ISPadmin - Správa klientů

Zadání adresy je možné provést těmito způsoby:

ADresní místa

Na základě požadavku ČTÚ jsou do systému implementovány adresní místa. Adresní místo se skládá z těchto políček: Město, PSČ (povinná pole) a Ulice, Číslo domu, Byt, Patro, GPS, Okres a Stát (nepovinná pole). Při zadávání města, ulice a čísla domu systém napovídá dané možnosti a kliknutím možnost potvrdíte. Je-li adresa zadána správně, políčka se zvýrazní zelenou barvou. Je-li naopak adresa zadána špatně nebo není daná adresa obsažena v nabízených adresách, je obarvena červeně.

icon info2 Začněte zadáváním města nebo ulice (pokud jsou). Po vložení prvních pár písmen Vám systém napoví. Z nabízených výsledků vyberte požadovaný.
Pokud píšete ulici, můžete po jejím napsání stisknout mezerník a napsat číslo domu. Pokud vyberete konkrétní adresu, systém automaticky doplní všechna požadovaná pole.

Celá správně zadaná adresa vypadá jako na obrázku v úvodu.

 

Pokud je adresa správně zadaná podle předchozího bodu, systém automaticky umístí červený ukazatel na správné místo do mapy. Pokud při zadávání adresy potřebujete přiblížit mapu podle Vámi zadaných údajů, klikněte na Najdi nad obrázkem Google mapy.
Dále je možné červeným ukazatelem pohybovat po zobrazené mapě a umístit jej na přesnější místo, přičemž se automaticky doplní GPS souřadnice.
Pokud chcete, aby se klient zobrazoval v Ostatní Mapa, je potřeba ponechat   Zobrazovat na mapě.

ARES

Pokud se jedná o podnikatelský subjekt, vyplňte pole a stiskněte icon lupa disARES. Pokud je subjekt nalezen, nabídne nalezené údaje, které po stisknutí Použít u korespondenční adresy nebo Použít u fakturační adresy předvyplní do příslušných polí, tj. Jméno uživatele, Ulice, PSČ, Město, IČ a DIČ.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika