ISPadmin 4.23 Stable

ISPadmin 4.23 Stable

Nově se textově zálohují zařízení Ubiquiti řady AirFiber.

 

ISPadmin 4.23 beta2

NOVINKY

 • V záložce Hardware Routery byl přidán filtr Lokalita na první místo ve filtrech. Na druhé byl posunut filtr Router. Když je vybrán filtr Lokalita, ve filtru Router jsou pouze routery patřící do vybrané lokality.
 • Nyní je možné nastavit maximální počet SMS zpráv, které mohou být poslány za jednu minutu. Nastavení se provádí v záložce Nastavení Syst. nastavení Obecné s pomocí klíče sms_minute_limitation. Defaultně je hodnota 0, což znamená, že je funkce vypnutá. Pokud zadáte jakékoli jiné číslo, funkce se aktivuje. Zadaná hodnota = maximální počet odeslaných SMS za minutu.
 • Srbská lokalizace pro Klientský portál
 • V záložce Hardware Routery Router status WIFI klienti byly přidány nové sloupce do tabulky: Typ hardwaru (klientského zařízení) a Verze firmwaru (klientského zařízení).
 • Služba Internet: Byla přidána nová proměnná SLEVA_NAZEV (DISCOUNT_NAME). Tato proměnná je nahrazována názvem slevy uvedeným u konkrétní služby Internet.
 • V záložce Hardware Routery je nyní možné fulltextově vyhledávat i v síťových rozhraních. Tuto možnost můžete aktivovat v konfiguračním okně, které se objeví, jakmile kliknete na ikonu v levém horním rohu stránky.
 • Optimalizace výkonu: Když byl server providera offline a nemohl tak stáhnout data ze serveru Sentinel, trvalo nabíhání systému ISPadmin déle, než je obvyklé. Nyní je již situace zpátky v normálu. Nabíhání aplikace zabere jen pár vteřin.
 • Při hromadné fakturaci se v náhledu faktur podbarvují zálohové faktury správnými barvami.
 • V záložce Ostatní Mapa je nyní možné si vyfiltrovat jednotlivé AP na daném routeru. Podmínkou je mít vybrán nejprve patřičný router. Poté je možné vybrat i přípojný bod na routeru.
 • Statistika pohledávek (záložka Fakturace Přehledy Pohledávky Statistika): Dřívější kategorie 31 - 90 dnů byla rozdělena na dvě: 31 - 60 dnů a 61 - 90 dnů.
 • Nyní se nově do Pokladny (záložka Fakturace Pokladna Neodeslané) zapisují i hotově vrácené peníze klientovi (např. z Karta klienta / Fakturace / Vrátit přeplatek - hotově).
 • V záložce Klienti Obecná služba máte nově možnost si nastavit, které sloupce se budou zobrazovat v tabulce a které při tisku. Dále máte také možnost si nastavit, zdali se tabulka vytiskne na výšku nebo na šířku. Samotný tisk do PDF lze provést kliknutím na tlačítko Tisk.
 • Upraven import HA-VEL podle nového formátu
 • V záložce Statistiky CATV odpojení byla přidána možnost tisku aktuální sestavy do PDF.
 • Záložka Klienti Internet - První ikona v posledním sloupci slouží jako odkaz na stránku se statistikami dané služby. Nyní se po najetí myši nad tuto ikonku zobrazí graf(y) patřící k dané službě.
 • Nyní je možné u DPH sazby v záložce Fakturace Nastavení Číselníky DPH sazby uvést hodnotu jako desetinné číslo.
 • Nyní je možné u tarifů internet (Nastavení Tarify Internet) zobrazit grafy tzv. sdílených linek. Je to vlastně graf vytížení tarifu. Grafy lze zobrazit pro všechny tarify najednou kliknutím na Zobrazit všechny grafy, nebo pro jednotlivé tarify kliknutím na ikonku grafu na každém řádku. Když se po kliknutí nic nezobrazí, žádný graf pro tento tarif není zatím vytvořen.

 

PŘEPSANÉ STRÁNKY

 • Hardware Routery Router status WIFI status
 • Statistiky CATV odpojení
 • Přidání aktivní služby VoIP

 

EXPORT DAT Z ISPADMINA

 • Zrušena záložka Ostatní Export
 • Export dat ze systému je nyní možné provést na příslušných stránkách. Například data o klientech se dají exportovat v záložce Klienti Kontakty. Tyto exporty je nutné povolit v nastavení jednotlivých administrátorů.

 

INFO STRÁNKY A INFO ZPRÁVY

 • Zprovoznění přesměrování pozastavených klientů na informační stránku i pro zabezpečený komunikační protokol HTTPS
 • Zprovoznění zobrazení informačních zpráv po splatnosti i pro zabezpečený komunikační protokol HTTPS

 

OVĚŘOVÁNÍ DIČ PRO ÚČELY DPH PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU VIES

 • Tento druh validace lze provádět u všech EU lokalizací s výjimkou CZ. U CZ lokalizace je použita služba ARES.
 • Systém nyní automaticky ověřuje uložená DIČ s pomocí systému VIES. Klienty s nějakou chybou v DIČ si je možné nechat zobrazit v Ostatní Nástroje / VIES Kontrola údajů.
 • Při přidávání a editaci klienta je u položky DIČ možné kliknout na tlačítko VIES, kterým lze zkontrolovat, zdali je DIČ validní.

 

RADIUS - Dynamické IP adresy

 • Dynamické přidělování IP adres službou Radius
 • ISPadmin nově podporuje dynamické přidělování IP adres z uživatelsky definovaného poolu (Nastavení IP Pools Radius).
 • Dynamický pool se přidává do systému v Nastavení IP Pools Radius: Klikněte na tlačítko , vyplňte formulář a v položce Typ zvolte Dynamický.
 • V nastavení aktivní služby Internet (Radius) pak vyberte v položce IP adresa klienta jeden z nabízených dynamických rozsahů.
 • Klientovi se přiřadí náhodná volná IP adresa z tohoto dynamického poolu. Ta se bude při každém novém připojení (ověření) měnit.
 • Tento jeden pool je využitelný pro všechny routery v systému.

 

FAKTURACE - REVERSE CHARGE

 • Aby bylo možné automaticky vystavovat faktury v režimu reverse charge, byla u každé služby klienta přidána možnost si tento režim zvolit.
 • Pokud tuto možnost aktivujete, automaticky se aktivuje i možnost Fakturovat samostatně. Faktura na tuto službu tak bude vystavena jako samostatná faktura.
 • Pokud je u určité služby zvolen režim reverse charge, tak systém vytvoří při hromadném generování fakturu dle nastavených podmínek.
 • Při hromadném generování systém neumožňuje mít na jedné faktuře položky v režimu reverse charge a ty, které v něm nejsou.
 • Nově byly ke službám doplněny i reverse charge - kódy plnění s rozšířením o kód plnění 21, který se týká poskytování telekomunikačních služeb.

 

MODEMY LICA

 • Byla přidána podpora pro modemy Arris - Povolené IP adresy klientů a zařízení se do konfiguračního souboru modemu propisují přes novou proměnnou USER_ARRIS_IPS.
 • Vyjmenované IP adresy budou mít povolen přístup do internetu. Ostatní provoz je zakázán. Využívá se objekt docsDevFilterIp.

ISPadmin 4.23 beta1

IPTV


Routery

 • Nyní se při přidávání nového routeru ověřuje zadávaná IP adresa ihned po vyplnění políčka ve formuláři a nečeká se až na ukládání fomuláře. Je-li IP adresa již použita, zobrazí se ihned pod políčkem informace, který router má tuto adresu použitou. Formulář je možné uložit i s již použitou IP adresou.

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika