ISPadmin 4.13 beta1

OPRAVY

 • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.

NOVINKY

 • Nově je přepsaná stránka KlientiInternet a nyní jsou v tabulce zobrazeny všechny dostupné sloupce. Jejich zobrazení si může nastavit každý přihlášený administrátor kliknutím na tlačítko Sloupce vlevo nad tabulkou.
 • U klienta lze nyní nastavit více emailových adres. Byly přidány položky Fakturační email, Technický email a Obchodní email. Do budoucna se počítá s využitím těchto emailů pro rozdělení odesílaných zpráv na různé emaily.
 • Nyní lze v Hromadném emailu si zvolit, na který email se zpráva odešle. Je-li jeden z výše uvedených emailů prázdný, zpráva bude odeslána na klasický (defaultní) email klienta.
 • V editaci Další IP adresy aktivní služby internet je nyní možné zadat do pole MAC Adresa uživatele pomlčku. Tím se nebude automaticky přiřazovat MAC adresa.
 • Byla provedena optimalizace spuštění aktualizace routeru při změnách v systému.
 • Když je na routeru zapnutá volba DHCP, pak při každém updatu routeru se před nahrátím DHCP leases provede vymazání dynamicky přiřazených DHCP leases.
 • Zapracováno odesílání SMS z Nagiosu při používání protokolu SMPP.
 • Při zálohování konfigurace routerů MikroTik se nově po odzálohování tento soubor z routeru vymaže (bezpečnostní opatření).

PŘEPSANÉ STRÁNKY

PLÁNOVÁNÍ

 • Nyní je možnost si nastavit defaultní počet minut pro vyřešení úkolu. Nastavení se provádí v Nastavení Syst. nastavení Plánování, ID planning_default_task_solution_time_minutes. Jakmile je vybrán datum a čas začátku úkolu, pomocí tohoto nastavení se vypočítá datum a čas dokončení úkolu a automaticky se predvyplní.
 • Při přidávání úkolu se pod každým zvoleným technikem zobrazí jeho tabulka s aktuálním vytížením na zvolený den. Je zde vidět i překrytí úkolů a zvolený čas pro aktuální úkol. Po najetí myši nad úkol se zobrazí informace o úkolu.

ODESÍLANÍ A PŘÍJEM SMS PŘES PROTOKOL SMPP

 • v Nastavení Syst. Nastavení Obecné je možné nastavit nové parametry:
  • sms_smpp_port : TCP port pro komunikaci se SMPP bránou
  • sms_smpp_sender : Identifikátor odesílatele

FAKTURACE

 • V dodatku faktury, definovaném v editaci fakturační skupiny, je nyní možné použít nové systémové proměnné:
  • $TOTAL_VAT_AMOUNT$ - Celkové DPH
  • $TOTAL_AMOUNT_WITH_VAT$ - Celková cena s DPH
  • $TOTAL_AMOUNT_WITHOUT_VAT$ - Celková cena bez DPH
 • Záložka Fakturace Pokladna je nyní rozdělena na Fakturace Pokladna OdeslanéFakturace Pokladna Neodeslané.
 • Záložka Fakturace Banka Neidentif byla přesunuta do nově přepsané záložky Fakturace Banka Import, ke které se vztahuje. Přesunuté platby z importů naleznete v této nové záložce pod tlačítkem Neidentifikované platby.
 • V záložce Fakturace Banka Import byly odstraněny nepoužívané typy importů.
 • V záložce Fakturace Banka Importje nyní možné filtrovat i dle typu importu. Filtr zohledňuje pouze nově importované soubory.
 • Při vystavení dobropisu (detail faktury v kartě klienta) se zobrazuje celková dobropisovaná částka.
 • Export faktur MRP/KS nyní exportuje i hodnotu IC DPH.

FAKTURACE - PRAVIDLA PRO PÁROVÁNÍ PLATEB

 • Byla přidána nová záložka zabývající se pravidly pro párování plateb Fakturace Nastavení Banka Pravidla. Zde je možné si definovat různý počet pravidel pro automatické párování plateb. Pravidla jsou aplikována dle nastaveného pořadí. Tyto pravidla jsou prozatím aplikovaná POUZE pro záložku  Fakturace Banka Import!
 • Při vytváření pravidla je u každé akce ikonka icon info2, která po najetí zobrazí podrobnější informace.
 • Po vytvoření a sestavení pravidel je možné spustit si test a otestovat správnou funkčnost pravidel. Tlačítko Otestuj pravidla pro párování plateb se nachází nad výpisem pravidel. Po kliknutí na něj se zobrazí formulář, kam je možné vypsat údaje o platbě. Po otestování se zobrazí tabulka s pravidly, kde u každého je seznam nalezených faktur nebo klientů. Zeleně je pak vyznačeno pravidlo dle kterého by byla platba spárována.
 • Funkčnost je taková, že systém při automatickém zpracování importu plateb systém projde aktuální pravidla pro párování plateb a najde vyhovující fakturu nebo klienta dle kritérií u jednotlivých pravidel. Platba tak bude spárována s fakturou nebo připsána do kreditu klienta dle prvního pravidla, které bude vyhovovat zadaným kritériím pravidla. Pro zachování funkčnosti bylo vytvořeno 6 systémových pravidel, které zajistí funkčnost párování jako doposud. Tyto pravidla není možné editovat ani mazat. U každého pravidla je možnost ve sloupci Aktivní dané pravidlo aktivovat či deaktivovat.
 • Vznikly tak nové možnosti pro automatické zpracování plateb:
  • Spárovat platbu dle čísla bankovního účtu.
  • Spárovat platbu dle poznámky uvedené u platby (někteří klenti zde uvádí VS/SS).
  • Spárovat platbu, pokud je nižší částka (faktura bude uhrazena pouze částečně).
  • Spárovat platbu, pokud je vyšší částka (faktura bude uhrazena a zbytek automaticky připsán do kreditu klienta).
  • Možnost platbu automaticky připsat přímo do kreditu klienta.
  • Možnost zvolit, zda se platba spáruje k nejstarší nebo nejnovější faktuře.

ROUTERY - SEZNAM

 • Přepsán seznam routerů.
 • V seznamu routerů je nově přidán filtr Stav. Tím je možnost vyfiltrovat Monitorované routery a Routery s nastaveným restartem.
 • Pod filtry v seznamu routerů se nachází tlačítka + a -. Pomocí těchto tlačítek je možnost zabalit nebo rozbalit všechny routery naráz. V zabaleném stavu se jedná o řádkový výpis s nejdůležitějšími informacemi. Na začátku každého řádku je tlačítko + na možnost rozbalení. Tohle nastavení rozbalovaní a zabalování je ukládáno ke každému administrátorskému účtu, při dalším přihlášení se tedy zobrazí to, jak bylo zobrazeno naposled. Stejný princip rozbalování a zabalování je uplatněn také u sítových rozhraních, zařízeních, switchůheadendů u routeru.
 • S novým seznamem routerů byly přepsány také práva administrátorů pro routery (Nastavení Administrátoři). Byla odstraněna možnost nastavení práv na jednotlivé routery a právo MasterAdmin a HlavníAdmin již nemají na seznam routerů žádný význam. Vše se nastavuje ke každému administrátorovi zvlášť a je možnost nastavit tyto oprávnění k danému účtu:
  • Povolit routery : Zapnout/Vypnout routery
  • Přidávání routerů
  • Editování routerů
  • Mazání routerů
  • Správa zařízení
  • Správa headendů
  • Restart routerů
  • Update konfigurace routerů
  • Zálohování routerů
  • Správa fotogalerie
  • Nouzový režim

SYSTÉMOVÉ PROMĚNNÉ

 • Byly přidány nové systémové pro službu Internet:
  • $CENA_S_DPH_FA_OBDOBI$ (EN: $INT_PRICE_WITH_VAT_INV_PERIOD$): Cena s DPH za fakturační období
  • $CENA_BEZ_DPH_FA_OBDOBI$ (EN: $INT_PRICE_WITHOUT_VAT_INV_PERIOD$): Cena bez DPH za fakturační období
 • Byly přidány nové systémové pro službu IPTV:
  • $IPTV_DELKA_SMLOUVY$ (EN: $IPTV_CONTRACT_LIFETIME$): Min. doba trvání úvazku

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika