ISPadmin 4.11 stable

ISPadmin 4.11 beta2

OPRAVY

 • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.
 • Opravena chyba při vyčítání velikosti RAM a HDD z Mikrotiku verze 6 a vyšší.

FAKTURACE

 • Optimalizace a zrychlení vyčítání plateb v Fakturace Přehledy Platby a "Karta klienta / Fakturace".
 • Při vystavování samostatné faktury (Karta klienta / Fakturace ) je nyní možnost zakliknout "Označit fakturu jako odeslanou" a systém při vystavení danou fakturu označí jako odeslanou emailem.
 • Nyní je v Fakturace Faktury Faktury pro daný rok a fakturační skupinu možnost "Označit neodeslané faktury jako odeslané".
 • Při vystavování samostatné faktury ( Karta klienta / Fakturace ) je nyní možnost zakliknout všechny měsíce pro jednu službu najednou.

SEPA IMPORT

 • Nově přidaná záložka Fakturace Banka Sepa.
 • Zde je možnost importovat soubor s neprovedenými SEPA platbami.

PŘESUN GRAFŮ DO RAMDISKU

Největší zátěží pro disky, na kterých je systém instalován, je generování grafů, které se provádí každých 5 minut. V podstatě na každého klienta se generují minimálně 2 grafy a na každý router se generuje minimálně 5 grafů v závislosti na počtu interfaců. Grafy jsou na disku uloženy v binární formě a zabírají kolem 500 KB. V praxi se tedy pracuje s velkým množstvím malých souborů, do kterých se každých 5 minut zapisuje informace o přenesených datech a naměřených hodnotách. Pro větší množství grafů jsou vhodné SAS disky, protože SAS disky jsou výrazně rychlejší při práci s malými soubory než SATA disky. Pokud se pracuje s malými soubory, tak jsou SAS disky několikanásobně rychlejší než SATA. V podstatě jde o IOPS, které jsou disky schopné poskytnout systému. V praxi se uvádí, že SATA disk má kolem 100 IOPS a SAS kolem 150-180 IOPS ( podle toho jestli se jedná o 10k nebo 15k disky ). Celkový počet IOPS je možné zvýšit pouze počtem disků v RAIDU nebo instalací SSD disků pro grafování systému. IOPS je limitujícím faktorem při práci s grafy. Pokud je počet IOPS nedostatečný, tak se zvyšuje latence systému a v některých případech se stránky načítají pomalu, protože systém čeká na zápisy a na čtení z disku. V tomto případě nepomůže přidání RAM nebo instalace výkonnějšího CPU. Pomůže pouze instalace více disků ( nebo náhrada například rychlejších SAS 15k disků za pomalejší SATA ).

 • Nově je možné přesunout generování grafů do RAMDISKu. Ramdisk je vlastně část paměti, která se chová jako klasický disk. Přístupové doby jsou však několikanásobně rychlejší než u klasického disku, protože se pracuje pouze v paměti RAM. Pokud jsou grafy provozované v RAMDISKu, tak dojde k VÝRAZNÉMU snížení IOPS a zátěže disku, což je nejvíce patrné při větších instalacích ( 1000 klientů a více ). V těchto případech doporučujeme provést přesun grafů do RAMDISKu.
 • K práci s RAMDISKEM slouží utilita

/usr/local/script/ispadmin/rrd_ramdisk.pl

 • Při spuštění bez parametrů se zobrazí nápověda.
 • Použití:
  • /usr/local/script/ispadmin/rrd_ramdisk.pl initialize - Initialize RAMDISK
  • /usr/local/script/ispadmin/rrd_ramdisk.pl destroy - Destroy RAMDISK pernamently
  • /usr/local/script/ispadmin/rrd_ramdisk.pl start [force] - Start RAMDISK
  • /usr/local/script/ispadmin/rrd_ramdisk.pl stop - Stop RAMDISK
  • /usr/local/script/ispadmin/rrd_ramdisk.pl save [force] - Save RAMDISK data to backup
  • /usr/local/script/ispadmin/rrd_ramdisk.pl check - Check RAMDISK usage
  • /usr/local/script/ispadmin/rrd_ramdisk.pl set - Set RAMDISK in MByte
  • /usr/local/script/ispadmin/rrd_ramdisk.pl restore [backup.file] - Restore RAMDISK from last backup.file
 • Jednotlivé parametry jsou:
  • initialize - provede inicializaci RAMDISKu a přesun dat z disku do RAMDISKU
  • destroy - provede odinstalaci RAMDISKu a přesun dat zpět na disk
  • start - provede automaticky start při bootování systému S volbou [force] nastartuje ramdisk, i když velikost obnovené zálohy je menší o víc jak 5% než předcházející hodnota velikosti ramdisku, nebo pokud se obnovení ramdisku nezdařilo po rebootu serveru, a potřebujete ramdisk nastartovat z konzole.
  • stop - provede automatické zálohování dat z RAMDISKU na pevný disk a zastavení chodu RAMDISKU. !!! Důrazně doporučujeme při každém restartu/vypnutí systému !!!
  • save - provede zálohování dat z RAMDISKU na pevný disk - provádí se automaticky jednou denně, vytváří se 10 záloh zpětně (včetně 2 měsíčních záloh, které se vytváří k 28. v měsíci), které lze pak zpětně obnovit.
   (zálohuje do adresare /usr/local/script/ispadmin/rrd_data_backup/. Volba [force] povolí udělat zálohu ramdisku, jejíž velikost bude menší než předchozí velikost Ramdisku - např. pokud záměrně vymažete z adresářů více souborů s grafy. Kontroluje se velikost o 5% rozdílu oproti původnímu.)
  • check - provede kontrolu využití RAMDISKU a v případě potřeby provede automaticky zvětšení RAMDISKU
  • set - Zadáním velikosti v MB docílíte zvětšení ramdisku na požadovanou velikost.
  • restore - Zadáním názvu backup souboru z adresáře záloh pro rrd ramdisk může obnovit denní zálohu rrd dat. Pokud nezadáte název souboru, systém obnoví poslední známou zálohu z tohoto adresáře. Obnovu můžete použít ve všech situacích, kdy dojde ke ztrátě dat, nebo jsou data neúplná. Podmínkou je pouze inicializovaný ramdisk.
 • Pro instalaci RAMDISKU je potřeba spustit:

/usr/local/script/ispadmin/rrd_ramdisk.pl initialize

 • Tímto se provede inicializace a vše potřebné. Následně, při rebootu systému, se opět RAMDISK instaluje a přesunou se do něj data.
 • Je potřeba si uvědomit, že data v RAMDISKU jsou uložena v paměti RAM a v případě výpadku serveru ( odpojení napájení ) jsou všechna data ztracena. Pokud se provede korektní reboot systému, tak se data automaticky odzálohují na pevný disk a při bootu se opět data ze zálohy přesunou do RAMDISKU. Systém také provádí automatické zálohování dat na pevný disk 1x za den. Pokud tedy dojde k výpadku napájení, tak jsou ztracena data maximálně 1 den zpět.
 • Pro vytvoření RAMDISku je samozřejmě potřeba mít dostatečné množství RAM. Maximální použitelné množství RAM pro RAMDISK je 25%. Výpočet potřebného množství RAM se vypočítá dynamicky podle obsazeného místa na disku ( většinou 512M - 4GB ). Pokud při výpočtu vychází obsazené množství RAM větší než 25%, tak se RAMDISK nevytvoří a je potřeba do serveru přidat fyzickou paměť RAM. Pokud je RAMDISK zaplněn z 80%, systém se snaží automaticky disk zvětšit (pokud má dostatek celkové RAM paměti). Pokud se mu to nepovede, můžete zvětšení RAMDISKU provést ručně volbou set.

ISPadmin 4.11 beta1

OPRAVY

 • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.
 • Upravena práva pro správu Administrátorů. Nyní může spravovat Administrátory pouze ten Administrátor, který má přidělené oprávnění MasterAdmin.

NOVINKY

 • Přidána kontrola položky "Přidělovat IP adresu od čísla" v editaci Routovaných sítí.
 • V KlientiIPTV přidán filtr "Fakturační skupina"
 • V KlientiÚvod byly odstraněny servisní zásahy. Nyní jsou k dispozici v PlánováníPřehled.

PŘEPSANÉ STRÁNKY

 • Nastavení Číselníky Klienti Stavy klientů
 • Nastavení Administrátoři Skupiny admin.
 • Klienti VoIP
 • Klienti Obecná služba
 • Ostatní Dokumenty
 • Karta klienta / Dokumenty
 • Fakturace Nastavení Šablony Obecná služba
 • Fakturace Nastavení Šablony Průběžné pol.
 • Fakturace Přehledy Počáteční stav - zobrazení přehledu faktur v PDF a CSV
 • Fakturace Přehledy Fakturace / kliknutí na počet faktur - zobrazení přehledu faktur v PDF a CSV
 • Karta klienta / Historie

SLUŽBA INTERNET

 • Mapy zobrazované u editace služby internet se začnou nahrávat až po načtení stránky. Stránka je tak rychleji připravena k práci (až o 50%).
 • Při editaci se v popupmenu "Router" nabízí nejprve routery Aktivní, pod nimi routery Monitorované. Jsou odděleny popiskem Aktivní a Monitorované.

IP NAT POOLS

 • v Nastavení IP pools IP pools NAT je v tabulce možnost kliknutí na "Počet použitých IP adres" a tím se zobrazí jejich výčet

SLEDOVÁNÍ TV

 • Je možné využít služeb Sledovanitv.cz ve spojení s ISPadmin. Klient je identifikován podle IP adresy u jeho aktivní služby Internet. Poté, když si v prohlížeči zobrazí URL sledovanitv.cz, je přesměrován na Váš ISPadmin (https://[isp.example.cz]/new/www/sledovani-tv/identify), který identifikuje klienta a provede přesměrování na registrační formulář na sledovanitv.cz. Jestliže klient bude potřebovat seznam kanálů pro VLC, je možné použít URL https://[isp.example.cz]/new/www/sledovani-tv/channels, která vrátí po identifikaci klienta seznam kanálů.
 • Pro zprovoznění je potřeba si dohodnout přesměrování se sledovanitv.cz s.r.o. z jejich URL sledovanitv.cz na ISPadmin https://[isp.example.cz]/new/www/sledovani-tv/identify

PLÁNOVÁNÍ

 • záložky Plánování Přehled a "Karta klienta / Servisní zásahy" jsou přehledy úkolů v plánování. Každý technik zde vidí všechny úkoly, rozlišeno je pouze to, kdo může daný úkol editovat a mazat
 • nyní je možné i technikovi s nejnižšími právy v plánování povolit možnost změny techniků k již existujícímu úkolu. Nastavení se provádí v editaci Administrátora, checkbox "Měnit techniky úkolu"
 • je-li v úkolu zrušeno přiřazení technika, prijde tomuto technikovi email o zruseni přiřazení k úkolu. Email se odesílá automaticky, má-li technik správně vyplněnou emailovou adresu. Předmět tohoto emailu si můžete nastavit v Nastavení Syst. nastavení Plánování, ID planning_email_subject_unassign
 • Při ukládání úkolu v Plánování je možné odeslat klientovi email o servisním zásahu. V nastavení plánování (Nastavení Syst. nastavení Plánování), je možnost pomocí ID planning_email_subject_ticket_to_client si nastavit předmět tohoto emailu, který bude automaticky doplněn o ID servisního zásahu. Tělo emailu bude vytvořeno automaticky a bude obsahovat datum a popis servisního zásahu. Tento email může být odeslán s každou změnou servisního zásahu po zakliknutí "Odeslat tiket klientovi" v editaci servisního zásahu
 • Při přidávání a editaci úkolu je nyní možnost uložit až 5 souborů najednou
 • v Plánování Přehled jsou filtry ukládány pro znovunačtení této stránky a načtou se poslední použité filtry
 • v Plánování Přehled je možné v kalendáři kliknout na měsíc a tím vyfiltrovat úkoly jen na zvolený měsíc
 • v menu "Karta klienta / Servisní zásahy" se filtry neukládají a při znovunačtení se vše "vynuluje"

FAKTURACE

 • V Fakturace Faktury Faktury přidána možnost "Zamykání faktur" pro daný měsíc a fakturační skupinu. Pokud jsou faktury takto uzamčeny, není možné je upravit, stornovat, změnit datumy a adresy a do tohoto období vystavit další fakturu. Uzamykání a následné odemykání může provést pouze MasterAdmin nebo Hlavní účetní.
 • Přidána podpora exportu faktur "Byznys"
 • Pokud si v Fakturace Přehledy Fakturace zakliknete "Zobrazit statistiku za jednotlivé služby", tak je u každého řádku nově přidána ikonka pro tisk a je možnost si vytisknout statistiku za jednotlivé služby
 • Při přidávání obecné služby je nyní možné zvolit předkontaci pro každou položku. Pokud jsou předkontace povolena (Fakturace Nastavení Předkontace) a není u položky služby vybrána žádná předkontace, tak systém uplatní globální předkontaci vybranou pro obecnou službu (Nastavení Aktivní služby Obecné).
 • Pokud v Fakturace Faktury Faktury kliknete na zobrazení nebo tisk faktur v PDF, objeví se mezikrok s možností zvolit si jen určitý typ platby
 • V detailu každé faktury je nyní možné vygenerovat SEPA data pro danou fakturu (prozatím bylo možné pouze pro všechny faktury vystavené v daném měsíci).
 • Nyní se při generování souborů pro SEPA (z "Karta klienta / Fakturace i Fakturace / Faktury") automaticky uhradí veškeré faktury pro které bylo SEPA generováno. Tato funkce je dostupná pouze pro lokalizace ES, IT a IE.
 • Umožněno znovunačtení chybně zpracovaného emailu z banky. V některých případech mohlo nastat, že systém email z banky označil jako zpracovaný, ale nevyčetly se žádné platby. Nyní tedy můžete v Fakturace Banka Email u chybně zpracovaného emailu, ikonkou na konci řádku, email označit jako nezpracovaný a systém jej v pravidelném 5ti minutovém intervalu zpracuje znovu
 • Vytvořena nová systémová proměnná "invoice_offset_correspondence_address" v Fakturace Nastavení Obecné, pomocí které je možnost posunout korespondenční adresu na faktuře. Hodnota znamená, o kolik milimetrů se adresa posune směrem dolů.

PAYPAL PLATBY

 • Automatické párování příchozích plateb PayPal
 • vytvořena nová záložka "Paypal" v Fakturace Banka, kde jsou zobrazeny vyčtené platby přes PayPal
 • Pro správnou funkčnost je potřeba nastavit parametry:
  • V Nastavení Syst. nastavení Obecné je nutné upravit parametr "ispadmin_server" a vložit zde IP adresu nebo doménu ISPadmin serveru (např. demo.ispadmin.eu).
  • V Fakturace Nastavení Obecné je nutné upravit parametr "paypal" na hodnotu "1" a do parametru "paypal_account_id" vyplnit ID PayPal účtu
  • ve firewall pravidlech musí být globálně povolené https
 • Je-li vše správně nastaveno a povoleno, tak po zaplacení faktury z UR (kliknutím na ikonku "PayPal") se platba zobrazí v ISPadminu v Fakturace Banka PayPal a faktura je automaticky uhrazena

ODESÍLÁNÍ A PŘÍJEM SMS PŘES PROTOKOL SMPP

 • přidána podpora odesílání a příjmu SMS přes internetový protokol SMPP. Pokud SMS brána ( například 2N VoiceBlue ) podporuje protokol SMPP, tak je možné ze systému zasílat a přijímat SMS. Brána je připojena přes ethernet a ISPadmin s ní komunikuje přes TCP/IP protokol. Výhoda je, že brána nemusí být umístěna přímo u serveru ISPadmin, ale může být umístěna kdekoli ( například v jiné serverovně ). Takže je možné ji použít ve spojení s virtualizací, kde je někdy problém namapovat sériový nebo USB port na klasickou SMS bránu na konkrétní virtuální instalaci.
 • v Nastavení Syst. Nastavení Obecné je možné nastavit nové parametry
  • sms_notify : nastavení hodnoty 3 pro použití SMPP protokolu
  • sms_smpp_ip_address : IP adresa SMS brány
  • sms_smpp_login : přihlašovací jméno
  • sms_smpp_password : přihlašovací heslo
 • následně je možné ze systému posílat SMS klientům, posílat automatické notifikace systému a oznámení

GOOGLE MAPS

 • v Ostatní Mapa je přidán nový filtr "Stav klienta" a "Router". Zvolením filtru stav klienta se na mapě zobrazí klienti patřící do tohoto stavu a zvolením filtru router se na mapě zobrazí vše spojené s tímto jedním routerem

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika