ADRESNÍ MÍSTA (CZ lokalizace)

Na základě požadavku ČTÚ byly do systému ISPadmin implementovány Adresní místa.

Systém v rámci přechodu na verzi 4.18, beta 3 provede automatickou konverzi stávajících adres (adresa klienta a služby Internet) do Adresních míst. Pokud je nalezena patřičná shoda, je přiřazen RUIAN kód. Kde se nepodaří stávající adresu sprárovat, bude nutné ji ručně opravit. Takovéto záznamy je možné vyfiltrovat v KlientiKontakty a KlientiInternet, ve filtru Podrobnosti - Adresy bez Ruian kódu.

 • Zadávání těchto nových Adresních míst je nyní možné v editaci klienta a editaci služby Internet.
 • Adresní místo se skládá z těchto políček: Město, PSČ, Ulice, Číslo domu, Byt, Patro, GPS, Okres, Stát.
 • Při zadávání města, ulice a čísla domu systém napovídá dané možnosti a kliknutím se možnost potvrdí. Je-li adresa zadána správně, políčka se zvýrazní zelenou barvou. Je-li naopak adresa zadána špatně nebo není daná adresa obsažena v nabízených adresách, je obarvena červeně.
 • Import adres z databáze RUIAN trvá cca 25 min po update na novou verzi ISPadmin - po tuto dobu nejsou pole zbarvena. Jakmile je import dokončen, aktivuje se modul pro napovídání a kontrolu adres.
 • Pro usnadnění editace klienta bylo přidáno tlačítko Editace klienta icon edit také do seznamu klientů v KlientiKontakty.
 • Importní skript těchto adres se spustí automaticky v updatu. Skript může běžet desítky minut (podle aktuálního vytížení serveru). Informaci o stavu importu adres naleznete v Ostatní Nástroje.
 • Export těchto adresních míst pro Geografický sběr dat bude podmíněn správně zadanými adresami u klientů a služeb (Export geografických dat do CSV v Statistiky Stat.klientů Podle připojení)

 

 

Obecný postup zadávání adresy

 

1.) Pole Město/Ulice: Vyberte z našeptávače Vámi požadovanou obec/ulici. Pokud píšete ulici, můžete po jejím napsání stisknout mezerník a napsat číslo domu. Pokud vyberete konkrétní adresu, systém automaticky doplní všechna požadovaná pole.
2.) Automaticky se Vám vyplní pole  PSČ a Okres.
3.) Pole Ulice: Pokud nejdříve vybíráte město, vyberte z našeptávače požadovanou ulici. alert icon Pokud nemá obec ulice, nechte toto pole prázdné. alert icon
4.) Pole Číslo popisné: Vyberte z našeptávače požadované číslo popisné.
5.) Všechny další potřebné údaje se následně doplní automaticky.

 

Obce bez ulic

 

Pokud obec nemá ulice, pole Ulice musí zůstat prázdné. Vyplňuje se tedy pouze pole Město a Číslo popisné.

 

Obce bez pošty

 

1.) Pokud obec nemá poštu, tak je situace o trochu komplikovanější, protože chcete zadat nejen danou obec, která je bez pošty, ale i obci se spádovou poštou. To často vede k tomu, že zadáte název obce bez vlastní pošty do pole Ulice a název obce se spádovou poštou do pole Město. To je však špatně, jelikož je důležité mít na paměti následující fakt: Do pole Ulice se nikdy nepíše obec, a to ani v případě, kdy v podstatě potřebujete dvě políčka pro obec.

2.) Správný způsob zadání adresy je následující:

 

a) Pole Město: Vyberte z našeptávače požadovanou obec bez vlastní pošty.

b) Automaticky se Vám vyplní pole PSČ a Okres.

c) Pole Ulice nechte prázdné, pokud nemá obec ulice.

d) Pole Číslo popisné: Vyberte z našeptávače požadované číslo popisné.

e) Všechny další potřebné údaje se následně doplní automaticky.

 

Barevné rozlišení ve formuláři:

 

1.) Políčka jsou orámována červeně:


    a) Adresa je zadána špatně.
    b) Adresa není obsažena v nabízených adresách.


2.) Políčka jsou orámována zeleně: Adresa je zadána správně.

 

 

Doba trvání importu RÚIAN dat do systému ISPadmin

 

V závislosti na aktuálním vytížení serveru může import trvat i několik desítek minut

 

Aktualizace databáze RÚIAN

 

Aktualizaci provedete v OstatníNástroje kliknutím na Aktualizovat u položky Databáze RÚIAN adres. K dispozici je i datum poslední aktualizace.


Spárování/Nespárování adres s RÚIAN kódy

 

 • Pokud systém nalezne shodu, je k dané adrese přiřazen RUIAN kód.
 • Tam, kde se to z nějakého důvodu nepodaří, je nutné provést ručně nápravu.

 

Vyhledání adres bez RÚIAN kódů


Tyto adresy je možné vyfiltrovat v KlientiKontakty a KlientiInternet s použitím filtru Podrobnosti. Z menu vyberte možnost Adresy bez Ruian kódu.

 

Zadávání nových adresních míst

 

Nová adresní místa je možno zadávat zde:

 

 • V editaci klienta
 • V editaci služby Internet

 

Export adresních míst

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika