ISPadmin 4.14 beta4

Opravy

  • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.

Fakturace

  • Při párování plateb v Fakturace Úhrady Úhrady byl přidán grafický přehled plateb za daný rok.
  • V Fakturace Banka FIO se namísto čísla účtu dodavatele zobrazuje popis uvedený v Fakturace Nastavení Banka FIO. Při zvoleném účtu se nyní zobrazeje informace o posledním stažení výpisu.
  • Nový typ složenky TKSZ (podmíněno lokalizací Maďarsko).

FAKTURACE - NOVÁ FUNKČNOST PRAVIDLA "ČÍSLO ÚČTU"

  • Číslo bankovního účtu klienta musí být shodné s číslem bankovního učtu u platby.
  • Systém automaticky při každé platbě ukládá čísla účtů k jednotlivým klientům. Tyto informace jsou uloženy ve speciální tabulce, do které systém vždy při nové platbě nahlíží a snaží se zde dané číslo účtu nalézt a platbu dle tohoto čísla účtu spárovat (hledání a následné párování probíhá pouze v případě, že je vytvořeno pravidlo, které páruje na základě shody čísla účtu).
  • Pokud by systém našel stejné číslo účtu u více klientů nebo nenalezl žádné, tak bude toto pravidlo ignorováno a systém přejde na další pravidlo v seznamu.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika