SYSTÉMOVÉ PROMĚNNÉ

  • Byly přidány nové systémové pro službu Internet:
    • $CENA_S_DPH_FA_OBDOBI$ (EN: $INT_PRICE_WITH_VAT_INV_PERIOD$): Cena s DPH za fakturační období
    • $CENA_BEZ_DPH_FA_OBDOBI$ (EN: $INT_PRICE_WITHOUT_VAT_INV_PERIOD$): Cena bez DPH za fakturační období
  • Byly přidány nové systémové pro službu IPTV:
    • $IPTV_DELKA_SMLOUVY$ (EN: $IPTV_CONTRACT_LIFETIME$): Min. doba trvání úvazku

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika