ISPadmin 4.16 beta3

OPRAVY

 • Opraveny drobné chyby reportované uživateli.
 • Opraven import z Tatra Banka - SK při částkách vyšších jak 1000€ (SK lokalizace).

 

NOVINKY

 

NOVĚ PŘEPSANÉ STRÁNKY


PLÁNOVÁNÍ

 • V Plánování Kalendář / Denní  po najetí myši nad buňku je zobrazeno jméno administrátora, kterému sloupec patří.

KLIENTSKÝ PORTÁL

 • Byly přidány nové parametry pro nastavení Portálu klienta:
  • ci_display_payment_details_tab - Zobrazit tabulku Rozpis plateb v Klientském portálu
  • ci_display_balance - Zobrazit informace o zůstatku v Klientském portálu

FAKTURACE

 • V Fakturace Přehledy Fakturace Dle období
  • Odkazy na konci řádku byly sjednoceny pod jeden selectbox.
  • Tisk v PDF: Stránka je nyní otočena na šířku a je zobrazen název dané fakturační skupiny.
  • V sestavě Seznam vystavených faktur byl přidán nadpis na všechny stránky, číslování stránek a číslování řádků.
  • Nově přidána sestava Seznam vystavených faktur pro DPH.
 • V Fakturace Přehledy Fakturace Dle skupin
  • Odkazy na konci řádku byly sjednoceny pod jeden selectbox.
  • Tisk v PDF: Stránka je nyní otočena na šířku a je doplněno dané období.
  • Nově přidána sestava Seznam vystavených faktur pro DPH
 • V PDF sestavě Seznam odeslaných hotovostních plateb v Fakturace Pokladna Odeslané přidán nadpis na všechny stránky, číslování stránek a datum vystavení sestavy.
 • V Fakturace Přeplatky Vráceno, při zobrazení sestavy v PDF, je přidán nadpis na všechny stránky, číslování stránek a datum vystavení PDF.
 • Fakturace Přeplatky Vráceno / Bankovní příkaz
  • Při generování ABO souboru pro vrácené přeplatky použije systém jako VS a SS uvedené v přijaté platbě.
  • Pokud platba neobsahuje VS a SS, je SS neuveden a jako VS je použito číslo klienta.
 • Nově je možné v FakturaceBankaFIO a FakturaceBankaRaiffeisebank při vyřazení platby zvolit důvod vyřazení platby. Tyto důvody si můžete zadefinovat v
  FakturaceNastaveníČíselníkyDůvod vyřazení. Poté v seznamu vyřazených plateb je možné filtrovat dle uložených důvodů vyřazení.
 • Funkčnost vyřazených plateb pro CZ a SK lokalizace:
  • V seznamu vyřazených plateb je nyní možné filtrovat mezi Vyřazené, Odeslané a Vrácené. Po vyřazení platby naleznu veškeré platby ve stavu Vyřazené. Pro tyto vyřazené platby je možné vygenerovat Bankovní příkaz. Po kliknutí na Bankovní příkaz systém vygeneruje soubor pro banku (ABO soubor - hromadný příkaz), který obsahuje vyřazené platby. Po vygenerování jsou vyřazené platby ve stavu Odeslané (Platby jsou odeslány do banky bankovním příkazem). U odeslaných plateb je nyní možnost "potvrdit vrácení" nebo "zrušit". Potvrzením platba dostává stav Vráceno a není již možné platbu obnovit, ani s ní nijak dále pracovat. Zrušením se platba dostává zpět do stavu "Vyřazené" a je možné ji obnovit a zpracovat nebo znova odeslat k vrácení. U vrácených plateb je poté uvedena informace, kdy a kdo schválil vrácení platby.
 • V PDF sestavě Zobrazit přehled všech přeplatků v PDF v FakturacePřeplatkyZapočteno do DPH je nyní zobrazena fakturační skupina, nadpis je zobrazen na všech stránkách, přidáno číslování řádků a stránek, datum vystavení v patičce dokumentu.
 • Nastavení pro upomínky bylo přesunuto do FakturaceNastaveníŠablonyUpomínky.
 • Nastavení pro avíza bylo přesunuto do FakturaceNastaveníŠablonyAvíza.
 • Vytvořena nová záložka FakturaceNastaveníČíselníky a do této záložky byly přesunuty číselníky Typ úhrady, Typy plateb, DPH sazby.
 • V FakturaceBankaFIO a FakturaceBankaRaiffeisenbank je nyní možné vytisknout sestavu Platby z banky, které obsahují informace o stažených platbách za dané období a informace o tom, zda byly započteny na faktury, do přeplatku, vyřazeny nebo doposud nebyly spárovány. Dále jsou v sestavě rozepsané vrácené platby dle zvoleného typu.
 • Upraven formát pro typ importu ČSOB - textový formát - Slovensko. U ČSOB došlo ke změně formátu výpisu od 1.11.2015 (SK lokalizace).
 • Upraven formát importu pro Tatra Banka - SK. Nyní jsou importovány pouze záznamy typu Kredit (SK lokalizace).

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika