ISPadmin 4.11 beta1

OPRAVY

 • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.
 • Upravena práva pro správu Administrátorů. Nyní může spravovat Administrátory pouze ten Administrátor, který má přidělené oprávnění MasterAdmin.

NOVINKY

 • Přidána kontrola položky "Přidělovat IP adresu od čísla" v editaci Routovaných sítí.
 • V KlientiIPTV přidán filtr "Fakturační skupina"
 • V KlientiÚvod byly odstraněny servisní zásahy. Nyní jsou k dispozici v PlánováníPřehled.

PŘEPSANÉ STRÁNKY

 • Nastavení Číselníky Klienti Stavy klientů
 • Nastavení Administrátoři Skupiny admin.
 • Klienti VoIP
 • Klienti Obecná služba
 • Ostatní Dokumenty
 • Karta klienta / Dokumenty
 • Fakturace Nastavení Šablony Obecná služba
 • Fakturace Nastavení Šablony Průběžné pol.
 • Fakturace Přehledy Počáteční stav - zobrazení přehledu faktur v PDF a CSV
 • Fakturace Přehledy Fakturace / kliknutí na počet faktur - zobrazení přehledu faktur v PDF a CSV
 • Karta klienta / Historie

SLUŽBA INTERNET

 • Mapy zobrazované u editace služby internet se začnou nahrávat až po načtení stránky. Stránka je tak rychleji připravena k práci (až o 50%).
 • Při editaci se v popupmenu "Router" nabízí nejprve routery Aktivní, pod nimi routery Monitorované. Jsou odděleny popiskem Aktivní a Monitorované.

IP NAT POOLS

 • v Nastavení IP pools IP pools NAT je v tabulce možnost kliknutí na "Počet použitých IP adres" a tím se zobrazí jejich výčet

SLEDOVÁNÍ TV

 • Je možné využít služeb Sledovanitv.cz ve spojení s ISPadmin. Klient je identifikován podle IP adresy u jeho aktivní služby Internet. Poté, když si v prohlížeči zobrazí URL sledovanitv.cz, je přesměrován na Váš ISPadmin (https://[isp.example.cz]/new/www/sledovani-tv/identify), který identifikuje klienta a provede přesměrování na registrační formulář na sledovanitv.cz. Jestliže klient bude potřebovat seznam kanálů pro VLC, je možné použít URL https://[isp.example.cz]/new/www/sledovani-tv/channels, která vrátí po identifikaci klienta seznam kanálů.
 • Pro zprovoznění je potřeba si dohodnout přesměrování se sledovanitv.cz s.r.o. z jejich URL sledovanitv.cz na ISPadmin https://[isp.example.cz]/new/www/sledovani-tv/identify

PLÁNOVÁNÍ

 • záložky Plánování Přehled a "Karta klienta / Servisní zásahy" jsou přehledy úkolů v plánování. Každý technik zde vidí všechny úkoly, rozlišeno je pouze to, kdo může daný úkol editovat a mazat
 • nyní je možné i technikovi s nejnižšími právy v plánování povolit možnost změny techniků k již existujícímu úkolu. Nastavení se provádí v editaci Administrátora, checkbox "Měnit techniky úkolu"
 • je-li v úkolu zrušeno přiřazení technika, prijde tomuto technikovi email o zruseni přiřazení k úkolu. Email se odesílá automaticky, má-li technik správně vyplněnou emailovou adresu. Předmět tohoto emailu si můžete nastavit v Nastavení Syst. nastavení Plánování, ID planning_email_subject_unassign
 • Při ukládání úkolu v Plánování je možné odeslat klientovi email o servisním zásahu. V nastavení plánování (Nastavení Syst. nastavení Plánování), je možnost pomocí ID planning_email_subject_ticket_to_client si nastavit předmět tohoto emailu, který bude automaticky doplněn o ID servisního zásahu. Tělo emailu bude vytvořeno automaticky a bude obsahovat datum a popis servisního zásahu. Tento email může být odeslán s každou změnou servisního zásahu po zakliknutí "Odeslat tiket klientovi" v editaci servisního zásahu
 • Při přidávání a editaci úkolu je nyní možnost uložit až 5 souborů najednou
 • v Plánování Přehled jsou filtry ukládány pro znovunačtení této stránky a načtou se poslední použité filtry
 • v Plánování Přehled je možné v kalendáři kliknout na měsíc a tím vyfiltrovat úkoly jen na zvolený měsíc
 • v menu "Karta klienta / Servisní zásahy" se filtry neukládají a při znovunačtení se vše "vynuluje"

FAKTURACE

 • V Fakturace Faktury Faktury přidána možnost "Zamykání faktur" pro daný měsíc a fakturační skupinu. Pokud jsou faktury takto uzamčeny, není možné je upravit, stornovat, změnit datumy a adresy a do tohoto období vystavit další fakturu. Uzamykání a následné odemykání může provést pouze MasterAdmin nebo Hlavní účetní.
 • Přidána podpora exportu faktur "Byznys"
 • Pokud si v Fakturace Přehledy Fakturace zakliknete "Zobrazit statistiku za jednotlivé služby", tak je u každého řádku nově přidána ikonka pro tisk a je možnost si vytisknout statistiku za jednotlivé služby
 • Při přidávání obecné služby je nyní možné zvolit předkontaci pro každou položku. Pokud jsou předkontace povolena (Fakturace Nastavení Předkontace) a není u položky služby vybrána žádná předkontace, tak systém uplatní globální předkontaci vybranou pro obecnou službu (Nastavení Aktivní služby Obecné).
 • Pokud v Fakturace Faktury Faktury kliknete na zobrazení nebo tisk faktur v PDF, objeví se mezikrok s možností zvolit si jen určitý typ platby
 • V detailu každé faktury je nyní možné vygenerovat SEPA data pro danou fakturu (prozatím bylo možné pouze pro všechny faktury vystavené v daném měsíci).
 • Nyní se při generování souborů pro SEPA (z "Karta klienta / Fakturace i Fakturace / Faktury") automaticky uhradí veškeré faktury pro které bylo SEPA generováno. Tato funkce je dostupná pouze pro lokalizace ES, IT a IE.
 • Umožněno znovunačtení chybně zpracovaného emailu z banky. V některých případech mohlo nastat, že systém email z banky označil jako zpracovaný, ale nevyčetly se žádné platby. Nyní tedy můžete v Fakturace Banka Email u chybně zpracovaného emailu, ikonkou na konci řádku, email označit jako nezpracovaný a systém jej v pravidelném 5ti minutovém intervalu zpracuje znovu
 • Vytvořena nová systémová proměnná "invoice_offset_correspondence_address" v Fakturace Nastavení Obecné, pomocí které je možnost posunout korespondenční adresu na faktuře. Hodnota znamená, o kolik milimetrů se adresa posune směrem dolů.

PAYPAL PLATBY

 • Automatické párování příchozích plateb PayPal
 • vytvořena nová záložka "Paypal" v Fakturace Banka, kde jsou zobrazeny vyčtené platby přes PayPal
 • Pro správnou funkčnost je potřeba nastavit parametry:
  • V Nastavení Syst. nastavení Obecné je nutné upravit parametr "ispadmin_server" a vložit zde IP adresu nebo doménu ISPadmin serveru (např. demo.ispadmin.eu).
  • V Fakturace Nastavení Obecné je nutné upravit parametr "paypal" na hodnotu "1" a do parametru "paypal_account_id" vyplnit ID PayPal účtu
  • ve firewall pravidlech musí být globálně povolené https
 • Je-li vše správně nastaveno a povoleno, tak po zaplacení faktury z UR (kliknutím na ikonku "PayPal") se platba zobrazí v ISPadminu v Fakturace Banka PayPal a faktura je automaticky uhrazena

ODESÍLÁNÍ A PŘÍJEM SMS PŘES PROTOKOL SMPP

 • přidána podpora odesílání a příjmu SMS přes internetový protokol SMPP. Pokud SMS brána ( například 2N VoiceBlue ) podporuje protokol SMPP, tak je možné ze systému zasílat a přijímat SMS. Brána je připojena přes ethernet a ISPadmin s ní komunikuje přes TCP/IP protokol. Výhoda je, že brána nemusí být umístěna přímo u serveru ISPadmin, ale může být umístěna kdekoli ( například v jiné serverovně ). Takže je možné ji použít ve spojení s virtualizací, kde je někdy problém namapovat sériový nebo USB port na klasickou SMS bránu na konkrétní virtuální instalaci.
 • v Nastavení Syst. Nastavení Obecné je možné nastavit nové parametry
  • sms_notify : nastavení hodnoty 3 pro použití SMPP protokolu
  • sms_smpp_ip_address : IP adresa SMS brány
  • sms_smpp_login : přihlašovací jméno
  • sms_smpp_password : přihlašovací heslo
 • následně je možné ze systému posílat SMS klientům, posílat automatické notifikace systému a oznámení

GOOGLE MAPS

 • v Ostatní Mapa je přidán nový filtr "Stav klienta" a "Router". Zvolením filtru stav klienta se na mapě zobrazí klienti patřící do tohoto stavu a zvolením filtru router se na mapě zobrazí vše spojené s tímto jedním routerem

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika