ISPadmin 4.10 beta1

OPRAVY

 • Grafy routeru se zobrazují správně i při provozu větším než 2 Gbit/s na interface. Původně byl graf "oříznut" na hodnotě 2.1 Gbit/s.
 • Na routerech Mikrotik ve verzi 6.18 a vyšší vrací API hodnotu napětí na routeru (pokud ji podporuje) v novém formátu, takže se hodnota nezobrazovala správně.
 • Opravena chyba při fakturaci služby VOIP, kde bylo použito předplatné kreditu a vystavovala se faktura na více jak 1 měsíc, tak systém počítal pouze s kreditem za jeden měsíc místo aby počítal cenu za kredit * období.

NOVINKY

 • V KlientiKontakty přidáno číslování řádku tabulky.
 • V KlientiKontakty přidán filtr (pop-up menu) pro zobrazení klientů podle lokality.
 • V kartě klienta při odeslání smlouvy (menu Smlouvy) je při odeslání dokumentu možnost zvolit zda se má odeslat ve formátu PDF, RTF nebo DOCx. Výchozí nastavení je odesílání ve formátu PDF.

NOVĚ PŘEPSANÉ STRÁNKY

 • FakturacePřeplatky Vráceno
 • FakturacePřeplatky Započteno - export do XML
 • FakturacePřeplatky Přeplatky - export do PDF
 • FakturacePřeplatky Nedoplatky - export do PDF
 • FakturacePřeplatky Platby - Vyřazené platby
 • Karta Klienta / Statistiky / Přenesená data
 • Karta Klienta / Plánování
 • Nastavení Administrátoři Administrátoři

FAKTURACE

 • V kartě klienta v menu "Fakturace" jsou nově zobrazeny všechny platby klienta(na konci stránky), které byly uskutečněny v daném roce. Kliknutím na ikonu lupy u záznamu o úhradě je zobrazen výpis ze kterého byla platba spárována.
 • V Fakturace Přehledy Platby je nové tlačítko "Vyřazené platby", které zobrazí vyřazené (nespárované platby). Vedle tlačítka "Vyřazené platby" je možné tyto platby zobrazit i v PDF.

PORTÁL KLIENTA

 • V klientském portálu je možné zobrazit smlouvu ve formátu PDF. Aby se smlouva zobrazila v portálu, tak je nutné v kartě klienta v menu "Smlouvy" označit tuto smlouvu pro zobrazení kliknutím na příslušnou ikonu ve sloupci "Zobrazit v KP".

NASTAVENÍ OPRÁVNĚNÍ

 • S přepsáním stránky správy oprávnění (NastaveníAdministrátořiAdministrátoři) souvisí i kompletní změna práv pro Plánování. Na práva v plánování už nemá uživatel s oprávněním "Masteradmin" a "Hlavní Admin" žádný vliv. Vše se nastavuje pro každého administrátora zvlášť. Plánování se povoluje označením checkboxu "Používat plánování". Pokud jej administrátor nastavené nemá, tak nemá možnost zobrazit a spravovat úkoly do plánování.
 • Nově máme 3 základní typy práv do plánování:
  • 1) Správce - neomezená práva. Správce plánování vidí všechny úkoly, může je upravovat, plánovat čas úkolu atd.
  • 2) Vedoucí - neomezená práva pro zvolené podřízené administrátory (techniky). Může jejich úkoly přidávat a upravovat. Vedoucí technik nevidí plány ostatních techniků ani ostatních vedoucích plánování.
  • 3) Technik - vidí pouze své úkoly. Nevidí úkoly ostatních techniků. Pokud má uživatel oprávnění Technik, tak je možné specifikovat zda má oprávnění úkoly (pouze své úkoly) přidávat, měnit a nebo odstranit.
 • U každého typu oprávnění mohu nastavit nezávisle zasílání emailu s úkoly a posílání požadavku z uživatelského rozhraní.
 • V rámci update se automaticky převedou oprávnění ze starší verze na nová, ale určitě je důležité toto nastavení překontrolovat a dle potřeby případně nastavit. Ne vše lze automaticky převést na nová oprávnění.
 • Oprávnění "Povolené fakturační skupiny" - pokud se přidá nová fakturační skupina, tak ve výchozím nastavení není pro ostatní uživatele systému viditelná (krome uživatele s oprávněním "Master Admin"). Po přidání nové fakturační skupiny je potřeba nastavit viditelnost této fakturační skupiny pro konkrétní uživatele.

SLUŽBA VOIP - HROMADNÉ PŘIDÁNÍ ČÍSEL

 • Pokud má klient vytvořenou službu VOIP, tak je možné kliknutím na odkaz "Další IP telefony" přidat další telefonní čísla, která jsou evidována pod touto službou VOIP. Nově je zde možnost hromadného přidání čísel. Po kliknutí na tlačítko "Přidat rozsah čísel IP telefonů" je možné hromadně přidat telefonní čísla.

NAT ADRESY

 • Nově přidáno menu NastaveníIP PoolsIP Pools NAT. Zde je možné definovat rozsahy IP adres, které se používají pro NATování privátních IP adres klientů. Ke každému NAT Poolu je možné přiřadit router, na kterém se NAT provádí a také je možné definovat IP adresy, které jsou již využívané a není je možné přiřadit klientům. Následně se bude IP Pool Nat využívat při přidání služby Internet, kdy bude možné přidat veřejnou IP adresu, na kterou se provádí NAT pro klienta, přímo ve službě Internet.

NOVÉ SYSTÉMOVÉ PROMĚNNÉ

 • $DVBC_BALICKY$ ( EN: $DVBC_PACKAGES$ )
 • $DVBC_BALICKY_CENA_S_DPH$ ( EN: $DVBC_PACKAGES_PRICE_WITH_VAT$ )
 • $DVBC_BALICKY_CENA_BEZ_DPH$ ( EN: $DVBC_PACKAGES_PRICE_WITHOUT_VAT$ )
 • $IPTV_SLEVA$ ( EN: $IPTV_DISCOUNT$ )
 • $IPTV_PAUSALNI_CENA$ ( EN: $IPTV_FLAT_RATE$ )
 • $IPTV_PAUSALNI_CENA_POZNAMKA$ ( EN: $IPTV_FLAT_RATE_NOTE$ )
 • $IPTV_VRATNA_ZALOHA$ ( EN: $IPTV_DEPOZIT$ )
 • $IPTV_PRODLOUZENI_SMLOUVY$ ( EN: $IPTV_CONTRACT_EXTENSION$ )
 • Bližší info o systémových proměnných je možné najít v NastaveníSmlouvyVlastní vzory.

MIKROTIK

 • Při přidání DHCP lease pro MAC adresu se zkontroluje jestli má MAC adresa dynamicky přidělenou IP adresu. Pokud ano, tak se tento dynamicky přidělený záznam odstraní. Dříve se při přidání lease dynamický záznam neodstranil což v případě, že měl klient přidělenou IP adresu z dynamického poolu, tak dostal novou IP adresu až po vypšení timeoutu přidělené IP adresy.

RADIUS

 • Upravena konfigurace RADIUSu tak, aby lépe detekoval odpojené uživatele. V některých případech (například po výpadku linky) RADIUS nebyl schopen detekovat tyto odpojené uživatele a po znovupřipojení tento uživatel vypadal jako neaktivní.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika