ISPadmin 4.16 stable

ISPadmin 4.16 beta3

OPRAVY

 • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.
 • Opraven import z Tatra Banka - SK při částkách vyšších jak 1000€ (SK lokalizace).

 

NOVINKY

 

NOVĚ PŘEPSANÉ STRÁNKY


PLÁNOVÁNÍ

 • V Plánování Kalendář / Denní  po najetí myši nad buňku je zobrazeno jméno administrátora, kterému sloupec patří.

KLIENTSKÝ PORTÁL

 • Byly přidány nové parametry pro nastavení Portálu klienta:
  • ci_display_payment_details_tab - Zobrazit tabulku Rozpis plateb v Klientském portálu
  • ci_display_balance - Zobrazit informace o zůstatku v Klientském portálu

FAKTURACE

 • V Fakturace Přehledy Fakturace Dle období
  • Odkazy na konci řádku byly sjednoceny pod jeden selectbox.
  • Tisk v PDF: Stránka je nyní otočena na šířku a je zobrazen název dané fakturační skupiny.
  • V sestavě Seznam vystavených faktur byl přidán nadpis na všechny stránky, číslování stránek a číslování řádků.
  • Nově přidána sestava Seznam vystavených faktur pro DPH.
 • V Fakturace Přehledy Fakturace Dle skupin
  • Odkazy na konci řádku byly sjednoceny pod jeden selectbox.
  • Tisk v PDF: Stránka je nyní otočena na šířku a je doplněno dané období.
  • Nově přidána sestava Seznam vystavených faktur pro DPH
 • V PDF sestavě Seznam odeslaných hotovostních plateb v Fakturace Pokladna Odeslané přidán nadpis na všechny stránky, číslování stránek a datum vystavení sestavy.
 • V Fakturace Přeplatky Vráceno, při zobrazení sestavy v PDF, je přidán nadpis na všechny stránky, číslování stránek a datum vystavení PDF.
 • Fakturace Přeplatky Vráceno / Bankovní příkaz
  • Při generování ABO souboru pro vrácené přeplatky použije systém jako VS a SS uvedené v přijaté platbě.
  • Pokud platba neobsahuje VS a SS, je SS neuveden a jako VS je použito číslo klienta.
 • Nově je možné v FakturaceBankaFIO a FakturaceBankaRaiffeisebank při vyřazení platby zvolit důvod vyřazení platby. Tyto důvody si můžete zadefinovat v
  FakturaceNastaveníČíselníkyDůvod vyřazení. Poté v seznamu vyřazených plateb je možné filtrovat dle uložených důvodů vyřazení.
 • Funkčnost vyřazených plateb pro CZ a SK lokalizace:
  • V seznamu vyřazených plateb je nyní možné filtrovat mezi Vyřazené, Odeslané a Vrácené. Po vyřazení platby naleznu veškeré platby ve stavu Vyřazené. Pro tyto vyřazené platby je možné vygenerovat Bankovní příkaz. Po kliknutí na Bankovní příkaz systém vygeneruje soubor pro banku (ABO soubor - hromadný příkaz), který obsahuje vyřazené platby. Po vygenerování jsou vyřazené platby ve stavu Odeslané (Platby jsou odeslány do banky bankovním příkazem). U odeslaných plateb je nyní možnost "potvrdit vrácení" nebo "zrušit". Potvrzením platba dostává stav Vráceno a není již možné platbu obnovit, ani s ní nijak dále pracovat. Zrušením se platba dostává zpět do stavu "Vyřazené" a je možné ji obnovit a zpracovat nebo znova odeslat k vrácení. U vrácených plateb je poté uvedena informace, kdy a kdo schválil vrácení platby.
 • V PDF sestavě Zobrazit přehled všech přeplatků v PDF v FakturacePřeplatkyZapočteno do DPH je nyní zobrazena fakturační skupina, nadpis je zobrazen na všech stránkách, přidáno číslování řádků a stránek, datum vystavení v patičce dokumentu.
 • Nastavení pro upomínky bylo přesunuto do FakturaceNastaveníŠablonyUpomínky.
 • Nastavení pro avíza bylo přesunuto do FakturaceNastaveníŠablonyAvíza.
 • Vytvořena nová záložka FakturaceNastaveníČíselníky a do této záložky byly přesunuty číselníky Typ úhrady, Typy plateb, DPH sazby.
 • V FakturaceBankaFIO a FakturaceBankaRaiffeisenbank je nyní možné vytisknout sestavu Platby z banky, které obsahují informace o stažených platbách za dané období a informace o tom, zda byly započteny na faktury, do přeplatku, vyřazeny nebo doposud nebyly spárovány. Dále jsou v sestavě rozepsané vrácené platby dle zvoleného typu.
 • Upraven formát pro typ importu ČSOB - textový formát - Slovensko. U ČSOB došlo ke změně formátu výpisu od 1.11.2015 (SK lokalizace).
 • Upraven formát importu pro Tatra Banka - SK. Nyní jsou importovány pouze záznamy typu Kredit (SK lokalizace).

ISPadmin 4.16 beta2

OPRAVY

 • Opravena chyba při odesílání faktur.

NOVINKY

 • Přidán nový typ routeru Delibertant. Systém ze zařízení vyčítá základní informace o provozu zařízení, datové přenosy na interfacech a připojené klienty na wifi rohraní. Na tento typ routeru nelze přidávat klienty (chová se podobně jako UBNT routery).

CMTS

 • Nově přidána podpora headendu Juniper G1.

ISPadmin 4.16 beta1

OPRAVY

 • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.
 • Optimalizace automaticky spouštěných skriptů pro vyčítání dat (CRON).

 

NOVINKY

 • Při odesílání emailu z Karty klienta / Informace / Odeslat email se nyní nenabízí duplicitní emailové adresy.
 • Při odesílání emailu z Karty klienta / Informace / Odeslat email si systém zapamatuje vybranou možnost odesílatele a při dalším odeslání je tato možnost předvyplněna.
 • Při přidání nového klienta si systém pamatuje poslední zvolenou fakturační skupinu a při dalším přidávání nového klienta ji automaticky předvyplní.
 • V KlientiInternet, filtr Router prohledává i podřízené služby dané aktivní služby internet.
 • V OstatníHromadnéEmail byla položka Lokalita routerů změněna na MultiSelect, je tedy možné najednou vybrat více položek ze seznamu.
 • Nově lze v HardwareVýpadky zadávat do systému Plánované výpadky na zařízeních. Při kliknutí do karty klienta se nyní provádí kontrola, není-li nějaké zařízení evidováno v plánovaných výpadcích, a pokud ano, zobrazí se upozornění. A dále se plánované výpadky mohou zobrazovat ve widgetu Dashboard.
 • Nově je v Editaci klienta implementována služba ARES. Po vyplnění IČ je možné kliknout na tlačítko icon lupa disARES. Je-li nalezena shoda, jsou vypsány nalezené údaje a tlačítkem Použít údaje je možné je použít a data přenést do editovaného formuláře. Tato služba je dostupná pouze pro českou lokalizaci.
 • Přidány nové systémové proměnné $MIN_DOWNLOAD$ a $MIN_UPLOAD$ pro službu internet, které propisují minimální garantované rychlosti z tarifu u dané služby internet.
 • V editaci služby internet přibyla možnost opakovat automatické pozastavení služby. Opakování se nastaví zaškrtnutím Opakovat.
 • V HardwareRouteryVšechny je nyní možnost ve filtru Stav vybrat routery, u kterých je připojen CMTS.
 • Klíče pro nastavení systému ur_billing (nově ci_display_invoices_tab) a ur_billing_payment (nově "ci_display_cash_payments") byly přemístěny do NastaveníSyst. nastaveníPortál klienta.
 • V NastaveníInfo page Inf. zprávy je nyní možné vyfiltrovat klienty podle jejich aktuální bilance faktur, které jsou po splatnosti.
 • Nyní se v Kartě klienta / Aktivní služby ve výpisu typů služeb zobrazuje v rohu počet daných aktivních služeb klienta (včetně pozastavených).
 • Nyní je možné v HardwareRoutery nastavit vyhledávání. Na levé straně obrazovky je tlačítko, pod kterým je nastavení schováno. Je možné si zvolit, zda-li se ve vyhledávání budou procházet switche, zařízení připojená k routeru a routované sítě. Možnost nastavení byla přidána z důvodu, že vyhledávání může v některých případech trvat delší dobu.
 • Nově je možné u tarifu typu Radius zvolit FUP podobně jako u tarifu typu Wifi. Nastavení se provádí v NastaveníTarifyInternet. Do zařízení MikroTik se poté do sekce Queue Tree a Mangle zapíší pouze snížené rychlosti tarifů klientů, pro které se uplatňuje FUP. Pro nesnížený tarif se uplatňuje klasické řízení rychlosti přes Queue Simple vytvářený službou Radius automaticky.

 

NOVĚ PŘEPSANÉ STRÁNKY

 • Karta klienta / Fakturace / Přeplatky
 • Karta klienta / Fakturace / Přijmout platbu v hotovosti
 • Karta klienta / Fakturace / Průběžné položky
 • Karta klienta / Fakturace / Vrátit přeplatek

PUSH NOTIFIKACE PRO NAGIOS

 • Platí pouze pro licence s Mobilní aplikací.
 • Nově jsou do systému implementovány tzv. Push notifikace pro Nagios. Funkčnost je stejná jako při notifikacích emailem nebo SMS, jen se využije Mobilní aplikace a informace je doručena zdarma přímo do mobilního telefonu. Podmínkou je být připojen k internetu.
 • Šablony pro Push notifikace je možné vytvořit v NastaveníČíselníkyNagiosŠablony.
 • Vytvořená šablona pro Push notifikace se skupině kontaktů nastavuje v NastaveníČíselníkyNagiosKontakty.
 • Skupiny kontaktů lze přiřadit k zařízení (router, switch) v jeho editaci.
 • Pro použití Push notifikací namísto SMS notifikace stačí v NastaveníČíselníkyNagiosKontakty u skupiny změnit typ notifikace na Push a doplnit Push kontakty.

 

MOBILNÍ APLIKACE

 • Záložka Klienti se nyní zobrazí pouze v případě, že administrátor má právo na záložku Klienti v aplikaci ISPadmin. V této záložce poté vidí pouze klienty, kteří jsou v povolených fakturačních skupinách v nastavení administrátora. Změna tohoto oprávnění se projeví po odhlášení a následném přihlášení do aplikace.

FAKTURACE

 • Záložka Fakturace Úhrady Historie je zrušena. Veškeré informace o platbách jsou v Fakturace Přehledy Platby.
 • V Fakturace Přeplatky Zap. do DPH byly přidány sloupce Částka bez DPH a DPH. Doplněny byly také do sestav v PDF.
 • Záložka Fakturace Poč. stav byla přesunuta do Ostatní Nástroje.
 • V Kartě klienta / Fakturace je nyní u faktury, na kterou je vystaven dobropis, zobrazen text Dobropisováno. Tato informace je poté uvedena i v detailu této faktury.
 • Záložka Fakturace Přehledy Fakturace byla přemístěna do Fakturace Přehledy Fakturace Dle období. S tímto krokem byla vytvořena nová záložka Fakturace Přehledy Fakturace Dle skupin. Tento přehled je velmi podobný přehledu Dle období s tím rozdílem, že zde je možnost zvolit měsíc a není možné zvolit fakturační skupinu. Řádky potom nejsou dle období, ale dle fakturačních skupin (jeden řádek je jedna fakturační skupina).
 • V Fakturace Faktury je nyní možné provést uzamknutí faktur za zvolený měsíc pro všechny fakturační skupiny najednou.
 • V Kartě klienta / Fakturace, v detailu stornované platby v hotovosti se zobrazuje informace o tom, kdo, kdy a z jakého důvodu platbu stornoval.
 • Upravení zobrazování záložek:
  • záložka FakturaceBankaSEPA se zobrazí, pokud je ve FakturaceNastaveníFakt. skupiny vyplněno ID věřitele (SEPA).
  • záložka FakturaceBankaSIPO se zobrazí, pokud je ve FakturaceNastaveníFakt. skupiny vyplněno Číslo SIPO.
  • záložka FakturaceBankaSIPO se zobrazí, pokud je ve FakturaceNastaveníFakt. skupiny vyplněno Evidenční číslo služby (SK lokalizace).
 • V FakturaceBanka Import, XML import, SIPO, SK pošta, FIOa Raiffeisenbank je po rozkliknutí plateb možnost vyhledávat fulltextem.
 • Stornovat hotovostní platbu je nyní možné pouze v případě, že platby nebyly odeslány v FakturacePokladna. Pokud je platba již odeslána, je potřeba vystavit na danou fakturu opravný daňový doklad.
 • Nyní je možné při vytváření hotovostního dokladu v Kartě klienta / Fakturace / Přijmout platbu v hotovosti zvolit datum vystavení dokladu.
 • V Kartě klienta / Fakturace / Vrátit přeplatek je možnost zvolit číslo účtu. Systém zde automaticky nabízí číslo účtu zadané v kartě klienta a dále nabízí čísla účtů, ze kterých proběhla platba faktury.
 • V FakturacePokladnaNeodeslané byl přidán filtr dle měsíců. Systém defaultně zobrazuje aktuální měsíc.

 

FAKTURACE - PLATBA ŠEKEM (US A CA LOKALIZACE)

 • Při přijímání platby, v FakturaceÚhradyÚhrady, je nyní možnost zaškrtnout Platba šekem. Při zaškrtnutí této volby je poté možnost zadat k platbě číslo šeku a poznámku. Provedenou platbu je poté možné najít v Kartě klienta / Fakturace nebo v FakturacePřehledyPlatby.

 

PAYPAL

 • Z důvodu změny ze strany PayPal je nyní automatické párování plateb v systému pro přijímání těchto plateb podmíněno platným certifikátem v případě použití HTTPS. V případě HTTP není certifikát vyžadován a propojení s PayPal je i nadále funkční.

PLÁNOVÁNÍ


DASHBOARD

 • Nově je do systému implementován Dashboard. Ten umožní vidět na jedné obrazovce, televizi, důležité informace ze systému ISPadmin.
 • Odkaz se nachází po úspěšném přihlášení v horní liště aplikace ISPadmin a otvírá se v novém okně.
 • Hlavní použití by mělo být pro samostatnou obrazovku, kde se spustí ISPadmin, přihlásí se a otevře se Dashboard s určitým nastavením.
 • Dashboard se skládá z různých panelů, tzv. Widgetů. Na pravé straně obrazovky je tlačítko, pod kterým se nachází nastavení zobrazení jednotlivých widgetů. Po zapnutí widgetu je u každého individuální nastavení s intervalem aktualizace a barevným rozlišením. Veškeré nastavení je uloženo pro aktuálně přihlášeného administrátora.
 • V levém horním rohu je tlačítko pro možnost zobrazení na "Celou obrazovku".
 • Momentálně jsou implementovány tyto widgety:
  • Plánované výpadky: zobrazují se všechny Plánované výpadky, červeně podbarvené jsou nyní aktivní.
  • Zatížení CPU routerů: zobrazují se zde routery s vyšším zatížení CPU. Limit pro zatížení si můžete zvolit v nastavení widgetu.
  • Přijaté SMS: zobrazují se zde přijaté SMS, stejná tabulka jako v záložce Statistiky Historie. Zde je možné si nastavit počet dnů zpětně pro zobrazení přijatých SMS.
  • Offline routery: zobrazují se zde offline routery s časem, jak dlouho jsou offline.

PORTÁL KLIENTA

 • Kompletně přepsaný Portál klienta.
 • Vzhled je nastaven do defaultního zobrazení. Jediné, co bylo možné přenést z předchozí verze, je logo. Pokud bylo nastaveno správně, mělo by být funkční i v nynějším novém klientském portálu.
 • Barevné rozlišení je nyní v červeném (red) zobrazení a jsou k dispozici další přednastavené barevné profily blue, green a orange. Mezi nimi je možné přepínat v Nastavení Syst. nastavení Portál klienta, pomocí ID "tech_support_theme" (nově ci_skin_theme).
 • Přihlášení do klientského portálu z externího přihlašovacího formuláře je i nadále možné, jen je potřeba změnit odkaz po odeslání na http://domain.where_is_ispadmin_client_interface/sign/?do=signInForm-submit
 • Jak si nastavit Klientské rozhraní
 • Klíče (ID) byly zcela přejmenovány. Nově začínají ci_ (client interface) a lépe vystihují podstatu nastavovaného klíče. Popis ke klíčům zůstal nezměněn.
 • Nově je možné si nastavit počet měsíců zpětně pro zobrazování faktur v Klientském portálu. Nastavení se provádí v Nastavení Syst. nastavení Portál klienta, pomocí ID ci_display_invoices_for_the_last_x_months.

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika