Hardware

  • Bylo upraveno zálohování routerů. Nově se vytvářejí i měsíční zálohy. Nastavení počtu záloh zůstalo stejné, ale změnila se metoda/logika jejich vytváření. Pokud je například počet záloh nastaven na 10, vytvoří se 5 denních a 5 měsíčních záloh. Polovinu tedy vždy tvoří denní a druhou polovinu měsíční zálohy. Pokud je zadáno liché číslo, je počet denních záloh větší než počet měsíčních. Celkový obsazený diskový prostor zůstane nezměněn.

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika