NASTAVENÍ

  • Nastavení Syst. nastavení Mikrotik - reading_dynamic_routes: Aby se zrychlilo vyčítání dat z MikroTiků, tak byly provedly následující úpravy:
    • Možnost 0: Pouze statické routy. Některé lokální routy nebudou vyčteny. Ve výpisu routovaných sítí se objeví upozornění ("Tato síť není na routeru nakonfigurována"). Upozornění nemají vliv na funkčnost systému. V případě potřeby prosím vyzkoušejte změnit nastavení na 1, případně 2.
    • Možnost 1: Lokální + statické + PPP + PPPoE.
    • Možnost 3: Byla přidána možnost 3 - vypnutí vyčítání routovací tabulky. Tato možnost je určena pro speciální případy, kdy je například zapnutý BGP protokol a tabulka obsahuje 360 000 záznamů. ISPadmin provádí dotaz na výběr jen statických a lokálních rout, avšak délka zpracování dotazu trvá MikroTiku neúměrně dlouho. Vyprší čas pro zpracování skriptu na daném zařízení, a proces se ukončí. Následkem toho nedojde k vyčtení dat ze zařízení ani k požadovanému updatu.
  • Notifikace poruchy odesílání SMS zpráv: Byla přidána funkce pro hlídání toho, jak dlouho jsou SMS zprávy ve frontě. Pokud hodnota přesáhne nastavený limit (sms_failure_notify v Nastavení Syst. nastavení Obecné), pošle se notifikace na email správce systému.
  • Pokud máte v licenci aktivní modul Netflow, ale nepoužíváte ho a je vypnutý, zobrazuje se hlášení o nefunkčním Netflow. To je možné vypnout pomocí položky netflow_button v Nastavení Syst. nastavení Obecné.
  • Byla přepsána stránka Nastavení Syst. nastavení Zabezpečení.

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika