ISPadmin 4.17 stable

Implementovány všechny změny z předchozích beta verzí.

 

IPTV - SledováníTV a 4Network.tv

Implementace obou rozhraní je do systému ISPadmin zapracována podle dodané specifikace, nicméně vzhledem k zájmu klientů o další vývoj můžete v následujících verzích očekávat rozšířenou podporu u obou IPTV.

 

ISPadmin 4.17 beta2

NOVINKY

 • V Statistiky Odpojení klienti byly přidány sloupce s informacemi kdo a kdy klienta odpojil. Nastavení zobrazení těchto sloupců se jako obvykle vztahuje na přihlᚹeného administrátora.
 • V Hardware Routery Vššechny je nyní nově možžnost nastavit Prohledat síťové rozhraní (přes iconopen)
 • V Kartě klienta je nyní přidáno nové pole Okres (IE lokalizace).
 • Realizovaná podpora zařízení PowerBeam 5AC od Ubiquiti.

ISPadmin 4.17 beta1

NOVINKY

 • V editaci Switche je nyní možné zadat GPS souřadnice a tím vyhledat správné umístění zařízení.
 • V seznamu routerů, Hardware Routery, se nyní pod IP adresou zobrazuje nadřazený Router pro Nagios. Kliknutím přejdeme na dané zařízení.
 • V Klienti Kontakty byly přidány sloupce ID a PSČ. Sloupec ID je systémové ID z databáze. Tabulku je možné řadit podle obou sloupců.
 • V seznamu routerů, Hardware Routery, je nyní zobrazeno tlačítko icon graph Grafy vybraných routerů, kterým je možno si zobrazit veškeré grafy na vybraných routerech. Na této stránce je v levém horním rohu tlačítko s nastavením iconopen, kde je možné si zvolit zobrazované typy grafů. Tohle nastavení se ukládá k přihlášenému administrátorovi.
 • V routerům typu Mikrotik, Cambium, Canopy a Radwin je nyní možné v editaci routeru uložit SNMP port a Verze SNMP. Použití pro případ, že hodnoty nejsou defaultní.
 • Přidána nová systémová proměnná $COMPANY_NAME$, vázaná na klienta a bude nahrazena názvem společnosti (v případě firemního zákazníka, nový řádek pod jménem).
 • Přidána podpora nového headendu od výrobce CASA SYSTEMS. Správa se provádí standartně jako ostatní headendy a komunikace probíhá přes protokol SNMP (je tedy nutné vyplnit snmp community).
 • V editaci libovolného routeru a switche je nyní možnost přiřadit Pop, ve kterém se nachází.
 • V záložce Karta klienta / Aktivní služby, je-li služba internet odstraněna, tak se u ní nyní zobrazí Další IP adresy a Podřízení klienti, i když byli s odstraněním služby také odstraněny. Je to zobrazeno hlavně z důvodu dohledatelnosti, co bylo u služby zadáno.
 • V Plánování Kalendář se nyní v Popup-up textu po najetí myši nad úkol zobrazí i Poslední řešení úkolu.
 • Složenka typu SI byla přidána i do upomínek (SK lokalizace).
 • Byly přidány nové systémové proměnné vázané na službu internet:
  • $SLEVA_OD$ ($DISCOUNT_FROM$)
  • $SLEVA_DO$ ($DISCOUNT_TO$)
 • Nyní je možné nastavit stránku, kam se klient přesměruje po úspěšném přihlášení do klientského portálu. Nastavení se provádí v Nastavení Syst. nastavení Portál klienta, ID ci_redirect_after_login. Sem je možné uvést celou URL adresu.
 • Nyní je možné v Nastavení Syst. nastavení Portál klienta, ID ci_sms_add_text napsat i systémové proměnné vázané na klienta. Při odeslání SMS budou nahrazeny údaji klienta.

 

PŘEPSANÉ STRÁNKY


DASHBOARD

 • Byl přidán nový Widget Notifikace z Nagiosu.
 • Pro zobrazování notifikací z Nagiosu v Dashboardu je potřeba si v Nastavení Číselníky Nagios Šablony vytvořit Dashboard šablonu. Poté si vytvořit Skupinu kontaktů s typem Dashboard v Nastavení Číselníky Nagios Kontakty. Jako poslední, pro zařízení, které chcete sledovat na Dashboardu, je nutné tuto skupinu zaškrtnout v sekci Oznamovat výpadky pro nagios.

FAKTURACE

 • Po přijetí platby v hotovosti (Karta klienta, Fakturace-Přijmout platbu v hotovosti) byla zrušena mezistránka s možností tisku a zobrazení dokladů. Tyto možnosti se nyní zobrazí ve zprávě v horní části stránky po uložení platby.
 • VFakturace Přehledy Fakturace byl přidán sloupec DPH. Tento sloupec byl přidán i do tiskových sestav.
 • Nyní je možné využít nový typ exportu faktur pro učetní program ABRA G3.
 • Byla vytvořena nová stránka Fakturace Přeplatky Započteno do DPH Dle skupin, ve které je souhrn všech přeplatků započtených do DPH a zobrazen dle jednotlivých fakturačních skupin.
 • V Fakturace Nastavení Předkontace Systém je nyní možné nastavit předkontaci pro přeplatky započtené do DPH. Pokud bude předkontace započtena, tak při zápočtu přeplatku dojde k nastavení této předkontace.
 • Nově se veškeré faktury ze systému odesílají tak, že se použije email z karty klienty kolonky Fakturační email. Není-li vyplněn, odešlou se na email uvedený standartně, jako doposud.
 • Při exportu do MK-soft je nyní možné vybrat volbu Exportovat faktury bez provedených úhrad. Při zaškrtnutí této volby bude export proveden bez úhrad (SK lokalizace).
 • Pokud u klienta dojde ke změně typu úhrady ze SIPO na cokoliv jiného, tak systém při generování SIPO souboru zařadí na konec generovaného souboru informaci o tom, že daný klient je ukončený. Systém do SIPO souboru takto zařadí klienty za poslední dva měsíce, u kterých došlo ke změně z typu úhrady SIPO na cokoliv jiného (SK lokalizace).
 • V Fakturace Banka Email se nyní zobrazuje PDF sestava Platby z banky s detailním rozpisem plateb.
 • PDF Sestava pro platby z banky, použitá v Fakturace Banka FIO/Raiffeisenbank nyní obsahuje i informace o tom, zda byla platba započtena do počátečního stavu. Pokud sestava neobsahuje vyřazené platby, není tabulka s detailním výpisem vyřazených plateb zobrazena.
 • V PDF sestavě přeplatků v Fakturace Přeplatky Přeplatky byl přidán nadpis na všechny stránky dokumentu, číslování stránek a datum vystavení sestavy.
 • Upraveno generování složenky typu SI (složenka pro účty ve formátu IBAN). Kód na složence se nyní generuje z IBANového čísla účtu místo z klasického čísla účtu (SK lokalizace).
 • V Fakturace Přeplatky Přeplatky je nyní možné filtrovat data dle roků, měsíců a fakturační skupiny.
 • V záložce Karta klienta, Fakturace je nově možné vytisknout sestavu pro Vystavené faktury, Hotovostní platby, Bezhotovostní platby. Tyto sestavy je dále možné odeslat emailem. Při odesílání těchto sestav emailem je možné připojit zároveň zbývají ze sestav.
 • Tisková sestava vystavených faktur v záložce Karta klienta, Fakturace je nyní shodná se zobrazenou tabulkou v dané záložce.
 • V Fakturace Přehledy Účetní přehled je nyní možné zobrazit PDF sestavu se seznamem faktur z dané stránky.
 • Pokud při vystavení samostatné faktury je u položky zaškrtnuto reverse charge (Přenesená daňová povinnost) je potřeba zvolit kód předmětu plnění. Tento kód je pak použit pro kontrolní hlášení DPH (CZ lokalizace)

 

FAKTURACE - VYSTAVENÍ SAMOSTATNÉ FAKTURY

 • Stránka přepsána do frameworku
 • Vystavení samostatné faktury je nyní uspořádáno do několika bloků:
  •  Hlavička faktury - základní nastavení pro vystavení faktury (Číselná řada, datumy, dodavatel, ...)
  •  Fakturace služeb - Výběr měsíců pro fakturování služeb klienta. Nově je zde zobrazeno období, ve kterém je služba internet pozastavena a v tomto období není možné službu internet vyfakturovat.
  •  Průběžné položky - Pokud má klient průběžné položky, je možné je vyfakturovat. Nově je možné vybrat, kterou z položek chcete vyfakturovat (dříve musely být vyfakturovány všechny průběžné položky).
  • Další položky na faktuře - Přidání dalších položek na fakturu. Zde je možné přidávat nebo ubírat řádky kliknutím na + nebo -. Při kliknutí na Šablony položek je možné vybrat libovolný počet šablon a tyto šablony vložit do faktury. Každá šablona může obsahovat více položek. Šablony je možné nastavit v Fakturace Nastavení Šablony Šablony faktur.

Kontrolní hlášení DPH

Platí pouze pro CZ lokalizaci

kontrolni hlaseni

Od 1.1.2016 vzniká povinnost odevzdávat Kontrolní hlášení DPH.

ISPadmin může v aktuální verzi vygenerovat nové kontrolní hlášení nebo je možné vložit již vygenerované kontrolní hlášení a nechat ISPadmin do něj vepsat pouze data, které má ISPadmin k dispozici.

Ze strany ISPadmina se v kontrolním hlášení řeší pouze věty D, P, A1, A4 a A5. Pokud je vložen soubor z účetního programu, jsou veškeré informace uchovány a pouze doplněny o věty, které jsou v ISPadminu řešeny.

 

Funkčnost

V Fakturace Faktury Faktury klikněte na   a zvolte Kontrolní hlášení pro DPH. Budete přesměrování na stránku s možností vygenerování kontrolního součtu.

Dodavatel v KHDPH   Dodavatel dle Fakturační skupiny: Údajě do věty P budou doplněny dle nastavení níže zvolené fakturační skupiny. Údaje do věty D budou vygenerovány dle zvoleného datumu vytvoření a měsíce pro export.
  Dodavatel dle XML souboru: věta P a D bude zkopírovaná z vybraného souboru
XML soubor Pokud je soubor zvolen, systém pracuje z daty ze zvoleného XML a jsou doplněny o data z ISPadmin
Fakturační skupiny pro export Výběr fakturačních skupin, pro které budu data exportovány

 

Nastavení

V Fakturace Nastavení Fakt. skupiny je nyní možné nastavit údaje potřebné pro vyplnění kontrolního součtu pro DPH. (sekce Kontrolní hlášení DPH).

Zaškrtněte Používat Kontrolní hlášení   a vyplňte příslušné údaje.

 

alert icon  POZOR alert icon

Vygenerovaný soubor doporučujeme před odesláním správci daně zkontrolovat na daňovém portálu, popř. je zde možné doplnit soubor o řádky, se kterými ISPadmin nepracuje.

Daňový portál se nachází na adrese http://www.daneelektronicky.cz/

Pro možnost otestování je dočasně spuštěn testovací portál https://mfwwwit-1.mfcr.cz


SledováníTV a 4NetworksTV

SledováníTV

Konfigurace

V Nastavení Syst. nastavení Obecné:

 • Vložit přístup do API (iptv_login, iptv_password).
 • Nastavit typ IPTV, ID iptv_type = 1.

Inicializace

V Nastavení Aktivní služby IPTV Synchronizace:

Slouží k vyčtení balíčků a k propojení uživatelů ze systému SledováníTV ke službám v ISPadmin.
Před importem můžete zkontrolovat navrhované změny.
Následně můžete kliknout na Provést import do ISPadmin.

icon info2  Automatická denní synchronizace změn v ISPadminu je v beta verzi pozastavena.

Přidání / Úprava služby

Před přidáním služby musí být uživatel v systému SledováníTV již registrován.
Aktivují/Deaktivujjí se mu zvolené balíčky.
Aktivují/deaktivují se mu přidané/smazané set-top boxy.

 

4NetworksTV

Konfigurace

V Nastavení Syst. nastavení Obecné:

 • Vložit přístup do API (iptv_login, iptv_password).
 • Nastavit typ IPTV, ID iptv_type = 2.

Inicializace

V Nastavení Aktivní služby IPTV Synchronizace:

Slouží k vyčtení balíčků a k propojení uživatelů ze systému 4Networks ke službám v ISPadmin.
Před importem můžete zkontrolovat navrhované změny.
Následně můžete kliknout na Provést import do ISPadmin.

icon info2  Automatická denní synchronizace změn v ISPadminu je v beta verzi pozastavena.

Přidání / Úprava služby

Při přidání služby se vytvoří ve 4Networks uživatel.
Aktivují/Deaktivujjí se mu zvolené balíčky.
Aktivují/deaktivují se mu přidané/smazané set-top boxy.

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika