ISPadmin 4.24

ISPadmin 4.24 Stable

 

Implementovány všechny změny z předchozích beta verzí.

 

ISPadmin 4.24 beta6

Elektronická evidence tržeb (EET) - ÚPRAVY

 • Na příjmový doklad byl doplněn čas včetně vteřin.
 • U pokladny přibyla možnost zapnout ověřovací režim. V takovém režimu nejsou platby evidovány na straně Finanční správy ČR a slouží pouze pro testování.
 • Při vystavení příjmového dokladu je nyní možné vypnout EET. Toto opatření se týká např. plateb za služby.

 

ISPadmin 4.24 beta5

Klienti

 • V Klienti Internet je nyní možné filtrovat klienty s pozastavenou službou dle důvodu pro pozastavení služby.
 • Do tabulky v záložce Klienti Internet byl přidán nový sloupec: Cena za měsíc s DPH. To, jestli je zobrazen, závisí na nastavení této stránky.
 • SMS zprávy od klientů se nově identifikují i dle kontaktních osob uvedených v Kartě klienta.

Fakturace

 • Do systému byla přidána podpora pro elektronickou evidenci tržeb (EET). Nastavení se provádí ve Fakturace Nastavení EET. Na dané stránce je možné přidat certifikáty pro komunikaci s Finanční správou České republiky, založit si provozovny a pokladny. Ve Fakturace Nastavení Obecné si nastavte položku hotovostni_doklad na 0 (Klasický hotovostní doklad). Během příjmu hotovosti od klienta je potřeba zvolit provozovnu a pokladnu. Následně je vystaven příjmový doklad, který obsahuje náležitosti EET účtenky, jako je BKP a FIK kód. Přehled vystavených účtenek je možné najít v záložce Fakturace Pokladna EET. Dle provozních informací o evidenci tržeb (EET) zveřejněných Finanční správou ČR je nezbytné, aby se evidované tržby odesílaly přes zabezpečený protokol TLS 1.1 nebo 1.2. Pokud je Váš ISPadmin nainstalován na OS Debian 6, který nepodporuje novější bezpečnostní protokoly, a pokud budete chtít mít možnost využít funkci EET v systému, bude nutné provést migraci na OS Debian 7. Migraci můžete provést sami, a to stažením instalačního obrazu ze stránek download.ispadmin.eu a postupováním dle návodu na https://wiki.ispadmin.eu/cz/378-cz/faq/obecne/1285-migrace-systemu . Pokud Vám bude něco nejasné nebo pokud budete chtít, aby migraci provedli naši technici, kontaktujte naši technickou podporu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
 • Export do Pohody byl doplněn o informace související s přenesenou daňovou povinností (reverse charge).
 • U hromadného generování faktur přibyla kontrola formátu zadaného VS (variabilního symbolu). Nyní je do daného pole možné zadat pouze numerické hodnoty.

Plánování

 • Do denních plánů techniků byly přidány GPS souřadnice relevantních klientů.

Ostatní

 • Do formuláře pro zasílání hromadných emailů (Ostatní Hromadné E-mail) byl přidán filtr pro končící smlouvy, čímž se výrazně zjednoduší zasílání upozornění na blížící se konec smluv.
 • Byla přepsána stránka Ostatní Kontakt.

 

 

ISPadmin 4.24 beta4

Došlo k opravě několika nahlášených chyb.

 

 

ISPadmin 4.24 beta3

Obecné

Byl zprovozněn nový systém řízení skriptů obsluhujících základní činnosti systému (update routerů, vyčítání dat, aktualizace grafů, odesílání emailů, parsování emailů, atd.). U každého procesu se zaznamenává čas jeho posledního spuštění a průměrná doba jeho běhu. Pokud je při provádění skriptu překročena povolená doba běhu, dojde k pozastavení následného spouštění do doby resetu tohoto pozastavení. Ten se provádí každou celou hodinu. Zároveň se emailem odešle upozornění administrátorovi, jakož i technické podpoře systému ISPadmin (debug @ ispadmin.eu). Tyto emaily poté slouží pro analýzu běhu jednotlivých procesů a jejich následnou optimalizaci. Zasílání těchto notifikací je možné deaktivovat pomocí položky ps_manager_send_info v Nastavení Syst. nastavení Obecné.

 

Tento systém má za úkol zabránit přetížení serveru a následnému vyčerpání systémových prostředků, čímž se zabrání vzniku potenciálních problémů souvisejících s během systému. Je důležité, abyste na tyto notifikační emaily nějakým způsobem zareagovali. Měli byste prověřit výkon svého systému a případně kontaktovat technickou podporu ISPadmin.

 

Chtěli bychom Vás ujistit, že výše zmiňované emailové notifikace neobsahuje žádné osobní či jiné citlivé údaje. Uvedené údaje slouží pouze pro účely vývoje a optimalizace systému a dále pro poskytování technické podpory k systému ISPadmin (v případech, kdy se řeší problémy týkající se běhu jednotlivých procesů).

 

Aktuální stav provádění jednotlivých skriptů si můžete zkontrolovat spuštěním skriptu /usr/local/script/ispadmin/cronProcessManager.pl debug z konzole systému. Ve výpisu, který se zobrazí na obrazovce, jsou dočasně pozastavené skripty vyznačeny červeně. Ve sloupci Delka trvani se zobrazuje průměrná doba trvání skriptu. Ve sloupci Cyklus je uveden povolený čas pro každý jednotlivý skript. Skripty, které jsou vyznačené zeleně, jsou běžící procesy.

 

Klienti

 • U služby IPTV je nyní možné přidat poznámku.

 • HU lokalizace: Bylo opraveno chybné zobrazování ceny služby Internet v Kartě klienta, v Klienti Internet a v nastavení tarifů, ke kterému docházelo při nastavení individuální sazby DPH pro službu Internet.

 • Byl opraven formulář pro přidávání Obecné služby. Před opravou nebylo možné zadat cenu ve formě desetinného čísla.

 • Při vystavování opravného daňového dokladu jej systém defaultně okamžitě potvrdí (checkbox Potvrdit ODD ihned). Dobropis je tak okamžitě zahrnut do účetních přehledů v systému.

 

Hardware

 • V Hardware Routery jsou u grafů vybraného routeru k dispozici popisky jednotlivých interfaců.

 • Byl optimalizován ramdisk a skripty pro vyčítání dat a grafování.

 • Byla přepsána stránka Hardware Routery Radius Stat. účtů.

 

Nastavení

 • V Nastavení Smlouvy Hromadné byl přidán filtr Tarif. Pomocí něj můžete generovat hromadné smlouvy jen pro určitý tarif.

 • Byla opravena funkce auto_logout. Systém nezobrazoval nastavenou hodnotu (v minutách), nýbrž pouze informaci o tom, zdali je daná funkce zapnuta či vypnuta.

 • Byla znovu povolena záložka Nastavení Administrátoři Skupiny admin. V nastavení práv jednotlivých administrátorů nyní můžete jednu takovou skupinu vybrat.

 • Sledovanitv.cz: V Nastavení Tarify IPTV lze při editaci tarifu upravit jeho název a API kód dle instrukcí ze sledovanitv.cz.

 • V Nastavení IP pools IP Pools NAT je nyní možné u rezervovaných IP adres přidat poznámku.

 • V Nastavení Syst. nastavení Obecné je nově proměnná mac_logger, pomocí které můžete zapnout/vypnout logování MAC adres do historie. Výchozí stav: vypnuto. V tomto stavu je významně omezen počet přístupů do databáze.

 

Statistiky

 • Byly opraveny chyby v CSS v záložce Statistiky Historie Nastavení.

 

Fakturace

 • Fakturace Peněžní deník: V popisu platby je vidět jméno klienta, kterého se daný záznam týká.

 • Byl upraven vodoznak používaný na proforma fakturách. Nyní je z hlediska PDF specifikace validní.

 

Ostatní

 • Byla přepsána stránka Ostatní Wiki.

 

 

ISPadmin 4.24 beta2

 • Bylo opraveno několik nahlášených chyb.
 • V anglické verzi byly provedeny úpravy v překladech některých pojmů.

 

ISPadmin 4.24 beta1

Klienti

 • V Klienti Poptávky přibyla možnost přidat libovolné množství poznámek ke každé poptávce. Je taktéž možné odeslat email přimo poptávající osobě. Tyto emaily se ukládají do historie dané poptávky.
 • Autorizované požadavky od klientů nyní obsahují odkaz na relevantní Kartu klienta.
 • Při editaci služby v režimu reverse charge je nyní možné zadat Kód plnění.

 

Hardware

 • V záložce Hardware je nyní nově podzáložka Nastavení. Ta bude v budoucnu obsahovat všechna globální nastavení týkající se hardwaru. V současnosti zde můžete najít tři záložky: Typy zařízení, Konc. zařízení a Antény.

 

Nastavení

 • V Nastavení Syst. nastavení jsou dvě nové položky: request_create_the_task a request_hour_for_task. První zmíněná položka vám umožní zapnout automatické vytvoření úkolu v Plánování na základě dat zadaných klientem ve webovém poptávkovém formuláři. Takový úkol se následně přidělí těm administrátorům, kteří mají aktivovanou volbu Správa poptávek v Plánování. Úkol se naplánuje na následující den. Čas se nastaví podle hodnoty uvedené v položce request_hour_for_task.
 • Hromadné SMS zprávy - sms_minute_limitation: Pokud chcete využívat tuto funkci, tak mějte na paměti následující: Nastavení se provádí stejně jako dříve, avšak fungování je nyní odlišné. V systémovém nastavení zadáte maximální počet SMS zpráv, které mohou být odeslány za minutu. V praxi však systém monitoruje počet odeslaných zpráv za sekundu, přičemž nedovolí, aby počet zpráv odeslaných za sekundu přesáhl 1/60 zadaného limitu. Toto je důležité zejména pro SMPP protokol.
 • Upozornění na zranitelnost UBNT zařizení je možné vypnout pomocí položky show_ubnt_warning v Nastavení Syst. nastavení Obecné.
 • V Nastavení Smlouvy Hromadné se vygenerované smlouvy seskupují do jednoho ZIP souboru, který si můžete stáhnout.
 • V Nastavení Aktivní služby Obecné je možné nastavit jinou sazbu DPH pro službu Internet. Toto nastavení se týká především providerů v Maďarsku.

 

Statistiky

 • Pokud je databáze Historie příliš velká, budete na to upozorněni okamžitě po přihlášení. V Statistiky Historie Nastavení je možné zobrazit záznamy přesahující limit a upravit počet dnů jejich uchovávání.

 

Plánování

 • Do Plánování Volné byl přidán sloupec Odhadovaný čas. Můžete stanovit očekávanou časovou náročnost jednotlivých volných úkolů.

 

Fakturace

 • Hromadné generování faktur: Pokud chcete vystavit faktury za nový kalendářní rok, resp. za rok předcházející, systém vás na to upozorní a zeptá se vás, zdali je použitá číselná řada správně. Systém taktéž zkontroluje, zdali není datum vystavení vzdálené od generovaného měsíce o více než jeden měsíc.
 • Služby, které jsou fakturované v režimu reverse charge a v jejichž nastavení není zaškrtnut checkbox Fakturovat samostatně, se nyní objeví na jedné faktuře.
 • Do exportu faktur typu Univerzální export XML jsme přidali pole reverseCharge a reverseChargeType. Tento příznak se objeví jak u celé faktury, pokud obsahuje položky s reverse charge, tak i u jednotlivých položek faktury.

 

Ostatní

 • V Ostatní Nástroje přibyla nová položka: Kontrola emailových adres. Po kliknutí na tlačítko Pokračovat se zobrazí seznam klientů se špatně zadaným emailem.
 • V Ostatní Nástroje přibyla nová položka: Hromadné nastavení nagios notifikací (pro vybrané typy zařízení).
 • Do Ostatní Nástroje byla přidána nová možnost: Pozastavení klientského portálu. Po kliknutí na tlačítko Pokračovat můžete zadat zprávu, která se zobrazí vašim kientům.

 

 

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika