ISPadmin 4.19 beta1

NOVINKY

 • V seznamu routerů - Hardware Routery Všechny- je nyní možnost jedním kliknutím skrýt nebo zobrazit všechny Switche na stránce (Switche ). Tlačítka se nachází nahoře nad stránkováním.
 • Nyní se v proměnné $OUTSTANDING_INVOICES$ místo Číslo faktury zobrazí údaje VS a SS.
 • Nyní si můžete nastavit vlastní šablonu pro odesílání zapomenutého hesla do klientského portálu. Šablonu je možné si vytvořit v Nastavení Ostatní Šablony mailů a označit ji jako Zapomenuté heslo do KR.
 • Záložka Statistiky Stat. klientů Výpovědi byla doplněna o filtry "Fakturační skupina", "Lokalita" a "Datum podání". Dále byla doplněna o sloupce v tabulce o "Adresu", kdo výpověď vytvořil a "Vypovídá za".
 • Optimalizována záložka Klienti Kontakty, hlavní vliv na rychlost načítání této stránky mají sloupce "Počet serv. zásahů", "Služby" a "Bilance". Vypnutím nepoužívaných sloupců se rychlost načítání zvyšuje.
 • Při ukládání klienta se nyní provádí kontrola na duplicitu "Číslo OP (pasu)" a "IČO". Je-li nalezena shoda, zobrazí se informační hláška, ale klient je uložen.
 • V Dashboardu je nyní možné si nastavit počet hodin pro zobrazení hlášek z Nagiosu. Např. nastavením hodnoty "2" se budou zobrazovat informace staré max. 2 hodiny.
 • Upraveno odesílání hromadného emailu - Ostatní Hromadné Email. Dříve se přílohy ukládaly přímo do těla emailu a ten poté do databáze. V případě velkého množství emailů se tedy značně vytížila databáze a docházelo k problémům. Nyní se příloha uloží pouze jednou, navíc na HDD, a při odesílání se přiřadí k emailu z databáze. Tohle řešení výrazně ulehčí databázi a zrychlí odesílání hromadného emailu.
 • Přidány nové systémové proměnné pro službu IPTV:
      - $IPTV_DELKA_SMLOUVY$ (EN: $IPTV_CONTRACT_LIFETIME$)
      - $IPTV_CENA_ZA_BALICKY_S_DPH$ (EN: $IPTV_PRICE_FOR_PACKAGES_WITH_VAT$)
      - $IPTV_CENA_ZA_BALICKY_BEZ_DPH$ (EN: $IPTV_PRICE_FOR_PACKAGES_WITHOUT_VAT$)
 • Přidány nové systémové proměnné vázané na klienta - $FAKTURACNI_EMAIL$, $TECHNICKY_EMAIL$ a $OBCHODNI_EMAIL$ (anglické aliasy - $CLI_INVOICING_EMAIL$, $CLI_TECHNICAL_EMAIL$ a $CLI_BUSINESS_EMAIL$). Je-li tento email prázdný, je automaticky vyplněn základním emailem u klienta.

 

PŘEPSANÉ STRÁNKY

 • Hardware CMTS Detail
 • Hardware Routery Všechny > Přidat > Zařízení
 • Hardware Routery Všechny > Přidat > Headend
 • Nastavení Aktivní služby Obecné
 • Nastavení Administrátoři Servisní MAC
 • Nastavení Tarify Internet / CATV / DVBC / VoIP
 • Statistiky Stat.serveru Grafy / Procesy / Služby / Emaily

 

AUTOMATICKÉ PŘIŘAZOVÁNÍ PŘÍPOJNÉHO BODU KE SLUŽBĚ INTERNET

 • V globálním nastavení - Nastavení Syst.nastavení Obecné, ID auto_assign_access_point - lze nyní zapnout funkci automatického přiřazení přípojného bodu ke službě internet. Funkce detekuje službu internet, která nemá vyplněný přípojný bod a má zadanou MAC adresu. Ta se vyhledává na všech routrech s definovaným přípojným bodem a aktivní registrací na wifi kartě. Pokud dojde ke shodě, systém jej automaticky přiřadí ke službe internet a zaznamená do logu.

 

NOVÁ PRÁVA ADMINISTRÁTORŮ

 • Nově upravená práva pro záložky Statistiky a Ostatní.

HISTORIE

 • Záložka Statistiky Logger byla přejmenována na Statistiky Historie.
 • Nově je nyní možné si nastavit automatické promazávání Historie, kterou ISPadmin uchovává. Nastavení se nachází v Statistiky Historie Nastavení. Zde jsou vypsány veškeré sekce (s informací o aktuálním počtu záznamů), které se do historie ukládají, a ke každé z nich je možné si uložit počet dnů, po které se mají data uchovávat. Promazávání se spouští 1x denně v nočních hodinách. Kliknutím na Promazat nyní můžete data dle nastavení promazat ihned.
 • Z bezpečnostního důvodu je ve výchozím stavu po updatu tato záložka vypnuta a je potřeba ji povolit v Nastavení Administrátoři Administrátoři.
 • Záložka Logger - OLD nadále zobrazuje starý typ údajů, které budou postupně převedeny do Historie.

PLÁNOVÁNÍ

 • Kvůli přepisování práv administrátorů k jednotlivým stránkám bylo odstraněno tlačítko Smazat úkol v editaci úkolu. Naopak bylo přidáno do Plánování Kalendář do okna po najetí nad daný úkol - Odstranit.
 • Nyní se v emailech o úkolech z Plánování zobrazuje odkaz přímo na daného klienta. Odkaz je vyvolán kliknutím na jméno klienta (podmínkou je mít správně nastavenou proměnnou ispadmin_server v Nastavení Syst. nastavení Obecné).

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika