KLIENTI

 • Souhlas s prolongací (CZ lokalizace) - Novela zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích platná od 2.9.2017 uděluje poskytovateli Internetu povinnost získat od svého klienta prokazatelný souhlas s prodloužením smlouvy na dobu určitou, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy. V této souvislosti bylo provedeno několik úprav a je třeba dodržet následující postup:

  • Smlouva u služby musí být nastavena na dobu určitou a zároveň musí být nastaven počet měsíců prodloužení v poli Prodloužení smlouvy.

  • Vznikla nová proměnná v Nastavení Syst. nastavení Obecné - user_ending_contract_prolongation. Zde je třeba uvést text, který se zobrazí klientovi v Portálu klienta po přihlášení, pokud smlouva končí v kratším období, než je to, které je nastaveno v user_ending_contract_days.     

  • Nastavení Syst. nastavení Obecné - user_ending_contract_days se použije pro informování klienta v zákonné lhůtě, která má být nejdříve 3 měsíce a nejpozději měsíc před koncem účinnosti smlouvy. Pokud zadáte číslo menší než 32, použije se hodnota 32. Je to z důvodu rezervy, aby nevznikaly sporné případy. Tato proměnná se zároveň používá i pro končící smlouvy bez prolongace.

  • Nastavení Ostatní Šablony emailů - Zde je nový sloupec Prolongace, který značí, že daná emailová šablona se použije právě jen u služeb, které jsou na dobu určitou a mají aktivní prolongaci. Tímto způsobem můžete cíleně informovat jen ty klienty, kterých se to týká. Budete je informovat o tom, že mají navštívit Portál klienta pro udělení souhlasu nebo nesouhlasu.

  • Souhlas/nesouhlas s prolongací uvidíte v Kartě klienta pod každou službou, které se to týká. Bude zde uvedeno N/A (klient se ještě nerozhodl), ANO (souhlas) nebo NE (nesouhlas). Pokud budete mít od klienta prokazatelný souhlas z jiného zdroje (např. písemný), je možné přímo pod službou provést ruční odsouhlasení a uvést důvod. Stejně tak v případě, že si klient své rozhodnutí rozmyslí.

 • Klienti Internet --> Sloupec SSID: Změnilo se pořadí pro stanovení přípojného bodu. Jako první se zjišťuje název přípojného bodu dle nastavení služby Internet. Pokud není SSID vyplněno, vyhledá se dle MAC adresy přímo z MikroTiku.
 • Klienti Internet --> Sloupec HW koncového zařízení - úprava: Zobrazuje se v něm CPE, nikoliv HW koncového zařízení klienta (jeho vlastní router).
 • Klienti Internet --> Kliknutí na konkrétní zesilovač --> Statistika zesilovače: Byly přidány adresy klientů a přímé odkazy do Karty klienta.
 • Vystavení jednotlivé faktury --> Další položky na faktuře (cena_dph_typ = 1): Byl upraven způsob, jakým se vypočítává cena bez DPH. Česká lokalizace x ostatní lokalizace.
 • Vystavení jednotlivé faktury --> Další položky na faktuře (cena_dph_typ = 1): Byl upraven způsob, jakým se zaokrouhlí vypočtená cena bez DPH.
 • Byla upravena stránka pro přidání/editaci služby Internet: Pokud nebyla vybrána lokalita, tak nebylo možné vybrat žádný tarif, který měl nastavenou určitou lokalitu.
 • Byla přepsána stránka Karta klienta / Fakturace --> Detail faktury --> Změna data na faktuře.
 • Byla přepsána stránka Karta klienta / Fakturace --> Detail faktury --> Obnovení stornované faktury.
 • Karta klienta / Statistika internetu: Funkce Modem online mohla způsobit zpomalení systému v případě nedostupnosti SNMP. Proto byl u této funkce nastaven timeout limit.

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika