ISPadmin 4.15 stable

ISPadmin 4.15 Task Manager

TASK MANAGER

 • Možnost přidat úkol pro sebe.
 • Seznam všech klientů a základních informací o nich (např. adresy, telefony, kontaktní osoba, poznámky, služby).
 • Detailní informace o internetové službě klienta.
 • Vyhledávání jakéhokoliv routeru v seznamu routerů.
 • Nahrání nafocených snímků z fotogalerie telefonu.
 • Novinky mohou vyžadovat ISPadmin ve verzi 4.15 nebo novější.
 • Oprava chyb.

ISPadmin 4.15 beta2

NOVINKY

 • Do výpovědí (Karta klienta / Výpovědi) byla přidána nová položka Počátek výpovědní lhůty.
 • V záložce Karta klienta / Aktivní služby u typu služby IPTV se nově zobrazují informace o set-top boxech (číslo set-top boxu, IP adresa a MAC adresa). Kliknutím na IP adresu je možné zobrazit grafy pingu.

 

PŘEPSANÉ STRÁNKY

FAKTURACE - PODKLADOVÁ SLOŽENKA (SK lokalizace)

 • V Fakturace Nastavení Obecné je nyní možné si zvolit typ podkladové složenky pomocí ID invoice_sk_slozenka_typ.
  • 0 - Typ S
  • 1 - Typ SI
 • Aktuálně Slovenská pošta přijímá oba typy složenky, od 1.1.2016 by měla slovenská pošta přijímat pouze složenku typu SI, kde jsou čísla bankovních účtů uvedeny ve formátu IBAN.

 

FAKTURACE - SEPA PLATBY (ES, IT, IE lokalizace)

 • V Fakturace Nastavení Číselníky Typ úhrady přibyl nový typ úhrady SEPA.
 • Hromadné generování SEPA souboru se provádí v Fakturace Faktury Faktury vybráním volby Vygenerovat SEPA soubor. Systém následně vygeneruje SEPA soubor pouze pro klienty s nastaveným typem úhrady SEPA. Možnost Vygenerovat SEPA soubor se nabízí pouze v případě, že daný měsíc obsahuje alespoň jednu fakturu s typem úhrady SEPA.
 • V detailu faktury (záložka Karta klienta / Fakturace), při kliknutí na vygenerování SEPA, se zobrazí informace o možnosti Označit exportovanou fakturu jako uhrazenou.
 • V záložce Ostatní Hromadné Akce je možnost nastavit hromadně typ úhrady na SEPA.

ISPadmin 4.15 beta1

Opravy

 • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.

 

Novinky

 • V Ostatní Hromadné Akce je nyní možné hromadně nastavit položku Vystavovat zálohové faktury.
 • V záložce Karta klienta / Dokumenty se nyní zobrazuje jméno administrátora, který dokument uložil do systému.
 • Vytvořena nová záložka v hlavním menu Hardware a do ní byly přesunuty záložky Routery, CMTS a Switche. Navíc zde vznikla další nová záložka Přehled, která bude vysvětlena níže.
 • V hromadném emailu nebo SMS je nyní možnost využít filtr Lokalita klientů. Jedná se o lokalitu, která se nastavuje přímo u klienta.
 • Nyní se v záložce Klienti  IPTV zobrazuje sloupec Počet settopboxů, kliknutím na počet se zobrazí jejich výčet. Pod nadpisem je také nový checkbox Zobrazit settopboxy, kterým je možné si zobrazit všechny settopboxy na této stránce.
 • V Ostatní Hromadné Email a Ostatní Hromadné SMS je nyní možné odesílat zprávy klientům podle fakturačního období. Má-li tedy klient více aktivních služeb a alespoň jedna z nich má fakturační období nastaveno na zvolené, bude mu zpráva odeslána.
 • Při odesílání smlouvy emailem ze záložky Karta klienta / Smlouvy je nyní možné připojit o dokumenty z Ostatní Dokument a také vybrat dokument z disku počítače.

 

Přepsané stránky

 

Plánování

 • Přidán odkaz na detail úkolu v emailech informujících o změnách v úkolech.
 • V Plánování Kalendář v levém menu je nově přidáno Nastavení pouze pro tuto záložku. Momentálně zde lze nastavit zobrazování či nezobrazování dokončených úkolů a také je možné nastavit řazení nespecifikovaných úkolů.

 

Routery

 

IPTV

 • Při editaci služby IPTV je nyní možné zvolit, na jakém portu switche se služba nachází. Informace je to informativní, aby bylo jasné, co se na kterém portu switche nachází.
 • Při editaci služby IPTV je nyní možné nastavit Den fakturace. Zde je možné zadat, ke kterému dni se provádí fakturace klienta. Tento údaj bude využit v budoucnu (při přepisování modulu Fakturace), kde bude možné klienta fakturovat k určitému datu na jakékoli období (například od 15.11.2014 do 14.12.2014). Prozatím se tato položka při fakturaci nepoužívá.

 

Výpovědi

 • Nyní je možné v Nastavení Syst. nastavení Obecné, ID default_notice_period nastavit defaultní počet měsíců pro výpověď. Tohle nastavení slouží pouze při přidávání nové služby.
 • Nově byly do systému implementovány výpovědi ke klientským službám. K tomu se vztahují dva nové číselníky Důvody a Způsoby dodání, které se nastavují v Nastavení Číselníky Výpovědi.
 • Při ukládání aktivní služby internet je možné nyní ukládat výpovědní lhůtu v měsících. Při vytváření výpovědi se tato lhůta automaticky přednastaví.
 • Výpověď je poté možno vytvořit v Kartě klienta / Výpovědi.
 • V Klienti Internet je možné si vyfiltrovat klienty s aktivní výpovědí filtrem Podrobnosti / Aktivní výpověď. Aktivní výpovědí se rozumí, že klientovi aktuálně běží výpovědní lhůta.

 

Fakturace

 • Nyní je při importu výpisu v ABO formátu upraveno vyčítání čísla účtu, systém vyčítá i kód banky.
 • Při přijímání hotovostní platby je nyní možné přijmout i částku do kreditu.
 • Nyní je nově možnost převést fakturu jinému klientovi. Tlačítko Převést fakturu se nachází v detailu faktury.
 • V FakturacePřeplatkyVráceno je možné po výběru fakturační skupiny a typu platby Bankovním převodem provést vygenerování hromadného příkazu. Tento hromadný příkaz je poté možné použít v bance. Systém při generování tohoto příkazu používá číslo bankovního účtu, klienta uvedené při vytváření vratky, dále systém využije Číslo účtu pro vrácení platby, které je potřeba nastavit u fakturační skupiny.
 • V editaci fakturační skupiny v FakturaceNastaveníFakt. skupiny je nyní možné povolit nebo zakázat superCASH kód na faktuře.
 • Při používání zálohových faktur systém po úhradě zálohové faktury automaticky odesílá klasickou fakturu klientovi. Pokud však klient má nastaveno zasílání faktur pozemní poštou nebo nemá uveden email nebo má vypnuté zasílání faktur emailem, tak systém pošle toto oznámení na email uvedený v záložce FakturaceNastaveníObecné, ID billing_mail. V aktuální verzi systém zasílá email pouze v případě, že je u klienta nastaveno zasílat faktury pozemní poštou nebo má nastaveno zasílání emailem a email nemá uveden.
 • Záložka FakturaceBankaFIO se nyní zobrazuje pouze v případě, že je přidán účet v FakturaceNastaveníBankaFIO.
 • Záložka FakturaceBankaEmail se nyní zobrazuje pouze v případě, že je přidán účet v FakturaceNastaveníBankaBanka - email.
 • Záložka FakturaceBankaSupecash se nyní zobrazuje pouze v případě, že je v FakturaceNastaveníObecné nastavena hodnota ID supercash_id a supercash_password.
 • Záložka FakturaceBankaPayPal se nyní zobrazuje pouze v případě, že nějaká z fakturačních skupin má aktivovaný PayPal.
 • Záložka FakturaceBankaRaiffeisenbank se nyní zobrazuje pouze v případě, že je přidán učet v FakturaceNastaveníBankaRaiffeisenbank.
 • Pokud chci klientovi připsat platbu do kreditu a systém zjistí, že platba přišla na jiné číslo účtu než je uvedeno u fakturační skupiny klienta, tak systém zobrazí upozornění.
 • Systém při ručním párování platby zobrazuje informaci o tom, zda-li číslo bankovního účtu platby bylo nalezeno u více klientů. Pokud je číslo nalezené u více klientů, tak je možné toto číslo u zvoleného klienta odstranit. Pokud je číslo nalezeno u více klientů, není možné provést automatické spárování platby na základě pravidla pro párování plateb obsahující podmínku na shodnost čísel účtů.
 • V FakturacePřehledyFakturace je nyní možnost tisku celého pohledu do PDF a exportu dat do CSV.
 • V detailu spárovaných plateb v FakturaceBankaSIPO je nyní informace o tom, jak byla platba spárována.

 

FAKTURACE - Integrace platebniho systemu Raiffeisenbank

 • ISPadmin nyní umožňuje automatické stahovaní plateb z platebního systému Raiffeisenbank.
 • V FakturaceNastaveníBankaRaiffeisenbankje možné přidat nový účet, ze kterého ISPadmin začne automaticky stahovat platby.
 • Pro přidání účtu je potřeba vyplnit shopname, creditaccount, creditbank a heslo. Tyto údaje Vám budou dodány bankou v případě používání platebního systému.
 • Jakmile přidáte účet do systému ISPadmin, systém začne automaticky stahovat platby v intervalu 10 minut.
 • Systém stahuje platby vždy za 48 hodin zpětně, po zavedení účtu do systému tedy stáhne platby i za předchozí 2 dny.
 • V FakturaceBankaRaiffeisenbank je poté k dispozici seznam vyčtených plateb s možností vyhledávání i párování stejně jako je to použito v ostatních záložkách FakturaceBanka.

 

POPY a přehled hardwaru

 • Vytvořen nový číselník Popy v Nastavení Číselníky Popy.
 • Vytvořena nová záložka Hardware Přehled, ve které je možné si vyobrazit strukturu sítě, se všemi prvky (routery, switche, zařízení, pasivní prvky).
 • Při prvotním vyčtení této stránky se zobrazí výčet lokalit s názvem a počtem online offline všech zařízení na dané lokalitě.
 • Přehled lokalit: Zde se zobrazí výčet lokalit z Nastavení Číselníky Lokality. U každé lokality je uveden název a počet online a offline zařízení na dané lokalitě. Na pravém okraji monitoru jsou ikony s možnými akcemi (přidání pasivního prvku, legenda). Jednotlivé lokality a pasivní prvky je možné propojit tak, jak ve skutečnosti jsou prvky propojeny. Propojování se provádí kliknutím a přetažením žlutého čtverečku v každém prvku. Po vytvoření spoje je možné na linku kliknout, zobrazí se nabídka pro spoj (přidání poznámky ke spoji, možnost odstranění spoje).
  • Přehled POPů: Do přehledu popů je možné se dostat kliknutím na lokalitu, tím se zobrazí výčet popů, pasivních prvků a uplink. Uplink je spoj mezi lokalitami nebo popy určený konkrétními zařízeními. V pravém menu je možné si zobrazit routery a switche, které jsou na dané lokalitě a je možné je přiřadit do popu. Přiřazení se provádí přetáhnutím ikony u zařízení do konkrétního popu.
  • Detail POPu: Do detailu popu je možné se dostat kliknutím na pop. Zde je vidět výčet zařízení přiřazených k tomuto routeru (routery, switche, pasivní prvky a uplinky). Zde je také možné provádět veškeré zásahy jako v Lokalitě nebo Popu.
 • Jakákoli změna posunutí a propojení je ihned automaticky uložena.

 

Switche

 • Záložka s výpisem switchů byla přesunuta do Hardware.
 • Nyní je možné přidat switch i bez nadřazeného routeru.
 • U každého switche, který nemá nadřazený router, je nyní možné zvolit lokalitu. Switche s nastavenou lokalitou je poté možné přiřadit určitému POPu.
 • Nyní je možné přiřadit službu internet i na switch (port switche), který není pod žádným routerem.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika