Fakturace

  • REVERSE CHARGE - ÚPRAVY:
    • Tato funkce je nyní dostupná ve všech lokalizacích. De/aktivovat ji můžete pomocí položky reverse_charge ve Fakturace Nastavení Obecné.
    • Globálně je dostupné i pole Kód plnění, které je možné vypnout pomocí položky reverse_charge_code ve Fakturace Nastavení Obecné.
  • Ve Fakturace Nastavení Obecné je nová položka invoice_vat_table, pomocí které lze zapnout/vypnout zobrazování souhrnného rozpisu DPH na fakturách. Výchozí nastavení: vypnuto.
  • Fakturace Přeplatky Přeplatky: V exportních souborech přibyl sloupec Fakturační skupina. Navíc bylo doplněno automatické generování CSV souborů. Tato možnost musí být povolena v položce export_monthly_statistics ve Fakturace Nastavení Obecné.
  • Ve Fakturace Banka je nová záložka Statistiky. Na této stránce dochází k automatickému generování CSV souborů k poslednímu dni v měsíci. Tato možnost musí být povolena v položce export_monthly_statistics ve Fakturace Nastavení Obecné.

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika