ISPadmin 4.14 beta3

Opravy

  • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.

Novinky

Nově přepsané stránky

Fakturace

  • V Fakturace Nastavení Šablony Obecná služba lze u každé položky v šabloně nastavit i předkontaci (pokud jsou předkontace v nastavení fakturace povolené). Tyto předkontace jsou poté použity při výběru šablony při přidávání obecné služby.
  • Nyní je možné Vyřazené platby v Fakturace Banka FIO třídit podle měsíce, roku a Čísla účtů dodavatele a také je možné si danou sestavu zobrazit v PDF.

Fakturace - zahrnout přeplatky do DPH

  • V Fakturace Nastavení Fakt. skupiny je nyní možnost Zahrnout přeplatky do DPH. Pokud tuto možnost aktivujete, systém začne nově vzniklé přeplatky započítávat do DPH. Dále je potřeba nastavit číselnou řadu, ve které systém bude nové přeplatky evidovat Počáteční hodnota číselné řady započtených přeplatků do DPH (daň. doklady). Pokud možnost Zahrnout přeplatky do DPH aktivujete, systém při vzniku přeplatku automaticky vytvoří daňový doklad na nově vzniklý přeplatek, na kterém je vyčísleno DPH z přijaté částky. Pokud je pak takovýto přeplatek odečten z vystavené faktury, je zde také odečteno DPH, které již bylo zaevidováno při vzniku přeplatku. Přeplatky zahrnuté do DPH a veškeré vystavené doklady naleznete v Fakturace Přeplatky Zap. do DPH, kde máte možnost tisknout jednotlivé doklady nebo souhrnný doklad na veškeré přeplatky zahrnuté do DPH ve zvoleném období. Pokud plánujete tuto možnost využívat, doporučujeme ve všeobecných podmínkách pro vaše klienty zmínit informaci o zacházení s přeplatky.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika