ISPadmin 4.14 stable

ISPadmin 4.14 beta4

Opravy

 • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.

Fakturace

 • Při párování plateb v Fakturace Úhrady Úhrady byl přidán grafický přehled plateb za daný rok.
 • V Fakturace Banka FIO se namísto čísla účtu dodavatele zobrazuje popis uvedený v Fakturace Nastavení Banka FIO. Při zvoleném účtu se nyní zobrazeje informace o posledním stažení výpisu.
 • Nový typ složenky TKSZ (podmíněno lokalizací Maďarsko).

FAKTURACE - NOVÁ FUNKČNOST PRAVIDLA "ČÍSLO ÚČTU"

 • Číslo bankovního účtu klienta musí být shodné s číslem bankovního učtu u platby.
 • Systém automaticky při každé platbě ukládá čísla účtů k jednotlivým klientům. Tyto informace jsou uloženy ve speciální tabulce, do které systém vždy při nové platbě nahlíží a snaží se zde dané číslo účtu nalézt a platbu dle tohoto čísla účtu spárovat (hledání a následné párování probíhá pouze v případě, že je vytvořeno pravidlo, které páruje na základě shody čísla účtu).
 • Pokud by systém našel stejné číslo účtu u více klientů nebo nenalezl žádné, tak bude toto pravidlo ignorováno a systém přejde na další pravidlo v seznamu.

ISPadmin 4.14 beta3

Opravy

 • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.

Novinky

Nově přepsané stránky

Fakturace

 • V Fakturace Nastavení Šablony Obecná služba lze u každé položky v šabloně nastavit i předkontaci (pokud jsou předkontace v nastavení fakturace povolené). Tyto předkontace jsou poté použity při výběru šablony při přidávání obecné služby.
 • Nyní je možné Vyřazené platby v Fakturace Banka FIO třídit podle měsíce, roku a Čísla účtů dodavatele a také je možné si danou sestavu zobrazit v PDF.

Fakturace - zahrnout přeplatky do DPH

 • V Fakturace Nastavení Fakt. skupiny je nyní možnost Zahrnout přeplatky do DPH. Pokud tuto možnost aktivujete, systém začne nově vzniklé přeplatky započítávat do DPH. Dále je potřeba nastavit číselnou řadu, ve které systém bude nové přeplatky evidovat Počáteční hodnota číselné řady započtených přeplatků do DPH (daň. doklady). Pokud možnost Zahrnout přeplatky do DPH aktivujete, systém při vzniku přeplatku automaticky vytvoří daňový doklad na nově vzniklý přeplatek, na kterém je vyčísleno DPH z přijaté částky. Pokud je pak takovýto přeplatek odečten z vystavené faktury, je zde také odečteno DPH, které již bylo zaevidováno při vzniku přeplatku. Přeplatky zahrnuté do DPH a veškeré vystavené doklady naleznete v Fakturace Přeplatky Zap. do DPH, kde máte možnost tisknout jednotlivé doklady nebo souhrnný doklad na veškeré přeplatky zahrnuté do DPH ve zvoleném období. Pokud plánujete tuto možnost využívat, doporučujeme ve všeobecných podmínkách pro vaše klienty zmínit informaci o zacházení s přeplatky.

ISPadmin 4.14 beta2

Opravy

Opravena chyba při stornování připsané platby do kreditu. Pokud byla platba připsaná do kreditu a následně stornována, došlo v importech k chybě v zobrazení. V seznamu importu pak byly veškeré platby započteny do kreditu a označeny jako nespárované. U klienta však v kreditu byly započteny správně.

Novinky

Byla přidána nová systémová proměnná pro nastavený den fakturace u aktivní služby internet $DEN_FAKTURACE$.

ISPadmin 4.14 beta1

Opravy

 • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.

Novinky

 • Byla vytvořena nová záložka NastaveníČíselníkyPlánování, kam byly přesunuty záložky Nastavení Číselníky Typy úkolů a Nastavení Číselníky Svátky.
 • V KlientiVoIP fulltext nyní prohledává i další IP telefony zadané u dané aktivní služby.
 • V KlientiKontakty si nyní může každý administrátor nastavit zobrazování sloupců dle svých potřeb. Tlačítko se nachází na levé straně obrazovky v úrovni nadpisu.
 • Záložka StatistikyStat. klientů je z důvodu citlivých fakturačních dat povolena pouze administrátorům s právem Hlavní účetní a MasterAdmin.
 • Informační zprávy (NastaveníInfo pageInf. zprávy) byly doplněny o filtr Podrobnosti klienta. Tím je možné vybrat klienty bez emailových adres, zadaných telefonních čísel a podobně. Dále je možné informační zprávu zobrazit klientům podle jejich aktuálních bilancí.
 • V editaci aktivní služby internet, v sekci Pozastavit službu, je nové zaškrtávací políčko Opakování a vztahuje se k typu pozastavení Pozastavit službu i fakturaci (OD - DO).

Nově přepsané stránky

Plánování

 • U nově uložených postupů řešení úkolů se nyní ukládá i čas.

Fakturace

 • Pravidla pro párování plateb jsou nově aplikována v FakturaceBankaEmail a FakturaceBankaFIO.
 • V Fakturace Faktury Faktury, při exportu SEPA, se nyní zobrazuje potvrzovací okno, kde je možné zvolit, zda budou veškeré faktury při exportu označeny jako uhrazeny, jelikož následný SEPA soubor zaslaný z banky obsahuje pouze informace o zamítnutých platbách, podle kterých není možné automaticky uhradit faktury u kterých platba proběhla bez problémů.
 • Sjednocení funkcí pro párování nespárovaných plateb. Dříve byly u nespárované platby možnosti Spárovat, Spárovat ručně a Připsat do kreditu. Aktuálně je u platby pouze tlačítko Spárovat. Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí formulář pro vyhledání klienta nebo faktury a informace o aktuální platbě. Dále je na stránce uveden seznam klientů a jejich faktur. U klienta je tlačítko Přidat do kreditu, které umožní platbu připsat do kreditu. U faktury je tlačítko Spárovat, které umožní platbu spárovat ke zvolené faktuře. Systém se automaticky snaží na základě údajů uvedených u platby nabídnout nalezené klienty a jejich neuhrazené faktury.
 • Přidán nový import plateb GoPay.
 • V Fakturace Banka superCASH je nyní možnost spárovat nespárovanou platbu.

Routery

 • Upraven vzhled pro lepší přehlednost - font písma, šířka sloupců, odsazení virtuálních rozhraní.
 • V RouteryVšechnyje filtr Stav doplněn o možnosti Podporuje DFS a DFS je zapnuto.
 • Nyní se v Routery Všechny zobrazují i Wifi klienti na přípojných bodech.
 • Nyní se v hlavičce routeru, v menu Související zobrazuje počet fotografií přiřazených k danému routeru.
 • Byla navrácena ikona pro zobrazení grafu pingu na router k často používaným ikonám.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika