FAKTURACE

 • Fakturace Nastavení Peněžní deník Kategorie: Byla odebrána nastavení Fakturační skupina, Příjem/Výdej a Částka. Tyto položky se nastavují v nastavení skupiny. Tudíž zde jich není již potřeba.
 • Fakturace Peněžní deník Peněžní deník: Při přidávání nového záznamu bylo (opět) povoleno vybrání libovolné fakturační skupiny.
 • Fakturace Přehledy Účetní přehled: Byl doplněn sloupec Zaokrouhlení. Byla opravena chyba u stornovaných faktur v HU lokalizaci.
 • Fakturace Banka Import: Byl přidán nový typ importu - nové bankovnictví UniCredit Bank CSV (CZ lokalizace).
 • Oprava - Hromadná fakturace: Pokud je proforma faktura uhrazena přeplatkem, odešle se danému klientovi email s fakturou.
 • Oprava - Hromadná fakturace: Datum vystavení a Datum zdanitelného plnění se nastaví na aktuální den (HU lokalizace).
 • Oprava - Fakturace služby VoIP: Problém s VoIP službami s více jak 78 čísly.
 • Oprava - Fakturace služby Mobil: Na fakturách se objevila chybná období u hovorného, pokud se jednalo o fakturaci jiného než aktuálního měsíce.
 • Oprava - DPH v průběžných položkách
 • Oprava - Zálohové faktury v uzamčeném období je možné stornovat.
 • Oprava - Import SEPA plateb: V určitých případech nebylo možné importovat některé platby.
 • Oprava - Stahování emailů z banky přes IMAP: Byly vyřešeny občasné problémy.
 • Oprava - Fakturace Nastavení Šablony Upomínky (SK lokalizace).

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika