KLIENTI

  • Byla přepsána stránka Karta klienta / Fakturace / Detail faktury / Storno dobropisu.
  • Byl přepsán skript pro pozastavení služeb klienta z důvodu neplacení. Spolu s tím byla upravena i funkčnost. Nově se pozastavuje jen ta služba klienta, která má faktury po splatnosti. Ostatní služby klienta zůstanou aktivní.
  • Oprava - Ukládání nastavení, zda hotovostní doklad evidovat v EET, či nikoliv
  • Oprava - Skript pro obnovení VoIP služby

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika