MIKROTIK

  • Při přidání DHCP lease pro MAC adresu se zkontroluje jestli má MAC adresa dynamicky přidělenou IP adresu. Pokud ano, tak se tento dynamicky přidělený záznam odstraní. Dříve se při přidání lease dynamický záznam neodstranil což v případě, že měl klient přidělenou IP adresu z dynamického poolu, tak dostal novou IP adresu až po vypšení timeoutu přidělené IP adresy.

RADIUS

  • Upravena konfigurace RADIUSu tak, aby lépe detekoval odpojené uživatele. V některých případech (například po výpadku linky) RADIUS nebyl schopen detekovat tyto odpojené uživatele a po znovupřipojení tento uživatel vypadal jako neaktivní.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika