ISPadmin 4.18 beta1

NOVINKY

 • Přidána nová záložka Statistiky Stat. klientů Výpovědi. Jedná se o seznam všech uložených výpovědí s možností filtrování a řazení.
 • Nově je nyní možné k přípojným bodům ukládat GPS souřadnice vybráním místa na mapě a poté je možné Přípojné body zobrazovat také v Ostatní Mapa.
 • Nově je nyní možné v Nastavení Info page Inf. zprávy nastavit filtr pro jednotlivé fakturační skupiny.
 • V Hardware Routery Router status Routery byl přidán sloupec Vytížení CPU.
 • Při vyhledávání routeru podle SSID, při editaci služby internet, je nyní zobrazen sloupec s popisem přípojného bodu.
 • Při vyhledání adresy pomocí služby ARES je nyní možné adresu použít jak u korespondenční, tak u fakturační adresy.
 • Profily informačních stránek byly přesunuty z Nastavení Info page do Nastavení Info page Profily. Tímto přesunem vzniklo místo na další profily a byly vytvořeny další 4 volitelné profily.
 • Při odesílání smlouvy klientovi (Karta klienta / Smlouvy) je nyní možné připojit jako přílohy i ostatní smlouvy v PDF tohoto klienta.
 • Nyní je možné v editaci administrátora (Nastavení Administrátoři Administrátoři) povolit Změnu hesla. Jedná se o položku v hlavním menu a zde je umožněna změna pouze přihlášeného administrátora. Použití je hlavně u administrátorů, kteří nemají právo na Nastavení Administrátoři.

 

PŘEPSANÉ STRÁNKY

 • Nastavení Číselníky Klienti Typy služeb
 • Klienti Poptávky
 • Karta klienta / Fakturace / Detail faktury / Aktualizovat adresu odběratele

 

TYP SLUŽBY L2TP

 • Přidána podpora pro typ služby L2TP.
 • Vytvoření služby L2TP se provádí v aktivní službě internet zvolením typu služby L2TP.
 • Pro ověření se používá přihlašovací jméno a heslo uvedené také v aktivní službě internet.

 

SYSTÉMOVÉ PROMĚNNÉ

Byly přidány:

 • $VOIP_TARIF_CENA_S_DPH$ ($VOIP_TARIFF_PRICE_WITH_VAT$) - vrátí cenu za tarif s DPH
 • $VOIP_TARIF_CENA_BEZ_DPH$ ($VOIP_TARIFF_PRICE_WITHOUT_VAT$) - vrátí cenu za tarif bez DPH

PRÁVA PRO ISPADMIN

 • Nově jsou přepisována a implementována oprávnění administrátorů do ISPadmina.
 • Práva jsou přepisována postupně, nelze to udělat najednou a týka se to výhradně stránek přepsaných do frameworku.
 • Nyní jsou tyto práva připravena pro celou Kartu klienta a Plánování.
 • Práva je možné nastavit v editaci administrátora (Nastavení Administrátoři Administrátoři) v sekci Práva pro Kartu Klienta a Práva pro Hlavní menu.
 • Nová práva se týkají těch stránek, které jsou uvedeny v editaci administrátora a postupně se budou přidávat další stránky s takto upravenými právy.
 • alert icon  V rámci tohoto updatu dojde také přednastavení práv na zmíněné stránky s novými právy, které je ovšem potřeba zkontrolovat a donastavit!!! Není možné vše automaticky přednastavit.

ROZHRANÍ PRO TECHNIKY

 • Vytvořeny nové záložky Klienti a Pokladna. V záložce Klienti přibyla možnost icon money accept Přijmout hotovostní platbu a také možnost zadat minimální počet znaků ve fulltextu pro filtrování klientů.
 • Je-li povoleno Přijmout hotovostní platbu, je možné v tomto rozhraní hotovostní platbu přijmout. Podmínkou je, že klient má neuhrazenou fakturu.
 • V Pokladna je možnost vidět seznam hotovostních plateb přijmutých přihlášených technikem.

FAKTURACE

 • V Fakturace Faktury Časové rozlišení, pokud je ve faktuře položka s odečtením přeplatku, tak se nyní tyto položky nezapočítávají do statistik časového rozlišení (Toto může nastat pouze v případě, že jsou přeplatky započítávány do DPH).
 • Přidána možnost tisku sestavy v Fakturace Přehledy Pohledávky Pohledávky do PDF.
 • Na splátkovém kalendáři se zobrazuje kód IBAN místo čísla účtu (SK lokalizace).
 • V Fakturace Přehledy Pokladna je nyní možné třídit dle fakturačních skupin a byla zde přidána sestava Souhrn plateb, která zobrazuje informace o tom, kam byly zvolené hotovostní úhrady započteny.
 • V Fakturace Přehledy Platby je nyní umožněno řazení dle jednotlivých sloupců v tabulce.
 • V Fakturace Faktury Faktury je nyní nově možnost při exportu Kontrolního Hlášení pro DPH vybrat, zda chcete provést export do XML nebo PDF.
 • Nyní je v záložce Fakturace Přeplatky Přeplatky možnost vybrat Všechny roky a také Všechny měsíce.
 • Doprogramován nový typ importovaných výpisů. Tento typ je možné použít v rámci všech bank využívajících SEPA formát a podporující export plateb ve formátu camt.053.001.02.
 • Fakturace Banka Import je tedy možné zvolit nový typ importu SEPA - camt.053.001.02.

 

FAKTURACE - Úhrada více faktur

 • V Fakturace Banka je možné při párování nespárované platby uhradit více faktur najednou (není potřeba přidávat přebytek do přeplatku). Pokud je možné jednou platbou uhradit více faktur,
  je zde zobrazeno Uhradit více faktur. V následujícím kroku je pak možné vybrat faktury, na které mají být uhrazeny. Zbývající částka platby je poté vložena do kreditu.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika