ISPadmin 4.24 beta1

Klienti

 • V Klienti Poptávky přibyla možnost přidat libovolné množství poznámek ke každé poptávce. Je taktéž možné odeslat email přimo poptávající osobě. Tyto emaily se ukládají do historie dané poptávky.
 • Autorizované požadavky od klientů nyní obsahují odkaz na relevantní Kartu klienta.
 • Při editaci služby v režimu reverse charge je nyní možné zadat Kód plnění.

 

Hardware

 • V záložce Hardware je nyní nově podzáložka Nastavení. Ta bude v budoucnu obsahovat všechna globální nastavení týkající se hardwaru. V současnosti zde můžete najít tři záložky: Typy zařízení, Konc. zařízení a Antény.

 

Nastavení

 • V Nastavení Syst. nastavení jsou dvě nové položky: request_create_the_task a request_hour_for_task. První zmíněná položka vám umožní zapnout automatické vytvoření úkolu v Plánování na základě dat zadaných klientem ve webovém poptávkovém formuláři. Takový úkol se následně přidělí těm administrátorům, kteří mají aktivovanou volbu Správa poptávek v Plánování. Úkol se naplánuje na následující den. Čas se nastaví podle hodnoty uvedené v položce request_hour_for_task.
 • Hromadné SMS zprávy - sms_minute_limitation: Pokud chcete využívat tuto funkci, tak mějte na paměti následující: Nastavení se provádí stejně jako dříve, avšak fungování je nyní odlišné. V systémovém nastavení zadáte maximální počet SMS zpráv, které mohou být odeslány za minutu. V praxi však systém monitoruje počet odeslaných zpráv za sekundu, přičemž nedovolí, aby počet zpráv odeslaných za sekundu přesáhl 1/60 zadaného limitu. Toto je důležité zejména pro SMPP protokol.
 • Upozornění na zranitelnost UBNT zařizení je možné vypnout pomocí položky show_ubnt_warning v Nastavení Syst. nastavení Obecné.
 • V Nastavení Smlouvy Hromadné se vygenerované smlouvy seskupují do jednoho ZIP souboru, který si můžete stáhnout.
 • V Nastavení Aktivní služby Obecné je možné nastavit jinou sazbu DPH pro službu Internet. Toto nastavení se týká především providerů v Maďarsku.

 

Statistiky

 • Pokud je databáze Historie příliš velká, budete na to upozorněni okamžitě po přihlášení. V Statistiky Historie Nastavení je možné zobrazit záznamy přesahující limit a upravit počet dnů jejich uchovávání.

 

Plánování

 • Do Plánování Volné byl přidán sloupec Odhadovaný čas. Můžete stanovit očekávanou časovou náročnost jednotlivých volných úkolů.

 

Fakturace

 • Hromadné generování faktur: Pokud chcete vystavit faktury za nový kalendářní rok, resp. za rok předcházející, systém vás na to upozorní a zeptá se vás, zdali je použitá číselná řada správně. Systém taktéž zkontroluje, zdali není datum vystavení vzdálené od generovaného měsíce o více než jeden měsíc.
 • Služby, které jsou fakturované v režimu reverse charge a v jejichž nastavení není zaškrtnut checkbox Fakturovat samostatně, se nyní objeví na jedné faktuře.
 • Do exportu faktur typu Univerzální export XML jsme přidali pole reverseCharge a reverseChargeType. Tento příznak se objeví jak u celé faktury, pokud obsahuje položky s reverse charge, tak i u jednotlivých položek faktury.

 

Ostatní

 • V Ostatní Nástroje přibyla nová položka: Kontrola emailových adres. Po kliknutí na tlačítko Pokračovat se zobrazí seznam klientů se špatně zadaným emailem.
 • V Ostatní Nástroje přibyla nová položka: Hromadné nastavení nagios notifikací (pro vybrané typy zařízení).
 • Do Ostatní Nástroje byla přidána nová možnost: Pozastavení klientského portálu. Po kliknutí na tlačítko Pokračovat můžete zadat zprávu, která se zobrazí vašim kientům.

 

 

KONTAKT

NET service solution, s.r.o.
Žerotínova 3056/81a
787 01 Šumperk
Česká republika