ISPadmin 4.14 beta1

Opravy

 • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.

Novinky

 • Byla vytvořena nová záložka NastaveníČíselníkyPlánování, kam byly přesunuty záložky Nastavení Číselníky Typy úkolů a Nastavení Číselníky Svátky.
 • V KlientiVoIP fulltext nyní prohledává i další IP telefony zadané u dané aktivní služby.
 • V KlientiKontakty si nyní může každý administrátor nastavit zobrazování sloupců dle svých potřeb. Tlačítko se nachází na levé straně obrazovky v úrovni nadpisu.
 • Záložka StatistikyStat. klientů je z důvodu citlivých fakturačních dat povolena pouze administrátorům s právem Hlavní účetní a MasterAdmin.
 • Informační zprávy (NastaveníInfo pageInf. zprávy) byly doplněny o filtr Podrobnosti klienta. Tím je možné vybrat klienty bez emailových adres, zadaných telefonních čísel a podobně. Dále je možné informační zprávu zobrazit klientům podle jejich aktuálních bilancí.
 • V editaci aktivní služby internet, v sekci Pozastavit službu, je nové zaškrtávací políčko Opakování a vztahuje se k typu pozastavení Pozastavit službu i fakturaci (OD - DO).

Nově přepsané stránky

Plánování

 • U nově uložených postupů řešení úkolů se nyní ukládá i čas.

Fakturace

 • Pravidla pro párování plateb jsou nově aplikována v FakturaceBankaEmail a FakturaceBankaFIO.
 • V Fakturace Faktury Faktury, při exportu SEPA, se nyní zobrazuje potvrzovací okno, kde je možné zvolit, zda budou veškeré faktury při exportu označeny jako uhrazeny, jelikož následný SEPA soubor zaslaný z banky obsahuje pouze informace o zamítnutých platbách, podle kterých není možné automaticky uhradit faktury u kterých platba proběhla bez problémů.
 • Sjednocení funkcí pro párování nespárovaných plateb. Dříve byly u nespárované platby možnosti Spárovat, Spárovat ručně a Připsat do kreditu. Aktuálně je u platby pouze tlačítko Spárovat. Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí formulář pro vyhledání klienta nebo faktury a informace o aktuální platbě. Dále je na stránce uveden seznam klientů a jejich faktur. U klienta je tlačítko Přidat do kreditu, které umožní platbu připsat do kreditu. U faktury je tlačítko Spárovat, které umožní platbu spárovat ke zvolené faktuře. Systém se automaticky snaží na základě údajů uvedených u platby nabídnout nalezené klienty a jejich neuhrazené faktury.
 • Přidán nový import plateb GoPay.
 • V Fakturace Banka superCASH je nyní možnost spárovat nespárovanou platbu.

Routery

 • Upraven vzhled pro lepší přehlednost - font písma, šířka sloupců, odsazení virtuálních rozhraní.
 • V RouteryVšechnyje filtr Stav doplněn o možnosti Podporuje DFS a DFS je zapnuto.
 • Nyní se v Routery Všechny zobrazují i Wifi klienti na přípojných bodech.
 • Nyní se v hlavičce routeru, v menu Související zobrazuje počet fotografií přiřazených k danému routeru.
 • Byla navrácena ikona pro zobrazení grafu pingu na router k často používaným ikonám.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika