ISPadmin 4.12 beta1

OPRAVY

 • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.
 • Oprava chyby v propisování NAT 1:1 pravidel.

NOVINKY

 • V Nastavení Ostatní Zprávy je nyní možné specifikovat zprávu pro klienty určité fakturační skupiny.
 • V Karta klienta / Historie je nyní možné si zobrazit všechny změny v dané kategorii na jedné stránce.
 • V Nastavení IP Pools IP Pools NAT lze nyní kliknout na Počet použitých IP adres a tím si zobrazit sestavu IP adresy a klienta, ke kterému je IP adresa přiřazena.

PŘEPSANÉ STRÁNKY

FAKTURACE

 • Pro HU lokalizaci se nyní zobrazuje datum zdanitelného plnění i pro fakturační skupinu, která je neplátce.
 • U exportu do Omegy je nyní nastaveno matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa jak u položek, tak i u faktury.
 • Hodnoty export_popis_faktury a export_kod_dph byly přesunuty z globálního nastavení fakturace (Fakturace Nastavení Obecné) k nastavení fakturační skupiny (Fakturace Nastavení Fakt. skupiny).
 • K exportu faktur do účetního programu EKONOM bylo přidáno datum zaúčtování (dat_zauct) a tohle datum je nastaveno jako datum vystavení faktury.
 • Při exportu faktur do programu RLB (HU lokalizace) se nyní nově vkládají informace, zda-li je faktura uhrazená. Pokud je faktura uhrazená, uloží se také datum úhrady a forma úhrady (hotovostní doklad, banka).
 • Nyní je možné nastavit Paypal pro každou fakturační skupinu individuálně. Nastavení je tedy přesunuto z Fakturace Nastavení Obecné do Fakturace Nastavení Fakt. skupiny
 • Nyní je k dispozici export faktur do účetního programu SAP. Pro implementaci je nutné nejprve kontaktovat technickou podporu.
 • Nyní je přepsaná stránka pro vystavování dobropisů (Vystavit opravný daňový doklad) a nově je zde možné také nastavit časové rozlišení pro dobropisovanou položku.
 • V Fakturace Přehledy Pohledávky Statistika a kliknutím na detail se zobrazí seznam pohledávek. Nově je zde nadepsaný typ zobrazených pohladávek a celou sestavu je možné vytisknout do souboru PDF.
 • V Fakturace Přeplatky Vráceno je nyní možné danou sestavu vytisknout do souboru PDF.
 • Při odesílání příjmového pokladního dokladu (Fakturace Pokladna) se nyní berou v potaz aktuálně zvolené filtry.
 • Nyní se při importu OC31 plateb (HU lokalizace) se párují i zálohové faktury.
 • Nově přidaná záložka Fakturace Faktury Časové rozlišení Dle faktur a v této sestavě je seznam faktur, kde každá z faktur je rozpočítaná dle uvedeného časového rozlišení.

INFORMAČNÍ ZPRÁVY

 • Týká se Nastavení Info page Inf. zprávy.
 • Byl přidán filtr Tarif internet, kterým je možné informovat klienty pouze s tímto tarifem internet.
 • Do tabulky byl přidán nový sloupec Počet klientů, kterých se týká daná informační zpráva. Na Počet klientů lze kliknout a tím si zobrazit seznam těchto klientů.

SYSTÉMOVÉ PROMĚNNÉ

 • Byly přidány nové systémové pro službu Mobil:
  • $MOBILE_NAME$ - Název služby
  • $MOBILE_STREET_INST$ - Ulice (instalační)
  • $MOBILE_CITY_INST$ - Město (instalační)
  • $MOBILE_Postcode_INST$ - PSČ - (instalační)
  • $MOBILE_FLAT_INST$ - Byt - (instalační)
  • $MOBILE_FLOOR_INST$ - Patro - (instalační)
  • $MOBILE_CONNECTED_FROM$ - Připojen od
  • $MOBILE_INVOICED_FROM$ - Fakturovat od
  • $MOBILE_INVOICING_PERIOD$ - Fakturační období
  • $MOBILE_CONTRACT_NUMBER$ - Číslo smlouvy
  • $MOBILE_PRICE_WITH_VAT$ - Cena za měsíc s DPH
  • $MOBILE_PRICE_WITHOUT_VAT$ - Cena za měsíc bez DPH
 • Stránka s výčtem systémových proměnných byla přepsána do frameworku (Nastavení Smlouvy / Seznam systémových proměnných). Nyní je možnost, si na této stránce, podle potřeby zapnout nebo vypnout jednotlivé sekce systémových proměnných.
 • Správa doplňujících systémových proměnných byla přesunuta do nového (Nastavení Číselníky Syst. proměnné).

VYTVÁŘENÍ ACCESS-LISTU

 • V situaci, kdy je router Mikrotik jen jako AP bez routovaných sítí a klientů, má nastaven QOS na nadřazeném routeru a vytvořen přípojný bod, tak se začnou propisovat do Access-Listu klienti (včetně AP-TX-LIMIT, CLIENT-TX-LIMIT dle nastavení u služby internet) přiřazení k tomuto přípojnému bodu. Router musí být v systému veden jako aktivní, musí mít zapnuté API, MAC filter a wifi MAC.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika