ZADÁNÍ SLUŽBY INTERNET

  • V kartě klienta v Aktivní služby je přepsána stránka přidání služby Internet do nového frameworku.
  • Ve fakturačních informacích o službě je nová položka "Den fakturace". Zde je možné zadat, ke kterému dni se provádí fakturace klienta. Tento údaj bude využit v budoucnu (při přepisování modulu fakturace), kde bude možné klienta fakturovat k určitému datu na jakékoli období (například od 15.11.2014 do 14.12.2014). Prozatím se tato položka při fakturaci nepoužívá.
  • Zadávací pole jsou uspořádána tak, aby na sebe jednotlivé kroky lépe logicky navazovaly.
  • V pop-up menu "Přípojný bod" a "Switch" je možné jednoduše vyhledávat zadáním hledaného řetězce přímo do pop-up menu.
  • Při zadávání IP klienta se nejdříve zadává IP klienta a následně IP koncového zařízení (dříve bylo pořadí obráceně).
  • Při zadávání IP adresy je možné zadat IP adresu, na kterou se provádí NAT na klienta (viz. bod IP NAT POOLS). Kliknutím na checkbox "NAT klienta" je možné vybrat IP adresu z NAT POOLS. Pokud je povolené automatické propisování NAT pravidel, tak se na příslušném routeru vytvoří NAT pravidlo pro SRC i DST.

RADIUS POZASTAVENÍ KLIENTŮ

  • Přepracováno pozastavení klientů, kteří jsou autorizovaní přes RADIUS. Dříve se při pozastavení klienta zakázalo ověření přes RADIUS, takže se klient neověřil a služba mu přestala fungovat. Problém byl v tom, že klient nevěděl jestli je pozastaven nebo se jedná o technický problém.
  • Nyní při pozastavení klienta zůstane klient autorizovaný přes RADIUS a provede se klasické přesměrování na informační stránku, kde je klient informován, že je pozastaven například z důvodu neplacení. Stejně to funguje u služby Internet bez autorizace přes RADIUS

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika