OSTATNÍ

 • Byly přepsány tyto stránky v Ostatní:
  Volné SMS
  NástrojeDuplicitní MAC adresy
  NástrojeDuplicitní MAC adresy v Access List
  NástrojeKlientské grafy
  ImportVOIP přehledy
 • Ostatní Hromadné E-mail: V menu Odesílatel lze zvolit možnost Zadat vlastní email a následně vyplnit vlastní email a jméno. Tato možnost je užitečná, pokud jako odchozí adresu nechcete použít jednu ze systémových emailových adres.
 • Do Plánování Kalendář - - byla přidána možnost zapnout/vypnout zobrazení nespecifikovaných úkolů.
 • Byla upravena funkčnost ramdisku. Nyní se ukládají mimo denní zálohy i 2 měsíční zálohy zpětně, které se vytváří vždy k 28. v měsíci. Také důrazně doporučujeme při každém restartu nebo vypnutí systému provést zastavení ramdisku příkazem /usr/local/script/ispadmin/rrd_ramdisk.pl stop. Tímto příkazem se provede záloha aktuálního stavu ramdisku na disk a provede se jeho korektní zastavení. Po startu systému poté dojde k automatickému obnovení ramdisku z poslední funkční zálohy.
 • Bylo opraveno zobrazení grafů sdílených tarifů.
 • Byla přidána kontrola frekvenčního pásma, které používají meteoradary. Platí pouze pro ČR.
 • Byly navýšeny limity pro počet záznamů v historii (Statistiky Historie), aby se optimalizovalo zobrazení hlášení o nutnosti jejího promazání.
 • Do Ostatní Nástroje byl doplněn nástroj Přehled zobrazení informační stránky. Na této stránce je možné vidět, komu se zobrazila informační stránka dle zvolené šablony, a potom stav, zda tuto zprávu klient potvrdil () či nikoliv (červeně podbarvený řádek).
 • Byla opravena chyba při odesílání emailů na nové gTLD domény prvního řádu, které mají více než 4 znaky.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika