Klienti

  • Proměnná $USER_GOODS$ ($CLI_USER_GOODS$) byla nahrazena novou proměnnou: $CLI_GOODS[column][number]$ . Tuto proměnnou můžete použít ve vzorech smluv, které se vkládají do systému v Nastavení Smlouvy Vlastní vzory. Více informací naleznete zde: https://wiki.ispadmin.eu/cz/65-cz/sprava-klientu/menu-klienti/karta-klienta/smlouvy/136-smlouvy

  • Oprava chyby: Při automatickém odstranění služby na konci výpovědní lhůty nebylo nikde uvedeno jméno administrátora, který zadal výpověď do systému.

  • Byla přepsána stránka Zápočet přeplatku v Kartě klienta / Fakturace.

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika