ISPadmin 4.10 beta2

OPRAVY

 • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.

NOVINKY

 • V menu "Nagios" přidána podpora pro typy routerů Cambium, Radwin a Edge.
 • V Klienti Kontakty nyní fulltext vyhledává i v poznámkách, které jsou u klienta uvedeny.

PŘEPSANÉ STRÁNKY

 • Karta klienta / Aktivní služby / přidání služby Internet
 • Plánování Přehled
 • Fakturace Úhrady Historie
 • Fakturace Storno Bezhotovostní

PLÁNOVÁNÍ

 • Opravené drobné chyby.
 • V kalendáři úkolu v řádku pro nespecifikované úkoly se zobrazují nejprve dlouhodobé úkoly seřazené podle datumu a pod nimi jsou úkoly nespecifikované pro tento konkrétní den seřazené podle toho, jak byly vloženy.
 • Nyní je možnost pro kohokoli s právem k plánování otevřít již uzavřený úkol. Tlačítko je v editaci úkolu a samozřejmě se tato změna uloží do historie.

FAKTURACE

 • Menu Fakturace Pokladna je nově rozdělené podle fakturačních skupin a roku vystavení dokladu. Při exportu platby v části "Pokladna - Odeslané platby" je možné vybrat formát exportu CSV nebo jiný z menu.
 • Na většině sestav (u přepsaných stránek) bylo přidáno číslování řádku.
 • V Fakturace Přehledy Platby byl přidán součet na konci sestavy.
 • Nově je možné vystavit "opravný daňový doklad" (dříve dobropis) i na položky s přenesenou daňovou povinností.

FAKTURACE - ČASOVÉ ROZLIŠENÍ

 • V Fakturace Faktury Časové rozlišení je nyní možné provést export sestavy do PDF (kliknutím na příslušnou ikonu).
 • V sestavě je zobrazen i počet faktur, který náleží do příslušného měsíce v časovém rozlišení.
 • V detailu jednotlivého měsíce je možné kliknutím na ikonu lupa zobrazit detailní náhled položek faktury.

ROUTERY - PODPORA NOVÝCH ROUTERŮ

 • Přidána podpora UBNT Edge Routeru.
 • Přidána podpora routeru Cambium ePMP 1000.
 • Při přidání routeru je možné z pop-up menu "Typ routeru" vybrat typ "Ubiquiti Edge Router" nebo "Cambium".
 • Po vyplnění přístupových údajů se automaticky (během 5ti minut) načte seznam interface a začne se kreslit graf přenosů na těchto interfacech, graf signálu připojených klientů (pokud je dostupný) a graf CPU.

IP NAT POOLS

 • V Nastavení IP Pools je nová záložka "NAT Pools".
 • Zde je možné definovat veřejné IP adresy, které se používají pro NAT klientů.
 • Při přidání NAT poolu je možné zadat rozsah IP adres (číslo sítě / maska) a router na kterém je tento rozsah definován.
 • Při přidání služby Internet v kartě klienta je možné zadat IP adresu (na kterou se provádí NAT) z tohoto rozsahu. Automaticky (pokud je propisování NAT povoleno) se provede NAT na příslušném routeru pro privátní IP adresu klienta.
 • Aby bylo propisování NAT adresy na routeru aktivní, tak je nutné mít v Nastavení Syst. nastavení Mikrotik nastaveno ID mikrotik_nat_for_end_user na hodnotu "1". V opačném případě (hodnota nastavena na "0") se NAT do mikrotiku nepropisuje.
 • Pokud je automatické propisování povoleno, tak se přidá pro každého klienta dstnat a srcnat pravidlo.
  • /ip firewall nat add action=netmap chain=ispadmin_first_dstnat comment=ispadmin_NAT_1.2.3.4_10.10.0.100 dst-address=1.2.3.4 to-addresses=10.10.0.100
  • /ip firewall nat add action=netmap chain=ispadmin_last_srcnat comment=ispadmin_NAT_10.10.0.100_1.2.3.4 to-addresses=1.2.3.4 src-address=10.10.0.100

 

ZADÁNÍ SLUŽBY INTERNET

 • V kartě klienta v Aktivní služby je přepsána stránka přidání služby Internet do nového frameworku.
 • Ve fakturačních informacích o službě je nová položka "Den fakturace". Zde je možné zadat, ke kterému dni se provádí fakturace klienta. Tento údaj bude využit v budoucnu (při přepisování modulu fakturace), kde bude možné klienta fakturovat k určitému datu na jakékoli období (například od 15.11.2014 do 14.12.2014). Prozatím se tato položka při fakturaci nepoužívá.
 • Zadávací pole jsou uspořádána tak, aby na sebe jednotlivé kroky lépe logicky navazovaly.
 • V pop-up menu "Přípojný bod" a "Switch" je možné jednoduše vyhledávat zadáním hledaného řetězce přímo do pop-up menu.
 • Při zadávání IP klienta se nejdříve zadává IP klienta a následně IP koncového zařízení (dříve bylo pořadí obráceně).
 • Při zadávání IP adresy je možné zadat IP adresu, na kterou se provádí NAT na klienta (viz. bod IP NAT POOLS). Kliknutím na checkbox "NAT klienta" je možné vybrat IP adresu z NAT POOLS. Pokud je povolené automatické propisování NAT pravidel, tak se na příslušném routeru vytvoří NAT pravidlo pro SRC i DST.

RADIUS POZASTAVENÍ KLIENTŮ

 • Přepracováno pozastavení klientů, kteří jsou autorizovaní přes RADIUS. Dříve se při pozastavení klienta zakázalo ověření přes RADIUS, takže se klient neověřil a služba mu přestala fungovat. Problém byl v tom, že klient nevěděl jestli je pozastaven nebo se jedná o technický problém.
 • Nyní při pozastavení klienta zůstane klient autorizovaný přes RADIUS a provede se klasické přesměrování na informační stránku, kde je klient informován, že je pozastaven například z důvodu neplacení. Stejně to funguje u služby Internet bez autorizace přes RADIUS

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika