FAKTURACE

  • Fakturace Nastavení Obecné: Do systému byla přidána nová položka nastavení - invoicing_period. S její pomocí můžete nastavit, na základě čeho se budou faktury kategorizovat do jednotlivých období. Jsou dostupné dvě možnosti: DUZP nebo fakturovaný měsíc.
  • Fakturace Nastavení Obecné: Do systému byla přidána nová položka nastavení - reminder_active. S její pomocí je možné globálně vypnout používání upomínek.
  • Fakturace Nastavení Obecné: Je zde nová položka nastavení - export_abo_vs_data. Nastavte si, co chcete, aby se objevilo v poli VS v ABO exportu: 0 - VS zjištěný z údajů o platbě , 1 - číslo klienta.
  • Fakturace Peněžní deník Peněžní deník: Nad tabulku byl doplněn součet. Zvýšil se počet záznamů zobrazovaných na stránce. Byla opravena paměť filtru.
  • Fakturace Přehledy Pohledávky Pohledávky: Přibyl zde nový filtr - Ve splatnosti/Po splatnosti.
  • Fakturace Faktury Časové rozlišení Dle faktur: Byl doplněn filtr pro zobrazení měsíců/roků.
  • Úprava exportu faktur do Pohody: V režimu reverse charge se nyní doplňuje sazba DPH 0% dle FAQ Pohody (https://www.stormware.cz/podpora/faq/pohoda/237/Jakym-zpusobem-je-mozne-evidovat-v-programu-POHODA-preneseni-danove-povinnosti-z-pohledu-dodavatele/?id=1849).
  • Oprava - Export faktur do Omega Kros
  • Oprava - RLB export (HU lokalizace)
  • Oprava - Systémová proměnná $CELKEM_S_DPH$ - IPTV služby

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika