ISPadmin 4.10 stable

ISPadmin 4.10 beta4

OPRAVY

 • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.
 • Opraveny chyby reportované při přidání služby Internet.
 • Při přidání nového kontaktu již systém nenabízí z pop-up menu fakturační skupiny, které jsou v Fakturace Nastavení Fakt. Skupiny označené jako neaktivní.
 • Opravena chyba kdy se v Fakturace Banka SuperCash zobrazovala chybná částka, kde nebyl odečten poplatek 10 CZK pro SuperCash.

PŘEPSANÉ STRÁNKY

 • Fakturace Nastavení Typy plateb
 • Fakturace Nastavení Typy úhrad

ISPadmin 4.10 beta3

OPRAVY

 • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.

PŘEPSANÉ STRÁNKY

 • FakturaceStornoFaktury
 • FakturaceStornoHotovostní

FAKTURACE

 • Opravena chyba při exportu inkasního souboru, kde byla neaktuální datová struktura potřebná pro Českou poštu.
 • ČSOB Slovensko změnila formát výpisu avíza o platbách, který zasílá emailem, takže se výpisy v adminu nepárovaly. Nyní je implementován nový typ bankovního výpisu pro ČSOB.
 • V Fakturace Faktury je v přehledu fakturace upraveno menu na pravé straně u každého řádku fakturace. Původně zde byly zobrazeny jednotlivé ikony pro různé akce. Nyní je zde rozbalovací menu, kde jsou jednotlivé možné akce přehledně zobrazené.

FAKTURACE - PŘEDKONTACE

 • Kompletně předěláno nastavování předkontací pro fakturaci.
 • V Fakturace Nastavení Předkontace Předkontace je možné nastavit vlastní předkontace. Systém při výběru předkontací bude nabízet výběr právě z těchto předkontací doplněných o předkontace služeb.
 • V Fakturace Nastavení Předkontace Služby je možné nastavit předkontace pro služby Internet, VoIP, Obecná atd.
 • V Fakturace Nastavení Předkontace Systém je nastavení předkontace pro systémové položky používané při generování faktur jako je například poštovné.
 • V Nastavení Tarify je nově možné zvolit předkontaci u tarifu pro služby INTERNET, CATV, DVBC, VOIP, IPTV. Nově je tedy možné nastavit předkontaci jak na celou službu Internet nebo detailně na jednotlivé tarify. Pokud jsou nastaveny předkontace na jednotlivé tarify tak se primárně u fakturované položky nastaví předkontace podle tarifu. Pokud na tarify žádné předkontace nastavené nejsou, tak se u fakturované položky nastaví předkontace služby Internet.
 • V Fakturace Přehledy Faktury je možné zobrazit statistiky dle předkontací nebo exportovat danou předkontaci do účetního programu.

GOOGLE MAPS - NAČTENÍ SOUŘADNIC

 • Pokud v kartě klienta nejsou vyplněné informace o poloze a klient se správně nezobrazuje na Google mapách, tak nově se 1x denně spustí script, který provede nastavení správné polohy u těchto klientů. Následně se klienti správně zobrazí na Google mapách. Google má v API omezení na maximálně 100 pokusů o zjištění polohy denně, takže script provede 100 dotazů na polohu a dalších 100 dotazů provede až další den.

FOTOGALERIE - EXIF INFORMACE

 • Nově se při přidání fotek do fotogalerie klienta přidá i EXIF informace. Tyto informace se zobrazí pod náhledem fotky. Aktuálně se ukládají informace o datu pořízení fotky, typu fotoaparátu a GPS souřadnice místa (pokud jsou dostupné). Pokud jsou informace o poloze dostupné, tak je pod náhledem fotky ikona "zeměkoule" a po kliknutí na tuto ikonu se zobrazí poloha na Google mapách.
 • Po rozkliknutí fotky do většího náhledu jsou pod fotkou zobrazeny EXIF informace, pokud jsou dostupné.
 • Vyčítání EXIF informací je možné pouze u nově uploadovaných fotek.

ISPadmin 4.10 beta2

OPRAVY

 • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.

NOVINKY

 • V menu "Nagios" přidána podpora pro typy routerů Cambium, Radwin a Edge.
 • V Klienti Kontakty nyní fulltext vyhledává i v poznámkách, které jsou u klienta uvedeny.

PŘEPSANÉ STRÁNKY

 • Karta klienta / Aktivní služby / přidání služby Internet
 • Plánování Přehled
 • Fakturace Úhrady Historie
 • Fakturace Storno Bezhotovostní

PLÁNOVÁNÍ

 • Opravené drobné chyby.
 • V kalendáři úkolu v řádku pro nespecifikované úkoly se zobrazují nejprve dlouhodobé úkoly seřazené podle datumu a pod nimi jsou úkoly nespecifikované pro tento konkrétní den seřazené podle toho, jak byly vloženy.
 • Nyní je možnost pro kohokoli s právem k plánování otevřít již uzavřený úkol. Tlačítko je v editaci úkolu a samozřejmě se tato změna uloží do historie.

FAKTURACE

 • Menu Fakturace Pokladna je nově rozdělené podle fakturačních skupin a roku vystavení dokladu. Při exportu platby v části "Pokladna - Odeslané platby" je možné vybrat formát exportu CSV nebo jiný z menu.
 • Na většině sestav (u přepsaných stránek) bylo přidáno číslování řádku.
 • V Fakturace Přehledy Platby byl přidán součet na konci sestavy.
 • Nově je možné vystavit "opravný daňový doklad" (dříve dobropis) i na položky s přenesenou daňovou povinností.

FAKTURACE - ČASOVÉ ROZLIŠENÍ

 • V Fakturace Faktury Časové rozlišení je nyní možné provést export sestavy do PDF (kliknutím na příslušnou ikonu).
 • V sestavě je zobrazen i počet faktur, který náleží do příslušného měsíce v časovém rozlišení.
 • V detailu jednotlivého měsíce je možné kliknutím na ikonu lupa zobrazit detailní náhled položek faktury.

ROUTERY - PODPORA NOVÝCH ROUTERŮ

 • Přidána podpora UBNT Edge Routeru.
 • Přidána podpora routeru Cambium ePMP 1000.
 • Při přidání routeru je možné z pop-up menu "Typ routeru" vybrat typ "Ubiquiti Edge Router" nebo "Cambium".
 • Po vyplnění přístupových údajů se automaticky (během 5ti minut) načte seznam interface a začne se kreslit graf přenosů na těchto interfacech, graf signálu připojených klientů (pokud je dostupný) a graf CPU.

IP NAT POOLS

 • V Nastavení IP Pools je nová záložka "NAT Pools".
 • Zde je možné definovat veřejné IP adresy, které se používají pro NAT klientů.
 • Při přidání NAT poolu je možné zadat rozsah IP adres (číslo sítě / maska) a router na kterém je tento rozsah definován.
 • Při přidání služby Internet v kartě klienta je možné zadat IP adresu (na kterou se provádí NAT) z tohoto rozsahu. Automaticky (pokud je propisování NAT povoleno) se provede NAT na příslušném routeru pro privátní IP adresu klienta.
 • Aby bylo propisování NAT adresy na routeru aktivní, tak je nutné mít v Nastavení Syst. nastavení Mikrotik nastaveno ID mikrotik_nat_for_end_user na hodnotu "1". V opačném případě (hodnota nastavena na "0") se NAT do mikrotiku nepropisuje.
 • Pokud je automatické propisování povoleno, tak se přidá pro každého klienta dstnat a srcnat pravidlo.
  • /ip firewall nat add action=netmap chain=ispadmin_first_dstnat comment=ispadmin_NAT_1.2.3.4_10.10.0.100 dst-address=1.2.3.4 to-addresses=10.10.0.100
  • /ip firewall nat add action=netmap chain=ispadmin_last_srcnat comment=ispadmin_NAT_10.10.0.100_1.2.3.4 to-addresses=1.2.3.4 src-address=10.10.0.100

 

ZADÁNÍ SLUŽBY INTERNET

 • V kartě klienta v Aktivní služby je přepsána stránka přidání služby Internet do nového frameworku.
 • Ve fakturačních informacích o službě je nová položka "Den fakturace". Zde je možné zadat, ke kterému dni se provádí fakturace klienta. Tento údaj bude využit v budoucnu (při přepisování modulu fakturace), kde bude možné klienta fakturovat k určitému datu na jakékoli období (například od 15.11.2014 do 14.12.2014). Prozatím se tato položka při fakturaci nepoužívá.
 • Zadávací pole jsou uspořádána tak, aby na sebe jednotlivé kroky lépe logicky navazovaly.
 • V pop-up menu "Přípojný bod" a "Switch" je možné jednoduše vyhledávat zadáním hledaného řetězce přímo do pop-up menu.
 • Při zadávání IP klienta se nejdříve zadává IP klienta a následně IP koncového zařízení (dříve bylo pořadí obráceně).
 • Při zadávání IP adresy je možné zadat IP adresu, na kterou se provádí NAT na klienta (viz. bod IP NAT POOLS). Kliknutím na checkbox "NAT klienta" je možné vybrat IP adresu z NAT POOLS. Pokud je povolené automatické propisování NAT pravidel, tak se na příslušném routeru vytvoří NAT pravidlo pro SRC i DST.

RADIUS POZASTAVENÍ KLIENTŮ

 • Přepracováno pozastavení klientů, kteří jsou autorizovaní přes RADIUS. Dříve se při pozastavení klienta zakázalo ověření přes RADIUS, takže se klient neověřil a služba mu přestala fungovat. Problém byl v tom, že klient nevěděl jestli je pozastaven nebo se jedná o technický problém.
 • Nyní při pozastavení klienta zůstane klient autorizovaný přes RADIUS a provede se klasické přesměrování na informační stránku, kde je klient informován, že je pozastaven například z důvodu neplacení. Stejně to funguje u služby Internet bez autorizace přes RADIUS

ISPadmin 4.10 beta1

OPRAVY

 • Grafy routeru se zobrazují správně i při provozu větším než 2 Gbit/s na interface. Původně byl graf "oříznut" na hodnotě 2.1 Gbit/s.
 • Na routerech Mikrotik ve verzi 6.18 a vyšší vrací API hodnotu napětí na routeru (pokud ji podporuje) v novém formátu, takže se hodnota nezobrazovala správně.
 • Opravena chyba při fakturaci služby VOIP, kde bylo použito předplatné kreditu a vystavovala se faktura na více jak 1 měsíc, tak systém počítal pouze s kreditem za jeden měsíc místo aby počítal cenu za kredit * období.

NOVINKY

 • V KlientiKontakty přidáno číslování řádku tabulky.
 • V KlientiKontakty přidán filtr (pop-up menu) pro zobrazení klientů podle lokality.
 • V kartě klienta při odeslání smlouvy (menu Smlouvy) je při odeslání dokumentu možnost zvolit zda se má odeslat ve formátu PDF, RTF nebo DOCx. Výchozí nastavení je odesílání ve formátu PDF.

NOVĚ PŘEPSANÉ STRÁNKY

 • FakturacePřeplatky Vráceno
 • FakturacePřeplatky Započteno - export do XML
 • FakturacePřeplatky Přeplatky - export do PDF
 • FakturacePřeplatky Nedoplatky - export do PDF
 • FakturacePřeplatky Platby - Vyřazené platby
 • Karta Klienta / Statistiky / Přenesená data
 • Karta Klienta / Plánování
 • Nastavení Administrátoři Administrátoři

FAKTURACE

 • V kartě klienta v menu "Fakturace" jsou nově zobrazeny všechny platby klienta(na konci stránky), které byly uskutečněny v daném roce. Kliknutím na ikonu lupy u záznamu o úhradě je zobrazen výpis ze kterého byla platba spárována.
 • V Fakturace Přehledy Platby je nové tlačítko "Vyřazené platby", které zobrazí vyřazené (nespárované platby). Vedle tlačítka "Vyřazené platby" je možné tyto platby zobrazit i v PDF.

PORTÁL KLIENTA

 • V klientském portálu je možné zobrazit smlouvu ve formátu PDF. Aby se smlouva zobrazila v portálu, tak je nutné v kartě klienta v menu "Smlouvy" označit tuto smlouvu pro zobrazení kliknutím na příslušnou ikonu ve sloupci "Zobrazit v KP".

NASTAVENÍ OPRÁVNĚNÍ

 • S přepsáním stránky správy oprávnění (NastaveníAdministrátořiAdministrátoři) souvisí i kompletní změna práv pro Plánování. Na práva v plánování už nemá uživatel s oprávněním "Masteradmin" a "Hlavní Admin" žádný vliv. Vše se nastavuje pro každého administrátora zvlášť. Plánování se povoluje označením checkboxu "Používat plánování". Pokud jej administrátor nastavené nemá, tak nemá možnost zobrazit a spravovat úkoly do plánování.
 • Nově máme 3 základní typy práv do plánování:
  • 1) Správce - neomezená práva. Správce plánování vidí všechny úkoly, může je upravovat, plánovat čas úkolu atd.
  • 2) Vedoucí - neomezená práva pro zvolené podřízené administrátory (techniky). Může jejich úkoly přidávat a upravovat. Vedoucí technik nevidí plány ostatních techniků ani ostatních vedoucích plánování.
  • 3) Technik - vidí pouze své úkoly. Nevidí úkoly ostatních techniků. Pokud má uživatel oprávnění Technik, tak je možné specifikovat zda má oprávnění úkoly (pouze své úkoly) přidávat, měnit a nebo odstranit.
 • U každého typu oprávnění mohu nastavit nezávisle zasílání emailu s úkoly a posílání požadavku z uživatelského rozhraní.
 • V rámci update se automaticky převedou oprávnění ze starší verze na nová, ale určitě je důležité toto nastavení překontrolovat a dle potřeby případně nastavit. Ne vše lze automaticky převést na nová oprávnění.
 • Oprávnění "Povolené fakturační skupiny" - pokud se přidá nová fakturační skupina, tak ve výchozím nastavení není pro ostatní uživatele systému viditelná (krome uživatele s oprávněním "Master Admin"). Po přidání nové fakturační skupiny je potřeba nastavit viditelnost této fakturační skupiny pro konkrétní uživatele.

SLUŽBA VOIP - HROMADNÉ PŘIDÁNÍ ČÍSEL

 • Pokud má klient vytvořenou službu VOIP, tak je možné kliknutím na odkaz "Další IP telefony" přidat další telefonní čísla, která jsou evidována pod touto službou VOIP. Nově je zde možnost hromadného přidání čísel. Po kliknutí na tlačítko "Přidat rozsah čísel IP telefonů" je možné hromadně přidat telefonní čísla.

NAT ADRESY

 • Nově přidáno menu NastaveníIP PoolsIP Pools NAT. Zde je možné definovat rozsahy IP adres, které se používají pro NATování privátních IP adres klientů. Ke každému NAT Poolu je možné přiřadit router, na kterém se NAT provádí a také je možné definovat IP adresy, které jsou již využívané a není je možné přiřadit klientům. Následně se bude IP Pool Nat využívat při přidání služby Internet, kdy bude možné přidat veřejnou IP adresu, na kterou se provádí NAT pro klienta, přímo ve službě Internet.

NOVÉ SYSTÉMOVÉ PROMĚNNÉ

 • $DVBC_BALICKY$ ( EN: $DVBC_PACKAGES$ )
 • $DVBC_BALICKY_CENA_S_DPH$ ( EN: $DVBC_PACKAGES_PRICE_WITH_VAT$ )
 • $DVBC_BALICKY_CENA_BEZ_DPH$ ( EN: $DVBC_PACKAGES_PRICE_WITHOUT_VAT$ )
 • $IPTV_SLEVA$ ( EN: $IPTV_DISCOUNT$ )
 • $IPTV_PAUSALNI_CENA$ ( EN: $IPTV_FLAT_RATE$ )
 • $IPTV_PAUSALNI_CENA_POZNAMKA$ ( EN: $IPTV_FLAT_RATE_NOTE$ )
 • $IPTV_VRATNA_ZALOHA$ ( EN: $IPTV_DEPOZIT$ )
 • $IPTV_PRODLOUZENI_SMLOUVY$ ( EN: $IPTV_CONTRACT_EXTENSION$ )
 • Bližší info o systémových proměnných je možné najít v NastaveníSmlouvyVlastní vzory.

MIKROTIK

 • Při přidání DHCP lease pro MAC adresu se zkontroluje jestli má MAC adresa dynamicky přidělenou IP adresu. Pokud ano, tak se tento dynamicky přidělený záznam odstraní. Dříve se při přidání lease dynamický záznam neodstranil což v případě, že měl klient přidělenou IP adresu z dynamického poolu, tak dostal novou IP adresu až po vypšení timeoutu přidělené IP adresy.

RADIUS

 • Upravena konfigurace RADIUSu tak, aby lépe detekoval odpojené uživatele. V některých případech (například po výpadku linky) RADIUS nebyl schopen detekovat tyto odpojené uživatele a po znovupřipojení tento uživatel vypadal jako neaktivní.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika