ISPadmin 4.14 beta2

Opravy

Opravena chyba při stornování připsané platby do kreditu. Pokud byla platba připsaná do kreditu a následně stornována, došlo v importech k chybě v zobrazení. V seznamu importu pak byly veškeré platby započteny do kreditu a označeny jako nespárované. U klienta však v kreditu byly započteny správně.

Novinky

Byla přidána nová systémová proměnná pro nastavený den fakturace u aktivní služby internet $DEN_FAKTURACE$.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika