ISPadmin 4.18 beta2

NOVINKY

  • Se změnou práv v Plánování bylo také odstraněno tlačítko Smazat úkol v editaci úkolu. Smazat úkol je nyní možné v PlánováníPřehled nebo také v Kartě klienta / Servisní zásahy.
  • Menu v Routerech - nyní bylo vypnuto zobrazování Skupin v menu. V případě, že skupin bylo mnoho, tak menu bylo příliš dlouhé a nebyly vidět všechny záložky. Proto byl přidán v záložce filtr Skupiny a tím je možné si routery vyfiltrovat.
  • V záložce Karta klienta / Odeslat email se při odesílání zobrazí veškeré vyplněné emailové adresy klienta včetně kontaktních osob a je možné zaškrtnout více emailových adres, na které má být email odeslán.

 

PŘEPSANÉ STRÁNKY


KONTROLNÍ HLÁŠENÍ PRO DPH

  • Ze systému je možnost vygenerovat prozatím pouze soubor typu PDF, ke zpracování účetní a přidání nákladů společnosti. ISPadmin pracuje pouze s výnosy (to znamená příjmy). V dalších verzích bude zapracována také automatizace přes XML.

OPRÁVNĚNÍ

  • Zapracovány další oprávnění k záložkám Klienti, Hardware a Nagios.
  • V rámci tohoto updatu dojde také k Přednastavení práv na zmíněné stránky s novými právy, které je ovšem potřeba zkontrolovat a donastavit! Není možné vše automaticky přednastavit.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika