Klienti

  • Karta klienta / Fakturace / Platby: Nově se v seznamu přijatých plateb zobrazuje i sloupec Přijal, ve kterém je uveden administrátor, který provedl přijetí platby (přes Fakturace Úhrady Úhrady).
  • Byla opravena chyba kontrolního mechanismu na stránce Přidat nový kontakt / Změna kontaktních údajů. U firemních klientů nebylo možné zadat do pole jiné než numerické hodnoty.
  • Byla opravena chyba vznikající při stornu dobropisu, kdy se dobropisovaná částka nepřičetla zpět do kreditu klienta.
  • V nastavení služby IPTV je nyní možné vložit číslo smlouvy.
  • V nastavení služby kabelového internetu (CMTS) je nyní možné nezadávat IP adresu klienta. Použije se dynamická IP adresa z rozsahu, který je definován na daném routeru v sekci Routované sítě (pole Dynamický rozsah DHCP). Aby bylo možné takovou službu uložit, je nezbytné, aby byl v nastavení daného routeru zaškrtnut checkbox Používat DHCP.
  • Karta klienta / Aktivní služby / Internet: Služby je možné řadit dle názvu nebo ID. To se může hodit například tehdy, když je některá ze služeb primární a ostatní sekundární.

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika