FAKTURACE

 • V dodatku faktury, definovaném v editaci fakturační skupiny, je nyní možné použít nové systémové proměnné:
  • $TOTAL_VAT_AMOUNT$ - Celkové DPH
  • $TOTAL_AMOUNT_WITH_VAT$ - Celková cena s DPH
  • $TOTAL_AMOUNT_WITHOUT_VAT$ - Celková cena bez DPH
 • Záložka Fakturace Pokladna je nyní rozdělena na Fakturace Pokladna OdeslanéFakturace Pokladna Neodeslané.
 • Záložka Fakturace Banka Neidentif byla přesunuta do nově přepsané záložky Fakturace Banka Import, ke které se vztahuje. Přesunuté platby z importů naleznete v této nové záložce pod tlačítkem Neidentifikované platby.
 • V záložce Fakturace Banka Import byly odstraněny nepoužívané typy importů.
 • V záložce Fakturace Banka Importje nyní možné filtrovat i dle typu importu. Filtr zohledňuje pouze nově importované soubory.
 • Při vystavení dobropisu (detail faktury v kartě klienta) se zobrazuje celková dobropisovaná částka.
 • Export faktur MRP/KS nyní exportuje i hodnotu IC DPH.

FAKTURACE - PRAVIDLA PRO PÁROVÁNÍ PLATEB

 • Byla přidána nová záložka zabývající se pravidly pro párování plateb Fakturace Nastavení Banka Pravidla. Zde je možné si definovat různý počet pravidel pro automatické párování plateb. Pravidla jsou aplikována dle nastaveného pořadí. Tyto pravidla jsou prozatím aplikovaná POUZE pro záložku  Fakturace Banka Import!
 • Při vytváření pravidla je u každé akce ikonka icon info2, která po najetí zobrazí podrobnější informace.
 • Po vytvoření a sestavení pravidel je možné spustit si test a otestovat správnou funkčnost pravidel. Tlačítko Otestuj pravidla pro párování plateb se nachází nad výpisem pravidel. Po kliknutí na něj se zobrazí formulář, kam je možné vypsat údaje o platbě. Po otestování se zobrazí tabulka s pravidly, kde u každého je seznam nalezených faktur nebo klientů. Zeleně je pak vyznačeno pravidlo dle kterého by byla platba spárována.
 • Funkčnost je taková, že systém při automatickém zpracování importu plateb systém projde aktuální pravidla pro párování plateb a najde vyhovující fakturu nebo klienta dle kritérií u jednotlivých pravidel. Platba tak bude spárována s fakturou nebo připsána do kreditu klienta dle prvního pravidla, které bude vyhovovat zadaným kritériím pravidla. Pro zachování funkčnosti bylo vytvořeno 6 systémových pravidel, které zajistí funkčnost párování jako doposud. Tyto pravidla není možné editovat ani mazat. U každého pravidla je možnost ve sloupci Aktivní dané pravidlo aktivovat či deaktivovat.
 • Vznikly tak nové možnosti pro automatické zpracování plateb:
  • Spárovat platbu dle čísla bankovního účtu.
  • Spárovat platbu dle poznámky uvedené u platby (někteří klenti zde uvádí VS/SS).
  • Spárovat platbu, pokud je nižší částka (faktura bude uhrazena pouze částečně).
  • Spárovat platbu, pokud je vyšší částka (faktura bude uhrazena a zbytek automaticky připsán do kreditu klienta).
  • Možnost platbu automaticky připsat přímo do kreditu klienta.
  • Možnost zvolit, zda se platba spáruje k nejstarší nebo nejnovější faktuře.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika