datum splatnosti a datum zdanitelneho plneni se
  nastavi na den, kdy byla uhrada provedena

ZPRACOVANI SLOZENEK SLOVENSKE POSTY
- nove je implementovano zpracovani elektronickych vypisu Slovenske posty, ktera je schopna poskytovat elektronicke vypisy v XML formatu
  za transakce provedene slozenkou. Soucasti XML vypisu je u oskenovany ustrizek a zprava pro klienta, ktery byl na slozence vyplnen.
- v menu "Fakturace / Banka / SK Posta" je mozne naimportovat tento XML vypis, ktery Slovenska posta pravidelne zasila. Po uspesnem importu
  se provede sparovani uhrad s jednotlivymi fakturami vystavenymi v systemu ( podobne jako pri parovani bankovniho vypisu ) a faktury se
  oznaci jako uhrazene
- Po uspesnem sparovani je mozne kliknout na pocet sparovanych faktur ( cislo v prehledu importu ). Timto se otevre podrobny seznam sparovanych
  uhrad. U kazde uhrady je mozne zobrazit oskenovany ustrizek s adresou odesilatele platby a take cast slozenky, kde muze zakaznik vepsat
  "zpravu pro prijemce"
- Tato moznost je dostupna pouze pro klienty Slovenske posty, protoze Ceska posta podobny vypis neposila :-(

PLANOVANI
- v menu "Planovani / Volne" je nove pridana moznost zadavat ukoly bez prirazeneho technika. Tyto ukoly si pote mohou technici ve volnem case
  sami priradit a vyresit je :-)
- pridavat a prirazovat tyto ukoly smi pouze "Master admin" a nebo "Spravce planovani". Technik bez nastavenych opravneni si muze ukol priradit pouze sam sobe
- v menu "Planovani / Vykaz" je v jednotlivych radcich tabulky nahrazeno jmeno technika textem reseni ukolu. Jmeno technika je mozne zobrazit z pop-up menu.
- Umozneno razeni podle jmena klienta a datumu realizace. Vse je upraveno take v tisku do PDF.
- menu "Nastaveni / Ciselniky / Typy ukolu" je mozne u kazdeho typu ukolu zadat i cenu daneho ukonu, se kterou se pracuje v dalsich sestavach
- v menu "Planovani / Vykaz" je pridan novy sloupec "Cena vykonu". Pokud je k ukolu prideleno vice techniku, cena za ukon se rozdeli rovnym
  dilem mezi techniky

CMTS
- pridana kompletni podpora headendu MOTOROLA BSR2000. Nyni se zobrazuji podrobne informace ( frekvence, modulace, vysilaci vykon ) na
  vsech zpetnych kanalech a na doprednem kanalu
- pridana podpora headendu CISCO UBR 7225

Mezinarodni lokalizace
- pri importu dat VoIP volani pres IPEX se jiz nedoplnuje automaticky prefix 420 pred vsechna telefonni cisla, ale spravna predvolba daneho statu

        
        
        
        3.46 - 28.7.2010
        
        OPRAVY
- ve verzi 3.45 bylo interne prepracovano zpracovani preplatku faktur. Byla zde objevena chyba, ktera se projevila az v realnem provozu.
  Chyba je opravena a zapocet preplatku by mel fungovat bez problemu
- opravena chyba, kdy ze na mikrotiku verzi 4.x a pri datovem provozu vetsim nez 106 Mbit nekreslili spravne grafy prenosu na interface.
  Nyni se spravny datovy tok kresli i na mikrotiku verzi 4.x

        
        
        
        3.45 - 22.7.2010
        
        OPRAVY
- opraveny drobne chyby reportovane uzivateli
- opravena chyba, kdy bylo mozne u kabeloveho uzivatele ( pripojeneho pres CMTS ) zadat duplicitni AMC adresu modemu. Nyni toto mozne neni

NOVINKY
- pokud je v karte klienta aktivni "monitorovani uzivatele", tak se automaticky kresli do grafu ping na klienta. Nyni se tento graf zobrazuje
  take ve "Statistice internetu", puvodne se zobrazoval pouze v menu "Aktivni sluzby" po kliknuti na odkaz "monitorovani uzivatele"
- v routerech byla stranka se zobrazenim routeru rozsirena na 1200px, aby bylo zobrazeni prehlednejsi
- pokud se provadi editace nebo zmena zarizeni nebo sitoveho rozhrani u routeru, tak pri ulozeni se nastavi zobrazeni na editovany router
  a nikoli na zacatek seznamu vsech routeru
- Je-li v planu vybrana aktivni sluzba a jeji adresa instalace je odlisna od adresy klienta, je tato adresa zobrazena v dennim a tydennim
  planu a vypise pod adresou klienta.

NAGIOS
- pridana moznost monitorovani koncovych klientu. U kazde sluzby je nyni mozne oznacit volbu "Oznamovat vypadky pro nagios". Pokud je tato volba
  oznacena, je mozne vybrat skupinu kontaktu pro nagios pro kterou se oznameni o vypadku zasila. Skupinu kontaktu pro zasilani je mozne nastavit
  v menu "Nastaveni / Ciselniky / Nagios". Pokud je nastaveno monitorovani klienta pres Nagios, automaticky se provadi test zda je klient online a
  v pripade vypadku se zasila notifikace pres email nebo SMS ( pokud je pripojena SMS brana ). Monitorovany klient se take zobrazuje na
  mape topologie site v zalozce "Nagios"
- v menu "Uzivatele / Internet" je mozne v popup menu zobrazit klienty podle vyberu "Ping monitoring" a "Nagios monitoring"

RADIUS
- nove je mozne pridavat specilni atributy k jednotlivym sluzbam Internet. Pro pouziti teto funkce je nutne ji aktivovat v menu
  "Nastaveni / Syst. nastaveni / Mikrotik" nastaveni klice "radius_sync_manually_added_attributs" na hodnotu 1
- pokud je aktivovano pridavani specialnich atributu, tak se v karte klienta v menu "Radius" kazde sluzby objevi polozka "Rucne pridane atributy".
  Kliknutim na tento odkaz je mozne pridat specialni atribut.
- jednotlive atributy jsou zobrazeny v karte klienta v menu "Radius" u jednotlivych sluzeb internet.
- v pripade pozastaveni klienta se prida do atributu klienta "Auth-Type:= Reject" a timto se zamezi prihlaseni klienta

CMTS
- kompletne prepracovano zobrazeni statistik jednotlivych headendu
- automaticky se nactou podrobne informace o doprednem kanalu ( downstream ). Zobrazi se aktualni frekvence, sirka kanalu s nastavenim vysilaci
  uroven signalu
- automaticky nactou vsechny zpetne kanaly ( upstream ), ktere jsou rozdeleny na logicke kanaly ( pokud je headend podporuje )
- u fyzickeho kanalu se z headendu vycita frekvence, sirka kanalu, nastavena uroven power-level a aktualni SNR na tomto upstreamu
- u logickeho kanalu se zobrazi modulace a pocet online / offline uzivatelu. Najetim mysi na pocet uzivatelu se zobrazi podrobne informace
  o uzivatelich ve stavu online, offline, unregistered a rejected ( v pripade, ze toto headend podporuje -  napriklad ARRIS C3 )
- pro kazdy zpetny kanal je mozne zobrazit graf SNR
- u headendu ARRIS C3 je mozne kliknout na ikonu "upravit" u kazdeho zpetneho kanalu, kde je mozne provest nastaveni frekvence, sirky kanalu
  a hodnoty power-level. Po ulozeni se behem 5ti minut provede zapis upravenych parametru do headendu. Tato funce je prozatim dostupna pouze
  pro headend ARRIS C3
- upravene graficke zobrazeni grafu SNR u klientu pripojenych pres CMTS ( zruseno zalamovani popisku na dva radky )

FAKTURACE
- CSOB zmenila formatu bankovniho vypisu a nebylo tedy mozne provest korektne import vypisu. Nyni je mozne importovat novy format bankovniho
  vypisu CSOB
- menu "Fakturace / Uhrady / Historie" je mozne zobrazit vypis za konkretni den vybranim pozadovaneho dne z nabizeneho popup menu
- v menu "Fakturace / Nastaveni / Obecne" je nova polozka "matching_payment". Zde je mozne definovat jakym zpusobem se bude provadet parovani
  plateb z banky. Existuji dve moznost nastaveni
  0 - system, ktery byl pouzivan do verze 3.43. V tomto pripade se provadi parovani podle VS nebo SS. Pro uspesne sparovani staci aby byl shodny
      bud VS nebo SS uvedeny na fakture
  1 - v tomto pripade musi souhlasit u prijate plaby VS i SS. Pokud jedna z techto polozek nesouhlasi, tak se sparovani neprovede a j nutne
      parovani rucne
- v menu "fakturace / Nastaveni / Typy plateb" je mozne u polozky "Zaslani faktury pozemni postou" ( 001 ) zmenit text, ktery se bude propisovat
  na faktury pri jejich vystaveni
- Moznost rucne zapocist preplatky, ktere jsou nizsi nez castka faktury ( castecna uhrada faktury )
- V karte klienta na zalozce fakturace jsou nove videt celkove preplatky klienta

MIKROTIK
- pokud se neprovadi zaloha nejakeho routeru, tak je nyni mozne spustit zalohovani script v "ladicim" rezimu, kde se na konzoli vypise
  postup zalohovani a pripadne chyby. Zalohovaci script v ladicim rezimu je mozne spustit prikazem

        /usr/local/script/ispadmin/backup_conf.pl debug

 pripadne pro konkretni router s parametrem ID routeru, ktery ze zobrazen u kazdeho routeru v zalozce routery

        /usr/local/script/ispadmin/backup_conf.pl  debug

 timto prikazem se provede zalohovani konfigurace pouze konkretniho routeru a na konzoli se vypise postup zalohovani

- na nekterych verzich mikrotiku bylo diagnostikovano nestandardni chovani komunikace pres API, ktere melo za nasledek "vytuhnuti"
  scriptu, ktery vycita data z mikrotiku. Tyto scripty zatezovali CPU serveru a tim nastalo spomaleni celeho syetmu. V pripade problemu
  s vytizenim ruteru je potreba diagnostikovak problemove verze mikrotiku. K tomuto ucelu bylo zapracovan ladici mod do scriptu, ktery
  provadi vycitani dat z mikrotiku. Nyni je mozne spustit tento script v ladicim modu

        /usr/local/script/ispadmin/get_data_from_mikrotik.pl all debug          # spusti vycitani dat ze vsech routeru
        /usr/local/script/ispadmin/get_data_from_mikrotik.pl all debug 9        # spusti vycitani dat ze vsech routeru s maximalnim
                                                                                   vypisem informaci vcetne komunikace s mikrotikem
                                                                                   hodnota muze byt v rozmezi 1-9 podle urovne ladeni
        /usr/local/script/ispadmin/get_data_from_mikrotik.pl  debug 9       # spusti vycitani dat z konkretniho router s maximalnim
                                                                                  vypisem informaci


LOKALIZACE
- provedena kompletni lokalizace systemu do SPANELSTINY :-)
        
        
        
        3.44 - 9.6.2010
        
        OPRAVY
- korektne se vycita comment u jednotlivych interfacu u routeru Mikrotik. Vycitani interfacu funguje pouze pokud je aktivovana komunikace
  pres API. V commentu neni vhodne pouzivat znaky s diakritikou, protoze se tato diakritika chybne zobrazi

NOVINKY
- pokud je klient pozastaven, tak se v zalozce "Uzivatele / Internet" standardne podbarvi cervene. Nyni se po najeti mysi na jmeno klienta
  zobrazi v informacnim boxy take duvod pozastaveni ( nastaven u sluzby klienta )
- v menu "Nastaveni / Ciselniky / Skupiny routeru" je mozno zaznamy libovolne seradit pomoci sipek a toto razeni se nasledne promitne v
  zalozce "Routery"
- pridany nove promenne $ADMIN_NAME$ a $ADMIN_PHONE$, ktere na generovanou smlouvu propisi jmeno prihlaseneho admina a telefon prihlaseneho
  admina ( pokud je uveden )

MIKROTIK WIFI STATUS
- nove se ze vsech routeru mikrotik nacitaji informace o vsech wireless interfaces a zobrazi se graficke vyuziti WIFI pasma
- zalozka pro zobrazeni vyuziteho WIFI pasma je v menu "Routery / Mikrotik status / WIFI status"
- na teto strance se zobrazi seznam routeru vcetne vsech wireless interfaces s podrobnymi parametry jako je SSID, vysilaci frekvence,
  pouzite pasmo ....
- zaznamy je mozno tridit podle popup menu Lokalita, Router, Pasmo a Fulltext. Nastaveni si system automaticky zapamatuje, takze pri dalsim
  prihlaseni zustava nastaveni nezmeneno
- kliknutim na nazev interface se graficky zobrazi vyuziti wifi pasma. V praxi to znamena, ze se zobrazi prehledny graf se zobrazenim pasma
  5 GHz nebo 2.4 GHz a v tomto grafu se zobrazi pouzita vysilaci frekvence daneho interface
- checkbox "Rozsireny nahled" rozbali vsechny interfaces a zobrazi se grafy s obsazenou frekvenci pro vsechny wireless karty
- po kliknuti na souradnice routeru se otevre mapa vycentrovana na vybrany router ( google maps )
- radek interface a graf vysilaci frekvence je zvyraznen cervenou barvou v pripade pokud interface obsahuje
  stejnout frekvenci nebo se castecne frekvence prekryva na routeru s jinym interface. Kontrola "prekryvacich" se frekvenci
  se provadi v ramci jednoho routeru mezi vsemi wireless interfaces a take mezi routery v pripade, ze maji nastavene stejne GPS souradnice,
  takze se nachazeji na jednom vysilacim miste.
- z grafu lze vycist nasledujici informace:
  - rozsah frekvence, na kterem muze interface vysĂ­lat
  - aktualne pouzita frekvence
  - alokovane pasmo ( zavisle na nastavene sirce kanalu )
  - prekryvajici se vysilaci frekvence na jednotlivych interfaces, ktere jsou na stejnem routeru nebo maji stejne GPS souradnice
  - pasmo zakazane frekvence u 5 GHz spoju je zobrazeno vynechanim sedeho podbarveni ( 5.315 GHz - 5.550 GHz )
- prejetim mysi nad nazem interface, se zobrazi vsechny podrobnosti o wireles interface. Stejne podrobnosti se zobrazi take
  v pripade najeti mysi na nazem interface v zalozce "Routery". Zde se take zobrazi i podrobnosti o vsech instalovanych antenach vcetne
  podrobnosti o pouzitem typu, zisku anteny, vyzarovacim uhlu ....
- v menu "Routery / Mikrotik status / WIFI status" se zobrazuje i cas jak dlouho je klient offline ( v detailu ). Offline
  klienti jsou zde podbarveni sedou barvou
- v karte klienta v menu "Statistiky" se nyni zobrazuji podrobne informace o wifi karte klienta jako je SSID, interface na ktery je klient
  pripojen, SNR, uptime .....

GOOGLE MAPS
- na hlavni mape vpravo nahore je tlacitko "Zapamatovat". Po kliknuti na toto tlacitko si system zapamatuje aktualni pozici, zoom a typ mapy
- Ke kazdemu routeru je mozne pridat "planovane anteny" (zelená ikonka na které je satelit). kliknutim na turo ikonu je mozne prodat anteny,
  ktere jsou napriklad ve vystavne. Tyto anteny vcetne pokryti se zobrazi v mape sedou barvou. Toto je vhodne pro pridani planovane anteny,
  ktera jeste nema interface nebo zarizeni ( neni instalovana do routeru wifi karta )
- pokud je pouzito tlacitko "Zapamatovat", tak pri pridavani noveho uzivatele se google mapa centruje na teto ulozene pozici na mape
- zobrazeni planovaneho pokryti je mozne vypnout/zapnout ve filtrech pro zobrazeni mapy
- po kliknuti mysi na router se v informacnim okne zobrazi krome nazvu routeru take seznam interfaces na routeru

PAYPAL
- ISPadmin nyni podporuje platby pres PayPal.
- staci provest registraci Vasi firmy na www.paypal.com.
- v menu "Fakturace / Nastaveni / Obecne" je potreba nastavit klic "paypal" na hodnotu "1" a take nastavil klic "paypal_account_id" na
  ID ucty, ktere ziskate po registraci. Vetsinou je to emailova adresa.
- timto je integrace paypal dokoncena a Vasi zakaznici muzou platit veskere faktury pres paypal ucet a nebo take pres kreditni karty, ktere jsou
  jiz v paypal integrovane.
- pokud se klient prihlasi do uzivatelskeho rozhrani, tak u kazde neuhrazene faktury je zobrazena ikona "PayPal". Kliknutim na tuto ikonu je mozne
  provest uhradu dane faktury pres PayPal. O provedene platbe jste informovani prostrednictvim Vaseho PayPal uctu
- vyhodami tohoto reseni jsou predevsim snadna integrace, rychla a velice jednoducha forma zaplaceni faktur, vyreseni plateb kartou za veskere sluzby

REVOLUCNI PLATBY SYSTEMEM "SUPERCASH"
- ISPadmin nyni podporuje platebni system SuperCASH, ktery v soucasne dobe umoznuje platbu na vsech terminalech Ceske Posty a Sazky. Nyni je k dispozici
  vice jak 8000 platebnich mist v cele CR
- Jedna se plne funkcni online system plateb v soucasnosti pouze pro Ceske zakazniky (Spusteni sluzby na Slovensku je momentalne v reseni).
  V praxi to znamena, ze pokud zakaznik provede platby na pobocce Ceske Posty nebo na terminalu Sazky, tak ISPadmin
  tuto informaci obdrzi behem 10ti minut a tim je overeno, ze zakaznik dluznou fakturu uhradil. Dalsi vyhodou je, ze terminaly Sazky jsou otevreny i o
  vikendech, takze zakaznik muze provest uhradu prakticky kdykoliv. Pokud ma zakaznik timto zpusobem nastavenou sluzbu, tak muze provest uhradu i o vikendu a sluzba je
  mu automaticky opet povolena ( internet )
- Na kazde fakture je pri pouziti tohoto systemu zobrazen jedinecny carovy kod, ktery plne nahrazuje standardni slozenku na fakture. S timto carovym
  kodem muze klient provest uhradu na Ceske Poste a nebo na terminalu Sazky
- pro aktivaci teto sluzby nas kontaktujte na emailove adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kde vam pomuzeme s aktivaci sluzby a sepsanim mandatni smlouvy s
  provozovatelem tohoto systemu
- blizsi informace je mozne ziskat na http://www.manum.cz/

CMTS
- pri pridavani nebo editaci tarifu pro CMTS je zde nova polozka "CMTS Filename". Tato polozka slouzi pro moznost bootovani modemu se specifickym
  konfiguracnim souborem napriklad s podporou VoIP nebo specialnim QOS.
- Pokud je tato polozka vyplnena, tak system automaticky do DHCP server nastavi pro boot modemu tento konfiguracni soubor. Tento konfiguracni soubor
  vsak musi byt vytvoren nejakou externi utilitou a musi byt na server nahran do adresare /data/support/tftp_root/
- Pokud neni tato polozka vyplnena, tak system automaticky vytvori standardni konfiguracni soubor

NETFLOW
- byla provedena optimalizace prohledavanych dat, jelikoz praxe ukazala, ze prohledvani celeho adresare s NETflow udaji je s pribyvajicimi daty
  pomerne pomale a zpusobuje velke zatizeni celeho systemu. Nyni se pri prohledavani urciteho obdobi pracuje pouze s daty za vybrane obdobi.
  Timto krokem doslo k VYRAZNEMU zrychleni prohledavani a zobrazeni dat za urcite obdobi.
- graficky upravena stranka pro export dat NETflow. V pripade nastavene jine lokalizace nez CZ jsou popisy sloupcu v exportovanem souboru
  v anglictine

RADIUS
- pri pozastaveni klienta se nastavi automaticky do profilu klienta atribut "Reject". Tim je znemoznen klientovi pristup na internet
- pokud se klientovi nastavi staticka IP adresa, tak se korektne propise do profilu klienta atribut "Framed-IP-Address", ktery zajisti spravne
  prideleni IP adresy. Statickou IP adresu je mozne nastavit u sluzby klienta, vybranim routeru, na ktery je pripojen. Potom je mozne zadat do
  polozky IP adresa uzivatele jakoukoliv statickou IP adresu
- Provedeny upravy a otestovani spoluprace Radiusu pro pripojovani klientu pres PPPoE. Pro kazdeho klienta se vytvori PPoE tunel na server a
  provede se overeni klienta pres Radius. System tedy plne podporuje pripojovani klientu pres system Hostspot a take pres PPPoE tunely

FAKTURACE
- pridana podpora slovenske postovni poukazky typu S ( slozenka ). Pri nastavene slovenske lokalizace se automatiky pro tisk a zobrazeni slozenky
  pouzije tento vzor typu S
- V pripade, ze pouzivate kontacni listky na fakturach je nyni mozne menit kody predkontaci v menu "Fakturace / Nastaveni / Obecne". Jsou zde nove promenne :
                accounting_code_for_demand - pohledavky (311)
                accounting_code_for_service - sluzby (602)
                accounting_code_for_vat - dan (343)
                accounting_description_event - popis (drive - prodej sluzeb)
  po update se automaticky nastavi kody uvedene v zavorce
- pri vystaveni dobropisu je mozne k tomuto dobropisu pridat interni poznamku
- nyni je mozne zasilat splatkovy kalendar emailem (na uzivatelske emaily). Odeslani splatkoveho kalendare se propisuje do historie odeslanych emailu
  v karte klienta

PLANOVANI
- pri vytvareni a uzavirani ukolu je moznost oznacit checkbox pro odeslani informacniho emailu zakaznikovi. V emailu se odesle ID ukolu (tiketu),
  datum a popis.
- v menu "Nastaveni / Syst. nastaveni / planovani" polozka "planning_allow_change_technician" mate moznost zakazat menit technika pri reseni ukolu
- v planovani ukolu pridano pole Interni popis. Informace v tomto poli lze videt pouze v detailu planu, nikde se tyto informce netisknou ani neposilaji
- pri editaci administratoru je moznost oznacit "Spravovat sve a zadane ukoly". Technik s timto opravnenim a opravnenim zadavat ukoly bude moci
  zadavat ukoly vsem, uvidi vsak pouze ukoly sve ukoly a ukoly jim vytvorene

UPOMINKY
- v sablonach a pri generovani upominek je dalsi filtr "Stav uzivatele", kterym je mozne omezit vyber klientu, pro ktere se upominky generuji.
  Dale je zde nova moznost provest zmenu stavu uzivatele na jiny stav vybranim z popup menu, takze se po generovani upominek zmeni stav uzivatelu.
  Zmeny stavu se propisuji do historie karty klienta.

HU LOKALIZACE
- moznost zmeny predkontacnich kodu
- upraven export faktur v CSV podle pozadavku. Pokud je nastavena HU lokalizace, tak se pri exportu faktur do CSV pouzije upraveny CSV template,
  ktery obsahuje specificke polozky pro Madarsko
- pri fakturaci VOIP sluzeb se na fakturu rozdeli cena na nekolik polozek. Na "Pausalni cenu za VOIP", "Lokalni hovory", "Mobilni hovory" a
  "Mezinarodni hovory"

ZALOHOVANI SYSTEMU
- nyni se pri dennim zalohovani systemu automaticky zalohuji i adresare /var/lib/mysql/, kde jsou binarne ulozeny SQL datatabaze. V pripade
  nekorektni zalohy je sance obnovy dat z teto binarni zalohy

        
        
        
        3.43 - 26.4.2010
        
        HELPDESK
- nove spusten helpdeskovy system. Veskere technicke dotazy proto zasilejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a obchodni dotazy
  zasilejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Do helpdesku jsou nasmerovany i nektere puvodni adresy ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).
  Pri zaslani dotazu na ostatni emaily, ktere nejsou uvedeny vyse nebude garantovana odpoved.

OPRAVY
- opraveny drobne chyby reportovane uzivateli
- opravena chyba opravneni, kdy v pripade, ze mel administrator opravneni fakturace "pouze pro cteni", tak si nemohl zobrazit fakturu
  v karte klienta
- pokud ma administrator omezene opravneni a ma nastavenou viditelnot pouze nekterych routeru ("Nastaveni / Administratori" ), tak
  vidi v zalozce "Routery / Dostupnost", "Routery / Mikrotik status" a "Routery / Radius" pouze routery u kterych ma nastaveno opravneni
  pro cteni nebo zapis. Ostatni routery tento "omezeny" administrator nevidi
- opravena chyba, kdy v pripade nastaveni platby na typ "Slozenka" zakaznik v uzivatelskem rozhrani videl fakturu bez slozenky
- v nekterych pripadech ( na 64 bitovych instalacich ) neprobihalo korektne automaticke odesilani upominek protoze byly nastavene nizke
  parametry pro maximalni vyuziti pameti pro PHP. Nove je nastaven dostatecne velky limit pro pamet, takze by se mely automaticke
  upominky odesilat bez problemu i pri velkem poctu klientu.

NOVINKY
- pri tisku nastaveni v karte klienta se v pripade klienta pripojeneho pres PPPoE zobrazi uzivatelske jmeno a heslo pro pripojeni
  PPPoE tunelu
- v menu "Uzivatele / Kontakty" je pod vyberovymi popup menu novy odkaz "Vracena smlouva" a "Nevracena smlouva". Zde je mozne v PDF
  zobrazit seznam klientu, kteri maji smlouvu vracenou a kteri nemaji. Zda je smlouva vracena se urci podle vyplnene polozky
  "Vracena smlouva" v karte klienta, kde je mozne checkboxem oznacit, zda je smlouva vracena a pripadne je mozne zde vyplnit i datum
  vraceni smlouvy
- Informacni dopis s nastavenim uzivatelskeho rozhrani ( "Ostatni / Inf. Dopis" ) je nyni mozne rozesilat podle fakturacnich skupin
- v karte klienta je pri editaci udaju mozne oznacit checkbox "Neposilat hromadny mail". Pokud je tento checkbox oznacen, tak se
  tomuto klientovi nezasilaji hromadne emaily odesilane z menu "Ostatni / Hromadny mail". V menu "Uzivatele / Kontakty" je mozne v
  podrobnostech podle tohoto kriteria klienty tridit
- pri smazani sluzby administratorem se ulozi datum a jmeno administratora, ktery sluzbu odstranil. Tyto informace je mozne zobrazit
  v karte klienta v menu "Aktivni sluzby" kliknutim na odkaz "Zobrazit smazane sluzby". U kazde sluzby je nyni zobrazen datum odstraneni
  a jmeno admisnitratora, ktery sluzbu odstranil
- pridany nove promenne ve smlouvach "$FAKTUROVAL_POSKYTOVATEL$" a "$TELEFON_POSKYTOVATEL$". Popis promennych je mozne zobrazit v menu
  "Nastaveni / Smlouvy"

ZALOHY KONFIGURACE ROUTERU MIKROTIK
- nyni se spusti samostatny proces pro zalohovani kazdeho routeru. Puvodne se zalohoval jeden router po druhem a v pripade napriklad
  nekorektniho ukonceni spojeni ze strany mikrotiku script dale nepokracoval a zalohy dalsich routeru se jiz neprovedly. Nyni se spusti
  nekolik kopii scriptu, kde kazda zalohuje pouze jeden router mikrotik a pokud tedy router neukonci spravne spojeni, tak se timto
  neovlivni zalohy dalsich routeru, ktere se korektne dokonci

FAKTURACE
- pridan novy typ exportu do ucetniho systemu "MK SOFT". Typ exportu je mozne nastavit v menu "Fakturace / Nastaveni"
- v menu "Fakturace / Banka" je nyni mozne zobrazit "Vsechny platby za obdobi" a " Vsechny nesparovane platby za obdobi" ve formatu PDF
  nebo ve formatu CSV. Prislusny odkaz je umisten na tabulkou zobrazeni importovanych plateb
- Pokud je nastaven export uhrad ve formatu ABO ( V menu "Fakturace / Nastaveni" je nastaveno "export_uhrad_do_abo=1" ), tak je mozne
  zobrazit uhrady faktur v menu "Fakturace / Prehledy / Fakturace". Kliknutim na polozku "Expot uhrad" se nyni nove zobrazi uhrady
  rozdelene podle typu uhrady ( SIPO, prevodem a nebo hotove )
- pridana moznost importu bankovniho CSV vypisu pro GE Money Bank
- v menu "Prehledy / Pohledavky" je mozne zobrazit prehled neuhrazenych faktur. Je mozne zadat obdobi od-do pro presne urceni obdobi
  zobrazeni pohledavek
- v karte klienta v zalozce "Fakturace" je mozne zobrazit seznam vsech vystavenych faktur pro klienta za vybrany rok. Ikona pro zobrazeni
  PDF dokumentu ( Tisk vystavenych faktur ) je umistena napravo nad tabulkou vystavenych faktur.
- v karte klienta je mozne odeslat jednotlivou upominku pro neuhrazenou fakturu. Toto jednotlive odeslani upominky je mozne v karte klienta
  v menu "Fakturace" kliknutim na detail faktury. Zde se zobrazi moznost odeslani upominky. Odeslani upominky je mozne pouze pro
  neuhrazena faktury. V opacnem pripade se tato ikona nezobrazi.

FAKTURACE SPLATKOVY KALENDAR
- system umoznuje generovani a tisk splatkovych kalendaru pro klienty
- splatkove kalendare je potreba aktivovat v menu "Fakturace / Nastaveni / Obecne" polozka "splatkovy_kalendar"
- prozatim je umozneno pouze generovani a zobrazeni splatkovych kalendaru
- v menu "Fakturace / Prehledy / Splatkovy kalendar" je mozne provest generovani splatkoveho kalendare pro vsechny klienty. Vysledkem  je
  PDF dokument, ktery je mozne vytisknout
- splatkovy kalendar je mozne pro urciteho klienta zobrazit v karte klienta v menu "Fakturace". Zde je moznost zobrazeni splatkoveho kalendare
* v pripade pozadavku na pridani dalsi funkci nas kontaktujte na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

GOOGLE MAPS
- pri editaci udaju v karte klienta nad google mapou se nachazi checkbox "Zobrazovat na mape". Pokud je oznacen, tak se klient na mape zobrazuje jinak ne
- pokud je mozne, automaticky se pouzije misto KML format KMZ. Jedna se o KML zkomprimovane pomoci Postcode. Velikost vysledneho souboru se
  zmensi az o 90%.
- v nastaveni ( "Nastaveni / Syst. Nastaveni" ) je nova promena google_maps_forced_uses_http. Pokud mate problemy se zobrazovanim vrstev
  mapy a pouzivate zabezpecene pripojeni HTTPS, tak nastavte tuto hodnotu na 1, tim se ve vetsine pripadu problem vyresi. V opacnem pripade
  kontaktujte nase technicke oddeleni
- anteny je mozne pridavat i k zarizenim u routeru. Tyto anteny vcetne pokryti signalem se zobrazi na mapach
- Automaticky se prevedou nebezpecne znaky na html entity a predejde se timto nezobrazenĂ­ vrstvy mapy
- Pridany nove ikony, pro routery, zarizeni ....
- neaktivni router se na mape zobrazi pruhledne (bez cerveneho nebo zeleneho podsviceni)
- doplnena lokalizace polozek a tlacitek v mapach

PLANOVANI
- Pri editaci jakehokoliv planu je nad polozkami zobrazena ikona "Servisni zprava". Kliknutim na tuto servisni zpravu se zobrazi PDF dokument,
  kde je zobrazen servisni list s pripravenymi poli pro vyplneni na miste u zakaznika pri oprave. Podepsanim tohoto dokumentu zakaznik souhlasi
  s pripadnou naslednou fakturaci servisniho zasahu.

MADARSKA LOKALIZACE
- pridana podpora zobrazeni madarske slozenky
        
        
        
        3.42 - 17.3.2010
        
        - vzhledem ke stale pretvavajicim problemum s vytizenim CPU serveru ISP admin byl identifikovam problem na nekterych verzich mikrotiku,
  kde pri pokusu zobrazeni detailnich informaci o wireless adapterech pres prikaz "/interface wireless info getall" pres API Mikrotiku
  se spojeni s mikrotikem dostalo do nekorektniho stavu a proces na serveru stale spotrebovavl systemove prostredky. Tim dochazelo k
  vysokemu zatizeni serveru. Tato cast komunikace byla do pripadneho vyreseni problemu se strany API Mikrotiku odstranena
- opraveny chyby pri propisovani DHCP leases
- v pripade, ze se neprovadi binarni zalohy routeru i presto, je jsou v systemovem nastaveni aktivovany projevil se pravdepodobne problem
  se spojenim pres SCP na nekterych verzich debianu. Je potreba provest reinstalci openssh serveru prikazem

        apt-get remove openss-client
        apt-get install  openssh-client openssh-server ssh

  po reinstalci openssh klienta se binarni zalohy budou provadet korektne

        
        
        
        3.41 - 16.3.2010
        
        OPRAVY
- opraveny drobne chyby reporovane uzivateli
- pri vytvareni smlouvy pro klienta je mozne v sablone pouzit nove promenne $ADRESA_POSKYTOVATEL$, $PSC_POSKYTOVATEL$ a
  $MESTO_POSKYTOVATEL$. Seznam vsech promennych je mozne zobrazit v menu "Nastaveni / Smlouvy"
- doplnena historie zmen v karte klienta o polozku "Datum pozastaveni klienta"
- pri odesilani SMS v karte klienta nebo pri odesilani hromadne SMS "Ostatbni / Hromadna SMS" system akceptuje vice telefonnich cisel
  uvedenych u klienta v polozce mobil. Pokud jsou telefonni cisla oddelena strednikem, tak system odesle SMS na vsecha telefonni cisla
- Pokud je u sluzby uvedeno fakturacni obdobi na "Nefakturovat" zobrazuje se v prehledu sluzeb "Uzivatele / Interne", "Uzivatele / VoIP" ...
  cena 0. Puvodne se zde zobrazovala cena sluzby ( i kdyz na fakture uvedena nebyla ) a z prehledu tedy nebylo na prvni podled jasne,
  ze se sluzba nefakturuje
- opravena chyba pri pridavani sluzby VoIP, kdy se neulozilo telefonni cislo ke sluzbe. To se ulozilo az pri nasledne editaci

NOVINKY
- V menu "Statistiky / Logger" popup menu "Prihlaseni uzivatelu - Administratori" se nyni u kazdeho prihlaseni zobrazi ikona "zemekoule".
  kliknutim na tuto ikozu se zobrazi podrobnosti o IP adresre ze ktere prihlaseni problehlo pres http://www.geoiptool.com
- pri odesilani emailu z karty klienta nebo pri odesilani hromadneho mailu se nabizene emaily odesilatele radi v nasledujicim poradi.
  1. email prihlaseneho technika, 2. email uvedeny u fakturacni skupiny, 3. email adminitratora uvedeny v syst. promenne "admin_email"
- v menu "Statistiky / Logger" je nova polozka "Historie odstranenych klientu", kde se zobrazuji informace kdy a kterym technikem byl
  uzivatel odstranen
- pokud je odesilana SMS zprava, ktera je delsi nez 160 znaku, tak se zprava rozdeli na vice casti. Nyni je kazda cast ocislovana
  poradovym cislem ( napr 1/3, 2/3 .... )
- u zrusenych klientu je mozne v karte klienta ( v menu "Statisiky / Odpojeni Uziv." ) zobrazit kompletni histoii zmen u klienta.
  Jedna se o zalozku "Historie"

LOKALIZACE
- dokoncena polska lokalizace systemu nasim partnetem pro Polsko "RAXEL Telekomunikacja Mazowiecka"

WIKIPEDIE
- spustena stranka http://oldwiki.ispadmin.eu, kde je kompletni dokumentace k systemu
- Soucasti dokumentace je ta take sekce FAQ na http://oldwiki.ispadmin.eu/index.php/FAQ , kde jsou nejcasteji kladene otazky vcetne
  odpovedi. Tato setce je prubezne aktualizovana.
- Nez kontaktujete nasi technickou podporu podrobne si proctete sekci FAQ, kde temer jiste najdete odpoved na vas dotaz
- Dokumentaci je mozne zobrazit kliknutim na "velkou" ikonu "Wikipedie", ktera je umistena na hlavni liste po prihlaseni do systemu
- v pripade nametu na vylepseni nam zaslete mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Budeme snazit stale wiki doplnovat a vylepsovat :-)

EVIDENCE WIFI ANTEN
- opraveny chyby, ktere byly reporovani od klientu
- i kazde anteny je mozne nastavit zda se jedna o polarizaci vertikalni nebo horizontalni. Polarizaci je mozne pridavat ja k menu
  "Nastaveni / Ciselniky / Anteny", ta take u jednotlivyc routeru pri editaci anten u jednotlivych interfacu

MIKROTIK
- opravena chyba ukladani binarnich zaloh routeru Mikrotik. Na nekterych verzich mikrotiku se vyskytl problem s pripojeni a ulozenim
  zalohy pres SSH, kde bylo nutne pri prvnim prihlaseni z admina rucne zadat frazi "Yes". Po zadani se jiz zalohy ukladani korektne.
 Nnyni je pri pozadavku na pripojeni tato fraze zadana automaticky
- V menu "Ostatni / Zalohy / Mikrotik" je novy sloupec "HW", kde je zobrazen HW routeru na kterem Mikrotik bezi ( napr. RB333 )
- opravena chyba duplikovani pravidel na nekterych verzich Mikrotiku pri zmene MAC adresy u klienta
- Opravena chyba neuplneho vlozeni QT na nekterych novejsich verzich mikrotiku, kde Mkrotik napriklad misto hodnoty 100000 vratil
  zkraceny zapis 100k, coz je sice v poradku, ale system s touto moznosti nepocital, protoze se objevila az v poslechnich verich Mikrotiku
  ( bez jakekoli zminky v changelogu nove verze )

RADIUS
- v menu "Uzivatele / Internet" se pri fulltextovem vyhledavani vyhledava i v polozce "Uziv. jmeno RADIUS"
- v karte klienta se zobrazuje v polozce menu "Radius" se nyni zobrazuji informace o vsech sluzbach radius, ktere ma klient aktivovane a
  take se zde zobrazuje i tabulka skupinovych atributu
- pri pozastaveni uzivatele se provede odpojeni klienta a zablokovani pristupu
- pri zmene atributu radiusu se provede okamzita synchronizace s radius serverem a zmeny jsou ihned aktivni
- v menu "Routery / Radius" se zachova nastaven trideni podle sloupcu i pri pouziti strankovani
- sychronizace atibutu s radius serverem
        - nepropisuje se polzoka "Mikrotik-Rate-Limit" ke kazdemu uzivateli. Atribut "Mikrotik-Rate-Limit" musi byt uveden v atributech tarifĹŻ.
          Pokud se nezada hodnota, ISP admin vygeneruje tuto hodnotu podle nastavenĂ­ tarifu v menu "Nastaveni / Tarify / Radius". Pokud se je tato
          hodnota zadana rucne, ISP admin propise tuto nastavenou hodnotu jako specialni atribut ke klientovi
        - opravenĂ© chyby pri updatu nekterych parametru
        - u "nezamknutych" uzivatelu ze nezapisuje atribut "NAS-IP-Address"
        - pri zadani MAC adresy misto jmena uzivatele se nepropisuje password a radius server overi klienta pouze pres MAC adresu. Podminkou
         spravne funkce je povoleni na Mikrotiku overovani klientu pres MAC adresy ( Zaolzka Radius, zalozka General, polozka wireless )

GOOGLE MAPS
- jednotlive vrstvy se generuji do KML souboru, ktere maji mensi velikost a nacitaji se rychleji
- vrstvy se generují na základě požadavků přes AJAX
- dosah anten jde zadavat i s desetinym cislem

FAKTURACE
- Pri exportu faktur do ucetniho systemu POHODA se z polozky PSC odstrani pripadne mezery
- V menu "Fakturace / Prehledy / Pohledavky" je mozne vyhledavat neuhrazene faktury vystavene od-do urciteho data
- Upraven export faktur do systemu MRP/KS podle pozadavku klientu
- pridan CSV import bankovniho vypisu banky "GE Money Bank". Import je mozne vybrat v menu "Fakturace / Bank"
- V menu "Fakturace / Banka" je nyni mozne zobrazit "Seznam nesparovanych plateb za obdobi". Teto odkaz je umisten napravo nad tabulkou
  seznamu importovanych plateb. Kliknutim na tento odkaz ze zobrazi nesparovane platby za urcene obdobi. Toto obdobi je urceno vyberem
  zobrazeni plateb ( urcity mesic v roce nebo cely rok ). Seznam nesparovanych plateb se zobrazi ve formatu PDF a je mozne jej vytisknout
- v menu "Fakturace / Prehledy / Ucetni Prehled" se zobrazuji nove sloupce cena s DPH, bez DPH ...

FAKTURACE VYPOCET CENY
- upraven vypocet ceny s DPH. Pokud je v systemu nastaveno zadavani ceny bez DPH, tak se provadi vypocet trochu jinak nez v pripade
  zadavani ceny s DPH u jednotlivych sluzeb. Zda se cena do systemu zadava s DPH nebo bez DPH je nastaveno v menu "Fakturace / Nastaveni"
  polozka "cena_dph_typ". Pokud je tato polozka nastavena na hodnotu 0, zadavaji ceny do systemu bez DPH, pokud je zde hodnota 1, tak se
  ceny zadavaji s DPH

        postup vypoctu pro cena_dph_typ = 0, sazba DPH = 20%
        - cena u sluzby jeu vadena bez DPH ( DPH 20% )
        - cena 5000 CZK
        - vypocet: 5000*1.20 = 6000 CZK, DPH = 1000 CZK

        postup vypoctu pro cena_dph_typ = 1, sazba DPH = 20%
        - cena uvadena s DPH = 6000 CZK ( vetsina pripadu u ISP )
        - 6000 * 0.1667 =  4999.80, DPH = 1000.20

        - koeficient se vypocita:
                1- ( 1/ 1,20 ) = -0,1666666666666667
        - dle zakona o ucetnictvi se zaokrouhluje na 4 desetinna mista, takze v nasem pripade koeficient vychazi na 0.1667
        - vypocet se provadi podle aktualniho DPH, uvedeno v nastaveni fakturace "Fakturace / Nastaveni", polozka "dph"

- Vzhledem, ze doslo ke zmene vypoctu JE NUTNE PO PROVEDENI FAKTURACE PROVEST KONTROLU VYSTAVENYCH FAKTUR, protoze muze
  diky systemu zaokrouhleni dochazet k drobnym rozdilum v radu haleru proti puvodni verzi


FAKTURACE UPOMINKY
- po vygenerovani hromadnych upominek ( Fakturace / Upominky" je moznost odeslani i formou SMS. Ikonka je hned vedle ikonky pro odeslani
  upominek mailem. Po odeslani se odeslane upominky zapisi do historie v karte klienta.
- v karte klienta lze odeslat rucne samostatnou upominku. Moznost odeslani se nachazi v detailu faktury, ktera je neuhrazena po splatnosti.
  Pri odeslani se odesle mail s textem a touto fakturou v priloze, pred odeslanim je zde moznost prilozit vsechny neuhrazene faktury a take
 tuto upominku zpoplatnit
- v menu "Fakturace / NastavenĂ­ / Obecne" v polozce "reminder_mail_copy" je mozne nastavit emailovou adresu pro zasilani kopie upminek.
  Pokud je tato emailova adresa vyplnena, tak se vsechny upominky odesilane klientup posilaji v kopii i na tento email

PLANOVANI
- V dennim a tydennim planu se zobrazuje nova polozka "Pocet nesplnenych ukolu". Klikem na toto cislo se zobrazi prehled praci s danymi
  nesplnenymi plany a uloly

CATV
- pro DOCSIS 2.0 modemy se automaticky generuji konfiguracni soubory vyuzivajici vsech moznosti DOCSIS 2.0. Puvodne bylo mozne nastavit
  pouzivani DOCSIS 2.0 pouze u headendu ARRIS C3. Nyni se automaticky zjisti moznosti modemu a nastavi se prislusny konfiguracni soubor
- do DOCSIS 2.0 konfiguracnich souboru se pridatvaji nove polozky
        SnmpMibObject enterprises.1429.77.1.3.2.0 Integer 2 ;
        SnmpMibObject enterprises.1429.77.1.4.2.0 Integer 0 ;
- pridana podpora headendu ARRIS C4

HROMADNE GENEROVANI DOKUMENTU v menu  "Nastaveni / Smlouvy"
- provedena upava generovani dokumentu, aby bylo mozne dokument bez problemu otevrit ve wordu
- pridana zalozka "Ostatni / Hr. Dokument / Historie", kde se zobrazuje historie generovanych dokumentu
- Jednotlive vygenerovane dokumenty jsou ulozeny v karte klienta u jednotlivych uzivatelu v zalozce "Smlouvy"

        
        
        
        3.40 - 3.2.2010
        
        MIKROTIK
- opravena chyba API mikrotiku na x86 architekture. V posledni verzi ISP admina 3.39 je nove pridana funkce vycitani podrobnosti
  wireless interfacu. Bohuzel se projevila chyba Mikrotiku na x86 architekture, kdy pri dotazu pres API na Mikrotik doslo k
  "zamrznuti" spojeni mezi ISP adminem a mezi routerem. Spojeni nebylo korektne ze strany mikrotiku ukonceno a tim script, ktery
  data vycital zustal stale spusten. Scriptu se takto spoustelo velke mnozstvi ( ktere nebyly ukonceny ) a tim se v nekterych
  pripadech extremne zvysila zatez CPU. Tato chyba se projevuje pouze ve verzich Mikrotiku x86 ( klasicka PC ). Routerboardy
  touto chybou postizene nejsou.

        
        
        
        3.39 - 31.1.2010
        
        OPRAVY
- opravena chyba razeni klientu v zalozce "Uzivatele / Internet". Klienti se chybne radili podle sloupce "pripojen od"
- opraveny drobne reportovane chyby

NOVINKY
- upravena graficka podoba tlacitek v menu, ktere jsou nyni prehlednejsi
- do hlavicky kazdeho odesilaneho mailu se prida polozka "Return-Path:", ktera je nastavena na emailovou adresu odesilatele mailu
  ( bud prihlaseny uzivatel do isp admina a nebo emailova adresa vybrana z nabizenych popup menu ). Timto je zajisteno, ze v pripade
  nedoruceni mailu se vrati chybova hlaska na tento uvedeny email.
- v menu "Nastaveni / Ciselniky / Konc. zarizeni" bylo mozne zobrazit zarizeni podle jednotlivych skupin ( routery, AP .. ). Nyni je zde
  mozne zobrazit vsechny zarizeni kliknutim odkaz "Vsechna zarizeni"

MIKROTIK
- otestovana podpora mikroriku verze 4.x.
- komunikace otestovana se stabilnimi verzemi mikrotiku verze 2.51, 3.30 a nove 4.5. Na vsech techto verzich je system plne funkci. Na
  verzi 3.x a 4.x je mozne pouzit API, ktere poskytuje vice podrobnych informaci ( zalozka "Routery / Mikrotik status" ) a nabizi nove
  funkce, kter jiz nejsou na verzich 2.x podporvane
- pouziti API pro komunikaci s mikrotikem jiz neni "experimentalni", ale plne pouzitelne pro ostry provoz
- pri pozastaveni sluzby uzivatele se pozastavi vsechny IP rozsahy uvedene u sluzby v polozce "routovane site" a nikoli pouze "hlavni"
  IP adresa klienta
- provedena optimalize zapisovani QT. Pokud se provadela zmena rychlosti nadrazene QT pri sdilenem tarifu ( pridani klienta, odebrani klienta,
  aktivace FUP ...), tak se pri propisovani noveho pravidla do QT cele toto nadrazene pravidlo odstranilo a znovu vytvorilo. Problem nastal
  v tom, ze pokud se pravidlo odstranilo tak vsichni klienti, kteri jsou pod touto QT "ztratili" sveho parenta a "zcervenali" v MK v QT.
  System sice spravne vlozil novou QT, ale zjistil, ze vsichni klienti ztratili parenta, tak je musel odstranit a vlozit znovu. To znamena
  odstranit stare a vlozit nove pravidla. Pokud bylo ve skupine hodne klientu ( sradove tovky klientu ), tak cela tato opetace trvala pomerne
  dlouho a take pri takovem to mnozstvi klientu dochazelo k prepoctu hlavni QT predevsim z aktivovani FUP pomerne casto a router velice casto
  prepisoval pravidla. Nyni se nove u stavajiciho pravidla provede pouze zmena vybranych parametru ( bez odstraneni ) a tim se cely proces
  vyrazne urychli
- Pokud je v menu "Routery / Mikrotik status" zapnut "rozsireny vypis", tak se zde nove zobrazuje i stavajici verze firmware routerboardu,
  ktera je v routerboardu nahrana ( firmware je neco jako bios ). Dale se zde zobrazuje i posledni dostupna verze FW, ktera je soucasti
  distribuce mikrotiku po update na novejsi verzi. Pokud stavajici a  dostupna verze FW nesouhlasi ( v routerboardu je starzi verze ),
  tak se zobrazi nova dostupna verze cervene a je vhodne provest update. Update FW se provede z konsole spustenim prikazu
  "/system routerboard upgrade". Tim je upgrade firware dokoncen ( po restartu routerboardu ). Doporucuje se udrzovat stale aktualni verzi
  firmware, protoze resi napriklad nahodne "vytuhniti" mikrotiku a podobne neprijemne veci. Funkce zjistovani verze FW je dostupna pouze v
  pripade, ze je aktivni komunikace pres API
- nyni se automaticky nacitaji informace o wireless adapterech. Veskere podrobosi je mozne zobrazit v zalozce "Routery" klinutim na ikonu
  editace wireless adapteru. Zde se zobrazi veskere dostupne informace jako je pouzita frekvence, typ chipsetu karty, nastavene sifrovani ...
  V novych verzi planujeme graficke zobrazeni vyuziti frekvencniho pasma na vysilacich

BINARNI ZALOHY ROUTERU MIKROTIK
- nove system uklada i binarni zalohy konfigurace routeru Mikrotik, ktere jsou velice jednoduse pouzitelne pro obnoveni systemu
- tyto zalohy je mozne nalezt v menu "Ostatni / Zalohy / Routery". Zde je v podrobnostech kazdeho routeru novy sloupec "Binarni zaloha"
  a je zde v pripade ulozene zalohy zobrazena velikost zalohovaneho souboru a kliknutim na prislusnou ikonu je mozne tuto zalohu ulozit
  na lokalni disk. Tyto zalohu je mozne do mikrotiku nahrat "pretazenim" z lokalniho disku pres winbox do zalozky "Files". Vybranim zalohy
  ve winboxu a kliknutim na tlacitko "restore" se obnovi kompletni konfigurace routeru
- ukladnani binarni zalohy je po updatu plne funkcni POUZE na 64bit verzich systemu. Na starsich 32bit systemech je potreba doinstalovat
  perl knihovnu "Net::SCP::Expect" vcetne vsech zavislosti. V opacnem pripade se binarni zaloha neuklada

RADIUS
- Do povolenych IP adres routeru, ktere mohou komunikovat s RADIUS serverem ( NAS IP address ) se nyni pridavani krome IP adresy, ktera je
  uvedena u routeru take vsechny IP adresy nastavene na routeru na jednotlivych interfacech. tato informace se zjisi automaticky nactemi
  "routovanych siti". V nekterych pripadech totiz nastaval problem s komunikaci, protoze  Mikrotik router komunikoval z jine IP adresy
  ( IP adresa nastavena na jinem interface ) nez je IP adresa uvedena u routeru v polozce "IP adresa". V tomto pripade radius server spojeni
  s routerem odmitnul a klient se nemohl overit. Nyni jsou do "povolenych" IP adres pro komunikaci s radius serverem pridany vsechny IP adresy
  nastavene na mikrotik routeru a tim by se mel tento problem vyresit.
- v prehledu spojeni v menu "Routery / Radius / Log overeni" se zobrazuje nove sloupec "Typ pripojeni", kde je uvedena informace zda se klient
  pripojit pres Ethernet, pres Wifi...
- v prehledu spojeni v menu "Routery / Radius / Log overeni" je u kazdeho aktiviho klienta ( ktery se pripojen ) zobrazeni ikona pro odpojeni.
  kliknutim na tuto ikonu se system pokusi klienta odpojit komunikaci s routerem Mikrotik. Odpojeni je vsak mozne pouze v pripade, ze je na
  routeru aktivovano "API" a je komunikace s routerem plne funkcni. API je mozne aktivovat pouze na mikrotiku verze 3.x a 4.x. Na verzich
  mikrotiku 2.x neni odpojeni klienta podporovano.
  V pripade odpojeni je klient odstranen nejdrive z cookies ( /ip hotspot cookie ) a nasledne je klient odpojen z aktivnich klientu
  ( /ip hotspot active ). Tinto je vynuceno opetovne prihlaseni klienta, pripadne odpojeni klienta pri pozastaveni sluzby
- v pripade pozastavei sluzby je klientovi zablokovan pristup ( odstrani se z radiusu heslo pro overeni ) a nasledne se system pokusi klienta
  odpojit ( postupem popsanem v predchozim bodu )
- pri zmene IP adresy routeru nebo hesla pro komunikaci s radiusem se provede automaticky restart radiusu, aby se nacetli aktualni informace
  o nastavenych routerech
- pokud ma klient aktivovanou sluzbu radius, tak v karte klienta ma novou zalozku "Radius". Zde jsou uvedeny podrobne informace o nastaveni
  tarifu ( jednotlive atributy ) a take kompletni log prihlaseni pro klienta. Pokud je klient prave prihlasen, tak zde je zobrazena informace
  ze je klien aktivni a kliknutim na prislusnou ikonu je mozne jej odpojit

EVIDENCE WIFI ANTEN
- nove je mozne v systemu evidovat pouzite anteny na vysilacich vcetne vyzarovacich uhlu, dosahu ... Z techto udaju se vychazi pro kresleni
  topologie site v GOOGLE MAPS
- V menu "Nastaveni / Cisleniky / Anteny" je mozne pridavat jednotlive anteny. Zde se zada nazev ( napr UNI24 ), frekvence pro kterou je
  antena pouzita, vyzaruvaci uhel, teoreticky dosah anteny a zisk anteny
- v zalozce "Routery" je mozne ke kazdemu interface pridat jednotlive anteny. Anteny je mozne pridat v editaci podrobnosti kde je tlacitko
  "Pridat antenu". Z ciselniku je mozne vybrat prednastavene typy anten. Po vyberu se predvyplni parametry jako dosah, vyzarovaci uhel ...
  Tyto hodnoty je mozne upravit. Je kazdemu interface je mozne pridat neomezene mnozstvi anten

GOOGLE MAPS
- Vzhledem k tomu, ze google provedl zmeny API na svych mapach prestalo zobrazeni tpopologie site fungovat. Nyni jsou provedeny upravy, ktere
  zajisti opetovne zobrazeni
- pokud jsou u routeru zadane GPS souradnice a jsou u jednotlivych interfacu prirazeny anteny, tak se na mapach zobrazi teoreticke pokryti
  signalem podle nastavenych parametru ( dosah, vyzarovaci uhel a azimut neboli smer kterym antena miri ). Zobrazeni dosahu je pouze teoreticke
  proze se neberou v uvahu tereni prekazky jako jsou budovy nebo kopce. Jednotlive frekvenci rozsahy vysilacich anten ( 2,4, 5.8 a 3,5 GHz )
  jsou odliseny barevne. 5.8 GHz se zobrazuje zlute, 3.5 GHz modre a 2.4GHz zelene. Pokud je router offline, tak se pokryti signalem zobrazi
  cervene, aby byla priblizne videt postizena oblast
- pri zobrazeni mapy v menu "Ostatni / Mapy" je mozne zobrazit profil terenu na zobrazenem spoji. Dvojtim kliknutim se zobrazi vychozi bod a
  dvojtim kliknutim se zobrazi cilovy bod. Nyni je take mozne u vychoziho a ciloveho bodu zadat vysku nad terenem ( napriklad vysku stozaru a
  nebo budovy, kde je antena instalovana ). Profil se podle teto vysky upravi. Vychozi i cilovy bod je mozne na mape pretahovat uchopenim mysi.
  Po uvolneni bodu se oper profil terenu prepocita a nove zobrazi
- v mapach je mozne nastavovat jednotlive vrstvy mapy pomoci checkboxu. Nyni se nastaveni uchova i pri odhlaseni, takze pri novem prihlaseni
  do systemu neni nutne opet nastavovat vsechny vrstvy

SNMP TEMPLATE
- u kazdeho template je mozne v nastaveni OID ( "Ostatni / Nastaveni / SNMP OID" ) vybrat ikonu z nabizeneho setu, ktera se priradi k tomuto
  template. Tyto ikona se zobrazi v zalozce routery u nazvu zarizeni. Do budoucna budou ikony slouzit ke grafickemu prehledu SNMP zarizeni
- v menu "Nastaveni / Ciselniky / Konc. zarizeni" se v prehledu zarizeni zobrazuje ikona podle SNMP templatu a je zde zobrazen nazev template,
  ktery zarizeni pouziva a pouzitou verzi SNMP
- provedena snad jiz posledni revize vycitani dat SNMP, takze by melo byt mozne vycitat data ze vsech zarizeni :-)
- v pripade ladeni je mozne spustit vycitani dat ze zarizeni rucne a to prikazem
        " /usr/local/script/ispadmin/get_data_from_snmp.pl debug "
  Po spisteni se zobrazi na konzolinactene hodnoty vcetne typu a dalsich podrobnosti. V pripade problemu s komunikaci nam zaslete tebto debug
  vypis, ktery prispeje k perfektni funkcnosti SNMP komunikace se vsemi zarizenimi
- Pokud je v SNMP template nacitana hodnota typu STRING, tak se ji system snazil prevadet na cislo, coz se nezdarilo a z tohoto duvodu se
  vysledny graf nekreslil. Nyni se automaticky identifikuji nacitane hodnoty a pokud je hodnota typu STRING, tak se zobrazi tento text primo
  do legendy grafu jako popis. Timto zpusobem je mozne v grafu zobrazovat napriklad popis zarizeni, frekvenci spoje ... Tyto hodnoty se
  zobeazuji pouze do legendy grafu a do grafu samotneho se nezakresluji, protoze u textoveho retezce to neni mozne.

FAKTURACE
- implementovana podpora ucetniho systemu MONEY S5. Nyni je mozne provadet export do tohoto ucetniho systemu. Export se provadi standardne v
  menu "Fakturace / Faktury", kde je umistena prislusna ikona pro export v prehledu faktur u kazdeho mesice v zobrazeni faktur. Export je
  nejdrive nutne nastavit v menu "Fakturace / Nastaveni / Export". Export do MONEY S5 je typ "10"

HROMADNE GENEROVANI DOKUMENTU
- u teto verzi je mozne hromadne generovat dokumenty podle ulozenych sablon
- nejdrive je nutne ulozit sablonu dokumentu ve formatu RTF v menu "Nastaveni / Smlouvy"
- hromadny dokument je mozne vygenerovat v menu "Ostatni / Hr. dokument". Zde je mozne z menu vybrat sablonu dokumentu a skupinu klientu
  pro kterou se tento dokumen bude vytvaret. Zde je mozne vybrat typ sluzby, router, tarif, skupina ....
- vygenerovane dokumenty je mozne  zobrazit v menu "Ostatni / Hr. domunet" kliknutim na polozku "VygenerovanĂ© dokumenty". Zde je mozne
  dokumenty take odstranit

NETFLOW
- pridan test kontroly NetFlow. Pravidelne se kontroluje zda NetFlow na serveru bezi ( a tim se sbiraji data ). Aktualni stav je mozne
  zobrazit kliknutim na zalozky "NetFlow". Zde je graficky zobrazen stav netflow ( cerveny nebo zeleny puntik )
- V pripade, ze neni NetFlow na serveru spusteno, tak se pri prihlaseni zobrazi varovna informace a je nutne problem poresit
- V menu "Ostatni / Zalohy / NetFlow" je mozne zobrazit aktualni velikost ulozenych dat podle jednotlivych roku, dnu az po jednotlive soubory.
  Pri vetsim objemu dat muze tato operace trvat dele.

VOIP Import
- nove je v menu "Ostatni / VoIP import / Prehledy" pri imporovani noveho vypisu volba, zda jsou importovane ceny s DPH a nebo jsou ceny
  bez DPH. Podle nastaveni se provede vypocet a ulozeni vysledne ceny bez DPH a s DPH do databaze

        
        
        
        3.38 - 4.1.2010
        
        OPRAVY
- kompletne prepsana komunikace se SNMP zarizenimi. Nyni se ke komunikaci vyuzivaji utility z baliku snmp, ktery se soucasti debianu
  ( na 32bit verzich nutne doinstalovat balicek snmp ). Puvodni snmp knihovny chybe komunikovali s nekterymi zarizenimi a proto byly
  grafy vyslednych hodnot nefunkcni

PRECHOD na DPH 20%
- od 1.1.2010 musi byt podle noveho zakona sluzby internetu fakturovany vsazbe DPH 20%
- novou sazbu DPH je nutne nastavit v menu "Fakturace / Nastaveni / Obecne" polozka "dph"
- po zmene sazby DPH se vsechny nove faktury vystavi s novou sazbou DPH, na drive vystavencyh fakturach zustane DPH nezmeneno
- pri zmene sazby DPH se ne nutne v pripade zmeny vysledne ceny ( v pripade, ze se vysledna cena pro klieta zvysi ) provest zmenu
  ceny u jednotlivych tarifu v menu "Nastaveni / Tarify". V pripade, ze ma klient nastavenou individualni cenu u sluzby internet je
  NUTNE tuto cenu upravit rucne. Toto nastaveni plati v pripade, ze je system nastaven, tak, ze se do systemu zadava u tarifu cena s DPH.
  ( v menu "Fakturace / Nastaveni / Obecne" je polozka "cena_dph_typ" nastavena na hodnotu "1" )
- v pripade, ze se vysledna cena pro klienta nezmeni a zvyseni sazby DPH jde na ukor zisku, tak neni potreba ceny v nastaveni tarifu
  menit a vysledna cena se pri vystaven faktury zmeni automaticky. Toto nastaveni plati v pripade, ze je system nastaven, tak,
  ze se do systemu zadava u tarifu cena s DPH
- pokud je system nastaven tak, ze se ceny tarifu zadavaji bez DPH ( v menu "Fakturace / Nastaveni / Obecne" je polozka "cena_dph_typ"
  nastavena na hodnotu "0" ), tak se provede navyseny vysledne ceny s DPH automaticky
- U obecne sluzby doje pri zmene sazby DPH k prepoctu ceny a to nasledovne
  - cena_dph_typ = 0    - automaticky se vypocte nova vysledna cena navysena o DPH
  - cena_dph_typ = 1    - automaticky se vypocte snizena cena bez DPH na ukor zisku ( vysledna cena s DPH pro klienta se nemeni )
- v pripade, ze potrebujete zmenit sazbu DPH na jiz vystavene fakture, tak je mozne v menu "Fakturace / Nastaveni / Obecne" nastavit
  hodnotu "vat_change". Pokud je tato polozka nastavena na hodnotu "1", tak je mozne v karte klienta v menu "Fakturace" v detailu faktury
  provest editaci polozek ( u neuhrazene faktury ) a je mozne zmenit i zasbu DPH.


        
        
        
        3.37 - 14.12.2009
        
        3.37 - 14.12.2009
OPRAVY
- opraveny drobne reportovane chyby
- korektne se zobrazuje faktura na vice stranek
- pokud je u sluzby uvedena individualni cena, tak se nyni na fakturu propisuje spravne i popis sluzby
- opravena chyba, kdy pri vyhledani faktury ( napriklad podle cisla ) v menu "Fakturace / Prehledy" se pri tisku sestavy neaplikoval
  nastaveny vyhledavaci filtr

PLANOVANI
- v menu "Nastaveni / Syst. nastaveni / Planovani" je nova promenna "planning_without_html_tags". Pokud je tato hodnota nastavena na "1",
  tak se emaily z planovani posilaji bez HTML znacek. Je to z toho duvodu, ze pokud nekdo posila ukoly z planovani na mobilni telefon, tak
  byl mail s HTML znackami na mobilnim telefonu necitelny
- V dennim prehledu planovani je checkbox "Zjednoduseny nahled". Zakliknutim teto volby se vypis planu se zjednodussi na jmeno a adresu
- pri editaci planu se v pravem hornim rohu zobrazi kdo a kdy tento plan vytvoril
- nyni se zaznamenava historie uprav planu, je-li zaznamenana nejaka historie k tomuto planu, zobrazi se v pravem hornim
  rohu odkaz "[ historie ]"
- v editaci planu je v levem hornim rohu ikonka na tisk servisni zpravy pouze pro tento plan

FAKTURACE
- Nove je moznost u exportu do MRP/KS nastavovat kod DPH. Tento kod DPH je mozne nastavit v menu "Fakturace / Nastaveni / Obecne", polozka
  "export_kod_dph". Puvodne zde byl defaultne nastaven kod 41, ktery je mozne nyni zmenit individualne
- v menu "Fakturace / Prehledy / Prubezne polozky" je nove pridana moznost zobrazeni podle fakturacnich skupin
- pri vytvareni sablony prubeznych polozek ( "Fakturace / Nastaveni / Prubezne pol.") je nyni mozne zadavat i minusove castky ( cena )
- v menu "Fakturace / Prehledy / Pokladna" je prehled hotovostnich plateb rozdeleny podle roku a mesicu

HU lokalizace
-  V menu "Fakturace / Faktury" je mozne tisknout oddelene faktury podle typu uhrady ( slozenka, prevodem ... ). Pri kliknuti na ikonu tisku
   faktur se zobrazi mezistranka, kde je mozne vybrat z popup menu tisk faktur podle typu uhrady

GOOGLE MAPS
- spusteno zobrazeni routeru, zarizeni, klientu a spoju pres Google maps
- v menu "Ostatni / Mapa" je mozne zobrazit
- pro spravnou funkkci Google Maps je potreba ziskat API klic. Ten lze zdarma ziskat na adrese
  http:// code.google.com/apis/maps/signup.html. Klic je vytvoren po odsouhlaseni podminek pouziti a zadani domeny nebo IP adresy,
  kde bezi ISP admin. Podminkou je mit ucet u Google. Google account je mozne ziskat take zdarma a je mozne ho vytvorit pri ziskavani
  API klice. Ziskany Google API klic je potreba zadat do promenne "google_maps_api_key" v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Obecne".
  Pokud neni API klic zadan v systemovem nastaveni funkce Ggoogle Maps nejsou DOSTUPNE !!!
- u kazdeho routeru a zarizeni je nyni mozne zadat GPS souradnice, podle kterych se se nasledne na mapach zobrazi prislusne ikony
- na mapach se zobrazuji klienti, routery, zarizeni, paterni spoje a klientske spoje. Paterni spoje se zobrazi podle zavislosti nastavene
  u routeru a zarizeni v sekci "Nadrazene zarizeni pro nagios". Zde je mozne definovat jednotlive zavislosti routeru, ktere se potom
  zobrazi v mapach. Zobrazeni jednotlivych vrstev je mozne nastavit oznacenim prislusneho checkboxu
- Pokud je zarizeni nebo klient ve stavu online, je ikona zobrazena zelene. V opacnem pripade je zobrazen cervene

GOOGLE MAPS - ZOBAZENI PROFILU TERENU
- nove integrovana funkce zobrazeni vyskoveho profilu terenu. System je schopen zobrazit vyskovy profil mezi dvema body definovanymy na
  mape. Dvojklikem se oznaci na mape vychozi bod a druhym dvojklikem na mape se zobrazi cilovy bod. Nasledne se automaticky zobrazi
  v horni casti obrazovky vyskovy profil spojnice techto dvou bodu. V ose X je zobrazena vzdalenost a v ose Y je zobrazena vyska.

VOIP ASTERISK
- implemenovana integrace VoIP ustreden Asterisk. System automaticky stahuje periodicky data z ustredny a uklada ji do databaze.
  U klientu je potom zobrazen podrobny vypis hovoru
- v menu "Nastaveni / Ostatni / VoIP asterisk" je mozne pridat jednotlive ustredny. Je zde nutne vyplnit IP adresu, username a heslo
  do SQL databaze na tel. ustredne.
- Na tel. ustredne je nutne povolit pristup do SQL databaze, aby ISP admin mohl stahovat data o uskutecnenych telefonnich hovorech.
  Pokud nebude pristup do SQL databaze spravne nastaven, tak se data o hovorech u klienta nezobrazi.
- na prehledove strance se "Nastaveni / Ostatni / VoIP asterisk" se zobrazi zelena nebo cervena ikona, ktera signalizuje zda je ustredna
  online nebo offline a zda je mozny pristup do SQL databaze.
- jednotlive ceny hovoru se prebiraji z ustredny, ktera vetsinou provadi i vypocet ceny hovoru
- pokud ma klient vytvorenou sluzbu VoIP a ma uvedene spravne telefonni cislo, tak je mozne u teto sluzby zobrazit podrobny vypis hovoru,
  ( kliknutim na prislusnou ikonu )

RADIUS
- v zalozce routery je u kazdeho routeru, kde je aktivovany RADIUS zobrazena ikona "RADIUS". kliknutim na tuto ikonu se zobrazi
  informacni stranka, kde jsou zobrazeni klienti, kteri maji aktivovanou sluzbu RADIUS. U kazdeho klienta je zobrazen pocet prihlaseni
  a nastvenim prislusnych checkboxu je mozne zobrazit aktivni nebo neaktivni klienty ( kteri se pres radius ani jednou neoverili )
- Kliknutim na ikonu "Odemknout" je mozne u vsech klientu na vybranem routeru zrusit vazby na konkretni router, IP adresu ..., ktere se
  vytvori pri prvnim prihlaseni
- pri pozastaveni klienta ( napriklad z duvodu neplaceni faktur ) je klientsky ucet pozastaven a neni mozne se pridelenym uzivatelskym
  jmenem a heslem prihlasit

MAC FILTER
- pokud je na routeru aktivovany MAC filter (nastaven checkbox "MAC filter"), tak je u routeru zobrazena ikona "MACFILTER"
  ( pod IP adresou routeru ). Kliknutim na tuto ikonu se zobrazi prehled klientu s nastavenou MAC adresou.
- kliknutim na tlacitko "Smazat MAC adresy" se provede vymazani vsech MAC adres u klientu. Tim je pristup temto klientum povolen a
  neprovadi se kontrola na MAC adresy. MAC adresa se opet automaticky nacte behem hodiny ( pokud je klient pripojen )

        
        
        
        3.36 - 29.10.2009
        
        OPRAVY
- opravena chyba generovani Inkasniho souboru v pripade, ze cislo uctu zakaznika bylo s predcislim a obsahovalo pomlcku
- pri prihlaseni pres SSH se na 64bit instalaci zobrazi informace o vyuzitem prostoru na disku. Informace se vsak aktualizovala
  pouze pri restartu serveru, takze vyuziti disku bylo neaktualni. Nyni se informace o vyuziti disku aktualizuje kazdou hodinu
- pri vystavovani samostatne faktury ( v karte klienta ) se pri vybrani "sablony" polozek faktury neprepocitala zobrazena
  vysledna cena. Tato se cena se zobrazila az v pripade "kliknuti" do radku jednotlive polozky faktury. Na fakture byla vsak
  castka zobrazen spravne. Nyni se cena zobrazi spravne jiz pri vybrani sablony faktury

NOVINKY
- v menu "Uzivatele / Internet" je mozne pri vyhledavani klientu se sluzbou Internet zobrazit i klienty s nastavenou individualni
  cenou za tuto sluzbu. Vyber je mozne provest v popup menu "Podrobnosti"
- v karte klienta pri odeslani mailu zakaznikovi je mozne odeslat 3 prilohy. Puvodne bylo mozne odeslat pouze jednu prilohu
- vytvorena syst. promenna pro sablony mailu $OUTSTANDING_INVOICES$. Vypise na radky cislo faktury, castku faktury a datum splatnosti
- vytvorena syst. promenna pro sablony mailu $BILANCE$. Tato promenna zobrazi celkovou bilanci klienta
- v karte klienta v menu "Statistika Internetu" se zobrazuje i HW koncoveho zarizeni klienta ( pokud je uveden )
- u kazdeho routeru, ktery ma aktivovan MACFILTER je mozne v zobrazeni routeru v menu "Routery" kliknout na ikonu MACFILTER" v hlavicce
  routeru. Ikona je umistena pod IP adresou routeru. Kliknutim na tuto ikonu se zobrazi prehled klientu s nastavenou MAC adresou.
  Kliknutim na tlacitko "Odstranit vsechny MAC adresy" je mozne provest odstraneni MAC adres u wifi klientu. System si potom automaticky
  provede nacteni aktualnich MAC adres
- pri odesilani hromadne SMS a hromadneho mailu ( v menu "Ostatni / Hromadna SMS" a "Ostatni / Hromadny mail" ) je monze blize
  specifikovat skupinu klientu, kterym se zprava odesle. Je zde nove pridani menu "Podrobnosti", kde je mozne vyber klientu specifikovat.
- v karte klienta v menu "Aktivni sluzby" se nyni zobrazuje i MAC adresa klienta a MAC adresa koncoveho zarizeni
- v menu "Nastaveni / Syst. nastaveni / Obecne" je nova promenna "port_end_user_device". Zde je mozne nastavit http port konoveho zarizeni.
  Tento port se pouzije pri zobrazeni v karte klienta v menu "Statistiky" pri klinuti na IP adresu koncoveho zarieni pri otevreni weboveho
  rozhrani koncoveho zarizeni klienta. Vychozi hodnota je port 8080

RADIUS
- u kazdeho routeru, ktery ma aktivovanou komunikaci pres RADIUS je mozne v zobrazeni routeru v menu "Routery" kliknout na ikonu
  "RADIUS" v hlavicce routeru. Ikona je umistena pod IP adresou routeru. Kliknutim na tuto ikonu se zobrazi prehled klientu, kteri maji
  na tomto routeru aktivovany ucet pres RADIUS. Je zde zobrazen pocet prihlaseni, aktivni / neaktivni ucty ...
- je zde zobrazeno tlacitko "Odemknout vsechny uzivatele" kliknutim na toto tlacitko se provede "odmeceni" uzivatelu a tito uzivatele se
  mohou prihlasit na kterykoli router jako v pripade zrizeni noveho uctu. Po prvnim prihlaseni je klientsky ucet automaticky opet uzamcen
  a klient se muze prihlasit pouze na jedno AP. Uzamykani uctu plati pouze v pripade, ze je u sluzby Internet u klienta nastaven checkbox
  "Uzamknout uzivatele"

SMLOUVY
- pridany nove promenne
   $PAYMENT_TYPE$ - typ uhrady
   $CONTRACT_DURATION$ - trvani smlouvy do
   $USER_STATE$ - stav uzivatele
   $USER_GROUP$ - skupina uzivatele

FAKURACE
- pridana moznost vytvoreni sablon prubeznych polozek
- v menu "Fakturace / Nastaveni / Prubezne pol." je mozne vytvaret sablony prubeznych polozek
- pri pridavani prubezne polozky u klienta ( v karte klienta v menu "Fakturace" ) je mozne vybrat prubeznou polozku ze sablony
- na vystavenem hotovostnim dokladu se nyni zobrazije podrobny rozpis DPH ve vsech sazbach ( 0%, 9% a 19% v CZ lokalizaci )
- pri importu bankovniho vypisu ( Fakturace / Banka ) u banky mBank se nove importuje i jmeno klienta, ktery platbu odeslal. Tento sloupec
  v bankovnim vypisu mBank drive neexistoval.
- pridan novy typ importu pro slovenskou CSOB

Lokalizace HU
- na vystavovanych fakturach se zobrazuje datum popisu na fakture v madarskem formatu RR/MM
- zobrazuje se v menu "Fakturace / Nastaveni" promenna "hotovostni_doklad_rozdelen" pro zobrazeni typu hotovostniho dokladu
        
        
        
        3.35 - 29.9.2009
        
        OPRAVY
- nyni je mozne provest update konfigurace routeru z weboveho rozhrani ( kliknutim na prislusnou ikonu u routeru" ) i administratorivi
  "Hlavni adminovi". Puvodne mel toto opravneni k updatu routeru pouze "Master admin"
- opravena chyba, kdy se pri zapomenutem heslu v uzivateslem rozhrani zasila heslo na mail. V pripade, ze mel klient u sveho kontaktu
  uvedeny dva maily, tak zaslani hesla nefungovalo
- opraveny drobne chyby reporovane uzivateli systemu

NOVINKY
- rozsirena moznosti odesilani hromadnych mailu ( "Ostatni / Hromadny mail" ), ktere bylo mozne odesilat pouze pro klienty, kteri
  meli aktivni sluzbu Internet. Nyni je mozne odesilat hromadny mail i klientum, kteri maji aktivovanou jinou sluzbu
- v menu "Routery / Pripojne body" je u kazdeho pripojneho bodu zobrazena lupa na kterou je mozne kliknout. Kliknutim na tuto lupu
  se zobrazi seznam klientu, kteri maji tento pripojny bod pridelen
- pridany nove promenne do smluv pro "Obecnou" sluzbu. Seznam vsech promennych je mozne zobrazit v menu "Nastaveni / Smlouvy"
- pridany nove promenne do smluv pro sluzbu "CATV"
- pri pridani nebo editaci sluzby Internet je mozne nyni z popup menu vybrat i "Hardware koncoveho zarizeni uzivatele" a port na
  kterem je dostupne webove rozhrani ( podobne jako u HW konc. zarizeni ). Zde je mozne vybrat napriklad router, ktery ma uzivatel
  istalovan ... Ve statistice Internetu ( v karte klienta ) je vedle IP adresy uzivatele tlacitko "Otevrit". kliknutim na toto
  tlacitlo se otevre webove rozhrani tohoto zarizeni na prisluznem portu

UPOMINKY
- nove jsou rozsirene moznosti upominek. Nyni je mozne rozdelit upominky i podle fakturacnich skupin. V menu
  "Fakturace / Nastaveni / Upominky" je mozne nyni u kazdeho vzoru upominky vybrat z popup menu take fakturacni skupinu pro kterou
  tato upominka plati. Pokud neni fakturacni skupina uvedena, tak vzor upominky plati pro vsechny klienty ve vsech fakturacnich
  skupinach. V pripade, ze je fakturacni skupina vybrana, tak se pri automatickem odeslani upominek odeslou upominky pouze na
  urcene fakturacni skupiny
- v pripade "rucniho" generovani upominek je mozne vybrat fakturacni skupinu, pro kterou se upominky generuji

FAKTURACE
- na fakture se zobrazuje i typ uhrady ( Prevodem, Hotove, slozenkou .... )
- v menu "Fakturace / Prehledy / prubezne polozky" se jednotlive polozky radi podle jmena klienta, coz je prehlednejsi, protoze
  vsechny prubezne polozky od klienta jsou vzdy razeny pod sebou.
- V menu Fakturace / Pokladna" je mozne provest export hotovostnich dokladu do MONEY S3. Export se provede kliknutim na ikonu
  "MONEY S3" v "odeslanych" hotovosnich platbach. Kliknutim na tuto ikonu se provede vygenerovani XML souboru, ktery je mozne
  importovat do MONEY S3.
  Pro spravny export je dulezite provest nastaveni fakturacni skupiny v menu "Fakturace / Nastaveni / Fakt. skupiny", kde je nutne
  peclive vyplnit polozky "Export hotovostnich dokladu do Money S3" podle nastveni v ucetnim programu
- v menu "Fakturace / Nastaveni / Obecne" je mozne nastavit typ Hotovostniho dokladu na standardni a nebo zjednoduseny. Nastaveni
  typu dokladu se provede v promenne "hotovostni_doklad"

RADIUS
- pri vytvareni sluzby Internet typu RADIUS je mozne oznacit checkbox "Uzamknout uzivatele". Pokud je tento checkbox oznacen,
  tak se do radius databaze klientovi prideli jmeno a heslo. Pri prvnim pripojeni si system automaticky zjisti atributy RADIUSu
  jako jsou NASIPAddress, CalledStationId, MAC klienta ... a doplni do databaze tyto zjistene udaje jako rozsirujici atributy
  RADIUS. Timto krokem je klient "uzamcen" na urcite AP a pri pokusu o pripojeni se spravnym jmenem a heslem na jinem AP se
  pripojeni nepodari. Timto je tedy mozne zamezit migrovani klientu mezi AP
- provedeny upravy spravneho propisovani atributu RADIUS
- pri vytvareni tarifu RADIUS ( Nastaveni / Tarify / Radius ) je mozne nastavit tarif pouze typu "full duplex". Half duplexni
  tarify protokol RADIUSu nepodporuje
- Rychlost tarifu se jiz nastavuje automaticky z nastaveni tarifu ( download, upload, burst ... ) a neni tedy nutne v atriburech
  RADIUS pridavat Mikrotik-Rate-Limit. Tento se jiz nastavi automaticky

MIKROTIK
- pri upradu konfigurace z weboveho rozhrani( kliknutim na ikonu updatu konfigurace u routeru ) je na strance updatu konfigurace
  tlacitko "Obnovit". Kliknutim na toto tlacitko se provede opet reload konfigurace
- provedeny optimalizace komunikace pres API
- provedeny optimalizace pro Mikrotik 3.30, kde jsou se strany Mikrotiku opet provedeny zasadni zmeny komunikace

CMTS
- prodana podpora headendu ARRIS C4. Pro tento headend se generuji specialni konfiguracni soubory pro modemy optimalizovane
  pro headend ARRIS C4

INTEGRACE GOOGLE MAPS
- zahajena integrace google maps do systemu, protoze tyto mapy jsou univerzalni, celosvetove a nabizi spoustu moznosti vcetne
  zobrazeni vyskoveho profilu
- pro spravnou funkkci Google Maps je potreba ziskat API klic. Ten lze zdarma ziskat na adrese
  http:// code.google.com/apis/maps/signup.html. Klic je vytvoren po odsouhlaseni podminek pouziti a zadani domeny nebo IP adresy,
  kde bezi ISP admin. Podminkou je mit ucet u Google. Google account je mozne ziskat take zdarma a je mozne ho vytvorit pri ziskavani
  API klice. Ziskany Google API klic je potreba zadat do promenne "google_maps_api_key" v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Obecne".
  Pokud neni API klic zadan v systemovem nastaveni funkce Ggoogle Maps nejsou DOSTUPNE !!!
- Pokud jsou google maps aktivni je v menu "Kontakty / Uzivatele" v karte klienta pri uprave kontaktnich udaju ( nebo pidavani klienta )
  zobrazena google mapa s umistenim klienta. Kliknutim na Tlacitko "Najdi" je na mape zobrazena pozice klienta podle jeho adresy uvedene
  v karte klienta. Umisteni klienta je mozne zmenit "pretazenim" ukazatele polohy klienta. Po ulozeni udaju se ulozi take nova poloha
  klienta
- v zalozce "Routery" je take zobrazena google mapa u routeru a u vsech zarizeni prirazenych k tomuto routeru. Zde se poloha neurcuje po
  kliknuti na tlacitko "Najdi" podle adresy, ale podle GPS souradnic. Zmena polohy pretazenim ukazatele funguje stejne jako u zobrazeni
  polohy klienta
- Google Maps jsou prozatim v rezimu testovani a pripadne namety na vylepseni zasilejte na nasi emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Do
  budoucna plaujeme v mapach zobrazeni vsech routeru, klientu, zarizeni, spoju na vyskovych profilu terenu ......

        
        
        
        3.34 - 26.8.2009
        
        OPRAVY
- Pri pridavani planu technikovi v planovani se radi jmena techniku podle abecedy
- Pokud se pridava plan pro technika automaticky se predvyplni v popup menu "pro koho je ukol urcen" aktualne prihlaseny
  administrator

NOVINKY
- Proveden kompletni redesign vsech ikon pouzivanych v systemu. Nova sada ikon je prehledneji a umozni jednodussi orientaci
- v karte klienta jsou v zalozce "Historie / Prijate SMS" zobrazene i prijate SMS od klienta ( v pripade pripojene SMS brany ).
- pridano fulltextove vyhledavani do menu "Uzivatele / DVBC, VoIP  a Obecna"
- Pokud si klient provede zmenu jmena, adresy nebo telefonu je toto zaznamenano v karte klienta v menu
  "Historie / Historie zmen v karte klienta"
- v menu "Nastaveni / Ciselniky / IP rozsahy" je mozne ke kazdemu rozsahu pridat poznamku a je take pozne tridit v seznamu
  kliknutim na nazev sloupce "IP" nebo "Poznamka"
- v menu "Nastaveni / Sys. nastaveni / Uziv rozhrani" je nova promenna "allow_change_username". Pokud je nastavena na hodnotu 1,
  tak si klient muze v uzivatelskem rozhrani menit adresu, ulici mesto, telefon, email  .... Kazda provedena zmena se posila
  na email adminsitratora systemu ( polozka "admin_email" v nastaveni ). Kazda zmena je take zaznamenan v karte klienta v
  zalozce "Historie" pod polozkou "Historie zmen v karte klienta"

PLANOVANI
- Nastaveni Planovani presunuto z "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Obecne" do "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Planovani"
- Z planovani je mozne tisknout "servisni list". Tento servisni list je mozne vytisknout pri otevreni servisniho planu v menu
  "Planovani / Denni" kliknutim na odkaz "ServisnĂ­ zprava - Obchodni smlouvy"
- text zobrazeny na konci servisniho listu je mozne editovat v promenne "planning_service_list_text" v menu
  "Nastaveni / Syst. nastaveni / Planovani"

FAKTURACE
- nove je mozne importovat hotovostni doklady do money S3. pro uspesny import je potreba mit v nastaveni fakturacni skupiny
  ( "Fakturace / Nastaveni / Fakturacni Skupiny" ) spravne nastavene polozky v sekci "Export hotovostnich dokladu do MoneyS3".
  Tyto polozky je nutne nastavit podle nastaveni v Money S3.
  Pokud jsou polozky nastaveny a je nastaven typ exportu na Money S3 ( typ exportu 5 ) je mozne v menu "Fakturace / Pokladna"
  kliknutim na ikonu exportu ulozit XML soubor, ktery je mozne imnportovat do Money S3

MIKROTIK
- opet spusteno API na verzich Mikrotiku 3.26 a vyssich. V teto verzi byl opraven bug Mikrotiku, kdy Mikrotik pres API nevracel
  polozku "comment" firewallu a tim zpusobil nefunkcnost systemu.
- Nove je umozneno provedeni aktualizace konfigurace routeru z weboveho rozhrani. Drive byla tao funkce dostupna pouze z
  prikazove radky spustenim prikazu "/usr/local/script/ispadmin/update_conf.pl" ( zachovano i nadale )
- U kazdeho routeru Mikrotik je nyni ikona pro okamzity update konfigurace. Ikona je umistena v levem rohu v hlavicce routeru v
  menu "Routery". Kliknutim na tuto ikonu se otevre nove okno ve kterem je zobrazen prubeh aktualizace routeru. V pripade, ze je
  aktivovana volba z "Nastaveni / Syst. nastaveni / Mikrotik" polozka qt_debug=1, tak se zde zobrazi i kompletni seznam prikazu,
  ktere se do Mikrotiku "posilaji" pres API nebo SSH. Diky tomu je mozne v pripade problemu zjisit nesrovnalosti pri
  propisovani prikazu do Mikrotiku. V pripade pouziti API je u kazeho posilaneho prikazu zobrazen stav, zda byl uspesne proveden
  nebo zda doslo k chybe ( pri pouziti SSH toto neni mozne, protoze SSH nevraci chybove stavy )

OBECNY MODUL SNMP
- nove spusten modul SNMP, ktery resi univerzalni komunikaci pres SNMP s jakymkoli zarizenim, ktere podporuje SNMP verzi 1 nebo 2.
  System je schopen z techto zarizeni data vycitat a z techto ziskanych dat kreslit grafy podle zadanych kriterii. System umoznuje
  nyni vytvoreni templatu SNMP a dle techto templatu probiha komunikace

1. Vytvoreni SNMP template
- Nastaveni template pro zarizeni se provadi v menu "Nastaveni / Ostatni / SNMP OID". Zde je mozne vytvorit template pro kazde
  zarizeni, ktere pouzivame. Je potreba vyplnit nasledujici polozky
 - Nazev template       - Jmeno pouzivaneho template
 - verze SNMP           - pouzivane verze SNMP ( SNMP v1 nebo SNMP v2c )
 - velikost grafu       - velikost grafu v pixelech. Defaultni hodnota je 520x140 px
 - Max a Min hodnota    - Maximalni a Minimalni hodnota kresleneho grafu. Pokud je zde uvedena u obou hodnot 0, tak se osa Y
                          vysledneho grafu automaticky prizpusobi namerenycm hodnotam, takze pokud napriklad merime zatizeni CPU,
                          ktere se pohybuje kolem 50%, tak bude minimalni hodnota napriklad 40 a maximalni hodnota grafu 60%.
                          Nastavenim hodnot v template je mozne nastavit minimalni hodnou na 0 a a maximalni hodnotu na 100%, coz je
                          ve vyslednem grafu prehlednejsi.

 - jednotlive merene hodnoty - podrobne nastaveni kazde merene hodnoty grafu. V jenom template je mozne zadat 32 merenych hodnot
  - OID         - SNMP OID merene hodnoty ( napriklad 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1 pro prenos na interface na switchi ). Merene hodnoty je
                  nutne ziskat z MIB tabulek prislusneho zarizeni. SNMP OID je nutne zadavat v ciselnem nezkracenem tvaru.
  - Popis       - popis merene hodnoty ( napriklad Zatizeni CPU, Teplota ... ). Tento popis merene hodnoty se zobrazi v grafu
  - Graf        - pokud je checkbox oznacen, tak se kresli graf merene hodnoty. Pokud neni oznacen, tak se graf nektersli, ale hodnota
                  se stale ze zarizeni vycita a je mozne ji pozdeji opet zobrazit.
  - Skupina     - jednotlive hodnoty je mozne zobrazovat ve skupinach. Skupina znamena soubor hodnot, ktere se zobrazi v jendom grafu.
                  pokud nastavime napriklad 3 hondoty do skupiny 1 a dalsi 2 hodnoty do skupiny 2, tak se u zarizeni pri zobrazebni grafu
                  zobrazi dva grafy. v prvnim grafu budou 3 hodnoty a ve druhem grafu budou zobrazeny hodnoty 2
  - Operator    - nactene hodnoty je mozne pri zobrazeni prepocitat na spravne hodoty. Napriklad pri zobrazeni informace o napeti na
                  baterii system misto hodnoty 12,45 vrati hodnoty 1245. Tuto hodnotu je tedy nutne pro spravny vystup do grafu
                  prepocitat ( v nasem pripade delit hodnotu 100 ). Z popup menu jem mozne vybrat operator "*", "/", "+" a "-".
  - Hodnota     - hodnota, kterou se prepocitava namerena hodnota ze zarizeni ( ve spojeni s operatorem )
  - Jednotka    - jednotka zobrazena u hodnoty grafu ( kbps, A, V, % ..... )
  - Pocet des. mist - pocet desetinnych mist, ktere se zobrazuji u hodnoty ( 0-3 )
  - Abs. hodnota- pokud jsou nacitana data napriklad informace o teplote, napeti .... tak se ze zarizeni nacitaji absolutni hodnoty
                  ( napriklad 12,45 V, 12,58 V .... ), to znamena, ze hodnoty nejsou prirustkove a jedna se tedy o absolutni hodnoty.
                  V tomto pripade je potreba tento checkbox oznacit. V pripade, ze vsak zobrazujeme napriklad grafy prenesenych dat,
                  kde nam zarizeni vraci "prirustkove" hodnoty ( counter ), tak pro spravne zobrazeni je nutne vzdy zistak rozdil mezi
                  aktualni manerenou hodnotou a predchozi namerenou hodnotou a tento vysledny rozdil dat zobrazit do grafu. V tomto
                  pripade checkbox nechame neoznacen
  - Barva       - z nabizeneho ciselniku barev je mozne vybrat aktualni barvu, kterou se bude vysledna hodnota kreslit do grafu
  - Typ grafu   - zde je mozne z ciselniku vybrat typ grafu, ktery ve bud typu LINE ( tloustka 1-3 ) a nebo typu AREA. Typ LINE je
                  jednoducha cara v grafu ( prislusne tloustky ) a typ AREA je vyplnena "oblast" grafu

 - veskere zmeny SNMP OID template se projevi okamzite ve vyslednem grafu. To znamena, ze pokud se napriklad zmeni koeficisent prepoctu
   namerene hodnoty, tak se ve vyslednem grafu zmeni zobrazeni i pro drive namerene hodnoty ( zpetne )

2. Pokud mame template vytvoren vcetne vsech SNMP OID , nastaveni typu grafu, prepoctu hodnot, barev.... je potreba tento template
   priradit k urcitemu typu zarizeni ( napriklad CISCO switch, teplotni cislo a atd. ). SNMP template je mozne priradit ke vsem
   zarizenim, ktere jsou zadany v menu "Nastaveni / Ciselniky / Konc. zarizeni". V tomto ciselniku je mozne pridavat jednotlive
   typy zarizeni rozdelene podle skupin. Pri pridani nebo editaci zarizeni je mozne vybrat i SNMP OID template, ktery se pri komunikaci
   s timto zarizenim pouzije

3. V menu "Routery" je mozne ke kazdemu routeru pridat zarizeni kliknutim na zalozku "Pridat zarizeni". V nastaveni zarizeni je mozne
   vybrat "Typ zarizeni", coz je skupina z menu "Nastaveni / Ciselniky / Konc. zarizeni" a take "Presny typ zarizeni", coz jsou
   jednotliva zarizeni v teto skupine, ke kterym je prirazen urcity template pro komunikaci pres SNMP.
   Po vybrani presneho typu zarizeni je mozna zadat SNMP heslo pro komunikaci se zarizenim

- pokud je vse spravne nastaveno, tak kliknutim u routeru na ikonu "Otestovat spojeni" ( druha ikona zprava v hlavicce routeru ).
  se provede test komunikace s mikrotikem a take se vsemi zarizenimi, ktere jsou nastaveny pro komunikaci pres SNMP. U tehto testovanych
  zarizeni se zobrazi i aktualni hodnoty ziskane ze zarizeni, vcetne vyslednych "prepoctenych" hodnot, ktere se budou zobrazovat v grafu.
  Diky zobrazeni nactenych hodnot a zobrazeni prepoctenych hodnot online je mozne provest bezproblemove a jednoduche odladeni SNMP
  template, aby hodnoty byly zobrazeny v grafu spravne
        
        
        
        3.33 - 11.8.2009
        
        OPRAVY
- pri ukladani smlouvy z karty klienta v zalozce "Smlouvy" se jako nazev souboru nabizi jmeno smlouvy. Puvodne se nabizelo jmeno
  souboru pro ulozeni "smlouva.rtf"

NOVINKY
- pri pridavani sluzby Internet se pri zadani MAC adresy provede kontrola, zda jiz tato MAC adresa neni duplicitni. Pokud se jiz MAC
  adresa u nejakeho klienta vyskytuje, tak system zobrazi jmena klientu, roureu nebo zarizeni, kde jiz MAC figuruje
- ve smlouvach ( "Nastaveni / Smlouvy" ) je nova promenna $DODATEK$. Pokud je tato promenna pouzita ve smlouve, tak ze nahradi textem
  uvedenym v nastaveni fakturacni skupiny v poli "dodatek"
- V menu "Nastaveni / Syst. promenne / Obecne" je mozne nastavit pouzivany VOIP prefix promennou "voip_prefix" ( napriklad 0420 ).
  Pri pridali sluzby voi se u zadavaneho telefonniho cisla tento prefix automaticky predvyplni
- pri pridavani sluzby VOIP je mozne kliknout na IP adresu z nabizenych rozsahu vedle pole IP adresa. kliknutim na nabizenou adresu
  se ip zapise do polozky Ip adresa podobne jako pri pridavani sluzby Internet
- pri odesilani mailu ( napriklad z karty klienta ) je v nabizenem seznamu emailovych adres ( ze ktere se mail odesle ) pridan i
  email aktualne prihlaseneho administratora
- v menu "Nastaveni / Syst. Nastaveni / Uziv. rozhrani" je mozne nastavenim promenne "allow_change_address" na hodnotu 1 povolit
  klientum zmenu fakturacni adresy v uzivatelskem portalu.
  Zmena udaju je automaticky pri zmene odeslana na kontakt administratora, ktery je mozne v "Nastaveni / Syst. nastaveni / Obecne"
  v polozce "admin_email". Na tento email se odesle zmena provedena klientem
  vsechny provedene zmeny jsou uvedeny v zalozce "Logger / Historie zmen v karte klienta" a take primo v karte klienta v zalozce
  Historie
- v menu "Uzivatele / Internet" je myni mozne seznam klientu zobrazit i podle "Fakturacni skupiny" a podle "Fakturacniho obdobi".
  tyto tridici kriteria je mozne vybrat z prislusnych popup menu

FAKTURACE
- pridan novy typ exportu faktur do ucetniho systemu ABRA G2. Typ exportu je mozne nastavit v menu "Fakturace / Nastaveni" v
  polozce "export" na typ "9"

BANKA
- pri importu bankovniho vypisu v menu "Fakturace / Banka / Import" je mozne i jiz naimportovanych zaznamu zobrazit prehled
  sparovanych a nesparovanych plateb kliknutim na cislo poctu plateb v danem importu. Nyni je pri zobrazeni techto plateb mozne
  tridit podle vsech sloupcu v zobrazeneme seznamu

SMS
- pokud je pripojena SMS brana, tak system nyni zpracovava i prijate SMS. Prijate SMS jsou zobrazeny v menu
  "Statistiky / Logger / Prijate SMS". POkud je SMS prijata od klienta, ktery ma uvedeno sve mobilni cislo v karte klienta, tak
  se zde zobrazi i jmeno klienta, ktery SMS odeslal
- pri prijate SMS se tato SMS odesle na email. Email na ktery se prijate SMS odesilaji je mozne nastavit v menu
  "Nastaveni / Syst. nastaveni / Obecne" polozkou "sms_notify_inbox_mail". Na zde definovany email se SMS odesila.

PLANOVANI
- v menu "Planovani" je pri editaci jiz vytvoreneho ukolu pod "nadpisem" tohoto ukolu okaz na tisk servisniho listu. Kliknutim na
  tento odkaz se zobrazi servisni list, ktery si technik vytiskne a u klienta vypise provedene prace, pripadne dalsi zaznamy a
  servisni list si necha od zakaznika podepsat
- v "Planovani  / Denni prehled" je na prehledove tabulce pod jmenem technika zobrazeno nekolik ikon. Najetim nad tuto ikonu se
  zobrazi popis akce. Kliknutim na jednotlive ikony je mozne zobrazit plan technika, odeslat tento plan na email, zobrazit
  servisni zpravy pro technika, odeslat servisni zpravy na mail tecnika a zobrazit nedokoncene ukoly pro technika

LOKALIZACE HU
- vsechny data se nyni zobrazuji v Madarskem formatu RRRR.MM.DD
- pokud je nastavena madarska lokalizace, tak se zmeni nasledujici funkce systemu
        - pri generovani faktur neni mozne zmenit ani nastavit datum vystaveni, splatnosti a zdanitelneho plneni faktury
        - v detailu faktury jsou zakazany jakekoli upravy
        - zrusena moznost vystaveni dobropisu
        - v detailu hotovostni platby jsou zakazany jakeukoliv zmeny vystaveneho dokladu
        - v historii odstranenuch faktur neni dostupna funkce "obnoveni" jiz odstranene faktury
        - pri vystaveni hotovostniho dokladu neni mozne nastavit ani zmenit cislo dokladu
        - na jiz vystavenem hotovostnim dokladu neni mozne provadet jakekoli dodatecne upravy
        - na doklady pridana misto pro podpis klienta
- v menu "Ostatni / Kontakty" je pridan odkaz na "Kevenet Internet" jako dealera pro HU
- vsechny ceny se zobrazuji bez dvou poslednich dese
        
        
        
        3.32 - 12.7.2009
        
        OPRAVY
- v zobrazeni "routovanych siti" v menu "Routery / Routovane site" se pri kliknuti na lupu v seznamu obsazenych adres nezobrazovali
  VOIP telefony
- opravena chyba pri odeslani SMS ( pres pripojenou SMS branu ), kdy se nyni SMS rozdeli na vice zprav v pripade, ze je SMS delsi
  nez 160 znaku

NOVINKY
- pri zadavani MAC adresy kdekoli v systemu ( v karte klienta, sluzby VOIP, zarizeni ... ) se kontroluje zda jiz tato MAC adresa neni
  v systemu zadana. V pripade, ze jiz MAC adresa v systemu je zadana zobrazi se informace, ze se jedna o duplicitni MAC
- Pri tisku klientskeho nastaveni v karte klienta ( polozka "Informace / Tisk nastaveni" ) se na na vytisknutem dokumentu zobrazi
  i SSID v pripade, ze je vybran i sluzby internet "Pripojny bod"
- Pokud je nastaveno zobrazeni pro sirokouhly monitor ( ikona monitoru v hlavicce systemu vedle zobrazeni informaci o licenci ), tak
  se toto nastaveni ulozi a po prihlaseni je jiz zobrazeni prednastaveno
- pri vyhledavani fulltextem v planovani neni nutne zadavat hledany retezec s diakritikou. Staci hledany retezec do vyhledavaciho
  pole zadat bez diakritiky a system se pokusi najit vsechny mozne varianty vyskytu retezce
- u "Obecne sluzby" je mozne nove pridat i poznamku ( podobne jako u sluzby Internet )

KONTROLA DISKOVEHO PROSTORU
- nove system zobrazuje vyuziti diskoveho prostoru a obsazenost diskovych oddilu. Informace o vyuziti disku se zobrazuji v zalozce
  "Statistiky / Stat. serveru". Zde je graficky zobrazena obsazenost disku vcetne grafickeho odliseni obsazenosi disku. Pokud je disk
  obsazen do 80ti%, tak je zobrazen zelene, 80%-95% oranzove a nad 95% je zobrazen cervene
- pokud je vyuziti nektereho disku vyssi nez 95%, tak pri prihlaseni do systemu ze zobrazi informace o vyuziti diskoveho prostoru s
  varovanim o prekroceni 95% zaplneni disku. Zaplnenim systemoveho disku na 100% muze dojit k poskozeni databaze a je tedy nutne tomuto
  predchazet
- zobrazeni varovani pri zaplneni disku je mozne nastavit systemovou promennou "disk_usage_warning". Zde se nastavi hodnota procentualniho
  zaplneni disku, kdy se zobrazi vystrazna informace

RADIUS
- uvolnen RADIUS system pro spolupraci s hotspoty
- pro plnou funkci RADIUS modulu je nutne mit aktivovanou licenci ISP admina pro RADIUS
- U kazdeho routeru je mozne nastavit pri editaci checkbox "Pouzivat RADIUS". Pokud je tento checkbox nastaven, tak je mozne zadat
  "Radius secret", coz je heslo pro komunikaci mikrotiku s radius serverem. Pri zmene "Radius secret" je potreba provest reload
  konfigurace beziciho radius serveru. Restart radius serveru se provede automaticky  behem 5ti minut.
- V menu "Nastaveni / Tarify" je mozne pridat tarif typu "RADIUS". Po pridani tarifu typu RADIUS je mozne u kazdeho tarifu editovat
  jednotlive RADIUS atributy. Tyto atributy se je mozne pridat kliknutim na ikonu "atributy" umistenou vedle ikony pro editaci tarifu.
  Pri pridani atributu je mozne z popup menu vybrat atribut a zadat prisluznou hodnotu
- pri pridani sluzby Internet je mozne u klienta vybrat "Typ uzivatele" RADIUS.
- Pokud je nastaven "Typ uzivatele" na RADIUS, tak je mozne vyplnit uzivatelske jmeno a heslo, ktere bude slouzit k prihlaseni do
  Hotspotu Mikrotik. Pokud se pouziva prihlaseni pres Hostpot, tak neni nutne pridelovat IP adresu klienta, protoze tato IP adresa
  se nastavi dynamicky pri prihlaseni klienta podle nastaveni Hotspotu
- v menu "Routery / Radius / Log overeni" jsou zobrazeny informace o prihlasenych uzivatelich, datovych prenosech pridelene IP,
  casu prihlaseni a MAC adrese klienta. Pokud je klient aktivni ( prave prihlasen ) je u nej zobrazena zelena ikona "aktivni"
- v menu "Routery / Radius / Aktivni klienti" jsou zobrazeni pouze aktivni klienti
- Aby se v ISP adminovi zobrazovali informace o aktivnich klientech, kteri se k Hostposu pripoji, tak musi byt u Mikrotik Hotspotu
  v zalozce "Server profiles / RADIUS" aktivovan checkbox "Accounting" a nastaven "Interim Update" na 00:00:15. Tim se informace
  o prihlasovanych klientech aktualizuje kazdych 15s
- podrobny popis nastaveni Hotspotu na Mikrotiku se pripravuje

        
        
        
        3.31 - 28.6.2009
        
        OPRAVY
- opraveny drobne reporovane chyby
- opravena chyba, kdy se u zalohy systemu ( "Ostatni / Zalohy / System" ) zobrazoval u vsech zaloh stejny datum vytvoreni
- opravena chyba u zalohovani systemu, kdy se podle nastavene systemove promenne backup_count vytvarel vzdy polovicni pocet zaloh, nez
  bylo v teto promenne uvedeno
- opravena chyba v menu "Fakturace / Pokladna", kdy se chybne zobrazovalo jmeno technika, ktery "odeslal" platby do banky

NOVINKY
- ve smlouvach ( "Nastaveni / Smlouvy" ), pridane nove promenne
        $CENA_PRED_SLEVOU_S_DPH$ - cena sluzby internet pred slevou s DPH
        $CENA_PRED_SLEVOU$ - cena sluzby internet pred slevou bez DPH
        $COMPANY$ - pravni forma (soukroma osoba, firemni zakaznik)
- U sluzby VOIP je nova polozka "MAC adresa". Pokud je vyplnena, je zadana i IP adresa VOIP telefonu a je na routeru aktivovano DHCP,
  tak se do Mikrotiku do DHCP leases propise i VOIP telefon.
- pri pridavani dalsi "IP adresy" v karte klienta u sluzby Internet je mozne na automaticky nabizenou IP adresu kliknout a tim se
  vybrana IP adresa vyplni do pole "IP adresa" a neni ji nutne vypisovat rucne

MIKROTIK
- Ve verzich mikrotik 3.23, 3.24 a 3.25 ( pravdepodpobne i novejsich ) je objeven BUG, kdy API mikrotiku pri dotazu nevraci commenty
  uvedene u jednotlivych polozek. Tyto commenty jsou pro system dulezite a pokud je mikrotik nevrati spravne dochazi k duplikovani
  pravidel firewallu, mangle a jinym nepredvidatelnym problemum. Bohuzel tyto chybu neni mozne nijak opravit dokud nebude vydana
  bezchybna verze Mikroriku.
- Z tohoto duvodu se pri propisovani pravidel do mikrotiku verze 3.23 a vyssi pouzije SSH i v pripade, ze je na routeru aktivovano
  API. U techto verzi se API pouziva pouze pro cteni dat z mikrotiku ( grafy signalu, prenesena data .. )
- stabilni verze Mikrotiku je stale 3.13

MIKROTIK WIFI SIGNALY
- do grafu wifi signalu pridana nova hodnota "Throughput", coz je hodnota teoreticke propustnosti spoje, kterou mikrotik zobrazuje v
  detailu wifi. Tato hodnota je udavana v Mbps a je nyni v grafu zobrazovana
- v detailu wifi signalu se nyni krome hodnot MIN, MAX a AKT zobrazuje hodnota AVG, coz je prumerna hodnota za uvedene obdobi
  zobrazenem v grafu
- v menu "Routery / Mikrotik status" je novy checkbox "Rozsireny vypis". Pokud je tetnto chackbox zachecknut, tak se zobrazi vypis
  wifi signalu v rozsirenem formatu, kdy je kazdy zaznam zobrazen v tabulce na 2 radky. Pokud neni checkbox zachecknut, tak je kazdy
  zaznam na jeden radek
- pokud je v karte klienta u sluzby Internet uvedena i MAC a je klient pripojen na AP Mikrotik, ktery je monitorovan pres API, tak se
  v menu "Statisitka Internetu" ( v karte klineta ) zobrazi vedle grafu prenesenych dat take graf wifi signalu

        
        
        
        3.30 - 16.6.2009
        
        OPRAVY
- opraveny drobne reportovane chyby

NOVINKY
- provedena kompletni lokalizace pouziteho HTML editoru ( CZ, SK, EN, DE, HU )
- pokud je nastavena HU lokalizace, tak je ve formularich pri zadani data akceptovan format YYYY.MM.DD misto standardniho DD.MM.YYYY
- pridana podpora bankovniho importu UniCredit Bank SK
- v menu "Routery", "Kontakty" a "Internet" je vedle tlacitka vyhledavani i tlacitko "Vychozi". Kliknutim na toto tlacitko se nastavi
  vsechny vyberova menu do vychoziho nastaveni ( nastavene udaje se odstrani )

MIKROTIK STATUS
- v predchozi verzi byla pridana zalozka "Routery / Mikrotik status / Routery", kde se zobrazuji zakladni informace o routerech Mikrotik
- u kazdeho routeru se nyni graficky zobrazi, zda je aktivovan FW, API, MAC, WIFI FILTER a nebo RADIUS
- kliknutim na pocet pripojenych wifi klientu ze zobrazi seznam wifi klientu vcetne parametru pripojeni ( Signal, SNR, ACK, MAC )
- u kazdeho wifi klienta je mozne klinutim na ikonu grafu zobrazit podrobny graf wifi pripojky. V grafu se zobrazuje hodnota Signal, SNR,
  Noise, ACK a Tx CCQ
- pridana nova zalozka "Routery / Mikrotik status / WIFI klienti". Zde se zobrazi seznam vsech wifi pripojek, ktere je mozne tridit podle
  lokality a routeru
- kliknutim na odkaz "Zobrazit graf pro vsechny WIFI klienty na danem routeru "  se zobrazi grafy vsech klientu prehledne serazeny na
  jedne strance. Zde se zobrazi denni grafy. Kliknutim na tento denni graf se zobrazi i podrobne grafy tydeni, mesicni a rocni
- Zobrazeni stranky "Mikrotik Status" je podmineno akivovanym API. Nyni je mozne aktivovat API i v pripade, ze je router pouze v rezimu
  monitorovani, coz drive mozne nebylo. Pokud je router v rezimu monitorvani a je API aktivni, tak system pouze pres API nacita aktualni
  informace o HW a o pripojenych wifi klientech vcetne grafu

MIKROTIK WIRELESS FILTER
- nove je implementovan WIRELESS FILTER, ktery omezi pripojeni na wlan kartu pouze povolenym MAC adresaem. MAC , ktere nejsou uvedeny se
  k wlan karte na radiove urovni nepripoji
- v nastaveni routeru je nova polzoka "Pouzivat wireless MAC filter". Tento checkbox je umisten vedle aktivace API a je mozne jej pouzit
  pouze v pripade, ze je API aktivni. Pokud neni API aktivni, neni mozne wireless filter pouzit.
- pokud je wirelles filter aktivni, tak se MAC adresy klientu propisi na Mikrotiku do " /interface wireless access-list "
- pokud je wireless filter aktivovan, tak je tato informace zobrazena pod zalozkou "Mikrotik Status" ikonou "WLAN FILTER"
- do wireless filteru se propisuje MAC adresa "koncoveho zarizeni" uvedena v karte klienta. Pokud neni tato MAC uvedena a je uvedena MAC
  adresa klienta, tak se do Mikrotiku propise tato MAC klienta
- prozatim je potreba pri pouziti wireless filteru na Mikrotiku u WLAN karty nastavit volby "Default Authenticate" a "Default Forward"
  rucne, jinak nebude wireless filter aktivni. V dalsich verzich jiz toto bude reseno automaticky

CENTRALNI DHCP SERVER
- v menu "Nastaveni / Syst. nastaveni / Linux" je nova polozka "dhcp_local_run". Pokud je nastavena na hodnotu 1, tak system se pokusi spustit
  lokalni DHCP server ve kterem jsou propsane vsechny MAC adresy klientu ze vsech routeru. Toto reseni je vhodne pro pouziti jednoho centralniho
  DHCP serveru. Na routerech se pouze nastavi "dhcp relay" na tento centralni router. Vyhoda je v tom, ze neni potreba spoustet lokalni
  DHCP na kazdem routeru ( i kdyz toto system take podporuje )
- pred spustenim dhcp je potreba provest instalaci dhcp a to prikazem
        apt-get update
        apt-get install dhcp3-server
        ln -s /usr/sbin/dhcpd3 /usr/sbin/dhcpd

        
        
        
        3.29 - 3.6.2009
        
        OPRAVY
- opravena chyba, kdy se v routerch pod zalozkou "Servisni zasahy" zobrazil seznam pridanych servisnich zasahu na routeru ( napriklad pridane
  pres planovani ), ale nebylo zde mozne pridat servisni zasah primo. Nyni je zde pridano tlacitko pro pridani servisniho zasahu
- opravena chyba na strance uvod, kdy se do nevyresenych ukolu zapocitavali i ukoly splnene
- opravena chyba, kdy se pri obnoveni stornovane faktury chybne propsalo fakturovane obdobi
- opravena chyba v planovani, kdy nebylo v nekterych pripadech mozne vybrat casovy plan pres checkboxy
- opravena chyba, kdy se v pripade odeslani upominky s prilozenou slozenkou chybne zobrazil slovni prepis castky zobrazeny na slozence
- opravena chyba, kdy se ve smlouvach nepropisovala odlisna adresa intalace klienta u sluzby Internet ( promenne *_INST )
- opraveny chyby zobrazeni v IE, kdy se text nekterych tlacitek chybne zalamoval, nebo chybne zobrazoval
- opravena chyba pri overeni klienta v planovani ( "zadani klientskeho cisla" ), kdy se v nekterych pripadech chybne propsala adresa klienta
  do generovaneho formulare

NOVINKY
- v menu "Routery" je u kazdeho routeru polozka "Queue tree", kde je mozne definovat specialni QT. U kazde takto pridane QT se nyni zobrazuje
  i pocet klientu, kteri maji tuto QT nastavenou a kliknutim na ikonu lupy se zobrazi seznam techto klientu

MIKROTK
- provedeny optimalizace komunikace pres API

MIKROTIK STATUS PAGE
- v zalozce "Routery" je nova zalozka "Mikrotik Status" ( uplne napravo ). Zde jsou zobrazeny podrobne informace vsech routerech Mikrotik.
  Zobrazi se zde seznam routeru, informace, zda je online nebo offline, verzi mikrotiku, uptime. Dale je zobrazen stav komunikace s routery
  pres SNMP, SSH nebo API, podle toho, ktery typ komunikace je u routeru nastaven ( SSH / API ).
  zobrazuji se zde nasledujici stavy
        - barva seda    - stav netestovano  - tento stav je zobrazen v pripade, ze neni aktivovana komunikace pres SSH nebo API, pripadne je
                                              router v rezimu monitorovani
        - barva zelena  - vse OK            - komunikace funguje a spojeni bylo navazano
        - barva cervena - chyba komunikace  - spojeni se nezdarilo. Pricinou muze byt chybne heslo, deaktivovana sluzba na MK ( napr. API )
  Diky tomuto prehledu spojeni je na prvni pohled jasne, kde je problem v komunikaci a je mozne jej resit.
- kazdych 5 minut jsou tyto informace aktualizovany
- dale je zde zobrazen pocet online WIFI uzivatelu na pripojenych na routeru. Na pocet klientu je mozne kliknout a zobrazit podrobne informace
  o pripojenych WIFI uzivatelich. Dale se zde zobrazuji informace o HW na kterem Mikrotik bezi ( RouterBoard, PC ... ), typ CPU a dalsi provozni
  informace.
- kliknutim na ikonu "Otestovat spojeni" je mozne spustit test spojeni stejne jako na strance "Routery"
- kliknutim na "pocet pripojencyh WIFI uzivatelu" na strance "Mikrotik Status" se zobrazi podrobnosti o WIFI klientech pripojenych k tomuto
  routeru.
- Zde jsou zobrazeny podrobne WIFI informace o jednotlivych klientech. Zobrazuji se zde informace jako je WIFI signal, SNR, posledni aktivita,
  linkova rychlost .... Informace jsou aktualizovany kazdych 5 minut. Dulezita informace je "Last IP". Tento udaj se porovna se zaznamy v
  databazi a vyhleda se prislusna MAC a IP adresa klienta. Pokud IP adresa nesouhlasi, znamena to, ze je v DB nalezena MAC uzivatele, ale
  nesouhlasi IP. v tomto pripade je IP adresa zobrazena cervene. To muze nastat ve dvou pripadech. V prvnim pripade muze byt u klienta u
  jeho sluzby Internet chybne ulozena MAC a nebo si klient snazi menit IP adresu.
  Pokud je podle MAC adresy klient nalezen v databazi, tak je zde zobrazeno i jmeno klienta a kliknutim na toto jmeno je mozne zobrazt kartu
  klienta. Pokud je IP zobrazena cervene, tak najetim mysi nad tuto IP adresu je zobrazena podrobna informace o IP adrese klienta zaznamena
  v databazi
- v seznamu je mozne tridit podle vsech udaju kliknutim vzdy na nazev sloupce
- UPOZORNENI: Informace zobrazene pod zalozkou "Mikrotik Status" jsou dostupne POUZE pokud je aktivovane API a router NENI v rezimu
  monitorovani. Pokud neni API aktivni, tak tyto funkce dostupne nejsou.

FAKTURACE
- pridan export do ucetnictvi OMEGA KROS ( SK verze ). Typ exportu je mozne nastavit v menu "Fakturace / Nastaveni / Obecne" polozka
  "export". Export to OMEGA KROS ma typ importu 8. Jedna se o prvni verzi exportu a je potreba jej radne otestovat.
- pridan novy typ importu bankovniho vypisu pro Reiffeisen Bank. Vzorovy typ importu je mozne zobrazit v menu "Fakturace / Banka" kliknutim
  na "modrou" ikonu "Informace". Zde je mozne zobrazit importni format bankovniho vypisu
- v nastaveni fakturace ( "Fakturace / Nastaveni" ) pridana nova polozka "request_for_pay_min_amount". Zde je mozne nastavit minimalni
  dluznou castku pri ktere se generuje automaticky upominka. Pokud je castka nizssi, tak se umpominka nevystavi
- v prehledech fakturace ( "Fakturace / Prehledy" ) se jiz zobrazuje v dolni casti tabulky pocet neuhrazenych faktur. Nyni se zde zobrazuje
  i pocet faktur, ktere jsou ve splatnosti a ktere jsou po jiz splatnosti
- pokud je faktura uhrazena preplatkem, tak toto v seznamu faktur zvyrazneno a je u teto faktury uvedem podrobny popis o zapoctu faktury
- v menu "Fakturace / Nastaveni / Typ uhrady" je u kazde polozky mozne zapnout a nebo vypnout zobrazeni teto polozky v popup menu v karte
  klienta ( pri zadavani fakturacnich udaju ). Tim je mozne nezobrazovat typy uhrad, ktere nepouzivame
- pri uprave faktury ( Karta klienta / Fakturace / detail faktury ) je mozne pri uprave jednotlivych polozek neuhrazene faktury zmenit sazbu
  DPH. Tato zmena sazby DPH je zaznamenana v logu faktury.
- v menu "Fakturace / nastaveni" je nova polozka "currency_change". pokud je nastavena na hodnotu 1, tak pri editaci neuhrazene faktury je
  mozne zmenit menu ve ktere je faktura vystavena. Toto je mozne vyuzit napriklad pri vystaveni faktury do zahranici v cizi mene
- Upraven import bankoviho vypisu CSOB, protoze ze strany CSOB doslo ke zmene formatu ( "Fakturace / Banka / Import" )

- UPOZORNENI: pri pouziti importniho formau mBank je nutne pri stahovani vypysu z banky zajistit, aby nebyl soubor otevren a nasledne opetovnve
  ulozen napriklad v EXCELu nebo v jinem programu. Pokud neni soubor ulozen primo pri stahovani z banky a je ulozen z jineho programu, tak
  dojde ke zmene formatu a vypis je pro import do systemu NEPOUZITELNY !

UZIVATELSKE ROZHRANI
- pridana Madarska lokalizace
- upravena grafika vlajecek na prihlasovaci strance

ZALOHOVANI
- v menu "Nastaveni / Syst. nastaveni / Ostatni" je nova polozka "backup_system_exclude_directory". Zde je mozne zadat seznam adresaru nebo
  souboru, ktere se nemaji do zalohy zaradit

        
        
        
        3.28 - 11.5.2009
        
        OPRAVY
- v menu "Routery / Routovane site" opravena chyba zobrazeni volnych IP adres ( u kazde routovane site ), kde se zapocitavali i odstraneni
  uzivatele
- opravena chyba v menu "Statistika Internetu" v karte klienta, kde je mozne otevrit webove rozhrani "koncoveho zarizeni". Zde byla opravena
  chyba, ktera neumoznovala otevreni zarizeni
- opravena chyba, kdy se uzivatelskem rozhrani pro klienta chybne zobrazovala cena s DPH ( cena se spravne nezaokrouhlovala )
- pokud je sluzba internet typu PPPoE, tak se do routeru Mikrotik do "/ppp secret" zapise skutecna "vychozi brana" uvedena v routovanych
  sitich ( u routeru ). Puvodne se vzdy do routeru zapisovala vychozi brana ve tvaru xxx.xxx.xxx.1

NOVINKY
- ve smlouvach pridana nova promenna $CENA_S_DPH$ , pro zobrazeni zaokrouhlene ceny s DPH
- v zalozce "Kontaky" v popup menu "Podrobnosti" je nove vyber rozsiren o polozky "Firemni zakaznik" a "Soukroma osoba". Podle techto
  kriterii je mozne klienty zobrazit
- v uzivatelskem rozhrani je mozne vynutit zmenu hesla pri prvnim prihlaseni. Nastavenim promenne "tech_support_first_change_pswd" na
  hodnotu 1 je pri prvnim prihlaseni klienta do uzivatelskeho rozhrani vyzadovana zmena hesla
- pokud je aktivni modul NetFlow, tak se do denni zalohy data NetFlow neukladaji, protoze by mohlo dojit k zaplneni disku
- v menu "Nastaveni / Syst. nastaveni / Linux" je mozne nastavit promennou "inet_device". Tato promenna urcuje sitove rozhrani pres
  ktere je server pripojen do site ( dafultne eth0 ). Pokud je pripojen pres jine sitove rozhrani, tak je mozne interface zmenit.
  Toto nastaveni ma vliv na kresleni grafu vytizenosti linky v menu "Statistika / Stat. serveru"

DELKA TRVANI SMLOUVY
- u kazde sluzby je mozne zadat "delku trvani smlouvy" do urciteho data.
- delku trvani smlouvy je mozne zadat v poctu mesicu od zrizeni sluzby a nebo je mozne zadat konkretni datum ukonceni smlouvy
- automaticky kazdy den se provadi kontrola zda klientovi konci smlouva. Pokud klientovi konci smlouva, tak se posle informace na mail
  administratorovi
- v menu "Nastaveni / Syst. nastaveni / Obecne" jsou nove promenne, ktere je potreba nastavit
        - user_ending_contract_send  - aktivovat posilani o koncicich smlouvach
        - user_ending_contract_hour  - ve kterou hodinu se ma informacni mail odesilat
        - user_ending_contract_email - emailova adresa, kam se informace odesila
        - user_ending_contract_days  - kolik dni pred ukoncenim smlouvy sema mail odeslat
- v menu "Nastaveni / Syst. nastaveni / Zal. Internet" je mozne promennou "column_trvani_smlouvy_do" zobrazit datum ukonceni smlouvy
  v zalozce Internet

PLANOVANI
- v planovani je mozne vytvoreny ukol odstranit. Odstranit ukol muze pouze administrator systemu s opravnenim "Master admin"
- v menu "Statistiky / Logger" je nova polozka "Smazane servisni zasahy". Zde se zobrazuji odstranene servisni ukoly z planovani.
  Kliknutim na ikonu lupy je mozne zobrazit tento odstraneny servisni zasah
- pri pridani ukolu do planovani je mozne zadat cislo klienta, podle ktereho se vyplni jmeno, ulice ..... Nyni je mozne vedle zadavaciho
  pole pro cislo klienta kliknout na "Zobrazit klienty". Tim se zobrazi servam vsech klientu v zadavacim okne. Kliknutim na jmeno
  klienta v seznamu se vyplni cislo klienta a nasledne vsechny polozky u zadavaneho ukolu
- v menu "Nastaveni / Syst. promenne" je mozne promennou "planning_not_finished" aktivovat zasilani nesplnenych ukolu na mail. V promenne
  "planning_not_finished_hour" je mozne nastavit hodinu, ve kterou se odesila informace o nesplnenem ukolu ( napriklad 20 hod ). Informace
  o nesplnenem ukolu se odesila na mail uvedeny v promenne "planning_not_finished_email"

FAKTURACE
- pri pridavani "prubeznych polozek" v karte klienta je mozne u techto polozek nastavit i predkontaci, ktera se pri vystaveni faktury
  propise a tim se take objevi i v exportu do ucetniho systemu
- pokud je faktura uhrazena pres bankovni ucet a uhrada byla provedena pres import bankovniho vypisu a automatickemu sparovani, tak se v
  karte klienta v detailu faktury zobrazi i cislo uctu, ze ktereho byla platba odeslana
- nove pridan import bankovniho vypisu mBank. Import je mozne provest v menu "Fakturace / Banka". Kliknutim na "modrou informacni" ikonu
  je mozne zobrazit presny popis formatu mBank

FAKTURACE EXPORT
- Nyni je mozne exportovat vystavene faktury do ucetniho systemu MRP/KS
- v menu "Fakturace / Nastaveni