PLÁNOVÁNÍ

  • Nyní je možnost si nastavit defaultní počet minut pro vyřešení úkolu. Nastavení se provádí v Nastavení Syst. nastavení Plánování, ID planning_default_task_solution_time_minutes. Jakmile je vybrán datum a čas začátku úkolu, pomocí tohoto nastavení se vypočítá datum a čas dokončení úkolu a automaticky se predvyplní.
  • Při přidávání úkolu se pod každým zvoleným technikem zobrazí jeho tabulka s aktuálním vytížením na zvolený den. Je zde vidět i překrytí úkolů a zvolený čas pro aktuální úkol. Po najetí myši nad úkol se zobrazí informace o úkolu.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika