• Nyní je při importu výpisu v ABO formátu upraveno vyčítání čísla účtu, systém vyčítá i kód banky.
 • Při přijímání hotovostní platby je nyní možné přijmout i částku do kreditu.
 • Nyní je nově možnost převést fakturu jinému klientovi. Tlačítko Převést fakturu se nachází v detailu faktury.
 • V FakturacePřeplatkyVráceno je možné po výběru fakturační skupiny a typu platby Bankovním převodem provést vygenerování hromadného příkazu. Tento hromadný příkaz je poté možné použít v bance. Systém při generování tohoto příkazu používá číslo bankovního účtu, klienta uvedené při vytváření vratky, dále systém využije Číslo účtu pro vrácení platby, které je potřeba nastavit u fakturační skupiny.
 • V editaci fakturační skupiny v FakturaceNastaveníFakt. skupiny je nyní možné povolit nebo zakázat superCASH kód na faktuře.
 • Při používání zálohových faktur systém po úhradě zálohové faktury automaticky odesílá klasickou fakturu klientovi. Pokud však klient má nastaveno zasílání faktur pozemní poštou nebo nemá uveden email nebo má vypnuté zasílání faktur emailem, tak systém pošle toto oznámení na email uvedený v záložce FakturaceNastaveníObecné, ID billing_mail. V aktuální verzi systém zasílá email pouze v případě, že je u klienta nastaveno zasílat faktury pozemní poštou nebo má nastaveno zasílání emailem a email nemá uveden.
 • Záložka FakturaceBankaFIO se nyní zobrazuje pouze v případě, že je přidán účet v FakturaceNastaveníBankaFIO.
 • Záložka FakturaceBankaEmail se nyní zobrazuje pouze v případě, že je přidán účet v FakturaceNastaveníBankaBanka - email.
 • Záložka FakturaceBankaSupecash se nyní zobrazuje pouze v případě, že je v FakturaceNastaveníObecné nastavena hodnota ID supercash_id a supercash_password.
 • Záložka FakturaceBankaPayPal se nyní zobrazuje pouze v případě, že nějaká z fakturačních skupin má aktivovaný PayPal.
 • Záložka FakturaceBankaRaiffeisenbank se nyní zobrazuje pouze v případě, že je přidán učet v FakturaceNastaveníBankaRaiffeisenbank.
 • Pokud chci klientovi připsat platbu do kreditu a systém zjistí, že platba přišla na jiné číslo účtu než je uvedeno u fakturační skupiny klienta, tak systém zobrazí upozornění.
 • Systém při ručním párování platby zobrazuje informaci o tom, zda-li číslo bankovního účtu platby bylo nalezeno u více klientů. Pokud je číslo nalezené u více klientů, tak je možné toto číslo u zvoleného klienta odstranit. Pokud je číslo nalezeno u více klientů, není možné provést automatické spárování platby na základě pravidla pro párování plateb obsahující podmínku na shodnost čísel účtů.
 • V FakturacePřehledyFakturace je nyní možnost tisku celého pohledu do PDF a exportu dat do CSV.
 • V detailu spárovaných plateb v FakturaceBankaSIPO je nyní informace o tom, jak byla platba spárována.

 

FAKTURACE - Integrace platebniho systemu Raiffeisenbank

 • ISPadmin nyní umožňuje automatické stahovaní plateb z platebního systému Raiffeisenbank.
 • V FakturaceNastaveníBankaRaiffeisenbankje možné přidat nový účet, ze kterého ISPadmin začne automaticky stahovat platby.
 • Pro přidání účtu je potřeba vyplnit shopname, creditaccount, creditbank a heslo. Tyto údaje Vám budou dodány bankou v případě používání platebního systému.
 • Jakmile přidáte účet do systému ISPadmin, systém začne automaticky stahovat platby v intervalu 10 minut.
 • Systém stahuje platby vždy za 48 hodin zpětně, po zavedení účtu do systému tedy stáhne platby i za předchozí 2 dny.
 • V FakturaceBankaRaiffeisenbank je poté k dispozici seznam vyčtených plateb s možností vyhledávání i párování stejně jako je to použito v ostatních záložkách FakturaceBanka.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika